Debesys žemėja  

NASA kosminio aparato „Terra“ duomenys rodo, kad debesys leidžiasi vis arčiau žemės, vis mažiau jų lieka didesniuose aukščiuose – taigi „danguje vyksta kažkas įdomaus“. Per paskutinius 10 m. vidutinis debesų aukštis sumažėjo 1% arba 30-40 m – daugiausia todėl, kad aukščiau debesys formuojasi rečiau. Kol kas nėra nustatyta aiški to pokyčio priežastis (2012 m. žinutė).

Debesų sklaidytojas  

„Nėra įrodymo. Nėra jokios valdžios. Prezidento, Akademijos, Teismo, Kongreso a Senato, kurie šioje žemėje žinotų ar turėtų galią nuspręsti, koks bus rytdienos pažinimas. Nėra būdo įrodyti kažką, kas nežinoma kažkam, kuris ignoruoja nepažinų ar baiminasi jo galios. Tik geros senosios taisyklės leidžia mums surasti, kas užplūdo mūsų žemiškąją egzistenciją“.

Taip pat skaitykite Patristinės elgsenos paplitimas     

Vilhelmas Reichas (Wilhelm Reich, 1897-1957) – austrų kilmės amerikiečių psichologas, vienas amerikietiškos psichoanalizės mokyklos pradininkų, vienintelis iš Froido mokinių (neofroidistų) vystęs radikalios socialinės kritikos galimybes: represyvios moralės panaikinimą ir reikalavimą lytiniam švietimui. Jo idėjos įtakojo „naujųjų kairiųjų“ pažiūras. Jo įtakingos knygos: „Charakterio analizė“ (1933), „Masių psichologija ir fašizmas“ (1933), „Seksualinė revoliucija“ (1936).
Nuo 4-o dešimtm. tapo kontraversiška figūra ir nuo 1932 m. iki pat mirties visi jo kūriniai buvo savilaida. Į JAV (Niujorką) persikėlė 1939-ais (iš Norvegijos, į kurią pasitraukė 1935-ais ir kur buvo įsirengęs laboratoriją). Čia į savo mokymą įvedė trečiąjį elementą (orgoną) ir įsteigė Orgono institutą, kuriame tęsė bioenergijos tyrinėjimus. Jo požiūriu, ši orgono energija yra Froido libido pagrindas. 1950 m. jis sukūrė prietaisą, atseit atstatantį su metais senkantį orgoną.
Tačiau juo pradėjo skųstis kaimynai, 1954 m. FDA atėmė licenciją gaminti orgono akumuliatorius ir nurodė nutraukti bandymus. Reichas atsisakė paklusti ir atvirai tęsė veiklą. Galiausiai uvo įkalintas 2 m. už nepaklusnumą valdžiai. FDA pasiekė, kad visa laboratorijos įraga ir visa dokumentacija būtų sunaikinti. Reichas mirė kalėjime nuo infarkto.

Toji invazija, kurią W. Reich'as pamini įžangoje į „Susidūrimas su erdve“, tai nežemiško proto įsiveržimas į mūsų žemę. Reich'o neįprastos patirtys vėliau „pakištos po ortodoksinės orgonomijos kilimu“. 6-ame dešimtmetyje Reich'as rūpestingai dokumentavo savo kovą su užpuolikais, kai kūrė debesų išsklaidymo būdus.

W. Reich'as erdvėlaivį pavadino Ea, „E“ – Energija ir 'a' – alfa (pirmapradė). Ea taip pat reiškė „Enigma“.
„Žmonija, išskyrus kelis filosofus, neturėjo minties apie užpuolimą iš kosmoso. Žemės gyventojai nesukūrė jokių požiūrių, metodų ir mokslo priemonių problemos nagrinėjimui… Tad mūsų požiūris prasideda nuo įdrėskimo“.

Jo „pradėjimas nuo įdrėskimo“ charakterizavo ankstyvojo laikotarpio požiūrį į psichoanalizę, - prieš jam paliekant Europą dėl idėjų propagavimo „laisvoje“ Amerikoje. Jis geriausiai žinomas savo tyrimais gyvybės energijos srityje ir prieštaringai vertinamais sekso terapijos metodais.

