Šešėlinė vyriausybė tvarko mūsų gyvenimą  

Prirūkyto kambario prieblandoje kažkur tarp „X bylų“ galingų ir slaptųasmenų grupė kuria planus, kaip valdyti pasaulį. Niekad neįvardijami tarptautinio sambūrio nariai atsako už NSO, politinius perversmus, epidemijas, karus, žudynesir, galbūt, net už įprastinį gripą. Tai sena sąmokslo prieš žmoniją teorija.

Prieš daugelį šimtmečių „juodąsias skrybėles“ dėvėjo tamplierių riteriai (pats laikas paskaityti „Fuko švytuoklę“), iliuminatai arba laisvieji masonai. Bet kuriuo atveju tai buvo galingos jėgos įtakojančios pasaulio įvykius, - dažnai su magijos pagalba. Kai kurios šios teorijos atmainos prasideda nuo rasistinių „atpirkimo ožio“ paieškų (antisemitizmas) ir Siono vyresniųjų suklastotų protokolų, kurie padėjo amžiniems tikėjimams apie pasaulio (o pirmiausia žydų) bankininkus, valdančius pasaulį.

Vesekso ložės nariui Frank‘ui Herbert‘ui4) iliuminatai pavedė parašyti romaną „Kopa“, kuriame aprašoma Galaktinė imperija, kuri žiauriai išnaudoja nedidelę „Kopa“ vadinamą planetą, turinti tai, ko nėra niekur kitur, kas ypač brangiai kainuoja. Tai maisto papildas, kuris vadinamas melanžu. Jį suvalgius įgaunamos nepaprastos mentalinės galios. Tampa įmanoma keliauti erdvė mentališkai „sulenkiant erdvę“. Prieskonio vartotojai yra slaptos ir senovinės gildijos nariai, valdančios kosmines keliones Imperijoje. Kopos gyventojai neapkenčia valdovų. Senovinė Kopos legenda byloja, kad vieną dieną atvyks didis vadas, išlaisvinsiąs juos iš jungo.

Romanas yra subtili užuomina apie tikrąją iliuminatų valdžią žmonijai, o „prieskoniu yra adrenalchromas5), suleidžiamas į iniciuojamų kraują įšventinimo apeigų metu.

Adrenalchromas yra labiausiai vertinamas iliuminatų ir įgijama priklausomybė jam. Įdomu, kad romane taip pat minima senovinė mokykla, naudojusi mentalines galias žmonių istorijos keitimams. Jos pavadinimas „Bene Gesserit“ yra aliuzija į jėzuitus.

Šiuolaikinės JAV teorijos kalba apie pasikėsinimą į šalies suverinitetą. Šios paranojos taikiniu dažnai tampa Jungtinės tautos ir jų juodųjų malūnsparnių antpuoliai. Bet mažiau žinomos trys tarptautinės grupės dar geriau tinka politinio sąmokslo vaidmeniui.

1921-ais politikų ir akademikų įkurta „Užsienio ryšių taryba“ bandė prieštarauti JAV nusišalinimui iš užsienio reikalų nuo pat pradžių buvo nepelnytai įtariama. Įtakingas TV pamokslininkas ir politinis veikėjas Patas Robertsonas apkaltino šią grupę, kad ji kuria „vieną viso pasaulio vyriausybę“.

1973-iais Deividas Rokfeleris ir Zbignevas Brzežinskis (vėliau prezidento Kartelio patarėjas nacionalinio saugumo klausimais) įkūrė „Trišalę komisiją“ - tarptautinę politikos ir ekonomijos lyderių grupę, susirenkančią kartą per metus, kad aptartų ekonominę ir užsienio politiką. Juos taršė konservatoriai pradedant Robertsonu ir baigiant Bariu Goldvoteriu, kurie juos kaltino, kad jie išrenka ir nuverčia prezidentus ir reguliuoja vidaus bei užsienio politiką.

Trečioji jėga - Bilderbergo politiniai susirinkimai, pavadinti Nyderlandų viešbučio vardu. Jie pradėti rengti penkto dešimtmečio pradžioje. Jų nariai irgi panašaus kalibro: verslininkai, iškilūs politikai, žiniasklaidos karaliai ir kariniai veikėjai. Kaltinimus kišimusi į pasaulio reikalus paskleidė labai konservatyvūs žurnalai, pvz., „Liberties Lobby's Spotlight“.

