B. Malinovskis ir Trobriando salos  

Funkcionalizmas antropologijoje skyla į dvi mokyklas. Psichologinis funkcionalismas siejamas su B. Malinovskiu, o struktūrinis funkcionalizmas su A.R. Radcliffe-Brown (1881-1955) [žr. R.Jon McGee...].

Lenkų kilmės Anglijos antropologas Bronislavas Malinovskis (1884-1942) buvo vienas iš funkcionalizmo šakos socialiniuose moksluose įkūrėjų ir įtakojo šiuolaikinę antropologiją, kurios supratimas rėmėsi funkcionalumu (aprašant visumos elementų prasmes, funkcijas ir tikslus vieno tikslo pasiekimui) bei kultūra (visumos apibrėžimas nusakant esybę, kurioje sąveikauja atskiri elementai). Jis pabrėždavo tikėjimų, apeigų, papročių, institucijų, religijos, tabu charakteristikas. Pastaba: Struktūrinis funkcionalizmas vystė šią grandinę toliau teigiant, kad bendruomenė laikosi tam tikrų principų galiojančių visoms bendruomenėms, kurios skiriasi tik detalėmis.

Jis manė, kad, iš esmės, primityvios tautos mąsto kaip ir civilizuotos. Taip pat jis pastebėjo skirtumo tarp to, ką žmones sako ir daro, tarp formalios kultūros ir realių veiksmų. Jis neapsiribojo išorinių apraiškų aprašinėjimu, o stengėsi apimti jausmus, instinktus ir jų prasmes. Jis aprašinėjo papročius ir juos siejo su veikla. Papročiai visada kiek pakeičiami pritaikant juos praktikoje.

Emile Durkheim'o sociologija aiškino, kad bendruomenė yra esybė, kurią reikia išlaikyti. Tik joje kolektyvinė sąmonė yra priežastis, o psichologiniai veiksmai daugiau pasekmės ir faktai. Malinovskio funkcionalizmas neabejotinai kilęs iš jos, tačiau priežastingumo ryšys eina iš apačios į viršų.

Malinovskis buvo veikiamas 19 a. Centrinės Europos filosofijos, Ernst Mach (1838-1916), Friedrich Nietzsche (1844-1900) ir škotu James Frazer (1854-1941), kurio "Aukso šaka" apie 1910 m. įkvėpė jo potraukį antropologijai.

Bronislavas Kasperas Malinovskis gimė 1884 m. balandžio 7 d. Krokuvoje aristokratiškoje šeimoje su giliomis mokslinių tyrinėjimų tradicijomis (tėvas lingvistas). Lankė karališkąją Jan Sobieski viešąją mokyklą ir nuo 1902 m. studijavo Krokuvos Jogailos universitete, kur 1908 m. gavo daktaro laipsnį filosofijos, fizikos ir matematikos srityje. 1908 m. Lepcigo universitete studijavo eksperimentinę psichologiją ir ekonomikos istoriją. Čia Wundt supažindino su Durkheimo sociologija.

Bronislavas Malinovskis (1884-1942) 1910-1916 m. buvo Londono Ekonominių ir politinių mokslų studentas. Įtakojamas Westermarcck, pasisakusio prieš poligamiją tarp primityvių tautų. 1913 m. ten skaitė paskaitas ir 1916 m. gavo daktaro laipsnį mokslų srityje. 1921 m. jis grįžo kaip dėstytojas valandininkas, 1924 m. Londono universitete dėstė "antropologiją" o 1927 m. gavo Socialinės antropologijos vietą Londono universitete ir tapo profesoriumi. Jis dėstė kursus "Primityvioji religija ir socialinis susiskaidymas" bei "Socialinė psichologija". 1933 m. skaitė paskaitas Kornelio universitete, o po 3 m. - Harvarde, 1936 m. Oslo Kulturforskning institute, o 1939 m. Yale universitete.

