Žvaigždžių trekas:
Kas būtų skrendant su Windows'95

Vorfas: Kapitone, ten priekyje mirtį atvitrai sėja trys Romulų karo laivai!

Pikardas: Į ekraną!

Pagrindinis apžvalgos ekranas pavirsta horizontalių eilučių, kurių plotis tėra vienas taškas, tinkleliu.

Pikardas: Deita, kas čia per velniava?

Deita: Kapitone, pagrindiniui ekranui neužtenka atminties, kad galėtų parodyti tokio dydžio vaizdą. Ar pasirinkti žemesnę skiriamąją gebą?

Pikardas: Taip, mulki!

Ekranas pajuosta ir po to išvedamas piešinys iš didelių sugrupuotų taškų. Centre pasirodo trys objektai, kurie galėtų būtų Romulų karo paukščiai, tačiau iš tikro labiau panašūs į svetimuosius Kosmoso klajoklius.

Pikardas: Data, inicializuok ryšio kanalą pasisveikinimui.

Deita: Aha, pone.

Deita pakelia nuo grindų smėlio laikrodį ir pasideda jį prie terminalo prieš save. Tada paspaudžia klaviatūroje kelis klavišus ir nejudėdamas sustingsta kelioms sekundėms. Šviesos žiedelis išsiskleidžia ant vieno iš Romulų laivo.

Vorfas: Paleista plasma-torpeda, Kapitone!

Pikardas: Pakelti skydus!

Deita: Atsiprašau, Kapitone, tačiau vis dar bandau užbaigti ankstesnę Jūsų užduotį. Palaukite, kol baigsiu, ir tik tada duokite naują komandą.

Pikardas: Kokią žemę čia mali? Deita, tai nepaprastai svarbu!

Deita: Atsiprašau, Kapitone, tačiau vis dar bandau užbaigti ankstesnę Jūsų užduotį. Palaukite, kol baigsiu, ir tik tada duokite naują komandą.

Lafordžas: Leiskite man, Kapitone. - kreipiasi į Deitą. - Ctrl-Alt-Del, Deita!

Deita, nuo terminalo nuima smėlio laikrodį ir numeta ant grindų.

Deita: Romulai neatsako į mano šaukinius. Paspauskite mano nosį, jei norite baigti užduotį ir grįžti į Windows. Pakelkite mano kairę ausį, kad uždarytumėt šį neatsakantį ryšio kanalą. Jūs prarasite bet kokią Romulą pasiųstą informaciją.

Lafordžas pakelia Deitos kairiąją ausį.

Pikardas: Skydus...

Baisus sprogimas. Kapitono tiltelis grėsmingai susvyruoja ir visa įgula nusirita ant grindų. Kibirkščių spiečius išsiveržia iš Wesley Crusher pulto.

Pikardas: Pakilk, Deita!

Deita: Aha, pone!

Raikeris: Visiems deniams, raportus apie pažeidimus!

Vorfas: Kapitone, Ensign Crusher pažeistas. Atrodo jis be sąmonės.

Deita vėl pakelia smėlio laikrodį ir pasideda ant terminalo, vėl paspausdamas keletą klavišų. Palaukia kelias sekundes ir vėl smėlio laikrodį numeta ant grindų.

Deita: Skydai pakelti, Kapitone!

Pikardas: Visai nelaiku. Vorfai, užkrauk nutaikyk į Romulų laivą visus fazerius.

Vorfas: Aha, Kapitone! (Jis paspaudžia mygtuką ginklų terminale.)

Pikardas: Deita, imk vairą ir pasiruošk išsisukimo manevrui.

Deita: Atsiprašau, Kapitone, tačiau neinstaliuotas reikalingas draiveris.

Pikardas: Po paraliais, - tai instaliuok!

Deita: Prašau į mano kairę noskylę įkišti Diegimo Transplantantą #1.

Pikardas: Pirmą numerį, - kurgi mes laikome tuos transplantantus?

Raikeris: Aš juos palikau su Džeordi.

LaFordžas (nustebęs): Ką!!? Aš maniau, kad vis dar turi juos!

Pikardas: Deita, ar neturi draiverio savo vidin4je atmintyje?

Deita: Neradau, pone. Prašau į mano kairę noskylę įkišti Diegimo Transplantantą #1.

Pikardas: Deita, aš neturiu Diegimo Transplantanto #1.

Deita: Kairiosios noskylės skaitymo klaida: Abort, Retry, Fail?

Pikardas: Abortas!

Deita: Kairiosios noskylės skaitymo klaida: Abort, Retry, Fail?

Pikardas: Na gerai, - feilas!

Deita: Veiksni nosis daugiau nedirba.

Deita eina ratu aplink vairą spaudinėdamas įvairius mygtukus. Laivas svyruoja, Romulo laivai ekrane staiga pasislenka į kairę ir iš visų laivo pusių sklinda bjaurus girgždesys.

Lafordžas (panikoje): Deita, kokį velnią ten išdarinėji?

Pikardas: Pirmas numeri, ar turi tiekėjo serviso numerį?

Raikeris: Taip pone, bet kai aš praeitą kartą jiems paskambinau, ant linijos kabojau pora valandų, kol pavyko su kuo nors susikalbėti. Ir ta moteriškė nieko nežinojo apie tokus androidus kaip Deita. Ji specializavosi pramoninių robotų srityje.

Staiga visos šviesos gęsta, ekranas pajuosta, visi įprasti ventilaitoriaus, variklio ir kiti triukšmai nutyla. Po kelių sekundžių įsižiebia rausvos avarinio apšvietimo lempos. Deita nejudėdamas stovi prie terminalo.

Pikardas: Po velnių, kas čia dedasi?

LaFordžas (patikrinės vairo terminalą): Leitenantas Deita sukėlė pagrindinio variklio GP (General Protection Violation).

Pikardas: Tie androidai atrodo labai kieti, tačiau niekam netinka.

Pasirodo mirkčiojantis transporterio efektas ir ant kapitono tiltelio materializuojasi šeši Romuliečiai pilna kovine apranga.

Ferendži (šypsodamasis): Ar nenorėtumėt pabandyti su Makintošais, Kapitone?Taip pat galite:
S. Altovas. Aplink pasaulį
pasiaiškinti santykius su kompiuteriu,
aplankyti Juozą
ar paskaityti anksčiau paruoštus juodųjų anekdotų rinkinukus:
ankstesnį ir vėlesnį, o taip pat naujausią.

Programuotojo evoliucija: "Labas, pasauli!",
Liūdna pasaka apie Unix ir
Truputį tinkliškos muzikos?,
"Kas būtų, jei..." ir kai kas stipraus,
o taip pat nesąmonienas:
pirmąją dalį ir antrąją dalį.
Ir pagaliau - Suvalgykim tas karves! bei
Ką padarė viščiukas?
O gal mėgstate lingvistines problemas? ar
dedukcinį mąstymą
bei pjeses: Padangų pardavėjas