Om Simrikė

Om Simrikė (Aum Šinrikyo, dabar Aleph–Šoko Asahara (tikr. vardas Čizo Todzio Macumoto) 1984 m. Japonijoje įkurtas religinis judėjimas. Grupė išgarsėjo 1995 m., kai Tokijo metro surengė zarino dujų ataką. Bet manoma, kad jie tyrinėjo ateities ginklus, kurių "oficialiai" nėra pagrindinių šalių ginkluotėje. Tai N. Tesla elektromagnetinis pulsatorius, žemės drebėjimų sukėlimas, ir plazminiai ginklai.

Om Simrikė pavadinimas kildinamas iš šventojo sanskrito skiemens „Om“ prie jo prijungiant kandzi užrašytą žodį „Šinrikyo“, apitiksliai reiškiantį „Tiesos religija“ (į kitas kalbas dažnai verčiamą kaip „aukščiausioji Tiesa“). 2000-aisiais organizacija persivadino į “Aleph” (nuoroda į pirmąją hebrajų arba finikiečių abėcėlės raidę). Kartu pakeitė ir logotipą.

Ilgą laiką teisiškai uždrausti judėjimo veiklą nepavyko (Japonijoje jis pripažintas religija, tad ją kontroliuoti imta tik 1999-ais, priėmus naujus įstatymus). Daugelyje šalių (JAV, Rusija, kt.) sekta paskelbta už įstatymo ribų. Iki 1995-ųjų jai priklausė apie 50 tūkst., dabar – nesiekia 2 tūkstančių narių. Kadangi organizacija skelbėsi„budistine bendruomene“, budistų dvasininkija Rusijoje Dalai-lama atstovo Džampa Tinlėjaus lūpomis pareiškė, kad „toji sekta nepriklauso budistinei tradicijai“. Nedidelis (keliolikos-keliasdešimt narių) skyrius veikė ir Lietuvoje. Gas attack at Japan subway

Per 1995 m. dujų ataką Tokijuje žuvo 12 ir per 5 tūkst. žmonių sužeista. Tyrimo metu paaiškėjo, kad atakų buvo ir anksčiau, pvz., 1994 m. Matsumoso mieste nuo zarino dujų žuvo 7 ir sužeista 144 žmonės, keli nesėkmingi bandymai buvo ir anksčiau (nuo pat 1986-ųjų). Būstinėje aptikta ginklų, įskaitant sraigtasparnį Mi-17, zarino atsargų, perversmo planai. Pasinaudojant Rusijoje užverbuotais specialistais, buvo vykdomi cheminių, bakteriologinių ir net branduolinių ginklų tyrimai. Įrodyti keli sektos narių nužudymai – manoma, kad jų gali būti iki keliasdešimt (dalis – bandant cheminius ginklus). 12 sektos narių (įskaitant vadovą Šoką Asaharą) nuteisti mirties bausme, dalis – kalėti. Š. Asaharai (ir dar 6-iems nariams) mirties bausmė pakariant įvykdyta 2018 m. liepos 6 d.; kitiems 6-iems – liepos 26 d.

2000-ais atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad sekta tebetęsia veiklą, perimdama Japonijos valstybinių ir karinių kompiuterių tinklų valdymą (atliekant valstybinius užsakymus į programas įdiegiamos specialios programos – „Trojos arkliai“). 2016 m. BBC Rusijos tarnyba teigė, kad pasaulyje yra keliasdešimt tūkstančių narių, o vien Rusijoje – apie 30 tūkst. 2016 m. balandį sektos veikla Rusijoje buvo uždrausta ir prasidėjo masiniai jų suėmimai Maskvoje ir Sankt-Peterburge.

Doktrina

Asahara mokė, kad žmogų galima per trumpą laiką atvesti iki nušvitimo ir išsivadavimo, įgauti antgamtines galias. Žmogų galima išvaduoti trimis būdais: išvaduojant iš ligų ir kančių; suteikiant laimę šitame pasaulyje, atvedant žmones iki nušvitimo.

