Šiltnamio efektas  

Šiltnamio efektą pirmąkart 1827 m. nurodė prancūzų matematikas Ž. Furjė, tyrinėjęs Žemės energetinį balansą. Jis padarė išvadą, kad regimasis Saulės spinduliavimas, kuriam atmosfera yra skaidri, šildo Žemę, o šios šiluminį spinduliavimą atmosfera dalinai sugeria. Pagal dabartinius skaičiavimus be šiltnamio efekto vidutinė temperatūra Žemėje būtų 33 laipsniais žemesnė ir bebūtų tik -18oC. Vėliau išsiaiškinti, kad dėl jo atsakingos dujos: vandens garai, CO2, metanas, N2O (diazoto monoksidas) ir kitos. Pagrindinius fizikinius šiltnamio efekto procesus 1896 m. išsiaiškino švedas Svantė Arenijus, pirmasis prabilęs apie anglies dvideginio svarbą jam ir ledynmečius aiškindamas jo sumažėjimais (nors ir pervertino jo indėlį). O pirmasis žodį „šiltnamis“ 1901 m. panaudojo švedų meteorologas Nilsas Ekcholmas*), pabrėždamas, kad stiklas šiltnamyje veikia kaip atmosfera.

Mes susirūpinę dėl automobilių, šiluminių elektrinių ir net cemento gamyklų poveikiu aplinkai. Tačiau visai neužsimindavome apie maistą. Tačiau 2006 m. FAO ataskaita parodė, kad būtent maistas, o ypač mėsa yra didžiausias anglies dvideginio (CO2), metano, azoto oksido ir panašių dujų, skatinančių šiltnamio efektą, šaltinis. Mat tos dujos sugeria Saulės energiją ir taip padidina Žemės paviršiaus šilimą. Kadangi skirtingų dujų poveikis skirtingas, jos perskaičiuojamos atitinkamu Farting Cow CO2 kiekiu. Taigi FAO ataskaita rodo, kad mėsos gamyba atsakinga net už 14-22% bendro CO2 ekvivalento (kuris yra 36 mlrd. t. per metus). Taigi, 200 g sumuštinio gamyba tiek pat veikia aplinką kaip 30 km kelio automobiliu.

Kaip bebūtų, bet kuris maistas, įskaitant daržoves bei vaisius, slepia poveikį aplinkai: transportavimas, atvėsinimas ir apšiltinimas auginant, o taipogi ir augalų ir gyvulių skleidžiamas metanas. Visa tai susiveda į šiltnamio efektą skatinančias dujas. Štai 200 g Peru šparaginių pupelių užauginimas aplinkai kainuoja 1,2 uncijas CO2 ekvivalento (o jei tai suvartojama JAV - tai pasiekia ir 3,2 uncijas).

Tačiau tai niekas, palyginus su jautiena, kurios 200 g atsakinga už 1,8-3.4 uncijų CO2 ekvivalento (priklausomai nuo auginimo būdo). Tačiau gyvuliams reikia dar ir daug maisto. Paskaičiuota, kad 200 g gyvulinio proteino pagaminimui reikia per 2 kg augalinio proteino - o tai vėl papildoma dujų emisija. Tad viską susumavus, kad turėtume 200 g fermose užaugintos jautienos, į aplinką išleidžiama apie 3 kg CO2 ekvivalento. Kita mėsa gerokai nuo jos atsilieka: 200 kiaulienos atsakinga už 750 g, o vištiena - 220 g CO2 ekvivalento.

Tai ką daryti? Pagerinti mėšlo tvarkymą, auginimo organizavimą. Metano surinktuvai galėtų būti panaudoti net elektros gamybai. Tačiau visai tai pernelyg brangu, kad komerciškai apsimokėtų. Na, tada sąmoningi planetos gyventojai galėtų pakoreguoti savo maitinimąsi. Mažiau jautienos, daugiau vietinių produktų (sumažinant transportavimo veiksnį - nors neefektyvūs vietiniai pervežimai duoda gana mažą efektą).

Faktai

Daugiausia jautienos vartoja abi Amerikos bei Australija (per 30 kg vienam žmogui per metus).
Barker Sriuba

Britų fotografė Mendė Barker sukūrė meninių vaizdų seriją, kuriuos apmąstydamas kiekvienas praeis kelią nuo susižavėjimo iki pasibjaurėjimo. Ji savo kompozicijas kuria jau daugiau jkaip 10 m. fotografuodama ... šiukšles, bet ne tiesiog šiukšles, o išgautytas iš vandens telkinių visame pasaulyje. Ji daug keliauja kartu su mokslininkais, dirbančiais vandenyno užteršimo srityje. Ji netgi keliavo 2011 m. cunamio, į vandenyną nuplovusio daugybę dirbtinės kilmės daiktų, pėdsakais. Ji gavo daug apdovanojimų, kurių pirmas buvo 2012 m. už kolekciją „Sriuba“.
Skaitykite Kosmosui reikia geros šluotos!
Tik nesumindyk skruzdėlės!

