Atsinaujina truputį paatostogavę Vartiklio naujienos! Netrukus bus pasiūlyta platinaujų paslaugų aibė - nepražiopsokite, stebėkite http://www.spauda.lt/box ir http://www.lithuanian.net

--------------------------------------------------------------
VELTUI PRIIMU REKLAMINIUS SKELBIMUS! Teikite vartiklis@elnet.lt
--------------------------------------------------------------

O didžiausias pasikeitimas per šiuo pusantro mėnesio - VARTIKLIO BALSAVIMŲ puslapis, kas savaitę pasiūlantis naują temą. Šios savaitės tema - PORNOGRAFIJA yra adresu: http://www.spauda.lt/logs/vote/sex.htm

Ankstesnės temos buvo Internetas, vasaros atostogos, plastinės operacijos ir reklama. Rezultatus ir atsiliepimus paskaitykite:
http://www.spauda.lt/logs/vote/reklama.htm
http://www.spauda.lt/logs/vote/implant.htm
http://www.spauda.lt/logs/vote/summer.htm
http://www.spauda.lt/logs/vote/press.htm

PRISIMINKIME JONINES!!!

X failas Nr 99
Aiškinamasis tezaurusas

 • Birželio 24 d. dienos pradeda trauktis ir vis greičiau ir greičiau atslenka prieblandos į mūsų kiemus. Nelaukite, kol jus užmuš pirmoji Naujų Metų diena - prisiminkite, kad prieš pat Jonines reikia atšvęsti Arvydo vardo dieną. Su ja pasveikinkite Seimo pirmininko pavaduotoją Arvydą Vidžiūną, žymų krepšininką Arvydą Sabonį, informacinių technologijų specialistą Arvydą Balčių, kuris dieną ir naktį yra pasiruošęs išgelbėti nuo virusų, Černobylio bei Naujųjų Metų fejerverkų. Gal reikėtų kanonizuoti bent vieną iš šios trejybės? Ot piltume kelias dienas iš eilės kartu su Jonais ir Janinom…
 • Vartiklis yra viena iš WWW svetainių Lietuviškajame Globaliajame tinkle (www.lithuanian.net), kuris šiemet vykusiame WWW svetainių konkurse laimėjo vieną iš prizų.

Pastaba: Tekstas buvo pateiktas "Respublikai", bet liko neatspausdintas...

--------------- PARAMOS FONDAS „SPINDULYS" ------------------
Onkologiniai ligoniai ir gydymo komplikacijos
Tuskulėnų 28-16, 2051 Vilnius, tel. 22/758018, faks. 22/475415,
E.p.: tagri@takas.lt
Lietuvos TB Sostinės skyrius, 45, B. kodas 60111, a/s 644001604,
biudž. sąsk. 831001608

Bus dėkingas asmenims bei firmoms, galinčioms paaukoti jų naudotą darbui
tinkamą biuro orgtechniką ir baldus, sukurti ir padovanoti interneto puslapį
ir bet kokią kitą pagalbą.
----------------------------------------------------------------

Vartiklio Naujienos yra adresu: http://www.spauda.lt/box/
Dabar ten ir.... po dvi trumpalaikes nuorodas i geriausius senus Vartiklio puslapius!

Visos Vartiklio žinios kaip ant padėkliuko: http://www.spauda.lt/logs/seeknews.htm

  Informatika

 1. http://www.spauda.lt/nr27int/ecology.htm
  Informacijos ekologija, 1 d.
 2. http://www.spauda.lt/nr27int/oras.htm
  Gegužio žiedai ir oro pilys
 3. http://www.spauda.lt/nr26int/year2k.htm
  2000-ieji: Krizė yra verslas!

  2 puslapiai dar tvarkomi: apie Gopher ir apie Voratinklio sauguma...

  Atnaujintame mitologijos puslapyje (http://www.spauda.lt/mitai):

 4. http://www.spauda.lt/mitai/indai/esu.htm
  Reinkarnacija: Esu, vadinasi, mąstau
 5. http://www.spauda.lt/mitai/religion/bugs.htm
  Vabalai - ryšininkai
 6. http://www.spauda.lt/mitai/indai/vedanta.htm
  Kelias link Vedantos
 7. http://www.spauda.lt/mitai/indai/scriptures.htm
  Senieji sankskrito raštai
 8. http://www.spauda.lt/mitai/indai/bhartri.htm
  Bhartrihari lyrika

  NSO skyriuje:

 9. http://www.nso.lt/stories/why.htm
  Ateiviai: Kodėl jų nėra?
 10. http://www.nso.lt/stories/sporos.htm
  Galimybės: Žvaigždžių sporos
 11. http://www.nso.lt/stories/burbulas.htm
  Technologija: Greičiau už šviesą!

