Rasistinio pobūdžio prievartos apraiškos  

Didžiausius teroro aktus JAV atliko pavieniai asmenys: Timothy McVeigh ir Terry Nichols.

Bet nereti ir prievartos aktai su rasistiniu atspalviu:

Buford O'Neal Furrow, Jr Aryan Nations (Arijų tautos) lyderis viešai ragino aktyviai prievartai. 1999 m. rugpjūtį jos narys Buford O.Furrow, Jr., šaudęs Los Andželo žydų dienos darželyje, sakė, kad „Amerika turi pabusti ir išnaikinti žydus“.

1999 m. liepos 4 d. nusišovusio Ben Smith, šaudžiusio tautines mažumas Indianos ir Ilinojaus valstijose, namuose rasta literatūros apie planuojamas mažumų žudynes 2000-ais.

John William King, nužudęs juoduką James Byrd, Jasper (Teksasas) tikėjo, kad tuo veiksmu pradės rasinį karą.

Antivyriausybinės rasistinės Christian Identity narys Gordon Kahl paspruko po susišaudymo 1983 m. kai žuvo du pareigūnai. Netrukus jis žuvo per susišaudymą su FTB, kurio metu taip pat žuvo ir apygardos šerifas.

Atsakydamas į tai, Odino tradicijų šalininkas Rob Mathews įkūrė Tvarką; po kelių nusikaltimų policija susekė jo narius. Bob paspruko po ginkluoto susišaudymo ir vėliau rašė:
„Kodėl tiek daug žmonių išsižada savo rasės žydų ir negrynakraujų naudai. Mačiau tris FTB vyrus besislepiančius už medžių... galėjau nesunkiai juos nušauti... Jie atrodė kaip geri rasistiniai elementai, savo sugebėjimus atidavę vyriausybei, kuri bando atvirai suteršti tą rasę, kuriai tie agentai priklauso... Esu geras kovotojas, bebaimis karys. Mirsiu šlovingai ir susijungsiu su broliais [danguje]“.

Jo tikėjimas kankinyste išsipildė – 1984 m., susikovus su FTB, sudegė gyvas.

Daugelį dešiniosios pakraipos ekstremistų įkvėpė William Pierce (Andrew MacDonald pseudonimu), baltųjų viršumo grupuotės National Alliance vadovo knyga „The Turner Diaries“. Ją turėjo ir T. McVeigh, atsakingas už Oklahoma federalinio sprogdinimą. Jo veiksmai prieš Murrah federalinį pastatą yra nepaprastai panašūs į aprašomą išgalvotą FTB būstinės sunaikinimą. Pats W. Pierce 1996 m. gegužės 24 d. „60 Minutes“ laidoje, paklaustas, ar palaiko sprogdinimą Oklahomoje, atsakė:
„Ne. Ne, nepalaikau. Sakau vėl ir vėl, kad nepalaikau Oklahoma federalinio pastato sprogdinimo“.

Fineho žyniai (Phineas), amorfinė grupė, savo ideologiją remianti Biblijos „Skaičių knygos“ 25 skyriumi, kai Finehas nužudė izraelitą, susidėjusį su midjaniete moterimi ir už tai Viešpats jam skyrė amžinąją kunigystę. Jie mano esantys jo palikuonys ir tuo grindžia savo žiaurius veiksmus; griežtai pasisako prieš mišrias santuokas ir kitas nedorybes.


Papildoma informacija

Buford O'Neal Furrow, Jr. (g. 1961.11.25) – buvęs Aryan Nations narys ir apsaugininkas. Buvo inžinieriumi, kelis metus dirbo B-2 bombonešio projekte (“Northrop Grumman Co”). 1999 m. rugpjūčio mėn. 10 d. įsibrovęs į Los Andželo Žydų bendruomenės centrą, kur ėmė šaudyti. Sužeidė reis vaikus ir priimamojo darbuotoją. Taip pat nušovė filipinietį kurjerį J. Ileto.

2001 m. sausio 24 d. prisipažino kaltu dėl visų kaltinimų ir taip išvengė gresiančios mirties bausmės, tačiau buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos be teisės būti paleistam. Pagal kaltinamąjį aktą, O. Furrow neapgailestavo dėl savo nusikaltimų, tačiau 2009 m. rugpjūčio mėn. laiške, adresuotame “LA Daily News”, Aryan Nations's poster išreiškė gailestį dėl to, kad šaudė, ir atsisakė savo neonacistinių pažiūrų, sakydamas, kad „gyvenimas, paremtas neapykanta, visai nėra gyvenimas“.

Arijų tautos (AN, Aryan Nations) – baltųjų nacionalistų neonacistinė organizacija, kurią 8-me dešimtm. įkūrė R.G. Butler‘is kaip Krikščionių identiteto (CI, Christian Identity) šaką. 2007 m. gruodžio mėn. dvi grupės tvirtino esą kilę iš AN. FTB laiko ją teroristine.

