Susijungia begalybėje per Dzen?
(Tai teksto apie minkštas ir kietas kalbas tęsinys)

L. Kerolis. Veidrodžio Karalystėje. Dudutis ir Tututis

Jie stovėjo po medžiu rankomis apkabinę vienas kitą per pečius [ ... ] Dručkiai stovėjo taip ramiai, kad ji visai pamiršo juos gyvus esant [ ... ].
- Jei manai, kad mes vaškinės lėlės, - prabilo jis [Dudutis], - tai užsimokėk. Vaškinės lėlės padarytos ne tam, kad jas žiūrinėtum veltui. Nieku gyvu!
- Priešingai, - pridėjo antrasis [ ... ], - jei manai, kad mes gyvi, tai pašnekink.

Katas Giodajis (1732-1792)
Lapas ant lapo,
Visi nukrito, pila
Lietus į lietų.


Senovės indų filosofija. Joje žodžiai gali tebūti vien pustuštė forma, o tekstuose neslepiami prieštaravimai. Štai kodėl ji pakliūna anapus mūsų kasdienės kalbos ir priartėjo prie tapybos atžymos.

Minkštas ir kietas kalbas, - tarsi tiesę begalybėje, - sujungia japonų Dzen filosofija, unikali absurdo teiginių kalba. Joje pasisakymai kuriami kaip koanai, teturintys tik kažin kokią užuominą. Tai mįslės, neturinčios jokio racionalaus sprendimo.

Dzen vienuolyno mokinys turi panirti į meditaciją, kad suvoktų keistai užkoduotos sakinio prasmę. Tam jis gali sugaišti mėnesius, o kartais net metus. Štai keli pavyzdžiai:

  • Ar šuo turi Budos sąmonę? Niekas!
  • Dviejų delnų pliaukštelėjimas sukelia garsą. Koks vieno delno garsas?
  • Kai viskas susiveda į vieną, į ką susiveda viena?
  • Pavadinkit tai lazda - ir teigsite; nepavadinkit - neigsite. Tai kaip, nei teigdami, nei neigdami, pavadinsite tai? Kalbėkite! Kalbėkite!

Šių teiginių negalima pavadinti logiškai prieštaringais. Greičiau jie beprasmiai arba, dar daugiau, neleistini įprastinėje kalboje. Iš kitos pusės, tai kalba, perduodanti kažkokią ypatingą prasmę. Išsprendęs koaną, mokinys suvokia, koks tai paprastas ir beveik akivaizdus teiginys, kurį suvokė mokytojas nušvitimo akimirką. Iš šiais paslaptingais žodžiais mokytojas siekia, kad mokinys priartėtų prie tokio pat nušvitimo.

Salvadoras Dali. Deganti žirafa Šios Dzen tendencijos atsekamos ir Vakarų kultūroje. Tai ir metaforos (pvz., kuo skiriasi posakiai "žmogus yra elnias" ir "žmogus yra tarsi elnias"?) patarlės ("Rėčiu vandens neatneši") ar mįslės ("Kas dukart gimsta, o tik kartą numiršta?"), o dažnai ir anekdotai, ypač abstraktūs, pvz.,

- Ei pone, jums ausyse bananai!
- Ką sakai? Aš nieko negirdžiu, man ausyse bananai...

Groteskine forma ji išreikšta ir siur-realistiniame mene, pvz., S.Dali paveiksle "Pabaisų tvėrimas" (stalas su arklio galvos, turinčios moters kūną, skulptūra; šalia stalo pusžmogis su sparniukais; viršuje kampe apnuogintos figūros kvailose pozose ir t.t.) kiekviena detalė - labai realistinė, pvz., tiek žirafa, tiek ugnis, kurioje ji liepsnoja, tačiau jų visuma yra mįslė, - tarsi koanas.


- [ ... ] Nagi žvilgterėk, ar eina kas keliu.
- Niekas, - atsakė Alisa.
- Kad man tokias akis, kurios įžiūrėtų Nieką!
(L. Kerolis. Veidrodžio Karalystėje)


Sutijama Sampu (1647-1732)
Gegužės lietūs!
Įplaukė varlytė
Į namus per slenkstį.


(Tai buvo teksto apie minkštas ir kietas kalbas tęsinys)


Ruošiant naudotasi Nalimovo tikimybiniu kalbos modeliu.

Taip pat siūlome perskaityti Dorothes Franck straipsnį apie poezijos ir misticizmo ryšį.
Nykstant kalboms
Ir ar ne laikas dabar pasižvalgyti po mitologijos lankas?
T. Mertonas. Dzenas ir alkani paukščiai
Stepių vilkas ir jo nepriklausomybė
Kalbos pamoka su istoriniais intarpais
Kalba: nuo ištakų iki šių dienų
Indoeuropiečių kalbų kilmė
Lietuvių kalba užsienyje
Savieji - atstumtieji
Visų dienų apmąstymai
Ženklai ir simboliai
Fizika be gamtojo
Kietas ar minkštas
Reikėtų vienodžiau
Baltų kalbos