Algoritmų pirmeivis gavo Kyoto premiją  

Vengrų matematikui Laszlo Lovasz, kurio matematiniai metodai leido realizuoti daugybę informacinių technologijų sprendimų, nuo RSA šifravimų iki 4G kanalo pralaidumo padidinimo, buvo skirta 550 tūkst. dolerių vertės Kyoto premija, kuri, kaip kurie mano, svarba varžosi su Nobelio premija. Kiti 2010 m. laureatai: Laszlo Lovasz is getting Kyoto Prize japonas Shinya Yamanaka už atradimą, kad odos ląstelės gali būti pakeisti gaunamas iš embrionų; PAR menininkas William Kentridge už dabar paplitusios „piešimo judesyje“ technologijos animacijoje išradimą.

JAV prezidentas B. Obama nedalyvavo premijos įteikimo ceremonijoje, tačiau atsiuntė sveikinimą: „Esu labai patenkintas sveikindamas šiais metais premiją gavusį Dr. Laszlo Lovasz. Amerikiečiai myli jį už miriadus patobulinimų matematiniuose moksluose ir kitose srityse. Tos pastangos padeda visai žmonijai žengti į priekį ir kurti šviesesnę ateitį visoms tautoms“.

L. Lovasz išsprendė kelias „užsigulėjusias“ IT problemas panaudodamas grafų teoriją. Jam priskiriamas grafų panaudojimas išplečiant Claude Shannon „taškas-į-tašką“ IT sprendimą (už kurį 1985 m. skirta pirmoji Kyoto premija) šiuolaikinių bevielio ryšių bokštų topologijai.

Tačiau tikriausiai labiausiai žinomas „Lovasz lokaliąja lema“ bei „LLL-algoritmu“, šiuo metu plačiai taikomais kriptografijoje bei daugelių įvedimų-išvedimų bevielio ryšio schemose, kurias naudoja WiFi, 4G, WiMAX ir LTE. L. Lovasz išsprendė ir „silpnąjį tobulo grafo teiginį“ 1) panaudodamas naują paradigmą, išreiškiančią diskrečias reikšmes tiesinių nelygybių sistemomis. L. Lovasz dirbo tyrinėtoju „Microsoft“ kompanijoje, tačiau dabar dirba Budapešto un-te, kur taiko grafų teoriją labai dideliems tinklams. Jis laiko, kad grafų teorija leidžia kitaip, panaudojant geometrinius principus, spręsti optimizavimo problemas išvengiant diferencialinių lygčių sprendimo. Tarkim, elipsoidų metodas2) puikiai tinka spręsti tinklų uždaviniams.

1) Silpnasis tobulo grafo teiginys, 1971-ais suformuluota D. Fulkerson’o, dabar vadinama Tobulo grafo teorema, buvo įrodyta L. Lovasz‘o 1972-ais. Ji skelbia:
Tobulo grafo papildinys yra tobulas grafas.

2) Elipsoidų metodas - iteratyvinis taško, esančio iškilų aibių susikirtime, suradimo algoritmas. Šio algoritmo metu generuojama elipsoidų seka, kurių tūris eksponentiškai mažėja kiekvieno žingsnio metu. Preliminarią metodo versiją 1972-ais pasiūlė Naum Z. Shor'as.


Priedai

Laszlo Lovasz

Laszlo Lovasz (g. 1948 m. kovo 9 d.) – vengrų matematikas, geriausiai žinomais savo darbais kombinatorikoje, už kuriuos gavo Wolf‘o premiją ir Knuth‘o premiją (1999); Vengrijos MA prezidentas (2014-20). Kyoto Madal

Besimokydamas aukštojoje mokykloje laimėjo aukso medalius tarptautinėse matematikos olimpiadose (1964, 1965, 1966), o 2008-ais tą patį padarė jo sūnus. Paskutinį 20 a. dešimtm. buvo Jeilio un-to profesoriumi; iki 2006 m. dirbo „Microsoft“ tyrimų centre, o tada grįžo į Vengriją.