„Arijų tautos“ kilusios iš Wesley Swift, išskirtinio ankstyvosios CI nario, mokymo, derinančio britų izraeletizmą, kraštutinį antisemitizmą ir politinį karingumą. Jis įkūrė bažnyčią 5-o dešimtm. viduryje Kalifornijoje ir 6-7 dešimtm. kasdien transliavo radijo laidas. Iki 2001 m. AN centras buvo 20 akrų sklype beveik 2 mylios į šiaurę nuo Hauydeno ežero Idaho valstijoje. Kasmet čia buvo rengiamas AN Pasaulinis kongresas.

Iki 1998 m. AN vadovavo įkūrė R. Butler‘is, tačiau jis jau buvo silpnos sveikatos (jam buvo per 80 m.) ir Kongresas vadovu skyrė N. Britton’ą. Tačiau 2001 m. rugpjūtį R. Butler‘is vadovu skyrė H.R. Redfeairn‘ą. Šis mirė 2003 m. spalį, o R. Butler‘is – 2004 m. rugsėjį. Tuo metu AN turėjo apie 200 narių.

Yra trys AN šakos. Vienai jų vadovavo A. Kreis III ir Ch.J. Juba (iki 2005 m. kovo). A. Kreis III patraukė žiniasklaidos dėmesį 2005 m., bandydamas sudaryti AN ir al-Qaeda sąjungą. Kita grupė skelbiasi išlaikanti R. Butler‘io nuostatas ir tebesivadina Jėzaus Kristaus-Krikščionio bažnyčia. Jai vadovauja J. O‘Brien‘as.

Kaip ir dauguma rasistinių grupuočių, AN jungia daugelį mažų, laikinų grupelių. R. Mathew įkūrė grupę „Tvarka“ (Order), pasižymėjusia keletu žiaurių išpuolių. Jos tikslas buvo sukelti rasistinį karą. D. McGiffen jos pagrindu įkūrė „Naująją tvarką“ (The New Order), kurios nariai buvo suimti nespėjus padaryti žiaurių nusikaltimų. Vėliau su AN siejami asmenys padarė sunkesnių nusikaltimų. Ch. Kehoe kaltintas trimis žmogžudystėmis, konspiracija ir vogto turto pervežimu į kitas valstijas. B.O. Furrow 1999 m. šaudė LA žydų centre ir nužudė filipinietį 2000 m. rugsėjį AN priteista 6,3 mln. dolerių baudą už AN apsaugininkų sumuštą moterį ir jos sūnų.

Krikščionių identitetas (CI, Christian Identity) – pavadinimas, taikomas įvairiems tikintiesiems bei bažnyčioms, besilaikančioms rasistinės teologijos. Manoma, kad CI grupėse yra 2-50 tūkst. narių. Jie remiasi teiginiu, kad Jėzus išpirko tik Izraelio ir Judėjos nuodėmes, todėl išgelbėjimas tėra įmanomas tik per išpirkimą ir rasę. Pavyzdžiui, kai kurios CI grupės laiko, kad ne iš Kaukazo kilę asmenys neturi sielos ir todėl niekada nebus Dievo išgelbėti.

CI vienija Viktorijos laikų Britų izraeletizmo teologija, mokanti, kad baltieji europiečiai yra tiesioginiai izraelitų palikuonys, kadangi 10 Izraelio genčių buvo Asirijos paimtos į nelaisvę. Todėl jie yra Dievo išrinktieji, Britain israelism o Jėzus buvo Judo genties izraelitas, o dabartiniai žydai visai nėra nei izraelitai, nei hebrajai, o kilę ių turkų- mongolų (arba kazarų) ir yra biblinio Esavo, pardavinėjusio savo pirmagimystę už lęšių sriubos lėkštę (Pr 25:29-34). Anglų bankininkas E. Hine (1825-91) išleido knygą „47 britų nacijos sutapatinimai su prarastuoju Izraeliu“ (1871), o 1884 m. jis atplaukė į Ameriką, kad savo idėjas skleistų čia. H. Rand‘as (1889-1991) iš Masačūsetso perėmė E. Hine idėjas, papildė antisemitizmu ir naują mokymą pavadino Christian Identity. Viena iškilesnių ankstyvojo CI asmenybių buvo W. Swift‘as (1913-70). Pulk. W.P. Gale (1917-88), 8-9 dešimtm. pasižymėjęs kova prieš mokesčius ir para-kariniais judėjimais , Swift‘ui pristatė R.G. Butlerį, Aryan Nations įkūrėją, kuris įkvėptas to charizmos, perėmė CI dvasią, o Swiftui mirus ir bažnyčią.