  Kita:

 12. http://www.lithuanian.net/memory/bloody/monument.htm
  Atviras laiškas: sovietų monumentai
 13. http://www.spauda.lt/history/sex/black2.htm
  Erosas ir mes: Juodieji dievai, 2 dalis
 14. http://www.spauda.lt/science/fire/ugnis.htm
  Ugnies ekologija
 15. http://www.spauda.lt/books/trimitas/palikti.htm
  Romanas "Palikti" (2 dalys)

KONFERENCIJOS

Vartiklio konferenciją galite užsisakyti adresu vartiklis-subscribe@egroups.com o į pirmą iš egroups gautą laišką reikia atsakyti "Reply" - patvirtinant savo apsisprendimą.

NSO konferencija, kurią užsisakyti galite tuščią laišką pasiuntę adresu: nso-subscribe@onelist.com ir tada "Reply".

Lietuvių kalbai skirtą konferenciją galite užsisakyti pasiuntę tuščią laišką adresu lithuanian-subscribe@egroups.com ir tada "Reply".

Žurnalas "Moteris" taip pat įkūrė savo el.pašto konferenciją. Norėdami prisijungti, pasiųskite tuščią laišką adresu moteris-subscribe@onelist.com, o į pirmą iš onelist gautą laišką reikia atsakyti "Reply".

Redaktoriaus (j.skendelis@elnet.lt) žodis

Parinkime kalbą

Lyginant su gimtąja kalba

Ypatingą svarbą turi tai, kaip mes mokomės. Geras pavyzdys yra gimtosios kalbos mokymasis. Jis gerokai skiriasi nuo užsienio kalbų mokymosi. Pradžioje nesimokome jokių gramatikos taisyklių (net nenutuokiame, kad tokios yra). Tiesiog intuityviai mokomės kalbėti (kažkokių nepaprastai kūrybingu ir neįtikėtinu būdu, kurį Humboldt vadina energetine faze). Tai panašu į žaidimą, kurį pradedi žaisti nežinodamas taisyklių, kurias sužinai tik žaidimo eigoje. Taip kompiuterinius žaidimus pradeda žaisti vaikai - ir jie į juos "įsikerta" nepaprastai greitai.

Užsienio (ar programavimo) kalbą išmokstame kitaip - pradedami kalbos koncepcija ir gramatika. Niedada neišmokstama programavimo kalbos tiesiog ėmus ją naudoti (kaip neišmokstama ir jos nenaudojant).

Istorinis patyrimas

Daug kas teigia, kad naudinga kuo anksčiau pradėti mokyti objektinių programavimo kalbų. Tačiau šį principą dar per anksti absoliutizuoti - modulinis programavimo stilius turi daug tvirtesnius pagrindus. Žinoma nemažai atvejų, kai objektinis programavimo stilius mažai padeda valdant sudėtingus projektus.

Tačiau dar svarbiau - universitetai turi pateikti ne vienintelė absoliučią tiesą. Jie turi išmokyti studentus apmąstyti įvairias galimybes. Į pagalbą ateina ir istorija. Juk egzistuoja (ir tebesitęsia) programavimo istorija. Programavimo vystymosi krypties pasirinkimas nebuvo atsitiktinis. Jis prasidėjo konstantų, kintamųjų, algoritmų ir funkcijų (bet ne objektų) sąvokomis. Nemažai vandens nubėgo, kol mokslininkai perkando šias pagrindines koncepcijas, kad galėtų pakilti iki klasių ir objektų abstrakcijų. Pirmoji objektinio prograamvimo kalba buvo "Simula", pasirodžiusi 1967-aisiais (po 20 metų nuo programavimų kalbos eros pradžios). Tai kodėl studentus turime pradėti mokyti "iš kito galo" ne vienam jų ilgą laiką neįsisavinant programavimo pagrindų.

