Monos Lizos paslaptis

Mokausi policijos mokykloje. Netrukus atskleisiu visus nusikaltimus.

Majoras pasakė: "Mūsų mokykla pagal nusikaltimų atskleidimą geriausia pasaulyje". O dabar joje tokie vaikinai susirinko, kad visi dėstytojai už galvų susiėmė.

Vakar užsiėmimų metu majoras ištraukė Leonardo da Vinčio paveikslą. Buvo toks dailininkas, italas. Paveikslas vadinosi "Mona Liza. Originalas" Jame moteris šypsosi, tačiau kažkaip keistai. 500 m., sako, negali atspėti, kodėl ji šypsosi.

Majoras sako:
- Štai jums 45 min. Kas neatspės, tas ne policininkas. Scary Mona Lisa

Mūsiškiai visi atspėjo! 8 buvo, 8 atsakymai.

Pirmas variantas paprasčiausias. Net keista, kiek metų susiprotėti negalėjo. Leonardo da Vinčis uždraudė jai šypsotis, o pats ėmė vaipytis, daryti grimasas. Ji žiūri į jį Aišku, šypsena gavosi nenormali.

Antras variantas. Pavasaris! Aišku iš paveikslo. Taigi Mona Liza išgyveno žiemą. Netrukus pasirodys žalumynai, rūgštynės, savam darže kas nors, kokia nors daržovė. O kol kas nedaug jėgų liko - nesuprasi, šypsosi ar verkia.

Trečias variantas. Visi pasidėjo pinigus į bankus. Ir tada devalvacija. O Mona Liza saugojo kojinėje. Dabar sėdi ir šypsosi.

Ketvirtas variantas. Monos Lizos vyras netrukus turi grįžti iš darbo. Gal jau ir parėjo, stovi už Leonardo da Vinčio nugaros ir galvoja: "Ko ji taip keistai šypsosi?" O viskas labai paprasta - ji rado jo slėptuvę ir visus pinigus paslėpė. Sėdi, žiūri į vyrą, šypsosi. O ko jis šypsosi - niekada niekas neatspės.

Penktas variantas. Moną Lizą pakvietė į pobūvį, kur reiks daug šokti. Tačiau tądien jai negalima daug šokti, jai ne šokių diena. Na štai!.. Mona Liza susivokė, ką reikia panaudoti, kad visą vakarą laisvai judėtų ir paslaptingai nusišypsojo.

Šeštas variantas. Mona Lizos vyrui atlyginimą padidino 10 kartų, kad liatųsi imti kyšius. Ir kitiems padidino, atčiau Mona Liza gyvena geriau: ir vila didesnė, ir vaikai užsienyje mokosi. Visi jos klausia: "Iš kur pinigai? Vyras gi dabar kyšių neima". Ji niekam nė žodelio, tik vieną kartą įkyrėjo - "neima, neima" - tai ir nusišypsojo, o Leonardo da Vinčis kur buvęs, kur nebuvęs čia.

Septintas variantas. Mona Liza žvelgia taip, tarsi kažką žino. Tarsi ji ne su mumis, o kažkur kitur. Kaifą pagavo, išskrido kažkur ir kaifuoja. Badosi ji, be abejo.

Aštuntas variantas. Jos vyras nerūko, negeria, nemuša, vaikai mokosi dešimtukais ir devynetukais, kaimynė - ne kiaulė, kaimynas nesikabinėja, butas trijų kambarių. Ko dar reikia? Tiesiog tokių moterų niekada nematėme, kurioms viskas gerai, tai mums ir atrodo, kad jos šypsena kažkokia keista.

Tai mes keisti, o jos šypsena normali!


                  Amerikietiški filmai

Reikia žiūrėti tik gerus amerikietiškus filmus; blogų nereikia žiūrėti – jie daro blogą įtaką. Geri daro gerą įtaką.

Štai neseniai prieina prie manęs vyras – aukštas, liesas, su ūsiukais. Šypsosi ir sako:
"Labas!"

Ir vos neatsakiau "Labas!", tačiau kažkas mane sulaikė ir kažko nugara tarsi šaltukas nubėgo. "Kažkas ne taip, - pagalvojau. - Aukštas, liesas, su ūsiukais. Šypsosi ir sako: Labas!" Ir tada prisiminiau – viename gerame amerikiečių filme maniakas irgi visiems šypsojosi. Tiesa, žemas, storas ir be ūsų. Tačiau visiems sakė: "Labas!" O tik žmogus nusisuka, - buteliu per galvą. Stovi ir žvengia. Jį vaikystėje tėvas sekmadieniais tuščiu buteliu mušdavo. O motina buvo mokytoja, taigi psichiškai nenormali – pamato vyrą, net apsirengusį, ir žvengia. Tėvų ydos perėjo vaikui. Tuo visas siužetas paremtas – subtilus filmas, psichologinis, ne durniams. Genetinė melodrama.

