Umberto Eco.  Fuko švytuoklė

5 Gebura

crucifix

46

Dieną daug kartų glauskis prie varlės ir kalbėk jai švelnius žodžius. Po to paprašyk išpildyti tavo troškimus... Tuo pat metu išsipjauk kryžių, ant kurio vėliau ją paaukosi.
(Iš Aleister Crowley "Apeigų")

< . . . >

- … Tai pats Sen Žermenas, prisikėlęs iš numirusių.
- Jis negali būti prisikėlęs iš numirusiųjų, jei niekada nebuvo miręs, - pastebėjo Diotalevis, - Ar jis kartais ne Asveras, amžinas žydas?
- Kai kurie mano, jog grafas Sen Žermenas buvo ir Asveras.

< . . . >

- ... Tas ponas Bramantis ... pašiepia kai kuriuos Liuciferio išpažintojus, trokštančius priimti ostiją be tikrojo tikėjimo... Bon, dabar jau visi žino, kad vienintelė pripažinta Liuciferio Bažnyčia yra ta, kurios tauroboliastas1) ir psichopompas2) yra mano kuklus asmuo, ir žinia, taip pat, jog manoji Bažnyčia neužsiima vulgariuoju satanizmu ir nedaro jokių machinacijų su ostijomis – šie daiktai artimesni kanauninkui Dokrui3) iš Sen-Siulpiso. Laiške aš rašiau, kad mes nesame vieux jeu satanistai, Didžiojo blogio šeimininko garbintojai, todėl mums nėra jokio reikalo mėgdžioti Romos Bažnyčios su visomis jos monstracijomis ir tais, kaip jie ten, arnotais. Mes greičiau esame paladiečiai, tai žino visi, mums Liuciferis yra gėrio pradžia, tai Adonis greičiau yra blogio pradžia, nes jis sukūrė šį pasaulį, o Liuciferis bandė tam pasipriešinti...

... Abatas ... liepė ištatuiruoti ant pėdos nukryžiuotąjį, idant galėtų kas akimirką mindžioti mūsų viešpatį, teisingiau, savąjį... Puikiai žinote, kad mažiau nei prieš metus velionis mesjė Grosas apkaltino tą abatą darius jam kataplasmas4) iš, atsiprašau, fekalijų, ir abatas nuteisė jį myriop – po dviejų savaičių vargšas mesjė Grosas paslaptingai numirė... Tai, kad šitas manipuliuoja nuodingomis substancijomis, konstatavo ir garbės teismas, sušauktas Liono martinistų...

- ... Bet Grosas buvo alkoholikas su paskutine kepenų cirozės stadija.

- Nebūkite infantilus! Juk kerai skleidžiami natūraliais keliais ir jei kas turi cirozę, pirmiausia paveikiamas jo nesveikas organas - juk tai juodosios magijos abėcėlė...

- ... Brangusis, per daug prisiskaitėte Hiuismanso! – nusijuokė Bramantis. – Tai buvo kultūrinis įvykis, istorinė inscenazacija, panašiai kaip Vikos mokyklos ir kolegų druidų iškilmės!


1) Tauroboliumas - jaučių aukojimo apeigos, kurias Romoje įvedė Antoninų dinastija (96-180), kai paplito sirų ir persų dievybių kultai, tarp jų – persų Saulės dievo Mitros ir frigų Kibelės. Pagrindinis apeigų slėpinio momentas buvo krikštijimas užmušto jaučio (arba avino) krauju – jam buvo priskiriama galia atgaivinti juo apšlakstytus. Tauroboliastų tarpe buvo griežta hierarchija. Valdant Julianui tauroboliumuose dalyvaudavo aukščiausi valdininkai ir šventikai. Jos truko iki 390-ųjų. Jų scenų išlikę daugelyje senovės bareljefų.

2) Psichopompas („sielų vedlys“) - būtybės, dievybės, dvasios, angelai, demonai, lydintys mirusiojo vėlę į mirusiųjų pasaulį, padedantys saugiai pasiekti pomirtinio gyvenimo buveinę. Dažnai tai gyvūnai – arkliai, šunys, gegutės, krankliai, pelėdos, lėliai, elniai ir kt. Šamanistiniuose tikėjimuose dažnai tai šamanas. Graikų mitologijoje juo buvo Charonas, gabenęs mirusįjį per Stikso upę. Jungo psichologijoje jais yra tarpininkai tarp pasąmonės ir sąmonės.