Om Simrikė / Aleph - yra sintetinis tikėjimas, jungiantis Asaharos idiosinkretines jogos interpretacijas su budizmo, krikščionybės ir netgi Nostradamo pranašysčių papildymais. Mokymas remiasi Tibeto religija, kuriai būdinga tikėjimas antgamtinėmis galiomis ir eschatologija (mokymas apie pasaulio ir žmogaus likimą). Jis apima šiaurinę budizmo kryptį (mahajaną – Vidurio kelią), Tibeto ezoterinį budizmą, indų jogą, tantrizmą ir kitus Rytų mokymus. Pagrindinis garbinamas asmuo – Šyva, apvalančio griovimo dievas. „Alef“ Šyva (dar vadinamas Bodhisatva Samantabhadra, Kuntu-Zangpo arba Adi-Buda) ateina iš Tibeto Vadžrajanos tradicijos ir neturi jokio ryšio su indų Šyva.

Skirtingai vertinama tas mokymo indėlis, kuris suteikiamas „tiesai“, kaip skirtingos mokyklos siūlo įvairius kelius, tačiau tikslas yra tas pats ir kad visos religijos artimos. „Tikrasis mokymas“ ne tik turi pasiūlyti takelį, tačiau ir vesti iki galutinio tikslo specialių stipriai besiskiriančių, priklausomai, kas jais eina, „kelių“ dėka. Tas kelias japonams ir amerikiečiams skiriasi nuo senovės indų kelio. Kuo didesnis prieinamų tradicijų skaičius, tuo efektyvesnė religija. Tik nereikia, renkantis kelią, kelti sumaišties mintyse dėl prieštaravimų tarp įvairių tikėjimų, vedančių prie pagrindinio tikslo, nirvanos.

Į galutinį nušvitimą (pagal Šakjamuni Budą, tai „vieta, kur viskas pasiekta ir neliko, ko dar galima būtų siekti“) veda mažų nušvitimų (nirvanų), kiekvienas kurių kilsteli sąmonę į aukštesnį lygį priartinant prie „pačios tiesos“ (Atmano), virtinė. Prie Šakjamuni mokymo Asahara prijungė įvairias kitų tradicijų variacijas: kinų gimnastiką (kūniškos sveikatos pagerinimui), jogos asanas (meditacijos stabilumui). Daugelį budizmo terminų išvertė į japonų kalbą, o tada pakeitė jų užrašymą, kad jie būtų klaidesni, tačiau kartu lengviau įsimenami. Jis rėmėsi Šakjamuni Buda, kuris pasirinko pali kalbą vietoje sanskrito, kad jo mokymas būtų prieinamesnis žmonėms.

Pagal Asaharą, jo doktrina apima tris pagrindines budizmo mokyklas: therevada (orientuotą asmeninio nušvitimo pasiekimui), mahajana („didžiosios vežėčios“ su pagalba kitiems) ir tantriškoji vadžrajana („deimanto vežėčios“, apimančios ezoterines mantras ir meditacijas). Knygoje „Pasišventimas“ lyginamos Patandžalio  „Joga sutrų“ stadijos su Aštuoneriopu keliu, skelbiant, kad abi šios tradicijos nusako tuos pačius veiksmus, tik skirtingais žodžiais. Kitose knygose (pvz., „Anapus gyvenimo ir mirties“, „Mahajama sutra“ ir kt.) aiškinamas imant iš senųjų knygų) įvairių nušvitimo stadijų pasiekimo procesas. Asahara išleido ir senųjų knygų komentarus. Jo mokymas skirtas ir praktiniams tikslams (nuo taisyklingų pozų meditacijų metu iki vaikų sveikatos sustiprinimo). Kai kurie mokymo aspektai labai paprasti ir pritaikomi kasdieninėje praktikoje, o kiti perteikianti sudėtinga kalba ir skirti išsilavinusiam elitui.