Tebedalyvavo ekspedicijose - 1926 m. keliavo po JAV ir Meksiką (aplankydamas pueblo indėnus); 1934 m. su Radcliffe Brow vyko į pietinę ir rytinę Afriką, kur aprašė Bantu genčių bendruomenes (Swazi, Bemba, Chagga, Kavirondo), 1941-42 į Meksikos Oaxaca slėnį. Mokėjo kelias kalbas; lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų ir anglų. Mirė 1942 m. gegužės 14 d. New Haven, Konektikute.

Buvo Lenkijos MA narys korespondentas (1930 m.), Italijos Gyventojų prieauglio tyrimo komiteto narys korespondentas (1932 m.), Olandijos Karališkosios MA narys (1933 m.), N.Zelandijos Karališkosios bendrijos garbės narys (1936 m.), Oslo Lyginamųjų kultūrų studijų instituto narys korespondentas (1936 m.).

1914 m. kaip Austrijos pilietis išvyko į Australiją ir 6 mėn. praleido Naujojoje Gvinėjoje, kur aptiko, kad nesunkiai gali išmokti vietinių kalbų. 1914-16 ir 1917-18 m. Robert Mond'o rengtų ekspedicijų į Trobriando salas metu B.Malinovskis sukūrė naują "stebėjimo kaip dalyviui" stilių, kai įsitraukiama į tiriamosios bendruomenės gyvenimą. Jis stengėsi suprasti salos gyventojų gyvenimą pagal tai, kaip jie sukūrė ir išlaiko bendruomenę. Jis nagrinėjo vietinių socialinius santykius, tame tarpe ir kasmetinės Kula žiedo šventės metu, kurią siejo su burtais, religija, giminyste ir prekyba. Jis rado faktų, neigiančių Sigmund Freud Edipo komplekso teoriją, parodydamas, kad trobriandiečių individuali psichologija priklauso nuo kultūrinio konteksto (skaitykite "Trobriandiečių primityvioji ekonomika").

3-iame dešimtmetyje Malinovskis parodė, kad tikėjimai gali remtis burtais, tačiau jie labiau praktinės paskirties ir nėra tokie simboliniai, kaip religijos. Lagūnoje salos gyventojai jaučiasi saugūs, žuvies yra it t.t.. Tačiau atšiauriame vandenyne prisireikia magiškos pagalbos, nes pavojai nėra nuspėjami, žvejybai padeda užkeikimai - burtai padeda valdyti stichiją ir sumažina baimę.

"Bronislavas Malinowskis sukeldavo stiprią žmonių reakciją, ir aiškiai jis to norėjo. Nebuvo nuosaikių atsiliepimų apie Malinovskį - tik karšti ar šalti. Antropologai buvo linkę vertinti jį trijose srityse - kaip ekspeditorių, kaip teoretiką ir kaip asmenybę. Dėl ekspeditoriaus buvo beveik vieningi - jis nustatė naujus etnografinio tyrinėjimo standartus paveikusius visą antropologų kartą. Dėl teoretiko nuomonės išsiskyrė... Malinovskis kaip žmogus buvo arba mylimas arba neapkenčiamas... Antropologas Clyde Kluckhohn jė pavadino "pretenzingu lengvatikių Mesijumi" [Journ. Of Am.Folklore, 1943, p.208)... Galbūt, vertingiausias jo teorinis pastebėjimas: kultūros nėra izoliuotų reiškinių rinkinys, - jie yra tarpusavyje susiję." (J.D.Moore)

