Politika (alternatyvos)

Kviečiame dalintis drąsiomis, neįprastomis, savitomis įžvalgomis, idėjomis, apmąstymais, pasvarstymais, pakritikavimais. Mūsų socialinis gyvenimas, aplinka, žmonės yra labai įvairialypiai ir nėra primityvūs. Kaip išspręsti čia kylančius rebusus? Arba juos sukelti...

NAUJA! Tai kada atpigs vaistai? A, Veryga?

Nieko nauja pasaulyje...

Pirmoji Hitlerio reakcija, sužinojus apie Pauliaus armijos apsupimą prie Stalingrado – nuslėpti tą žinią nuo savo liaudies. Bolševikai pirmiausia užėmė paštą ir telegrafą. Per sausio 13-ąją – pirmiausia pulta televizija... Dabar Putinas užgrobia arba blokuoja visą rusų žiniasklaidą ir ją paverčia melo skleidimo tribūna... Bet vis tik _yra kažkas nauja_ – tai šitie Kremliaus šunėkai, nesustodami lodami bando ne tik sudaryti iškreiptą vaizdą, bet ir „praskiesdami“ žmonių smegenis... Ir čia belieka bejėgiškai žiūrėti, kaip LT VSD nieko nedaro užkertant tam kelius...

Teisės neegzistuoja

Politinės teorijos dažniausiai pradeda apie teises. Tačiau dažniausiai nėra aišku, iš kur kyla tos teisės. Jos tarsi nukrenta iš dangaus. F. A. Hayekas, R. Nozick’as ir M. Rothbard’as – nė vienas jų - nepaaiškina jų atsiradimo. Anglų filosofas John Locke bandė išvesti asmeninių teisių koncepciją iš Dievo. A. Rand sako, kad proto galia yra objektyvių teisių šaltinis, tačiau ji nepaaiškina, kodėl. Pagal šią teoriją gyvūnai teisių neturi. Be to joje sakoma, kad Valstybė turi išskirtines teises, pvz., gynybos monopolijos (kariuomenė), įstatymdavystės, teisinių paslaugų (teismai) ir įstatymų priežiūros (policija). Tačiau kaip jos atsirado? Iš Valstybės proto galios? Iš objektyvių balsuotojų sprendimų?

Jei žmogus neturi teisių, tai jų neturi ir Valstybė. Nesunku matyti, kas iš tikro yra Valstybė: organizacija, veikianti mažos dalelės naudai kitų sąskaita – kaip bet kuri nusikalstama grupuotė. Iš tikro, piliečiai turėtų liautis palaikyti Valstybę.

Nauja šmėkla pasaulyje

Nauja šmėkla klaidžioja po pasaulį: prikariato šmėkla. Prieš du metus ji apsireiškė užimant Volstritą ir Arabų pavasario judėjimais. Prieš kelias savaites ji patrikdė Turkijos valdžią, o vėliau gąsdino Brazilijos masiniais protestais.

Tasai reiškinys žiniasklaidos dėmesį patraukė 2004 m. tai nutiko todėl, kad jos pagrindas tam tikra klasė – ne proletariatas ir ne vidurinioji klasė, o kažkas tarp jų.

Komunizmo ideologas Karlas Marksas savo laiku rašė apie „visišką proletariato nuskurdimą“. Prikariato, kita vertus, santykinis skurdas yra požymis. Jo atstovai nemiršta iš bado, tačiau gyvena prastesnėmis sąlygomis nei dirbantieji. Jie ne tik jo neturi, bet ir kažin ar gaus.

Terminas „prikariatas“ kilęs iš lotynų kalbos „precarious“, turinčio dvi reikšmes, kurių abi tinka šios grupės apibūdinimui. Pirmoji nusako elgetavimo statusą, kažko gavimą veltui. O kita – būseną, kuri yra laikina, nestabili ir praeinanti.

Tad prikariatas yra žmonės, gyvenantys iš laikinų uždarbių, o kai jo neturi, iš tėvų, giminių, sutuoktinių ar draugų paramos. O, jei norime būti tikslesni, ie ne tiesiog „žmonės“, o „jauni žmonės“.

Sociologas ir filosofas Zygmunt Baumanas rašė: pasakyk gimimo datą ir aš pasakysiu, kokiai klasei priklausai. Prikariato atstovai yra gimę 1980-2000 m. Šiandien nedarbas tarp 15-19 m. amžiaus yra 12,6%, kas sudaro apie 74 mln. jaunuolių. Padėtis blogiausia Vidurio Rytuose ir Šiaurės Afrikoje, kur jų dalis siekia 24%. Geriausia padėtis Rytų Azijoje (10%), o Europos sąjungoje tai 18%.

Tačiau tie statistiniai įverčiai netikslūs. Paskaičiavimai atlikti tik tarp nesimokančių. Tačiau šiuo metu universitetai, išskyrus brangiausius, veikia tarsi vaikų darželiai, priglobdami jaunuolius iš darbo rinkos. Tai vieta pasislėpti nuo nedarbo tėvų pinigais. Blogiausia – kad perkamas sugedęs produktas, kuris mažina galimybes įsidarbinti pabaigus.

Geriausias blogo išsilavinimo pavyzdys – mūsų valdžiažmogiai. Tik pažiūrėkite, kiek rašybos (ir kalbos) klaidų daro mūsų seimūnai, kas tampa ministrais (ką darbapartiečiai siūlė kultūros ir švietimo ministrais). Iškart aišku – išsilavinimo nėra. Negalima sakyti, kad valdžiažmogai negalvotų apie jaunimą, tačiau jų rūpestis – savi vaikai. Būtent jiems ir skiriamos investicijos – kaip įtaisyti į geras vietas ar ištrauki iš teismų, kai jie ką nors pridirbo, prisivogė, sumušė ar net užmušė ką nors.

Budulius - skaudinti!

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Rusijoje smarkiai padidintos baudos už automobilių parkavimo taisyklių pažeidimus.
Ar nevertėtų ir Lietuvoje tokiu būdu drausminti buduliškus įpročius (pvz, už invalidų vietų užėmimus)?
Pvz., baudas pakelti iki 1000 Lt (už pirmą kartą), o už pakartotinus greta baudos numatyti ir viešuosius darbus?

O požiūriai – taigi skirtingi!

Valdininkų smegenys iracionalūs. Visa, kas pas juos racionalu, susiveda į kišenę.        

Pirmas Prancūzijos prezidento Francois Hollande įsakas buvo sumažinti savo ir visos vyriausybės atlyginimus (nuo savo algos jis nurėžė visus 30%).
Ir šiaip Europos valdininkija kukli: eina į darbą pėsčiomis, važiuoja dviračiais. Savo laiku Anglijos premjeras poilsiui Ispanijoje užsisakė trijų žvaigždučių viešbutį, pirko vos ne pigiausią bilietą lėktuvui...
O mūsų išrinktas tautos žiedas? Net kai Seime išdrįsta svarstyti šį klausimą, šokta į akis ir aiškinta, kad jiems algas netgi reiktų pakelti... Nors ir šiaip lėšas švaisto į kairę ir dešinę nesimarkstydami...

Tad ką daryti?

Kai kiaulės lygesnės už kitus...

Demokratinėje visuomenėje visi turėtų būti lygūs – ir niekam nedaromos jokios išimtys. Štai, pavyzdžiui Rusijoje Putinas, jau išrinktas prezidentu, prieš pat iškilmes išleido įsaką, kuriuo „radikaliai“ sumažinamas „švyturėlių“ kiekis, o likusiems uždėti apribojimai jų naudojimui.

O pas mus? Vis dar vieni lygesni už kitus („visi gyvuliai lygūs, tačiau kiaulės lygesnės už kitus“)... Tokią situaciją reiktų traiškyti tarsi blakę! Kas tai padarys? Negi naujai išrinktas galimai „svarščikas“ V. Uspaskich, kuris kadaise nelegaliai lakstė į Kėdainius su švyturėliais?

Dar – reiktų aplamai naikinti Vadovybės apsaugos departamentą! Ką gi jis saugo? Sutręšusios valdžios atstovus? Nuo ko – dar didesnio sutręšimo? Ir kuo jie geresni už kitus?

Ką manote apie įvairias privilegijas valdžiai?

"Laisvė niekada negaunama iš vyriausybės. Laisvė visada išplėšiama iš vyriausybės letenų. Laisvės istorija yra pasipriešinimo istorija", Woodrow Wilson

Pasiūlymas: Stepių vilkas ir jo nepriklausomybė
Lietuvių filosofai apie gyvenimo prasmę
Spinoza. Laisvoje valstybėje kiekvienas gali galvoti ir sakyti, ką galvoja

          Jūsų vardas: 
Jūsų el.pašto adresas: 

Jūsų žinutė:

           

Papildomi forumai:
Politikos aktualijos  |   Drąsios idėjos  |   Apmatai: Moralumas
Filosofijos forumas  |   Gegužio žiedai; oro pilys  |   Religinis forumas
Pokalbiai apie viską

Kviečiame padiskutuoti ir apie Meritokratiją - ar jos reiktų mums?

Lankytojų žinutės

2023 m. spalio 16 d., pirmadienis, 19:44:49
Jaunysteje, prie sovietų galvojau, kad II-asis pasaulinis karas, paskutinis istorijoje, kad žmonija išaugo iš barbarystės laikų, kad esam išsilavinę ir protingi, kad gerbiam kito žmogaus įsitikinimus, laisvę ir gyvybę. Subirėjus Sovietų Sąjungai, uždangai. pakilus sužinjau, kas dėjosi ir dedasi pasaulyje, kad karas neišnyko, kad kariaujama, žudoma. Keista žmogaus prigimtis, žiaurumas, gobšumas, kad ir dabartiniai įvykiai Izraelyje Karai praranda žmoniškumą.

De'sant 2023 m. rugpjūčio 29 d., antradienis, 10:12:04
Talmudas yra daugiau panašus į komplikuotą mokslinį traktatą, nei kad į praktinę gyvenimišką instrukciją. Laikui bėgant Talmudas tiek išsipūtė, kad paprastas eilinis žydas gali jame paskęst, susipainiot ir nebesuprast dievo nurodymų.
Todėl XVI amžiuje didysis rabinas (levitas) Yosef Karo išleidžia specialų sutrumpintą Talmudo variantą, „Šulchan Aruch“ (lietuviškai išvertus „padengtas stalas“),
kuriame visos filosofinės diskusijos/debatai yra išmesti (kad nekvaršint eiliniam žydui galvos) ir kuriame padaryta supaprastinta aiški santrauka visų dievo nurodymų, kaip žydui reikia gyventi kasdieninį gyvenimą.
„Šulchan Aruch“ tai knyga, kuri privalo būti pas kiekvieną tikrą žydą ant stalo ir kurios nurodymų privalo laikytis kiekvienas tikras žydas kiekvienam savo žingsnyje gyvenime.
Mažas pratimas namų darbams. Kai lankotės knygynuose ir bibliotekose, tai pabandykite juose surast Talmudą. Knygyne jūs rasite kokius tik norit šventus raštus – Bhagavad Gitą, Upanišadas, Koraną, Tripitaką, Seną/Naują Testamentą, Tibeto Mirusių Knygą, ezoterikos didžiausią kalną, žodžiu rasite ko tik norit, bet niekada nerasite Talmudo. Išbandykite, patikrinkite. Apsilankykite knygyne/bibliotekoj.
Atsakymas kodėl niekada nerasite knygyne Talmudo, randasi pačiam Talmude: "Gojus įkišęs nosį į įstatymą (talmudą) yra kaltas ir baudžiamas mirtimi".
Gojams negalima laikytis šabato (nedirbt per šabatą). Šabatas yra skirtas tiktais žydam. O gojai privalo dirbt per šabatą. Gojams negalima studijuot Talmudo. Talmudas skirtas tiktais žydams. O gojai turi laikytis „Noacho nurodymų“ – būk nuolankus, atsuk kitą žandą, etc. Kas nesilaiko šitų nurodymų – pažeidžia dievo tvarką ir bus nubaustas.O tam kad gojam nekiltų noras patiems užsiimt bankininkyste, tai tam tarnauja pasaulėžiūra skirta specialiai gojams – krikščionybė/islamas. Krikščionybė/islamas teigia, kad užsiimt bankininkyste yra labai juodas užsiėmimas, ir už tokį užsiėmimą tavęs laukia pragaras. Tu geriau eik dirbt žemę ar dar ką nors, bet bankininkyste neužsiimk jokiu būdu, nes tai didelė nuodėmė.
Tuo tarpu žydams dievas sako, kad būtinai steikit bankus ir dalinkit gojams paskolas už palūkanas.
Dievas puikiai rūpinasi ir žydais ir gojais. Dievas gojams bankininkyste užsiimt draudžia, o žydams atvirkščiai – dievas liepia užsiimt bankininkyste. Netgi šabato dienos draudimas negalioja, jei gojus atėjo pasiskolint pinigų su palūkanom per šabatą, tai būtinai turi paskolint, nes nėra didesnio džiaugsmo dievui kaip kad gojaus suvarymas į bankrotą.
JAV doleris nėra JAV valstybės banknotas. JAV doleris yra „Federal Reserve System“ banknotas.
Levitų privati kontora „Federal Reserve System“ turi galią spausdint JAV dolerį (ir neribotais kiekiais), visos likusios pasaulio šalys gali spausdint savo pinigų ne daugiau nei pas save turi rezerve JAV dolerių, visų šalių valiutos yra pririštos prie JAV dolerio. Tas buvo nustatyta Bretton Woods sutartimi 1944 metais, po antro pasaulinio karo.
Visos pasaulio šalys privalo laikytis šios Bretton Woods sutarties. Tiesa sakant, antrasis pasaulinis karas ir buvo organizuotas vien tiktais tam, kad įgyvendint šitą schemą. Karo veiksmų metu visų kariaujančių šalių valiutų vertė krito į nulį ir to pasėkoje visos šalys buvo priverstos pasirašyt Bretton Woods sutartį.
Kai „Federal Reserve System“ atspausdina vieną dolerį, tai tą dolerį paskolina JAV vyriausybei su 12% metinėms palūkanom, tai yra, metų gale JAV vyriausybė turi gražint 1 dolerį 12 centų. Tie 12 centų apyvartoje neegzistuoja, todėl tam kad gražint 12 centų, JAV vyriausybė yra priversta juos skolintis vėl iš tos pačios „Federal Reserve System“ ir vėl už procentus. Ir tokiu būdu JAV vyriausybės prasiskolinimas privačiai kontorai pavadinimu „Federal Rezerve System“ auga geometrine progresija ir tos skolos neįmanoma grąžint pagal apibrėžimą.
John F. Kennedy buvo nušautas praėjus keliems mėnesiams po to, kai Kenedy pasirašė „Executive Order 11011“, kurio esmė buvo perimti dolerio spausdinimo funkcijas iš „Federal Rezerve System“ ir gražinti jas į Finansų Ministerijos rankas. Buvo atspausdinta keli milijardai naujų kupiūrų, tačiau nesuspėta paleisti jas į apyvartą. Kenedy „netikėtai atsitiktinai“ buvo „mįslingai“ nušautas. Atspausdintos naujos kupiūros liko pamirštos ir visi toliau naudojasi „Federal Rezerve System“ banknotais.
Gojaus paskirtis yra mus aptarnaut ir niekam daugiau.
Mums visai nereikia kad būtų taika ir ramybė ant žemės. Permanentinė „valdomo chaoso“ būsena – štai mūsų stichija. Kaip kad yra posakis „drumstame vandeny lengva gaudyt žuvį“.
Gojus mes visą laiką turime laikyti totaliai dezorientuotus. Mėtyt gojus tai į kairę, tai į dešinę ir vėl atgal. Nei sekundei neduot sustot, visąlaik judesy non-stop režimu.
Iš pradžių mes pjovėm gojus tarpusavy kai biblijos pagalba krikštijom gojus. Kai beveik visi gojai tapo apkrikštyti, tai tada nebeliko preteksto pjaut gojams. Tačiau sprendimas mūsų buvo pats paprasčiausias – pametėjom gojams komunizmo ideologiją ir dabar komunistai gojai eina pjaut krikščionių gojų. Kai visi krikščionys buvo išpjauti, ir visi tapo komunistais gojais, tada vėl kiek palaukę pabūvėję, jau pjaunam komunistus gojus su kapitalistų gojų pagalba. Svarbiausia – niekada nesustot, niekada nesustot. Judėt judėt judėt. Varinėt gojus iš vieno kampo į kitą non-stop režimu. Ir gaudyt žuvį visam tam drumstam vandeny.
Levitų tikslas yra labai paprastas – kad visa likusi žmonių populiacija būtų jiems už tarnus ir vergus, kad levitai galėtų naudotis likusios populiacijos darbo vaisiais patys nedirbdami jokio fizinio darbo. Kadangi levitų yra nedaug, o žmonių populiacija yra didelė, tai levitai vieni patys negali visų tų žmonių sužiūrėt (juk neprilakstysi paskui kiekvieną asmeniškai iš 6 milijardų žmonių - tas neįmanoma fiziškai), todėl levitams yra reikalingi pagalbininkai žmonių populiacijos valdyme. Tokie levitų pagalbininkai buvo dirbtinai sukurti ir pagaminti prieš 4000 metų Sinajaus dykumoj – tai informacinė armija (žydai). Informacinė armija yra skirta sužiūrėt ir sukontroliuot visą likusią žmonių populiaciją.
Kad būtų aiškiau, tai analogiją galim pavaizduot grafiškai – žiūrėti prikabintą paveiksliuką:
avinų banda - tai gojai;
aviganis šuo – tai žydai;
žmogus – tai levitai.
Avys