CI platesnio žiniasklaidos dėmesio susilaukė 1984-ais, kai baltųjų nacionalistų grupė „Tvarka“ (žr. R. Mathews) įsivėlė į nusikaltimus. Su CI sąsajų turėjo ir G. Kahl'is. Naujo susidomėjimo banga kilo 1992-93 m. ryšium su Ruby Ridge konfliktu, kai paaiškėjo, kad G. Beret‘as ir R. Weaver‘is buvo susiję su CI tikinčiaisiais.

Nacijos sąjunga (NA, National Alliance) – baltųjų politinė organizacija, kurią 1974 m. įkūrė W. L. Pierce, kurio žemėje prie Hillsboro (V. Virdžinijos v.) ir bazuojasi. Neretai įtraukiama į neonacistinių grupių sąrašus, iš dalies dėl tvirtinimų, kad jie garbina A. Hitlerį.

W.L. Pierce NA įkūrė beveik tuo pat metu, kaip ir Kosmoteistinę bažnyčią. Jis yra parašęs du romanus: „Tiurnerio dienoraščiai“ bei „Medžiotojas“, kurie yra apie baltųjų revoliuciją Amerikoje – svarbiausi JAV nacistinio pasaulėžiūros šaltiniai.

NA buvo reorganizuota iš ankstesnės grupės – Nacijos jaunimo sąjungos (NYA), kuri savo ruoštu išsirutuliojo iš Jaunimas už Wallace, palaikiusią gubernatorių G. Wallace 1968 m. rinkimuose į prezidentus. NYA suskilo ir W.L. Pierce 1970 m. perėmė didžiausią jos dalį. W.L. Pierce mirė nuo vėžio 2002 m. liepos 23 d. ir jo įpėdiniu tapo E. Gliebe. Vėliau keitėsi vadovai, o grupė skilinėjo.

Pagrindinė NA politinė pozicija yra baltųjų rasės išlikimas. Ji atkreipė dėmesį į besikeičiančią demografinę padėtį – ne baltųjų naudai. Kiekvienais metais per Valentino dieną NA nariai dalija „Mylėk savo rasę“ lankstinukus. Grupė tvirtinai, kad žydai daro neigiamą įtaką visuose Amerikos visuomenės lygiuose.

Iki Pierce mirties, FTB tvirtino, kad NA yra geriausiai finansuojama ir geriausiai organizuota JAV baltųjų nacionalistų organizacija. 2002 m. ji turėjo apie 2500 narių ir gaudavo apie 1 mln. dolerių pajamų. Ji turėjo internetinę „Resistance Radio“ stotį, transliavusią muziką visą parą. Taip pat nuo 1992 m. turėjo kassavaitinį radijo šou „American Dissident Voices“, girdimą trumposiomis bangomis ir transliuojamą internetu.

William Luther Pierce William Luther Pierce (1933-2002) – baltųjų organizacijų „National Alliance“ bei „Cosmotheism“ įkūrėjas ir vadovas; parašė (Andrew McDonald pseudonimu) du romanus apie baltųjų revoliuciją Amerikoje: „Tiurnerio dienoraščiai“ bei „Medžiotojas“.

W. Pierce gimė Atlantoje (Džordžijos v.) 1933 m. rugsėjo 11 d. šeimoje, kurios šaknys buvo Pietų aristokratijoje (Th.H. Watts, Alabamos gubernatorius ir Amerikos konfederacijos vyriausias teisėjas). Avarijoje žuvus tėvui, šeima galiausiai persikėlė į Dalasą (Teksase). W. Pierce puikiai mokėsi, paauglystėje jo pomėgiais buvo raketų modeliai, chemija, radijas, elektronika. Daug skaitė mokslinės fantastikos knygų. Svajojo tapti astronautu.

1951-ais baigęs karo mokyklą, trumpai dirbo naftos gavybos srityje, tačiau susižeidė. 1955 m. baigė Hiūstono Rice un-tą įgydamas fizikos bakalauro laipsnį. 1962 m. Boulder‘io Kolorado un-te apsigynė daktaro disertaciją. Dėstė fiziką kaip profesoriaus asistentas Oregono un-te, kurį paliko 1966 m. Buvo vedęs 5 kartus.

Dėstant Oregonos un-te, šalyje kilo du socialiniai judėjimai: civilinių teisių bei prieš karą Vietname. Pirmąjį, dėl lygių teisių siekio, W. Pierce laikė grėsme baltųjų rasei. Taip pat manė, kad antikarinis judėjimas yra skatinamas komunistų ir remiamas žydų. Palikęs universitetą, 1966 m. pradėjo bendradarbiauti G.L. Rockwell, JAV Nacių partijos įkūrėju; buvo jų žurnalo „National socialist world“ redaktoriumi. Kai šis buvo nužudytas 1967-ais, tapo iškiliausiu baltųjų judėjimo veikėju. 1970 m. paliko nacionalsocialistų partiją ir perėmė vadovavimą „National Youth Alliance“, kuris 1974 m. persivadino į „National Alliance“ (NA).