Bronislavo Malinovskio darbai:
1913: The Family among the Australian Aborigenes
1915: Primitive Religion and Social Differentiation (lenkų kalba)
1915: The Natives of Mailu // Trans. Of RS of S.Australia
1915: The Trobriand Islands
1916: Baloma: The Spirits of the Dead in the Trobriand Islands// Journ. of R.Antrop.Inst. 46, p.354-430
1922: Argonauts of the Western Pacific
1926: Crime and Custom in Savage Society
1926: Magic, Science and Religion // in Science, Religion and Reality, 1948
1926: straipsniai Encyclopedia Brittanica
1926: Myth in Primitive psychology (vertimas į kinų kalbą 1935 m.)
1927: Father in Primitive Psychology
1927: Sex and Repression in Savage Society (vertimas į kinų kalbą 1937 m.)
1929: The Sexual Life of Savages in NW Melanesia (išversta į prancūzų, vokiečių, italų, ispanų ir lenkų kalbas)
1935: Coral Gardens and Their Magic: A Study of the Methods of Tilling the Soil and of Agricultural Rites in the Trobriand Islands, 2 vols.
1936: The Foundations of Faith and Morals
1939: The Group and the Individual in Functional Analysis // Am.Journ. of Sociology 44, p.938-964
1944: A Scientific Theory of Culture
straipsniai "Nature", "Psyche", "Journ. of R.Antrop.Inst.", "Man", "Atlantic Montly" ir kt. žurnaluose.

Nuorodos ir papildoma literatūra:

 1. B. Malinowski. The Problem of Meaning in Primitives Languages// The meanin of Meanings: A Study of the Influence of language upon Thought and of the Science of Symbolism, Ed. C.K.Ogden, I.A.Ricards, 1952
 2. B. Malinowski. A Diary in the Strict Sense of the Term, 1967 (1989 leidimas)
 3. Conrad Philiiip Kottak. Antropology: The Exploration of Human Diversity, 1997
 4. A. Kardiner, E.Preble. They Studied Man, 1961
 5. R. Jon McGee, R.L.Warms. Antropological Theory: An Introductory History, 1996
 6. J.D. Moore. Visions of Culture: An Introduction to Antropological Theories and Theorists, 1997
 7. Wayne H. Malinowska. Bronislaw Malinowski: The influence of various women on his life and works // Am.Ethnologist 12, 1985, p.529-540
 8. C.F. Urbanowicz. Four Field Commentary// Anthropology Newsletter, vol.33, No 9, 1992
 9. C.F. Urbanowicz. Darwin: From the origin (1859+), to the Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1871), and the Expression of Emotions...(1872) to Today // PHIL 108, 1998
 10. C.F. Urbanowicz. Comments on Tasmanian Publications of 1884 and 1973/1974, 1998
 11. L.S. Motteler. Pacific Island Place names, 1986
 12. R. Firth (ed.). Man and Culture: An Evaluation of the Work of Bronislaw Malinowski, 1957
 13. A. Kuper. Anthropologists and Anthropology: The Modern British School, 1996
 14. G.W. Stocking. After Tylor: British Social Anthropology 1888-1951, 1995
 15. A. Weiner. The Trobrianders of Papua New Guinea, 1988
 16. M.W. Young (ed.). The Ethnography of Malinowski: The Trobriand Islands 1915-18, 1979
 17. M.W. Young. Malinowski's Kiriwina: Fieldwork Photography 1915-1918, 1999
 18. N. Rapport, J.Overing. Social and Cultural Antropology: The key Concepts, 2000

Papildomi Interneto puslapiai apie antropologiją:
Antropologinės teorijos: Studentų puslapiai studentams
Herbert Spencer
Herbert Spencer Evoliucijos koncepcijos vystymasis
Plati antropologijos svetainė

 
 
Young Bronislaw Malinowski
 
Bronislaw Malinowski
 
 
 
 
 
 
At Dobu island

Juodieji dievai
Iki dangų remiančių kalnų
Trobriando ir kt. salos
Slidi sąmokslo teorija
Nenormalumai kaip norma
Paslaptinga Kogi gentis
Oda skiria kūną ir dvasią
Ascension art. Pamokos...
Žiedadulkės pasakoja istoriją
Kai Dubičiai dar miestu vadinti buvo
Froidas. Totemas ir tabu. Tabu ir jausmų ambivalencija
Nan Madolis - apleistas paslapčių miestas
Saharos įsisavinimas senaisiais laikais
Ar seniai prie Baltijos kalbama lietuviškai?
Krisas: grėsmingas ginklas
Šeiveris ir „Slėpiniai“
Nan Madolis
NSO.LT svetainė