Svarbią vietą užima vadinamasi „kundalini pažadinimas“. Kundalini – kai kuriuose Rytų tikėjimuose – tai energija, kuri, tarsi koks žaltys, per stuburo galiuką turi pranikti į stuburą, pakilti iki kaktos ir, sunaikinusi ankstesnę asmenybės sąmonę, sukelti nušvitimą. Anot Asakara, egzistuoja paprasta kundalini pakėlimo technika, kurios išbandymui asmuo turi būti pateptas per iniciaciją („pakrikštijimą“, vadinamą „šaktipat“. Apeigų metu Asahara mokiniams, didžiuoju pirštu paliesdamas šių kaktas, perduoda savo energiją – taip pažadinant kundalini žaltį. Kartu Asahara prisiima sau mokinių nuodėmingąją karmą – nuodėmes šiame ir ankstesniuose gyvenimuose. Viena procedūrų („Sado tantra“) įtraukia Asaharos sekso santykius su jaunomis moterimis-adeptėmis.

Krikščionių bažnyčia laikoma viena iš masonų institucijų. Aiškindamas „Apreiškimą Jonui“, Asahara pareiškė, kad 1999 m. rugpjūčio 1 d. įvyks Armagedonas (paskutinis mūšis – buvo rastas Asaharos įsirengtas Shoko Asahara bunkeris ir naujosios vyriausybės 20-ies ministrų sąrašas). Asahara nuolat užsipuldavo žydus ir net britų karališkąją šeimą – kaip pagrindinius sąmokslų kaltininkus. Knygoje „Skelbiuosi Kristumi“ (1992) jis pasiskelbė esąs Kristaus „avataru“ - įsikūnijimu Žemėje, - kurio paskirtis, prisiimti visas pasaulio nuodėmes.

Organizacija

Organizaciją 1984 m. savo vieno kambario bute įkūrė Šoko Asahara (Todzio Macumoto), gimęs Kumamoto provincijos Jacusiro mieste. Baigęs vaikų su regėjimo sutrikimais mokyklą dirbo adatoterapijos specialistu. Po vedybų dirbo Fubanasi mieste kinų vaistinėje ir už sukčiavimą buvo patrauktas į teisminę atsakomybę. 1981 m. atidarė savo vaistinę, prekiavo padirbtais vaistais taip uždirbdamas apie 40 mln. jenų. Buvo suimtas ir nubaustas.

Nuo 1977 m. pradeda savo mokymo kūrimą. 1984 m. Tokijuje atidaro “Om – no-kai” („Om klubas") salę jogos ir meditacijos užsiėmimams ir kartų įsteigia kompaniją kulto reikmenų pardavimui. 1986 m. veikla įgauna religinį pobūdį, kai jis patiria „visišką išsivadavimą“ Himalajuose, o organizacija pavadinama Om Simrikė, įsteigdama daug skyrių visoje Japonijoje. 1989 m. tampa plačiai žinoma Japonijoje, oficialiai pripažįstama religija, patraukia daug elitinių universitetų studentų (vadinama „elito religija“).

Asahara daug keliauja, susipažįsta su žinomais jogos ir budizmo mokytojais (Dalai lama IV, Kalu Rinpočė, Khamptrulas Rinpočė). Budizmo populiarinimo veikla pažymėta Šri-Lankos, Butano ir Tibeto budizmo tremtyje vyriausybių. Tuo metu Om Simrikė dar nebuvo siejama su nusikalstama veikla. Asahara gaudavo retų knygų ir buvo apdovanotas stupa su Šakjamuni Budos relikvijomis. Japonijoje labai populiarūs komiksai ir animacija, tad buvo bandoma religines idėjas įskiepyti populiariose animė ir manga temose – kosminės misijos, nepaprastai galingas ginklas, pasauliniai sąmokslai ir karai vardan aukščiausios tiesos.

Fantastiniai romanai, ypač A. Azimovo trilogija „Fondas“, buvo pateikiami pavyzdžiais, kas nutinka, kai „dvasiškai pažengę mokslininkai priversti slėptis po žeme barbarysčių laikais, kad rengtųsi momentui, ... kai galės išeiti ir atkurti civilizaciją“. Siekiant padaryti Om Simrikė populiarų išsilavinusiems japonams, kai kurios tradicinės budistinės šventyklos buvo pertvarkytos palei „Om meditacinių seminarų laisvadieniais“ formatą.

