Papročiai

Sekminės (samboriai) - piemenėlių, rugių lankymo šventė

Aisma laukan pažiūrėtų,
Iš kur vėjas pučia, -
Pučia rytų, pučia pietų,
Pučia in rugelių.
Per Sekmines vainikuota mergina

Mergikės grįžta iš miško dainuodamos su glėbiais žolynų. Vainikais apipinamos gryčių ir klėčių durys, seklyčių palubės ir kiemo vartai. Prie trobos durų staktos iš abiejų šonų pastatomi du beržiukai, kad šeimininkė ir šeimininkas santaikoj gyventų ir abudu būtų viena valia.

Žaliais berželiais smilkomi tvartai, ligoniai, vaikai (nuo išgąsčio), namai (nuo perkūnijos), pasėliai. Prieš Sekmines surištos vantos labai "pamačlyvos".

Po bažnyčios jaunimas ir senimas, pasiėmę kraites sūrio, varškės, pyragų, sviesto, giros, renkasi parugėn apžiūrėti jau plaukėjančių rugių. Apdainuoti ir "apšokti" rugiai geriau auga:

Tu žilvitėli, dobile.
Tu didelis augai, dobile,
Pirma šakelė, dobile,
Antra viršūnėlė, dobile,
Anta šakelės, dobile,
Saulė tekėjo, dobile,
Anta viršūnės, dobile,
Mėnuo riedėjo, dobile..

Sekminių dainos vadinamos kupolinėm. Kupolė (pupolė) - augumo simbolis. Apdainuotas mėnuo ir saulė turėtų padėti augti javams.

Žemyna Žemynėle,
Žemyna Žiedkelėle,
žiedeliais žydėki,
Paukšteliais čiulbėki,
upeliais almėki,
Medeliais šlameki
Ir mūsų darbus dievopi pakylėki.

Kaip ir per Velykas, per Sekmines taisomos sūpynės. Įsisupama kuo aukščiau - javų ir linų augumui.

Mergiotės turi savo Sekminių paslapčių: pinama po tieka vainikų, kiek berniokų nusimačiusios. Niekam nematant juos paleidžia tvenkinin ar upės užutekin: katras vainikas priplauksiąs prie mergaitės vainikėlio - tas ir būsiąs jos…

Per Sekmines šventinamas vanduo upėse ir ežeruose, todėl tik nuo Sekminių galima maudytis (laumės užleidžia savo vandenis), sėstis ir voliotis ant žemės. Po Sekminių, Mėnulio pilnatyje žiniuonės vidurnakty eina žoliauti.

Jei imsiesi per Sekmines šluostyti langus, stalus ir suolus - žvirbliai javus nules. Mergikėm po sekminių derėtų apkasti rūtas, kad gražiai krūmytųsi. Nuo Sekminių iki Šv.Trejybės nieko sėti nevertėtų: ta savaitė "žolinė" - javai žolėse prasmegsią.

Parengė Irena Bražėnaitė.(V.L.)

Apie Velykas
Baltai ir europa
Papročių paskirtis
Vainiko simbolika
Kalėdų giesmių istorija
Kazimieras: Ir šventieji puodus žiedžia
Sekminės: Žydėjimo, vešėjimo ir santarvės dienos
Lietuvos protestantai: Evangelikai liuteronai
Lietuvių senojo tikėjimo pradmenys
Stačiatikybė: Po Bresto unijos
Salantų parapijai - 395 metai
Kai Dubičiai miestu vadinti
Pažinkime kitokius Druskininkus
Ką pasakoja senas laiškas?
Receptai: Auksinė žuvelė
Užgavėnės Lietuvoje
Voruta, Lietuvos istorijos laikraštis
Vartiklis