Savaitės anekdotai (rinkinys)

1.   Policininkas gatvės sankryžoje rinktiniais triaukščiais žodžiais keikia šalia stovintį mažą berniuką. Prieina pagyvenęs dėdulė ir bando sugėdinti:
- Ponas policininke, argi gražu taip keiktis ant mažo vaiko?
- Ei, ko kišiesi! Mano vietoj dar ne taip keiktumeis! Šitas prietranka jau visą savaitę kasdien prie manęs prikimba, kad permiegočiau su jo kalyte. Mat, - jis užsimanė tarnybinio (policininko) šuns...


2. Aklasis kavinėje

Aklas žmogus užeina į kavinę ir prisėda prie staliuko. Padavėjas, kuris yra ir kavinės savininkas, paduoda jam meniu, tačiau aklasis jį perspėja: „Atsiprašau, bet esu aklas ir negaliu perskaityti meniu. Atneškite man neplautą šakutę, su kuria valgė ankstesnis klientas, ir aš užsisakysiu tą patį“.
Kiek sumišęs savininkas paima neplautą šakutę ir paduoda aklajam. Tas pauosto ją ir užsako: „Gerai, tai, ko ir norėjau – su Muštas kiaulienos kepsnys bulvių koše“.
Neįtikėtina, galvoja savininkas, eidamas į virtuvę, kur virėja dirba jo žmona Onutė, kuriais jis papasakoja nutikimą.
Aklasis pavalgo ir išeina.

Po kelių dienų aklasis vėl užsuka į tą pačią kavinę, o padavėjas-savininkas, jo nepažinęs, vėl paduoda meniu. Bet aklasis jam primena: „Atsiprašau, bet neprisimenate manęs. Aš aklas...“
„O, atsiprašau,- nutraukia savininkas, - tuoj paduosiu šakutę...“
Aklasis paima šakutę, dukart giliai patraukia orą, ir sako: „Šįkart norėsiu makaronų su sūriu ir brokoliais“.
Vis dar netikėdamas, savininkas žmonai pasako, kad kitą kartą jis išbandys aklajį. O šis pavalgo ir išeina.

Jis grįžta po savaitės, tačiau savininkas jį pastebi anksčiau, nubėga į virtuvę, paduoja šakutę žmonai Onutei ir liepia ją patrinti į savo kelnaites.
Kai aklasis prisėda, savininkas iškart prieina ir paduoda jam šakutę: „Pone, aš jus pažinau – štai jums šakutė“.
Aklasis pauosto ją ir taria: „O aš ir nežinojau, kad Onutė pas jus dirba!“


Pokerio žaidėjo mintys

3. Apsauga nuo ligų

Kartą kunigas pavasarį aplankė 80-metę parapijietę. Kol ji virė arbatą, jis apsidairė ir pamatė ant spintelės pusiau pilną krištolo vazą, kurioje plaukiojo prezervatyvas.
Po arbatos jį nugalėjo smalsumas ir jis paklausė apie tai.
- Mieste prie stotelės radau pakelį ir parsinešiau namo, - ji paaiškino. – Instrukcijoje perskaičiau: „Laikykite drėgnai, kad neužsikrėstumėte“. Ir žinai, galvoju, kad padėjo, - visą šią žiemą nesirgau gripu!


4.
Jauna vienuolė ateina į bažnyčią, krenta ant kelių ir karštai meldžiasi:
- Tėve mūsų...


5.
Lukiškės, bendra kamera, visi "kieti" - spintos - sėdi. Atsidaro durys ir į kamerą pasodina naujokį - tokį mažutį smulkutį senuliuką. Visiems įdomu, "kieti" klausia:
- Už ką sėdai?
- Naaaa.... badausi aš....
- Tu!? Toks senas ir badaisi? Parodyk....
- Ne... nerodysiu ... mane po to mušite...
- Na, nemušim, senas ožy... Rodyk!
- Ne... mušite...
- Pasakėm, kad nemušim ir basta! Rodyk greičiau, o jei ne - tikrai mušim!

Ką darys senuliukas - reikia rodyti. Paima šepetį ir pradeda daužyti duris. Atsidaro langelis - ir senuliukas iš visų jėgų duria pro jį prižiūrėtojui į veidą! Šauksmas, riksmai... Po kelių sekundžių į kamerą įlekia būrys policininkų su "bananais":
- Pasitrauk iš kelio, seneli!


6.
Troleibuse vaikinas klausia draugės:
- Ar pramušti talonėlį?
- Ne, nereikia, pas mane mėnesinis...

7.
Po pietų į direktoriaus kabinetą įbėga pasimetus sekretorė:
- Direktoriau, direktoriau, ar jau mane atleidot iš darbo?
- Neee, iš kur tokias nesąmones ištraukei?!
- O kodėl darbininkai minkštą kampą išnešė?