Vėliau organizacija ėmė keisti įvaizdį. Anot Asaharos, jam buvo būtina „parodyti charizmą“. Om Simrikė ėmė panašėti į darinį, patrauklų plačioms ir gausioms masėms. Vieši interviu, iššaukiantys pareiškimai, priešprieša krutikai tapo jos religinio „piaro“ dalimi. Tuo tarpu mokytojas ir jo pagrindinis mokinys gyveno kukliai – nuolat tvirtinant, kad asmeninis turtas ar išgarsėjimas mažai ką reiškia. Intensyvi reklama leido Om Simrikė tapti sparčiausiai augančia religine grupe Japonijoje.

1990 m. Asahara ir 24 kiti nariai nesėkmingai balotiravosi į Japonijos Parlamento Atstovų palatą su lozungu „Sinri-to“ („Aukščiausios tiesos partija“). Sektos santykis su visuomene pradeda pereiti į priešiškumą. 1992 m. Om Kiochide Chajakava paskelbia „Pilietinės utopijos įstatymus“, kur skelbia karą Japonijos konstitucijai ir valdžios institucijoms. Jis ima lankytis Rusijoje, kur įsigyja karinių reikmenų. Sekta imta kaltinti dėl kelių asmenų, ją kritikavusių, nužudymo. Imta naudoti zarinas ir VX dujos. Policija planavo vienu metu užimti sektos būstines 1995 m. kovo mėnesį.

1995 m. kovo 20 d. rytą surengė koordinuotą zarino dujų ataką penkiuose Tokijo metro traukiniuose. Kaltintojai įtarė, kad Asahara buvo įspėtas apie policijos reidą ir įsakė surengti dujų ataką, kad nukreiptų dėmesį nuo grupės. Būstinėje Kamikuišiki Fudzijamos kalno papėdėje policija rado sprogmenų, cheminių ginklų, biologinio ginklo agentų (juodligės ir ebola kultūrų) ir net Mi-17 karinį sraigtasparnį. Buvo rastos laboratorijos LSD, meta amfetamino ir tiesos serumo gamybai, seifai su milijonų dolerių vertės sumomis, kameros su įkalintais žmonėmis. Per 6 savaites buvo suimta per 150 sektos narių. 1995 m. kovo 30 d. į Wanted Aleph members policijos vadą T. Kunimatsu netoli namų šauta 4 kartus rimtai jį sužeidžiant. Įtarta Om Simrikė, tačiau niekas nebuvo patrauktas į teismą. Balandžio 15 d. reporterių akyse mirtinai subadytas Om Simrikė „Mokslo ministras“ M. Hideo. Užpuolimo motyvai liko neaiškūs. Pagaliau gegužės 16 d. rastas besislapstantis Šoko Asahara. Jis pateikti kaltinimai dėl 23 nužudymų ir 16 kitų nusikaltimų.

1995 m. spalio 10 d. Om Simrikė atimtas oficialios religijos statusas, o 1996 m. pradžioje paskelbtas bankrutavusiu. Tačiau grupė egzistavo remiantis religinės laisvės įstatymu ir buvo remiama kompiuterių verslo bei aukų. 2000-ais organizacija pakeitė pavadinimą į „Aleph“, peržiūrėjo kai kurias savo religines doktrinas, atsiprašė aukų šeimų ir įsteigė kompensacijos fondą. Vadovu tapo Fumihiro Džoyu. Tačiau dalis pasekėjų, nepatenkinta (mokytojo nustatyto) kurso pakeitimu, atsiskyrė. 2007 m. kovo 8 d. Fumihiro Džoyu skilimą oficialiai pripažino. Jo grupė „Hikari no Wa“ (“Šviesos žiedas“) skelbiasi siekianti suvienyti mokslą ir religiją.

