Šiame puslapėlyje pradėjome talpinti matematinius tyrimus, turinčius ryšį su kasdieninėmis praktinėmis situacijomis.

Sutramdytas lagaminas   Lagamino imitacija

Visi, kurie keliauja, yra susidūrę su nemaloniu reiškiniu, kai tempiamas lagaminas ant ratukų nei iš šio, nei iš to ima šokinėti į kairę ir dešinę, taip ir verždamasis ištrūkti iš rankų, o kartais net ir apsiversdamas, priversdamas skubantį keliautoją stabtelėti.

Prancūzų mokslininkai iš Pari-Didro un-to ėmėsi tirti tą reiškinį. Tam jie sukūrė supaprastintą lagamino modelį ir dėjo ant judančios juostos. Jie nustatė, kad vienam lagamino ratukui susidūrus su kliūtimi, gauna impulsą ir todėl šokteli į viršų, o tada vėl nusileidžia ant žemės. Tačiau pasirodo, kad jis kartu suteikia nežymų postūmį ir antrajam ratukui, kuris irgi savo ruožtu kilsteli aukštyn. O tada nusileidžia ir ... jau supratote? ... suteikia naują postūmį pirmajam ratukui. Ir taip jie pradeda vienas kitą šokdinti. Šiaip, tie šokinėjimai turėtų su laiku nusilpti, tačiau prakeiktas lagaminas ir toliau atkakliai tempiamas ir jam suteikiam energiją, - tad svyravimai stiprėja tiek, kad lagaminas gali apsiversti.

Tada tyrinėtojai ėmėsi nagrinėti, kaip būtų galima sutramdyti nepaklusnų lagaminą. Ir po daugelio bandymo ir klaidų rado. Jie nustatė, kad geriausia tokiais atvejais ... kuo labiau padidinti ėjimą, t.y. tempti lagaminą kuo sparčiau. Mat laiko tarpas tarp kiekvieno ratuko pakilimo ir nusileidimo sutrumpėja, o tai trukdo lagamino siūbavimui. Taip pat bandymai parodė, kad padeda ir lagamino pasvirimo sumažinimas, t.y. prilenkimas prie grindų. Tad jei norime maksimalaus poveikio, tai turim pasilenkti ir tempti lagaminą kuo greičiau. Ir kartu šluostytis prakaitą ir šlovinti mokslą, kuris tai išaiškino.

Greitesnė skaičių daugyba        

Skaičių daugyba rūpėjo nuo pat Antikos. Vadinamuoju „Babilono būdu“ pirmojo skaičiaus kiekvienas skaitmuo Babilono metodas sudauginamas su kiekvienu antrojo skaičiaus skaitmeniu. Apie 1956 m. A. Kolmogorovas suformulavo teiginį, kad tai greičiausias įmanomas daugybos būdas: atseit, jei greitesnis būdas egzistuotų, žmonės jį būtų jau atradę (tai yra loginė klaida „argumentas iš nežinojimo“ – ir jau po kelių metų paaiškėjo, kad A. Kolmogorovo teiginys klaidingas). Taigi, jis reikalauja N2 operacijų. Taigi, kai abu skaičiai turi po milijardą skaitmenų, reiks atlikti 1018 daugybos operacijų. Jei kompiuteris atlieka milijardą operacijų per sekundę, tokių skaičių sudauginimui jam prireiks 30 m.

1960 m. 23-metis studentas A. Karacuba atrado triuką, leidusį sumažinti operacijų kiekį. O 1971 m. A. Schonhage ir V. Strassen’as atrado dar spartesnį daugybos būdą, sumažinantį laiką šiuolaikiniu kompiuteriu iki 30 sek. Savo straipsnyje jie spėjo, kad gali būti dar greitesnis algoritmas.
Ir štai 2007 m. pagaliau M. Furer’is įveikė tą ribą ir atvėrė vartus tvanui. Per sekusį dešimtmetį matematikai vis spartino daugybos algoritmą, kaskart per colį artėdami prie N log(N). Ir štai 2019 m. kovą Joris van der Hoeven’as ir D. Harvey surado tą algoritmą, pagaliau pasiekę N log(N)  įvertį. Jame vietoje vienmačių greitų Furjė transformacijų (GFT), naudotų A. Schonhage-Strassen’o algoritme, panaudojamos net 1729-matės GFT. Tiesa, dabartine forma algoritmas nėra praktiškai panaudojamas, tačiau tikimasi, kad jį pavyks išgryninti. Kita vertus, jei Schonhage-Strassen’o teiginys, teisingas, tada greitesnio daugybos algoritmo negali būti. Bet visko pasitaiko – vėl prisiminkime A. Kolmogorovo atvejį.


