NSO, X failai ir Biblija

Taip pat skaitykite  Ar išliks religijos susitikus su ateiviais?  

UFO and Bible relation

„Ar kitose planetose yra kokių nors gyvybės apraiškų?“,  „Ar iš tiesų egzistuoja ateiviai?”, - klausinėjame prisižiūrėję įvairių filmų bei prisiklausę pasakojimų apie „skraidančias lėkštes“.

Beveik kiekvieną savaitę išgirstame arba perskaitome, jog kažkuriame mūsų planetos taške buvo pastebėti NSO. Mus pasiekiantys reportažai apie „paslaptingus ratilus javų laukuose“ bei keistai sužalotus išsigandusius gyvulius sukelia ne tik rūpestį, bet ir smalsumą, nenumaldomą troškimą sužinoti daugiau.

UFO and Bible relation

Kartais „paslaptinguosius ratilus“ padaro koks pokštų ir dėmesio trokštantis ūkininkas: įkala kuolą vidury laukų, ištempia nuo jo virvę ir pora kartų ratu apibėga. Štai jums ir ratilas. Tačiau yra buvę ir tokių atvejų, kai niekas nepokštavo. Ratilų plotuose buvo aptikta daug radiacijos.

Pvz., keisti „žiedai“ buvo aptikti 1991 metų liepos 27 dieną netoliese Silberio kalvos, Anglijoje, o 1992 metais Durhame, šiaurinėje Karolinoje. Žiniasklaidos atstovus taip pat pasiekė apie 10 000 pranešimų apie keistus naminių gyvulių suluošinimus. Iš kai kurių gyvulių kraujas buvo tiesiog siurbte išsiurbtas.

1951 m. būsimas (1963) „Mercury“ laivo astronautas Gordonas Kuperis, tada dar jaunas JAV karinių oro pajėgų pilotas, skrisdamas virš Vokietijos pastebėjo į lėkštę panašų skraidantį objektą. 1978 m. jis parašė laišką JT, teigdamas tikįs NSO.

1965 m. birželio mėnesį du amerikiečių astronautai Edas Vaitas ir Džeimsas Makdivitas, skrisdami virš Havajų, taip pat sakė pastebėję keistos išvaizdos metalinius objektus.

1965 m. „Gemini-7“ laivo astronautai Džeimsas Lovelis ir Frenkas Bormanas*) taip pat liudijo užklupę NSO skriejant antrą orbitą aplink Žemę.

Kai kurios mokslo bei vyriausybės institucijos labai rimtai žiūri į galimą ateivių egzistavimą. SETI institutas buvo suformuotas, kad ištirtų keistus su NSO ir ateiviais susijusius atvejus. Jungtinių Tautų generalinis sekretorius taip pat yra davęs nurodymą informuoti JT tarybą, jei pavyktų rasti svarių įrodymų apie ateivius arba kitų gyvybės formų egzistavimą kitose planetose.

Šiandien su NSO susijusius klausimus rimtai tiria FTB, CŽV bei kitos tarnybos.
Pvz., skaitykite Apie NSO – JAV Kongrese

UFO and Bible relation

X failai. Tikri liudytojai    

Nieko stebėtino, jog, kurdamas tokius filmus, kaip „X failai“, „Svetimi“, „Star Trek“, „Babylon 5“ ir pan., Holivudas šiandien išpūtė didelį burbulą ir sukėlė didelį susidomėjimą ateiviais, tuo pačiu susikraudamas ir ne menką kapitalą.

TV laidos bei filmai apie ateivius yra labai populiarūs ir pelningi. Kyla klausimas: ar yra žmonių, išties mačiusių ateivius, ar viskas tik iš piršto laužta?

Bestselerių autorius Vitlis Streberis savo knygose rašo apie tai, kaip pats buvo ateivių pagrobtas. Įdomu tai, jog prieš savo susitikimus su ateiviais Streberis užsiiminėjo okultizmu. Viena jo neseniai išleista knyga vadinasi „Slaptoji mokykla: pasiruošimas kontaktui. Vakarai su demonais“.

UFO and Bible relation

Badis Hopkinsas, dailininkas ir skulptorius, gyvenantis Niujorke, taip pat yra parašęs keletą knygų apie susitikimus su ateiviais. Viena jų vadinasi „Liudijimas: tikros istorijos apie NSO įvykdytus paėmimus prie Bruklino tilto“. Vieną iš tokių istorijų pasakoja moteris, vardu Linda Kortail. Ji teigia, jog 1989 m. lapkričio 30 d., netoliese Bruklino tilto ji buvo melsvos šviesos įkelta į oranžinį NSO, kosminį laivą.