De'sant 2023 m. liepos 30 d., sekmadienis, 17:57:29
Plėšiamieji grobstomieji reidai chazarams pradėjo tapt nebesėkmingi ir to pasėkoje pradėjo smukt Chazarų chano (valdovo) autoritetas – kam klausyt chano komandų, jei vis vien visi mūsų plėšiamieji reidai nesėkmingi, eina tegu jis tada nuo mūsų galvos kuo toliau. Chazarų chanas pradėjo suprast, kad reikia savo tautai duoti kokią nors religiją tam, kad ji išliktų vieninga ir klausytų chano, antraip viskas subyrės. Chazarų chanas pasikviečia pas save paeiliui į svečius visų tuometinių žinomų religijų atstovų aukščiausius šventikus ir su kiekvienu asmeniškai kalbasi užsidaręs palapinėje po pora savaičių. Kalbasi su budistų, su katalikų, su stačiatikių, su judaizmo aukščiausius šventikais. Iš visų religijų Chazarų chanas planuoja išrinkt savo tautai pačią geriausią religiją. Kai jis su visom religijom susipažįsta, tai be jokių dvejonių išsirenka sau judaizmą, kadangi judaizmas geriausiai atitinka klajoklių plėšikų chazarų mentalitetą.
Atkreipsim jūsų dėmesį, kad Chazarų kaganate buvo viskas apiforminta labai atviram išreikštam pavidale (kas buvo didelė klaida, nes tai nukrypimas nuo užslėptos schemos, ir tik laiko klausimas kada atvira sistema žlugs): visa chazarų aukštuomenė buvo atversta į judaizmo religiją, o visi vargdieniai chazarų valstiečiai – į krikščionybę(ir krikščionybės atmainas, tame tarpe islamą).
969 metais Kijevo Rusios kunigaikštis Sviatoslavas nukariauja Chazarų kaganatą.
Nukariautame Chazarų kaganate naujieji žydai chazarai-judėjai nelabai beturi kieno sąskaita parazituoti, todėl susikrauna savo daiktus ir išsivaikšto ieškot laimės po pasaulį. Jie pradeda skverbtis į Europą iš rytų pusės (per Lietuvą, per Lenkiją, per Vokietiją). Visi šie naujieji žydai chazarai-judėjai yra laikomi aškenazi žydais.
Žydai sefardimai - tai palikuonys tų, kuriuos Mozė vedžiojo po Sinajaus dykumą. Į Europą sefardimai skverbėsi pro vakarų pusę (pro Afriką, pro Ispaniją, pro Prancūziją ir t.t.).
O aškenazi žydai neturi išvis nieko bendro su Mozės vedžiota grupe, tai išvis nei vienai iš 12 genčių nepriklausantys žydai (realiai formaliai tai būtų 13-toji žydų gentis, bet tokios 13-tos genties biblijiniuose raštuose nėra aprašyta, todėl šį klausimą visi apeina patyliukais). Aškenazi žydai tai tiurkai-chazarai, kurie IX amžiuj priėmė judaizmo religiją. Į Europą aškenazi žydai skverbėsi pro rytinę pusę (per Lietuvą, per Lenkiją, per Vokietiją, etc). Lietuvoj ir Lenkijoj gyvenantys žydai praktiškai 100% yra aškenaziai.
Priminsim, kad aškenazi žydai sudaro 80% nuo visų žydų, ir kai aškenazi žydai grįžinėja imigruot į „savo dievo jiems pažadėtą žemę Palestiną“, tai yra išvis visapusiškas istorinis nonsensas, kadangi aškenazi žydai neturi nieko bendro su Mozės vedžiotais žydais, kuriem dievas pažadėjo Palestiną, aškenazi žydai tai tiurkai-chazarai, kurie iki IX mūsų eros amžiaus ničnieko nežinojo nei apie Mozę, nei apie Torą, ir kurie gyveno absoliučiai kitam geografiniam regione.
Atkreipsim jūsų dėmesį, kad levitai yra uždara genetiškai grupė, nepriimanti naujų narių iš išorės. Ir netgi genetiniai tyrimai rodo, kad visi kojenai (viena iš levitų specializuotų atšakų) turi taip vadinamą „Koheno geną“ ir jie niekad nesimaišė su paprastais eiliniais žydais. „Koheno geną“ turi visi kojenai, nepriklausomai nuo to kuriai žydų grupei (sefardams ar aškenaziams) tie kojenai formaliai priklauso. Kitaip sakant, schema labai paprasta - levitai atvykę į bet kurią geografinę vietovę, ir atvertę dalį vietinės gojų faunos į judaizmą, tuos gojus paverčia žydais, o patys išlieka tos naujai suformuotos žydų grupės vedliais.
Taip pat šiek tiek detalizuosim žydų šventus raštus, apie kuriuos gojai neturi žalio supratimo.
Pirmiausia reik gojus supažindint su tuo, kad tas pats terminas/sąvoka „Tora“ skirtingų žmonių yra naudojamas su skirtingom prasmėm, todėl gojai gali susipainiot kas kur ir kaip, nebesuprast kas vyksta ir nebesusikalbėt.
Siauraja prasme,
Tora – tai pirmosios 5 Senojo Testamento knygos, Mozės Penkiaknygė. Tokią „toros“ termino prasmę naudoja krikščionys.
Plačiaja prasme,
Tora - tai religinė ir socialinė judaizmo teisė, kurią sudaro Biblijoje ir Talmude surašyti priesakai. Kitaip sakant, čia terminas „tora“ apima VISAS judaizmo knygas ir raštus. Tokią „toros“ termino prasmę naudoja žydai.
Dar platesne prasme,
Tora – tai Kosmologinės tvarkos principas. Vėlgi, tokią „toros“ termino prasmę naudoja žydai.
Talmudas – religinių, teisinių, etinių judaizmo normų rinkinys, tai komentarai ir aiškinimai apie Senojo Testamento turinį.
Talmudą sudaro Mišna ir Gemara.
Mišna – tai Toros (Mozės Penkiaknygės) komentarai/paaiškinimai.
Gemara – tai Mišnos aiškinimai/komentarai, kitaip sakant Gemara yra Toros komentarų komentarai (skamba gal ir keistai, bet toks yra formalus teisingas apibrėžimas).
Talmudą sudaro daugybė knygų ir raštų, kuriuose aprašoma kaip įvairūs rabinai diskutuoja ir veda debatus apie įvairius judaizmo klausimus. Talmudas yra labai didelis pagal apimtį ir sudėtingas. Talmudas yra daugiau panašus į komplikuotą mokslinį traktatą, nei kad į p

De'sant 2023 m. liepos 30 d., sekmadienis, 16:52:12
Levitavimo pagrindai
1. Gojai neturi būt per daug protingi, tam kad nesusivoktų kas realiai vyksta. Gojų paskirtis ant šios žemės yra tarnaut mums ir atlikt visus juodus darbus. Gojų paskirtis yra tiktais tokia ir nieko daugiau. Todėl talmude dievas žydams aiškiai ir nedviprasmiškai įsako „geriausiasis iš gojų nusipelno mirties“. Visus nors kiek mąstančius gojus reikia eliminuot pasitaikius pirmai progai. Vienas iš tokių įspūdingesnių gojų selekcijos pavyzdžių – tai bolševikų revoliucija ir po jos sekusi masinė gojų dirbtinė selekcija – šaudymai, trėmimai į Sibirus, golodomorai ir t.t. Visus nors kiek potencialius, galinčius mąstyti, gojus eliminuojam, paliekam tik pačius bukiausius kurie tetinka būt už juodadarbius. Tiesiog gojaus tokia paskirtis. O tai kas čia paskui mūsų lauks jei paršiukai tvarte pradės per daug mąstyti, paskui gali kilt mums per daug komplikacijų, mums visai nereikia kad jie per daug mokėtų mąstyt. Gavai, gojau, darbą/užduotį į nasrus, ir eik jį daryt, o nieko daugiau tau suprast nereikia.
Sekantis gojų populiacijos valdymo principas.
Kadangi dievo armijos tėra tiktais 0.2 procento nuo visos populiacijos (tiktais 2 iš 1000), tai tam kad išgaut didesnį valdymo efektyvumą mums reikalingi talkininkai iš pačių gojų tarpo. Tuos gojus, kuriems pavyko prasimušt į aukšto rango pozicijas gojų populiacijoje, mes įtraukiam į specialiai dėl tokių gojų sukonstruotą organizaciją – masonus. Masonų organizacijos ypatumai yra sekantys. Tai „slapta galinga“ organizacija ir kadangi gojų suvokimas yra toks kaip pas paršiukus, tai gojaus ego būna labai pakylėtas į aukštumas nuo to fakto, kad dabar jis galės dalyvaut „slaptos galingos“ organizacijos veikloje, gojus visas spindi iš džiaugsmo ir su didžiausiu malonumu vykdys visus mūsų nurodymus, kuriuos gauna iš šios „slaptos“ organizacijos. Masonų organizacijoje yra prigalvota aibė visokių mistinių ir didelį įspūdį darančių ritualų, masonų organizacija gojui suteikia tokių žinių apie supantį pasaulį, kurių jis ankščiau niekada net ir nesapnavo. Tik tas „žinių suteikimas“ yra labai dozuotas ir jį reikia užsitarnauti. Yra speciali narių gradacija – masonų laipsniai. Gojus, jei labai uoliai stengsis, gali pakilti maksimum iki 33 laipsnio. Daugiau gojui negalima, lubos yra 33-čias laipsnis. Žydas gali pakilti maksimum iki 66 laipsnio. O virš 66 laipsnio yra tiktais levitai. Užsitarnauti kilimą laipsnių hierarchijoje galima tiktais klusniai vykdant masonų organizacijos nurodymus. Ir gojus su džiaugsmu tuos nurodymus vykdo. Kaip ne kaip, o dabar jis yra super mega organizacijos, valdančios pasaulį, narys, kas gi gali būt maloniau pamalonint gojaus ego nei kad šitas faktas.
Taip pat, tuos gojus, kuriems pavyko prasimušt į aukšto rango pozicijas gojų populiacijoje, mes pakišam jiems po nosim ir apženijam už moterų kurios priklauso mūsų dievo armijai. Kaip kad yra posakis „vyras tai galva, o moteris tai kaklas. Kur kaklas pasisuks, ten galva ir žiūrės“. Šiame fronte dirba mūsų specialiai paruoštas ir apmokytas desantas – „nuotakų institutas“, kuris buvo trumpai aprašytas ankščiau.
Žydų istorija. Svarbūs, tačiau mažai žinomi istoriniai faktai
Aptarsim šiek tiek kai kuriuos žydų istorijos momentus, apie kuriuos gojai neturi žalio supratimo.
Kaip kad pas lietuvius yra žemaičiai, aukštaičiai, dzūkai, suvalkiečiai, taip ir pas žydus analogiškai yra 12 genčių.
Po karaliaus Saliamono mirties žydų valstybė suskilo į dvi dalis: Izraelį (šiaurinė dalis) ir Judėjos karalystę (pietinė dalis).
Izraelyje liko 10 žydų genčių, o Judėjos karalystėj - atsiskyrusi viena gentis – Judėjai. Vėliau šiaurinę dalį (Izraelį) nukariavo babiloniečiai, kurie sugriovė pirmąją Jeruzalės šventyklą, ir paėmė 10 žydų genčių į nelaisvę, kurios visos laikui bėgant sunyko ir pražuvo. Iš 12 genčių išliko tiktais pietinėje dalyje, atsiskyrusioj Judėjoje gyvenanti viena judėjų gentis, na ir plius levitų gentis (kaipgi be jų).
Iki šių dienų išliko tiktais judėjai ir levitai. Šiuo metu judėjaus ir žydo sąvoka yra naudojamos kaip sinonimai (nes visų kitų genčių nebeliko).
Šiuo metu žydų populiacija susideda iš:
80% aškenazi žydų
ir
20% sefardimų žydų.
Yra dar ir daugiau smulkių žydų atšakų, bet pagrindinės yra tik šios dvi: aškenaziai ir sefardimai, todėl Izraelyje šiuo metu yra tiktais du pagrindiniai aukščiausieji rabinai: aškenazių pagrindinis rabinas ir sefardimų pagrindinis rabinas.
Judėjai, kurie gyveno Judėjos karalystėje, yra priskiriami sefardimų žydams. Tačiau sefardimai sudaro tik 20% nuo visų žydų. O didžioji liūto dalis - 80% yra aškenaziai. Kas gi yra tie aškenaziai ir iš kur jie tokie atsirado?
Maždaug VII-IX mūsų eros amžiuje tarp Juodosios ir Kaspijos jūrų susiformavo Chazarų Kaganato valstybė, kurios dydis pakankamai įspūdingas.
Chazarų Kaganatas gyveno iš to kad tiesiog elementariai plėšikavo ir grobė aplinkinius kraštus (Kijevo Rusią ir kitus), jokia naudinga veikla neužsiminėjo, tai tiesiog elementarūs klajokliai plėšikai. Laikui bėgant Kijevo Rusia sustiprėjo ir pradėjo duot atkirtį plėšikams. Plėšiamieji

2022 m. lapkričio 20 d., sekmadienis, 12:01:15
Politinis armagedonas!..

Už Lietuvą, vyrai! 2022 m. spalio 15 d., šeštadienis, 08:25:23
Pagaliau turime tikrą liaudies prezidentą:
Linas Jurgutis!
Lietuva to dar nematė.
Į mūšį, broliai...tai bus armagedonas Lietuvoje.

De'sant 2022 m. balandžio 26 d., antradienis, 18:23:55
Šiame laiko tarpe besidenacifikuojancioms tautoms, tokioms kaip Rusija, Ukraina, Lenkija, Lietuvą, Latvija, neužilgo teks pradėti nuo apvalaus nulio.

JAUNASIS KONSERVATORIUS 2021 m. rugsėjo 6 d., pirmadienis, 10:31:16
Palaikau lietuvos valdžia kuri sunaikino Lietuvos valstybininguma ir naikina Lietuvos istorini pavelda, kultura bei pačius lietuvius. Griauti visus paminklus, parduoti ar nugriauti dar neparduotus kulturinius objektus. Skatinti kaip kulturinius, taip ir fizinius iškripimus. Skatinti alkoholizma, iteisinti narkotikus bei pros_titucija. Naikinti gamta. Ivežti kuo daugiau migrantu. Kelti kainas. Skatinti korupcija bei nusikalstamuma. Ruošti policija bei kariuomene šaudyti lietuvius. Kitaip sudaryti nepakenčiamas pragyvenimo salygas Lietuvoje. Globaliame pasaulyje lietuviai turi asimiliuotis su migrantais arba išvykti darbams i kitas šalys. Šlovė Landzbergiui ir jo šeimai! Šlovė JAV!

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 19:47:39
O koks tu butum valdziazmogis

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 19:46:05
Laisvas balsavimas. bet už ką balsuoti......

2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 23:03:15
Mano nuomonė, kad blogai dirba valdžiažmogių pagalbininkai. Gramatinės klaidos – to įrodymas.

2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 23:01:52
nuvertusi Lukašenk_ą_ - ne valdžiažmogis, paprasčiausias žiemgalis arba kad netrikdyti žemaičių žmogus iš Palatvės. Žiemgaliai save laiko arba lietuviais arba latviais. Kai rašau tikrai padarytos klaidos yra antraeilis dalykas. O jei rašyčiau kaip kalbu mane būtų dar sunkiau suprasti. Aš nesiskundžiu, tik šios smėlio dėžės požiūris yra toks: „Geriausias blogo išsilavinimo pavyzdys – mūsų valdžiažmogiai. Tik pažiūrėkite, kiek rašybos (ir kalbos) klaidų daro mūsų seimūnai, kas tampa ministrais (ką darbapartiečiai siūlė kultūros ir švietimo ministrais). Iškart aišku – išsilavinimo nėra. Negalima sakyti, kad valdžiažmogai negalvotų apie jaunimą, tačiau jų rūpestis – savi vaikai. Būtent jiems ir skiriamos investicijos – kaip įtaisyti į geras vietas ar ištrauki iš teismų, kai jie ką nors pridirbo, prisivogė, sumušė ar net užmušė ką nors.“

2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 22:56:25
Ką Sviatlana turi pasiūlyti savo tautai, nuvertusi Lukašenka. Gal kaip ukrainietis, draugyste su Putinu, tada iš vis ji neįdomi. Lukašenka visgi pakankamai ilgai atsispyrė nuolatiniam Rusijos spaudimui. Gal Baltarusijos Lukašenka, iš tikro, gyndamasis save, gynė ir Lietuvos laisvę ar jos ramesni gyvenimą (kerštas gerąjam Kubiliui, primiršusiam savo tautą). Juk nuolat vyksta nervų karas, kokia taika, kokia laisvė?! Atsikvošėkite!

Paskutinės naujienos 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 22:50:25
Sviatlana iš Baltarusijos yra neabejotina grėsmė Lietuvos laisvei. Dingstis užpulti laisvą šalį, kurioje remiami nusikaltėliai besikėsinantys nuversti Baltarusijos valdžią. Amerikiečiai neateis ir neapgins laisvos Lietuvos, o vokiečiams dėl Baltarusijos laisvės ir gali būti nedidelis noras lieti kraują. Kuo greičiausiai šią pakištą kiaulę reiktų ištremti į Ameriką, tegu žinosi.

2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 22:28:32
Visgi nepaaiškinau, kodėl motinai buvo taip sunku atsiprašyti blogiuko. Juk ji prieš įstatymus buvo visai švari, ji nepažeidė jokio įstatymo ir jautėsi visiškai teisi. Nors po to daug kartų atsiprašinėjo, o aplinkiniams mirtinai išgąsdintiems iš tų atsiprašymų nebuvo jokios naudos.

Įrašų peržiūros salės pamoka: „Įniršis“ 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 22:21:04
Meninėje tikrovėje blogiečiams visai nebūtina laimėti ir gali čia atsipalaiduoti. Tikrovėje taip nėra. Vėl meninėje tikrovėje negeriečiams pavyko pričiupti blogiuką ir dar ne bet kaip! „Mokinė“ nužudė „mokytoją“ ir dar taip, kad aiškiai parodė, kad pamokos neišmoko. Nors gal pradėjo mokytis teisingai elgtis, teisingai pasirinkti...
Laisviems (blogiems) žmonėms gali būti net labai sunku suprasti, kodėl motina neatsiprašė su ja taip gražiai iš pradžių bendravusio blogiuko, juk jis pirmas atsiprašė. Blogiukas visada turėjo dingsti peržengti ribą, motinos draugužis pamiršo nupirkti kavos, tad buvo pritrenktas tuščiu kavos puoduku, o po to užmuštas, nes neteisingai pradėjo elgtis ir t.t...
Meninėje tikrovėje dažnai minimas paslaptingas karas. Tik blogiečiai kariauja ne su negeriečiais, nors jų nebeįmanoma nepastebėti. FTB - negeriečių lizdas ir, ko gero, sąžiningas, nors ten gali atrodyti dedasi kažkas labai nedoro neįsitraukusioms į paslaptingą karą dalelėms.
Laisviems (blogiems) žmonėms, vis gi, reiktų paaiškinti, kad negeriečiai kariauja, iš pirmo žvilgsnio, negarbingą karą, jiems nieko nereiškia, primokytiems nedorėlių, patiems pasiaukoti ar geriau, ką nors vietoj savęs pasiųsti pasiaukoti. Negeriečiams, regis, pagrindinis ir vienintelis priešas tėra blogiečiai (laisvi žmonės, kurie nelinkę laikytis jiems primetinėjamų taisyklių).
Neišmokta pamoka: Jei negerietis atsiprašytų blogiečio, jam nebereiktų keršyti ar kariauti su blogiečiu gal net ir begalinio karo.

2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 15:42:43
Žiaurus rusiškas elgesys, kankinimai, net nesvarbu ar jiems paklusi ar nepaklusi, tai mažytė dalelė to siaubo, ką galėtų pasiūlyti laimėję visko nusavintojai GERIEJI NEDORĖLIAI.

2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 15:35:05
O kas slepiasi už gerųjų nedorėlių? Nieko nenustebinsiu, atskleidęs, kad tai visur jų kūne esančio kalėjimo statytojai, kurie jau pralaimėjo žaidimą VISKAS ARBA NIEKO ir liko BE NIEKO. Tik jie už įstatymų ribų karo nusikaltėliai, yra galimybių nepatyrusias daleles gąsdinti, vaidinti kokie jie ten svarbus kažkur... Žemėje jų pasiekta viršūnė Tarybinė RUSIJA gimusi ir kritusi dvidešimtame amžiuje, daugiau neturi jokios tvirtesnės atramos.

2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 15:29:29
Perspėjimas: Meninėje tikrovėje, bent kol kas GERIESIEMS NEDORĖLIAMS labai neblogai sekasi.