Daugiausia dirbo diskrečiosios matematikos, tame tarpe grafų teorijos ir kombinatorinės optimizacijos, o taip pat teorinės informatikos srityse. Žinomumą jam suteikė teoremos apie tobulus grafus įrodymas. Žymiausiais jo pasiekimais yra Kneserio teiginio įrodymas bei Lovaso lokalioji lema, o pat pat Erdoes-Faber-Lovaso teiginio suformulavimas. Žinomas kaip daugelio LLL algoritmo taikymų bendraautorius. Be to, nustatė penkiakampio Šenono talpą (dabar vadinamą Lovaso skaičiumi). Suformulavo hipotezę apie Hamiltono ciklą. Populiarino elipsoidų metodą.
Parašė kelias knygas apie diskrečiąją matematiką. 2021 m., kartu su Avi Wigderson‘u, gavo Abelio premiją už fundamentalų indėlį į teorinę informatiką ir diskretinę matematiką, o taip pat už jų vaidmenį jas įtvirtinant šiuolaikinėje matematikoje.

.

Kyoto premija

Kyoto premiją 1984 m. įsteigė „Kyocera“ vadovas Kazuo Inamori ir pirmuoju laureatu 1985 m. tapo Claude Shannon'as. Premija teikiama už iškilius darbus filosofijos, menų, mokslo ir technologijų srityse. Prizų kategorijos yra: 1) Pažangios technologijos; 2) Pagrindiniai mokslai; 3) Menai ir filosofija. Kiekvienos kategorijos viduje išskiriamos kelios sritys „rotacijai“, pvz., technologijų srityje premija skiriama elektronikos, biotechnologijų, medžiagų mokslų ir inžinerijos, informacijos mokslo srityse. Premijos prestižas vis kyla, nes ji apima ir sritis, kurioms neskiriama Nobelio premija.

Kai kurie laureatai:
Andžejus Vaida (1987) – lenkų režisierius; Karlas Poperis (1992) – austrų-britų filosofas; Viljamas Hamiltonas (1993) – britų evoliucionistas-biologas; Rojus Lichtenšteinas (1995) – JAV pop-meno atstovas; Eugene N. Parker (2003) – JAV astrofizikas; Hiroo Kanamori (2007) – japonų seismologas ir kt.

Matematikos srityje premiją gavo:
Claude E. Shannon'as (1985) – JAV matematikas ir elektronikas; Izraelis M. Gelfandas (1989) – rusų matematikas; André Weil (1994) – prancūzų matematikas; Kiyoshi Itō (1998) – japonų matematikas; Michailas L. Gromovas (2002) – rusų-prancūzų matematikas; Hirotugu Akaike (2006) – japonų statistikas; Laszló Lovasz (2010) – vengrų matematikas;
2014 m. Edward Witten‘as (g. 1951 m.) už indėlį vystant matematinę superstygų teorijos dalį;
2018 m. Masaki Kashiwara (g. 1947 m.) už indėlį į platų šiuolaikinės matematikos spektrą: D-modulio teorijos vystymą.

Abelio premija
Trikampiai skaičiai
Monte-Karlo metodas
Jų begalinė išmintis
2018 metai matematikoje
Pagaliau: 33 per tris kubus
Iniciatyva: Matematikos keliu
Išėjo matematikos populiarintojas
Apie Tarskio skritulio kvadratinimą
J. Tate: Abelio premijos laureatas
A. Puankarė. Mokslas ir hipotezė
Surasta trilijonas trikampių
Puankarė problemos įrodymas
Ar mašina kada nors mąstys?
Ar nepabandysite išpręsti uždavinį?
P. Florenskis ir Maskvos matematikai
Naujas pirminių skaičių dėsningumas
Džordžas Birkhofas - matematikas ir meno matuotojas
Graikų matematikai - filosofai
D. Spielmanas gavo Nevanlinna premiją
Greitesnės nei greitos Furjė transformacijos
Pagrindinės statistinės sąvokos
Profesorius kiborgas ir makaronai
Kada statistika gali meluoti?
Rymano hipotezės paaiškinimas
Skaičių simbolika Vedose
Matematika ir muzika
Borchesas ir matematika
Matematiniai anekdotai
Topologija
Vartiklis