Ištraukos iš C kalbos Biblijos
Šviesiai Brian W. Kernighan ir Dennis M. Ritchie knygos atminčiai

Pradžios knyga. Pirma dalis.

 1. Pradžioje buvo Tuščia. Tik begalinė Tamsa. Ir jis Vienas.
 2. Ir tada Ritchie sukūrė PDP-11 ir UNIX.
 3. Ir buvo UNIX septynis amžius be formos ir tuščias; ir Tamsa tebedengė sisteminių programuotojų veidus.
 4. Tai išvydęs Ritchie paskelbė: "Tebūnie pernešamumas!" Ir nieko neatsitiko! Taip Ritchie pamatė, kad jis dirbo Veltui.
 5. Atėjo Ritchie pas Kernighan ir tarė: "Sukurkime C iš B vaizdinio. Ir tegu jis viešpatauja šiose ir visose kitose UNIX terpėse". Ir buvo taip, kaip jis sakė, bet ne iki galo taip. Ir vėl jis pamatė, kad darbas buvo Veltui.

  Antra dalis
 6. Ir užbaigė PDP-11 ir UNIX, ir visas programas šiai platformai.
 7. Septintu "Shift" paspaudimu užbaigė Ritchie pasaulio kūrimą. Ir galėjo pailsėti, jei tik nebus sistemos sutrikimų.
 8. Tačiau buvo COBOL. kuris daugiau piktžodžiavo už bet kurią kitą PDP-11 kalbą. Ir pasakė kartą jis programuotojui: "Ei, bičiuli, tas, jo mylista, Žinynas kalba, kad neturėčiau skaityti iš bet kurio įrenginio tinkle!" Ir programuotojas atrėžė COBOL'ui: "Tu gali skaityti iš bet kurio įrenginio!"
 9. Tačiau spausdintuvo, esančio tinkle, lemputėmis Žinynas atkakliai bylojo: "Negali tu nei skaityti, nei rašyti, jei neturi tinkamo protokolo. Jeigu taip darysi, sutriks sistema!"
 10. Ir COBOL atkartojo programuotojui: "Tu negali nesutrikdyti sistemos darbo!
 11. Ritchie žinojo, kad ateis laikas, kai teks perskaityti šitą vietą ir imtis sisteminio operatoriaus darbo atrakinant užrakintus resursus turint begalines privilegijas."
 12. Išgirdusį tai, programuotoją apšvietė ir jis išvydo, kad spausdintuvą galima valdyti ir kad viskas yra Alfa ir Omega.
 13. Jie suprato, kad nėra struktūriniai ir todėl pataisė RATFOR paprogrames.

Evangelija pagal Joną (su ištraukom iš Mato)

 1.  Ir pradžioje buvo Žodis.
    Tas Žodis buvo pas Ritchie
    ir Žodis buvo Ritchie.
 2.  Visa per jį atsirado
    ir be jo neatsirado nieko.
 3.  Buvo Ritchie siūstas žmogus, vardu Jonas.
 4.  Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą
    ir kad visi per jį įtikėtų.
 5.  Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų;
 6.  Kaip Įstatymas duotas per Kernighan,
    taip tiesa ir malonė atėjo per C.
 7.  Ritchie niekas nėra matęs, tik viengimis sūnus - C.
 8. Anomis dienomis pasirodė Krikštytojas B. Jis skelbė Silicio slėnyje: "Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė".
 9. B maistas buvo bitai ir operacinių sistemų branduoliai. Prie jo rinkosi visi Silicio slėnio gyventojai ir išpažino savo nuodėmes.
 10. Tada prie Missisipės krantų atėjo krikštytis C. B jį atkalbinėjo: "Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas".
 11. Toks buvo Jono liudijimas, kad paklaustas: "Kas tu esi?" atsakė: "Aš nesu Mesijas!".
 12. Tačiau jis buvo tikras struktūrinis Išganytojas. Toks išlikdavo net tada, kai stumdydavo bitus.
 13. Ir nors Įstatymo (Pascal) laikėsi visi, jie negalėjo:
        for (i=0; str1[i]!='\0'; i++) str2[i] = (str1[i]>='A' &&
        str1[i]>='Z') ? str1[i]+32 : str1[i];
  
  nes privalėjo elgtis taip:
      i := 0;
      while (i <= length(str1)) do
       begin
        if str1[i] in ['A'..'Z'] then
          str2[i] := chr( ord(str1[i]) + 32))
        else
          str1[i] := str2[i];
        i := i + 1;
       end;
  

Apokalipsė arba Apreiškimas Jonui

 • C Apreiškimas, kurį Ritchie davė, kad atswkleistų jo tarnams, kas turi greitai įvykti.
 • O taip, liko tik kelios dienos, kaip Išganytojas sugrįš atgal į mūsų nuodėmingą žemę. Jis bus dar šviesesnis ir vadinsis C++.
 • Aš mačiau, kaip avinėlis Borland atplėšė visus septynis antspaudus. Ir kiekvieną kartą atsirasdavo baltas žirgas, ant kurio atjodavo naujos galimybės.
 • Ir tik kai atplėšė septintąjį, paskutinį, metus buvo tylu. O tada pradėjo trimituoti septyni angelai.
 • Iš dangaus nupuolė didelė žvaigždė ir nukrito ant trečdalio upių ir ant vandens šaltinių. Žvaigždės vardas buvo Microsoft. Ir pavirto trečdalis vandenų į metėlę, ir daugybė firmų numirė nuo apkartusio vandens.
 • Danguje pasigirdo galingi balsai, kurie skelbė: "Pasaulio karalystė tapo mūsų Ritchie ir C valdomis ir viešpataus per amžių amžius. Atėjo metas sunaikinti tuos, kurie niokoja žemę."
 • Ir psirodė danguje didingas ženklas, moteris, apsisiautusi saule. Jos vardas buvo Bilas Geitas, ir ji buvo nėščia ir dejavo kentėdama sąrėmius. Ji sušuko baisiu balsu: "Nuo šiol viskas bus tik Vizualu!"
 • Ir išvydau iš moters pilvo išnyrant Žvėrį, kurio vardas buvo Windows95. Žmonės atidavė jam valdžią ir kalbėjo: "Kas galėtų lygintis su Žvėrimi ir kas galėtų kovoti su juo!"
 • Ir buvo Žveriui galia didžiuotis ir piktžodžiauti 42 dienas. Jam buvo leista kovoti su šventaisiais ir nugalėti.
 • Ir išeis žvėris, paims Visual kardą ir pereis per visas FORTRAN, COBOL, BORLAND ir kitas karalystes ir visa, kas gyva ir juda, bus sumesta į šiukšlių dėžę.
 • Ir tada ateis baisi diena. Pamatys jis žydrąjį IBM veidą, ir neatsispirs neišbandęs "plug-and-play". Žvėris šauks skambiu balsu: "Krito, krito didžioji Babelė! Ji pavirto demonų buveine."
 • Aleliuja.

  P.S. Vėlesniųjų laikų pranašo prierašas:
  < Necituojamas, nes neišsipildė... Bet sako, kad jis vėl pranašaus... >  Galite pavartyti eilėraščius iš J.Erlicko rinkinio
  arba nubėgti pasiskaityti J.Erlicko prozos - konserviškojo realizmo...
  Demiurgai tveria pasaulį
  "Deep Blue" jumoro jausmas?,
  Kas geresnio Laimėnų šeimynėlėje? (2 dalis)/A> bei
  Ką platina mašalai?
  Jumoras islame