Po ilgo teismo proceso, įvykusio po cheminės atakos Tokijo mieste, Šoko Asahara 2004-ais nuteistas mirties bausme. 2006 m. sausį jo paskutinis apeliacinis ieškinys nebuvo patenkintas. Trys sektos nariai vis dar ieškomi (2010 m.). Teismo sprendimas sukėlė ginčus visuomenėje, teismas vadintas „raganų medžioklės“ laikų atgaivinimu.

Organizacija turėjo griežtai hierarchinę struktūrą, kurioje žemiau esantys adeptai besąlygiškai paklūsta aukščiau esantiems. Įvesta 20 įšventinimo lygių ir speciali apmokymo sistema „kogaku“. Į naują lygį pereinama surinkus tam tikrą balų skaičių arba įmokėjus solidžią sumą. Palaikoma griežta konspiracija, slaptumas ir visuotinis sekimas sektos viduje. Visi įvykiai fiksuojami. Norint įstoti į sektą, reikia užpildyti labai nuodugnią anketą ir sumokėti stambią „auką“. Kiekvienam adeptui suteikiamas numeris ir naujas vardas. Laikoma, kad namų atsisakymas paspartina dvasinio tobulėjimo kelią. Sektai būdingas narkotinių medžiagų (LSD) ir psichoenergetinių priemonių (audiokasetės) naudojimas. Adeptai aktyviai ruošiasi „pasaulio pabaigai“.

Asaharos pasekėjai išsiskiria į dvi grupes: praktikai ir „samana“ (vienuoliai ir vienuolės), įeinantys į „sangha“ (vienuolių ordiną). Pirmieji gyvena su šeimomis, antrieji – asketiškai ir dažniausiai grupėse. Anot doktrinos, tolimesnes stadijas galima pasiekti religinės praktikos dėka: radža jogos, kundalini jogos, mahamudros (dar vadinamos džniana joga), mahajana jogos, astralinės jogos, kazualinės jogos ... Kad būtų pasiekiama atitinkama, stebint vyresniesiems reikia įrodyti tam tikras būsenas. Pvz., kundalini jogos stadijoje reikia įrodyti deguonies sunaudojimo sumažinimą, elektromagnetinės smegenų veiklos ir širdies ritmo sumažinimą.

Literatūra

  1. Shoko Asahara. Supreme Initiation..., 1988 (yra nuotrauka, kurioje levituojama)
  2. Shoko Asahara. Life and Death, 1993
  3. Shoko Asahara. Disaster Approaches the Lando f the Rising Sun..., 1995
  4. Ikuo Hayashi. Aum to Watakushi (Aum and I), 1998
  5. D.E. Kaplan, A. Marshall. The Cult at the End of the World..., 1996
  6. H. Murakami. Underground: The Tokyo Gas Attack and the Japanese Psyche, 2001

Japonų 'Kodziki'
Samurajų ideologija
Šinto ir japonų tikėjimai
Slaptieji planetos valdytojai
Czi Čen. Sodų sutvarkymas
Lako paslaptys Japonijoje
Išmanusis ginklas japoniškai
Hagakure: Samurajaus knyga
Viceadmirolo Onisio „dievai“
Gebelsas: kiekvienam po ampulę
Paslaptingos Dogu skulptūrėlės
Samarajai: pasakojimas apie 47 roninus
Rasistinio pobūdžio prievartos apraiškos
Žozefas Anri Roni-Vyresnysis. Kataklizmas
N. Teslos tyrimų metodas ir pasaulėvaizdis
Riiti Jokomicu: 4-o asmens požiūris
Guilin: jungtis iš amžių glūdumos
E. Weinberger. Karmos pėdsakai
Strugackiai. Žmogus iš Pasifidos
Konspiracija: Kryžiaus žygiai
Krisas: grėsmingas ginklas
Paskutinių inkų pranašystė
Bokoro rūmai, Kambodža
Hitleris: gyvas ar miręs?
Samurajų atsiradimas
Buda ir budizmas
Ką nutyli būgnai?
Kundalini joga
NSO skyrius