2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 15:27:38
Iš tikro, jie nėra geri, tik nedorai bando kitų akyse pasirodyti GERAIS.

išsilaisvinęs lietuvis 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 15:26:17
Tokiame slaptame kare visgi reiktų suprasti ir įvardinti, kas yra visų priešas. Taikinys, nuo kurio reiktų apsiginti: GERIEJI NEDORĖLIAI, labai greiti užsikarti į svetimo šeimininko vietą; pinigai, galia, šlovė – viskas jiems antraeiliai dalykai. Kur jie beprasisuktų, jiems svarbu, kad būtų pralietas kraujas, o jie liktų neva nekaltos, blogiečių prispaustos aukos.

išsilaisvinęs lietuvis 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 15:19:19
Svarbiausia pamokėlė išsilaisvinusiems ar norintiems išsilaisvinti (kažin ar daug čia besilankysiu, kariauti žodžių karus toliau prasmės nebėra, kai jau laimėjęs esi): Ar mūšio lauke ar nekariaujančioje, bet įstatymais prispaustoje tėvynėje-gimtinėje laisvas žmogus neprivalo paklusti, viskas turi būti savanoriška, kitaip labai greit laisvas žmogus gali prarasti savo laisvę, o su ja, galimybę, ką nors daryti, kai jau kiti, išsisėmę, jau nieko nebegali padaryti.

Išsilaisvinęs lietuvis 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 14:57:03
Kaip užsienietiškų žodžių priespauda kliudo net laisviems amerikiečiams akivaizdžiai kaip yla iš maišo išlenda per Kadešo mūšį, vienam iš neseniai rodytų, gal vis dar rodomų įrašų peržiūros (kino) salėse. Laisvi žmonės įrašų salėse labai daug ko gali išmokti. Tik laisvi žmonės net neprivalo ten lankytis ir „priešams, nutautintojams“ mokėti savo pinigus. Laisvi žmonės nieko neprivalo, įstatymai visgi tėra apatinė riba, į kurią gali nekreipti dėmesio, atsidūrę už įstatymų ribų laisvi žmonės.

2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 14:51:17
Lietuvių kalba labai tinka ir karui.

išsilaisvinęs lietuvis 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 14:46:08
Mano nuomone, laisviems lietuviams net nereiktų per daug kištis į tai kas vyksta Lietuvoje bent septynesdešimt penkis metus. Laisvi, bet gyvi, kad ir ne gimtinėje turi daugiau galimybių. Nors kvaila būtų leisti visokiems užsieniečiams spausti, engti ir išnaudoti Lietuvos kaimietukus, kuriems gal net gėda, kad jie kažkokie Lietuvos kaimietukai ir „atsilikę“ nuo pasaulio miestietukų. Taip neturėtų būti. Lietuvių kalba (be rusiškų keiksmažodžių) tinka ne tik menui bet ir mokslui. To nesimato, kurtoje tautinėje mokykloje. Vis gi nemenkas uždavinys būtų per septyniasdešimt penkis metus tokioje aplinkoje nenutautėti. O nutautinimas tai tiesus kelias į laisvės praradimą, o po jo praradimo į visko praradimą.

Išsilaisvinęs lietuvis 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 14:36:03
Pamokėlė dar neišsilaisvinusiems: Laisvas žmogus nieko neprivalo. Jis net neprivalo ginti savo tėvynės ar lieti savo kraują.

2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 14:15:34
Kaip išsilaisvinęs lietuvis net nelinkęs Algį Greitai pripažinti laisvu lietuviu. Gal jis laisvas žmogus, bet ne lietuvis, gal ukrainietis, bet ir to nėra įrodęs.

Išsilaisvinęs lietuvis 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 14:13:01
Kažin ar laisvoje Lietuvoje pirmasis pabandęs išsilaisvinti nėra ukrainietis Algis Greitai? Man kaip išsilaisvinusiam lietuviui, labai nepatinka jo nelaisvas užsienietiškas požiūris į dvidešimto amžiaus pradžios įvykius Lietuvoje. Jam kaip Ukrainiečiui norint apsiginti savo ar savo tautos laisvę reiktų kraują lieti Ukrainoje, o ne šalinti visas kliūtis norint išreikšti savo mintis jam svetimoje tėvynėje. Mat, vargšelis negali pasakyti ką nori ar apsiginti be rusiškų keiksmažodžių. Man labai nepatinka, kad į Lietuvos gyvąjį meną prastumta tiek rusiškų keiksmažodžių. Jie naudojami net vaizduojant ne tarybinius laikus, užsienietis bandantis apginti savo laisvę svetimoje tėvynėje su tarybinėm ar net carinėm liekanomis.

Išsilaisvinęs lietuvis 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 14:05:26
Lietuviai (kaimietukai) be ginklų dvidešimto amžiaus pabaigoje susigražino Vilnių išėję į Baltijos kelią. Juk niekas nežinojo tada, kaip viskas pasibaigs. Jie niekam nei skolingi, nei dėkingi, išskyrus Islandiją (jūrinę valstybę – tai yra svarbu, nors Klaipėda – kol kas prarasta, kaimietukų akimis), kuri pirmoji pripažino Lietuvių tautos nepriklausomybės atstatymą dvidešimto amžiaus pabaigoje.

Išsilaisvinęs lietuvis 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 13:58:16
Akivaizdu, kad ant išsilaisvinusios Lietuvos dvidešimto amžiaus pradžioje nuo rusų (tarybinių ar netarybinių, jokio skirtumo), vokiečių, bei lenkų bandoma užmesti pernelyg didelė praeities našta. Tas kėslas sužlugo, Lietuvai nepavyko tapti visa apimančia pasaulio kunigaikštyste. Susivienijusi su lenkais tris kart pasidalinta ir neapsiginusi – pernelyg slegianti lietuvių kaimietukų pečius praeitis. Lietuvių (kaimietukų) nebedomina tokia bendra praeitis su lenkais. Kaip lenkai pasielgė su Vilniumi? Būtų visa Lietuvą užkariavę, jei būtų manę, kad turi tokią teisę. Jie neturėjo teisės ir Vilniaus užgrobti. Sostinę, kurią įkūrė Lietuvos kunigaikštis Gediminas. Tautinis dvidešimto amžiaus pradžios ir pabaigos atgimimas – tiesiog būtina sąlyga siekiant apginti tik savo lietuvių tautos laisvę. Kubilius labai klysta, neva ukrainiečiai gina mūsų laisvę, kariaudami Ukrainoje. Jiems dvidešimto amžiaus pradžioje nepavyko išsikovotą laivę apsiginti. Jie dvidešimt pirmame amžiuje gina tik savo tautos laisvę.

2019 m. spalio 26 d., šeštadienis, 15:52:21
SUOKĖ
jam visi:"Gerovė".
Štai ant jos ir užsirovė...

karšta naujiena 2019 m. liepos 27 d., šeštadienis, 16:59:59
Stebėkite: V. Putinas šiandien neria Suomijos įlankoje prie nuskendusio rusų povandeninio laivo. Artimi šaltiniai praneša, kad jis vienu švystelėjimu iškels laivą į paviršių, po juo ras Gintaro kambarį ir fiurerio bunkerį su gyvu Hitleriu. Jei tai nepavyktų, reikštų, kad vėl britai chuilo pakišo...

W.A. 2019 m. vasario 8 d., penktadienis, 09:39:17
tai buvo "dienos mintis". Jos nėra išsaugomos archyvuose - tiesiog parodomos ir viskas:
Žydai panašūs į vinis daugiaaukščiame name: nors jos pačios nėra labai vertingos, be jų pastatas sugrius. Dž. Adisonas

2019 m. vasario 8 d., penktadienis, 00:01:35
Neberandu tos vietos kur buvo kažkokio žinomo žmogaus palyginimas žydų su vinimis. Gali būti ir kitokia nuomonė ar palyginimas: „Žydai – kirmėlės tarpstančios pasaulio obuolyje“.

Karas per Naujuosius 2018 m. lapkričio 17 d., šeštadienis, 12:23:16
outube.com/watch?v=6Wirc_MxmcI

2018 m. balandžio 2 d., pirmadienis, 15:20:05
"Izoliuokite 50 pačius turtingiausius pasaulio žydus- ir karai baigsis ! "
(Genris Fordas. 1925 m.)

2018 m. kovo 30 d., penktadienis, 22:26:06
Su vienu žmogum patikėjusiu rusišku melu „Rusai yra geri žmonės“, akis į akį galų gale priėjom bendro sutarimo: „Kaip ir lietuviai, ne visi rusai yra geri žmonės“. Gal kam padės atsilaikant prieš rusiško melo laviną, verčiama ant Lietuvos.

2018 m. sausio 10 d., trečiadienis, 19:28:25
nepatikėsime

Nepatikėsite, bet 2017 m. lapkričio 23 d., ketvirtadienis, 09:20:14
A. Merkel yra Hitlerio duktė.

2017 m. lapkričio 18 d., šeštadienis, 18:12:11
Dažnai žmonės pasako tiesą, ją nujausdami, bet negalėdami jos aiškiai pagrįsti. Štai dažnai kairuoliškų judėjimų susibūrimuose, siekiančiuose valdžios, tokia veikla aiškiai įvardijama kaip „vagys valdžioje“. Ilgai pykau ant tokių žmonių: Lietuvoje taip nėra, vagys sėdi kalėjime, o ne Seime.
Iš esmės kairuoliai nusispjauna į susitarimą, kad „visi žmonės lygūs“. Kaip „Gyvulių ūkyje“ viso kiaulės lygios, tik mūsų atveju, kai kurios riebesnės, kurias „galima“ apmokestinti kylančia kreive.
Kairuoliškų judėjimų pagrindas ar esmė prisplėšti kaip galima didesnį lovį ir dalinantis nenuskriausti savęs. Visi varguolių teisių gynimai tėra akių dūmimas bei išgalvotas, dėmesį išblaškantis jų veiklos pasiteisinimas.
Kol rinksime kairuolius į Seimą, nebegaliu pykti ant žmonių, rėkiančių „vagys valdžioje“. Galiu tik paklausti, kodėl visokius marksistus, pasaulinukus renkame į valdžią?

idomu 2017 m. lapkričio 6 d., pirmadienis, 10:48:01
www.youtube.com/watch?v=gDkXl4JepuE

Tomulis 2017 m. spalio 25 d., trečiadienis, 16:06:53
Ką manot apie anarchizmą?

Įdomu 2017 m. rugpjūčio 20 d., sekmadienis, 09:58:25
Ar Vokietija po karo būtų taip greitai atsistojusi ant kojų,jei jos prezidentų būtų buvęs paskirtas Maskvos kgb agentas Štirlicas?

2017 m. liepos 27 d., ketvirtadienis, 23:45:24
Jeigu jautiesi laisvas, tuomet ir esi laisvas. Jeigu jautiesi pririštas, tuomet ir esi pririštas

2017 m. birželio 27 d., antradienis, 15:39:13
Rusų sekamų pasakų bei sakomos netiesos mylėtojui. Tyčia, nepatingėjau ir suradau šią nuorodą:
www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-03-11-v-landsbergis-nebijokite/156595
Kaip čia gerb. Vytautas Landsbergis diegia tautai nepilnavertiškumo jausmą?

...čiūtė 2017 m. birželio 27 d., antradienis, 12:51:30
Hm...tai ir aš tą "Tarybų sąjungą" grioviau...
Bet tai ar reikėjo padaryti dar blogiau!?
Tu kaip kokia davatka vis dar tiki lozungais. Ar ne Landsbergis tą "nepilnavertškumo jausmą" tautoje įdiegė? Ne valdantys išverstaskūriai visas teises sau susigrobė, žmogeliui tik pančius palkdami ir užkištą burną? Nebūk žmogau donkichotas, ir užuot su vaiduokliais kariavęs akis prasikrapštyk.

2017 m. birželio 27 d., antradienis, 06:10:41
Kvaileli, jau dvidešimt septyni metai kai nebėra Tarybų Sąjungos, galėjo jau užaugti ir nauja karta. Man nesuprantamas kai kuriems lietuviams įdiegtas nepilnavertiškumo jausmas. Nebūtinai pas mus turi būti kaip kokioje Maskvoje ar Niujorke. Savam krašte ir sienos padeda, o kad viso to rusiško gaivalo nėra ar nepritampa Lietuvoje, tik pasidžiaugti reikia. Ne viskas ir iš vakarų pritampa Lietuvoje... Kulokas - sugniaužtas delnas - lyg ir rašomas su u trumpąja. Ne visi taip gerai tarybiškai apsišvietę, kad tamstelę suprastų.

...čiūtė 2017 m. birželio 26 d., pirmadienis, 21:24:33
Skaičiau ir iš vieno galo, ir iš kito..nei žydas, nei žmogus - įspūdis, kad dar prie Smetonos kokią pradinę baigęs kūlokėlis...

2017 m. birželio 26 d., pirmadienis, 19:20:47
Skaičiau dalį straipsnelio, kuriame vienas protingas žmogus tiki ir seka pasakaitę kitiems, kad vakaričiai turėjo šimtmečius savo ūkių kėlimui, o Lietuva tik dvidešimt septynis metus, todėl niekaip neišgalim atlyginimais prisivyti vakariečių.
Aš tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad mažiau kaip prieš šimtą metų baigęsi didžiausias Auropos, o gal ir visos Žemės karas, visą Auropą pavertęs pelenais. Kokie nors vokiečiai iš vis gavo dar ir papildomos naštos didelę baudą, kaip karo sukėlėjai. Ar tikrai lietuviams reikia dar septyniasdešimt metų, kad prisivytume vokiečius savo algomis? Prieš tiek laiko Vokietija buva visiškai sugirauta, mūsų pradinės sąlygos mano galva žymiai geresnės.
Dar norėčiau atkreipti pasakų mėgėjų dėmesiui, kad tarp Lietuvos verslininkų bei valdininkų sklando nuomonė: „dideli pinigai sugadina darbuotojus“. Nors iš nesenos patirties mes žinome, kad „maži pinigai sugadina žmones“.

2017 m. birželio 26 d., pirmadienis, 19:11:13
...čiūtė, rodo lyg ir norėtumėt būti jaunas, gal ir mokytis, keistis, nes kol kas mąstote kaip tarybinę mokyklą baigęs studenčiokas, laikantis Lietuvą eiliniu Tarybų Sąjungos užkampiu. Bandant perkelti rusiškas šiukšles į Lietuvą, vertėtų atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje žydai visada yra žydai arba blogiausiu atvejų „protingesni rusai“... Apie krikščionis ir rodote visišką neišprūsimą, bet ir aš gerai tų dalykų neišmanau, tai verčiau patylėsiu.

...čiūtė 2017 m. birželio 21 d., trečiadienis, 15:13:00
Tai Landsbergiai žydai ar ne žydai?
Manau reiktų jiems atlikti DNR geneologinius tyrimus, tada būtų aišku - kas už Lietuvą, o kas planetarinės mafijos iškišta. Nes šiaip už tautiečių likimus atsakomybę prisiimantys neturėtų savo praeities galų slapstyti. O ir prezidentė D. Grybauskaitė, ir ponas V. Landsbergis gana pastebimai nervinio tiko nebesulaiko, kai tik kas į jų praeities detales viešai gilinasi. Tad kuriai pasaulio tautai atsidavęs Lietuvą valdantis elitas, klausimas, į kurį atsakyti dar teks.
Jeigu žydas atsidavęs jį sukvailinusiems mūsų atžvilgiu negeranoriškiens ufonautams, tai savo ružtu jis negali nekvailinti tautų, į kurių tarpą šeimininkų pats prasmelktas. Iš to ir atpažįstamas.
Bendrai, vertinant politikų vaidmenį įtakojant tautų likimus, reiktų surasti ir suformuluoti kriterijus, kuriais būtų apibrėžiama sausai ateistinė sąmonės forma (noširdžiai klystantys) ir jau tikras antikristiškumas (aktyvūs mamonininkai). Nes šiaip krikščioniškos vertybės su valstybiškumu niekaip nesuderinamos, ir Kristaus pasekėjai valstybę priima tik kap kol kas neišvengiamą blogį, tad ir nuo politikavimo atsiriboja.

Tiesa yra 2017 m. birželio 3 d., šeštadienis, 13:36:24
'''Lietuva'''

Tau>>>visiems 2017 m. kovo 30 d., ketvirtadienis, 22:20:19 2017 m. gegužės 26 d., penktadienis, 22:36:23
Durnumui ribų nėra. Yra tik vaistai, kuriuos išrašo psichiatras
Nuoroda neverta dėmesio, tai yra tiktai svaičiojimas – daugiau nieko.

2017 m. gegužės 12 d., penktadienis, 22:25:49
Rusašikniai mėgsta kurti naujas legendas, neseniai mačiau pastangas, taip pat, pasitelkus jau į kapus atgulusių lietuvos didvyrių pavardes, išplatinti Prunskienės nuotykius su grafienės raštais, atsiųstais dėžutėje nuo lygintuvo, perpasakoti pakeičiant jos pavardę į Landsbergio. Kaip Jums negėda mus laikyti tokiais mulkiais? Kad patys įtikite tokiomis savo sekamomis pasakomis gal per daug neturėtų stebinti. Gaila man tokių "putinukų", pūčiančių į Putino dūdą. Leiskite paklausti, už kelis grašius parsidavėte?

2017 m. gegužės 12 d., penktadienis, 22:14:12
Išversti į rusų kalbą, vietoj Landzbergio įrašyti Putiną, gal ir būtų kas nors panašaus į teisybę. O tokią teisybę išplatinti plačiojoje Rusijoje, tėvynė Jūsų nepamirš.

Danute Uliene 2017 m. gegužės 3 d., trečiadienis, 15:22:13
Jau prieš keliolika metų iškilus Lietuvos rezistentas, du kartus okupantų kalintas, net nuteistas myriop ir ne vieną mėnesį praleidęs mirtininkų kameroje, parašęs vertingus atsiminimus bei keletą kitų knygų, technikos mokslų dr. Liudas Dambrauskas teigė: „Lietuvai reikalinga ne desovietizacija, o delandsbergizacija, kuri iš tikrųjų yra sovietizacijos tąsa, tik dar sparčiau ir platesniais mastais griaunanti Tautą ir žmogų!..“ Deja, politinių partijų trintis, politikų įnirtinga kova dėl valdžios postų ir pavienių asmenų praturtėjimo trukdė giliau pažvelgti bei objektyviai įvertinti susidariusią būklę šalyje. Šiandien tą procesą įgyvendinti bus dar sunkiau, nes ženkliai sumažėjo šviesių, dorų žmonių, bet pagausėjo ir sustiprėjo visuomenėje korupcinis sluoksnis, besiverčiantis landsbergizmo sudarytomis galimybėmis gyventi nesąžiningai, išnaudojant ir alinant silpnesnius, nemokančius kovoti su oligarchais ir jų pasekėjais. Korumpuota teisinė sistema valstybėje užkerta galimybes bet kokiai kovai su visuomenę žlugdančiais reiškiniais. Valdžios institucijos, kontroliuojamos oligarchų ar tiesiog kriminalinio elemento, nereaguoja į žmonių skundus. Žiniasklaidos balsas negirdimas arba net ir ji yra paperkama. Susiformavo tokia viešojo gyvenimo praktika arba, kaip dabar mėgstama sakyti, „viešoji erdvė“, kurioje nebelieka vietos tiesai, pažangiems gyvenimo reiškiniams. Mes dar tada, kuriantis Lietuvos nepriklausomybei, pernelyg abejingai vertinome Vytauto Landsbergio skverbimąsi prie valdžios, jo patologišką geismą sukurti savo kultą. Juk jau tada buvo nesunku pastebėti ne tik jo norą uzurpuoti valdžią savo rankose, bet ir „privatizuoti“ pasipriešinimo istoriją!.. "

visiems 2017 m. kovo 30 d., ketvirtadienis, 22:20:19
Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:
plus.google.com/104930148289526971655/posts

2017 m. vasario 28 d., antradienis, 23:08:54
Romėne, aš pykčio iš teisybės semiuosi.

