BIBLIJA APIE HALLOWEEN’Ą

   

Paskaitykite apie tai,
Helovyno istorija
Kas tos Vėlinės ir Halloween'as

 1. Įžanga

  Nors Halloween’as Amerikoje švenčia tik kokios 2 ar 3 kartos, pati šventė turi gilias šaknis. Iš pradžių Halloween’as vadintas „Samhainu“ – tai pagoniška keltų šventė, kurios centras buvo mirtis. Pagoniškos keltų gentys, gyvenę Britų salose, daugiausia Airijoje, ir vakarų Europoje, daugiausia Prancūzijoje, tikėjo, jog Samhaino išvakarėse, spalio 31 d., gyvųjų žemę aplankydavo vaiduokliai ir kitos dvasinės būtybės. Todėl tą naktį dvasioms būdavo ruošiamos specialios aukos ir atnašos.

 2. Samhainas/Halloween’as – senovinė pagoniška šventė
  1. Samhaino metu buvo švenčiami keltų Naujieji metai, keltų vasaros deivės pasikeitimas su raguotu žiemos solsticijos dievu.
  2. Tai mirusiųjų šventė – keltai tikėjo, jog šventėje dalyvaudavę mirusiųjų dvasios bei kitos dvasinės būtybės (demonai).
  3. Druidai – keltų šventikai, vadovaudavę šventei. Anot senovės krikščionių misionierių, garbinimo metu būdavo aukojami žmonės.
  4. Pagoniška Halloween’o ritualų kilmė.
   1. Šeimos padėdavo maisto lauke vaiduokliams ir demonams kaip kyšį, kad šie nedarytų nieko blogo.
   2. Išskaptuoti moliūgai buvo dvasių atvaizdai. Senovėje iš ropės arba bulvės būdavo išskaptuojamas bjaurus veidas ir viduje uždegama žvakė. Veikiausiai žmonės darydavo šiuos baisius atvaizdus, kad atbaidytų dvasias, kurios, kaip buvo manoma, užplūsdavo žemę Halloween’o naktį, o po to vėl išskrisdavo į mirusiųjų pasaulį.
   3. Didžiuliai laužai (angl. bonfire nuo žodžio bone – „kaulas“ ir fire – „ugnis“), kuriuose būdavo deginami gyvi padarai ir žmonės. Kodėl laužai? Kad padėtų saulei ištverti žiemą ir atbaidytų piktąsias dvasias.
   4. Būrimas su obuoliais.
   5. Keisti kostiumai – keltai maskuodavosi, vilkėdami keistus kostiumus Halloweeno metu, kad dvasios jų nepažintų ir palaikytų saviškiais. Keltai taip pat surengdavo paradą-eiseną ir palydėdavo dvasias iki miesto ribos.
   6. Skeletai, kaukolės ir negyvėlių kūnai natūraliai tapo Halloween’o simboliais, nes ši šventė garbina mirtį.
   7. Šikšnosparniai ir pelėdos taip pat buvo asocijuojamos su Halloween’u nuo seniausių laikų. Pagonys keltai tikėjo, jog pelėdos gali palaikyti ryšį su mirusiaisiais.
   8. Keltai manydavo, jog Halloween’o naktį aitvarai, demonai, vaiduokliai laisvai vaikštinėja tarp gyvųjų.
 3. Halloween’as ir krikščionių bažnyčia.
  1. Stiprus pasipriešinimas – senovėje krikščionys atmesdavo ir bjaurėdavosi stabmeldiška Samhaino švente.
  2. Visų šventųjų diena – kaip alternatyva Halloween’ui. Norėdamos pateikti krikščionišką alternatyvą žmonėms, bažnyčios pradėjo švęsti Visų šventųjų dieną. Daugelis populiarių Halloween’o apeigų kilę iš pagonybės ir demonų garbinimo.
 4. Halloween’as Amerikoje.
  1. Kodėl amerikiečiai švenčia Halloween’ą?
   Halloween’as visai ne amerikietiška šventė. Mažieji pirmųjų į Ameriką atsikėlusių piligrimų vaikai niekuomet nesakė: “Vaišės arba pokštas” (trick or treat”). Būdamas mažas berniukas Džordžas Vašingtonas niekuomet neidavo prašinėti saldainių spalio 31 d. Abraomas Linkolnas niekada nepersirengdavo piratu ar plėšiku ir nešvęsdavo šios šventės. Ši šventė Amerikos įsikūrimo dienomis nebuvo žinoma ir švenčiama. Ji ten užklydo 1800 kartu su būriais keltiškosios Europos emigrantų, atsigabenusių ir savus papročius.
  2. Pietų Amerikoje okultinės vūdū (voodoo) apeigos padarė įtakos Halloween’o apeigoms.
  3. Halloween’o apeigos kasmet sukelia aibes problemų dėl smurto ir nusikalstamų veiksmų.

