Šiame puslapėlyje pradėjome talpinti matematinius tyrimus, turinčius ryšį su kasdieninėmis praktinėmis situacijomis.

Sutramdytas lagaminas     Lagamino imitacija

Visi, kurie keliauja, yra susidūrę su nemaloniu reiškiniu, kai tempiamas lagaminas ant ratukų nei iš šio, nei iš to ima šokinėti į kairę ir dešinę, taip ir verždamasis ištrūkti iš rankų, o kartais net ir apsiversdamas, priversdamas skubantį keliautoją stabtelėti.

Prancūzų mokslininkai iš Pari-Didro un-to ėmėsi tirti tą reiškinį. Tam jie sukūrė supaprastintą lagamino modelį ir dėjo ant judančios juostos. Jie nustatė, kad vienam lagamino ratukui susidūrus su kliūtimi, gauna impulsą ir todėl šokteli į viršų, o tada vėl nusileidžia ant žemės. Tačiau pasirodo, kad jis kartu suteikia nežymų postūmį ir antrajam ratukui, kuris irgi savo ruožtu kilsteli aukštyn. O tada nusileidžia ir ... jau supratote? ... suteikia naują postūmį pirmajam ratukui. Ir taip jie pradeda vienas kitą šokdinti. Šiaip, tie šokinėjimai turėtų su laiku nusilpti, tačiau prakeiktas lagaminas ir toliau atkakliai tempiamas ir jam suteikiam energiją, - tad svyravimai stiprėja tiek, kad lagaminas gali apsiversti.

Tada tyrinėtojai ėmėsi nagrinėti, kaip būtų galima sutramdyti nepaklusnų lagaminą. Ir po daugelio bandymo ir klaidų rado. Jie nustatė, kad geriausia tokiais atvejais ... kuo labiau padidinti ėjimą. T.y. tempti lagaminą kuo sparčiau. Mat laiko tarpas tarp kiekvieno ratuko pakilimo ir nusileidimo sutrumpėja, o tai trukdo lagamino siūbavimui. Taip pat bandymai parodė, kad padeda ir lagamino pasvirimo sumažinimas, t.y. prilenkimas prie grindų. Tad jei norime maksimalaus poveikio, tai turim pasilenkti ir tempti lagaminą kuo greičiau. Ir kartu šluostytis prakaitą ir šlovinti mokslą, kuris tai išaiškino.

Dalyba iš nulio
Apie aukso pjūvį
Kvadratinė lygtis
Zenono paradoksai
Aritmetikos pagrindai
Kokiu greičiu skriejame?
Parabolės lenktas likimas
Paviliota senovinio žaidimo
Didžiausias bendras daliklis
Iniciatyva: Matematikos keliu
Omaras Chajamas: ne vien Rubijatai
Geriausios alternatyvos parinkimas
Matematikos atgimimas Lietuvoje
Vištų matematiniai pokalbiai
Didžioji Ferma teorema
Matematika ir biologija
Riči srautas ir tenzorius
Matematiniai anekdotai
Pitagoro teorema
Nulio istorija
Vartiklis