CO2 ekvivalento pasiskirstymas:
Energijos gamyba 21%
Įvairi mėsa 18%
Transportas 14%
Fosilinio kuro gavyba (nafta, anglis) 12%
Žemdirbystė 12%
Gyvenamųjų namų išlaikymas 10%
Gamyba 7%
Kita 6%


*) Nilsas Ekcholmas (Nils Gustaf Ekholm, 1848-1923) – švedų meteorologas, surengęs ekspediciją į Špicbergeną (1882-83). 1876-92 m. dėstė Upsalos un-te, o vėliau perėjęs į Meteorologijos inst-tą, kurio vadovu buvo 1913-18 m., kur įdiegė audrų perspėjimo sistemą (nuo 1905 m.; 1913 m. apėmusi visa Švediją). 1899 m. prakalbo apie žmogaus poveikį klimatui ir CO2 koncentracijos didėjimą. 1901 m. angliška straipsnio versija paskatino jo idėjų plitimą ir įvedė „šiltnamio efekto“ pavadinimą.

Atšilimas prieš Bilą Geitsą  

Bilo ir Melindos Geitsų fondas, turtingiausias pasaulyje, prisiėmė kilnų tikslą padėti milijardams žmonių, kurie niekada neturėjo galimybės sveikai ir produktyviai gyventi. 2008 m. liepą Bilas Geitsas paliko „Microsoft“, kad su žmona Melinda visą laiką galėtų skirti fondui. Fondo dėmesys nukreiptas JAV mokymo, vaikų mirtingumo, maliarijos, užterštumo, AIDS ir žemdirbystės sritis atsilikusiose šalyse. Kasmet fondas skiria 3 mlrd. dolerių, o 2100-aisiais baigs savo veiklą.

Urine Shower Dabar pasaulis labiausiai susirūpinęs visuotiniu atšilimu; pagal prognozes 2100-aisiais gyvenimo sąlygos gali tapti nepakenčiamos. Analizės teigia, kad besivystantis pasaulis kentės baisiai. Ypač Afrika, kuriai Geitsai skiria daugiausia dėmesio, - žemynas, kurio šiaurę ir pietus glemžiasi dykumos, o pakrantėse didelis gyventojų tankis. Tačiau Geitsų fondas nenumato programos, skirtos visuotinam atšilimui. 2006-ais Bilas pasakė interviu „Newsweek“ tuo klausimu, kad jam svarbiau klausimas: o kaip su 4 mlrd. vargšų, su energijos ir aplinkos reikalais jiems?

Tačiau 2100-aisiais, pagal „Science“ žurnalo analizę, per 5 mlrd. žmonių, gyvensiančių tropikuose ir subtropikuose, patirs alinantį karštį. Pusė žmonijos susidurs su maisto problema, sukelta klimato pokyčių. Mokslininkų nuomone, didelės sritys pietų Azijoje, rytinėje Pietų Amerikoje, vakarų Australijoje, pietų ir šiaurės Afrikoje virs dykumomis. Apie trečdalis sausumos patirs sausrą.

Tuo tarpu Bilas Geitsas su partneriu W. Buffet'u aplankė Kanadą, „mastydami apie investicijas“ į degiuosius skalūnus. Šie, kad būtų panaudoti kurui, reikalauja didelių gamtinių dujų kiekių, ir tai gerokai viršija šiltnamio efektą skatinančią emisiją, nei kurui naudojant naftą. „Greenpeace“ neveltai jų naudojimą vadina „didžiausiu nusikaltimu gamtai“.

Atrodo, kad B. Geitsas nepilnai supranta globalaus atšilimo esmę. Fondas daug investavo į šiaurės ir pietų Afrikos žemdirbystę, siekdamas patrigubinti vietinių fermerių pajamas iki 2025-ųjų. Bet jo atvirame laiške tėra tik šie komentarai, liečiantys atšilimą:
„Didelė šio tikslo [pajamų patrigubinimo] pasiekimo nauda yra ta, kad klimato pasikeitimas sąlygas padarys dar atšiauresnes - tiek sukeltų sausrų, tiek potvynių - tropikuose, kur gyvena daugiausia vargšų. Neigiamus poveikius patirs beveik vien vargšai, nors net ne jie sukėlė problemą. Tikiuosi, kad padidėjęs visuomenės dėmesys klimato pokyčių mažinimui taip pat padidins politinę valią padėti vargšams, panaikinant jų neigiamus poveikius. Įdomu, kaip dažnai klimato pasikeitimo poveikis yra iliustruojamas kalbant apie problemas, su kuriomis susidurs poliariniai lokiai, o ne daug didesnis žmonių kiekis, kurie mirs, nei nebus jų pagalbai skirta žymių investicijų“.

Bet ar nebus taip, kad nebus galima verstis žemdirbyste dėl pasikeitusių gamtinių sąlygų. Nobelio premijos laureatas S. Ču „Los Angeles Times“ įrodinėjo, kad net Kalifornijoje (duodančioje 20% JAV žemės ūkio produktų) bus liautasi užsiimti žemės ūkiu, nes neliks drėgmę tiekiančio sniego.