W. Pierce norėjo, kad NA būtų politiniu avangardu „baltųjų išlaisvinimo“ srityje. 1976 m. jis įsteigė Kosmoteistinės bendruomenės bažnyčią. 1978 m. jis paprašė atleisti nuo mokesčių (nes laikė, kad mokesčių tarnybą valdo žydai), tačiau jam buvo atsakyta. 1985 m. W. Pierce persikėlė į 346 akrų skypą Mill Point’e (V. Vidžinijos v.). Čia vėl pateikė prašymą atleisti nuo mokesčių, tačiau 1986 m. toji lengvata buvo panaikinta (išskyrus 60 akrų plotui). Čia buvo jo būstinė, kurioje rengė savaitinę radijo laidą „American Dissident Voices“, tvarkė „National Vanguard“ žurnalą, „Tesistance Records“ įrašų kompaniją, rengė publikacijas. Mirė 2002 m. liepos 23 d. nuo vėžio. Prieš mirtį pasakė: „žydai valdo visas pagrindines žiniasklaidos priemones“ ir todėl apie jį po mirties nieko padoraus nebus pasakyta. Po jo NA prasidėjo skilimai, veikla nusilpo.

Kosmoteizmas iš esmės yra panteistinis tikėjimas nuasmeninta Visatos „kūrybine dvasine jėga“: „visa yra Dieve ir Dievas visame“. Kosmosas reiškia harmoningą Visatą, todėl tai kas dieviška, yra tapatu tikrovei bei sąmonei, neatskiriamai tvarkingos visuotinės sistemos daliai. W. Pierce politinės idėjos rėmėsi rasiniu tyrumu ir eugenika, kaip priemonėmis, leidžiančiomis baltajai rasei priartėti prie antžmogiškos būsenos, o tada link asmeninio dieviškumo. Baltoji rasė yra žmonių evoliucijos viršūnė, todėl turi būti atskirta nuo kitų rasių, kad galėtų pasiekti jai lemtą tobulumą.

W. Pierce tikėjo hierarchine visuomenės struktūra, atspindinčią gamtos principus, tame tarpe ir išliekant stipriausiam. Jo teorijoje, geriausiai prisitaikę genai (kurie yra baltųjų rasės) turi būti atskirti nuo kitų rasių, o baltojoje bendruomenėse turi vadovauti stipriausieji. Tą pasiekti galima „rasinio valymo“ ir eugenikos (taikomomis tiek JAV, tiek Europoje) priemonėmis.

W. Pierce tapo žinomas tarptautiniu mastu, kad paaiškėjo, kad T. McVeigh, susprogdinęs Oklahoma federalinį pastatą, buvo įkvėptas „Tiurnerio dienoraščių“, kurių pradiniuose skyriuose pagrindinis veikėjas kaltinamas FTB būstinių sprogdinimu. Toji W. Pierce (pasirašiusio Andrew McDonald pseudonimu) knyga vaizdavo žiaurų ateities rasinį karą Jungtinėse Valstijose. Joje smulkiai aprašinėjami masiniai „rasinių išdavikų“ pakorimai Los Andželo gatvėse palaipsniui etniškai valant visą miestą. Knyga, pasakojama pagrindinės baltųjų „Organizacijos“ nario lūpomis, baigiasi jo branduoline savižudybe, sunaikinančia Pentagono vadovybę ir taip užkertant invaziją į „Organizacijos“ kontroliuojamą Kaliforniją. Knyga įkvėpė ir 9- ojo dešimtm. pradžioje įsikūrusią „Tyliąją broliją“ (dar vadintą „Tvarka“, žr. R. Mathews).

Robert Jay Mathews Robert Jay Mathews (1953 - 1984) – JAV baltųjų nacionalistinės organizacijos „The Order“ vadovas. Jo gyvenimas tapo filmo „Žudynių brolija“ (Brotherhood of Murder, 1999) pagrindu. Neonacistinės muzikos grupės „RaHoWa“ ir „Prussian Blue“ įrašė dainas apie R. Mathews.

R. Mathews gimė Marfoje (Teksaso v.) 1953 m. sausio 16 d. Škotų kilmės tėvas buvo miesto policininkas, Komercijos skyriaus viršininkas, verslininkas bei vietinės metodistų bažnyčios vadovas. Šeima persikėlė į Feniksą (Arizonos valst.). Mokykloje pasikrikštijo mormonu.

