Ne pačių balčiausių anekdotų rinkinys Nr.4  

Jei Seimo deputatas ilgai stovi prie tribūnos ir nekalba, tai gali reikšti:


Taigi, stovi priešais tablo fizikas ir matematikas su užrašų knygutėmis. Pablo periodiškai įsižiebia skaičiai: ...8...8...8...8...8...8... Prie jų prieina programuotojas:
- Kas čia vyksta?
- Tai idealus atsitiktinių skaičių generatorius...
- Taigi jis neveikia!?
- O tu, jei toks gudrus, įrodyk!

Diena nuo pat ryto kažkaip nenusisekė, o čia dar paskambino apgavikai, norėjo išpešti pinigų... iš eigos pradėjau keikti juos visai žinomais keiksmažodžiais – tie iškart padėjo ragelį... Tačiau aš nenurimau, perskambinau jiems ir užbaigiau likusius keiksmažodžius...

- Kas čia pas jus tokio?
- Tai skaitmeninės technologijos!
- O kodėl viskas iš akmenų ir pagalių?!
- Taigi pas mus skaitmenys romėniški!?

- Oi kaip norisi į tūsą ... kur tiesiog paprasčiausiai guli ir nieko neveiki, o tave už tai dar giria...
- Tai vadinasi laidotuvės!?

„Reikia gyventi taip, kad nebūtų laiko socialiniams tinklams“, parašė mergina Tviteryje.

Atskrenda astronautai į kitą planetą, patikrina atmosferos sudėtį – tarytum deguonies čia pakanka, bet gerai būtų patikrinti. Viena išsitraukia žiebtuvėlį – tipo uždegs, pažiūrės ar dega. Bet čia iš už kalvos iššoka čiabuviai, bėga prie jų šaukdami: „Nereikia, nereikia!“
Kitas astronautas sako:
- Palauk, gal jie ką nors žino... Patikrink, ar ore nėra degių medžiagų...
Vėl viską patikrina, nieko neranda. Vėl ketina uždegti žiebtuvėlį, tačiau čiabuviai sumosuoja rankomis ir dar garsiau šaukia: „Nereikia, nereikia!!!“
Astronautai pasimetę, nežino ką daryti. Vėl paleidžia dujų analizatorių, tikrina spektrometru, - nieko pavojingo. Nusprendžia spjauti į čiabuvius, uždega žiebtuvėlį... Nieko neįvyksta... Čiabuviai nusivylę numoja ranka ir nueina. Astronautai šaukia iš paskos:
- Palaukit, o kodėl nebuvo galima įžiebti ugnies?!
- Taigi šeštadienis…

Barista, paduodama kavos puodelį:
- Atsargiai, ąselė silpnai laikosi...
Ech, kad ji žinotų – dabar visiems viskas silpnai laikosi....

Proktologas aiškina reliatyvumo teoriją:
- Pasaulyje viskas reliatyvu... Vieniems nuo hemorojaus – skausmai ir kraujosruvos... Man – naujas erdvus butas, vasarnamis Maldyvuose ir BMW...

Gydytojas:
- Akinius nešiojate?
- Ne...
- Tai iš kur būdinga žymė ant nosies?
- Aaaa, tai nuo alaus bokalo...

Sankryžoje BMW staigiai pristabdo ir jam į šikną įlekia toks pūzras 401'as Moskvičius. Iš BMW iššoka pora "kietų", ištempia persišikusį Moskvičiaus vairuotoją ir klausia:
- Kas tu, kurva?
- R-r-r-aaa-šytojas...
- Ką tu čia, nachui, rašinėji?
- Aaapy-...sakas...
- Apie kokias dar, kurva, sagas?..


