Vartiklio 18-asis juokiklis  

Štai kaip kalba Naisiuvos politikai (tai gali būti bet kuris karbauckis, žvėryga, puskepenis, debilas ministrų patarėjas ar pusprotės jų sekretorės - bet kuris iš tos šutvės, - žodžiu mafijos dešinioji ranka):
„Draugai, tikiuosi jūs nemanote, kad mes, kiaulės, elgiamės savanaudiškai, ar siekiame kokių privilegijų. Atvirai kalbant, daugelis iš mūsų netgi nemėgsta pieno ir obuolių. Aš ir pats jų nemėgstu! Skirdami juos sau. mes turime tik vieną tikslą - išsaugoti savo sveikatą. Piene ir obuoliuose (tai įrodyta Mokslo, draugai) esama medžiagų, kurios tiesiog būtinos kiaulių jėgoms palaikyti. Mes, kiaulės, protinio fronto darbininkės. Ant mūsų pečių gula visa organizavimo ir vadovavimo ūkiui našta. Dieną ir naktį mes rūpinamės jūsų gerove. Tai jūsų labui mes geriame tą pieną ir valgome tuos obuolius. Ar žinote, kas nutiktų, jei kiaulės staiga nustotų eiti pareigas? Sugrįžtų Džonsas!“

„VISI GYVULIAI YRA LYGŪS,
BET KAI KURIE YRA LYGESNI UŽ KITUS
“

Ir vien jau tai skatina išleisti šio 18-ojo "Vartiklio" jumoro skyrelį:
Keli požiūriai į šūdą
Magnetinių diskelių priežiūra

O dabar kviečiame paskaitinėti per mėnesį susikaupusį savaitės anekdotų rinkinuką.

Kas geriau?
(1997.03.17)

Mažas berniukas ir mergaitė susiginčijo, kurio tas dalykėlis geresnis. Jie smarkiai rėkavo ir visaip bandė įrodinėti. Pagaliau, netekęs kantrybės, berniukas nusimovė kelnes ir tarė:
- Štai tas, ko tu niekados neturėsi!

Mergaitė pasimetė tai išvydusi, apsiašarojo ir nubėgo namo. Po kelių minučių ji išbėgo juokdamasi. Pribėgo prie berniuko, nusimovė kelnaites ir parodžiusi tarė:
- Man mamytė pasakė, kad su šituo galėsiu tokių, kaip tavo, turėti tiek, kiek tik norėsiu! Va!


Nesuderinamumas

Viena moteris atėjo pas teisėją ir pareiškė, kad nori skirtis su savo vyru. Teisėjas užmetė akį į jos pareiškimą ir paklausė:
- Ar turite tam pagrindą?

Moteris pažvelgė į jį klausiamai ir pratarė:
- Hmmm... pagrindą? Ar užtenka 15-os arų žemės sklypo?
- Ne, aš ne apie tai! Ar turite nepasitenkinimo problemų? - neatlyžo teisėjas.
- Ne, ką jūs... Mes ką tik atskridome iš Majorkos, - suglumo moteris.

Teisėjas pradėjo nervintis:
- Kaip jūs nepagaunat minties! Gal jis jus muša? - Ne, ką jūs! Aš prabundu 6:30, o jis knarkia iki pat 7:00!
- Tai kokio velnio atėjai čia! Kodėl nori skirtis!? - siuto teisėjas.
- Nes dėl to su vyru turiu bendravimo problemų, - šaltai paaiškino moteris.


Viskas susigadina ūkyje!
(1997.03.24)

Vyriškis labai kimiu balsu atėjo pas gydytoją ir paklausė, ar negalima ko nors padaryti. Ištyrus paaiškėjo, kad priežastis jo per ilgas penis. Daktaras pareiškė, kad vienintelė priežastis tėra nupjauti jo dalį iš vidurio, o galus vėl sujungti. Pasitikinęs, kad tai neatsilieps jo lytiniam gyvenimui, pacientas sutiko.

Praėjus keliems mėnesiams po operacijos, pacientas vėl užsuko pas gydytoją ir paklausė:
- Kur padėjot tas dalis, kurias išpjovėt?
- Oi nesijaudinkit, brangusis, - atsiliepė gydytojas labai kimiu balsu, - mes jas gerai panaudojome!


Jei ne pagal planą...
(1997.04.01)

Joja kaubojus per prerijas. Žiūri, prie medžio įsitaisiusi deginasi žavi blondinė. "Oi, kaip čia arčiau jos prijoti?" - mąsto kaubojus. "Gal nudažyti žirgo kanopas žaliai, tada prašuoliuosiu pro ją - ji pakels akis, paklaus, kodėl žirgo kanopos žalios, o aš atsakysiu, kad žirgo kojos žalios, o aš noriu su ja susipažinti".