Romėnas 2017 m. vasario 27 d., pirmadienis, 08:51:56
Jupiteri, tu pyksti, vadinasi esi neteisus.

2017 m. vasario 26 d., sekmadienis, 21:27:46
Ruski, gal tikrai nedidžiausia pasaulio blogybė yra dviveidžiai žmonės? Vienvieidžiai gali tau visai nepatikti.

2017 m. vasario 26 d., sekmadienis, 21:08:54
Sausio dvidešimt septintą dieną buvo girto ruso kliedesiai, o ne pranašystė.

2017 m. vasario 26 d., sekmadienis, 21:02:39
Rusų šūdų malūno sukeltas šurmulys ir čia kelia triukšmą. Rusas o ne pranašas smarkiai apsirinka. Nuo Auropos taikiai nubyrėjęs tautų kalėjimas Anglija su Šiaurės Airija, kaip Rusija su Čečėnija, už sienų sau grieš dantis, o Auropai niekas nebegresia, visi gyvensime ilgai, taikiai bei laimingai, taip sukeldami kaimynams didžiulias pykčio bei pavydo bangas. Jie galės tik čia atėję išsilieti, bet verčiau to nedarytumėte, nes galite savo nuogas subines skaudžiai susidilginti.

Pranas`as 2017 m. sausio 27 d., penktadienis, 17:36:51
Kai pradės birėti Eurosojūzas (o tai labai greitai), prasidės atvirkštinis procesas. Visi nuo pamišėlių muslimų, kurie nusiaubs Europą, bėgs iš jos Rusijos linkui.
Metų gale ir Amerikos nebeliks kaip po tokios.
O tada ir rusų apetitas kris. Juk jiems dabar rūpi priėjimas prie Karaliaučiaus, prie jūros ir Europinių rinkų.
Kai rinkos neliks, tai neliks ir jokio intereso. Tada patys rusai tvers tvoras, arba tikėsis mūsų, kaip buferinės zonos.

Nainių Buridano asilo dialektika 2016 m. lapkričio 5 d., šeštadienis, 19:44:37
Kas prieš mane – tas priešas;
O kas už – netinka nė vienas:
Valstiečiai marškinius plėšos -
Ką gi kinkyti reiks į ienas?!

atsiminkite niekšų vardus įteisnusius Lietuvoje vergystę nauju darbo kodeksu 2016 m. rugsėjo 9 d., penktadienis, 12:38:45
už naują darbo kodeksą balsavo oligarchų tarnai. Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijoje Darbo kodeksą parėmė (25): Mindaugas Bastys, Bronius Bradauskas, Algirdas Butkevičius, Arūnas Dudėnas, Orinta Leiputė, Vidas Mikalauskas, Gintautas Mikolaitis, Kristina Miškinienė, Albinas Mitrulevičius, Alma Monkauskaitė, Antanas Nesteckis, Andrius Palionis, Marija Aušrinė Pavilionienė, Milda Petrauskienė, Darius Petrošius, Domas Petrulis, Raminta Popovienė, Algimantas Salamakinas, Vytautas Saulis, Artūras Skardžius, Eduardas Šablinskas, Rimantė Šalaševičiūtė, Irena Šiaulienė, Aleksandras Zeltinis, Stasys Brundza. Iš Darbo partijos frakcijos (17) – Valentinas Bukauskas, Kęstutis Daukšys, Sergej Dmitrijev, Larisa Dmitrijeva, Vilija Filipovičienė, Viktoras Fiodorovas, Vytautas Gapšys, Loreta Graužinienė, Raimundas Markauskas, Raimundas Paliukas, Artūras Paulauskas, Ričardas Sargūnas, Valdas Skarbalius, Gintaras Tamošiūnas, Darius Ulickas, Sergej Ursul, Zita Žvikienė. „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijoje (5) „už“ balsavo Kęstutis Bartkevičius, Vytautas Kamblevičius, Kęstas Komskis, Rimas Antanas Ručys, Ona Valiukevičiūtė. Konservatorių gretose : Darbo kodeksą parėmė (11) Mantas Adomėnas, Irena Degutienė, Donatas Jankauskas, Sergejus Jovaiša, Rasa Juknevičienė, Liutauras Kazlavickas, Dainius Kreivys, Andrius Kubilius, Kęstutis Masiulis, Jurgis Razma, Stasys Šedbaras, Liberalų sąjūdžio frakcijoje (6) – Gintaras Steponavičius, Arminas Lydeka, Dalia Kuodytė, Jolita Vaickienė, Saulius Bucevičius, Andrius Mazuronis. Mišrioje Seimo narių grupėje savo balsą už Darbo kodeksą atidavė konservatorius palikęs Arimantas Dumčius.

0 2016 m. rugsėjo 9 d., penktadienis, 22:48:30
jieti tiek mes apkvailnti, kad nera kur daugiau eiti.

bevardis 2016 m. rugsėjo 6 d., antradienis, 02:13:34
gal kam padės atsibusti?
Šiek tiek priešnuodžių masiniam vergų kvailinimui:
www.lzskelbimai.com/s/puikus-vaistai-smegenu-plovimo-212021

"Pataisytas" darbiečio himnas 2016 m. liepos 26 d., antradienis, 16:19:23
Tau sakau, nieko nežadėjau, -
Tik ant visų skersą padėjau!
Bet tu ateik ir balsuok,
Ir už silkę parsiduok.
Mes tada tikrai laimėsim
Ir vėl tave apvaginėsim -
Tau sakau!

copy/paste 2016 m. liepos 26 d., antradienis, 10:03:11
LŽTSS TARYBA --POLITIKAI PRIVALO PRISIIMTI ATSAKOMYBE UŽ PADARYTA ŽALĄ LIETUVAI 2016-07-26 09:50 IP: 81.7.97.72 1- LIETUVA GREIČIAUSIAI NYKSTANTI VALSTYBĖ PASAULI 2-LIETUVA TVIRTAI UŽIMA 1-aja VIETA PAGAL SAVIŽUDŽIU KIEKI PASAULYJE 3-LIETUVA TVIRTAI UŽIMA 1-aija VIETA PAGAL KALINIU SKAIČIŲ EUROPOJE 4- LIETUVA UŽIMA 1-aja VIETA PAGAL ŽMOGŽUDŽIŲ KIEKI EUROPOJE 5- LIETUVA TVIRTAI UŽIMĄ 3-aja VIETA PAGAL PIJOKU KIEKI EUROPOJE 6-IŠ LIETUVOS PABĖGO 2 000 000 LIETUVOS PILIEČIŲ 7-VALDININKŲ KIEKIS PADIDĖJO NUO 7 000 IKI 78 000 , 1 100 % 8- SUGRIAUTA LIETUVOS INDUSTRIJA IR ŽEMES ŪKIS 9-IŠVOGTA EUROPOS PARAMA LIETUVAI 10-KAINOS MAISTUI IR BŪSTUI PAKILO 1 000 %- 2 000 % 12-SUNAIKINTA NACIONALINE VALIUTA LITAS 13-LIETUVA ATVESTA PRIE KARO SLENKSČIO SU RUSIJA 14-ATKURTA REKRUTU KARIUOMENE LIETUVOJE ( FIZINE VERGOVĖ) 15- 640 000 LIETUVOS PILIEČIŲ GYVENA ŽEMIAU SKURDO RIBOS 16- 1 000 000 LIETUVOS PILIEČIŲ NETURI NET UNITAZU SAVO NAMUOSE

2016 m. birželio 13 d., pirmadienis, 20:14:06
Ne taip seniai saugumiečiai buvo parengę apžvalgą apie grėsmes Lietuvai - iš atsiliepimų tas darbas tik pajuoka - vaikėzų žaidimas. Tik gal aš taip griežtai nevertinčiau kaip Vaišvila saugumiečių vado. O pats pasiūlyčiau sueiliuoti ir priversti mintinai iškalti atsakingus pareigūnus painiai surašytus Lietuvos įstatymus.
Kaip žinia, Vaišvila neįtiko valstybininkams su įžvelgiamu atominės jėgainės keliamu pavojumi. Išpusta visus akinanti nesąmonė, kad tokiose jėgainėse pagaminami pigus ištekliai, susuko galų gale galvas ir baltarusiams, jie gal net nežino, kad pigi elektra Lietuvoje kainavo penkis kartus brangiau, nei Baltarusijoje. Dar jie patys spjaudysis, užlipę ant šio grėblio. Tiesa, Vaišvila dar nesutarė su Landsbergiu, šiaip labai gerbtinu žmogumi, dėl to kokio saugumo reikia Lietuvai ir kaip reiktų tvarkytis. Sakyčiau, nesutapimas skirtingų kartų žmonių požiūrių...
O dabar apie kitą grėsmę Lietuvai. Visokiems pavyduoliams pasislėpusiems po teisybės skraiste katalikiškoje Lietuvoje veikti apsunkintos sąlygos. Paprastai, varantys ant bažnyčios Lietuvoje kenčia nuo rusiško mąstymo įtakos ar net patys, būdami lietuviais, mąsto rusiškai. Kaip suderinti Lietuvoje milijonus kainuojančias naujų bažnyčių statybas su pasakomis apie alkstančią senutę, gaunančią 27 eurų pensiją bei jai verdama Maltiečių sriuba? Viena tokia bažnyčia iškilo ir Šiaulių mieste Beržinėlio krašte. Ji jau turi ir "stogą" kažkokia rusiškais pinigais įkurta bendrovė bandanti šeimininkauti Beržinėlyje. Nekaip atrodo, kai moterys su rusišku ar baltarusiška tarme gąsdina ir klausinėja vaikų apie jų tikėjimą. Nors ten vis dar yra įrengti vaikams kalniukai pasivažinėti su dviračiais. O pati bažnyčia atsitvėrusi siena - panašia galimam triukšmui nuslopinti. Net neabejotina, kad Rusija mato Lietuvos silpną vietą - jos katalikų bažnyčia ir per ją bando daryti įtaką Lietuvos tikintiesiems, kurie rusų akimis net ne žmonės, šiaip tik antrarūšiai piliečiai, nelabai sugebantys naudotis savo galvomis.

Rotatorius 2016 m. birželio 2 d., ketvirtadienis, 14:41:55
Besiknisdamas atradau „Mokslinio komunizmo pagrindus“, - gerai, kai knygos nenaikinamos... Netgi įdomių dalykų yra, - kai ką netgi vertėtų netgi papublikuototi čia... Tarkim, nors trumpa, bet nebloga ankstyvųjų utopijų apžvalga... arba jau šypseną keliančių, bet kadaise į galvas kaltų teiginių....

2016 m. gegužės 1 d., sekmadienis, 00:51:53
geriausia naujiena: nieko naujo.

ikse 2016 m. kovo 11 d., penktadienis, 13:58:21
Jetau! Kiek čia prirašyta!

sypsokites 2016 m. kovo 10 d., ketvirtadienis, 07:22:54
nusisypsokite (vyrauja jusyse absoliutus bekrastis negatyvas - kur sypsena, kodel toks surugimas, urzgimas, zirzesys?)

2016 m. kovo 9 d., trečiadienis, 20:38:46
Užtemimo poveikis bus juntamas dvi savaitės prieš ir dvi po užtemimo. Šiuo metu nepriiminėkite svarbių sprendimų, atsisakykite ilgalaikių kelionių, nepasirašinėkite naujų sutarčių, bei venkite chirurginių operacijų. Tai fatališkas, sunkiai prognozuojamas laikas, todėl visi veiksmai, atliekami šituo užtemimo laikotarpiu, yra karminiai. Taigi, visą kovo mėnesį naudinga išlaukti. Žinoma, būtina priminti, jog fataliniai įvykiai gali būti tiek pozityvūs, tiek ir negatyvūs.

Užtemimo metu tiek Saulė, Mėnulis, Merkurijus ir Neptūnas bus Žuvų zodiako ženkle, tai reiškia, jog esminė šio astrologinio reiškinio įtaka palies šio zodiako sferas – dvasinę ir psichinę sveikatą, dvasingumą, empatiją, aukojimąsi, žodinę informaciją. Stiprės emocinio negatyvo apraiškos, todėl labai lengvai pasiduosime žodinėms provokacijoms, melui ir apgaulei, psichologiniam spaudimui ir manipuliacijoms. Gali sustiprėti aukos pozicija bei kankinio gyvenimo modelis pas tuos, kurie turi tam prigimtinį polinkį.

Labai atsargiai priimkite gaunamą informaciją. Prasminga ją patikrinti, atidėti sprendimo priėmimo laiką kuriam laikui.

38 2016 m. kovo 9 d., trečiadienis, 14:32:58
po sios dienos Saules uztemimo daug naujienu ....ir tai planuotai, jokio atsitiktinumo nera

2016 m. kovo 9 d., trečiadienis, 14:30:56
Taciau.. akasoje yra daugiau irasyta paskirstymas ir perdalijimas vyksta visur

2016 m. kovo 9 d., trečiadienis, 14:30:01
'Kultūros ir gamtos paveldo objektai ar vietovės, kurioms dėl ginkluotų konfliktų, silpnos ekonomikos, stichinių nelaimių, neatsakingos valstybių ar atskirtų žmonių veiklos, gresia ar tiesiogiai daroma žala, iš Pasaulio paveldo sąrašo perkeliamos į Pavojuje esančio pasaulio paveldo sąrašą (List of World Heritage in Danger). Šiuo metu 44 vertybėms (2013-07-04 duomenimis) yra pripažįstama išnykimo ar išskirtinės visuotinės vertės praradimo grėsmė. '

2016 m. kovo 9 d., trečiadienis, 14:27:16
nors myletu ta zeme-nors gerbtu ja...tik didziuojasi privilegijomis,komfortu

???????????? 2016 m. kovo 9 d., trečiadienis, 14:05:08
Aš sugriausiu [šį] namą, ir niekas neįstengs jo [at]statyti.

44 2016 m. kovo 9 d., trečiadienis, 14:02:35
Kaip ir tie draustiniai ....apdrausti ir vel privatus... tikras nacionalinis Paveldas!!!

Rokfeileris 2016 m. kovo 9 d., trečiadienis, 11:18:32
As panaudojau rozinio vienaragio isskyras - nuo ju krenta vien nedorai pamaste

2016 m. kovo 9 d., trečiadienis, 11:17:27
geriausia naudoti Baltojo spindulio jega... bet... gali neatlaikyti

2016 m. kovo 9 d., trečiadienis, 11:16:13
teks papurkti ten ko nors... nes zodziai yra bereiksmiai

2016 m. kovo 9 d., trečiadienis, 11:15:28
labai bjauriu hakeriu Lietuvoje, kaip kirminai uzsiveisia ir lenda i asmenine info. teks papurkSti ten ko nors

2016 m. kovo 9 d., trečiadienis, 08:48:06
per poliskuma, sinchroniskuma sujungiant su logika-intuicija

2016 m. kovo 9 d., trečiadienis, 08:47:23
kuo daugiau nutolsite nuo faktu,tuo geriau analizuosite tai

2016 m. kovo 9 d., trečiadienis, 08:45:42
Ne lietuviai kale gi Jezu prie kryziaus...bet .. kaip pasklido tas tikejimas iki tokio monopolistinio lygio?

TIEK TOS ANALITIKOS 2016 m. kovo 9 d., trečiadienis, 08:43:43
Yra laiko dvasia-visuotine psichoze. Jei koks bloguju jegu atstovas uzvaldo zmones,kaip tai buvo uzvaldes Hitleris... zydu zudynes nebuvo atsitiktines, tai buvo tokia karma tos tautos. Sunku analizuoti tokius reiskinius ,nes zmonems nera pilnai duotas supratimas ,tad analitika nera ir butina. Krikscionybe prasiskyne kelia i europa su ginklu ir kalaviju... is kur atejo krikscionybe?

2016 m. kovo 8 d., antradienis, 23:21:31
Tokius užsieniečių išvenginėjimus, vis gi, priskirčiau išminčiai, o ne kokiems gudravimams. Nuomonė visada kažkokia yra, tik bendraujant su žiniasklaida reiktų gerai paruošti namų darbus ir įsigilinti apie kalbamus dalykus ar tiesiog pasitikrinti ar niekas nepasikeitė. Tik ypatingi vadai apie viską gali žinoti viską ir turėti nepajudinamą teisingą nuomonę - tokie dalykai vadinami sustabarėjusių mąstymu. Vis gi, viskas kinta, nebent negalėtų to padaryti dėl nekintamos suakmenėjusios ypatingojo vado nuomonės.

2016 m. kovo 8 d., antradienis, 21:39:23
kiekvienas turi savo kelia.. .o kas 'meto akmenis kitiems' - viskas visada tik sau

2016 m. kovo 8 d., antradienis, 21:37:16
neverkit pas kapa narsiuju draugu...
tai moteru nera, tai vyrai ne tokie...
yra kaip yra - ko nera ir nereikia

2016 m. kovo 8 d., antradienis, 10:39:50
Viskas del tos politikos, butu gera politika, butu moterys stiprios ir mylimos.. o dabar.. lieka pacioms myleti save ir viena kitas...

2016 m. kovo 8 d., antradienis, 08:31:01
eik atviromis akimis, atvira sirdimi ir priimk visus isbandymus kaip pamokas. net, jei jie ir nera malonus

2016 m. kovo 8 d., antradienis, 08:29:20
daugelis zmoniu politikoje naudoja atsiribojimo taktika, manydami, kad 'kazkas' jiems kelia bando pastoti ju sekmei- DEJA,JEI SEKME PRIKLAUSYTU TIK TAM MOMENTUI..SEKMEI KAIP IR NESEKMEI - YRA DAUGYBE KELIU

"no koments" 2016 m. kovo 8 d., antradienis, 08:25:54
tai tik taktika, o ne išmintis

2016 m. kovo 7 d., pirmadienis, 22:15:02
Tiesiog, labai kvaila turėti tvirtą ir nepajudinamą nuomonę, ypač atsiskleidus kokioms naujoms galimybėms ir dar politikui. Nors, paprastai, tokie žmonės apsigina nuo žiniasklaidos, sakydami, kad jie dar nepasiruošę to aptarinėti. Čerčiliškai: "nou koments".

Psichas 2016 m. kovo 7 d., pirmadienis, 10:20:11
Kadangi čia "politikos" forumas, tai aiškiausiu bipolinio sutrikimo pavyzdžiu būtų Butkevičius - nuolat keičia nuomonę, ką lydi besikeičiančiais manijos ir depresijos epizodais. Yra ir kitų pavyzdžių...

2016 m. kovo 7 d., pirmadienis, 09:18:51
Klausimas Kas yra bipolinis sutrikimas?

2016 m. kovo 7 d., pirmadienis, 07:21:49
'Lietuvių kapavietės, kuriose rastos svastikos, datuojamos 13 a., todėl galime drąsiai TEIGTI,kad vienos krypties svastiką atiduoda Saulei, o kitos krypties – Mėnuliui.

