Nr.23 prisistatymas

Motto: Nė vienas žmogus negali išlaikyti purve pats nepaniręs su juo į tą patį purvą.
Bukeris T. Vašingtonas

Gal norite išsididinti prisistatymo tekstą per visą ekraną. Tada spragtelėkite šią nuorodą.

Graži šiandien diena - vasario 23-iąją , nepraėjus nė mėnesiui, pasirodo jau 23-iasis "Vartiklis" - tas pilkasis skrajūnėlis. Ir ne tik tuo įžymi ši data - ji yra kartu ir jo tikrasis gimtadienis - šiądien jis pirmąkart pakilo skrydžiui, - po to sekė kitos iškilios datos: kovo 8, balandžio 1-oji ir t.t. Vėliau ši tradicija sutriko, bet paukštelis sparneliais tebeplasnojo - ir štai jam jau du metai. Ir tai ko gero per tą laiką pirmasis išlikęs tęstinis elraštis (el. laikraštis). Kiti pasirodydavo ir ...

Bet užteks kalbų - einam prie darbų. Vėliau pateiksiu "Vartiklio" pavadinimo kilmės analizę (pirmąkart elektroninėje versijoje!), o dabar pasiguosiu, kad "Lietuvos Ryte" vasario 19-ąją (1998) B.Burgis paskelbė, kad "Vartiklis" - pirmasis pornografijos tinklalapis (o kodėl ne tinklapis? ... netaupom, brolau, netaupom...) Lietuvoje.


 Rožė

Nudegusi rožė - miršta,
paliktoji meilė - niršta,
mažas paukštelis sugrįžta -
į namus...

Pasaulis, kurio noriu - turgus,
merginai, jos siekiu - nasturtos,
maža garbanėlė vėjy tirta -
pražilus.

-js-

O kas būtų, jei išleistume "internautų" ir jiems prijaučiančiųjų poezijos rinktinėlę? Ką manote, - atsiliepkite!
Dėl atsiliepimų, nepaliauju stebėtis lietuvaičių nerangumu, - iš užsieniečių (dažnai, net nemokančių lietuviškai) gaunu beveik tiek pat laiškų, kaip iš "čiabuvių". Ir jie dalijasi savo nuomone, dėsto savas teorijas, nurodo į neteisingas ("nutrūkusias") ar pasikeitusias nuorodas ir t.t. Lietuvaičiai tyli tarsi kilbukai vandens į burną prisisėmę... Prabuskite, kelkitės ir rašykite...

Dėl poezijos... Yra parašinėjančių "internautų", - tai ir ALF'o "Svajos" ir praeities BBS, o ir keletą poezijos tinklapių Voratinklyje surasite... Visi rašantieji, ar nenorite rankoje pavartyti knygutę, kurioje yra įdėtos ir jūsų eilutės? Aišku, nesam mes Getės ar Rilkės, bet pabandyti galima...

Jei ką sudomino, paskleiskite šį ketinimą kuo plačiau, parašykit ir aptarkit "Svajose" pakalbinkite draugus ir drauges, rašykite man (j.skendelis@elnet.lt - tik KARTU mes galėsime ką nors padaryti. O kaina? Kaina - kaip sako reklamose, priimtina. Jei kiekvienas įsipareigoja išsipirkti bent po 10 egz., o kas gali - ir pafinansuoti, gal pavyktų ir kokį sponsorių surasti (pinigų sumos palyginus nedidelės reikia) - tai finansinė pusė ir sutvarkyta. Bile noro būtų - ar ryžtatės? Edgarai, ar tu dar gyvas?


Lietuvos internautus yra ištikusi ir kita stichinė nelaimė - tai "Telekomo" kilpa. Susivienykim, ir pareikalaukim, kad nebūtų apmokestinta PIRMA minutė - nepavykę skambučiai, blogi sujungimai (juk visi žinome mūsų ryšių kokybę), apsirikimai numeriu. Tai būtų parama ir internautams sutaupant pirmąją "prisikabinimo" minutę, kai dar jokie duomenys dar nėra perduodami.


O dabar - metinių proga - o kas gi yra "Vartiklis"? O gal norite išsididinti prisistatymo tekstą per visą ekraną. Tada spragtelėkite šią nuorodą.

"Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: 'Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!' Bet Jėzus jam atsakė: 'Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui.' Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo".
(Evangelija pagal Matą).

Prieš du metus išėjo pirmasis elektroninio "Vartiklio" numeris. Šis elraštis buvo ir tebėra platinamas elektroniniu paštu. Po poros mėnesių jis įkūrė savo WWW knygą. Visus tuos du metus "Vartiklis" augo ir stiprėjo - WWW knygą per mėnesį aplanko per 12 tūkstančių smalsuolių. "Naujienų ir skelbimų lenta" yra stiprus traukos centras turintis savo pastovius lankytojus.

