Atlantai tebėra gyvi?

Ar gali būti, kad legendinė Atlantida išnyko ne šiaip sau, o buvo sąmoningai sunaikinta?

Ką mes žinome, ar, tiksliau, ką galime priskirti Atlantidai ir tvanui?

Pirmiausia – Platonas, aprašęs žuvusią šalį. Atlantida buvo pažangi šalis, kurios technikos lygis viršijo aplinkinių žemių. Taip pat, tai buvo itin turtinga, įstatymų valdoma šalis. Iki tos dienos, kol neužrūstino dievų savo blogu elgesiu. Koks tas blogas elgesys – sunku pasakyti, greičiausiai todėl, kad žmonės, aprašinėję šią šalį neturėjo pakankamai žinių, o, gal būt, ir sąvokų. Juk prikišęs rankas prie atviro elektros laido laukinis nepradės šaukti apie elektrą ir idiotus elektrikus, o sakys, kad jį nubaudė dievai.

Kitas žinių šaltinis – Biblija. Niekam ne paslaptis, kad garsioji tvano istorija pasisavinta iš kitų šaltinių, tačiau tai nė kiek netrukdo jai būti tam tikrų žinių nešėja. O šios žinios yra maždaug tokios – prieš tvaną dievai ar, tiksliau, jų dalis, susidėjo su žemės moterimis ir prigimdė vaikų. Tada kiti dievai, tie, kur liko danguje ar bet kurioje vietoje, nežinomoje vietiniams gyventojams, nusprendė sunaikinti išdavikus ir jų atžalas. Tam buvo pasirinkta išties galinga stichija – vanduo.

Trečias, kad ir netiesioginis šaltinis atskleidžia kitą informaciją. Tai įvairios žinios, kurios viršija ne tik tų laikų, kai buvo paviešintos, lygį, bet ir dabartinį. Galimas dalykas, kad jas visas užrašė dievų raštininkas Totas, kaip sakoma parašęs 26 000 knygų, tačiau tai nelabai svarbu. Reikalas tame, kad indų epose aprašomi skraidantys aparatai, masinio naikinimo ginklai, Egipte Atlantidos sunaikinimas rasti skraidančių aparatų modeliai bei daugybė kitų nepaaiškinamų dalykų (žr. >>>>>),mums šaukia, kad Žemėje vyko kažkas, ką sunaikino tvanas.

Taigi, kas galėjo vykti?

Istorija neatranda nieko naujo – sukasi ratu, vis grįždama į tą patį tašką. Na, gal spirale, su didesniu skersmeniu. Tarkime, kad žmonija pasiekė buvusį atlantų ar kas jie bebuvo, lygį. Dabartiniu metu bent jau priartėjo. Mes mokame skraidyti, danguje (kosminėje stotyje) pas mus budi kad ir nedidelės, bet vis tik pajėgos. Galime masiškai naikinti artimą savo. Tiesa, neturime dievų ir žmonių palikuonių. Ar tikrai?

Ką gi turėjo dievų palikuonys? Aukštą ūgį, protą, žiaurumą.

O dabar pažvelkime į šią problemą šiuolaikinių technologijų požiūriu. Ir neužmirškime, kad visame pasaulyje vis matomi visokie neatpažinti skraidantys, plaukiojantys ir panašūs objektai.

Po dešimties metų žmonija laisvai galės kosmose šalia Žemės, o gal Mėnulyje įrengti koloniją (žr. >>>>>), kurioje gyventų pora šimtų žmonių. Per tą laiką kompiuteriai ir įvairūs daiktai įgis intelektą, užtikrinantį jiems savarankiškumą (žr. >>>>>). Tikriausiai pasirodys ir pusiau žmonės, pusiau robotai – kiborgai, kurių dalį sudarys dirbtiniai arba laboratorijose užauginti organai (žr. Ateities žmogus). Visai galimas dalykas, kad jų smegenys bus „praturtintos“ ir dirbtiniam intelektui skirtomis mikroschemomis, greičiausiai „įdiegiamomis“ tuoj po gimimo.

Taigi, jei įvyks seniai prognozuotas ir visų labai bijomas „mašinų maištas“, tie pusžmogiai tikriausiai stos prieš likusią žmoniją. Tarkime, kad žmonės kosminėje stotyje turės pakankamai galimybių, o gal pati gamta suteiks jiems kokį praskrendantį meteoritą ar dar kokį objektą, galintį per visą Žemę nuristi milžinišką cunamio bangą. Buvo apskaičiavimai, kas gali sukelti lėtai aplink Žemę slenkančią poros kilometrų bangą, viena iš tokių galimybių – Mėnulio dydžio kūnas su kiek artimesne trajektoja, nei dabartinė. Bent jau teoriškai tai įmanoma. Taigi stoties gyventojai pasijus dievais ir nuspręs nutraukti civilizacijos raidą.

Kokie būtų padariniai?

Žinoma, kompiuteriai su visu internetu būtų sunaikinti. Kartu būtų sunaikinta visa pasaulinė infrastruktūra – tiltai, keliai, elektros linijos. Žodžiu, civilizacijos neliktų nė pėdsakų. Labai tikėtina, kad smarkiai pasikeistų žemynų kontūrai. Nors kažkokia dalis žmonijos išliktų – pavyzdžiui kalnų gyventojai, jūreiviai, tačiau jie negalėtų atkurti civilizacijos vien dėl paprastos įrankių nebuvimo priežasties. Taigi, civilizacijai tektų startuoti iš naujo.

O kas jeigu tai jau buvo? Jeigu atlantai jau vieną kartą tokiu būdu išsprendė problemą? Žinoma, jie padėjo išlikusiems žmonėms, tačiau jiems atrodė tarsi dievai. Žinoma, jie prikaišiojo visokių tabu ir sukūrė stabilią civilizaciją, pavyzdžiui, Egipto, kurioje viskas veikė sąlyginai gerai ir stabiliai, o svarbiausia – ilgai (skaitykite O kas, jei tai jau buvo?).

Belieka rasti vieną atsakymą: kurgi dėjosi atlantai?

O gal jie niekur ir nedingo – kaip gyveno kažkur kosmose, taip ir gyvena? Žinoma, per tiek laiko jų technologijos kur kas labiau patobulėjo, taigi dabar jie lanko Žemę skraidančiomis lėkštėmis. Būdami smalsūs, grobia žmones ir tyrinėja, kaip keičiasi žmonija. Ir gal būt, vis dar saugo mus nuo beprotybės, galinčios privesti prie naujos pasaulio pabaigos?

Atlantidos skiltis
Datos ir Atlantida
Kritijas ir Timėjus
Atlantida Marse
Kur gi toji Atlantida?
Tvanas Gilgamešo epe
Žvaigždės kalba Egiptui
Dingusi Sandoros skrynia
Siurbkite tiesiai į smegenis
Atlantida - tai Kretos sala?
Kokia bus pasaulio pabaiga?
Iš kosmoso atskriejanti mirtis
Kometos, meteorai, krintančios žvaigždės ir kt.
Paskutinį ledynmetį sukėlė meteorito ar kometos smūgis
Grahamas Hankokas ir kova prieš sąmonę
Velykų sala: Du pasaulio modeliai
Malta: menanti Atlantidą?
Kada bus Armagedonas?
Sprogimas virš Jukono
Nojaus arka surasta?
10 keistų radinių
Elohimų alchemija
Profesorius kiborgas
Šiaurės Atlantida
NSO puslapis
Vartiklis