Įkūrė “Laisvės sūnus“, daugiausia iš mormonų sudarytą antikomunistinę miliciją, kuri buvo išsiplėtusi iki 30 narių. Už mokesčių vengimą buvo suimtas, teisiamas ir lygtinai nuteistas 6 mėn. laikotarpiui. Kilus nesutarimams tarp mormonų ir ne mormonų, R Mathews pasitraukė iš „Laisvės sūnų“ ir, 1974 m. pasibaigus teistumo laikotarpiui, nusprendė persikelti į Metaline Falls (Vašingtono v.). kur su tėvu įsigijo 60 akrų miškėtos žemės. 1976 m. vedė Debbie McGarrity ir augino škotų Galloway veislės raguočius.

Domėjosi istorija ir politika. Jį stipriai paveikė W.G. Simpsono knygą „Kuris kelias vakariečiui?“ R. Mathews įtikėjo, kad baltoji rasė yra pavojuje ir 1983 m. jam kilo mintis prie Ramiojo vandenyno įsteigti „Baltosios Amerikos bastioną“. Pradėjo lankytis pas „Aryan Nations“. 1983 m. savo žemėje esančiuose barakuose įkūrė „The Order“ (kitaip, „Tyliąją broliją“), kurią sudarė 8 žmonės.

Pirmasis tikslas buvo gauti pinigų, kad galima būtų palaikyti baltųjų separatizmą, tad jie apiplėšė Spokanės seksualinių reikmenų parduotuvę – jų grobis buvo 369 doleriai. Jie pripažino, kad tai pernelyg rizikinga, tad nutarė vogti šarvuotus automobilius bei padirbinėti pinigus. Netrukus vienas narys įkliuvo bandydamas “realizuoti” kelis 50 dolerių banknotus. Kad jį laiduotų, R. Mathews pats vienas apiplėšė banką, esantį į šiaurę nuo Sietlo. Jis pavogė apie 26 tūkst. dolerių. Kiti „The Order“ nariai padarė dar keletą apiplėšimų, bendrai 43 tūkst. dolerių sumai, Plėšikavimai tęsėsi, jiems pavykdavo pagrobti stambias sumas (po 0,5 mln. ir 0,8 mln. dolerių). Dalis pavogtų pinigų buvo paskirstyta įvairioms nacionalistinėms organizacijoms.

Neužilgo prieš mirtį, R. Mathews parašė ilgą laišką, paaiškinantį gyvenimą ir teisinantį jo poelgius. Vienas grupuotės narys buvo suimtas už padirbtų pinigų platinimą ir tardomas atskleidė apie grupuotės veiklą FTB pareigūnams. Agentai 1984 m. gruodžio 8 d. apsupo R. Mathews name į pietus nuo Coupeville (Vašingtono v.). Jis atsisakė išeiti ir ėmė šaudyti. Tada agentai į namą įšovė tuziną dujinių granatų, tačiau R. Mathews turėjo kaukę. Jis ir toliau atsišaudė. Agentai iššovė kelias padegamąsias raketas, tačiau R. Mathews nepasidavė. Jis sudegė name gyvas.

Gordon Wendell Kahl (1920-1983) – išgarsėjęs pasisakymais prieš mokesčius ir dviejų policininkų nužudymu.

Išaugo Šiaurės Dakotos fermoje. Antrojo pasaulinio karo metais gavo apdovanojimus kaip bokštelio šaulys. Po karo įsigijo 400 akrų fermą Šiaurės Dakotoje, tačiau vėliau dirbo Teksaso naftos gamybos kompanijose kaip mechanikas ir paprastas darbininkas.

1967 m. jis parašė laišką Mokesčių tarnybai, kad daugiau nemokės mokesčių “Šėtono sinagogai”. 8-me dešimtm. organizavo „Posse Comitatus“ pirmąjį Teksaso skyrių, nors vėliau paliko grupę. 1976 m. TV laidoje aiškino, kad mokesčiai yra neteisėti ir ragino kitus jų nemokėti. Už sąmoningą mokesčių nemokėjimą 1976 m. lapkričio mėn. nuteistas dviem metams kalėti ir 2 tūkst. dolerių bauda. Kalėjime 1977 m. praleido 8 mėn.

Po kalėjimo tapo aktyviu „miesto savivaldos„ judėjimo nariu. Judėjimas siekė sukurti alternatyvius teismus ir valdžios organus ir atsisakė pripažinti JAV federalinę vyriausybę. 1983 m. vasario 13 d. Kahl‘ą bandė suimti po mitingo Medinoje. Automobilyje jis buvo su žmona, sūnumi Yori ir dar trimis mitingo dalyviais. Anot liudininkų, Gordonas ir Yori buvo ginkluoti. Kilo susišaudymas, kurio metu buvo nušauti du policininkai. Kahl‘as pabėgo į Arkanzasą, kur slapstėsi. Susišaudymo metu birželio 3 d. žuvo Kahl‘as ir dar vienas policininkas. Tų įvykių pagrindu 1991 m. pastatytas filmas „In the Line of Duty: Manhunt in Dacotas“ (Iš pareigos: Žmogaus medžioklė Dakotose), o 1993 m. dokumentinis filmas „Death & Taxes” (Mirtis ir mokesčiai).