Kaip sužinoti ar šie ir kiti pasakojimai apie NSO ir ateivius yra tikri? Ar Biblija ką nors kalba apie būtybes, besilankančias Žemėje? O gal šie susitikimai su ateiviais – tai pernelyg didelės narkotikų dozės rezultatas, fantazija arba prisiminimai, iškylantys po hipnozės seanso?

Iš tiesų, yra nemažai fiksuotos dokumentinės medžiagos apie regėtus NSO, ateivius, pagrobimus ir pan. Daugumos tai patyrusių žmonių pasakojimai yra tikri. Tačiau tokia patirtis neabejotinai yra ne “ufonautiška”, o tiesiog demoniška.

Ką apie tai kalba Biblija

Tarp „Naujojo amžiaus“ (New Age) judėjimo skleidžiamų idėjų, okultizmo, NSO ir susitikimų su ateiviais egzistuoja glaudus ryšys. Tiesą sakant, bendravimą su ateiviais galima priskirti kategorijai, kuri Biblijoje vadinama demonų ir apgaulės dvasių mokslais (žr. 1 Laiškas Timotiejui 4:1).

Ateivių regėjimas yra niekis, palyginus su nuolat didėjančiu skaičiumi moterų, kurios teigia, jog pastojo, buvo apvaisintos „svetima sėkla“. Didelį nerimą kelia pasakojimai apie lytinį santykiavimą, vykstantį tarp angelų, ateivių, demonų ir žmonių. Kiek šiuose pasakojimuose yra tiesos labai sunku pasakyti.

Tačiau, nagrinėdami Šventąjį Raštą, matome, jog tokie pasakojimai nėra iš piršto laužti. Evangelijoje pagal Matą 24:37 Jėzus sako: „Kaip buvo Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnaus atėjimo metu“.

Kai kurie Bibliją nagrinėjantys mokslininkai mano, jog Nojaus dienomis, prieš pat didįjį Tvaną, kritę angelai lankėsi Žemėje ir lytiškai santykiavo su Žemės moterimis. Taip atsirado keisti palikuonys, Biblijoje vadinami Nefilimais, arba milžinais (žr. Pradžios 6:4, bei, redaktoriaus pastaba, apie milžinus liudija akmenys). Šie mokslininkai teigia, jog toks sukryžminimas ir buvo pagrindinė priežastis, kodėl Dievas siuntė į žemę tvaną. Judo ev. 6-7 apaštalas Juda rašo apie angelus, kurie „pasidavė seksualiniam netyrumui ir nusekė paskui svetimą kūną“.

NSO tyrinėtojas, astrofizikas R. Žakas Valė, kuris dalyvavo kuriant Stiveno Spilbergo filmą „Close Encounters of the Third Kind“ (taip pat žr. >>>>>), yra sukūręs įdomią teoriją. Nors šis mokslininkas ir nėra krikščionis, jis tiki, jog tarp tokių reiškinių kaip švytinčios NSO lėkštės, mergelės Marijos pasirodymas 70 000 žmonių Fatimoje, Portugalijoje, 1917 m., ir Mormonizmo įkūrėjo Džozefo Smito regėjimų egzistuoja glaudus ryšys.

Dabartinį tikėjimą skraidančiomis lėkštėmis jis sieja su ankstesniais, senoviniais pasakojimais. Pavyzdžiui, anot Kalifornijoje gyvenusių Paiute indėnų legendų, jų vietovė buvo apgyvendinta aukštesnės civilizacijos būtybių, vadinamų Hav-Masuv, kurios keliaudavo sidabrinėmis “skraidančiomis kanojomis”.

Valė nuomone, tai patyrimai, ateinantys iš kitos dimensijos, iš dvasinio pasaulio. Tikriausiai apaštalas Paulius tai ir turi omenyje Efeziečiams 6:12 rašydamas: “Nes mes nekovojame su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis ir valdžiomis, dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose”.

Tikri ir netikri pasakojimai apie ateivius skverbiasi į mūsų kultūrą ir norom nenorom formuoja žmonių mąstymą. Atrodytų, velniui neblogai sekasi pudrinti žmonėms smegenis, gerąją Jėzaus Kristaus naujieną mėginant nustelbti įvairiomis Naujojo amžiaus filosofijoms apie ateivius.