8.
Supykusi sekretorė tapšnoja direktoriui per petį:
- Daugiau ir kojos mano čia nebus! - pareiškia.

9. Duonos pjaustytuvė

Petras jau keli metai dirbo duonos kepykloje. Vieną vakarą, grįžęs iš darbo, pasiskundė žmonai, kad turėjo baisų nutikimą – įkišo savo penį į duonos pjaustytuvę. Žmona liepė eiti pas gydytoją, bet Petras sakė, kad jam bus gėda papasakoti ir kad viskas susitvarkys.
Po kelių dienų jis grįžo iš darbo visai nusiminęs. Žmona paklausė, kas nutiko.
- Atsimeni, sakiau, kad nutiko įkišti penį į duonos pjaustytuvę?
- Na, ir?..
- Mane išmetė iš darbo! Nesusitvarkė…
- O Petrai! Tai kas tokio nutiko tai duonos pjaustytuvei?..
- Ach... ją irgi išmetė iš darbo...


10. Sliekas ir senelis

Joniukas pamato slieką, bandantį sulįsti į savo skylę žemėje. Jis taria: „Seneli, kertu lažybų, kad žinau, kaip sukišti slieką į skylę“. Senelis sutinka: „Lažinuos iš 5 eurų, kad nesukiši. Sliekas visai suglebęs...“
Joniukas nubėga į trobą ir atsineša plaukų lako. Jis laku apipurškia slieką, ir tas tampa stangrus. Tada sukiša slieką į žemę.
Senelis paduoda Joniukui 5 eurus, pagriebia plaukų laką ir nuskuba į trobą. ... Po kelių minučių grįžta ir Joniukui tiesia dar 5 eurus. „Bet, seneli, jau davei“, - nustemba Joniukas. „Žinau, bet šie nuo senelės“, - paaiškina senelis.


11.
Direktorius į darbą priima naują sekretorę - permeta ją žvilgsniu ir reziumuoja:
- Sijonėlį patrumpinti 5 cm, įkirptę pagilinti 2 cm...
- O papukų spenelių ar nereikia pasūdyti?
- O kam tai dar!?
- Va.... ankstesnis direktorius, kai tik išgerdavo, tai iškart ir sūraus paprašydavo...


Lazdelė vaikščiojimui

12.
Pilnas troleisusas atlinguoja į stotelę. Visi spraudžiasi į vidų. Viena aktyvi moteriškaitė ragina jauną vyrioką:
- Stumk, stumk, kol dar stovi!

13.
Gyveno kartą mažas šunelis ir turėjo tik tris kojytes.
Ir šuniukas negalėjo sysioti, nes nugriūdavo.


14.
- Petriuk, kuo dirba tavo tėtis?
- Šunimi...
- ???
- Uždirba 1500. Tada 600 atiduoda mamai, o 900 – pralaka.

15.
Programuotojas pas okulistą; tasai jam rodo eilutę YOELKSFDI:
- Perskaityk šią eilutę.
- Gydytojau, pas jus klaidingai išdėstyta klaviatūra!

16.
Lietuvių kalbos pamoka užsieniečiams. Mokytoja pasako, kad šiandien pradėsim mokytis žodžius iš raidės „P“. Ji klausia:
- Kas žino žodžių, prasidedančių „P“ raide?
Vovočka aktyviai kelia ranką. Mokytoja jį ramina:
- Ne, Vovočka, tavęs šiandien neklausim. Tu dar už raidę „B“ tebesi kaltas...

17.
Žmona su meilužiu lovoje. Staiga, skambutis į duris. Žmona:
- Vyras parėjo!!!
- Pagaliau, - atsidūsta meilužis.


18. Pasaulio sukūrimas

Pirmadienis - šeštadienis kaip ir priklauso, na ten žemė, dangus, gyvi sutvėrimai, žmonės ir t.t. Kunigėlio paklauskit...
Pavargo visą savaitę Dievulis dirbti ir sekmadienį rytą tarė:
- Užp$so!
Ir visas pasaulis pradėjo p$stis!

Jei jie atskristų...
Ką padarė viščiukas?
Monos Lizos paslaptis
S. Altovas. Aplink pasaulį
97 m. vasario mėn. rinkinys
97 m. spalio mėn. rinkinys
97 m. balandžio mėn. rinkinys
Matematikos ir fizikos šmaikštumai
Kas geresnio pas Laimėnus? (2 dalis)
Matematiniai anekdotai
Religiniai anekdotai
Ką platina mašalai?
C kalbos Biblija
Jumoras islame
Pindologija
Vartiklis