Teris Nicholsas (Terry Lynn Nichols, g. 1955 m.) – amerikiečių teroristas, siejamas su sprogsinimu Oklahomoje. Prieš tai dirbęs daugelį trumpalaikių darbų, 1994-95 m. su T. McVeigh ėmė ruožtis A.P. Murrah federalinio pastato Oklahomoje sprogdinimui. Sprogmenų prikrautas sunkvežimas sugriovė pastatą 1995 m. balandžio 19 m.; jo metu žuvo 168 žmonės ir daugybė sužeista. Jis buvo nuteistas 161 gyvenimo trukmei (kas yra rekordu kalėjimo istorijoje) kalėti be teisės amnestijai.

Timothy James McVeigh (1968-2001) – apkaltintas Oklahoma federalinio pastato susprogdinimu (kaip kerštą prieš tironišką federalinę vyriausybę), kai žuvo 168 žmonės. Tai buvo didžiausias teroro aktas iki 2001 m. rugsėjo 11 d. išpuolio. Nuteistas mirties bausme.

Gimė 1968 m. balandžio 23 d. Lockport’e (Niujorko v.) airių katalikų šeimoje. Jo tėvai išsiskyrė, kai jam buvo 10 m. ir jis augo pas tėvą Pendletone (Niujorko v.). Jis sakė, kad mokykloje buvo priekabių taikinys, tad išsigelbėjimo ieškojo fantazijų pasaulyje, kur jis atkeršydavo priekabiautojams. Buvo atsiskyręs, visą gyvenimą kildavo minčių apie savižudybę. Aukštesniojoje mokykloje susidomėjo kompiuteriais ir buvo įsilaužęs į vyriausybinę sistemą.

1988 m. įstojo į armiją, buvo karo prieš Iraką Persijos įlankoje veteranas, gavęs Bronzinę žvaigždę. Po karo norėjo tapti specialiųjų pajėgų kariu, tačiau buvo atmestas dėl sveikatos. Netrukus nusprendė palikti Bombing: Timothy James McVeigh armiją (1991 m. gruodžio 31 d.). Dirbu apsaugininku. Tada metė darbą ir važinėjo po Ameriką, siuntinėdamas laiškus į vietinius laikraščius, pasisakydamas prieš mokesčius. 1993 m. atvyko į Waco, kad palaikytų apsuptuosius sektantus. Čia platino ginklų naudojamą skatinančią literatūrą ir lipdukus, pvz., „Kai ginklai už įstatymo ribų, aš už įstatymo ribų“.

Užsiiminėjo ginklų demonstravimu, buvo už kelių rūšių ginklų turėjimą. Jam ginklai buvo pirmuoju įrankiu už laisvę, būtina priemone apsisaugant, kai Amerika panirs į chaosą. 1993 m. balandžio mėn. apsilankė pas T. Nichols, kur šis pamokė, kaip pasigaminti sprogmenis.

McVeigh antivyriausybiniai pasisakymai darėsi radikalesni. Ėmė sakyti, kad laikas nuo propagandos pereiti prie veiksmų. Jis su T. Nichols įrengė 2,3 t sprogmenų išnuomotame „Ryder“ sunkvežimyje. 1995 m. balandžio 19 d. jį nuvairavo prie A.P. Murrah federalinio pastato Oklahomoje. 9:0č stiprus sprogimas sugriovė šiaurinė pastato pusę. Žuvo 168 žmonės ir 250 buvo sužeista; 19 aukų buvo maži vaikai veikusiame darželyje. Vėliau McVeigh'as neparodė gailesčio dėl vaikų žūties, tačiau sakė, kad būtų pasirinkęs kitą taikinį, jei būtų žinojęs, kad ten yra vaikų darželis.

Buvo susekta, kad sunkvežimį išsinuomojo T. McVeigh; jis buvo suimtas už vairavimą be teisių, o po trijų dienų jau kalėjime atpažintas, kaip ieškomas įtariamasis už sprogdinimą. 1995 m. rugpjūčio 10 d. pateiktas kaltinimas 11 federalinių nusikaltimų. 1997 m. birželio 2 d. pripažintas kaltu pagal visus 11 kaltinimų. Savo veiksmą aiškino kerštu už Ruby Ridge įvykius 1992-ais ir Mount Carmel rančos (Waca) apsupimą 1993-iais, kai žuvo dešimtys religinės sektos narių. Birželio 13 d. prisiekusieji rekomendavo skirti mirties bausmę. Kalėjime T. McVeigh rašė įvairias esė ir laiškus laikraščiams. Čia perskaitė J. Ross „Nenumatytos“ ir pastebėjo, kad jei jis būtų ją skaitęs anksčiau, vietoje sprogdinimo būtų pasirinkęs snaiperio šūvius:
„ Jei žmonės sako, kad ‚Tiurnerio dienoraščiai‘ buvo mano Biblija, tai ‘Nenumatytos aplinkybės’ būtų tapusios Naujuoju testamentu. Manau, kad ‘Nenumatytos aplinkybės’ yra geresnė knyga. Ji galėjo pakeisti visą mano operacijos planą, jei ją būčiau perskaitęs pirmą“.