Žmonės yra mokomi stebėti dangų ir laukti ne grįžtančio Mesijo, bet kažkokių ateivių – būtybių, skleidžiančių stiprią dvasinę apgaulę. Prisiminkite, kokia stipri apgaulinga jėga, velniškas magnetas patraukė Heaven’s Gate lyderį Maršalą Eplvaitą. Paakinti kažkokios velniškos jėgos, 38 jo sektos nariai laisvanoriškai nusižudė, tikėdami būsią paimti ateivių prieglobstin.

Kas paskatina žmones ieškoti tokių dvasinių pergyvenimų? Tai dvasinis alkis kiekvieno žmogaus širdyje. Žmonės ilgisi tiek dvasinių pergyvenimų, tiek bendrystės su kitais žmonėmis. Mes, tikintieji, turime melstis už savo miestą, maldoje kovoti prieš dvasinę okultizmo skleidžiamą apgaulę ir tarnauti žmonėms su meile, kurią Dievas išliejo mums per Jėzų Kristų. Vietoj klaidinančių dvasių, mes turėsime patį Jėzų, kuris savo Meile pagirdys ištroškusias širdis, o protus pavalys savo Žodžiu.

Pagal Paul McGuire straipsnį (jau nebeveikianti nuoroda) parengė Rūta Rušinskienė  


*) Frenkas Bormanas (Frank Frederick Borman II , g. 1928 m.) – vokiečių kilmės JAV karininkas, astronautas ir verslininkas. Buvo „Apollo-8“, pirmojo laivo, priskridusio iki Mėnulio, vadas. NASA paliko 1970-ais. 1969-86 m. dirbo aviakompanijoje „Eastern Airlines“. Pirmasis skrydis – 13 parų laivu „Gemini 7“ 1965-ais; jo metu iki 30 cm buvo suartėta su „Gemini 6“, kurio įgulą sudarė W.M. Schirra Jr. Ir T.P. Stafford‘as. „Gemini 6“ jau rengiantis įeiti į Žemės atmosferą, įgula pranešė matą NSO, panašų į palydovą ir taip pat besirengiantį įeiti į atmosferą: „Matau valdymo modulį ir priekyje 8-is mažesnius modulius. Pilotas komandiniame modulyje vilki raudoną skafandrą“. Ir tada pasigirdo „Jingle Bells“ melodija, grojama lūpine armonikėle. Taip įgula sužaidė pokštą. Sakoma, kad „Kalėdų senelį“ „Apollo-8“ skrydžio metu matė ir F. Bormanas, bet jis tai neigė – atseit tai buvo antra raketos pakopa, kurią jie sekė infraraudonaisiais spinduliais ir vadino „pamėkle“.
F. Bormanas išleido autobiografiją „Countdown“ (1988; kartu su R.J. Serling). Jo garbei pavadintas krateris Mėnulyje.

Kai atsiveria Dangaus vartai

Dangaus vartai (Heaven's Gate) - krikščioniškos pakraipos New Age milenaristinė sekta, kurią 1974 m. įkūrė Marshall H. Applewhite (1931-1997). 1997 m. 39-i jos nariai 21 moteris ir 18 vyrų), kurių amžius nuo 26 iki 72 m., nusinuodijo Santa Fe viloje (JAV, Naujosios Meksikos valst.). Savižudybės truko tris dienas, pirmas dvi dienas nusižudė po 15 asmenų. Policija jų kūnus aptiko kovo 26 d.; jokių prievartos pėdsakų nenustatyta. Visi nariai buvo apsirengę panašiai (juodi treningai ir „Nike“ sportiniai bateliai), turėjo po nedidelę kuprinę ir smulkių pinigų. Savo šeimos nariams ar artimiesiems buvo palikę žinutes.

Juos nusižudyti įtikino M. Applewhite, kad jų sielos galėtų patekti į ateivių laivą, besislėpusį už pro Žemę praskrendančios Heilo-Bopo kometos. Jie jau buvo įtikėję, kad patys yra ateiviais.