Jo didžiausias mokslinis atradimas (arba pakartotinas atradimas) buvo vadinamasis „orgonas“, gyvybės energija, visų egzistavimo formų pagrindas. Jos laisvos tėkmės srautų blokavimas individe vysto „charakterio šarvus“, pasireiškiančius spontaniška džiaugsmo ir malonumo išraiška. Ši kosminė energija,priklausomai nuo aplinkybių, veikia kaip „gyvybės suteikimas, gyvybės palaikymas ir reprodukcinė jėga“ (OR) arba gyvybės atėmimas (DOR).

W. Reich'as išmoko matuoti orgono energiją ir gavo patentus orgono akumuliatoriui. Netradicinis gydymas sukėlė Maisto ir vaistų kontrolės (FDA) įniršį, ko pasėkoje jis buvo įkalintas, o vėliau mirė griežto režimo kalėjime. „Orgonas neegzistuoja“, sakė FDA teisėjui.

W. Reichui Visata nebuvo negyva. Jo mokslinio tyrimo metodai buvo funkciniai atsižvelgiant į tyrėjo subjektyvius jutimus. "Norint išvysti naujus dalykus įbrėžime, tikėti, kad negalima yra teisinga, yra tikrojo atradėjo emocinė įranga." "Neturėtume daugiau laikytis viešosios nuomonės ar neegzistuojančių autoritetų uodegos apie klausimus, iš esmės nežinomus ir keistus".

Iš istorinio 1951 m. Oranur eksperimento Reich'as sužinojo, kad radioaktyvumas žalingai paveikia visą gyvosios energijos jūrą. Iš stebėjimų, įdėjus miligramą radžio į orgono akumuliatorių, sprendė apie gyvybės energijos (eterio, prana, …) ir žmonių sukurtos branduolinės energijos priešybę. Radioaktyvumo poveikis buvo toliau nei realiai cloudbuster and Reich radioaktyvumas siekė. Tad orgonas turi būti kontinuumas ir toji antiradioaktyvi gyvybės energijos reakcija (Oranur) išplinta toli už radiacijos poveikio srities.

Debesų išsklaidytojo (Cloudbuster) kūrimas buvo atsakas į Oranur'o eksperimento pasekmes. Priešais Reich'o Oranur'o laboratoriją, esančią netoli Rangeley, Meine, oras tapo užterštas su DOR (Mirtina Orgono radiacija). Tie "debesys" buvo sutinkami net saulėkaitoje ir kur jie susikaupdavo, ore buvo juntamas dusinimas, žmonės ir gyvūnai jausdavosi blogai. Ten iškrisdavo net ir juodų miltelių substancija, kurią Reich'as siejo su Ea danguje. Ir tada ėmė rodytis NSO, didelės gelsvos ir rausvos pulsuojančios žvaigždės.

Iki tol W. Reich'as neturėjo reikalų su NSO ir niekada nesidomėjo šia tema. Dabar tiesiogiai susidūrė su tuo reiškiniu. Kai kuriomis naktimis virš Organono kabojo 3-4 Ea. Jie visą orą būtų pavertė juodu, bet debesų sklaidytuvas dangų išvalydavo ir jis vėl būdavo žydras. Tokiomis aplinkybėmis buvo užtaisytas „Kosmoso ginklas“ ir prasidėjo karas su Ea.

„Cloudbuster" kontaktą su švytinčiais objektais danguje pastebėjau 1954 m. gegužės 12 d…. Pirmąkart žmogaus istorijoje matyta, kaip dvi žvaigždės vakaruose išblėsdavo, joms išmetus kosmoso energiją… Savaites nedrįsau nukreipti savo „Cloudbuster“ vamzdžių į „žvaigžd꓅ Bet išblėsus toms dviem žvaigždėms „Cloudbuster“ netikėtai tapo "kosmoso ginklu“.

Ea siurbė energiją iš Žemės. Ataskaitą apie Ea Reich'as pasiuntė JAV Oro pajėgoms. Kurios „karštai susidomėjo“ tema, bet pernelyg nenustebo. Tolimesnius tyrimus Reich'as nusprendė daryti dykumoje ir buvo paruošta OROP ekspedicija.