2016 m. kovo 7 d., pirmadienis, 07:10:11
DONALDAS TRUMPAS iseis is arenos, taciau, ... akivaizdu kas vyksta pasaulyje

2016 m. kovo 7 d., pirmadienis, 07:04:31
Keturkampis kryžius yra ne kas kita, o keturios pasaulio šalys

2016 m. kovo 7 d., pirmadienis, 07:02:08
GERIAUSIA-....ir tada, kai šypsena slepia skausmą,
taip kaip kuna apdarai, negalvoti kas geriausia ar blogiausia

2016 m. kovo 6 d., sekmadienis, 22:23:42
kokios jegos atklydo i terra/x -jei Donaldas Trumpas taria garsiai tai...(?*-*?)

2016 m. kovo 6 d., sekmadienis, 21:51:31
per daznai...zusta angelai.. per dideli pulkai... ju meldziama be meiles...be prasymo... tik ... jog ..BUTU MALDA LYG MAL-DA

negatyvas 2016 m. kovo 6 d., sekmadienis, 21:45:28
tai ne tik jusu,tai kosmine problema PUTINO UOGOS SIRPSTA - tik irankiai kalveje jusu

2016 m. kovo 6 d., sekmadienis, 21:44:07
net savo dauginimosi instinktus ,kurie yra patys svarbiausi-sumenkinote...

2016 m. kovo 6 d., sekmadienis, 21:42:48
kartais atrodantys negrazus zodziai turi prasme-tik jus juos padarete negraziais..del grubumo

gunomis,kaip ir vejas-debesys 2016 m. kovo 6 d., sekmadienis, 21:41:45
re-griztamasis rysys kuliacija-lyg kulminacinis taskas spiralej -pertempus-sprale dalijasi i dvi ar daugiau daliu

2016 m. kovo 6 d., sekmadienis, 21:37:30
Negi Angelai turi ka veikti ir be Lietuvos?

2016 m. kovo 6 d., sekmadienis, 20:34:18
jei ...už reikiamą informaciją jūs sumokate pinigus....vertinate ją labiau
paistalai, sumokėjus didelius pinigus labai stipriai pakyla kartelė, jau pirmas sakinys gali sugadinti nuomonę apie visą knygą, kurią vargu ar beatsiversi antrą kartą per visą likusį savo gyvenimą.
Be pinigu, gal net gali nusiristi iki to, kad imtum visur liaupsinti tokią knygą.

13 2016 m. kovo 6 d., sekmadienis, 19:51:39
Negi Angelai turi ka veikti ir be Lietuvos?
nors keleta Dievas atsiustu ir cia...

...negalite pažinti jo....? 2016 m. kovo 6 d., sekmadienis, 19:22:41
2016 m. kovo 6 d., sekmadienis, 01:59:56
Iš lietuviško feisbuko: "Blogiausia tada, kai šypsena slepia skausmą."
o gal rėkti, verkti,dainuoti skausmą?
Puiku, jei šypsena slepia skausmą... ne amžinas nei skausmas, nei šypsena...

2016 m. kovo 6 d., sekmadienis, 02:21:43
Tik du tokie keistuoliai tada atsirado, kitiems buvo "nedzin" ir "nepochuj". Mano draugas išvis save vadino "pochujistu". nors jam prilipo tas dzin.

2016 m. kovo 6 d., sekmadienis, 02:14:17
Pirmame kurse, pirmą mėnesi Dzūkijoje, truputį pameluosiu, kolūkio morkų lauke mano draugui-klasiokui buvo "pochui", o tam šviesiam aukštam vyrukui truputį susimėčius buvo "dzin".

2016 m. kovo 6 d., sekmadienis, 02:04:35
Aš pažinojau studentą, kuris įstumtas į kampą vietoj "pochuj" ar "dolampočki" sugalvojo skambųjį "dzin", nors galima pasakyti ir "nesvarbu".

2016 m. kovo 6 d., sekmadienis, 01:59:56
Iš lietuviško feisbuko: "Blogiausia tada, kai šypsena slepia skausmą."

2016 m. kovo 5 d., šeštadienis, 23:32:47
kazkada buvo toks posakis 'patiko man, nors nesupratau' O TIK PO TO ATSIRADO 'DZIN'

2016 m. kovo 5 d., šeštadienis, 23:31:20
'Metalą klausytis ir reikia su užkištomis ausimis, kad neplyštų ausų būgneliai' .. patiko-

2016 m. kovo 5 d., šeštadienis, 21:03:20
Bethovenas gal "girdėjo" savo muziką ne ausimis, o visu savo kūnu. Metalą klausytis ir reikia su užkištomis ausimis, kad neplyštų ausų būgneliai.

Gaila,bet 2016 m. kovo 5 d., šeštadienis, 13:12:54
KAI JUS RASOTE STRAIPSNIUS-JUOS RUOSIATE-JIE PER TA LAIKA JAU PASENSTA
nes ivykiai vyksta daug greiciau.. todel geriau bet kur-orientuotą, bet kuriuo metu

NE-RIŠLU? 2016 m. kovo 5 d., šeštadienis, 13:10:56
Laikas yra ne tik daugelio atveju, spirališkai orientuota 1 išplėsti jos funkcionalumą - iš kitos pusės, tačiau jie yra gali būti šiek tiek prarasti, geriau bet kur-orientuotą, bet kuriuo metu

マハトマ 2016 m. kovo 5 d., šeštadienis, 13:06:32
'tas, kuris orientuotas spiraliniame laike praplecia ne tik savo galimybes, daznai - kitu, bet gali jas pats prarasti, jog dar geriau orientuotusi bet kur ir bet kada '

2016 m. kovo 5 d., šeštadienis, 13:05:10
nera jokio reikalo kalbeti apie apokalipse,ji jau vyksta....kiek suletintai..

777 2016 m. kovo 5 d., šeštadienis, 13:01:26
jei ...už reikiamą informaciją jūs sumokate pinigus....vertinate ją labiau

??? 2016 m. kovo 5 d., šeštadienis, 11:06:26
Bethovenas visą gyvenimą buvo laisvas kompozitorius, t. y. ne dirbo bažnyčiai ... kūrinių, laikomas Bethoveno šedevru, kurį jis sukūrė būdamas visiškai kurčias.
tad... muzikos suvokimas ne išorėje, o vidinis- in-voliucija

2016 m. kovo 5 d., šeštadienis, 00:43:09
Kaip jūs atremtumėte mano naglą pareiškimą, kad geriausias muzikos instrumentas yra žmogaus balsas? Jei esate visokių operų ar arijų mėgėja(s) tai turėtų būti Jums akivaizdu. Kaip lietuv(ei)iui turėtų būti akivaizdu, kad svarbūs ne tik žodžiai, bet ir kaip jie ištarti, nekreipiant jokio dėmesio į gramatinius ar mokslinius suvaržymus, pritraukiant už ausų prie išgalvotų taisyklių. =
Vis gi, pirmiau pabaikime kalbėti apie Vytauto Kernagio "Žemutinėje pilyje šiandien šventė". Jei Jums tai klaikus nesuprantamas jovalas, tai taip ir sakykite.
Anksčiau visai nevertinau Lietuvos juokintojų. Tik atidžiau pažiūrėjęs, nekreipiant dėmesio į visokias atstumiančias smulkmenas, pavyzdžiui, Dvyračio žinias pažiūrėjęs, supranti kad pasiektas aukštas lygis. Tik vis vien visokios pertraukos visokiems vyliokliams atima malonumą žiūrėti televiziją, jei jį išnyks tai bus kalti tokie vyliokliai, kurių gal net trečdalis laiko skirta savo laidų pristatymams. Vokietijoje lygtais įstatymais yra įdėta suvaržymų kiek rodymo laiko galima skirti vyliokliams. Nėra ko patiems nusipiginti ir nuvertinti savo darbą visokiems pelno siekiantiems televizijos kanalams.

2016 m. kovo 4 d., penktadienis, 23:37:06
*Hiperbolė* turėjo daug savitumo, daug lietuviškų daininkų turi savitumo ir tai puiku, jog yra tokių,. ....tačiau.... mes gi kalbame apie muziką, bet ne apie daininkus..

2016 m. kovo 4 d., penktadienis, 23:29:55
tikroji muzika neturi nei kalbos nei Žodžių.. jei jums už širdies griebia teksto žodžiai, tai ne pati muzika jus jaudina

2016 m. kovo 4 d., penktadienis, 18:22:18
Ar klausėte tikros lietuviškos muzikos Vytauto Kernagio "Žemutinėje pilyje šiandien šventė" ar matėte reginį, kur jis ten linksminosi? Kaip pasaulio piliečiams ji sunkiai suprantama, net muzikos mokytoja anais laikais nesugebėjo jos tinkamai paaiškinti, nors ją aiškiai užkabino kažkas toje dainoje. Įdomu, kaip Jūs galėtumėte tai apibūdinti. Yra daugiau tokių paslėptų perliukų lietuviškoje muzikoje ar dainų žodžiuose, tiek vadinamam popse, tiek kitokioje, sunkesnėje muzikoje.

2016 m. kovo 4 d., penktadienis, 18:10:56
Tik toks rūkymas būtų kelias į tamsą, o ne šviesą.

2016 m. kovo 4 d., penktadienis, 18:00:44
Dėl SOS nesuprantu, man tokių žaislų kaip degtinė ar cigaretės nelabai reikia ir jų vengiu. Galima surūkyti paprasčiausią cigaretę iš tabako taip, kad atstotų tūkstantį apsisukimų aplink savo kūną. Bet kokį suaugusį stovintį vyrą tai galėtų išversti iš klumpių, bet kurį cigaretė galėtų tapti paskutine. Kai tokius dalykus supranti, visai nesinori žaisti su tokiais suaugusiųjų žaislais.
O dėl šiuolaikinės muzikos reiktų turėti labai storą kiautą per kurį būtų labai sunku prisibelsti, visas genialumas paprastume. Kitokia, ypač klasikinė muzika, gali pasirodyti tik pernelyg varginančiu užsiėmimu, tinkamu visokiems veltėdžiams, kurie gali leisti sau tokį malonumą arba nuo mažens pripratintiems ir ją suprantantiems.
Kam gyvenimas teatras, o kam tiesiog malonus gyvenimas be jokios nenuoširdžios vaidybos. Kiekvienas kraštas turi teisę savaip gyventi, gal šiauriečiams verčiau užuot balinus dantis galvoti kaip apmokėti sąskaitas už šildymą. Į dar vienas lenktynes įsitraukti su pietiečiais, žinant iš anksto, kad pralaimėsi net neverta. O kuklių šypsenų, nerodant dantų, Jūs tikriausiai, net nepastebite. Moteriai reiktų šypsotis tik tam kam reikia, kitaip nuo nepageidaujamo vyro dėmesio neatsigintų. Ir t.t. Net jei jūs ne tik pietų bet dar rytų krypties vėjų įtakoje, kur ir į viską paprasčiau žiūrima: savo vaikams gyvenimus suplanuojama vos ne nuo jų gimimo. Tai pas mus viskas laisviau. Lyg ir visiems Žemėje vietos atsirastų, nebūtina visiems būti vienodiems. Tai net trukdytų, toks neapgalvotas užsieninių madų vaikimasis.

apie muzika ir...GAR-WWWWWWWW SOS 2016 m. kovo 4 d., penktadienis, 07:36:52
nei degtine nei cigaretes bera problema, pati problema nemokejimas elgtis.. nestipri kultura/isseke kunai, pavarge susirupine veidai.. daugybe indenu genciu ruke zole, gere 'ugnini gerima' ir meldesi savo Dievams... bet... ir Dievai negailejo streliu... taciau Dvasia liko stipri-kunai graziu formu, muzika sklindanti i Dausas sujungianti su gamta-Kosmosu.. lietuviska muzika - kazkas panasesnio i elektrinio pjuklo pjovima - strosniu-plonesniu medziu, persipinant su kapojimu kirviu dar ju nebaigus net nupjauti..Sklindantys garsai ir kapotieji garsai... Vibracijos. Subtilumas arba substancinis tylumas... tegul ir lieka muzika tokia, jog netrukdytu kitiems garsams, bet individa pritrauktu pamirsti kitus garsus

2016 m. kovo 4 d., penktadienis, 01:16:43
radau žodį kišenėje: "degtinė koštą auksiniais sietais".
O auksinės cigaretės neva "bekvapės" ar netokios smirdinčios aplinkiniams. Tik reiktų galvoti ir apie save patį, ne tik apie kitus.

2016 m. kovo 4 d., penktadienis, 01:11:13
Jei kryžius būtų sidabrinis, gal nebijočiau jokių užkratų. Tik aš be tikėjimo. Nesuprasčiau, kokį ženklą duočiau ir nenorėčiau būti neteisingai suprastas.

2016 m. kovo 4 d., penktadienis, 01:07:20
Ir kai sakau auksas per sunkus metalas, aš nejuokauju. Auksinės cigaretės, auksinė degtinė - košta per auksą - man per sunkūs. Kaip nebūtų keista, mielasis sidabras pasižymi kaip gynėjas nuo visokių smulkučių užkratų. Nors ir nesu ištikimas sidabro šalininkas, kad viskas kas galima man turėtų būti tik sidabrinio.

2016 m. kovo 4 d., penktadienis, 00:53:20
Man pačiam auksas per sunkus metalas, jis man net negražus, negražiai atrodo ant baltos odos. Geriau jau koks paprastas pajuostantis sidabras - baltasis žmogus.

2016 m. kovo 4 d., penktadienis, 00:34:33
Būčiuoti tą patį kryžių - juk tai tiesus kelias lašeliniu būdu pasigauti geltigę ir ne savo noru tapti "auksiniu žmogumi". Gal tokių dalykų nereiktų bijoti, vis gi ir gydyti nereikėtų. Ar tikrai jūsų toks stiprus tikėjimas? Ar leistumėt tokiam "saulės žmogui" būčiuoti kryžių ir pats kaip niekur nieko tai po to darytumėt?
Gal jūs ir nenukentėtumėt, ar norėtumėt pats tapti tokios ligos slaptu nešiotoju?

2016 m. kovo 4 d., penktadienis, 00:22:32
Man įspūdį padarė, kai vienas giminaitis ne bažnyčioje, o prie mano laisvamanio senelio karsto parklupo ir nuoširdžiai persižegnojo - tokie dalykai daro įspūdį, gal net kelia pagarbą. Tik tokiu pavyzdžiu visai nesinori sekti - būtų tik lengvai atpažįstama nenuoširdi vaidyba.
Jau geriau pajuokauti, kad visai nenoriu atsižegnoti nuo savo laisvamanio senelio. Ir kam man tokia apsauga reikalinga būtų Dievo namuose?
Tas pats su šypsenomis, galima gal mėginti juokauti ir sakyti: nereikia būti tokia-i(m) atvira-i(m), kitiems visai nebūtina žinoti, kad šiandien nėra tau priežasčių šypsotis. Tik, kad man pačiam tie praeiviai buvę-nebuvę, mažai įdomus. Kam aš turėčiau šypsotis? Gal dangui ar žemei? Saulę ar Mėnulį gal ne kasdien ar kasnakt išvysi?

vat, 2016 m. kovo 4 d., penktadienis, 00:11:03
vaikus palieka del pinigu, isvaziuoja uzdarbiauti kitur.
nors laikrasciai pilni darbo skelbimu.
vaikai auga be tevu.:( neatstos pamestas pinigas motinos meiles. po to stebimes, kad tiek daug vaiku naudoja narkotikus, mirsta.

2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 23:41:50
kai buvau vaikas, pamenu, jog zmones ateje ir iseidami is baznycios-persizegnodavo ir pabuciuodavo prie kryziaus prikaltojo Kristaus kojas
pasiilgau tu laiku

:))) 2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 23:37:08
spalvu daug...atspalviu dar daugiau... nera tik balta ar juoda

2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 23:36:10
subjektyvi nuomone visaa gali buti taisoma - trinama...nes ka rasau, nera jokio tiesos monopolio

2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 23:34:00
yra vietu, kur salis grazeja... bet tai nera valdzios nuopelnas

vidine tiesa 2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 23:31:27
yra zmoniu, kurie daug atiduoda del savo salies... daznai jie lieka maziau matomi..

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 23:28:35
Nebukite vergai pinigu - bet stenkites kvepuoti laisviau, eiti lengviau..tik visur perkama perkama perkama

ATPRATOTE? 2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 23:26:43
Kas nepatinka-istrinkite... tik po to,kai istrinsite, pradekite dazyti geltonai, ruzavai, melsvai, zalsvai namus... tvarkyti gatves... spausti vieni kitiems draugiskiau rankas... sypsotis ne del reikalo,o is dziaugsmo sirdyje'

Geroje valstybeje 2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 23:22:24
'Geroje valstybeje partijos bendradarbiauja, o NE smukdo viena kitos, sekdamos kiekviena zingsni asmenu, kurie tarsi ne valdzios atstovai, o nusikalteliai.'

Demokratinėje visuomenėje visi turėtų būti lygūs – ir niekam nedaromos jokios išimtys 2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 23:20:47
geroje valstybeje prezidentas yra mylimas ir gerbiamas,nes jis atstovauja tos valstybes zmoniu interesus...geroje valstybeje partijos bendradarbiauja, o smukdo viena kita ,sekdamos kiekviena zingsni asmenu, kurie tarsi ne valdzios atstovai, o nusikalteliai.. geroje valstybeje,kalbama su zmoniu atstovais neissisukinejant ir nerodant erudicijos-valdzios-pavirsutiniskumo ir net moralinio nuosmukio,kuris tikrai yra .. Pedagogai turi buti gerbiami zmones, o net su ju atstovais nesugebeta reikiamai bendrauti. Faktas, jog tai ne Lietuvos atstovas, o savu interesu viesintojas.B et ar tai yra smerktina? ne! Kodel? todel,jog visos sferos prarado daug zmogiskumo. Tai nera diplomatija, tai manipuliacija. Matau kaip vyksta tai gydymosi istaigose, policijoje, net STT strukturoje... Tarsi pestininkai pridengia auskresniasias figuras. Puiku.
Bet ziurim ka turim. Pilkas miestas, nera spalvu, blogas oro kvapas- daug tersalu. Gatvese daugybe duobiu. Pilki zmoniu veidai. Vienas kitas tik lakinis batas su odiniu portfeliu,o sypsenos ir ten nera... rupestis, veide susijaudinimas sustingdytas kvailai.Issilaisvinkite... 'Demokratinėje visuomenėje visi turėtų būti lygūs – ir niekam nedaromos jokios išimtys' Mentalineje ir kauzalineje plotmese esate visi pilkai lygus... nusisypsokite

2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 22:58:03
Ar paprasčiausiai įjunkti į kokius kvaišalus?

2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 22:54:50
O po to sukti galvą ir įtarinėti, kaip ten kažkokiems varžovams "švogeriams" pavyksta laimėti paslaugų pirkimus. Kai tokios baimės ir įtarimų aplinka, visai nemalonu dirbti. Ar tikrai verta taupyti, ir savo darbuotojams mokėti minimumą, laikyti ant trumpo pavadžio. Gal geriau, pasaitėlio iš vis nebūtų ir kitaip užsitarnauti savo darbuotoju ištikimybę? Nors aš iš tikro nežinau, tik taip pasvarstau iš šalies... Vis gi iki galo sau neatsakiau į klausimą, kodėl didelės algos gadina darbuotojus. Tokia nuomonė Lietuvoje sklando. Ar, kad pradeda gyventi ne pagal savo pajamas? Tada, kai striuka su pinigais, gal gali griebtis visokių niekšybių, pasinaudodami savo padėtimi.

