Velniškasis žodynėlis

BANDITAS, d
Žmogus jėga iš A atimantis tai, ką A savo ruožtu klasta įsigijo iš B.
KOVA, d
Metodas dantimis narplioti politinius mazgus, kai liežuvis nebepadeda.
CIRKAS, d
Vieta, kur arkliams, poniams ir drambliams leidžiama pasižiūrėti į kvailiais apsimetančius vyrus, moteris ir vaikus.
LAVONAS, d
Žmogus, demonstruojantis aukščiausio laipsnio abejingumą ir susirūpinimą garbingiems piliečiams.
DIAFRAGMA, d
Raumenų pertvara, skirianti krūtinės negalavimus nuo pilvo negalavimų.
VALGOMAS, b
Tinkamas valgyti ir virškinti, kaip antai kirmėlė rupūžei, rupūžė gyvatei, gyvatė kiaulei, kiaulė žmogui, o žmogus kirmėlei.
ETNOLOGIJA, d
Mokslas, tiriantis įvairias žmonių gentis, kaip antai plėšikai, vagys, lunatikai, idiotai ir etnologai.
ŠEIMA, d
Grupė personų, gyvenenčių vienuose namuose, susidedanti iš vyro, moters, jauniklių, tarnų, šuns, katės, kanarėlės, tarakonų, blakių ir utėlių – žodžiu, moderniosios visuomenės ląstelė.

Pagal "Velnio žodynėlį" parengė Rūta Rušinskienė

Bus daugiau...

Svarbūs terminai
Fizika be gamtojo
Kalbos pamoka su istoriniais intarpais
Lietuvių kalbos aiškinamasis žodynėlis
Kieta ar minkšta (kalba)?
Garderobas ir tualetas
Kalba: Šiurpu vyrams ir moterims...
Terminai: Kas yra pindologija?
Mitologijos puslapis
Pasaulio sukūrimo puslapis
Vartiklis
Rašmenys