Terminą „globalus atšilimas“ į pasaulį išleido ir propagavo amerikiečių geologas ir klimatologas V. Brokeris (Wallace Broecker, 1931-2019). Jis pirmąkart panaudotas jo straipsnyje 1975 m. „Science“ žurnale (Climatic Change: Are We on the Brink of a Pronounced Global Warming?), kuriame prognozavo visuotinį temperatūros pakilimą dėl anglies dioksido pagausėjimo atmosferoje dėl žmonių veiklos. Tačiau jis daugiausia dirbo nustatant vandenyno vaidmenį klimato kaitai, tam panaudodamas chemines sekimo priemones („Sekėjai jūrose“, 1982, kartu su Tsung-Hung Peng). Parašė per 450 straipsnių ir 10 knygų.

Ar sulauksim atšalimo?  

Vienu pasaulio pabaigos variantų gali būti globalus atšilimas: poliariniai letai ištirps ir paskandins visus stambiausius pakrančių miestus. Tačiau rusų mokslininkai mano, kad gali būti atvirkščiai – pasaulis žus nuo šalčio. Ir gali būti, kad tai nutiks jau po dviejų metų. Naujas ledynmetis truks ne trumpiau nei du šimtmečius, o jo pikas bus 2055-ais, t.y., tais pačiais, kuriais, anot globalaus atšilimo šalininkų, planeta „užvirs tarsi virdulys, kurio laiku nenuėmė nuo ugnies“. Planeta, atseit, jau vėsta pamažu pora dešimtmečių, nors per ankstesnius šimtmečius ir sukaupė nemažai Saulės šilumos.

Ir šis prognozuojamas atšalimas bus jau penktuoju „mažuoju ledynmečiu“ per paskutinius 900 m. Panašūs klimato pokyčiai buvo fiksuoti 13, 15, 17 ir 19 a.
Skaitykite Paskutinį ledynmetį sukėlė meteorito ar kometos smūgis

2094 m. gruodžio 10 d., penktadienis

- Kūrėjau! – džiaugsmingai klyktelėjo žmogus. – Pagaliau iki tavęs prisišaukiau!
- Ir visai nebuvo būtina taip rėkti, - nepatenkintas burbtelėjo demiurgas Mazukta, pirštu krapštydamas ausį. – Na, sakyk, kodėl sutrukdei? Ko tau reikia?
- Šalta labai, - ištarė žmogus ir kaltai pritilo. – Šalam mes.
- Ir ko iš manęs nori?
- Na štai pamaniau,... žinoma, jei tau ne per daug sunku. ... bendrai, ar galima paprašyti truputį daugiau šilumos? Tarkim, rytoj? O tai visai sustingsime, tokiame speige!
- Rytoj, sakai? – Mazukta užmetė akį į verčiamą kalendorių ir padarė jame kažkokias atžymas. – Na gerai, tebūnie. Rytoj numatau jums globalų atšilimą, kilstelsiu temperatūrą 10o virš suplanuotos. Tinka?
- Žinoma, žinoma! – apsidžiaugė žmogus. – Tai einu, perduosiu mūsiškiams?
- Eik, eik, - numojo ranka Mazukta ir nusižiovavo. – Man ir taip reikalų iki pakaušio.

Ryte Mazuktą pažadino nesavi riksmai priimamajame:
- Kaip tai suprasti?! Kas per pasityčiojimas?! Mums gi buvo žadėta!..
- Na ko tu vėl staugi? – susiraukė Mazukta, išeidamas pas žmogų. – Kas tau vėl blogai?
- Žadėjai atšilimą! Kur jis?! Vakar lauke buvo -20o, o šiandien jau -30o!
- Na taip, - linktelėjo Mazukta. – Viskas teisingai.
- O sakei, kad pakelsi temperatūrą 10o!
- Taigi ir pakėliau, - užtikrino Mazukta. – Mazukta pasakė, Mazukta padarė. O įsivaizduoji, kaip būtų šalta, jei ne globalus atšilimas?

Musė cėcė
Ugnies ekologija
Apylankos į naudą
Žvejybos matematika
Narcisizmas psichoanalizėje
Tamsioji vunderkindų pusė
Ar vasaros laikas taupo?
Mirtino susiliejimo teorija
Žėruojančios šokių aikštelės
Nanomedicina nusitaiko į vėžį
Ar didžiausia problema - atšilimas?
Kodėl jūra ardo Palangos kopas?
Elektros panaudojimas žemdirbystėje
Dž. Bruno mirtis ir nemirtingumas
Kaip maisto išvaizda ir kvapas atsiliepia skoniui?
Kodėl vėjo turbinos turi tris siauras mentes?
8 alternatyvūs energijos šaltiniai
Chaosas linksta link sinergetikos
Styvo Džobso kelias į žvaigždes
Šarvuotųjų automobilių pirmeiviai
Kodėl taip šalta Antarktidoje?
Linksmi nutikimai mokslininkams
Kiekvienas savaip eina iš proto
Delikatesai: Argano aliejus
Nepaprastos vandens savybės
Naujausias kreacionizmo veidas
Pirmasis Einšteino įrodymas
Placebas: kas tai?
Ar mąsto žmogus?
Skurdo kultūra
Vartiklis