Skandinavų pasaulio sukūrimo mitas

Naujausias papildymas: Odinas ir Išmintis (97.01.15)
Papildymas: Odinas nugali Vaftrudnyrą

Kadaise nebuvo nei dangaus ir žemės, o vien tik bedugnė gelmė; viskas buvo bekraštė migla, kurioje išsiveržė šaltinis - 12 upių girdė jis; sruveno upės tolyn ir virto į ledą; vienas sluoksnis uždengdavo kitą, - ir didžioji praraja užsipildė.

Miglos karalijos pietuose plytėjo šviesos valdos. Iš ten atskriedavo šiltas vėjas ir tirpdė ledą. Garai kilo į viršų ir virsdavo debesimis, iš kurių ir atsirado Ymiras, Šalčio milžinas ir jo palikuonys bei karvė Audhumbla, kurios pienas buvo maistas milžinui. Karvė maitinosi laižydama nuo ledo šerkšną ir druską. Vieną dieną jai belaižant druskos klodus, pasirodė, iš pradžių, tik žmogaus plaukai. Kitą dieną jau matėsi visa galva, o trečią - visas kūnas visame savo gražume, judesyje ir galioje. Ši naujoji esybė buvo dievas, iš kurio ir jo žmonos, - milžinų rasės dukros, - gimė trys broliai: Odinas, Vili ir Ve.

Jie užmušė milžiną Ymirą ir iš jo kūno sutvėrė žemę; iš jo kraujo - jūras; iš jo kaulų - kalnus; iš jo plaukų - medžius; iš jo kaukolės - dausas; iš jo smegenų - debesis, sklidinus krušos ir sniego. Iš Ymiro antakių dievai sukūrė Midgardą (Vidurio žemę), kuri turėjo tapti žmogaus buveine.

Odinas po to sutvarkė dienos ir nakties kaitą bei metų laukus danguje pakabindamas Saulę ir Mėnulį ir nurodydamas jų kelius.

Kai tik Saulė išskleidė savo spindulius virš žemės, jie pažadino augalų pasaulį, liepdami skleisti pumpurus ir leisti atžalas. Iškart po to, kai dievai sukūrė naują pasaulį, - jie vaikščiojo jūros pakrante ir džiaugėsi atliktu naujuoju darbu. Tačiau jie matė, kad be žmogaus šis pasaulis dar nėra išbaigtas. Tada jie nukirto uosį, iš kurio išdrožė žmogų, o iš alksnio - moterį; ir juos pavadino Aske bei Embla.

Odinas jiems įkvėpė gyvybę ir dvasią (sielą), Vili - priežastį (valią) ir galimybę judėti, Ve suteikė jiems jausmus, išraiškos priemones ir kalbą. Ir jiems buvo atiduota Midgardo žemė, o jų palikuonys pradėjo žmonių rasę.


[PR, Midgardas atsirado iš pirmykščio milžino Ymiro kūno. Nuo kitų milžinų antpuolio jį apsaugojo Toras. Midgardas yra devynių pasaulių viduryje. Kalvotoje jo dalyje yra Asgardas, į kurį galima patekti tik vaivorykštės tiltu.]


Sniego karalienė
Taranis, griausmavaldis
Kelias link Vedantos
Rigvedos 'Himnas varlei'
Kryžius ir Toro kūjis
Zep Tepi - pirmasis laikas
Bhagavat-gita
Mitologijos puslapis
Vartiklio naujienos