Ne pačių balčiausių anekdotų rinkinys

1. Ligonis klausia savo žmonos:
- Ką tu veiki?
- Rašau laišką vaikams, noriu parašyti, kad tu jau sveiksti. Tarp kitko, kokį žodį geriau rašyti: "laidotuvės" ar "pakasynos"?

2. Pas motiną ožką ateina sūnus ir klausia:
- Kaip aš atsiradau?
- Buvau aš graži ir jauna, bėgiojau po lankas ir sutikau elnią. Taip ir atsiradai tu.
- O kaip tėtis? - klausia sūnus.
- O tėtis kaip buvo ožys taip ir liko!

3. Mama pyksta ant Petriuko:
- Kodėl liepei sesei valgyti sugeriamąjį popierių?
- Nes ji ką tik buvo išgėrusi buteliuką rašalo!

4. Ponia Auksienė klausia sūnaus:
- O, Karlai, koks ištinęs tavo skruostas, ar skauda dantį?
- Ne,- tiesiog švyti Karlas,- tai tik sliekai žvejybai!

5. - Tėveli, sakyk, kodėl žemė nesustodama sukasi? - klausia Petriukas.
Tėvas net pašoka nuo kėdės:
- Tu ką, vėl mano alų išgėrei?

6. - Kaip jums pavyko pirmoji operacija? - kreipiasi profesorius i savo asistentą.
- Operacija? - perbalęs klausia šis. - O aš maniau, kad tai skrodimas...

7. Ateina mergina pas ginekologą ir sako: man ten skauda ...
Gydytojas apžiūri:
- Tavo apsaugos sistema pažeista!
- Bet, gydytojau, gal yra kokios techninės priemonės?
- Deja, dabar jau ir Clifford nebepades!

8. Mokytoja klasėje klausia:
- Kiek du kart du?
- Keturi!
- Kiek trys kart penki?
- Penkiolika.
- Na, Petriuk, ko tyli ? Kiek trys kart keturi?
- Mokytoja, ir šitos vietos nesigirdi...
- Kaip tai nesigirdi, - sako perpykusi mokytoja. Pasikeičiam vietomis.
Pasikeitė. Petriukas:
- Mokytoja, ką vakarais veikiat su mano tėveliu?
- Aaaa, ką? Tikrai, iš čia nesigirdi...

9. Kalbasi du kaimynai:
- Kaip išnaikinti tarakonus?
- Suvaryk visus po spinta ir nupjauk spintos kojas!

10. Ankstų rytą. Ką tik atsidarė bankas. Į jį įbėga jauna mergina ir prašo:
-Greičiau! Pakeiskite 1000 frankų!
Banko tarnautojas atidžiai apžiūri banknotą ir sako:
- Panele, bet šitie frankai padirbti.
- O Viešpatie, šią naktį mane du kartus išprievartavo!

11. Autobuse bendrakeleivis klausia Petriuko:
- Kur važiuoji?
- Į Kauną.
- Ką ten veiksi? - smalsauja.
- Išlipsiu!

12. Leitenantas kapralui:
- Kodėl jūsų batai nevalyti?
- Ne jūsų reikalas!
- Kaip tai ne mano reikalas? Kodėl batai nevalyti?
- Batų tepalo nėra.
- Ne mano reikalas!
- Tai aš ir sakau, kad ne jūsų reikalas.

13. Pavargęs vyras grižta namo ir sako žmonai:
- Kas beskambintų, manęs nėra namie.
Po kiek laiko pasigirsta telefono skambutis. Žmona pakelia rageli:
- Vyras namie, - sako ji.
Vyras sunkiai pakyla nuo sofos:
- Aš gi prašiau...
- Nepyk, brangusis, skambino ne tau...

14. Gyveno tokia balerina, kuri mėgo daryti pratimus nuoga.Tai vat kartą ji padarė špagatą ir prisisiurbė prie grindų....

15. Uošvė žentui:
- Žinai, brangusis, sukis kaip nori, bet noriu, kad mane palaidotum Kremliaus sienoje.
Kitą dieną žentas:
- Štai, brangi uošve, sukis kaip nori, bet laidotuvės šiandien antrą nulis nulis.

16. Kalbasi du direktoriai:
- Kartais netikėtai man ateina į galvą kokia nors puiki idėja, todėl aš prie lovos rūpestingai laikau popieriaus ir pieštuką.
- O aš tokiam reikalui turiu sekretorę!


Taip pat galite aplankyti Juozą ar paskaityti anksčiau paruoštus juodųjų anekdotų rinkinukus:
ankstesnį ir vėlesnį, o taip pat naujausią

"Kas būtų, jei..." ir kai kas stipraus,
o taip pat nesąmonienas:
pirmąją dalį ir antrąją dalį.
O gal mėgstate lingvistines problemas? ar pjeses
Padangų pardavėjas ir pagaliau
Suvalgykim tas karves! bei
Ką padarė viščiukas?. Taip pat Truputį tinkliškos muzikos?,
Apibendrintoji klaidų teorija,
Programuotojo evoliucija: "Labas, pasauli!",
Žvaigždžių trekas: Kas būtų skrendant su Windows'95 bei
apie dedukcinį mąstymą