Candle with rose

ELENA,
PIRMOJI KRIKŠČIONIŲ ARCHEOLOGĖ

    Candle with rose

Per Kalėdas minios piligrimų plaukia į Užgimimo bažnyčią Betliejuje. Per Velykas žmonės traukia Via Dolorosa keliu į Šventojo kapo bažnyčią Jeruzalėje. Abu šie įstabūs senoviniai pastatai yra susiję su imperatoriene Elena, pirmojo krikščionio imperatoriaus Konstantino (274-337) motina.

Apie Elenos gyvenimą nėra žinoma labai daug. Kai kurie mokslininkai mano, jog imperatorius Konstantinas Mažojoje Azijoje vieną miestą pavadino Helenopoliu motinos garbei ir spėja, jog tame mieste ji gimė. Tačiau britų mokslininkai laikosi senovinės tradicijos, jog Elena buvo Kolčesterio karaliaus Koelo dukra. Kolčesteryje krikščionių bažnyčia stovėjo jau 250 metais (panašiai tuo metu gimė ir Elena), todėl galimas daiktas, jog krikščione ji tapo dar ankstyvoje jaunystėje.

Taip pat nėra aišku, kada ir kaip Elena susipažino su Romėnų kariu Konstancijumi Chloru, ir ar jie buvo oficialiai susituokę. Aišku yra viena – jog Elena ir Konstancijus buvo Konstantino tėvai. 292 metais, Konstancijui tapus Galijos, Ispanijos ir Britanijos Cezariu, jis išsiskyrė su Elena ir vedė savo globėjo Maksimiano dukterį Teodorą. Šios vedybos buvo tik šaltas, gerai apgalvotas politinis ėjimas, padėjęs Konstancijui lipti karjeros laiptais.

 
Helena

Elenos sūnus Konstantinas daug laiko praleido imperatoriaus Deokleciano rūmuose ir vėliau tapo kareiviu, kaip ir jo tėvas. Kai 306 metais Konstantinas buvo paskelbtas imperatoriumi, visų pirma iš politinės tremties jis parsikvietė savo motiną ir suteikė jai visą Romos imperatoriaus motinai derančią pagarbą. Konstantinui priėmus krikščionybę, Elena jį rėmė ir visokeriopai palaikė.

Deja, rūmuose dėl mums nežinomų priežasčių ne visuomet viešpatavo taika ir gerovė. 326 metais Konstantinas mirtimi nubaudė savo vyriausiąjį sūnų Krispą ir jo žmoną Faustą. Vėliau dėl to jį kankino kaltės jausmas. Galimas daiktas, jog Elena apkaltino jį dėl šios nuodėmės. Galbūt kaltės jausmas ir pastūmėjo imperatorių Konstantiną išsiųsti motiną su misija į Šventąją žemę.

Būdama beveik 80 metų, Elena keliavo per Palestiną bei rytines imperijos provincijas ir skatino krikščionių tikėjimą. Palestinoje ji ieškojo su Jėzaus gyvenimu susijusių vietų ir pasirūpino, jog ten atsirastų bažnyčios. Taigi Konstantino įsakymu ir Elenai prižiūrint buvo pastatytos bažnyčios Betliejuje, Golgotos vietoje, prie Alyvų kalno, Betanijoje. Jėzaus kapo ir prisikėlimo vietoje stovėjo pagonių šventykla Afroditei. Ji buvo nugriauta ir jos vietoje iškilo Šventojo kapo bažnyčia. Vėliau atsirado legenda, esą Elena bažnyčioje po kapu radusi tikrąjį Kristaus kryžių. Elenos maršrutas Viduramžiais tapo krikščionių piligrimų maršrutu. Juo naudojamasi iki pat šių dienų, mat Elena buvo atradusi ir norėjo deramai pagerbti visas vietas, susijusias su Jėzaus gyvenimu.

Iš Christian History Institute archyvų
pParengė Rūta Rušinskienė
 

Moterys: Katerina Liuter
Moterys: Kruvinoji Meri
Smyrno bažnyčios enciklika
Moterys: Monika, Augustino motina
Iš ankstyvųjų viduramžių pamokslų
Viduramžių prabudimai. Valdensai
Viduramžių prabudimai. Katarai
Viduramžių prabudimai. Viklifas
Viduramžių prabudimai. Husas ir Jeronimas
Augustinas. Apie Susaną ir Juozapą, skelbiant ištikimybę
Vienuolių institucijos įsigalėjimas
Kumrano ritinių paslaptis
Džonas Veslis, XVIII a. Anglija
Eretikas Džirolamas Savonarola
Kodėl kovo 8-oji?
Apsinuoginę kvakeriai
Nikėjos susirinkimas
Susanos istorija
Biblijos skiltis
Pasaulio sukūrimo puslapis
Mitologijos puslapis
Vartiklis