Kaip sumąstė, taip padarė. Šuoliuoja pro šalį, o blondinė bent blakstienas kilsteltų, - jokio dėmesio... "Ne," - galvoja kaubojus, - "reikia visą žirgą žaliai nudažyti". Kaip mąstė, - taip padarė. Bet vėl nė trupučiuko dėmesio..

"Na reikia pačiam žaliai nusidažyti" - nusprendė kaubojus. Šuoliuoja pro šalį, o blondinė jo ir klausia:
- O čia maliesi pirmyn - atgal. Lipk greičiau, - meile užsiimsim.
- Na jau eik sau kuo toliau, - atrėžė kaubojas, - Ar nematai, kad žirgas mano žalias ir aš pats visas žalias?


Su kuo nemėgsta?
(1997.04.08)

Eina ponas pasivaikščioti, žiūri, valstietis ant braškių mėšlą pila. Klausia:
- Ką čia pili?
- Mėšlą?
- O man labiau patinka braškės su cukrumi...


Vyrai ir moterys

Pagrindinis skirtumas tarp vyrų ir moterų yra tas, kad vyrai elgiasi tarsi gaisrininkai. Jiems seksas yra stichinė nelaimė, kurią jie pasiruošę gęsinti po dviejų minučių. Tačiau moteris yra tarsi ugnis,ji labai karšta, tačiau reikia gerų sąlygų, kad ji įsipliekstų.

Vyrai ir moterys elgiasi tarsi pagrindiniai sekso elementai. Pasekite vienišą vyrą šeštadienio vakarą, - jis elgiasi visai taip pat kaip spermatozoidas. Be jokios tvarkos, veržiasi pas draugus, zuja visomis kryptimis. „Aš buvau pirmas“. „Praleisk mane“. „Ko velkiesi mano užpakaly“. „Tai mano vieta“.

Čia priėjo Kindziulio sūnus Jonas
(2020.06.25)

Mokytojas klausia:
- Jei bulvę padalinsime į dvi lygias dalis, o tada kiekvieną dalį – vėl į dvi lygias dalis, po to dar kartą ir dar kartą, - ką gausime?
Čia atsistojo Kindziulio sūnus Jonas ir tarė:
- Bulvių mišrainę. Ir labai neskanią, jei nieko į bulves neįdėsime.

Mokytojas klausia Kindziulio sūnų Joną:
- Paaiškink, ką mes vadiname žmogėdromis?
- Nežinau, - pirmąkart prisipažino Jonas.
- Na tarkim, jei suvalgytum savo artimuosius, kas tu būtum?
- Našlaitis!..

Lotyniška epitafija*)    
(2020.06.25)    

Čia guli Rozamunda,
Pasaulio rožė nebegundo,
Ir kuo kvapus jos kūnas tapo,
Išduoda kvapas šito kapo.

*) Ši pašaipi lotyniška epitafija skirta Rosamondai Clifford (mirusiai 1177 m.), anglų karaliaus Henriko II meilužei. Lotyniškame originale daug žodžių žaismo; nors anoniminis autorius jos vardą supranta kaip rosa mundi (pasaulio rožę), etimologiškai vardas greičiau kildintinas iš senovės vokiečių kalbos (hros – žirgas, mund – apsauga, vadinasi, žirgų sergėtoja arba globėja).

Rozamunda Kliford Rosamund Clifford, apie 1150-1176) - anglų karaliaus Henriko II meilužė, grasėjusi savo grožiu. Ji dažnai sutinkama anglų folklore. Pagal tradicinę legendą, kad nuslėptų savo meilę jai nuo karalienės, jis Vudstoko miške įrengė sudėtingiausią labirintą. Tačiau gandai pasiekė karalienė Eleonorą, kuri įsigudrino pakliūti į labirintą, kur aptiko varžovę, šiai pasiūliusią rinktis: mirti nuo durklo ar nuo nuodų taurės. Rozamunda pasirinko nuodus ir mirė.


Skaitykite:
S. Altovas. Aplink pasaulį
Taip pat galite paskaityti anksčiau paruoštus juodųjų anekdotų rinkinukus:
ankstesnį ir vėlesnį, o taip pat priešpaskutinį ir paskutinį.
Taip pat 97 m. vasario mėn. rinkinį
Evaldas Dirgėla. Kosmose
Miniatiūros: Tarpplanetinis
Jumoras islame

o taip pat nesąmonienas: pirmąją dalį ir antrąją dalį.

Ir pagaliau Jei jie atskristų...
Bergsoniška juoko teorija
Liūdna pasaka apie Unix,
Suvalgykim tas karves! bei
Ką padarė viščiukas?
O gal mėgstate lingvistines problemas?
ar pjeses Padangų pardavėjas bei