Jūsų nuomonė!

Internetas prieš žiniasklaidą?

Mieli "Vartiklio" lankytojai,

Tęsiame jūsų nuomonių apklausą, pasiūlydami naują temą - INTERNETO VIETA. Bet pradžioje paskelbsime ankstesnės VASAROS ATOSTOGŲ temos balsavimo rezultatus. Viščiukai suskaičiuoti, tačiau jūs ir toliau galite rašyti savo atsiliepimus ta tema... Juos perskaityti ir dalyvauti tolimesniame aptarime galite šiame puslapyje.
Dar ankstesnės temos buvo: Reklama bei Plastinės operacijos

Rezultatai: viso balsavo 76 asmenys. Jų balsai pasiskirstė taip:

 

Kompiuteris, o dabar ir Internetas vis plačiau įsiskverbia į mūsų tarpą. Dažnai be jų jau neįsivaizduojame darbo vietos, o kai kas ir namų. Tačiau kaip mes vertiname šį reiškinį - kaip Dievo siųstą maną ar kaip neišvengiamą būtinybę? Pabandykime susivokti savo mintyse. Kviečiame pasisakyti šia tema.

Reikia derinti gerąsias Interneto, spausdinto žodžio ir kitų žiniasklaidos formų (TV, radijo ir kt.) puses. Yra aišku, kad beveik visi pasirinktų šį teiginį, jei jis būtų pateiktas balsavimui. Tačiau pabandykime be jo rasti kitą variantą, kuris labiausiai patenkintų jus. Kviečiame balsuoti … ir pasisakyti…

Internete yra daugiau ir lengviau surandamos informacijos bei pasilinksminimų
Internetas yra visapusiškesnis ir nepriklausomas; visa žiniasklaida yra nupirkta
Internete nieko nėra vertinga - tik blevyzgos, t.y. informacija Internete nėra patikima ir gali klaidinti.
Kompiuteris gadina akis ir sveikatą
Popierines (straipsnių, dokumentų, knygų) versijas skaityti lengviau ir patogiau.
Kompiuteriai (ir Internetas) yra velnio išmislas - žmonės pamirš tikrąsias vertybes ir nustos mąstyti.

Kviečiame pareikšti savo pastabas.

                   

 

O dabar pasiskaitykite, ką apie tai manė garsusis Umberto Eco (skaitykite komentarus jo "Fuko švytuoklei").

Istorijos vingiuose

"Fedro " dialogo pabaigoje … Hermis, rašto pradininkas, rodo savo išradimą faraonui Tamusui - atseit Raštas įgalins žmones atminti tai, kas nukeliautų užmarštin. Bet faraonas nesidžiaugia: "Gudrusis Totai, atmintis - nuostabi dovana, ją reikia prižiūrėti. Dėl tavo išradimo ji tik pablogės. Žmonės prisimins ne vidinėmis pastangomis, o iš išorės".

Taip. Raštas, kaip ir bet kuris techninis išradimas, silpnina žmogų; taip automobilis kenkia vaikščiojimui. Raštas pavojingesnis, nes silpnina proto galią, perša suakmenėjusią sielą, proto karikatūrą, mineralinę atmintį. ….

Po tūkstantmečio su trupučiu Hugo "Paryžiaus katedroje" dvasininkas Klodas Frolo parodo į knygą, o po to į savo katedrą ir taria: "Ta užmuš tą". Knyga užmuš katedrą, raidės užmuš vaizdus… XV a., ką tik išrasta knyga. Anksčiau egzistavo tik rankraščiai skirti negausiam elitui. Viduramžių katedra buvo pastovi telepanorama… Knyga atitraukdavo nuo pagrindinių vertybių, skatino… nesveiką smalsumą.

…iki 6 dešimtmečio vyravo linijinis mąstymo būdas. TV ir kitų elektroninių priemonių visuotinė percepcija tarytum teigia (McLuhano "Gutenbergo galaktika", 1962, įtakoje): "Ta užmuš tą".. Tada pasirodė kompiuteris - vaizdų kūrimo ir perdirbimo mašina, kurioje instrukcijos vartotojui perduodamos piešinukais (piktogramomis). Jis buvo sumanytas kaip rašto mašina. Kompiuteris naująją vaikų kartą išmokė skaityti (ir spausdinti) laukiniu greičiu.

Šiuo atžvilgiu jis sugrąžina į Gutenbergo galaktiką. Tie, kurie naktimis ganosi po Internetą ir plepa "chat- line", naudojasi žodžiais. Bet atsirado hipertekstai. Knyga skaitoma iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią, puslapis po puslapio. O hipertekstas sukūrė daugiamatį tinklą….

Visuomenė pasidalins į tuos, kurie žiūri tik TV (t.y. priima sprendimus be teisės kritiškai atrinkti informaciją) ir tuos, kurie sėdi prie kompiuterio (informacijos atranka). Kartu atgims ir pasidalijimas į tuos, kurie sugeba skaityti rankraščius ir kritiškai apmąstyti religinius, mokslinius ir filosofinius klausimus, ir tuos, kurie auklėjame vien vaizdais katedrose (atrinktais ir apdorotais mažumos)….

Tikrosios elektroninės visuomenės problemos yra dvejopos: vienatvė ir informacijos perteklius… Ir dar… Kai atsiverčiate "Karą ir taiką" ir slapta viliatės, kad Nataša neatsiduos niekšeliui Anatolijui - nieks nepasikeis. Hipertekstinėje knygos versijoje galimi įvairūs siužeto vingiai (pavartykite interaktyvią istoriją arba paskaitinėkite apie interaktyvių mokomųjų svetainių idėją

O čia yra jūsų pastabos
 

NSO puslapis
Mano sielos grobikai
Nematomo žmogaus kultūra
Vartiklio naujienų puslapis
Globalusis lietuviškasis tinklas