2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 22:44:50
Dėl valytojų - tai ne juokas. Gali būti žiojėjanti saugumo spraga, per kuria lengvai gali būti išvogtos bet kokios įmonės paslaptys, ypač, kas susiję su dideliais pirkimais.

2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 22:39:01
Valdžioje esančių žmonių didesnė alga - privilegija? Žinoma, geriau būtų jei bet kuri Lietuvos valytoja užsidirbtų daugiau nei Lietuvos prezidentas. Tik dar geriau būtų, kad iškelta kartelė prezidentui nebūtų nuleista.
Įdomiau būtų pasvarstyti rimstanti mokytojų streiką. Prievartaujamas premjeras "pasidavė" - gal paruošė namų darbus ir gali susitikti su labai svarbiais mokytojų atstovais.
Žinant, kad Lietuvoje "visos bėdos atsiranda dėl pažinčių bei giminystės ryšių". Gal vertėtų įvesti mokytojams priverstinių perkėlimų tvarką (rotaciją) kaip kokioje armijoje. Ir pats mokytojas ištrūkęs iš kokio pragaro didelėje miesto mokykloje pasidžiaugtų "atostogomis" kokioje ramioje kaimo mokyklėlėje. O dabar kai skaitai, kad mokytojas žino apie atžalas daugiau už tėvus, tikriausiai, yra labai blogai. Mokytojas irgi žmogus, o jo nervai ne geležiniai.

2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 18:55:26
Kai eina kalba apie valdžia ir jos privilegijas - nesuprantu apie ką kalbam?
Kas yra valdžia? Visi įsprausti į rėmus, kuriuos peržengę gali būti lengvai pašalinti. Net policijoje niekas neatvirauja, ar užversti darbais ir turi kokių galimybių pasidomėti kokiais nors naujais galimais sukčiavimo atvejais.
Prezidentui skirtas namelis Turniškėje - privilegija? "Žinoma", pigiau atsieitų leisti kokiam iš nuošalaus Lietuvos kampelio "leisti" gyventi savo išsinuomotame bute, o galimas valstybės paslaptis ir patį prezidentą saugoti išsinuomavus aplinkinius butus - laikinai iškėlus kaimynus. Seimūnų savaeigiams? Kalbam apie tūkstančių eilės sumas, gal milijonų eilės? Tikrai pigiau būtų visus valdininkus persodinti ant dviračių - nereiktų kamščiuose sėdėti ir nereiktų benzinui pinigų taškyti. Algos gal nebeatrodytų tokios mažos kukliau gyvenant. Tik ar patys bemanot, kad kokia prabangos neįperkama priemonė?
Viršininkai neteisingi? Nėra kaip jų apeiti ir išsireikalauti sau "priklausančio" priedo prie algos? Yra komisijos, tik jose labai svarbi ir viršininko nuomonė.
Puikiai atsimenu nuostatą iš sąjūdžio laikų visas valdžios privilegijas panaikinti. Visokie nameliai prie jūros, skirti eiliniams darbuotojams - valdžiai - išparduoti. Ne gi yra dar ką naikinti?

2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 11:08:18
tai taip pat ir budistinis kelias...

2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 10:56:26
Jėzus tarė: Kuris rado pasaulį ir pralobo,
teatsisako pasaulio!

Vai]]]Kai 2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 10:42:23
Tas, kuris jau išėjo anapilin, grįžta vėl... bet negalite pažinti jo..

777 2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 10:36:04
teiskite vieni kitus, bet ir mylekite... mylekite labiau, nei teiskite..
juk reikia turetu teisumo uzsiemima... ir meile-taip pat

Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas Kovo 4 d. - šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, iškilmės. 2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 10:33:59
Upės gatvėje Vilniuje pėsčiąjį mirtinai sužalojęs „Teleloto“ vedėjas Jonas Radzevičius ..

2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 10:27:22
Negi ir tai Leninas, Stalinas nurodė savo veikaluose, o jūs išstudijavote

2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 10:22:08
jei italui, turkui, netgi cigonui nesiseka... jo draugas skuba i pagalba negalvodamas apie 'islosta' atlygi...
bet tik ne lietuvis.. jis visada pasipelnys net is nelaimes

2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 10:19:41
..jos net ..

daug povų nuolat susirenka šventyklose 2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 10:18:09
O kiek daug povų ir papūgų susirenka jūsų šventyklose,jog savo rūbą ar šukuoseną parodyt,vietoj to,kad moterys pridengtų pečius ,juos net iškirptis dar mielai padidintų....... prieš patį Poną ar net Dievą....

Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas 2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 05:36:37
Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas
Kovo 4 d. - šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, iškilmės.
Kazimieras (1458-1484) - karalaitis, Lietuvos globėjas. Kazimieras yra kilęs iš Lietuvos valdovų Gediminaičių giminės, kurios pradžia siekia XIII a.; Jogailos anūkas. Kazimiero tėvai - Lietuvos ir Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis (1427-1492) ir Austrijos kunigaikštytė Elzbieta Habsburgaitė, o dėdė Vladislovas (1424-1444) - Lenkijos karalius, žuvęs popiežiaus Eugenijaus IV paskelbtame kryžiaus žygyje prieš turkus Varnos kautynėse, laikomas lenkų karžygiu ir šventuoju.'

visi gyvuliai lygūs, tačiau kiaulės lygesnės už kitus 2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 05:33:46
kartais pazvelgiu ką daro minia, ką ji veikia... ką ji kalba, kaip ji juokias, kaip keikias jusu Minia.. .kaip gydo ir gydosi jusu Minia, kaip mokosi jusu Minia

75% TOKIU 2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis, 00:05:55
jei italui, turkui, netgi cigonui nesiseka... jo draugas skuba i pagalba negalvodamas apie 'islosta' atlygi... bet tik ne lietuvis.. jis visada pasipelnys net is nelaimes

ne politika 2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 23:03:24
as neturiu vieno jono mintyse... lietuvos jonai - saugokite moteris - gresia disproporcija vyriskos lyties nenaudai

2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 23:01:07
13:31:44
taip ir tu jonai kazko vis postringauji.. bet ko gi.. ko vis nuolat apie vaikus suliniuose, apie benkartus.. geriau saugok zmona - bus protingiau..

2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 22:59:28
pamenu..lektuve.. jaunas stiuardesas... rodydamas kaip naudotis saugos pagalve, dirzais-truputeli sutriko... bet greit pasitaise.
lektuve skambejo pajuoka... tarsi butu nutike kas nepataisoma, o ne mazute klaida..
nera su kuo palyginti

2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 22:56:35
pavargsite nuo savo minciu

2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 22:55:08
13:31:44
bjaurus Lietuviai.zlugdo vieni kitus...ir tokia tauta yra issigimus ir be jokios ateities..jie puola kritikuoti, jie seka-graibo vis kazka... tokia maza tauta,o tiek daug sekliu... tegul stovi tas prabangus namas Druskinikuose-negi geriau, jog ten pelke.. jei nespejot laiku surinkti mokesciu ir zmones ju nebemokes atgaline data-jus tiesiog ganetinai juokingi, jog norite 10-12 metu atsukti atgal.. ziurekit nuo siandien.. nuo ryt..n esiknaisokite kaip sernai po visas privatizacijas-pvargsite vien to

2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 21:47:42
kas yra pats 'Žinojimas' ir kas yra 'Mąstymas'?
Senekai-'Mąstymas'
Sokratui-'Žinojimas'

2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 21:44:10
užverčiau dar tada prieš daug metų, kai niekaip nesuprantu:
„Žinau, kad nieko nežinau“
„Aš žinau tik tiek, kad nieko nežinau, bet kiti ir to nežino“ – pats žymiausias Sokrato posakis.

2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 21:26:45
man Licilijus Arejus Seneka arciau sirdies, nei Sokratas

******7.....7.....7******* 2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 20:45:09
'Aš iš tikrųjų nežinau, kas bus, bet žinau, kas gali būti. Todėl niekada nenusivilsiu'

***** 2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 20:43:26
'Tačiau ir taip pakankamai iš anksto numatyta, kad būčiau apsaugotas nuo spąstų. „Argi niekuomet manęs neapgauna rytdienos valanda? Juk apgauna visa, kas užgriūva nesitikint.“ Aš iš tikrųjų nežinau, kasb us, bet žinau, kas gali būti. Todėl niekada nenusivilsiu'

2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 20:38:29
pastabele..'priminti' galima tai, kas jau yra zinoma, o visa kita.. pranesti, pasakyti, duoti zinia

2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 20:33:21
smagu Jonai, kad buvai sutikes kadais Sokrata Atenu turguj, dar smagiau, jog jis ir liko Sokratu, nors ir turguj... ieskojo .... ZMOGAUS

2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 13:31:44
Oi Taudvisa, norėčiau priminti, kad kadais Sokratas su liktarna rakoje vaikščioje po minią Atėnų turgų ir ieškojo žmogaus, tik, va, nesėkmingai... Tik va, idėja gera – su mobiliaku ieškoti vandens, kur šulinį kasti – kad būtų kur vaikus sumesti...

https://www.youtube.com/watch?v=1qj73oGT8Po 2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 12:14:28
kai jus matote mixa, isiziurekite ir matykite rysi

2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 12:08:40
jei nebutu uztvaru-tvoru.. zmones neprazutu taip daznai

1 2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 12:07:11
Virgulininkai savo virgulėmis ieško vandens... O ar negalėtų jie padėti surasti žmogų?
Sitas metodas nera patikimas...zmogu gali surasti, yra fiksuoti ir mobilieji telefonai-dauguma jau ismanieji-smart...pagal fb, pokalbius siame portale-galima daug taip pat rasti...negrizkite i viduramzius...ir nevilkinkite paiesku laiko.

Ką manote apie įvairias privilegijas valdžiai? 2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 10:20:58
Vienas žmogus tarė jam: Pasakyki mano broliams,
kad pasidalytų su manimi
tėvo gerą. Jisai tarė jam:
-Žmogau, kas gi padarė ma
ne dalytoju? Jisai atsigręžė į
mokinius (ir) tarė:
- Argi aš dalytojas?

2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 10:05:24
teiskite vieni kitus,bet ir mylekite...mylekite labiau,nei teiskite..
juk reikia turetu teisumo uzsiemima...ir meile-taip pat..

Supra(TINGUMUI) 2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 09:57:28
Aš sugriausiu [šį] namą, ir niekas
neįstengs
jo [at]statyti.

2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 09:53:11
Evangelija pagal Tomą
8
būsiu užsi÷męs. Jis nu÷jo pas kitą (ir) tar÷ jam:
Mano ponas kviečia tave. Tasai tar÷ jam: Mano draugas veda, ir aš pats rengiu puotą: aš negal÷siu ateiti. Aš atsisakau vaišių. Jis nu÷jo pas kitą ir tar÷ jam: Mano ponas kviečia tave. Tasai tar÷:
Aš pirkau ūkį ir vykstu ten rinkti nuomos: aš negal÷siu ateiti. Aš atsiprašau. Tarnas sugrįžęs tar÷ šeimininkui: Tavo kviestiniai atsisak÷ vaišių. Šeimininkas tar÷ tarnui:
Eik į kelią; atveski pasivaišinti tuos, kuriuos sutiksi. Prekeiviai ir pirkliai ne[įžengs] į mano T÷vo valdas.

! 2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 09:48:44
Jėzus tarė: Aš skelbiu savo paslaptis [tiems, kurie
verti mano] paslapčių. To, ką
darys tavo dešinioji ranka, tegul tavo kairioji
nežino
to, ką ji daro.

2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 09:39:29
kai idealizmo lieka daugiau nei 'ko kita',veidas ramus ir jokio streso

2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 09:35:17
veidas ramus,jokio streso...tai ir yra /tiesios ir netiesos \ PRALAIDUMAS

2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 09:28:30
' iš kur atsiranda šviesos aureolė ,dar nesuvokiu šito '

2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 09:25:54
'„Atsakymai įvairūs: „kepu keksiukus“, „kaip tau nauja mano suknelė...'

2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 08:00:06
reiketu kazko- tarp griovimo ir statymo

http://www.poliukalimas.lt/tvoru-statyba?gclid=CIWhy7ioocsCFeILcwodDysLhg 2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 07:58:04
gal ir ne piliu sienos,bet ...gala,jog vieni stato...kiti-griauna..
reiketu kazko tai tarinio tarp griovimo ir statymo

tačiau pasirodęs šv. Mykolas ištremia jį atgal į pragarą. 2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 07:40:00
'Šventasis Mykolai arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.
Šitokią maldą sukūrė ir nurodė kalbėti po skaitytinių šv. Mišių Leonas XIII 1884-aisiais. Tų metų spalio tryliktą dieną popiežius, apsuptas kardinolų, staigiai parkrito be gyvybės ženklų. Atsigavęs jis pasakojo regėjęs viziją, kurioje Šėtonas puola Bažnyčią, tačiau pasirodęs šv. Mykolas ištremia jį atgal į pragarą.
„Melagį ir melo tėvą“, kaip Evangelijoje pagal Joną Šėtoną vadina Jėzus, nugali konkretus arkangelas, kurio vardas reiškia „toks kaip Dievas“'

33 2016 m. kovo 2 d., trečiadienis, 07:34:19
Pasimelskime uz premjera Butkeviciu (vardo nepamenu), kad sektusi globalioji visu Draust-iniu privat-izacija, kad nuslugtu jo ambicijos, kad nebutu Lietuvoje tiek daug intrigu, kad visi lietuviai butu sveikesni,

2016 m. kovo 1 d., antradienis, 21:32:31
vadinasi, jog dirbama...

2016 m. kovo 1 d., antradienis, 21:31:30
"Laisvė niekada negaunama iš vyriausybės. Laisvė visada išplėšiama iš vyriausybės letenų...

2016 m. kovo 1 d., antradienis, 14:07:38
taciau apie Sita ir Rama...ir leidziamas streles nera man svetimi mitai

7 2016 m. kovo 1 d., antradienis, 14:04:55
be jokiu mokymu...pastebejau,jog kuo pakantesnis kitu idiotizmui,tuo labiau panaseji i sventaji..tik is kur atsiranda sviesos aureole ,dar nesuvokiau sito

2016 m. kovo 1 d., antradienis, 13:18:52
Michaelis Laitmanas tarsi šių dienų Lucijus Anėjus Seneka

2016 m. kovo 1 d., antradienis, 13:12:55
'...ir stiebies..ir kyli.. o pakilti auskciau, virs saves negali..
Ir ta laime - nelaime.. o nelaime, kaip laime..'

te-GUL 2016 m. kovo 1 d., antradienis, 13:07:36
jei kazkas jums pazadetu ryt sauleta diena, jus sakysite, jog tai ne nuo pazadu priklause...
ir, jei zades pervesmus TV plotmeje... jus sakysite, jog tai vyko savaime

2016 m. kovo 1 d., antradienis, 13:05:30
laikas keisti TV LAIDAS IŠ NEGATYVIŲ - įgalūs?

5-DIMENSIJA 2016 m. kovo 1 d., antradienis, 12:38:09
Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia-
kokia spalva galima dažyti? Mėlyna? Melsva? o pamatai, o arkos....???

2016 m. kovo 1 d., antradienis, 12:36:26
ir tai nebus-NELAIME Tai bus tik mokymo momentas

38 2016 m. kovo 1 d., antradienis, 12:33:49
jei kazkas jums pazadetu ryt sauleta diena, jus sakysite, jog tai ne nuo pazadu priklause...

kokie skirtumai 2016 m. kovo 1 d., antradienis, 12:26:24
laikas spiralinis ir laikas linijinis. laikas linijinis jus vercia skubeti, taciau spiralini laika jus suvokiate kaip begalybe. spiraliniame laike nesekmes priimate kaip pamokas,o linijiniame laike-kaip nesekmes. nesekme gimdo nesekme vietoj grudintu valia..sielos linijiniame laike irsta ir mirsta-nublanksta ir buna perorganizuojamos nepaliekant induvidualiojo- aukstesniojo As,nes jos praranda savo AUKSTESNIJI AS
tas, kuris orientuotas spiraliniame laike praplecia ne tik savo galimybes, daznai - kitu, bet gali jas pats prarasti, jog dar geriau orientuotusi bet kur ir bet kada

41 SEK:MES 2016 m. kovo 1 d., antradienis, 12:18:43
reikia daug erdvės. Reikia mokytis dieviškų ir žmogiškų, praėjusių ir būsimų, laikinų ir amžinų dalykų. Reikia visko mokytis apie laiką, kiek daug klausimų kyla vien dėl jo. Pirmiausia, ar jis yra kažkas savaime? Antra, ar kas nors buvo prieš atsirandant laikui ir ar gali kas nors egzistuoti be laiko? Ar jis prasidėjo kartu su pasauliu, ar jau prieš atsirandant pasauliui, nes jeigu kažkas buvo, tai buvo ir laikas'

2016 m. kovo 1 d., antradienis, 12:03:55
su fizikais nera jokiu kalbu... tik metafizika turi platu diapazona

11:56:48 2016 m. kovo 1 d., antradienis, 11:57:54
kai pereisite prie spiralinio -erdvinio laiko MASTYMAS-MATYMAS-SAVOKOS pasikeis

11:55:15 2016 m. kovo 1 d., antradienis, 11:56:48
tai nera mi-xas..tai tik informacijos pa-tvirtinimas LAIKE
bet jusu smegenys priima linijini laika,tad toks tik skirtumas

2016 m. kovo 1 d., antradienis, 11:55:15
39-nuo ligonines iki ligonines ir...jusu gatvese daugybe vaistiniu ir daugybe zmoniu vaistines sulyginus su kitomis salimis...kur jusu transporto marsrutai nuo muziejaus iki muziejaus,nuo baznycios iki baznycios...

11:09:46 2016 m. kovo 1 d., antradienis, 11:10:42
bet. .nusi-kalteliai turi to noreti patys ir ten patekti tarp nusikaltelio ir teisuolio...daug lygciu su nezinomaisiais

11:08:19 2016 m. kovo 1 d., antradienis, 11:09:46
meditacija kalnuose ar prie tekancio vandens

2016 m. kovo 1 d., antradienis, 11:08:19
07:37:57
Galima...

Sveik-UOLIAI 2016 m. kovo 1 d., antradienis, 10:39:08
nuo jusu tvarkingos informacijos vien ligos...is kuriu dauguma jau ir bepragyvena..
Kauno marsutai 3-nuo ligonines iki ligonines
38-nuo ligonines-iki ligonines
39-nuo ligonines iki ligonines ir...jusu gatvese daugybe vaistiniu ir daugybe zmoniu vaistines sulyginus su kitomis salimis...kur jusu transporto marsrutai nuo muziejaus iki muziejaus,nuo baznycios iki baznycios...

!!!!!!!!!! 2016 m. kovo 1 d., antradienis, 10:25:08
o pamatai, o arkos....??? Dieve.....