Ateina Naujas Rusas į autosaloną (parduotuvė tokia, kurioje tačkas pardavinėja) ir sako:
- Man čia tokios tačkos reikia, Merso, su sėdynėm iš dinozauro odos, - ir spalva žalia su geltonais žirniukais...
- Na yra viena tokia, bet praeitą savaitę tokią jau Tamstai pardavėme... - A, šūdas, peleninė jau pilna...


Vyksta teismas už samanės varymą. Teisėjas klausia:
- Ar prisipažįstate, kad varėte?
- Ne, nevariau...
- Aparatą radome, tai, vadinasi, varote!
- Nevarau...
- Viskas, jūsų paskutinis žodis.
- Prašau kartu teisti ir už išprievartavimą!
- O kada dar čia ką išprievartavote?
- Ne, bet aparatas tai yra!


Petriukas atėjo į mokyklą, galvą nuo vakarykščio laužia, o čia dar mokytoja prikibo:
- Petriuk, koks dabar metų laikas?
- Vasara...
- Kokia dar vasara, - lauke 15 laipsnių šalčio. Koks metų laikas?
- (Svajingai) Vasara...
- Kokia vasara? Vaikai su rogutėmis čiuožinėja, su kepurėmis ir kailiniais apsisiautę? Koks metų laikas?
- Bloga, reiškia - vasara...


Na, savo namuose vaikinas užsiima meile. Skaiga atsidaro durys ir suvirsta visa šeima. Kiekvienas galvoja:
Mergina: "Na, šakės, maniškiams pasakys, į mokyklą praneš"...
Vaikinas: "Šakės... vėl visą vakarą mazgus knis ir Tešlagalvio neleis žiūrėti...
Senelė: "Matai, kas daros, - tuoj ir rūkyti pradės"...
Tėvas: "Koks jau suaugęs... Gal naują mašiną nupirkti"...
Mama: "Na kaip ji guli, - berniukui juk nepatogu"...


Nusipirko Švarcnegeris benzopjūklą. Kitą dieną gražina į parduotuvę:
- Čia instrukcijoje parašyta, kad per valandą galima nupjauti 300 medžių, o aš suspėjau tik 200.
- Eeee, o kokiu benzinu ją užpylėte?..
- O ką, ją dar ir užpilti reikia? - nustebęs...


- Teisiamasis, Daktare, ką galite pasakyti apie šį epizodą?
- Na einu aš, prieina du kieti ir sako: "Nuimk kailinius ir batus"
- Ir ką?
- Taip ir padariau, nuo vieno nuėmiau batus, o nuo kito kailinius...


Vynuolyno vyresnioji nupirko visoms seserims dviračius, tegu pavažinėja, atsipalaiduoja. Šios džiaugiasi, krykštauja. Dieną važinėja, naktį važinėja, gulti neina. Triukšmas didžiausias. Motinėlė neiškenčia, pro langą šaukia:
- Greičiau gulti, o tai rytoj sėdynes uždėsiu!


Kalbasi dvi merginos:
- Ar tu mergaitė?
- O kaip tai?
- Na, jei su vyrais miegi, tai jau moteris, o jei ne - mergaitė.
- Mergaitė, mergaitė, - kur ten užmigsi su jais....


Prabudo naujametinį rytą Liudvikas XIV, nuotaika puiku, pasiražė, pro langą žvilgtelėjo, lauke šviežias sniegelis, saulutė šviečia. Puikumėlis! Staiga žiūri, ant sniego myžalais parašyta: "Liudvikas durnius!"

Supyko karalius, sušaukė mokslininkus, liepė kaltininką surasti. Tris dienas, tris naktis šie dirbo, ketvirtą atėjo ir sako:
"Jūsų Didenybe, myžalai Bekingemo hercogo!"
Liudvikas įsiutęs trepsi kojomis ir šaukia:
"Uždaryti visus uostus šiaurėje, skelbiu Anglijai karą!"
Tačiau vyrai neatlyžta:
"Jūsų Didenybe, vienas subtilus reikalas..."
"Koks dar reikalas", - staugia karalius.
"Tačiau rašysena - Karalienės"...


