Pasižvalgant kaimynystėje

 

Ostžemės sindromas

Latvijoje rusų kalba išleista knyga "Įdomioji Latvijos rusų istorija" pakeikia įdomų samprotavimą:

"Bandymų pateikti vendus, senovėje gyvenusius dabartinės Latvijos teritorijoje, kaip senovės latvių atmainą, buvo dar XIX a. pabaigoje – A. Bilenšteino, kuris visai rimtai tvirtino, kad 'jokių slavų Kurliandijoje nebuvo', ir įrodinėjo latvišką prie Ventės gyvenusių venetų kilmę. Tačiau įdomiausia, kad istorijoje, be slavų, nėra jokios kitos tautos vadintos venetais ar ventais! Tai pripažinta visur, išskyrus Latviją! Prie Kuržemės ežero ir Ventės upės gyvenati etninė grupėm vadinama 'ventini' arba 'ventinieki', susidarė susimaišius vendams-slavams su latviais, tačiau vėliau. Išsaugojusi, vienok, savo pavadinime slaviškas savo kilmės šaknis".

Kitoje rusų kalba išleistoje knygoje "Rusiški baubai" atkertama germanofilams:

"Pabaltijo gubernijose, vadintose ir Ostžemėmis, visa reali valdžia (XIX a.) tebepriklausė vadinamiesiems "ostams". Patikslinsime, kad tai ne tik baronai, o ir vokiečių dvasininkija bei biurgeriai, naudojęsi visais savo privilegijuotos padėties privalumais. Tarp vokiečių buvo labai nedaug 'neostų', iš žemesniųjų visuomenės sluoksnių, vadinamųjų 'mažųjų vokeičių'... Ostams priešpastatyti rusai ir latviai su estais, kurių tradiciškai vokiečiai žmonėmis nelaikė. Kai nauja Rusijos valdžios politika (valdant Aleksandrui III) teutonams prispaudė uodegas, jei nedelsdami puolė ieškoti pagalbos Vokietijoje..."


Be alkoholio!                

Rusijos statistikos duomeninis, alkoholiui žmonės išleidžia beveik tiek pat, kiek maistui.

Filosofas Aleksandras Duginas:

Daugiau: Eurazijos pagrindai
  Aleksandras Duginas - prieštaringa asmenybė

Manau, kad turime ir rimtesnių problemų. Pvz., kaip valdžios intelektualizacija. Mūsų valdžia, deja, vis labiau kvailėja. Ji teisinga, patriotinė, gera, tačiau kvaila. O kas dėl alkoholizmo, tai, mano požiūriu, žmonės dabar geria mažiau nei tarybiniais laikais. Gyvenimas labai sudėtingas; ir jei gerti, tai išgyventi šiomis mūsų žvėriškomis sąlygomis neįmanoma.

Drunk sleep Alkoholizmas – mūsų nacionalinė rykštė, gyventi su juo sunku, problemiška, nemalonu. Tačiau mūsų gyventojams pirmiausia reikalinga stipri psichologinė mobilizacija. Ir tada tas skaudus klausimas išnyks savaime. Jei 8-9 dešimtm. mano aplinkoje daug gėrė, tai dabar geriančių beveik neliko. Anksčiau inteligencija, inteligentai gėrė, nes neturėjo galimybės iki galo save realizuoti. Gėrė tauta, nes viskas ėjo sklandžiai ir ramiai, o ir daryti daugiau nebuvo ko. Dabar labai retai matau girtus paprastus žmones ir visai nematau geriančios inteligencijos.

Bendrai paėmus, alkoholio, narkotikų, demografijos ir kitos stambios problemos kyla, kai tauta kuriam laikui praranda vidinę mobilizaciją. Toks labai subtilus, dvasinis stimulas giminės pratęsimui. Tarytum giminės pratęsimas labai paprastas dalykas, tačiau iš tikro reikalauja tam tikrų pastangų, tam tikros dvasinės koncentracijos, tautinio supratimo, kad giminė aukščiau už save patį. Giminės pratęsimo jausmas, nors paprastais laikais nereikalauja jokių ypatingų pastangų, mūsų laikais tampa tikra problema. Kai nacija pavargsta, ji liaujasi save atgaminusi. Ir visos socialinės žaizdos pasimato dar aiškiau. ... Todėl, esu tikras, demografijos, alkoholizmo ir šiaip kitas problemas geriausia spręsti gyventojų mobilizacija, iš naujo įteigiant žmonėms mintį apie vaikų gimdymo, giminės pratęsimo būtinybę. Štai svarbiausia visaliaudinė programa – Meilės programa.

Hedonizmo, malonumų, individualizmo, sterilios erotikos, aktyviai skiepijamos mūsų visuomenėje, baisiai kenkia tautos savimonei, sveikatingumui, tapsmui. Kai vyras ir moteris supranta, kad viskas nukreipta tik individualaus pasitenkinimo "gražumui", tai, be abejo, reproduktyvioji, prokreatyvinė funkcija pasitraukia į antrą planą. Ir nesvarbu, girti ar blaivūs – sterilus erotizmas veda į nuopuolį, degradaciją ir galiausiai į žūtį.

Būtina, kad meilės (žmogui, tautai, palikuonims) problematika būtų ne sterili, o vaisinga – ir valstybės lygyje. Gerti ar negerti – ne svarbiausias klausimas. Svarbu, kad žmonių santykiai duotų rezultatą. Sąmoningas erotinis patriotizmas, meilės patriotizmas, mano manymu, turi tapti pagrindine mūsų valdžios doktrina, ideologija.

 

Lėlininkai
Latgalos lietuviai
Operacija „Ciceronas“
Hiperborėja Rusijoje
Tarybiniai alchemikai
Pasaka apie Machno
Lenino mauzoliejaus mistika
Raudonosios žvaigždės šviesa
Galičo Rusia, 1140-1240 m.
D. Zavolskis. Valstybės stilius
Užsieniečiai apie Rusiją
Konspiracija: Kryžiaus žygiai
Astronomų užsipuolimas TSRS
Kita revoliucijos veidrodžio pusė
Igoris Proninas. Rusiška idėja
Padavimas apie nepradingusį Kaliaziną
A. Čiževskio „vientisas gamtiškas subtratas“
Kūniškumo problema rusų filosofijoje
Juodasis arapas Baltarusijoje
Gogolis: Kristaus brolijos pradai
A. Stoliarovas. Kryžiaus žygis į tyrus
Valpurgiška Gegužės pirmoji
Sibiro ir šiaurės tautos
Slaptieji planetos valdytojai
Paranoja skverbiasi giliai
TSRS okultinės draugijos
Įdomybės: Bitės-žvalgės
Kur gieda angelai...
Šuolis iš savęs
Meritokratija
NSO puslapis
Skaitiniai