Atsidaro matematikos muziejus

Matematika yra baisu, visiškas pravalas. Tokia filosofija vyrauja naujai atidarome Matematikos muziejuje (MoMath) Niujorke. Viena muziejaus įkūrėjų, Cindy Lawrence sako: „Norime parodyti kitą matematikos pusę. Mūsų tikslas yra sužavėti vaikus ir parodyti jiems, kad ta matematiką, su kuria jie susiduria mokykloje, tėra tik vienas medis plačiame miške“.

Muziejuje matematika persmelkia viską, pasireikšdama kartais netikėtose vietose. Paimkim, pvz., „Enigma“ kavinę. Iš pirmo žvilgsnio ji atrodo kaip bet kuri kita įprasta šiuolaikinė Manheteno kavinė. Tačiau vietoje kavos pateikiamos dėlionės. O įdėmus apžiūrėjimas atskleidžia, kad grindys yra 6x6 gardelė, sienos padarytos iš Tetrio tipo elementų, kurie vadinami pentominais, o stalai sustatyti taip, kaip vaikšto šachmatų žirgas.

Įkvėpimą šiam muziejui davė mėgtas, tačiau senokas muziejus Long Ailende, kuris buvo uždarytas 2006-ais. Kitas MoMath įkūrėjas Glen Whitney, buvęs Ribotos rizikos fondų specialistas, bespecializuojantis algoritmų srityje, suringo grupę, kad užpildytų atsiradusią spragą, tačiau daugelį mėnesių viskas liko tik kalbomis, kol jiems pasiūlė stendą 2009 m. Pasaulinėje Mokslo šventėje Niujorke. Jo kūrimo metu kilusios mintys išsiplėtė į kilnojamą parodą, pavadintą „Math Midway“, kuri, savo ruožtu, padėjo pagrindus muziejui, kurio atidarymas Madisono aikštės parke planuojamas 2012 m. gruodžio 15 d.

MoMath pristatys abstrakčias koncepcijas, tokias, kaip skaičių teorija bei topologija, ir leis jums ant jų Fraktalai Chaos Ball pridėti savo rankas ir net užminti kojomis. Jis skatina ir kūrybiškumą dizaino studija „Mathenaeum“ leidžia lankytomjams kurti geometrines figūras, apie kurias jie anksčiau net nesapnavo.

Aplinka išskirtinė: kiekviena salė sukurta vis kitokiu stiliumi: renesanso paviljonas, gotikinė katedra, karinė stovykla, kavinė. O muziejaus komanda deda viltis į platesnį poveikį. JAV Nacionalinio saugumo agentūros (kuri įdarbina daugiau matematikų, nei bet kuri kita organizacija, tačiau priima tik JAV piliečius) narys kartą pasakė C. Lawrence, kad, jo manymu, didžiausias pavojus nacionaliniam saugumui yra matematikų, kurie gimę JAV, trūkumas. Tačiau politikų ir mokytojų požiūriai retai sutampa.

Milijardieriai su matematikais skaldo juokus

2014 m. spalio 14 d. blizgančioje privačioje salėje Manhetene turtinga aukštuomenė dalyvavo labiausiai „gykiniame“ (geek) metų labdaros renginyje – „Chaos Ball“, lėšų Matematikos muziejui rinkimui. Jo metu fraktalai pagerbti labiau bei mada. Vadinamieji apribotos rizikos fondai yra investavimo pagrindas. Būtent skaičių apsėstas firmas (tokias kaip D.E. Shaw Group ir MQS Management LLC), naudojančias išmanius algoritmus, vadinamas „kvantais“ (quant), pritraukia MoMath. Dalyvavo ir J. Simons‘as, 76 m. amžiaus „Renaissance“ steigėjas bei J. Overdeck‘as su D. Siegel‘iu, „Sigma Investments LLC“ steigėjai.

