Menas piešti

Amerikonai pradėjo verkšlenti, kad baisiai trūksta dailininkų (dizainerių) darbui su piešiniais. Užpildydami šią spragą, jie skuba importuoti juos iš užsienių. Striuka ne tik "Internet" industrijoje, bet ir TV ar šou biznyje - visur didelis poreikis menininkams, dirbantiems su kompiuteriu (mandriai pasakius: skaitmeninės grafikos specialistų).

Ir šios stichinės nelaimės šaknys ne kompiuteriniame raštingume (juk jo lygis Amerikoje tikrai labai aukštas ir daug aukštesnis už tų šalių, iš kurių "nuteka" galvos). Esmė - meninis auklėjimas, kurio ir su žiburiu nesurasi mokyklose. Gal jau Amerika pribrendo mokyklų reformai? Gal?.. Bet kaip mokyklos gali išugdyti meninį skonį, jei trečdalio vaikų neišmoko net skaityti. Ir ar Lietuvos mokytojai už juos geresni?

Ką jie turi išmokti? Piešti! Technika - nesvarbu. Svarbiausia yra dėmesys tam, ką matai. Turi išmokti regėti, kas tave supa. Ir kai išmoksi daiktuose įžvelgti esmę, piešimo technika ateis pati. Tada ir nuo Gedimino kalno išvysi 10 kartų didesnį Vilnių, nei sugeba paprastas smalsuolis (dažnai dar ir užsivertęs Coca-Cola butelį).

Kompiuterinės grafikos pasaulis vystosi kaip mintis. Naujos galimybės atskrieja kaip žaibas. Dabar kiekvienas jau gali sukurti tai, ko prieš pora metų negalėjo niekas, - net nesvarbu, kokią techniką būtų turėjęs. Ir šis žengsmas į priekį tebesitęsia. Šiuo metu į priekį daug pažengė ne tik priemonės grafiniams efektams kurti, bet ir rūpestis autorinių teisių apsaugai. Naujos programos (pvz., "CorelDraw" 7 versija) jau gali piešinyje paslėpti "vandens ženklus", - nepastebimą informaciją, kuri neišnyksta piešinį keičiant, didinant ar mažinant, iškerpant jo dalis ar net atgaminant iš popierinės kopijos (skenuojant).

Nėra taisyklių nurodančių, kaip tapti rašytoju. Turi pats rašyti ir rašyti. Svarbu, parašyti kuo daugiau teksto. Ir dar svarbiau, - visada užbaigti savo rašinius (nors pavartant Lietuvoje išleistas kai kurias kompiuterinio pobūdžio knygas kyla mintis patarti Prezidentui "jo įsakymu uždrausti rašyti" ar net kreiptis į nelabąjį sušunkant: "sustabdyk juos [rašančiuosius] šią akimirką žavingą").

Taip pat ir su vaizduojamuoju menu. Mokymasis ir studijos padeda, bet daugiausia, ko reikia būtinai, - tai kruvino darbo. Esu šventai įsitinęs, kad Dailės akademija ar kitos mokymo įstaigos yra pajėgios sukurti tik meno amatininką (taip, kaip proftechninė batsiuvį ar siuvėją, tačiau ne batų ar drabužių kūrėją - modeliuotoją). Tikras menininkas dažnai gimsta kažkur glūdumoj, Užpelkiuose ar kitoje Dievo ar tautos vadų pamirštoje vietoje. Dažnai jie ten gyvena niekam nežinomi, tokie ir numiršta, - genijai likę nežinomi pasauliui.

Pasaulinis Voratinklis savo gijomis apipainioja įvairaus plauko skrajūnus. Reta, labai reta jame puikiai apipavidalintų www knygų (nors rimtas žmogus pirma pastebi turinį, o ne formą, tačiau gera forma pritraukia dėmesį, - kaip magnetas pritraukia geležies dulkes. Tačiau mes galime mokytis ne tik iš laimėjimų, tačiau ir iš klaidų, - ir geriau iš svetimų, o ne savo.

Taip pat jame surasime ir meno šedevrų iliustracijų, - Voratinklis platus, jame yra ir geros ir prastos kokybės "atspaudų". Galima pasivaikščioti virtualių muziejų salėmis gėrintis pakabintais paveikslais. Ir kai užeis nenugalimas noras, paimkite švaraus popieriaus lapą ir pieštuką, ar pačiupkite tą elektroninę žiurkę šalia kompiuterio ir pieškite, pieškite, - tegu Jūsų fantazijos virsta vaisiais. Pradžioje visai nesvarbu, pavyksta jums ar ne, - vertinga viskas, ką padarote pats.

Net pirmykštis žmogus savo akmens olose nykiais vakarais iškaldavo (ar nupiešdavo ochra) savo, atseit, primityvius piešinius. Kai kurie dabartiniai ekspertai juos linkę prilyginti iškiliausių pasaulio dailininkų darbams. Nes jie turi vieną vertybę, kurią nevisada rasi oficialių "menininkų" kūriniuose, - juose įdėta visa jų kūrėjo širdis. Ir jie šildo mus savo vidine šiluma.

Vartiklis Nr.17
Daosizmas
Tuo pačiu žingsniu...
Voratinklis virš mokyklos
Kur sustojo tūkstantmečiai?
Amerikai matematika nereikalinga!
Tie prakeikti nematomi dalykai
Laisva mintis ir oficialioji propaganda
Linksmi nutikimai mokslininkams
Paskutinė gyvenimo valanda
Kam Elizai Internetas?
Kieta ar minkšta kalba?
Atviras laiškas mokytojams
Įvadas į Vedantos principus
Seksas - "Internet" progreso variklis!
Informacijos ekologija
Į ką iškeisčiau muilo operas?
Lankytinos vietos: Kupiškio rajonas
E. Blavatskaja. Skaičius septyni
Vartiklis