Lietuvoje gimęs D. Estulinas1) 2006 m. išleido knygą „Bilderbergo klubo paslaptys“

JAV tebėra britų kolonija?

Dabar iliuminatai siekia sumažinti Žemės gyventojų skaičių naudodami valdomo karo, bado, epidemijų ir globalinės ekonominės krizės priemones. To plano ryškiausia apraiška – 2001 m. rugsėjo 11-osios Pasaulinio prekybos centro (WTC) Niujorke ataka.

Atkreipkite dėmesį, kad po šio akto stambioms korporacijoms paskelbus bankrotus dėl sumažėjusių pirkimų, nemaža jų pusvelčiui supirko kinų gigantė „Huchison Wampaugh“, kurios pagrindiniu akcininku buvo „Pilgrim Investments“, kurią valdo Bušų giminė. Taip Bušų klika valdo praktiškai visą JAV pramonę ir komerciją, naudodama narkotikų pinigus, išplautus per „Coutts“ banką2), kuris priklauso Vindsorams.

Ir likimo ironija – amerikiečiai didžiuojasi savo žvaigždėmis ir dryžiais nesusimąstydami, kad vėliava simbolizuoja privačią kompaniją, anksčiau vadintą „Virginia Co“.

Be to, kaip manoma, kad per Prancūzijos revoliuciją gyvas išlikęs [oficialiai, gyvų nėra išlikę ] vienas karališkos šeimos narys, Marijos Antuanetės ir karaliaus Liudviko XVI sūnus. Jis per Angliją persikėlė į JAV, kur pasirašė kontraktą su „Virginia Company“. Jis į ten atvyko, kad padėtų verslui, o ypač bankininkystei. Pagal sandorį viskas turi likti anglų valdžioje (arba jų priežiūroje), - tai išliko iki šiol, nes visa kreditavimo sistema savo šaknimis siekia Anglijos karūną. Tai kaip tikėti, kad JAV išsikovojo nepriklausomybę nuo Anglijos.


1) Danielis Estulinas (g. 1966 m.) – Vilniuje gimęs (į Kanadą šeima išvyko kai jam buvo 15 m.) konspiracijų teorijų vystytojas, kurio pagrindinis dėmesys skirtas Bilderbergo grupei. Tam skirta jo knyga „Tikroji Bilderbergo grupės istorija“ (2007). 2010 m. Kubos naujienų agentūra „Prensa Latina“ paskelbė buvusio Kubos prezidento F. Kastro „refleksijas“, kurioje kalbant apie „pasaulio vyriausybę“ cituojama Estulino knyga.

2) Coutts & Co - privatus bankas ir privataus kapitalo valdytojas, įkurtas 1692 m., kurio pagrindinė būstinė yra Londone. Jis išsivystė iš auksakalių parduotuvės, įkurtos jauno škoto Džono Kampbelo (m. 1712 m.). Jis Londone pradėjo verslą su „Trijų karūnų“ emblema – ir iki šiol „Coutts & Co“ logotipe yra išlikę trys karūnos. 1755 m. jo anūkė ištekėjo už pirklio ir bankininko James Coutts – ir bankas pasivadino Campbell & Coutts iki 20 a. bankas aptarnavo diduomenę ir žemvaldžius, tačiau dabar jo klientų ratas išsiplėtė. Jo klientai syra ir Britanijos karališkoji šeima. Norint tapti jų klientu reikia turėti bent 1 mln. svarų sterlingų neskaičiuojant nekilnojamo turto.


Užsienio reikalų konsiliumas (CFR)  

1993-iųjų liepos 1 - 1994-ųjų birželio 30 CFR metinės ataskaitos 4-ajame puslapyje rašoma: „CFR yra pelno nesiekianti ir bešališka organizacija siekianti, keičiantis idėjomis, padėti geriau suprasti JAV užsienio politiką ir tarptautinius reikalus“.

Pasaulio vyriausybės

Jei žemesniojo rango viešumoje sutinkami tarnai gali būti visiškai nepavojingi, aukštesnieji valdžios ešelonai beveik tikrai sugedę.

Tarnai gali būti motyvuojami garbe. Kai kurie jų tiesiog pasirengę „dirbti bendruomenės labui“. Į šią grupę dažnai patenka žurnalistai, tačiau žiniasklaidos nebūtinai savininkai. Mat savais tikslais nesunku išnaudoti žurnalistinės laisvės principus (kaip dabar tai daro antivakseriai).