Apie sektos religinę praktiką žinoma mažai. M. Applewhite pranašauti pradėjo 8-o dešimtm. pradžioje. 1972 m. jis sutiko vedusią slaugę Bonnie Nettles (1927-1985), vėliau žinomą kaip Ti, besidominčią teosofija ir piblinėm pranašystėmis. Ji vėliau sakė, kad jų susitikimas buvo nulemtas ateivių. Jiedu skaitė daug teosofijos ir mokslinės fantastikos kūrinių ir prieš 1974 m. susiformavo tikėjimo pagrindas, ėmė lankytis kitas dvasines grupes, prisistadydami kaip ateivių „Du“. Pradėjo rengti susibūrimus, keitė savo pseudonimus ir grupės pavadinimą. 1985 m. B. Nettles mirė nuo kepenų vėžio, tada grupė įkūrė mistiškai skambančią „Higher Source“ įmonę ir ėmė pritraukti narius per internetą. Pasirodžiusi Heilo-Bopo kometa „uždėjo antspaudą“.

Stodami į sektą, kandidatai išparduodavo savo turtą, kad atseit taip atsikratytų prisirišimo prie žemiškųjų dalykų. Jos nariai daugelį metų nusišalinę nuo visuomenės gyveno JAV vakarinėje dalyje. Didelę įtaką jos ideologijai darė mokslinės fantastikos knygos ir filmai – kadangi apie ją žinota mažai, tai ji vertinta kaip nekelenti grėsmės mokslinės fantastikos fanų grupelė. Jos vadovai užsiėmė kompiuterių technologijomis, programavimu, buvo įsteigę „Higher Source“ firmą. Pradžioje jie teigę, kad yra nežemiečiai, vėliau išpopuliarėjus „New Age“ wall-ins (asmenybės pakeitimo) koncepcijai, ėmėsi teigti, kai jie esą nežemiečių walk-ins (žemiečiai su jų kūne įkurdinta ateivių siela). Kita priimta „New Age“ koncepcija buvo paleokontaktų hipotezė: M. Applewhite ir B. Nettles aiškino, kad senovėje ateiviai prieš milijonus metų paliko Žemėje savo sporas, o dabar ateina „nuimti derliaus“ – ir nedaugelis „išrinktųjų“ galės prisijungti perie ateivių laivo įgulos.

Sekta skelbė, kad Žemę netrukus turi „perdirbti“ (teraformingas) visiškai sunaikinant žmoniją. Išsigelbėti tegali trys žmonių grupės:

  • spėję pakilti į aukštesnį lygį ir savo veikla bei sugebėjimais verti amžino gyvenimo;
  • to nesugebėję pasiekti, tačiau ilgai ir nuoširdžiai to siekę;
  • taip nekenčiantys dabartinio gyvenimo Žemėje, kad pasirengę jį palikti nusižudant ir neturint patikimų „aukštesnio pasaulio“ egzistavimo įrodymų.
  • Pati savižudybė narių buvo laikoma neigiamu dalyku, tačiau jų manymu jų kūnai tebuvo „vežimai“, kuriuos būtina palikti bėgant iš Žemės, nes jie pereis į Kitą [aukštesnį] lygį (TELAH). Prieš pat masinę savižudybę, sektos svetainė atnaujinta įrašu: „Hale-Bopp [kometa] atneša Dangaus vartų uždarymą. [ ... ] Mūsų 22 m. buvimas Žemės planetoje pagaliau išsisprendžia – [įvyks] Žmonių evoliucijos lygio ‚pakylėjimas‘. Mes pasiruošėme džiugiai palikti ‚šį pasaulį‘ ir išvykti su Ti įgula“.
    Ši žinutė palikta jų svetainėje iki šiol (tikrinta 2018 m.).

    Šis masinis sektos narių pasitraukimas buvo plačiai atspindėtas masinėje kultūroje. Beje, tarp nusižudžiusių buvo ir Th. Nichols, aktorės Nichelle Nichols („Žvaigždžių kelyje“ vaidinusią Uhurą) brolis. Dar du buvę sektos nariau nusižudė 1998 m. Du likę sektos nariai tebepalaiko svetainę, nors jos turinys daugiau nesikeitė.

    Papildomai skaitykite:
    Angelai
    Fotonų juosta
    Gyvulių išdarkymai
    Nuo dievų prie ateivių
    Paslaptingi javų  ratilai
    Žvaigždės kalba Egiptui
    Nepaprasti dangaus ženklai
    Dogonas ir Sirijaus paslaptis
    Ar išliks religijos susitikus su ateiviais?
    Apie vampyrus ir paklydusias sielas
    NSO prigimtis moksliškai
    Vilkolakiai Viduramžiais
    Kas bus po mirties?
    Okultizmo spąstai
    Dangaus ženklai
    Mitologijos skyrius
    Religijos skiltis
    NSO.lt svetainė
    Vartiklis