Iš senovės indų išminčių gyvenimo...

Auvaiyara - tamilų poetė

Auvaiyara (3 a. pr.m.e.) buvo tamilų poeto Thiruvallin'o, kurio thirukural yra ne tik seniausias, bet ir geriausias tamilų literatūros kūrinys, amžininkė. Gimęs brahminu, jis vedė nekilmingąją Adi. Tai buvo negirdėtas dalykas tais laikais. Bet pasišventimui - nei kasta, nei religija, nei pažiūros, nei lytis, nei rasė - neturi reikšmės. Svarbu - tik pats pasišventimas.

Adi tapus nėščia, Bhagavan'as paliko ją ir tapo sanyas. Adi, negalėjusi pakęsti kaimo patyčių, kreipėsi į viešpatį Ganešą, kad tas "paimtų jos kūdikį" ir ji galėtų pasekti vyro pėdomis. Tačiau ji laiku pagimdė sveiką mergaitę, kurią išvydusi atsisakė minties ją prarasti. Tad ja apniko dilema - likti su dukra, ar tęsėti įžadą. Jos pačios likimas nebuvo svarbus - arba kūdikis, arba pažadas.

Kai žmonės sutrinka, jiems į padalbą skuba Dievas. Kūdikis prakalbo sapne: „Brangioji motina! Kas mane išleido į pasaulį? Ar jis kada tave apleido? Viešpats man davė gyvybę, jis ir rūpinsis manimi. Nemanyk, kad esi nusidėjėlė. Eik, motin, savo keliu be jokios baimės. Mus visus saugos Viešpats“.

Žmogus yra įgeliamas nežinojimo gyvatės ir save laiko ribotu, nemokša ir kenčia, manydamas esąs nusidėjęs. Išminčiai gali jam paaiškinti, kad visa yra iš dieviškosios Valios ir jis tėra Dievybės parašytos pjesės aktorius.

Adi išėjus, toks poetas išvydo kelkraštyje gulintį kūdikį. Tas poetas buvo Ganeša bhakta (argi tai atsitiktinumas?) ir būdamas bevaikis meldė Ganešą vaikelio. Ir jis nusprendė, kad radinio „dalia“ yra tapti poete tarp poetų. Nieks iš Tamilnadu (Indija) neužmiršo apie tą kūdikį, Auvaiyarą. Nes kiekvienas tamilų vaikas mokosi abėcėlės pagal jos parašytą eilėraštį.

Avvaiyar („Gerbiama moteris“) – kelių tamilų moterų poečių, gyvenusių skirtingais laikotarpiais, titulas. Išskirtinės buvo trys, kurių pirmoji gyveno Samgamo laikotarpiu (maždaug 3 a. pr.m.e.), turėjusi draugiškus ryšius su tamilų vadais Vel Pariu ir Athiyamanu, parašiusi 59 eilėraščius, įtrauktus į „Purananuru“ rinkinį. Antroji Auvaijara gyveno Kambaro ir Otakutaro laikotarpiu (apie 10 a.), parašiusi eilėraščių vaikams, kurie jų tebeskaitomi iki šiol. Trečioji gyveno 14 a. ir žinoma „Vinayagar Agaval“ (himnu Ganešai), „Auvai Kural“ ir kitais kūriniais.
Pirmoji buvo poetų Paranaro, Kabilaro ir Thiruvalluvar’o amžininkė. Legendose minima, kad ji buvo rūmų poetė, tačiau ji nenorėjo likti rūmuose ir keliavo po šalį eilėmis išsklaidydama valstiečių liūdesį. Dauguma jos dainų buvo apie vadą Andži ir jo šeimą. Kitos jos dainos buvo apie kitus valstybės valdymo aspektus. Anot jos, tėra tik dvi kastos: aukštesnioji (kurie dosnūs) Ir žemesnioji (kurie nieko neduoda kitiems).

Būdama 4 m. amžiaus, mergaitė išdykavo su kitais vaikais. Ji išgirdo, poetą sakant, kad reikia dviejų eilučių eilėraščiui. Būdama dar vaiku, ji prisėdo ir klausėsi diskusijos apie galimus variantus. Pirmosios dvi eilutės buvo:
Padarius gerą darbą,
Kada laukti atpildo?