NSO komandas jis vadino „CORE žmonėmis“ (Kosminiais orgono inžinieriais). Jie Orgoną naudojo savo erdvėlaivių varikliams. Jų „žydros šviesos“ derėjo su visomis regimomis Orgono funkcijomis: dangumi, pašvaiste, saulės dėmėms ir OR švytėjimo spalva. Naudodami Orgoną CORE žmonės galėjo išvystyti bet kokį greitį.

DOR tiesiog kabojo virš ištisų dykumų regionų. Iš jos, kaip kokios salos, tekyšojo kalnų viršūnės. Kalnų grandinės buvo tiesiog „sugraužtos“. DOR sukelia sausrą, o sausra didina DOR.

DOR reikalauja maisto, vandens ir deguonies.

OROP dykumos ekspedicija (1954-55)  

Buvo pasirinkta Arizonos Tucson'o dykuma, viena karščiausių ir seniausių (25 tūkst. metų) dykumų. Neauga augalija, lietus nelijo 5 m. 1954 m. spalio mėn. bazė buvo įrengta. Tikslas nebuvo lietaus sukėlimas. W. Reich'as norėjo surasti ribą, kur jų nauja orų technologija galėtų būti pakeista save reguliuojančiais dėsniais valdančiais debesų susidarymą, lietaus ciklus, kosminės energijos metabolizmus atmosferoje ir t.t., kaip tai vyksta gyvame organizme.

Reich'as stebėjo, kaip žmogaus organizmas OR energiją metabolizuoja į DOR, kuri pašalina CO2, šlapimo, išmatų ir prakaito forma. Sveikame kūne išlaikoma pusiausvyra, tačiau susirgus į DOR verčiama daugiau OR.

Operacijos metu nemažai DOR buvo pašalinta ir orgono energijos buvo pritraukta iš pietvakarių. Momentalus poveikis buvo dangaus baltumas. Lapkritį pliką dykumą pradėjo dengti žaluma. Gruodį žaluma išplito iki 40-80 mylių nuo Tucson. Žolės aukštis buvo iki pėdos. Tai nutiko be lietaus, vien gryno oro dėka.

Tačiau Ea irgi stebėjo eksperimentą. Pulsuojančios šviesos pasirodydavo danguje, oras buvo užteršiamas ir sąlygos tapdavo nemalonios komandai. Vieną „kosmoso ginklo“ operatorių DOR suparalyžiavo. „Mes kovėmės su žmogui nežinoma galia“.

Kitas DOR šaltinis buvo atominiai bandymai dykumoje. Reich'as žiūrėjo, kaip galima sukurti imunitetą prieš atominius sprogimus.

Pagal W. Reich'ą, nors drėgmės ore užteko, DOR barjeras į vakarus trukdė susidaryti debesims. 1955 m. kovo mėn. DOR šalinimo operacijos buvo atliekamos į vakarus šalinant barjerą. Po dviejų savaičių DOR iškrito juodomis nuosėdomis. Kovo pabaigoje pradėjo lynoti. 5-ių metų sausra baigėsi. Reich'as padarė išvadą, kad dykumų sąlygas galima pakeisti. Dykumą paliko balandžio mėn.; po dviejų metų jis mirė kalėjime.

Gyvosios ugnys
Fenikso projektas
Rupertas Šeldreikas
Slibinai-gundytojai
Elohimų alchemija
Botino - žvitrioji akis
Gyvieji spinduliai ir gyvasis laukas
Svečiai iš jungiojo pasaulio
Oda: tarp kūno - dvasios
Patristinės elgsenos paplitimas
„Apie ugnį neprieteliaus sudeginimui“
A. Duginas. Hiperborėjos teorija
Škotai – geologijos pradininkai
Rasistinio pobūdžio prievartos apraiškos
Paranoja skverbiasi giliai
Pro-civilizacijos ir milžinai
Industrinės civilizacijos pabaiga
Konspiracija: Kryžiaus žygiai
Išmanusis ginklas japoniškai
Brandbergo Baltoji ledi
Šeiveris ir „Slėpiniai“
Slaptasis kazokų ginklas
Spiritualizmo apžvalga
Misisipės tyrinėtojas
Tarybiniai alchemikai
Gal tai jau buvo
Perkūno akmenys
Oreivystės istorija
NSO ir paslaptys
Vartiklis