Perkoliacija

Perkoliacija arba terpės pratekamumas nusakomas:

 • Terpe, kurioje stebimas tas reiškinys;
 • Išoriniu šaltiniu, užtikrinančiu pratekėjimą toje terpėje;
 • Terpės pratekėjimo būdu, priklausančiu nuo išorinio šaltinio.

  Kaip paprasčiausią pavyzdį (tarkim, elektros pramušimo) paimkime dvimatę gardelę iš mazgų, kurie gali būti pralaidūs arba nepralaidūs. Pradžioje, visi gardelės mazgai nepralaidūs. Laikui bėgant, šaltinis kai kuriuos mazgus pakeičia į pralaidžius, ir tokių kiekis nuolat didėja. Beje, pasikeitimas vyksta atsitiktinai ir bet kurio mazgo savybės pasikeitimo tikimybė vienoda.

  Perkoliacija vadinamas tokios gardelės būsenos atsiradimo momentas, kai susidaro bent vienas nenutrūkstamas kelias per gretimus pralaidžius mazgus tarp priešingų kraštų. Paprastas distiliavimo aparatas

  Pažymėkime nepralaidžius mazgus 0, o pralaidžius – 1. Pradiniu momentu matrica sudaryta vien iš nepralaidžių elementų:

  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  

  Atsiradus išoriniam šaltiniui pradeda atsirasti pralaidžių mazgų, bet kol kas jų nepakanka perkoliacijai, pvz.:

  0 0 0 1
  1 0 0 0
  0 0 1 0
  0 0 1 0
  

  Pralaidžių mazgų skaičiui didėjant, susidaro momentas, kai atsiranda pralaidus kelias, pvz.:

  0 0 0 1
  1 1 0 0
  0 1 1 0
  0 0 1 1
  

  Perkoliaciją galima stebėti tiek gardelėse, tiek kitose geometrinėse konstrukcijose, kurių elementai gali būti vienoje iš dviejų būsenų. Atitinkami matematiniai metodai vadinami gardeliniais arba kontinuuminiais.

  Perkoliacijos pavyzdžiu vientisose terpėse gali būti skysčio tekėjimas per porėtą medžiagą (pvz., vandens per kempinę), kurioje ertmės palaipsniui užsipildo tol, kol skystis gali tekėti per ją.

  Apibendrinant, perkoliacija taikoma bet kurioms konstrukcijoms ar medžiagoms (perkoliacinei terpei), kurios elementai gali būti skirtingose būsenose, kai užduotas šaltinis ir pratekėjimo būdas.

  Elementų visuma, kuriai susidarius įvyksta perkolacija, vadinamas Perkoliacijos klasteriu. Savo prigimtim būdamas jungiu atsitiktiniu grafu, priklausomai nuo konkretaus atvejo jo forma gali būti įvairi. Todėl įprasta apibūdinti jo bendrą apimtį.
  Pratekėjimo slenksčiu vadinamas perkoliacinio klasterio elementų kiekio santykis su bendru perkoliacinės terpės elementų kiekiu:
  R = n / N

  Dėl atsitiktinio būsenų pasikeitimo baigtinėje sistemoje griežtai apibrėžto slenksčio (kritinio klasterio dydžio) neegzistuoja, o turima vadinamoji kritinė reikšmių sritis s(N), į kurią patenka perkoliacijos slenksčio reikšmės, gautos kaip skirtingų atsitiktinių realizacijų rezultatai. Plečiantis sistemai sritis traukiasi į tašką.

  Matroidai
  Pirminiai skaičiai
  Kvadratinė lygtis
  Kraskalo algoritmas
  Monte-Karlo metodas
  Santykis ir proporcija
  Skaičiai – apžvalga/ pradmenys
  Kaip supakuoti standžiau?
  Revoliucija mazgų teorijoje
  Įvadas į eksponentines funkcijas
  Paslaptingi Markovo procesai
  Da Vinči matematinė klaidelė
  Specialioji reliatyvumo teorija
  Intuityvus Hafmano kodo paaiškinimas
  Paradoksai sulig dirbtiniu intelektu
  Ar jau rūksta dūmai? Navier Stokes lygtys
  Diagramos, pakeitusios pasaulį
  Kita skaičiavimo metodų istorijos pusė
  Geriausios alternatyvos parinkimas
  Matematikos pradžia Lietuvoje
  Izingo modelis įmagnetinimui
  Scenoje - paprastos grupės
  Kokiu greičiu skriejame?
  Išmatavimų triauškintojas
  Harmoninės eilutės
  Nešo pusiausvyra
  Smeilo paradoksas
  Landau nuslopimas
  Dalyba iš nulio
  Ferma taškas
  Vartiklis