Prieš policiją pasitelkiant matematiką Dmitrijus Kriukovas

Dmitrijus Kriukovas išgarsėjo palyginti neseniai, - ir visai neįprastomis aplinkybėmis. Tai buvo 2012 m. byla dėl ginčytino eismo pažeidimo. Jis ne tai, kad laimėjo bylą neturėdamas advokato, bet ir pateikęs teisėjui analitinę ekspertizę su paskaičiavimais ir grafikais, įrodančią jo nekaltumą.

O viskas prasidėjo taip. Kelių policininkas, budėjęs prie universiteto pastato, nusprendė, kad Kriukovo vairuojama mašina nesustodama pravažiavo ženklą „Stop“ – ir Kriukovui buvo išrašyta nemaža bauda. Tačiau pasak Kriukovo, prie ženklo jis sustojo, taisyklių nepažeidė, o policininką suklaidino iškart trijų fizikinių reiškinių sutapimas.

Pirma, Kriukovui artinantis prie „Stop“ ženklo, policininkas įvertino ne mašinos tiesinį, o kampinį greitį. Tai įvyksta kaskart, kai žmonės vertina pro jį judančio objekto greitį – ir efektus geriau pastebimas greitai judantiems objektams. Pvz., traukiniai atrodo judantys labai lėtai, kai jie toli, tačiau pro šalį važiuoja labai greitai.

Kriukovo atveju, policininko mašina buvo maždaug 30 m nuo sankryžos su „Stop“ ženklu ant kelio, susikertančio statmenai su „pažeidėjo“ keliu. Tad policininku atrodė, kad prie sankryžos artėjant mašina didina greitį.

Toliau, kai mašina prieš „Stop“ ženklą staigiai stabdoma, tai jos kampinis greitis pradžioje smarkiai didėja, o tada akimirksniu krenta iki nulio. Kriukovas pateikė du grafikus – vieną, kai per sankryžą pravažiuojama pastoviu greičiu, o kitą kai mašina staigiai sustabdoma, o tada vėl greitėja, pasiekdama ankstesnį greitį.
Grafikai

Dešinėje skirtingomis spalvomis pažymėta skirtingų stabdymų pobūdis. Mėlyna linija su aukščiausiais pikais atitinka stabdymą 10 m/sek.2, kas Kriukovo mašinai yra techninis maksimumas. Mat tądien Kriukovas buvo stipriai persišaldęs, pastoviai čiaudėjo, o tai privertė staigiai paspausti stabdžius. Įdomu, kad tasai atvejis išoriškai panašus į esantį kairėje – kai mašina pravažiuoja „Stop“ ženklą maždaug 40 km/val. greičiu. Ir ten buvo dar viena mašina, kuri iš dalies užstojo policininko akiratį – tad policininkas galėjo ir praleisti tą trumpą sustojimo intervalą.

Ir teisme tie argumentai suveikė. O kai žinia apie neįprastą teismo procesą pasklido po žiniasklaidą, D. Kriukovas patalpino straipsnį „Nekaltumo įrodymas“ į arxiv.org. Tas straipsnis gavo specialų, 400 dolerių prizą.

Aišku, jis nestojo prie to „Stop“ ženklo (užmuškit, - tuo nepatikėsiu) ir po to „apsimetinėjo šlangu“. Gerai, kad jam pasitaikė juokus suprantantis teisėjas – ir to dėka jis išgarsėjo.

Dalyba iš nulio
Apie aukso pjūvį
Kvadratinė lygtis
Zenono paradoksai
Aritmetikos pagrindai
Žvejybos matematika
Kokiu greičiu skriejame?
Kaip supakuoti standžiau?
Parabolės lenktas likimas
Paviliota senovinio žaidimo
Didžiausias bendras daliklis
Iniciatyva: Matematikos keliu
Nepaprasti skaičiai: skaičius 42
Omaras Chajamas: ne vien Rubijatai
Lietaus uždavinys ir matematinis mąstymas
Kai kurie pasiekimai 2020 m. matematikoje: išmazgymas
Geriausios alternatyvos parinkimas
Matematikos atgimimas Lietuvoje
Tribologija ir tepimo sprendimai
Galilėjus, Dievas ir Matematika
Vištų matematiniai pokalbiai
Pagaliau: 33 per tris kubus
Didžioji Ferma teorema
Matematika ir biologija
Matematiniai anekdotai
Pitagoro teorema
Nulio istorija
Vartiklis