Šiuolaikiniai medžiotojai

Turintys savo stiprybę panaudoti kovose su Kristaus priešais dabar grimzta taurėse ir girtuoklystėje, švaisto laiką tinginiaudami, niurkosi paleistuvystėje ir savo nusiritusiu gyvenimu žemina riterystę.
Peter iš Blos, 1170 (pagal Andrea Hopkins. Riteriai)

Romos bažnyčia apie Kindred3) sužinojo Inkvizicijos laikais. 1229 m. įsteigta Inkvizicija buvo susirūpinusi įvairių erezijų sunaikinimu. Iš dalies dėl katarų iškilimo Prancūzijos pietuose, popiežius Inokentijus IV 1252 m. įteisino kankinimus.

Kariniai ordinai atsisakė dalyvauti žygyje prieš katarus ir apie 20 m. anksčiau už Bažnyčią sužinojo apie Kindred, kurie, kaip ir tamplieriai, palaikė katarus. Kai kurie Kindred pateko į Inkvizicijos rankas, kai brolija buvo priversta išpažinti savo ereziją. Tai, ką sužinojo, šokiravo Bažnyčią, kuri ėmėsi neadekvačių priemonių. Inkvizicijai liepta imtis nepaprastų priemonių „kainitų maro“ išnaikinimui. Tai privedė prie Masquerade (vampyrų bendruomenė).

CFR būstinė yra:
The Harold Pratt House,
East 68th Street, New York
NY 100582
tel.: 212-734-0400
fax.: 212-861-1789
(tiesiai kitoje gatvės pusėje prieš Rusijos ambasadą).

CFR buvo įkurta 1921-aisiais, netrukus po Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Keli Paryžiaus taikos konferencijos dalyviai nusprendė, kad atėjo laikas Amerikos piliečiams jausti daugiau atsakomybės už tarptautinius įvykius ir JAV pareigą pasauliui. Taip buvo sukurta organizacija JAV užsienio politikos tyrimams - siekiant naudos tiek jos nariams, tiek susirūpinusiems amerikiečiams.

Patas Robertsonas „Naujojoje pasaulio santvarkoje“ (1991) rašo:
„Šis didingas 'išminčių' būrys nuo Antrojo pasaulinio karo veikė JAV užsienio politiką. CFR per 70 metų turėjo įtaką praktiškai kiekvienam svarbesniam nutarimui šalies saugumo ir užsienio politikos srityse... Iš beveik 2,9 tūkst. narių bent 500 buvo labai įtakingi, kiti 500 - įtakingų institucijų atstovai, o likusieji - įtakingi akademiniuose, žiniasklaidos, verslo ir finansų, kariniuose ir valstybės sluoksniuose... 95% narių siekia nusiginklavimo ir JAV suvenerumo ir nepriklausomybės pakeitimo visagale pasauline vyriausybe“.

Šio junginio tikslai yra kiek keistoki - jų šerdis yra savo išskirtinumo įsitikinimai. (jie dažnai į save kreipiasi naudodami būdvardžius GERIAUSIAS ir ŠVIESIAUSIASIS) - sukurti pasaulio sistemą, kurioje monopolistinis kapitalizmas (kaip Internetas ar „Motorolos“ palydovinė „Iridium“ sistema) galėtų sunaikinti visus valiutų, bankų sistemų, kredito, gamybos ir žaliavų skirtumus, o pasaulį valdytų viena vyiausybė, kuriai pavaldi būtų pasaulio „armija“ (ar ja galėtų būti Jungtinių Tautų daliniai?)

CFR nariai yra esantys ir buvę JAV prezidentai, ambasadoriai, šalies sekretoriai, Volstryto magnatai, tarptautiniai bankininkai, fondų valdytojai, lobizmo teisininkai, NATO ir Pentagono vadai, gamybos ir žiniasklaidos savininkai, universitetų prezidentai ir garsūs profesoriai, pasirinktiniai senatoriai ir kongresmenai, Aukščiausiojo teismo ir federaliniai teisėjai ir kiti.

Jie renkasi į slaptus susirinkimus, į kuriuos pasikviečia svečių. Kartais jų susirinkimai būna atviri su pakviestais žiniasklaidos atstovais - kad parodytų visuomenei, kad yra nepavojinga grupė. Newt Gingrich pasakė:
„Taip - prieš 50 metų tai buvo pavojinga organizacija, o dabar tai tik kolegų pasisėdėjimas surūkant cigarą ir pasiplepant“.

