OKULTIZMO SPĄSTAI
Paskaitykite: Apie vampyrus ir kitas paklydusias siekas

Okultizmo formų sąrašas:

 1. Ateities būrimas (pranašavimas) – neteisėtas žinių apie ateitį gavimas. Mediumas yra tiesioginėje piktųjų dvasių įtakoje.
 2. Lemties būrimas – ženklų aiškinimas.
 3. Raganavimas – burtai per okultines formules, užkeikimus ir mistinius užkalbėjimus.
 4. Astrologija – pagoniškas ateities spėjimas dievinant žvaigždes, naudojant dvylika zodiako ženklų ir horoskopus, pagrįstus žmogaus gimimo momentu.
 5. Psichometrija – žmogaus būdo bruožų, charakterio nustatymas per daiktus, kuriuos jis naudoja, arba drabužius, kuriuos jis vilki.
 6. Telekinezė – daiktų judinimas per atstumą be matomos ar apčiuopiamos priežasties.
 7. Burtų lazdelė – paslėptų objektų: vandens, naftos, mineralų ieškojimas, naudojant dvišakę lazdelę. Nuoroda į Ezechielio 8:17, kaip “laiko panosėje šakeles”.
 8. Kerėjimas – okultizmo forma, kelianti didžiausią pavojų šiais laikais. Tai pastangos kontroliuoti žmones ir priversti juos daryti tai, ko nori kerėtojas. Kerėtojai rikiuojasi tokia tvarka: 1) pagalbininkas, 2) ragana arba burtininkė (moteris), 3) kerėtojas, 4) žynys, 5) magas (vyriausias).
 9. Aiškiaregystė (metafizinis fenomenas) – dvasių matymas keistomis ir dažnai baisiomis formomis.
 10. Sielos kelionės – tam tikri aiškiaregiai savo įsakymu priverčia savo sielas nukeliauti dideliu atstumu.

Tai dar ne visas sąrašas, tačiau jis duos tau supratimą apie tai, kas apskritai yra okultinis pasaulis. Per okultizmą velnias gali rasti priėjimą tavo gyvenime. Bet koks ryšys su okultizmu yra nepaklusnumas Dievo žodžiui ir galų gale jis tave pražudys. Senojo Testamento laikais už jį buvo baudžiama mirtimi. 1 laiške Timotiejui yra pasakyta: “Bet dvasia įsakmiai sako, jog paskutiniais laikais atsiras tų, kurie atkris nuo tikėjimo, tapdami klaidinančių dvasių ir velnių mokslų šalininkais”.

Biblija perspėja

Daugelis žmonių stengiasi rasti greitą savo problemų sprendimą, bet jie visai nepažįsta Dievo kelių ir tuo pat metu nekreipia dėmesio į tai, jog Šėtonas spendžia spąstus, per įsipainiojimą okultizme siekdamas pavergti juos ir pasmerkti prakeikimui.

Dievas perspėjo savo tautą per Mozę: “Kai būsi žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duos, negarbink tų tautų stabų. Neaukok savo sūnaus ar dukters ant aukuro, neieškok patarimų pas žynius, ženklų aiškintojus ir burtininkus, žavėtojus, mirusių dvasių iššaukėjus, kerėtojus ir raganius. Viešpats smerkia visus tokius veiksmus, už tokius nusikaltimus Jis išnaikins tas tautas, prieš užimant tau tą kraštą. Nenusikalsk Viešpačiui, savo Dievui” (Pakartoto Įstatymo knyga 18:9-13).

Bet kokia spiritizmo ar okultizmo forma faktiškai yra bendravimas su demonais ir ieškojimas jų pagalbos vietoje Dievo, Jo Žodžio, Viešpaties Jėzaus ir Šventosios Dvasios vedimo ir paramos ieškojimo.

Pats blogiausias iš Izraelio vadovų turbūt buvo Manasas. “Manasas sudegino auka savo sūnus Hinono slėnyje. Be to, jis žyniavo, būrė, kerėjo ir laikė mirusių dvasių iššaukėjus bei žynius. Jis nusikalto tokiu savo elgesiu Viešpačiui, Jį įžeisdamas” (2 Kronikų 33:6).

 1. Jis visiškai ignoravo Dievo Žodį. Vietoj to jis susiteršė, vadovaudamasis dvasiomis (žr. Kunigų knyga 19:31).
 2. Asmuo, užsiimantis tokiais dalykais, turėjo būti pašalintas iš Dievo tautos (žr. Kunigų knyga 20:6).
 3. Už tokį nusikaltimą bausdavo mirtimi, užmėtant akmenimis (žr. Kunigų knyga 20:27).
 4. Manasas sulaužė pirmąjį įsakymą, užtraukdamas prakeikimą savo vaikams (žr. Išėjimo 20:3-5).