3) Abatas Dokrė arba Dokras - Ž. Hiuismano „La-Bas“ („Ten-apačioje“, 1891) veikėjas. Romane detaliai aprašomos „juodosios mišios“ šiuolaikinėje Prancūzijoje.

4) Kataplazmas – minkšta drėgna masė, dažnai pašildyta, paskleista ant drabužių ar odos, siekiant pagydyti niežinčią, skaudančią ar uždegimp paveiktą vietą ar žaizdą.

---separator---

Kryžiaus simbolis

Kryžiaus simbolis krikščionybėje siejamas su nukryžiuotoju Kristumi ir yra tikinčiojo atsidavimo išraiška. Jis primena, kad nors Jėzus ir mirė, jis vėl prisikels iš numirusiųjų ir iškils virš mirties.

Kryžius turi daug formų:

St.Peter cross Constantinus cross Šv. Petras buvo nukryžiuotas galva žemyn, Konstantino kryžius turi Chi Ro, pirmąsias dvi Kristaus vardo graikų abėcėlės raides, inkaras apatinėje dalyje turi pusmėnulį - Marijos simbolį (inkaras turi saugumo, stabilumo ir vilties reikšmę - Kristus dažnai vadinamas Anchor cross Russian cross inkaru gyvenimo vandenyne), o pravoslavų kryžius turi lentelę užrašui ir atramą nukryžiuotojo kojoms.

Keltų kryžius turi žiedą, simbolizuojantį saulę ir amžinybę.

Celts cross
swastika

Indijoje svastikos papuošalai nešiojami kaip gerovės simbolis. Jis sietinas su saule ir amžinu gimimo ir reinkarnacijos ciklu. Yra Višnu emblema. Svastika su į priešingą pusę užlenktais galais kartais laikoma nelaimingu simboliu.


---separator---

Pirminiai simboliai

Empty circle Embraced circle Pradžioje - baltas diskas juodame fone (taip pat paskaitykite apie ratą ir kryžių). Vėliau jo centre atsiranda Taškas. Pirmas vaizdas - amžinasis Kosmosas iki jame snaudžiančios Energijos pabudimo. Šiame švariame skritulyje atsiradęs Taškas - tai Erdvė ir Amžinybė Pralajos būsenoje - pirmasis skilimo simptomas. Tai pasaulio Kiaušinio gemalas, vaisius, kuris vėliau išsivystys į Visatą, visą Būtį, bekraštį ir pasikartojantį Kosmosą. Iš šio kiaušinio visa kyla ir visa sugrįžta.

Jo kraštas - žmogiškojo ribotumo simbolis, abstrakti amžinai nepažini būtis, o vidus - Visatos Dvasia, pažinimas. Jame prasideda Manvantara, nes šioje dvasioje snaudžia dieviškoji mintis, būsimosios kosmogonijos pagrindas. Tai "Aditės tarpukojis" (Rigveda).

Circle divided by horizontal line Trečiame etape Taškas ištįsta į diametrą, simbolizuojantį motiną Gamtą, jos moteriškąją (pasyvią) pradžią. Žmonijos aušroje moteriškosios dievybės buvo labiau gerbiamos, nes žmogaus ryšis su motina truko ilgiau nei su tėvu. Todėl ir Gamta yra moteriškosios prigimties, o ją apvaisinantis Dvasios principas - paslėptas.

Paslėptojo Dievo suvokimas apskritimu ir Kuriančiosios galios (Vyriškosios ir Moteriškosios prigimties, Androgino) kaip jo (apskritimo) diametro - vienas seniausių simbolių. Jis yra visų didžiųjų kosmologijų pagrindas - arijams, chaldėjams ir egiptiečiams šis simbolis apėmė amžinos ir absoliučios Dieviškosios minties, atskirtos nuo pradinės "tvėrimo" stadijos, įvaizdį. Jame sutilpo psichologinė ir netgi dvasinė evoliucija bei fizinis pasaulio kūrimo aktas. Deja, Biblijos "Pradžios knygoje" tėra pateiktas tik antrasis pasaulio kūrimo etapas, mechaninė statyba.

Circle with Egypt Tau Papildžius diametrą statmenu skersiniu gauname Tau, pirmąją raidę, T. O vertikalus brūkšnys rate reiškia lyčių išsiskyrimą ir natūraliosios evoliucijos pradžią. Circle with Egypt Tau Diametras, perkirstas kitu vertikaliu diametru, virsta pasaulio kryžiumi, žyminčiu žmogaus tapsmą. Dingus apskritimui lieka vien kryžius +, reiškiantis žmogaus nuopolį į materiją. Jis gauna falo reikšmę, kurią turėjo ir Tau rate arba Toro kūjis (vadinamasis Džaino kryžius) bei svastika rate.