HALLOWEEN’AS ŠIANDIEN

Šiandieniniame Halloween’e praktikuojamas okultizmas:

 1. Raganavimas – šiuolaikinėms raganoms tai viena pagrindinių švenčių, kai mėginama susisiekti su mirusiaisiais bei atliekamos kitos okultinės apeigos.
 2. Satanizmas – Halloween’as yra viena iš dviejų pagrindinių satanistinių švenčių.
 3. Naujoji pagonybė – naujieji pagonys šią šventę taip pat lako viena svarbiausių.
 4. Spiritizmas – labai rimtai ir plačiai propaguojamas kontaktavimas su mirusiais.

HALLOWEEN’AS – OKULTIZMO JAUKAS

 1. Amerikoje atlikta paauglių apklausa parodė, jog paaugliai nuo 13-17 tiki: 29 procentai – raganavimu; 22 procentai – vaiduokliais, pusė apklaustųjų tiki ekstrasensais.
 2. Auganti okultizmo įtaka vaikams – per muziką, filmus.

KAIP REAGUOTI?

Išsiaiškint ir suprask, ką apie tai sako Biblija.
Neapkęsk blogio – nesižavėk juo. Biblija raganavimą bei kitokį okultizmo praktikavimą laiko blogiu. Keletas eilučių apmąstymui:

„Būrėjams neleisi gyviems išlikti“ (Išėjimo 22, 18).

„Nesikreipkite į mirusiųjų dvasių iššaukėjus ir nieko nesiteiraukite žynių, kad per juos nesusiteptumėte. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas“ (Kunigų 19, 31).

„Jei kas kreiptųsi į mirusiųjų dvasių iššaukėjus bei žynius ir su jais paleistuvautų, Aš atsigręšiu į juos ir išnaikinsiu iš jų tautos“ (Kunigų 20, 6).

„Jis leido savo vaikus per ugnį Hinomo slėnyje. Be to, jis žyniavo, būrė iš ženklų, kerėjo ir laikė mirusiųjų dvasių iššaukėjus bei žynius. Jis darė daug pikto Viešpaties akyse, sukeldamas Jo rūstybę“ (2 Kronikų 33, 6).

„Kūno darbai aiškūs - tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, pavyduliavimai,piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai. Įspėju jus, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės“ (Galatams 5, 20).

Parengė Rūta Rušinskienė

Vėlių metas
Apie Kalėdas
Apie Velykas
Helovyno istorija
Vėlinės ir Halloween'as
Bažnyčios paėmimas
Religijos samprata
Vūdū: zombių armija
Ar Žemė yra plokščia?
Godos Vėlinės Gvatemaloje
Kultūros suklestėjimas Rusijoje 14-15 a. Isichazmas
Kristaus dieviškumo pagrindimas šv.Jono rašiniuose
Į komunizmą – atsisakant Dievo
Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos
Kalėdų giesmių istorija
Eusebijus iš Cezarėjos
Rožančiaus istorija
Susanos istorija
Pasaulio sukūrimo puslapis
Mitologijos puslapis
Religijos skiltis
Vartiklis