Savaitės anekdotų rinkinukas (1998 m. vasaris)    

Galite paskaityti ir ankstesnius šių metų savaitės anekdotų rinkinius: 97 m. vasario mėn. rinkinį;
97 m. balandžio mėn. rinkinį;   97 m. liepos mėn. rinkinį;   ir 97 m. pabaigos rinkinį.

2020.05.11 papildymas ateivių tema

Kalbasi dvi kaimynės:
- Mano žentas daugiausia užsiima su tais, kaip ten jie... kontaktuotojais. Tais, kurie ateivius, lėkštes matė...
- Jis ką, ufologas?
- Ne, narkologas.

Žmona:
- O vakar pas mus po langais NSO kabojo...
Hakeris, nepakeldamas galvos nuo kompiuterio:
- Kas gi jį į „langus“ diegia!? Reikėjo po Linux‘u, būtų nepakibęs...

- O mane vakar buvo ateiviai pagrobę! Atsimenu blankią lemputę, kažkokius mygtukus, kilimą aukštyn...
- Nu jo, ateiviai... Mes vakar tave girtą liftu parsivežėm...

- Kuo protinga blondinė skiriasi nuo NSO?
- NSO yra matę...

Vienam prisiekusiam medžiotojui grįžus namo žmona sako:
- O šiandien tau skambino ta antelė, kurią medžiojai praeitą savaitgalį.

 

- Kaip, ponia, nejaugi jūsų dukrai dar nėra nė dvidešimt? Anksti, vadinas, ištekėjo...
- O taip, brangioji, aštuntą valandą ryto...

Kunigas klausia berniuko:
- Kiek yra sakramentų?
- Šeši, klebonėli.
- Ne šeši, o septyni...
- O man mama sakė, kad moterystė ir atgaila - tai tas pats.

Su kuo pabeldžiau?  

Onutei, jau gerokai perkopusiai trisdešimt senmergei, vis nesisekė ištekėti. Visi jos sutikti vyrai jai neįtikdavo. Pagaliau apsisprendė ir į laikaštį padavė tokį skelbimą:

Patraukti nevedusi moteris ieško vyriškio, kuris nemuštų, nepaliktų ir būtų ypač aršus lovoje.

Praėjo jau kelios dienos, o ji nesulaukė nė vieno skambučio. Staiga, vieną vakarą jai beskalbiant ji išgirdo smarkų beldimą į duris. Ji atidarė duris ir išvydo vyriškį invalido vežimėlyje - be rankų ir kojų.

- Kuo galiu padėti? - paklausė ji.
- Aš esu jūsų svajonių vyriškis, - žvaliai atsiliepė invalidas.
- Atleiskite, nesupratau - pralemeno jinai.
- Aš perskaičiau jūsų skelbimą - ir aš idealiai tinku jums. Neturiu rankų - tad negalėsiu mušti, neturiu kojų - tad nepabėgsiu...
Atsisėsti ant veido - Bet, ... o kaip su lova... - pasimetusi perklausė ji.
- O kaip manote, su kuo aš pabeldžiau - atkirto jis.

 

Mama smalsauja:
- Ką tu, Joniuk, veiksi, kai aš vaikščiosiu po parduotuves?
- Žaisiu arba su aukle arba su tėveliu - žiūrint, ką pasirinks tėvelis.

 
Kalbasi dvi draugės:
- Žinai, brangioji, arabų moterys nemato savo vyro iki pa vestuvių.
- Oi nejaugi, Onyte? O aš savojo nematau nuo pačių vestuvių...

 

Kalbasi du draugai:
- Įsivaizduoji, Petrai, mano žmona praėjusią naktį sapnavo, kad už naujas pėdkelnes permiegojo su kaimynu!
- O tai nieko baisaus, mano mielas. Maniškė tokius sapnus sapnuoja dieną.

 
Petras klausia bendradarbio:
- Tai, vadinasi, tu išmokei žmoną žaisti pokerį!?
- O taip, mielas! Tai buvo nuostabi idėja. Štai vakar aš iš jos išlošiau pusę savo algos.


