Vaivorykštė mituose  

Apie vaivorykštę (Vaivos juostą) lietuvių mitologijoje: Vaivorykštė: laumės juosta, smakas, straublys

Vaivorykštė yra panaši į milžinišką tiltą arba vartus ir todėl dažnai (pvz., Rusijoje) vadinama "Dangaus vartais". Nemažai krikščionių tiki, kad tai šviesos srautas, krentantis į žemę kiekvieną kartą, kai šv.Petras, įleisdamas sielas, atveria dangaus vartus. Havajuose, Polinezijoje, Indonezijoje, Austrijoje, Japonijoje ir kai kuriose Amerikos indėnų gentyse vaivorykštė laikoma taku, kuriuo sielos keliauja į dangų ir yra vadinama tiltu ar kopėčiomis į aukštesniuosius pasaulius. Naujojoje Zelandijoje mirusieji genties vyresnieji vaivorykšte persikelia į naujus namus. Kai kuriuose mituose jos lankas yra vandens srautas, iš kurio geria sielos danguje. Pietų Afrikos zulusai ją vadina Karalienės arka, - viena iš dalių, sudarančių Dangaus Karalienės rūmus. Vokietijoje antrinė ir blankesnė vaivorykštė buvo vadinama Šėtono darbu bandant aplenkti Dievą.

Švabijoje ir Bavarijoje tikima, kad vaivorykšte iš dangaus į žemę ateina šventieji. O Polinezijoje - tai kelias patiems Dievams. Norvegijoje ant vaivorykštės tilto stovi gigantas Heimdalas, saugantis norvegų dievų buveinę Asgardą. Jo klausa yra tokia puiki, kad jis girdi, kaip auga žolė. Valkirijos sparnuotais vežimais į Valhalą, taikos ir prabangos šalį esančią Asgarde, vaivorykštės tiltu veža kovoje kritusius norvegų didvyrius. Senajame norvegų pasakojime vaivorykštė vadinama Asbru, dievų tiltu.

Grenlandijoje vaivorykštė yra dievų drabužių siūlės. samojedai, Sibiro mongolų tauta, ir Amerikos indėnai čerokiai sako, kad tai Saulės dievo apsiausto siūlės. Senieji velsiečiai tikėjo, kad tai Deivės krėslas, o kroatai - sostas. Biblija lygina vaivorykštę su Viešpaties sosto spindesiu. Mozambike vaivorykštė yra nugalinčio dievo ranka. Afrikoje vaivorykštė apjuosia žemę ir yra dangaus saugotoja.

Airių legendoje Leprečaunsas užkasa aukso puodą po vaivorykšte, bet kadangi niekada neprieisi prie vaivorykštės, auksas amžinai lieka tik iliuzija.

Vokietijos pasaulio sukūrimo mite vaivorykštės taurėje dievas laikė dažus - kai spalvino paukščius. Arizonos Mojave gentis mano, kad vaivorykštė yra žaisliukas ar burtas, kurį Kūrėjas naudojo audrai (lietui) sutramdyti. Smarkiai audrai apraminti reikia panaudoti visas spalvas. Kenijos Luyia gentis sako, kad dievas sukūrė lietų ir Rainbow in Philipines myths visi pasaulio vandenys atsiranda iš jo. Lietui sustabdyti dievas sukūrė dvi vaivorykštes - siauresniąją vyriškąją ir platesniąją moteriškąją. Viena vyriškoji nesugeba sutramdyti lietaus, - tai pavyksta tik tada, kai ją seka moteriškoji.

Kai kurios Amerikos indėnų gentys tiki, kad vaivorykštė yra sudaryta iš laukinių miškų gėlių ir prerijų lelijų sielų. Graikų ir romėnų mituose vaivorykštės deivė Iridė buvo vienu iš tarpininkų tarp dievų ir žmonių.

Japonų pasaulio sukūrimo mite pirmieji žmonės Isanagi ir Isananu stovėjo antplaukiojančio dangaus tilto - kai buvo tveriama Onogoro sala. Tada jie nulipo į Žemę Nidži (vaivorykštės) tiltu. Jie stebėjo gyvius ir sužinojo, kaip mylėtis. Jie stebėjo paukščius ir išmoko valgyti su lazdelėmis.

Kanai vaivorykštės deive yra Anuenue. Mergaitė, vardu Ua (lietus) nukrito nuo uolos. Anuenue savąja vaivorykštės juosta pagavo mergaitę ir taip ją išgelbėjo. Užaugusi ji ištekėjo už Kulu-'I-ua, priešų genties vado sūnaus. Jų vedybos užtikrino taiką Kanaisaloje.

Stony gentis tikėjo, kad pradžioje gyveno milžinai. Vieną dieną jų vadas iš dangaus nusikabino milžinišką (vaivorykštės) lanką medžioklei. Kai jis pagriebė lanką, šis prarado spalvas. Vadas supyko ir sviedė lanką į kalvą. Atsitrenkęs jis sudužo ir įkrito į ežerą. Kartais saulei tekant ežero vandenyje pasimato sudužusio lanko vaivorykštė. Galingos dvasios sukūrė mažesnius lankus, kuriuos regime danguje.