Mirties bausmė, suleidžiant nuodus, įvykdyta 2001 m. birželio 11 d. Terre Haute kalėjime (Indianos v.) – ir tai buvo pirmoji mirties bausmė po 1963-iųjų. T. McVeigh pareiškė apgailestaująs, kad federalinis pastatas nebuvo pilnai sugriautas. Jo kūnas kremuotas, o pelenai perduoti advokatui, kuris juos išbėrė nežinomoje vietoje.

Black Hebrew Israelites Juodieji žydai (BHI, Black Hebrew Israelites) - afroamerikiečių grupės ir sektos, daugiau ar mažiau prisilaikančios judaizmo nuostatų ir tapatinančių save su judėjais. Manoma, kad 20 a. pabaigoje buvo apie 200 tūkst. “juodųjų žydų“. Atskiri vergai negrai, dirbę JAV pietuose daugiausia pas plantatorius- žydus, pripažino judaizmą dar 1861-65 m. Vest-Indijoje sefardai kartais vesdavo afrikietes ir nedidelė juodųjų (ir mulatų) žydų kongregacija Virginijos salose laikėsi iki pat 1960-ųjų pradžios. Dauguma žydų nepripažįsta juodųjų žydų.

Juodųjų žydų tikėjimas ir apeigos tokios įvairios, kad J. Tinney pasiūlė juos skirstyti į tris grupes: Juodieji žydai, kurie prisitaikė žydų apeigas; Juodieji hebrajai, labiau tradiciniai judaizmo atžvilgiu; Juodieji izraelitai, esantys labiausiai nacionalistiniai ir labiausiai nutolę nuo judaizmo. Black Hebrew Israelites grupė mano kad 144 tūkst. asmenų bus išgelbėta Antrojo Viešpaties atėjimo metu.

2009 m. Elyahim Ben-Israel tapo pirmuoju juoduoju hebraju, gavusiu Izraelio pilietybę. Izraelio vyriausybė yra nusiteikusi suteikti pilietybę ir daugiau juodųjų hebrajų. Juodieji hebrajai garsūs ir savo bažnytiniu choru.

Fineho žyniai - Krikščionių identiteto judėjimas, pasisakantis prieš mišrias vedybas, rasių susimaišymą, homoseksualumą ir abortus. Taip pat pasižymi antisemitizmu, anti-daugiakultūriškumu ir yra prieš mokesčius. Nepripažįstama organizacija, nes neturi vadovaujančio organo, nerengiami susirinkimai ir neregistruojami nariai. Fineho žyniu tampama tiesiog priėmus jų tikėjimą ir elgiantis atsižvelgiant į jį. „Žyniai“ dažnai vadinami teroristais, nes, tarp kitų dalykų, grasina susprogdinti FTB pastatus, abortus darančias klinikas ir planuoja apiplėšti bankus.

Fineho žynių pavadinimas pasiimtas iš biblinio Aarono anūko vardo (Sk 25); šis nužudė izraelitą, susidėjusį su midjaniete moterimi. Šis poelgis laikomas pateisinimu narių žiauriam elgesiui prieš mišrias vedybas ir kitas nedorybes. Atrodo, kad pavadinimą (ir koncepciją) įvedė R.K. Hoskins‘as su knyga „Krikščionybės budėtojai: Fineho žynių istorija“ (1990).

Britų liūtas Britų (anglų) izraelizmas - judėjimas, laikantis, kad Anglijos (o plačiau, JK) yra „genetiškai“, rasės požiūriu ir lingvistiškai Izraelio dešimties dingusių genčių tiesioginiais palikuonimis. Jo ištakos yra 16 a., o 19 a. jį paskatino 19 a. rašiniai, ypač Dž. Vilsono „Mūsų izraelietiška kilmė“ (1840). Jis kilo iš Anglijos karūnos siekio padidinti Viktorijos populiarumą imant teigti, kad ji yra iš Dovydo giminės (atseit iš jos kilę Anglijos ir JAV „kaukaziečiai“). Judėjimas niekada neturėjo vieno vadovo ar centralizuotos struktūros. Amerikoje jis davė pradžią Krikščioniško tapatumo judėjimui.