51 2016 m. kovo 1 d., antradienis, 10:21:50
'Išminčius žino, pagal kokius principus juda dangaus kūnai, kokia jų jėga ir prigimtis, o matematikas surenka stebėjimų duomenis apie jų nutolimą bei grįžimą, stengiasi išaiškinti, kodėl jie leidžiasi ir teka ir kaip sukuria stovėjimo vietoje regimybę, nors dangaus kūnai sustoti negali'

23:00:33 2016 m. kovo 1 d., antradienis, 10:19:51
Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia-
kokia spalva galima dažyti? Mėlyna?Melsva? o pamatai,o arkos....???

2016 m. kovo 1 d., antradienis, 10:13:32
apie 'Savita Tvarka',kuri kaTrais atrodo betvarke butu galima rasyti 10 tomu po 208 pusl.-O KAS SKAITYS IR KAM SITO

gaila 2016 m. kovo 1 d., antradienis, 10:11:02
apie savita tvarka,kuri karais atrodo betvarke...yra daug informacijos..
sudeti daiktai pagal A-Z, BET NENAUDOJAMI YRA PATI DIDZIAUSIA BETVARKE
NORS JUS IVARDIJATE TVARKA

bet ir tai labai gerai 2016 m. kovo 1 d., antradienis, 10:04:20
nepakeliate akiu...nematote zvaigzdiu...o jei ir matote,jog praranda prasme, kai jums pasiulo kitus energiju saltinius-piniginius

2016 m. kovo 1 d., antradienis, 10:02:23
pririsate save kaip sunys prie budos lenciugais...uztikrindami tarsi sau ----sau----guma---------*

tik susitarimo simbolis 2016 m. kovo 1 d., antradienis, 10:00:17
Į savo žvaigždę tolimą apgraibomis einu. ...

is pa-są- monės 2016 m. kovo 1 d., antradienis, 09:58:27
'Gyvenimas... Tikriausiai toks ir liks jis, Kol jo gyvąja dalele esi- Tai tamsią dieną Keičia saulės blyksnis, Tai vėl sutrikęs neria debesin... O tos giedros O tos ramybės būklės Jau vis dažniau mes dairomės kely Gyvenimas - tai didelis stebuklas, Kurį suvokt ne visada gali... Kas kartą tenka Sau mažiau palikti, Save kitam - lyg skolą - atiduot Ir spręsti šią būties nelengvą lygtį, Nors dar toli, labai toli ruduo... Toksai gyvenimas... Toksai, ir nieko tragiško Tiesa, galbūt visa žmogaus gama: Ieškodamas Erdvės aukščiausio taško Kažkam esi šviesa ir šiluma...'

Kestutinas 2016 m. kovo 01 d., antradienis, 07:37:57
Na taip - savotiskai viskas cia - bet kokia viso to prasme? Tik vanduo, platus vanduo ir sroveles jame i visas puses... be tvarkos... Tarsi per smegenis kazkas leistu [silpna] elektros srove, o ekrane piestu jos pratekejimo kelius...
O gal galima butu tokia bausme nusikalteliams pritaikyti, - elektros srove sunakinti nereikalingas neuronu jungtis ir taip juos "pagerinti"?

2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 23:00:33
Aš pamečiau gyvenimą, ieškodama žvaigždės.
Ir kelio jau nepamenu, ir negirdžiu širdies.
Surinkt, sudėt negalima pabirusių dienų...
Į savo žvaigždę tolimą apgraibomis einu.

Taip pasikeitė! Lik sveikas. 2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 22:50:11
Taip pasikeitė! Lik sveikas.

žmones šiandien pagrįstai galima klausti: „Kas jis toks?" Taip pasikeitė! Lik sveikas. 2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 22:49:43
žmones šiandien pagrįstai galima klausti: „Kas jis toks?" Taip pasikeitė! Lik sveikas.

ŠIMTAS DVIDEŠIMTAS LAIŠKAS 2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 22:49:07
Patikėk, didelis dalykas yra vaidinti tą patį vaidmenį, bet niekas, išskyrus išminčių, nevaidina to paties vaidmens. Visi esarne daugiaveidžiai. Kartais pasirodysime saikingi ir rimti, kartais — išlaidūs ir tušti. Keičiame kaukę, užsidėdami visai priešingą negu ta, kurią nusiėmėme. Taigi pareikalauk iš savęs, kad iki mirties būtum toks, koks ketinai būti iš pradžių. Stenkis, kad tave girtų ar bent atpažintų. Apie kai kuriuos vakar sutiktus žmones šiandien pagrįstai galima klausti: „Kas jis toks?" Taip pasikeitė!Lik sveikas.

ŠIMTAS DVIDEŠIMTAS LAIŠKAS 2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 22:46:19
Tad aiškiai atsiskleidė didybė to, kuris niekuomet nevaitojo dėl nelaimių, niekuomet nesiskundė lemtimi, daugelį privertė suvokti, koks jis yra, ir suspindo tarytum žvaigždė tamsybėse, traukdamas prie savęs visų sielas, nes buvo ramus ir malonus, vienodai santūrus žmogiškuose ir dieviškuose dalykuose. Turėjo tobulą sielą, pasiekusią viršūnę, virš kurios nieko nėra, išskyrus dievo dvasią, kurios dalelė įsiliejo į šią mirtingą širdį. O ji niekuomet nebūna labiau dieviška, kaip tada, kai mąsto apie savo mirtingumą ir žino, jog žmogus gimė tam, kad baigtų gyvenimą, jog kūnas yra ne namai, o laikinas prieglobstis, kurį reikia palikti, kai pamatai, kad esi našta šeimininkui. Aš taip pasakysiu, mielas Lucilijau: svarbiausias įrodymas, kad siela ateina iš aukščiau, yra tas, jog savo būstą ji laiko menku ir ankštu, jog nebijo iš jo išeiti. Mat ji žino, kur išeis, atsimena, iš kur atėjusi'

ŠIMTAS DVIDEŠIMTAS LAIŠKAS 2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 22:41:57
' Po to jis stačia galva puolė nuo tilto žemyn, labiau susirūpinęs, kad iš smarkios upės srovės išliptų ginkluotas negu gyvas'
CHA CHA CHA-GERAS POSAKIS-AFORIZMAS BEVEIK

2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 22:34:52
TRISDEŠIMT AŠTUNTAS LAIŠKAS
Seneka sveikina mieląjį Lucilijų
Pagrįstai reikalauji, kad mudu dažniau vienas kitam rašytume. Pašnekesys duoda daugiausia naudos, nes pasiekia sielą pamažu. Miniai skaitomi iš anksto paruošti ir išpūsti samprotavimai kelia daug triukšmo, bet jie nebūna nuoširdūs. Filosofija yra geras patarimas, o patarimo niekas neduoda pakeltu balsu. Kai norima padrąsinti abejojantį, kartais reikia naudotis ir tais, sakyčiau, minios sambūriais. Tačiau, kai siekiama ne sužadinti norą mokytis, bet paskatinti mokytis iš esmės, pereinama prie tylesnių žodžių. Jie lengviau įeina ir užsilaiko, jų ir reikia nedaug, bet veiksmingų. Juos reikia sėti kaip sėklas, kurios, nors ir visai smulkutės, radusios tinkamą dirvą, išugdo savo jėgas: mažas grūdelis dideliu medžiu užauga. Tą patį daro protingi pamokymai. Iš pirmo žvilgsnio jie toli nesiekia, tačiau pamažu išsikeroja. Nors ir keletą žodžių teištariama, bet, jeigu jie įkrinta giliai į širdį, stiprėja ir tarpsta. Kartoju, pamokymų dalia tokia pati, kaip ir sėklų: ir nedideli būdami, jie daug padaro. Tik reikia, kaip sakiau, kad jie patektų ir įsiskverbtų į tinkamą sielą. Savo ruožtu ji pati duos vaisių ir grąžins daugiau negu gavo. Lik sveikas':

2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 20:48:11
AŠTUONIASDEŠIMT AŠTUNTAS LAIŠKAS
Seneka sveikina mieląjį Lucilijų
Nori žinoti, ką aš manau apie mokslus ir laisvuosius menus1? Nė vieno negerbiu, nė vieno nelaikau gėriu, nes jie duoda pinigų. Tai — parsiduodantys menai, naudingi tol, kol puošia protą ir netrukdo jam veržtis į priekį. Jais reikia domėtis tol, kol protas negali nuveikti nieko didesnio; jie — mūsų mokymosi priemonė, bet dar ne pats darbas. Pats matai, kodėl jie pavadinti laisvaisiais — todėl, kad verti laisvo žmogaus.
Tačiau tik vienas mokslas yra iš tiesų laisvas, nes daro žmogų laisvą. Tai — išminties mokslas, kilnus, narsus, didžiadvasiškas.

2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 20:46:56
Tačiau tik vienas mokslas yra iš tiesų laisvas, nes daro žmogų laisvą. Tai — išminties mokslas, kilnus, narsus, didžiadvasiškas. Visa kita yra menka ir vaikiška. Ar tu tiki kad tuose moksluose ir menuose esama gėrio, juk matai, jog juos skelbia begėdiškiausi ir šlykščiausi žmonės? Ne mokytis jų turime, bet suprasti juos. Kai kas manė, jog reikia tyrinėti, ar laisvieji menai daro žmogų dorą. Jie šito net nežada ir net neapsimeta, jog sugeba tai daryti. Gramatikui rūpi kalba, o jeigu jis nori plačiau nuklysti —istorija. Paskutinioji jo riba yra eilės. Kas iš jų nutiesia kelią į dorybę? Skiemenų aiškinimas, žodžių parinkimas, dramų įsiminimas, eilėdaros ir jos normų išmokimas? Kas iš jų pašalina baimę, išveja godumą, pažaboja gašlumą? Pereikime prie geometrijos ir muzikos: čia nerasi nieko, kas draustų bijoti, draustų geisti. O kas nežino šito, tam visa kita yra nereikalinga. [Dabar reikia aptarti], ar šių menų mokytojai moko dorybės, ar ne. Jei nemoko, tai jos ir neperduoda; o jei moko, tai jie — filosofai. Ar nori žinoti, kad jie net neketina mokyti dorybės? Pažvelk, kokie skirtingi yra jų mokymai. Jie mokytų panašiai, jei mokytų to paties. Jie netgi įtikintų tave, kad Homeras buvo filosofas, jei šito nepaneigtų savo pačių įrodinėjimais. Vieni jį padaro stoiku, pripažįstančiu tik dorybę, vengiančiu malonumų ir neišsižadančiu garbingumo net dėl nemirtingumo. Kiti skelbia esant jį epikūrininką, giriantį ramią valstybės tvarką ir gyvenantį tarp puotų ir dainų. Treti jį mato peripatetiką, pripažįstantį tris gėrio rūšis':

2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 20:45:35
Ko knaisiojies, ar Penelopė buvo skaisti, ar apgavo savo amžininkus, ar ji numanė, kas yra Uliksas, prieš sužinodama apie tai? Geriau išmokyk mane, kas yra skaistybė ir kiek joje gėrio, ar ji yra kūno, ar sielos savybė. Pereinu prie muzikos. Tu mokai, kaip dera tarpusavy aukšti ir žemi tonai, kaip išgauti skirtingus garsus skleidžiančių stygų sąskambį. Geriau padaryk, kad sąskambis atsirastų mano sieloje, kad mano sumanymai neprieštarautų vieni kitiems.'

2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 20:43:48
Dar kiti laiko jį akademiku, kuriam viskas yra netikra. Aišku, jeigu pripažintume, kad jis atstovauja visoms šioms mokykloms, tai, vadinasi, jis neatstovauja nė vienai iš jų. O juk šie mokymai skiriasi. Nusileiskime šiems žmonėms ir sutikikime, kad Homeras buvo filosofas, bet išminčiumi jis tapo tikriausiai dar prieš susipažindamas su eilėmis. Tad mokykimės to, kas Homerą padarė išminčiumi. O jei tu manęs klausi, kuris iš dviejų poetų buvo vyresnis — Homeras ar Heziodas, tai čia — toks pat niekniekis, kaip ir klausimas, kodėl Hekuba, būdama jaunesnė už Eleną, taip senai atrodė. Kartoju, ar tu nemanai, jog Patroklo ir Achilo amžiaus nustatinėjimas yra niekniekis? Tu klausi, kur klaidžiojo Uliksas, užuot mėginęs padaryti galą mūsų pačių klaidžiojimams? Nėra laiko klausytis ginčų, ar jis buvo vėjų blaškomas tarp Italijos ir Sicilijos, ar už mums žinomo pasaulio, nes negalėjo taip ilgai klaidžioti tokiame nedideliame plote. Sielos audros blaško mus kasdien, lengvabūdiškumas stumia į visas Ulikso nelaimes. Netrūksta grožio, traukiančio akis, netrūksta ir priešų; čia mūsų tyko pabaisos ir žmogėdros, ten grasina ausis viliojantys, pavojingi balsai, o dar kitur — laivo sudužimas ir daugybė negandų. Išmokyk mane mylėti tėvynę, žmoną, tėvą, nuplaukti prie šių garbingų dalykų ir laivui sudužus. Ko knaisiojies, ar Penelopė buvo skaisti, ar apgavo savo amžininkus, ar ji numanė, kas yra Uliksas, prieš sužinodama apie tai? Geriau išmokyk mane, kas yra skaistybė ir kiek joje gėrio, ar ji yra kūno, ar sielos savybė. Pereinu prie muzikos. Tu mokai, kaip dera tarpusavy aukšti ir žemi tonai, kaip išgauti skirtingus garsus skleidžiančių stygų sąskambį. Geriau padaryk, kad sąskambis atsirastų mano sieloje, kad mano sumanymai neprieštarautų vieni kitiems.'

2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 20:42:57
Tu aiškini, kokie garsai yra liūdni. Geriau parodyk, kaip nepravirkti liūdnu balsu užklupus nelaimėms. Geometras mane moko matuoti dvarus, užuot mokęs, kaip išmatuoti, kiek pakanka žmogui. Jis moko mane skaičiuoti pratindamas pirštus prie godumo, užuot mokęs, kad tokie skaičiavimai nėra svarbūs, kad nėra laimingesnis žmogus, kurio turtus skaičiuodami sąskaitininkai pavargsta, kuris valdo nereikalingus daiktus ir būtų labai nelaimingas, jei būtų priverstas pats suskaičiuoti, kiek jų turi. Ką man duos žinojimas, kaip padalyti lauką į dalis, jei aš nemoku pasidalyti su broliu? Ką man duos smulkus visų margų suskaičavimas neprarandant net dešimties pėdų mano lauko, jei mane nuliūdina nesivaržantis kaimynas, kuris šį tą atsirėžia nuo mano nuosavybės. Geometras moko, kaip neprarasti savo ežių, o aš noriu žinoti, kaip jų atsisakyti nesielvartaujant. „Bet esu varomas nuo savo tėvo ir senelio žemės." Štai kaip! O kas valdė šią žemę prieš tavo senelį? Aš net neklausiu, kuriam žmogui ji priklausė, o tik — kuriai tautai. Ar gali pasakyti? Tu esi ne šeimininkas jos, bet nuomininkas. Nuomininkas kam? Jei tau gerai klosis, tai savo paveldėtojui, Teisės žinovai sako, jog, ilgai naudojantis visuomeniniu turtu, jis nepasidaro savas; o tai, ką tu turi, apie ką tu kalbi, yra visuomeninis, netgi visos žmonių giminės turtas. Nuostabus menas! Tu moki matuoti apvalius kūnus, bet kokią figūrą paversti kvadratu, nustatyti atstumą tarp žvaigždžių. Nėra nieko, ko tu neįgalėtum išmatuoti. Jei esi toks menininkas, išmatuok žmogaus sielą. Pasakyk, kokia ji yra didelė, pasakyk, kokia ji menka. Tu žinai, kas yra tiesė. Kokia tau iš to nauda, jei neįžvelgi tiesos gyvenime? Dabar einu prie to, kuris giriasi išmanąs dangaus reiškinius.'

2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 20:41:56
Kur Saturno žvaigždė šaltoji kelią pakreipia,
Kur padangių skliautu Kileniečio rieda žibintas3.
Ką duoda toks žinojimas? Kad aš nerimaučiau, kai Saturnas su Marsu sustos priešpriešiais ar kai Merkurijus vakare leisis šviečiant Saturnui? Verčiau aš žinočiau, kad žvaigždės, nepaisant, kur jos yra, mums palankios ir šiuo požiūriu negali keistis. Nenukrypstamu keliu jas veda nesibaigianti likimų grandinė. Jos grįžta nustatyta tvarka arba paveikdamos visus įvykius, arba išpranašaudamos jų baigtį. Tačiau jei nuo jų priklauso visa, kas vyksta, ką mums padės žinojimas dalyko, kurio negalima pakeisti? Jeigu jos ir parodo ką nors iš anksto, tai ar svarbu pirma laiko matyti tai, ko negali išvengti? Ar tu žinai, ar nežinai, vis tiek tai įjvyks,
Jeigu į saulę danguj ir mėnesio kintantį veidą
Tu netingėsi pažvelgt, tavęs nei diena būsimoji
Nesuklaidins, nei giedros nakties neapgaus klastingumas4.'

2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 20:40:43
Tačiau ir taip pakankamai iš anksto numatyta, kad būčiau apsaugotas nuo spąstų. „Argi niekuomet manęs neapgauna rytdienos valanda? Juk apgauna visa, kas užgriūva nesitikint.“ Aš iš tikrųjų nežinau, kasb us, bet žinau, kas gali būti. Todėl niekada nenusivilsiu; aš laukiu visko: jei nieko neįvyks, būsiu patenkintas. Rytdiena mane nustebins, jei pasigailės, bet ir tuo nenustebins, nes, žinodamas, jog viskas gali įvykti, taip pat žinau, kad ne viskas būtinai įvyks. Nors laukiu geros kloties, esu pasiruošęs nelaimėms. Čia leisk man nukrypti nuo tavo nurodyto kelio. Tu gi neversi manęs prie laisvųjų menų atstovų priskirti tapytojų, skulptorių, marmuro apdirbėjų ar kitų prabangos tarnų. Taip pat iš laisvųjų menų atstovų aš pašalinu imtynininkus, kurių visi sugebėjimai — tai įsitrinimas aliejumi ir raičiojimasis dulkėse. Antraip man reikėtų priimti ir tepalų gamintojus, ir virėjus, ir kitus žmones, savo gabumais tarnaujančius mūsų malonumams.
Ką, meldžiu pasakyti, turi bendra su laisve tie išalkę vėmikai, kurių kūnai nutukę, o sielos išdžiūvusios ir suvytusios? Ar manysime, jog laisvieji menai yra tai, ko mūsų protėviai mokė jaunimą: mėtyti ietį, smogti basliu, jodinėti, kautis kardu? Jie savo vaikų nemokė nieko, ko reikia mokytis nejudant. Bet nei šie, nei kiti menai nemoko ir nemaitina dorybės. Kokia nauda iš sugebėjimo valdyti arklį pažabojus jį vadelėmis, jei esi pagautas nepažabotų aistrų?! Kokia nauda iš pergalės imtynėse arba kumštynėse, jei tave nugali pyktis?'