Kad smegenys netinginiautų, buvo siūloma daug su matematika susijusių užsiėmimų. Dalyviaii dalyvavo kuriant fraktalą – iš šviesų ant juodos lentos – bei sėdėjo ant suoliukų, kurie iš kvadratinių virsdavo trikampiais per kokteilių laiką. Specialiu garbės svečiu buvo aktorius ir mokslo fanatas A. Alda ir taikomosios matematikos prof. S. Strogatz’as. Renginio tema buvo chaoso teorija – ji remiasi idėja, kad nežymūs netikslumai ir sutrikdymai gali duoti didelį poveikį (pamenate „drugelio efektą“?). Penkios švytuoklės buvo padėtos ant plastikinės platformos ant ratukų. Svečiai susidomėję stebėjo, kaip jų švytavimai pamažu sinchronizuojasi, o paskui vėl išsiderindavo.

Taip pat skaitykite: Amerikai matematika nereikalinga


Matematika ir muzika

Clifton Callender už straipsnį „Tolydžios harmoninės erdvės“ 2011 m. gavo „Muzikos teorijos žurnalo” (JMT, J. of Music Theory) įsteigtą David Krachehenbuehl’io premiją.

Žurnalas “Journal of Music Theory” įsteigtas 1957 m. (Jeilio un-te) ir specializuojasi muzikos teorijos ir analizės srityje. Tad jis yra seniausias muzikos teorijos žurnalas JAV. Dabartinis redaktorius yra Ian Quinn. Minėta premija pavadinta žurnalo steigėjo vardu ir įsteigta žurnalo 50-mečio proga. Ji skiriama kas antri metai ir yra 2000.dolerių vertės. C. Callender yra pirmasis jos laimėtojas.

Clifton Callender C. Callender‘io straipsnis papildo jo, kartu su Jeilio ir Prinstono un-tų tyrinėtojais, prieš 3 m. suformuluotą „geometrinę muzikos teoriją“, paskelbtą 2008 m. „Science“ straipsnyje “Apibendrintos balsinės erdvės“

Straipsnyje naudojamos tolydžios Furjė transformacijos, kuriomis siekta nustatyti akustines kiekvieno akordo savybes, o taip pat, kaip skiriasi tos skirtingų akordų savybės. Štai, kai kurie akordai skamba panašiai. Pvz., „Beatles“ ‚All You Need is Love‘ dainoje yra keletas skirtingų akordų tipų, tačiau jie turi daug bendrumų. Ir tikrai, jie artimesni nei Jimi Hendrix „Purple Haze“ akordai; o dar labiau besiskiriantys yra disonantiniai Bernard Herrman‘o dūžiai 1960 m. filme “Psycho”.

Įsivaizduokite akordus daugiamatėje harmoninėje erdvėje, kurioje panašiai skambantys akordai yra arti vienas kito. Muzikos teoretikai, tarp jų ir M. Buchler‘is, sukūrė būdus, kaip išdėstyti juos toje erdvėje ir įvesti panašumo matą jiems sukurtą pagal ribotą „natų tipų“ kiekį (12 natų oktavoje).

„Tolydžiose harmoninėse erdvėse“ sudėstyti visi įmanomi akordai, net ir nepriklausantys standartiniam Vakarų skambesiui ir kurių natos yra tarp gretimų pianino klavišų.

Clifton Callender yra Floridos valstijos un-to Muzikos koledžo profesorius adjunktas. Jis kuria muziką, praktikoje realizuojantis savo teorines idėjas. „Tolydžios erdvės“ koncepcija yra svarbi keliuose jo kūriniuose, tame taepr „Metamorfozėse“, kuriose ritmai ir tempai kinta tolydžiai, palaipsniu. Dabar jis dirba su „Spira mirabilis“, muzikos kanonų rinkiniu, kuriame pateikta melodija gali būti sugrota begaliniu variantų kiekiu.

Nuorodos:

  1. C. Callender. Continuous harmonic spaces, Journal of Music Theory 51.2, 2007 (paskelbta 2009).
  2. C. Callender, I. Quinn, D. Tymoczko, Generalized voice-leading spaces// Science, Vol. 320, Issue 5874, 2008

D. Spielmanas gavo Nevanlinna premiją

Daniel Spielman, taikomosios matematikos ir kompiuterių mokslo profesorius Jeilio un-te laimėjo Rolf Nevanlinna premiją, kuri yra vienas iš garbingesniųjų apdovanojimų matematikos srityje. Premija teikiama kas 4 m. matematikams, kurie yra jaunesni nei 40 m. ICM kongrese. 2010 m. rugpjūčio 19 d. Daniel Spielman gets Nevanlinna Hyderabade (Indija) ją įteikė Indijos prezidentas P. Patilas D. Spielmanui už darbus tiesinio programavimo, grafų taikymo skaičiavimo metodų srityse.