(1998.02.16)

[ Publikacijos sentencija:
"Niekada neikite pas tą gydytoją, kurio kabinete miršta gėlės".
Bombeko medicinos taisyklė ]

- Mama, vėl akį užsikrėčiau... Kažkas į ją įkrito, - skundžiasi duktė motinai.
- Nesijaudink, nieko baisaus... Pernai - tai Antanas buvo įkritęs... - lepteli broliukas.

 
Suvalkietis srebia barščius. Įbėga susijaudinęs kaimynas:
- Petrai, Petrai, bėk greičiau - tavo dobiluos kažkoks niekadėjas tavo žmoną prievartauja.

Petras puola iš trobos, čiumpa šakes, bet netrukus gržta ir toliau ramiai srebia barščius.
- Tai kodėl negelbėji? - stebisi kaimynas.
- Ech, taigi ne mano dobiluos prievartauja.

 
Du žemaičiai atvažiavo į Londoną. Važiuoja dviaukščiu autobusu. Vienas jų iš smalsumo užlipo į antrą aukštą. Netukus jis grįžta atgal perbalęs:
- Juoni, unt vėršaus nelipk! Ten niera šuoperio!!!!

 
Kalbasi du vyrai:
- Algi, girdėjai, Amerikoj išrastas toks prietaisas, kuris iškart pasako, meluoji ar ne...
- Pamanyk tik, aš tokį prietaisą pernai vedžiau...

(1998.01.19)


Tikri instrumentai  

Būgnininkas, pavargęs nuo nuolatinių pasišaipymų, vieną dieną nusprendė išmokti groti "tikru instrumentu". Jis įėjo į muzikinių reikmenų parduotuvę, apsižvalgė ir prisiartinęs prie pardavėjos tarė:
- Aš imsiu tą raudoną trimitą, kur kabo štai ten ir va tą akordeoną...

Pardavėja šiek tiek nustebusi pažvelgė į jį ir pratarė:
- Hmmmmm, - na.... gesintuvą gali imti, bet radiatorių tai teks palikti....(1998.01.31)

Geriausias draugas

Kažkokia radijo stotis giliai užsienyje paskelbė konkursą, kas atsiųs originaliausią atsakymą į tokią situaciją:

Džentelmenas pasikvietė damą į prestižiną restoraną ir viduryje ištaigingų pietų jam staiga prisireikė pamyžioti. Ir kaip tai paaiškinti damai? Ir be jokios cenzuros!!!

Laimėjo toks atsakymas:
„Ponia, man reikia nueiti padėti savo geriausiam draugui, su kuriuom tikiuosi jus greitai supažindinti“...


(1998.02.10)

[ Publikacijos sentencija:
"Sunkiausia gyvenime išmokstama - kuriuos tiltus reikia statyti ir kuriuos deginti.".
Deividas Raselas ]

Juršėnas per pertrauką sako Kirkilui:
- Žinai, Oželytė ką tik į pirtį nuėjo...
Kirkilas staigiai pašoka, nulekia iki pirties, nusirengia visas nuogas, įpuola į pirtį, o ten ... -
... konservatorių pasitarimas....

 
Viena senmergė pasakoja kitai:
- Štai jau dvidešimt metų kaip aš kiekvieną vėlų vakarą pažiūriu po savo lova tikėdamasi ten surasti pasislėpusį vyriškį.
- O tu nusipirk antrą lovą, - pataria draugė. - Tada tavo šansai padidės dvigubai...

 
Viena moteris skundžiasi kitai:
- Vakar pasiunčiau vyrą po velnių, - tai jis parsirado tik paryčiais...
- Ką tu, brangioji, vakarais vyrų negalima taip toli siųsti!

- Koks turi būti anekdotas?
- Kaip moters rūbas: trumpas ir permatomas.


Galite paskaityti ir ankstesnius šių metų savaitės anekdotų rinkinius:
Rinkinys: Juokai ir juokeliai
97 m. vasario mėn. rinkinį;
97 m. balandžio mėn. rinkinį;
97 m. liepos mėn. rinkinį;
97 m. pabaigos rinkinį;
O taip pat sužinoti, 'Kas geresnio pas Laimėnus?' (3 dalis), o taip pat ir 4 dalis
Evaldas Dirgėla. Kosmose
Ką platina mašalai?
Apie kaimynus
Nieko naujo tinklų padangėj
bei Kas per mokslas - pindologija.
Nuorodos norintiems juodų anekdotų
arba Nesąmonienų.