Ir daug žmonių, išgirdę apie CFR, nustemba: „Jei tai tokia paslaptinga organizacija, tai kodėl yra įmanoma gauti jos metinių ataskaitų kopijas su jos narių sąrašais? Kodėl turėčiau tikėti, kad tai slapta organizacija?“

Ogi todėl, kad jų devizas būtų: „Geriau už savo ribų nepasakoti, ką čia veikiame ar kalbame“. 1992-ųjų ataskaitoje 20-yje skirtingų vietų pabrėžta - „geriau nesakyti". Pvz., 21 psl.: „...visuose susirinkimuose galioja Konsiliumo neatskleidimo taisyklė. Tai padrąsina dalykius atvirai kalbai nesibijant, kad vėliau kiti atskleis jų teiginius žiniasklaidai ar visuomenei arba sąmoningai perduos juos asmenims, kurie galės tai padaryti“. Panašiai 122, 169, 174-176 ir kt. puslapiuose bei 1994-ųjų ataskaitoje.

Tad, jei tai nėra slapta organizacija, kodėl jie taip dažnai pabrėžia neatskleidimo (non-attribute) svarbą? Antra, jei esate įsitikinęs savo veiksmų teisėtumu - kodėl reikia susirūpinti, ar apie juos sužinos visuomenė. Ir kita monetos pusė - jei darote kažką neteisėta ar amoralaus, neetiška ar nepopuliaraus - argi nenorite, kad tai liktų paslaptyje?


3) Kindred yra pagoniško judėjimo lokali grupė ar organizacinis vienetas. Jie dažniausiai yra nepriklausomomi ir nesusiję vienas su kitu. Tačiau kartais jos gali giminiuotis su kitomis organizacijomis. Jų nariai gali būti (bet nebūtinai) susiję kraujo ryšiais, o ir ir veikia jie tarsi išplėstos šeimos. Jose yra šventikas ar šventikė, pravedanti religines apeigas.

4) Frenkas Herbertas (Franklin Patrick Herbert Jr., 1920- 1986) – amerikiečių fantastas rašytojas, geriausiai žinomas romanu „Kopos“ (Dune) ir 5 jos tęsiniais (pirmos dalys 1963 ir 1965 m., o pirmas filmas pagal jį pasirodė 1984 m.). Romano veiksmas vyksta tolimoje ateityje ir tęsiasi kelis tūkstanmečius, knygoje gvildenamas žmogaus išlikimas evoliucijos eigoje, ekologijos problemos, religijos, politikos ir valdžios tarpusavio santykiai. O pirmą apsakymą publikavo 1947 m., o pirmasis romanas „Drakonas jūroje“ - 1955 m.

5) Adrenalchromas - cheminis junginys C9H9NO3, susidarantis oksiduojantis adrenalinui. Jis priskiriamas diseptikų grupei. Atrodo kaip purpurinės spalvos kristalai 1952 m. Dž. Smitis ir H. Osmondas nustatė, kad rožine spalva nusidažęs adrenalinas gali sukelti simptomus, panašius į sukeltus meskalino. Tad jie pasiūlė gydyti šizofreniją didelėmis vitaminų C ir B3 dozėmis, sukeliančiomis adrenalchromo sumažėjimą smegenyse.

Lėlininkai
Meritokratija
Apie sinarchiją
Rupertas Šeldreikas
Šeiveris ir „Slėpiniai“
Elohimų alchemija
Gyvenimas po tikrovės
Slidi sąmokslo teorija
Tarybinė technomagija
Konspiracija? NSO ore...
Gralio taurė – Kaukaze?
Gerumą reikia grūsti jėga?
Farmacininkų gniaužtuose?
Slaptieji planetos valdytojai
Konspiracija: Kryžiaus žygiai
Ar NSO nėra sukurti žmogaus?
Galingiausias pasaulio žmogus?
Ar didžiausia problema - atšilimas?
Rasistinio pobūdžio prievartos apraiškos
Anarchizmas: kas jis iš tikro?
CŽV: Sąmokslas prieš savus
Paranoja skverbiasi giliai
Teorija apie Dianos žūtį
Didžiųjų misterijų šviesa
Tarybiniai alchemikai
Operacija „Ciceronas“
Cinizmas kaip amatas
NSO svetainė
Vartiklis