D. Spielmanas darbuojasi keliose srityse, tame tarpe ir kurdamas naujus algoritmus, kurie efektyviau spręstų tiesinių lygčių sistemas. Didėjant duomenų apimtims, tokių sistemų greitas sprendimas tampa vis svarbesnis (kaip pavyzdys pateikiamas ryšių socialiniuose tinkluose analizė).

Praeityje D. Spielmanas dirbo su klaidų koregavimo kodais, kurių tikslas yra patikimai perduoti informaciją, kai galima interferencija (pvz., mobiliaisiais telefonais ar skaitant CD), o taip pat skirtingų algoritmų spartos analizės ir matavimo srityje. 2008 m. gavo Giodelio premiją už darbus algoritmų „sušvelnintos“ (smoothed) analizės1) srityje. Yra kelių patentų kodavimo teorijos srityje savininkas.

Rolf Nevanlinna premija įsteigta 1981 m. pagerbiant suomių matematiką Rolf Nevanlinną2). Premija teikiama ICM kongrese, vykstančiame kas 4 m., matematikams, kurie yra jaunesni nei 40 m. (kaip ir Fieldso medalio atveju), už matematinius aspektų plėtojimą informacinių mokslų srityje (kompiuterių mokslo visose srityse, skaitinėje analizėje, skaičiavimų optimizacijoje, kompiuterinėje algebroje). Premiją sudaro aukso medalis ir piniginė išmoka.

Premiją yra gavę: 1982 m. Robert Tarjan (JAV), 1986 m. Leslie Valiant (Anglija), 1990 m. Aleksandras Razborovas (Rusija), 1994 m. Avi Wigderson (Izraelis), 1998 m. Peter Shor (JAV), 2002 m. Madhu Sudan (Indija. JAV), 2006 m. Jon Kleinberg (JAV), 2010 m. Daniel Spielman (JAV).

Pastabos

1) “Sušvelninta analizė“ (smoothed analysis) – vienas algoritmų sudėtingumo matavimo būdų, parodančių realistiškesnį praktinį algoritmo efektyvumą, lyginant su blogiausio atvejo bei vidutinio vykdymo laiko variantais. Matuojamas algoritmo laikais nežymiai įtraukiant blogiausių variantų atvejų.

2) Rolf Nevanlinna (1895-1980) – vienas iškiliausių suomių matematikų, pasižymėjęs funkcionalinėje analizėje (kompleksinių skaičių analizėje). Taip pat didelį dėmesį skyrė kultūrai ir politikai, buvo Patriotinio judėjimo narys ir suomių Provokiškojo judėjimo narys (jo motina buvo vokietė).

Fieldso medalis
Pandigitaliniai skaičiai
Monte-Karlo metodas
Jų begalinė išmintis
Žmonės prieš kompiuterius
Matematikos pradžia Lietuvoje
Izingo modelis įmagnetinimui
Amerikai matematika nereikalinga
Statistikos sąvokų pristatymas
Apie Tarskio skritulio kvadratinimą
Šiuolaikiniai iškilūs matematikai
Riči srautas ir tenzorius
Mokslininkui nereikia matematikos!
G. Perelmanas - keistuolio nesuprasi?
J. Tate: Abelio premijos laureatas
Abelio premija 2012-ais - vengrui
George Sugihara-biologas-teoretikas ir opologas
Algoritmų pirmeivis laimėjo Kyoto premiją
Sandy L. Zabell ir „dviejų vokų“ paradoksas
Džordžas Birkhofas - matematikas ir meno matuotojas
Omaras Chajamas: ne vien Rubijatai
Nulaužtas 200 m. senumo šifras (nauja)
Moksleivis „perkando“ I. Niutono uždavinį
Paviliota senovinio žaidimo
Mazgai ir mazgų teorija
Scenoje - paprastos grupės
Aslanas R. Kasimovas
Matematikai: Pjeras Ferma
Matematiniai anekdotai
Gyvenimo gėlelė
Meilės sinusoidė
Kompiuterių ištakos
Va tai šeimynėlė!
Vartiklis