Kai kurie budistai mano, kad septynios vaivorykštės spalvos yra susijusios su 7 planetomis ir 7 Žemės sritimis. Jie sako, kad vaivorykštė yra aukščiausioji sansaros būsena prieš ryškiąją Nirvaną (arba dausas). Arabijoje vaivorykštė yra pietų vėjo rankos. Ji jų (kartu ir Afrikos bantu genties) taip pat dar vadinama debesų ar Alacho lanku, iš kurio leidžiamos strėlės. Islame vaivorykštė sudaryta iš 4-ių spalvų: raudonos, geltonos, žalios ir žydros, kurios yra susijusios su 4-iais elementais.

Indijos mituose dievas Indra ne tik valdo žaibus, bet turi ir vaivorykštę, kuri vadinama Indra lanku ar ginklu. Viename iš Indijos pasaulio sukūrimo mitų sakoma, kad dievai sukūrė pieno okeaną iš kurio atsirado visos gyvos būtybės. Aivarata, šventasis pieno baltasis dramblys, kurio vardas reiškia vaivorykštę, buvo viena iš pirmųjų būtybių.

Krikščionims vaivorykštė yra padėka, santarvė tarp Dievo ir žmonijos. Ji yra paskutiniojo teismo sostas. Ankstyvųjų krikščionių simbolikoje vaivorykštė buvo sudaryta iš raudonos, žydros ir žalios spalvų - ugniai, vandeniui ir žemei. Kartais ji reiškia mergelę Mariją, sudarančią harmoniją tarp dangaus ir žemės. Senajame Testamente Viešpats pasirodo Nojui vaivorykšte (skaitykite Kai dar nebuvo vaivorykštės...). Tai buvo ženklas, kad Viešpats padėjo savo "lanką" ir niekad ateityje neužlies Žemės. Daugiau Tvano nebus.

Majų Čilam Balam knygoje rašoma apie vieno iš majų pasaulių sunaikinimų ugnies lietumi, kuris padengė dangų ir žemę pelenais. Tie, kurie išgyveno smarkų žemės drebėjimą, medžių griuvimą ir milžiniškų akmenų kritimą, išvydo vaivorykštę kaip ženklą, kad pavojus pasibaigė ir prasidėjo nauja era. Majai tikėjo, kad vaivorykštės deivė Ixchel buvo dievo Itzamnos žmona. Ji taip pat ir dvasia, susijusi su mėnuliu, seksu, vaikų gimdymu ir medicina. Panašus meksikiečių iš Mičoahano pasakojimas, kuriame Mauina yra derlingumo deivė gyvenanti po vaivorykšte lietaus ir vandens soduose.

Navahų indėnai tiki, kad dievai keliauja vaivorykšte, nes ji juda labai greitai. Kaip greitai bebėgtum, ji suspėja pasitraukti. Jiems ji yra tiltas į kitą pasaulį. Vaivorykšte perneša didvyrius tarp žemės ir dangaus - tai vandens kelias. Jiems ji yra deivė, kuri pasirodo ritualinio dainavimo metu gydant ligonį.

Šasta tauta tiki, kad Saulė dažo save vaivorykštės spalvomis, kai nužengia į žemę kaip šamanas ar gydantysis. Kalifornijos Yakis mano, kad vaivorykštė yra įvairios Didžiosios Dvasios, kuri viską sutvėrė, drabužių spalvos.

Tad kokia yra jos reikšmė?
Tai tiltas tarp tikrovės ir įsivaizduojamo pasaulio. Tas, kurs vejasi vaivorykštę, nieko nepasiekia. Bet, - kurioje pasaulio vietoji ji bepasirodytų, - žmonės lieka sužavėti jos grožiu ir magija. Ką ji reiškia? Ateik ir suprask, - be žodžių, be piešinių, - vien vidiniu jutimu. Yra dalykų, apie kuriuos žinome, kad jie yra ir kad jie svarbesni už daugelį "materialaus" (finansų) pasaulio reikalų. Jiems nereikia žodžių!


Kultūrinė entomologija
Apačiai: Aušros šokis
Pasaulio sukūrimo mitai
Vorų pramotė pagrobė ugnį
Kai dar nebuvo vaivorykštės...
Vaivorykštė: laumės juosta, smakas, straublys
Vaivorykštės interpretacijos judaizme
Kulionys: etnokosmologijos muziejus
Šamanizmas: religija ar ritualas?
Pasaulio tvėrimo mitai (Afrika)
Astrologija ir visuomenė
Zoologija ir mitologija
Vabalai - ryšininkai
Apie svastiką
Mitologijos skiltis
Vartiklis
NSO.LT