Karalius Saulius yra kitas pavyzdys, kaip žmogų suvedžioja Šėtonas. Tapęs karaliumi, jis iš šalies ištrėmė dvasių iššaukėjus ir burtininkus (skaitykite 1 Samuelio 28:3). Tačiau, kai dėl jo sukilimo, maištingumo ir neklusnumo jo ryšys su Dievu nutrūko, jis kreipėsi į dvasių iššaukėją, kerėtoją iš Endoro. “Jis ieškojo Viešpaties patarimo, tačiau Viešpats jam neatsakė…” (1 Samuelio 28:6).

Karūnos netekimas ir vėliau jo mirtis buvo Dievo teismas Sauliui už tai, kad jis susidėjo su dvasių iššaukėjais: “… taip mirė Saulius <…> nes ieškojo patarimo pas mirusiųjų dvasių iššaukėją” (1 Kronikų 10:13). Dėl okultizmo praktikavimo ne tik mirė Saulius, bet Dievas atmetė ir Izraelį: “’Tikrai, Viešpats atmetė savo tautą, Jokūbo namus, nes jie pilni Rytų žynių ir burtininkų, kaip filistinai…” (Izaijo 2:6).

Mūsų Dievas yra pavydus Dievas. Jis neleis mums teršti savo gyvenimo netyrosiomis dvasiomis ir įžeidinėti jo šventą vardą. “Jie jums sako: ‘Klauskite žynių ir raganių, kurie jums murma ir čiulba’. Ar tauta neturėtų klausti savo Dievo? Argi reikia klausti mirusiųjų reikalais gyvųjų?” (Izaijo 8:19).

Taip vadinamos mirusiųjų dvasios, su kuriomis žmonės nori kalbėtis spiritistų seansų metu, per mediumus, krištolinius rutulius ir pan. – yra ne kas kita kaip veidmainiškas demonų elgesys. Tai yra viena iš nuodėmių, išvardintų Pakartoto Įstatymo knygos 18 sk., ir ji vadinama juodąja magija. Iš tiesų okultizmas yra stabmeldystė, vienas iš kūno darbų, išvardintų laiške Galatams 5 sk., 19-21 eil.

Apaštalas Petras smarkiai subarė Simoną, kuris savo žyniavimais ir burtais kontroliavo ir mulkino žmones (skaitykite Apaštalų darbų 8:6-24). Už trukdymą žmonėms išsigelbėti, girdint gerąją Jėzaus Kristaus naujieną, Paulius apakino burtininką Elimą (skaitykite Apaštalų darbų 13:10-11).

Taigi, jei žmogus įsipainiojęs į okultizmą, jo gyvenimas esti rimtame pavojuje. Šiandien pasaulyje yra du dvasinės ir antgamtinės pagalbos šaltiniai: tikrasis Dievas, pas kurį ateiti galima per maldą Jėzaus vardu, ir okultizmas, už kurio slepiasi demoniškos jėgos.

Pasikliaudamas okultinėmis jėgomis, žmogus šaukiasi kito dievo – šio pasaulio dievaičio, melo tėvo, velnio, kuris naudoja horoskopus, būrimą kortomis, chiromantiją, būrimą arbatos tirščiais, Ouija lenteles, krištolinius rutulius, švytuokles, visas raganavimo formas, užkalbėjimus, spiritistų seansus, ekstrasensinius pojūčius, telepatiją, telekinezę, spiritistų susirinkimus, automatinį rašymą, baldų bilsnojimą, levitaciją, hipnozę, burtų lazdeles ir daug kitų dalykų.

Jei tu kada nors buvai įsitraukęs į okultinius reikalus, gali būti išlaisvintas nuo demoniškos įtakos. Būk laisvas Jėzaus vardu. Išpažink Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją ir Viešpatį. Garsiai išpažink ir atsižadėk kiekvienos nuodėmės, susijusios su okultizmu (detaliai jas visas išvardink, nežiūrint prieš kiek laiko tai buvo). Jėzaus vardu įsakyk velniui atstoti nuo tavęs. Nepasiduok jausmams ir regėjimams, bet savo išlaisvinimą įrodyk tvirtu tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu. Sunaikink visą okultinę literatūrą, simbolius ir panašius dalykus.

“Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa išlaisvins jus” (Jono 8:32).

Pagal Ray Patterson knygą “Nuostabus statinys”

Ezotericizmas
Raselo arbatinukas
Zoologija ir mitologija
Babelio bokšto data
Galingiausias pasaulio žmogus?
Demonologija ir anglų folkloras
Apie vampyrus ir kitas paklydusias siekas
Kultūros suklestėjimas Rusijoje 14-15 a. Isichazmas
Astrologijos spindesys ir skurdas
Į komunizmą – atsisakant Dievo
Paslaptingas ugnies nusileidimas
Stebėtojai: Dievo sūnūs
Vilkolakiai Viduramžiais
Astrologija ir visuomenė
Nikėjos susirinkimas
Apsinuoginę kvakeriai
Kodėl kovo 8-oji?
Mitai apie katarus
Mitologijos puslapis
Biblijos skiltis
Vartiklis