Kad geriau įsivaizduotume padėtų, pasižiūrėkime į pora analogijų. Tarkime, kad pradžios mokykloje matematikos mokymą pradėtume aibių teorija. Tai būtų įdomus pabandymas, tačiau sunkus išbandymas mokiniams. Kitas pavyzdys: pradėti mokyti p programavimą lygiagrečiųjų skaičiavimų šviesoje, kurioje nuoseklus programos vyksmas yra tik vienas atskiras atvejis.

Tad tokia būtų vizija:

 • Reikia mokyti pačių programavimo pagrindų;
 • Juos dėstyti taip, kad studentai juos galėtų naudoti įsisavinant sudėtingesnes programavimo koncepcijas;
 • Juos dėstyti taip, kad studentai jų nepriimtų kaip Dievo skelbiamų neginčijamų tiesų; tegu jie suvokia, kad jas sukūrė netobulas ir klystantis žmogus.

Ne - Javai?

Kokios programavimo kalbos pagrindu galima realizuoti šią viziją? Fontran, C/C++, Pascal, Modula. Oberon, Smalltalk, Delphi ar Visual Basic? O kaip su jaunėle Java?

Java yra gryna ir išbaigta kalba (ir tarp išvardintųjų - viena geriausių). Ji daug švaresnė ir galingesnė už dabar Lietuvoje įsigalėjusią Pascal kalbą. Tačiau Java naudojimas mokymui (pirmąja kalba) sukelia nemažai abejonių, nes nemažai svarbių programavimo sąvokų perteikiamos tik netiesiogiai (modulis tėra atskira klasių atmaina; procedūra - atskiras metodo atvejis; konstanta - atskiras kintamojo atvejis). Tai gražu matematinio tyrumo atžvilgiu, tačiau sunkiai įsisavinama. Įsivaizduokite, kad aš vietoje "nunešk Petrui knygą", pasakyčiau: "pasiųsk signalą knygos klasės įsikūnijimui, kad įvykdytų jos perkėlimo metodą, kuriam nurodomas Petro asmens objektas iš žmonių klasės, kuri yra išvestinė iš gyvų būtybių klasės".

Java nekuriame programos iš modulių. Ji yra klasių rinkinys pradedant programa susidedančia iš vienos klasės, kuriai reikia priskirti "static" atributą (o kodėl, paaiškinama vėliau). Ir kuo toliau, tuo blogiau. Aprašai ir realizacijos atskiriamos naudojant abstrakčias klases ir jų modifikatorius. Tačiau šiedu neatskiriami kaip atskiri sintaksiniai vienetai ir tos sąvokos nėra išgryninamos. Java kalboje tiesiogiai neišskiriami ir parametrų perdavimo būdai. Pvz., sunku realizuoti net ir dviejų skaičių sukeitimo procedūrą (kaip šiame Pascal pavyzdyje):

procedure Sukeisk (var k1, k2: integer)
  var x: integer;
begin
  x := k1; k1 := k2; k2 := x;
end;

Java kalboje tektų sukurti objektą, susidedantį iš dviejų skaičių, kurio "Sukeisk" metodas grąžina naują šio objekto reikšmę. Ar tokiam mažmožiui reikalingas naujas objektas?

Ir pabaigoje palyginimui du konstantos aprašai. Pirmasis - Pascal kalba:
const tuzinas = 12;
ir Java kalba:
static final int tuzinas = 12;

Kaip jas aiškintumėte pradedančiajam?

Jūsų žodžiai
"Vartiklio žinios" priima ir jūsų žinutes platinimui. Jei norite kartu su "Vartiklio žiniomis" išsiųsti kokį trumpą (3-4 teksto eilutes) pranešimą (reklaminį ar ne) galite jį pateikti "Vartiklio" redaktoriui el.paštu: vartiklis@elnet.lt Naudokitės proga, kol tokia paslauga yra VELTUI!

Platinimas
Šias žinias galite platinti ir naudoti laisvai ir be jokių apribojimų. Jas užsisakyti galima WWW puslapyje http://www.spauda.lt/logs/seeknews.htm arba adresu serv@osf.lt pasiunčiant laiška

subscribe spauda_vartiklis
end

O kas nenori šių Žinių, parašykite man laišką su >unsubscribe arba (OSF prenumeratoriai), adresu serv@osf.lt pasiųskite laiška

unsubscribe spauda_vartiklis
end

Vartiklio naujienų puslapis
Pagrindinis Global Lithuanian Net puslapis

 

Lithuanian Online E-zine Vartiklis
Lithuanian Bible pages