Trumpai, prieina jis ir sako:
- Labas!

Man širdis iš baimės sustojo – juk maniakas. Kojos kaip švininės, akys ant kaktos lenda.
Rėkiu:
- Išsigimėli tu! Svoločiau nedamuštas! Pelkių žiurke! Mirties ieškai?!

Kaip stovėjo, taip nukrito. Ir gerai, o tai būtų trenkęs buteliu – surask jį po to.

Nigers O štai prieš kelias dienas moteris tokia, dūšelė kūne, visa permatoma, blondinėlė! Gerai, kad dulkelių užkritę – būčiau nepastebėjęs. O jau sutemos! Anei jokio žmogaus. Ką tik rytas išaušęs buvo ir pilna žmonių, nespėjai mirktelti, jau sutemos ir nė dvasios. Ir lietus krapnoja, ir vėjas švilpauja. Kažkur šuo staugia. Iš viršaus kažkas" "A-a-a!… A-a-a!" O ji prieina ir taria:
"Pasakykite, prašau…"

Tarsi elektra nukratė! Ir tarsi iš kažkur dumblu padvelkė. Ką "pasakykite"? Ką "prašau"?
"Kažkas čia ne taip", - pagalvojau. O ji vėl:
- Pasakykite, prašau…

Burną pravėrė, o ten … burnoje … dantys! Siaubas, žodžiais nepasakysi. Mačiau tokį gerą amerikiečių filmą. Jame moteris dantimis irgi kaip įsisiurbs į kaklą, tai kol tas kojų nepradeda kratyti, jos neatplėši. Tėvas jos – idiotas pagal paveldėjimą, visąlaik gąsdino vaikystėje, o motina valgyti nedavė – tuo paremtas visas siužetas. Subtilus filmas, psichologinis trileris, ne durniams suprasti. Elitinis kinas! Ją tik senelė užstodavo – tėvus su šautuvu vaikėsi. Ir kartą pavijo… senelį, sugadino jį tiesiai jos akyse. Vėliau daktarai negalėjo nei storąją žarną sulopyti, nei galvą prisiūti.

Ir štai išaugo ji, prieina prie manęs ir taria:
- Pasakykite, prašau…

Mane iškart muša šaltas prakaitas, upeliais teka seilės, pučia vidurius ir garsiai leidžiu dujas. Atsakau kaip apsirūkęs:
- Prostitute kolūkine! Šliundra, kekšės vaike! Sūčka pašvinkusi!

Ji – op – ir nuomariu krenta. Vos kojas išnešiau. Dėkui geram amerikiečių filmui – likau gyvas.

O šiandien pasiklydau miesto centre. Žiūriu, vaikinas stovi, simpatiškas, kuklus toks, šypsosi, veidas girdras giedras, tyras… Patrauklus toks, su chalatu… Prieinu, sakau:
- Atleiskite, vardan mūsų Dievo, Kristaus gelbėtojo…

Jis pažvelgė į mane, visas išbalo, veidas persikreipė. Tada, žodžio netaręs, beisbolo lazda kad trenks man per dantis – ir puolė bėgti. Girdžiu tik:
- Jis grįžo! Jis sugrįžo į žemę!…

Prisižiūrėjo, asilas, kokio tai šlamšto, kokių tai blogų amerikiečių filmų. Kada mūsų televizijoje bus su filmais tvarka?!


Papildomai (Add-ons)

Svetlana Mosova. Barnis

Vyras smarkaus barnio metu riktelėjo ant žmonos:
- O tu!.. Tu galėtum be manęs išgyventi?!
- Galiu!!! – įsikarščiavusi šūktelėjo žmona.
- O aš ne, - ramiai pasakė vyras.

Žmona pažiūrėjo į jį ir atsakė:
- Tada ir aš ne.

Akcija

Sėkmingą akciją Kalėdiniu laikotarpiu surengė avalynės parduotuvė "Right foot". Ji visiems pirkėjams, pirkusiems dešinės kojos batą, nemokamai įteikė ir kairės kojos batą.

Papildomi skaitiniai:
Kokie jie buki!
Religiniai anekdotai
Iš atsargos seržanto memuarų
K. Bulyčiovas. Dialogas apie Atlantidą
M. Velbekas. Elementariosios dalelės
Claire Keegan. Šermukšnių naktys
Seržantas šiluminėje trasoje
Laukinės gamtos šauksmas
Armėnų literatūros atšvaistai
Romualdas Vaičekauskas. Kometos stebėjimas
K.Kastaneda. Dono Chuano mokymas
Mano velvetinės atostogos
Ką žmonės mąsto Izraelyje
Kodėl alus geriau nei moteris
Juozas Erlickas. Tada buvo vakaras
Šiurpu vyrams ir moterims
Leonardas da Vinčis
S. Altovas. Aplink pasaulį
Viena eilute!
Literatūriniai skaitiniai
Poetinės vizijos