Kiti simboliai:
Egypt life sign yra Egipto gyvybės ženklas, vėliau virtęs Veneros ženklu. Vėliau atsirado svastika (arba Toro kūjis, hermetiškasis kryžius) - fališkasis simbolis. O Kali Jugą žymi penkiakampė žvaigždė smaigaliu žemyn.

---separator---
H.P.Blavatsky

Nukryžiavimas

Kubas sujungia termini (Merkurijaus, gimusio Kilenės kalvose, simbolius) su kryžiumi. Jis buvo Coelus ir Lux, Dangaus ir Šviesos (Saulės), sūnus; o mitologijoje Jupiterio ir Majos sūnus. Jis buvo tėvo Jupiterio pasiuntinys. Kaip Genijus, sielų šaukiantysis, jis lydėjo žmonių sielas į Hadą ir jas iš ten sugrąžindavo (ši misija po mirties buvo priskirta Jėzui).

Merkurijaus (graikiškai Hermio) kryžio formos simboliai (Dii termini) buvo statomi kryžkelėse ir prie didžiųjų kelių (šis paprotys dar šiame amžiuje buvo paplitęs ir Lietuvoje). Kas septintą dieną žyniai juos patepdavo, o kartą per metus apkabinėdavo juos girliandomis - tad jie buvo pateptieji.

Merkurijus sako apie save:

"Aš esmi tasai, kurį vadinate Tėvo [Jupiterio] ir Majos sūnumi. Palikdamas Dangaus valdovą [Saulę], aš ateinu padėti jums"."
Ankh

Jis gydo akluosius ir gražina regėjimą, dvasinį ir fizinį. Dažnai vaizduojamas su trimis galvomis ir vadinamas Tricefalusu, Trigalviu. O kartais jis vaizduojamas kaip kubas be rankų, nes "kalbos galia gali valdyti be rankų ir kojų". Hermis yra "visa kuriantysis ir aiškinantis Žodis".

Alchemijoje Merkurijus yra radikalusis "Drėgnasis" principas. Pirmykščiai vandenys su Pasaulio sėkla apvaisinta Saulės ugnimis. Norėdami išreikšti šį apvaisinimą, egiptiečiai dažnai prie kryžiaus prijungdavo falą (vyriškosios ir moteriškosios pradžios, vertikali ir horizontali linijos).

Išskleistasis kubas virsta Tau, Egipto kryžiumi, arba "apskritimas, sujungtas su Tau, tampa Egipto senųjų faraonų kryžiumi". Jie apie per amžius sužinodavo iš žynių ir "įšventintųjų Valdovų". Jie žinojo tikrąją "žmogaus sujungimo su kryžiumi" (buvusią ir pas indus) reikšmę. Tai sietina su nauju žmogaus atgimimu, - bet dvasiniu, o ne fiziniu. Pašventintasis buvo pririšamas prie Tau didingesniam tikslui, nei naujas žemiškasis gyvenimas.

Parengta pagal Jelena Petrovna Blavatskaja. Slaptoji doktrina


Taip pat siūlome paskaityti:
Svastikos keliai ir klystkeliai,
Tamplieriai - Kristaus kariai
Alchemija ir rozenkreiceriai
apie kryžiaus simbolį,
Ratas ir kryžius,
apie svastiką,
R. Šteineris. Arimaniška apgaulė
Konspiracija: Kryžiaus žygiai,
apie kryžių lietuvių poezijoje,
Egipto mitologija,
E.P.Blavatskajos "Slaptoji doktrina" apie milžinus
Tamplierių ordino regula


Tai komentarai Umberto Eco knygai 'Fuko švytuoklė'.
Taip pat siūlome paskaityti:
Atsiliepimas apie knygą,
Ištrauka iš "Fuko švytuoklės" pradžios,
Ištrauka apie kompiuterius,
Ištrauka 81 skyriaus apie telūrines sroves bei
E.P.Blavatskaja "Slaptoji doktrina"
apie tikrąją Fuko švytuoklę,
ir kas yra Ayers Rock uola,
E.P.Blavatskaja apie milžinus ir
Stounhendžas - Anglijos mistinis statinys
Hyper-erdvė: Eco ir amerikiečiai
Gyvenimo gėlelė
Rodanti kelią