Poetai niekaip nerado tęsinio, ir kai jie pradėjo skirstytis, ji tarė: „Dėde, juk tai taip paprasta!“ Visi pasipiktino: „Ką 4 m. vaikas gali žinoti?“

Negalima niekinti kitų dėl jų amžiaus. Visi mes žinome nedaug - ir kiekviena mintis yra įžvalga. Visi atradimai kyla iš kieno nors vienintelės minties. Visi mes galime tapti didingais. Tad mergaitė greitai atsakė: "Neabejokite! Tai bus vanduo, išlietas ant kokoso medžio šaknų - pdėsiantis subręsti vaisiui viršūnėje". Tai buvo eilėraštis „Ačiū, kad kažką padarei kažkam“:

„Ačiū, kad kažką padarei kažkam
NanRi oruvarukku cheyhakaal annanRi
EnRu Tharunghol enavENdaa - ninRu
ThaLaraa vaLar thengu thaaLuNda niirai
ThalaiyaalE thaan tharuthalaal

Poetai apstulbo. Ne tik buvo puikios eilės, bet ir išreiškė gilią prasmę. Jos išsakė karma dėsnį - ką pasėsi, tą ir pjausi. Palaisčius kokosą, reikia laiko, kol subręs vaisius. Jei padarei gerą darbą, būtinai džiaugsies jo pasekmėmis - anksčiau ar vėliau. Taip r su blogais darbais.

Nuo 3 m. amžiaus ji meditavo mantrą "Aum vinaayaka siddhi vinaakaya". Kasryt ji aukojo Ganešai 4-is dalykus: pieno, medaus, ryžių pudingo (pasayam) ir žemės riešutų. Jos malda visada prasidėdavo taip: Aš tau duodu 4-is dalykus, o tu man - 3 (poeziją, muziką ir dramą)/. Vyko prekyba - aš tau 4, tu man 3. Tai tarsi vaiko sakymas - "Mama, aš valgysiu morką, jei man leisi žaisi su MANO meškiuku". Viskas aplink yra prekyba - viskas yra dieviškoji Valia.

Auvaiyara užaugo žavia moterimi. Be jos didelio pasišventimo ji buvo ir labai išsimokslinusi. Daug kas prašė jos rankos. Bet Auvaiyara niekada neatidavė savo kūno ir minties Vinayaka lotosui. Kaip gašlios mintys gali būti jos dalimi? Bet kaip tai pasakyti įtėviams. Tad ji kasdien sėdėjo prieš Ganešą ir meldė, kad taptų sene. Tačiau jos maldos nebuvo išklausytos. Vienądien ji nusprendė išbėgt iš namų ir nusižudyti. Tada ji meldėsi ypač karštai ir staiga tapo sene - susiraukšlėjusia oda bei bjaurių bruožų. Kad Dievas atsilieptų į maldą, reikia, kad troškimas būtų didelis. Ilgam panardintas po vandeniu žmogus tegalvja tik apie gurkšnį oro. Kiekvienas turi siekti Dievo taip, kaip būdamas po vandeniu.

Tada jos įtėvis suprato, kad ji yra nepaprasta. Ir ją nuo tada pradėjo vadinti Auvaiyara - ir tik šis jos vardas išliko. Ji pradėjo lankytis po pietų Indijos šventyklas ir ten sutikti šventuosius - tarp jų ir karalių Čeremaną bei garsųjį naynmar'ą Sundaramurthi. Vienas valdovų paklausė jos, kas ji ir kas yra jos tėvai? Ji atsakė - "apkeliavau daug vietų i man skauda kojas? Tai iš kur aš? Iš Dievo ir nieko kito". Karalius davė jam padovanotą atebuklingą agrastą, kad ji gyventų ilgai ir aukštintų tamilų kalbą.

Aplankiusi Šyva šventyklą ji krito ant žemės iš nuovargio. Ji nepastebėjo, kad atsigulė kojomis į Šyvos lingamą. Tai išvydo šventikas ir labai pasipiktino, liepės Auvaiyarai patraukti kojas. Tada Auvaiyara atsiliepė, tada man parodyk, kurioje pusėje nėra Šyva". Šventikas nustebęs susimąstė ir atrado tiesą. Viešpatis gyvena ne tik šventyklose - jis visur. Mums tereikia jį rasti savo širdyje.