Dažnai manęs klausia, kodėl aš pasirinkau tokį žurnalo pavadinimą. Daugelis bando jį sieti su nesėkmingu bandymu modemą vadinti vartikliu. Nėra jie visiškai neteisūs, tačiau man labiau patinka aiškinti jo kilmę balandžio vartiklio (yra tokia balandžių rūšis) metafora. Ji nėra labai nutolusi nuo modemo, nes tiek balandžiai, tiek modemai naudojami ryšiams palaikyti.

O žurnalas, kaip ir knyga, yra vartomi, verčiami. Gal jis prigis skaitytojų širdyse, kils į dangų link Saulės ir kaip balandis vartiklis, versis per galvą bandydamas pradžiuginti savuosius skaitytojus.

Balandis yra taikos, nekaltybės, švelnumo ir tyrumo simbolis. Religijoje dažnai žymi sielą (dvasią), o krikščionybėje net daugiau - Šventąją Dvasią, vieną iš dieviškosios Trejybės, kartais ir kankinio dorumą. Septyni balandžiai ratu aplink kryžių (arba šeši supa moterį - Begalinę Išmintį, o septintąjį ji laiko rankose) vaizduoja septynias Šv. Dvasios dovanas: išmintį, protą, patarimą, narsą, pažinimą, pamaldumą ir Dievo baimę. Du balandėliai žymi santuoką ir meilę ir ištikimybę. Aplinkos apsaugos organizacijos "Žalioji taika" ("Greenpeace") emblema irgi balandis su alyvos šakele - taika ir viltis.

Balandžiai daugelyje šalių buvo laikomi šventais paukščiais. Graikų mituose jie dažnai yra šalia Afroditės ("kilusioji iš putų" oro vežimu, traukiamu baltųjų balandžių, atvyko į Kiprą), naujagimio Dzeuso (balandžiai nešiojo dieviškąją ambroziją), lemties ir likimo deivių.

Nesvetima balandžiams ir kosminė erdvė. Ypatingą vietą ir reikšmę Paukščių take užima Plejadžių žvaigždynas (lietuviškasis žvaigždyno pavadinimas yra Sietynas, tai Jaučio žvaigždyno dalis), kurį iš paskos seka Oriono žvaigždynas.

pleiades

Plejadės buvo septynios titano Atlanto (Baltija - taip pat prie Atlanto vandenyno) ir Okeanidės Plejonės dukros. Visos ištekėjo už dievų, išskyrus Meropę, kuri pasirinko mirtingąjį Sizifą ir pavirto balandėmis po milžino medžiotojo Oriono septynerių metų persekiojimo. Tada Dzeusas jas perkėlė į dangų, pavertęs žvaigždėmis. Net žvaigždyno vardas gali būti kilęs iš graikiškojo "peleiades" - "balandžių pulkas" (paskaitykite apie Plejadžių žvaigždyną supančią fotonų juostą, kurią netrukus kirs Saulės sistema).

Tačiau tik šešios Plejadės (Sietyno žvaigždės) gerai matomos plika akimi. Už vualio slepiasi arba Elektra, gedėdama Trojos, kurios gynybai buvo dovanojusi paladijų, arba Meropė, kuri gėdinasi tekėjusi už mirtingojo, arba Kelainė, apdeginta žaibo. Vyriausioji ir gražiausioji yra Maja, pagimdžiusi Hermį, kurio tėvas buvo pats Dzeusas.

"Tas moteris vadino karveliais todėl, kad jos buvo svetimšalės ir kalbėjo nesuprantama kalba, čirškėdamos kaip paukščiai. Tai, kad po kurio laiko karvelis prašneko žmogaus balsu, reikia suprasti, jog moteris pradėjo šnekėti jiems suprantama kalba, o kol ji kalbėjo barbariškai, jiems atrodė, kad čirškia kaip paukštis. Juk argi karvelis gali prabilti žmogaus balsu?"
(Herodotas. Istorija).

Aš norėčiau tikėti, kad nebūsiu tas karvelis ar žvirblelis, kuris tik čirškia - ir nieks nesupranta, ką jis sako ir ko nori. Ir šis manasis balandėlis skrajūnėlis nebus padangių valdovas be jūsų, mieli skaitytojai. Suraskite minutėlę kitą - mestelkit man laiškelį, straipsnelį, pasidalinkite savo bėdytėmis ar lūkesčiais. Bandysime atsižvelgi į visus jūsų pageidavimus, visas jūsų pastabas ar problemas. Aš džiaugsiuosi, jei galų gale mes galėsime susėsti prie vieno stalo ir išgerti bokalą putojančio "Baltijos" alaus.

"Vartiklio" redaktorius


Daosizmas
Miegantis Nepalo dievas
E. Blavatskaja. Skaičius septyni
Festo disko paslapties beieškant
Tie prakeikti nematomi dalykai
Paskutinė gyvenimo valanda
Paslaptingoji Žemaitija: Lopaičių piliakalnis
Vartiklis