Joja kaubojus, staiga šūviai iš vinčesterio, skrybėlė lekia velniop. Girdi: "Lipk nuo arklio!".
Nulipo, girdi: "Maukis kelnes!".
Nusimovė, girdi: "Dročyk!
Atsako: "Tu ką, aš gi kaubojus!"
Šūvis, bato kulnas nulekia lyg nebuvęs. Dročina: "Jau"...
"Dar kartą dročink!"
Ir taip keletą kartų. Pagaliau nuvargęs: "Daugiau negaliu"...
Iš už akmenų krūvos išlenda kitas kaubojus su mergina:
"Štai, Meri, tavo naujas draugas... Jis tave palydės iki miestelio...


Naktį moterį užpuolė distrofikas. Moteris šaukia:
- Žmonės, padėkit!
Distrofikas tyliai:
- Palaukit... Gal man dar pavyks...


Susiruošė gruzinas brūžinti merginą ir užsimauna dujokaukę. Mergina ir klausia:
- O kam tau dujokaukė?
- Nemėgstu svylančios gumos kvapo...


Įbėga į vaistinę jaunuolis, o ten žmonių pilna. Braunasi jis per minią, alkūnėmis stumdosi. Žmonės pyksta:
- Kur lendi!?
- Praleiskit, pas mane ten žmogus guli...
- Na gerai, lįsk, - rimsta žmonės... Jaunuolis prasibrauna iki prekystalio:
- Du prezervatyvus...


Nupirko bobutė savo pirdalui veltinius, o suvynioti nėra į ką. Užsuko į vaistinę, prašo, ar nebūtų į ką suvynioti. Na surado dėžę nuo prezervatyvų. Nešasi bobutė tuos veltinius dėžėje, įlipo į autobusą. Jauna mergina šalia skaito: "Prezervatyvai, 1000 št.". Galvoja, va pasijuoksiu ir klausia:
- Tai, bobute, ilgam tikriausiai užtenka...
- Ką ten, vaikeli, per žiemą mano senis ir sutrina...


Kabakas, visi pila be saiko... Staiga triukšmas, šūviai, atsilapoja durys ir įvirsta vienas peršautas su peiliu nugaroje ir sušnabžda:
- Vyniokit, Baltasis Džo ateina.
Visi panikoje. Staiga durys atsilapoja, įeina bičas visas baltai apsirengęs, kepurė balta, ant snukio baltas raištis ir t.t. Rankose du revolveriai.
- Pinigus ant stalo, greičiau!
Visi sumeta. Bičas viską sušluoja į kišenę, apsidairo ir praneša:
- O dabar vyniokit, Baltasis Džo ateina...


Joja kaubojas, žiūri medis su dreve. Prijojo arčiau, į drevę įkišo snukį. Staiga kažkas peilį prie kaklo ir sako:
- Še, pačiulpk...
Ką bedarysi, čiulpia. Baigė, pajojo toliau, suvarpė medį, grįžo ir vėl kiša galvą į drevę. Vėl peilis prie kaklo:
- Na taip ir žinojau, kad patiks!


Taip pat galite paskaityti anksčiau paruoštus juodųjų anekdotų rinkinukus:
Ir sukūrė Dievas moterį...
ankstesnį ir vėlesnį, o taip pat paskutinį,   Anekdotų rinkinys Nr.5
1997 sausio-vasario anekdotai.

o taip pat nesąmonienas: pirmąją dalį ir antrąją dalį.

Ir pagaliau Antanas Jėčius: bohemos reikalu
Liūdna pasaka apie Unix,
Suvalgykim tas karves! bei
Ką padarė viščiukas?
O gal mėgstate lingvistines problemas?
ar pjeses Padangų pardavėjas bei
Žvaigždžių trekas su Windows'95
"Deep Blue" jumoro jausmas?,