Kasmet Auvaiyaros šlovė augo. Ją žinojo iš jos giesmių, jos išminties ir jos pasišvntimo. Eidama per sodą ji išvydo Ganapati mėgstamų džambu vaisių medį. Ji nusprendė paragauti jo. Ant jo šakų įsitaise viešpats Muruga, apsimetęs piemenuku. Vaikinukas jos paklausė: "Norite karšto ar šalto džambu?" Auvaiyara nežinojo, kad yra du džambu vaisiai. Ji meldė Ganešą pagalbos, bet jis neatsakė. Kai kažko klausi, nesi tikras, ar tas žino atsakymą. Tad Auvaiyara spėjo - „suDAda paZaM" (šaltą vaisių). Kai vaikinukas nupurtė keletą vaisių, ji pakėlė vieną sunokusį ir papūtė, kad nupūstų smėlį. Vaikiukas nustebo: „Kodėl paėmei karštą vaisių ir pūti jį, kad atvėstų?“ (Pastaba: vaikinuko „sutta pazam“ reiškė sunokusį, o „suSaDa pazam“ - nesunokusį). Nėra karštų ir šaltų vaisių. Auvaiyara sudainavo dainą vaikinuko garbei, kuris atrado esąs Kartikėja (dar vadinamas Muruga, Skanda, Kumara, Subrahmanja).

Kartikėja tarė: „Senele. Turiu 4 klausimus. Kas sunku? Kas malonu? Kas didelis? Kas retas?“

Auvaiyara į kiekvieną atsakė daina - "skurdas yra sunku, sunkiau tik skurdas jaunystėje, dar sunkiau netikintis sutuoktinis ir sunkiausi imti maistą, kuris nemėgsta tavęs. Vienatvė yra malonu, maloniau yra tik šlovinti Viešpatį, už tai maloniau tik būti su Mokytoju (Guru) ir maloniausia bti su Savimi dieną ir naktį. Pasaulis yra didelis, bet pasaulis yra Brahma kūrinys, bet Brahma yra iš Višnu bambos ir Višnu randasi pasišventusio širdyje - pasišventęs yra didžiausias. Retas yra žmogaus gimimas, dar retesnis išminčiaus gimimas, dar retesnis išminčius, trokštančio tyrumo.

Vieną diena Auvaiyara išvydo, kaip jos draugai karalius Čeremaną bei Sundaramurthi kyla į Kailas. Auvaiyara tuo metu atlikinėjo pudža Ganešai ir pradėjo skubėdama berti mantrą. Ganeša pasirodė jai ir paklausė, kodėl skuba mantrą. Ji atsakė, kad jos draugai kyla į Kailas ir ji nori būti su jais. Ganeša nusišypsojo ir tarė: „Nesirūpink ir kalbėk mantrą lėtai, pasieksi Kailas greičiau nei jie“. Tad ji uždainavo vinaayaka ahaval, puikų eilėraštį, paskutinį jos mirtinguoju laikotarpiu. Jis baigiasi:

„Leisk mano širdžiai pažinti penkių raidžių reikšmę. Sugrąžink mane į tikrąją būseną ir valdyk šią netikrovę, o Išminties viešpatie. Vinaauyaka: Tavo pėda vienišoji, tavo pėda vienišoji yra mano išsigelbėjimas“.

Jai baigus dainą Ganeša ją pakėlė ir paėmė į Kailas, kurį ji pasiekė anksčiau už draugus.

Bet tai turi ir vidinę prasmė. Auvaiyara, Čeremanas bei Sundaramurthi niekada nepaliko pietų Indijos. Kaip jie nuvyko į Kailas? Vinakya yra muulaadhaara čakra valdovas. Kai sąmonė yra muulaadhaara čakroje, prieš bet kurė pudža ar įvykį iškviečiamas ganeša. Jei tik šioje čakroje yra pažadinta kundalini, ji „teka“ į kitas čakras. Kai kas meldžiasi su aistra, ji akimirksniu pakelia jus į Kailas (sahasra čakrą) Tam nereikia skubėti. Mums tereikia aistros. Jei kūną ir mintį nukreipiame į Dievybę ir vykdome tam nukreiptą dharma su pasišventimu, tada nereiks atgimti.
Tai parodo Auvaiyaros gyvenimas.

Suteikė man stebuklingų galių  
iš savo mielos malonės;
ir mukti atsiskleidė man,
Nuramino mano mintis.

Pastaba: mukti - dvasinis išsivadavimas.


Džnanadeva
Šri Papa Ramdas
Bhartrihari poezija
Tukaramas. Gimęs šudra
Datatrėja gyvenimo istorija
Adivasi kultūra ir civilizacija
Elliott Weinberger. Karmos pėdsakai
Sant Eknatas: maratų šventasis
Kaip suprantu indų filosofiją?
Senieji sankskrito raštai
Kelyje link Vedantos
Bhartrihari poezija
H.W. Bailey. Arya
Patandžali joga
Manu įstatymai
Atlantidos puslapis
Mitologijos skyrius
Religijos skiltis
Vartiklis