Apmatai, tezės

Šmeliovo paskaita, 2002-2003 m.  

Architektūra vadinti tokia negalima. Harmonijos sistemos mokykloje nėra. Bet jau prieš 2000 m. egzistavo Pitagoro harmonijos teorija.

Harmonija nagrinėjama kaip dalykas - ir neišeina už emocinių ribų, pvz., kosmoso harmonija, žmogaus harmonija - bet giliau pasakyti negaliu. Tai tik alegorinė sąvoka - ne moksle nėra. "sistemos" suvokimo. Greičiau tai požymiai, kriterijai...

Harmonija universalija, taikoma bet kam.

Kultūra (nes be jos ką nors nagrinėti yra beprasmiška)...
1) kalba 2) religija
Visa kita kildinama iš tų dviejų.

S.Dostojevskis: "Rusas be stačiatikybės yra skuduras".

Visi kūrybiniai procesai išreiškiami per širdį, o tai integracija.

Pirmapradė kalba - Egipte.

35 a. po Ramo... ir 32 a. iki ... Ovna imperijos centre buvo "sukaupimo ir išskaidymo šaltinis"

Jo [Izmailo] ranka visoms tautoms
Ir visų ranka ant jo

Nesuprantame daugelio žodžių giluminės prasmės - tai kaip galime susikalbėti?....

Biblinis kalbų sumaišymas

Visuma sudaryta iš dalių - neigimas - citrina ir jos sultys; karvė ir pienas

Tendencija - mažų tautų kalbų išnykimas

Mintis ir laikas - tai tas pats...

Smegenyse nėra jokios atminties...

Genai neturi paveldimumo informacijos...
Genai - tik rezonatoriai...
Visa sukurta iš rezonatorių...
Duplex spiral method

Energija, sąmonė, taškas - visa tai neapibrėžta.

Siūlantys grįžti prie pagonybės - jie nieko nesupranta.
Kūrėjas viduje.
Trejybė: kodėl Dievui nereikia moteriško prado...

Ryšis dauginimosi būdu negali virsti kita rūšimi.

Žmogus - virš gamtos.

Šelingeris: "pagal tikimybių teoriją net per mln. metų neįmanoma gauti gyvos ląstelės iš neorganinės medžiagos".

"Žydai įsilieja į bet kurią kultūrinę terpę".
Bet sugrįžę namo - vėl tampa "savais".
O iš Rusijos "negrįžtama" - jie su savimi nusineša Rusijos kultūrą.
Priežastis: kalba

Išsaugojo skiemeninės kalbos pagrindus.

Religinė praktika.

Gyvename 5-ios Saulės cikle.
Jie pasikeičia per kosmines katastrofas. Priežastis: žmonių sugedimas.

Be judesio nieko nėra.

Videtj ir viedatj - tapatu.

Nes kai matau, galiu sutverti žinias...

Veda - Deva - Dievas

Judesys - galima peržiūrėti geometrijos principą - Dievo negali nebūti.

"Šviesos spindulys":
"Faraonas - žvaigždė"
Šviesa ir naktis - Ir pavadino -- Diena ir Naktis
Dvi savybės -- tai daiktavardžiai

Monistinės kosmologijos
Laiko vertė ir matas
Filosofijos istorijos konspektai
Kuo būtent abejojo Dekartas?
Filosofija iš antropologinio taško
Filosofija iki vėlyvojo neoplatonizmo
K. Jaspersas. Filosofinis gyvenimo būdas
Francesko Petrarka: Apie panieką pasauliui
Edgaras Allanas Poe arba grožio kūrimas ritmu
Novgorodo Sofijos ikona: tarp stačiatikybės ir sofijalogijos
Egzistencializmas: prielaidos ir pateikimas
Rudolfas Šteineris. Krikščionybės esmė
Žodžio galios sąvoka 13 amžiuje
V. Nalimovas. Skaičiaus filosofija
Sofijalogas Sergejus Bulgakovas
F. Nyčė: Tragedijos gimimas
Svetimų minčių problema
Paaiškinimas apie Sielą
Visi Viešpaties pavidalai
Griaustinis, Tobula mintis
A. Kamiu filosofija
Filosofijos skiltis
Vartiklis