1919 m. Londone įsisteigė Britų-Izraelio pasaulinė federacija (BIWF), kuri tebeegzistuoja iki šių dienų su centru Bišop-Oklende (Daramo grafystėje šiaurės rytų Anglijoje) su skyriais Australijoje, Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje, Nyderlanduose ir Pietų Afrikoje. Narių skaičius gali siekti 5000.

20 a. 7-me britų izraelizmo idėjas stipriai propagavo H.W. Armstrongas (1892-1986), pats įsteigęs „Dievo radijo bažnyčią“ (pervardintą į „Pasaulinę Dievo bažnyčią“), ir britų izraelizmą laikęs pagrindiniu jo teologijos ramsčiu. Jam mirus, bažnyčia atsisakė tikėjimo britų izraelitizmu, tačiau dalis narių įsteigė savas bažnyčias, palaikančias jį.

Britų izraelizmo šerdis yra aiškinimas apie dingusių žydų genčių migraciją, laikant kad jų atstovais buvo skitai, kimerai ir gotai, vėliau užplūdę Britaniją. Jų laikoma, kad Efraimo ir Manasino gentys gali būti atpažintos kaip šių dienų Britanija ir JAV.

Literatūra:

 1. Kerry Noble. Tabernacle of hate: Why they bombed Oklahoma city, 1998
 2. Robert Draper. Happy Doomsday, Texas montly, July 1997
 3. Evans Moore. A Home divided, The Houston Chronicles, March 24, 1996
 4. JCC shooter Furrow renounces past beliefs// LA Daily News, Sep.6, č009
 5. Wayne King. A Farmer‘s Fatal Obsession with Jews and Taxes// The New York Times. Aug. 21, 1990
 6. R.K. Hoskins. Vigilantes of Christendom: The Story of the Phineas Priesthood, 1990
 7. C.L. Quarles. Christian Identity: the Aryan American bloodline religion, 2004
 8. Ch.H. Roberts. Race over Grace: The Racialist Religion of the Christian Identity Movement, ?
 9. William Pierce: A Political History, 1999
 10. A. MacDonald. The Turner Diaries, 1978
 11. A. MacDonald. Hunter, 1984
 12. R.S. Griffin. The Fame of Dead Man’s Deeds: An Up-Close Portrait of White Nationalist William Pierce, 2001
 13. D. Hoffman. The Oklahoma City Bombing and the Politics of Terror, 1999
 14. S. Jones, P. Israel. Others Unknown: Timothy McVeigh and the Oklahoma City Bombing Conspiracy, 1998
 15. J.E. Landing. Black Judaism: Story of an American Movement, 2002
 16. Y.P. Chireau, N. Deutsch. Black Zion: African American Religious Encounters with Judaism, 2000

Priedas. Finehas

Sk 25:6-9:
„Kaip tik tuo metu vienas izraelietis atėjo ir įsivedė į savo šeimą midjanietę moterį1), matant Mozei ir visai izraeliečių bendrijai, beverkiančiai2) prie Susitikimo palapinės angos. Tai pamatęs, kunigo Aarono sūnaus Eleazaro sūnus Finehas atsikėlė ir nuėjo nuo bendrijos. Pasiėmęs į ranką ietį, jis nusekė izraelietį į palapinę ir perdūrė per pilvą abu – izraelietį ir moterį. Maras tarp izraeliečių tad buvo sutramdytas. O vis dėlto maru mirė 24 tūkstančiai.“

1) - midjanietę: tuo metu midjaniečiai buvo sudarę sąjungą su maobiečiais prieš Izraelį (žr. Sk 22:4-7). Balaamas buvo paskatinęs abi puses – midjaniečius (Sk 31:16) ir moabiečius (Apr 2:14) vilioti izraeliečius prie savęs lytinėmis Peoro Baalo apeigomis.

2) - beverkiančiai: t.y. dėl juos ištikusio maro.

Judafobija
Lėlininkai
Om Simrikė
Beduinas soste
Draugas ar priešas?
Operacija „Ciceronas“
Cinizmas kaip amatas
Naujoji Rusijos imperija
Gerumą reikia grūsti jėga?
Kaip naciai pavogė Kalėdas
Čingis chanas ir jo kapas
Machizmo: varžymasis dėl garbės
Gebelsas: kiekvienam po ampulę
Žozefas Anri Roni-Vyresnysis. Kataklizmas
Mazochizmas – antropologinė paslaptis
Laisva valia ir determinizmas
CŽV: Sąmokslas prieš savus
Žydų tauta sukurta dirbtinai
Slaptieji planetos valdytojai
Išmanusis ginklas japoniškai
Hitleris: gyvas ar miręs?
Tikroji Interneto pabaiga
Apderk artimą savo...
Šeiveris ir „Slėpiniai“
Apmatai: Moralumas
Flirtas su Hitleriu
Valdžios kvaitulys
Laiko dvelksmas
Antisemitizmas
Judėjai
NSO skyrius
Vartiklis