2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 20:39:42
Kaipgi yra? Argi laisvieji menai nieko mums neduoda?" Kitkam duoda daug, bet dorybei — nieko. Ir vadinamieji žemieji amatai, pagrįsti rankų darbu, duoda daug mūsų gyvenimui būtinų reikmenų, tačiau jie visiškai neveikia dorybės. „Tai kodėl mokome laisvųjų menų vaikus?" Ne todėl, kad šie menai gali duoti dorybę, bet todėl, kad paruošia sielą priimti dorybę. Kaip pradmenys, kuriuos seniau žmonės vadino raštu, berniukus supažindina su žinių pagrindais, bet neišmoko laisvųjų menų, o tik duoda pagrindą, kad šie juos priimtų, taip laisvieji menai neatveda sielos į dorybę, bet palengvina į ją kelią. Poseidonijas sako, jog yra keturios menų rūšys; kasdieniniai, arba žemesnieji, pramogų, vaikų ir laisvieji. Kasdieniniai menai — tai amatai, kuriuos sudaro rankų darbas ir kurių tikslas — tenkinti gyvenimo reikmes. Jie neapsimeta kilniais ar garbingais. Pramogų menų tikslas — teikti malonumą mūsų akims ir ausims. Prie tokių priskirk mechanikų sukurtus savaime pasikeliančius tiltus, tyliai aukštyn kylančias dekoracijas ir kitokias netikėtas įvairoves teatre, kai tai, kas buvo vientisa, išsiskiria arba tai, kas buvo toli vienas nuo kito, savaime suartėja arba iškilę pamažu nusileidžia5. Tokie dalykai pribloškia neišmanėlius, kurie, nesuprasdami priežasčių, stebisi viskuo, kas netikėta. Vaikiški menai (jie šiek tiek primena laisvuosius) yra tie, kuriuos graikai..., o mes — laisvaisiais. Tačiau iš tikrųjų laisvieji, aš juos vadinčiau išlaisvinančiais, yra tie, kuriems rūpi dorybė. Kaip, — tęsia Poseidonijas, — viena filosofijos dalis ta gamtos, kita — dorovės, trečia — mąstymo taisyklių tyrinėjimui, taip ir ši laisvųjų menų grupė reikalauja sau vietos filosofijoje. Kai pereiname prie gamtos klausimų, remiamės geometrija. Vadinasi, ji yra dalis to, kam padeda." Daug kas mums padeda, bet nėra mūsų dalis. Dar daugiau, jei iš tikrųjų būtų mūsų dalis, nepadėtų: maistas padeda kūnui, bet nėra jo dalis.'

2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 20:38:38
Šiek tiek mums tarnauja geometrija, bet ji tiek reikalinga filosofijai, kiek jai pačiai — kalvio patarnavimai6. Bet nei šie yra geometrijos dalis, nei geometrija yra filosofijos dalis. Be to, abi turi savo tikslus. Išminčius nori pažinti ir tyrinėja gamtos reiškinių priežastis, geometras suranda ir apskaičiuoja jų kiekį ir dydį. Išminčius žino, pagal kokius principus juda dangaus kūnai, kokia jų jėga ir prigimtis, o matematikas surenka stebėjimų duomenis apie jų nutolimą bei grįžimą, stengiasi išaiškinti, kodėl jie leidžiasi ir teka ir kaip sukuria stovėjimo vietoje regimybę, nors dangaus kūnai sustoti negali. Išminčius stengiasi suprasti, kodėl veidrodis atspindi daiktą, o geometras gali tau pasakyti, kiek turi būti nutolęs daiktas nuo savo vaizdo ir kaip atspindi įvairių formų veidrodžiai. Filosofas įrodys, kad saulė yra didelė, kokio ji dydžio, tau pasakys matematikas, remdamasis tam tikrais įgūdžiais bei patyrimu. Bet, norėdamas tai atrasti, jis turi remtis tam tikrais pamatiniais principais. Mokslas, kuris savo pagrindus ima iš kitur, nėra savarankiškas mokslas. Filosofija nieko neprašo iš šalies, visą savo pastatą ji stato nuo pat pamatų. Matematika, sakyčiau, yra įsikūrusi paviršiuje, ji stato svetimoje žemėje. Savo pradus ji gauna iš šalies ir stato savo pastatą toliau. Jei ji pati savaime siektų tiesos, jei pati galėtų suprasti viso pasaulio prigimtį, aš pripažinčiau, kad ji daug duos mūsų protams, kurie auga mąstydami apie dieviškus dalykus ir šį bei tą pasiima iš aukštybių. Bet sielą tobulina tik vienas dalykas — pastovus gėrio ir blogio pažinimas, kurį gali pasiekti tik filosofija. Joks kitas mokslas netyrinėja gėrio ir blogio. Dabar aptarkime kiekvieną dorybę. Drąsa yra baimės niekinimas. Į tai, kas mus baugina, kas uždeda jungą mūsų laisvei, ji žiūri iš aukšto, meta tam iššūkį ir parbloškia. Argi laisvieji menai ir mokslai stiprina šią dorybę? Ištikimybė yra švenčiausias žmogaus širdies gėris, jokia būtinybė nepriverčia jos meluoti, joks atlyginimas nepaperka. Ji sako: „Degink, smok, žudyk! Aš neišduosiu! Kuo labiau skausmas brausis prie paslapties, tuo giliau ją slėpsiu".

2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 20:37:41
Argi laisvieji mokslai gali sielą padaryti tokią? Saikingumas valdo malonumus: vienų neapkenčia ir išveja, kitus sutramdo ir nurodo jiems sveikas ribas, niekuomet su niekuo nesutikdamas tik dėl jų pačių. Jis žino, kad geriausias troškimų saikas yra imti ne tiek, kiek nori, bet tiek, kiek privalai. Žmogiškumas draudžia būti išdidžiam su draugais, draudžia būti šykščiam. Jis liepia būti visiems maloniam ir žodžiais, ir darbais, ir jausmais, jokios nelaimės nelaiko svetima, o savo sėkme labiausiai džiaugiasi tada, kai ji gali būti naudinga kam nors kitam. Ar laisvieji mokslai moko tokių įpročių? Ne, kaip nemoko paprastumo, kuklumo, susilaikymo; kaip nemoko tenkintis mažu ir taupumo; kaip nemoko gailestingumo, saugančio svetimą kraują taip pat, kaip ir savo, ir suvokiančio, kad žmogus neturi išlaidžiai naudotis kito žmogaus jėgomis. Kas nors pasakys: „Kadangi tvirtinate, jog be laisvųjų mokslų neįmanoma pasiekti dorybės, tai kodėl teigiate, kad jie dorybei nieko neduoda?" Tvirtiname todėl, kad ir be maisto dorybės nepasieksi, tačiau maistas neturi nieko bendra su dorybe. Medis nieko neduoda laivui, nors laivai būna tik mediniai. Kartoju: nemanyk, jog daiktą padaro pagalbinė priemonė, be kurios jis apskritai negali atsirasti. Galima ir taip pasakyti: išmintį įmanoma pasiekti ir be laisvųjų menų. Nors dorybės reikia mokytis, tačiau jos mokomės be šių menų pagalbos. Kodėl aš turėčiau manyti, kad nemokąs rašto žmogus nebus išminčius, jei išmintis glūdi ne raštuose? Ją atskleidžia darbai, o ne žodžiai, ir aš nežinau, ar ne tikresnis tas žinojimas, kuris neturi jokios paspirties iš išorės. Išmintis — didis ir platus dalykas. Jai reikia daug erdvės. Reikia mokytis dieviškų ir žmogiškų, praėjusių ir būsimų, laikinų ir amžinų dalykų. Reikia visko mokytis apie laiką, kiek daug klausimų kyla vien dėl jo. Pirmiausia, ar jis yra kažkas savaime? Antra, ar kas nors buvo prieš atsirandant laikui ir ar gali kas nors egzistuoti be laiko? Ar jis prasidėjo kartu su pasauliu, ar jau prieš atsirandant pasauliui, nes jeigu kažkas buvo, tai buvo ir laikas'

2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 20:36:53
Nesuskaičiuojama daugybė klausimų kyla vien dėl sielos: iš kur ji ir kokia ji, kada atsirado kaip ilgai būna? Ar ji iš vienur pereina kitur keisdama savo buveinę, įsikūnydama vis kitose būtybėse, ar vergauja ne daugiau kaip vieną kartą ir, išsilaisvinusi iš kūno, klaidžioja visatoje? Ar ji yra kūniška, ar ne? Ką ji darys, kai mes nustosime būti jos įrankiai? Kaip naudosis savo laisve, kai ištrūks iš šio kalėjimo? Ar ji pamirš, kas buvo, ar pažins save tuomet, kai, palikusi kūną, pakils į aukštybes? Kad ir kurią žmogiškų ar dieviškų dalykų sritį aptartum, nuvargsi nuo daugybės klausimų, kuriuos reikia ištirti ir pažinti. Kad tiek daug tokių plačių klausimų rastų mumyse laisvą prieglobstį, privalome iš proto pašalinti visa, kas nedalinga. Dorybė neis ten, kur ankšta: dideliam dalykui reikia didelės erdvės. Viską išvaryk, tegul visa širdis atsivers tik jai. „O juk malonu studijuoti daugelį mokslų ir menų." Tebūna jų atmintyje tiek, kiek būtina. Ar tu manai, kad reikia smerkti tik tą, kuris įsigyja nereikalingų bei nenaudojamų daiktų ir namuose išdėsto brangenybių parodą, ir nesmerkti to, kuris prisikimšęs visiškai nereikalingų mokslų rakandų? Noras žinoti daugiau negu reikia yra viena iš nesaikingumo atmainų. Kodėl? Mat šis laisvųjų menų vaikymasis daro žmones įkyriais plepiais ir savimi patenkintais išsišokėliais. Jie nesimoko būtinų dalykų todėl, kad prisimokė nereikalingų. Gramatikas Didimas parašė keturis tūkstančius knygų. Aš gailėčiau net to, kuris būtų šitiek perskaitęs. Vienose knygose jis tyrinėja, kur Homero tėvynė, kitose — sprendžia, kas buvo tikroji Enėjo motina, trečiose — svarsto, ar Anakreontas buvo didesnis gašlūnas ar girtuoklis, ketvirtose — stengiasi išaiškinti, ar Sapfo buvo gatvės merga, nagrinėja ir kitus dalykus, kuriuos reikėtų užmiršti, jei ir žinotum juos. Dabar pamėgink man sakyti, kad mūsų gyvenimas trumpas! Bet jeigu tu remsies mūsiškių mokymu, aš parodysiu, jog ir čia daug ką reikia apkapoti kirviu. Nemaža laiko kainuoja ir didžiai įgrysta kitų ausims toks pagyrimas: „Tai — apsiskaitęs žmogus!" Todėl pasitenkinkime paprastesnių vardu: „Tai — doras žmogus!" Ar ne taip yra? Ar privalau išvynioti visų tautų metraščius ir ieškoti, kas pirmasis pradėjo rašyti eiles? Ar privalau skaičiuoti, koks laiko tarpas skiria Orfėją nuo Homero, neturėdamas net tos epochos kalendoriaus? O gal turiu atpažinti visas kvailystes, kurių Aristarchas prikimšo į svetimus eilėraščius, ir žudyti laiką laiką skaičiuodamas skiemenis? Ar taip pat turiu būti prirakintas prie geometrinių figūrų dėliodamas jas smėlyje? '

2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 20:34:52
Ar jau man iškrito iš galvos išganingas pamokymas: „Taupyk laiką!" Ar visa tai aš privalau žinoti? O ko tada nežinosiu? Gramatikas Apionas Gajaus Cezario laikais išvažinėjo visą Graikiją ir visuose miestuose buvo priimtas dėl Homero vardo. Jis sakydavo, jog Homeras, užbaigęs „Odisėją" ir „Iliadą", vėliau prie savo kūrinio pridėjo pradžią, kurioje aprašė visą Trojos karą7. Jis pateikdavo tokį įrodymą: pirmoje eilutėje Homeras parašė dvi raides, reiškiančias jo parašytų knygų skaičių8. Reikia, kad tokius dalykus žinotų tas, kuris nori per daug žinoti ir negalvoja, kiek laiko iš jo pagrobia ligos, kiek visuomeniniai ir asmeniniai reikalai, kiek kasdieniniai darbai ir kiek miegas. Pažvelk į savo amžių: tiek daug užsiėmimų jame netilps! Ką ten kalbėti apie laisvuosius menus, jei net filosofai turi daug ko nereikalinga, daug ko nenaudinga. Pavydėdami gramatikams, pavydėdami geometrams, jie patys taip pat nusileido iki skiemenų, jungtukų ir prielinksnių savybių aiškinimo. Tai, kas šiuose menuose buvo nereikalinga, perkėlė į savąjį. Taip ir įvyko, jog jie moka uoliau kalbėti negu gyventi. Tik paklausyk, kiek blogo padaro per didelis gilinimasis į smulkmenas ir koks jis pavojingas tiesai. Protagoras tvirtina, jog apie kiekvieną dalyką galima samprotauti ir vienaip, ir kitaip, kartu galima samprotauti ir apie tai, ar apie kiekvieną dalyką galima samprotauti ir vienaip, ir kitaip. Nausifanas įrodinėja, jog visa, kas egzistuoja, egzistuoja ne tikriau negu neegzistuoja. Parmenidas sako, jog iš viso to, ką matome, neegzistuoja nieko, išskyrus būtį. Zenonas Elėjietis pašalino visą šio sunkaus klausimo keblumą, sakydamas, kad nieko nėra. Beveik prie tos pačios išvados prieina ir Pirono sekėjai, ir megariečiai, ir eretrijiečiai10, ir akademikai papildydami ją nauju žinojimu — kad nieko nežino. Visa tai mesk į tą pačią nereikalingų laisvųjų menų krūvą: vieni skelbia man nenaudingas žinias, kiti atima viltį ką nors žinoti. Geriau jau žinoti nereikalingus dalykus, negu nieko nežinoti. Pirmieji neneša deglo, kuris 'nukreiptų mano žvilgsnį į tiesą, antrieji išduria man akis. Jei tikėsiu Protagoru, žinosiu, kad pasaulyje nėra nieko tikra; jei Nausifanu — kad vienintelis tikras dalykas yra tai, jog nėra nieko tikra; jei Parmenidu — kad nėra nieko, išskyrus vienį, jei Zenonu — kad ir vienio nėra. Tai kas gi esame mes patys ir visa, kas mus supa, maitina, palaiko? Visas pasaulis — arba tuščias, arba apgaulingas šešėlis! Nelengva pasakyti, ant kurių aš labiau širstu: ar ant tų, kurie skelbia, kad nieko nežinome, ar ant tų, kurie nepalieka mums galimybės nieko nežinoti. Lik sveikas.'

2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 11:46:51
iki Tibeto tik du žingsniai arba sekundė Šviesos srautui

21:00.43 2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 11:44:13
21
Tibetiečiai į žmogų žiūri visapusiškai: kaip į kūno ir dvasios visumą, gamtos ir visatos dalį, todėl tibetiečių medikai mokosi ir astrologijos, ir energetinės anatomijos, ir psichologijos, sapnų analizės, ir gydymo mantromis (garso vibracija).

78 2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 11:42:35
Mus gaišina ir sulaiko štai kas: „Kaipgi? Atsisakyti tokių didelių vilčių? Palikti prinokusį grūdą? Tuščia bus šalia? Nieko nebus prie neštuvų? Niekas nelauks prieškambaryje?" Tokių minčių paveikti žmonės nenoriai traukiasi ir, keikdami nelaimes, smaguriauja jų vaisiais. Jie skundžiasi garbės troškimu tarsi meiluže, o jeigu įžvelgtume tikrąjį jų jausmą, pamatytume,

22 2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 11:40:14
Geriau atrišk sunarpliotą mazgą, o ne nutrauk jį, bet jeigu jokiu būdu nebebus galima jo atrišti, tada nutrauk. Nėra tokio bailio, kuris labiau norėtų visą laiką kyboti negu kartą nukristi.

22 2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 11:37:39
'DVIDEŠIMT ANTRAS LAIŠKAS
Seneka sveikina mieląjį Lucilijų
Tu jau supranti, kad tau reikia išsilaisvinti nuo šitų iš išorės įspūdingų, o iš tikrųjų niekam nereikalingų darbų. Klausi, kaip tai padaryti. Kai ką patarti galima tik asmeniškai. Gydytojas negali per laiškus nurodyti valgymo ar vonių laiko: jis turi pačiupinėti pulsą. Sena patarlė sako, kad gladiatorius nusprendžia arenoje. Atidžiai stebint priešininką, šį tą pasako jo veidas, šį tą — rankos judesys, šį tą — kūno laikysena. Tai, kas paprastai daroma ir ką reikėtų daryti — apskritai galima patarti ir parašyti. Tokių pamokymų įmanoma duoti ne tik nesantiems greta, bet ir ainiams. Kitas dalykas —pasakyti, kada ir kaip ką nors daryti; šito per atstumą niekas nenurodys, tai reikia spręsti atsižvelgiant į aplinkybes. Ir reikia ne tik būti greta, bet ir budriam, kad nepraleistum progos akimirkos. Taigi dairykis jos, o ją pamatęs, čiupk ir karštai iš visų jėgų stenkis atsikratyti savo pareigų. Išklausyk mano nuosprendį: esu įsitikinęs, kad tau reikia palikti arba tokį gyvenimą, arba gyvenimą apskritai. Bet manau, jog žingsniuoti reikia pamažu. Geriau atrišk sunarpliotą mazgą, o ne nutrauk jį, bet jeigu jokiu būdu nebebus galima jo atrišti, tada nutrauk. Nėra tokio bailio, kuris labiau norėtų visą laiką kyboti negu kartą nukristi. O kol kas — tai svarbiausia — netrukdyk pats sau. Būk patenkintas darbais, kuriais esi užsiėmęs, arba, kaip tu linkęs manyti, į kuriuos įklimpęs. Nereikia griebtis dar didesnių, nes prarasi galimybę šitaip atsikalbinėti, ir paaiškės, kad tu visai neįklimpęs. Mat žmonės paprastai sako netiesą: „Kitaip negalėjau. Kas, kad nenorėjau. Buvo būtina". Niekam nėra būtina vytis sėkmę; jau šis tas, jei nesipriešini, o bent sustoji ir nusileidi paskui jos viliones. Gal nesupyksi, jei ne tik pats ateisiu tau patarti, bet pakviesiu ir keletą už save protingesnių vyrų, į kuriuos paprastai kreipiuosi ką nors svarstydamas. Perskaityk su šiuo reikalu susijusį Idomenėjui skirtą Epikūro laišką, kuriame jis prašo, kad tas kiek galėdamas skubėtų pabėgti, kol neįsimaišė kokia nors viršesnė jėga ir neatėmė galimybės išeiti. Tačiau jis priduria, jog nereikia mėginti, kol nebus patogaus laiko. Bet ragina tuoj pat veikti, kai ilgai laukta proga ateis. Jis draudžia snausti mąstančiam apie pabėgimą ir tiki, kad net iš sunkiausios padėties galima laimingai išeiti, jei neskubėsime prieš laiką ir negaišime, kai bus laikas. Manau, dabar norėsi sužinoti, kokia stoikų nuomonė apie tai. Niekas negali tau peikti jų dėl skubotumo: jie greičiau atsargūs negu narsūs. Galbūt lauki, kad šitaip tau pasakytų: „Mesti naštą — gėda. Pareigingai įvykdyk, jeigu jau apsiėmei. Tas, kuris vengia vargo, kurio dvasia, daugėjant darbų, nestiprėja, nėra narsus ir ryžtingas vyras". Jie taip kalbėtų, jei tavo vargas būtų vertas pastangų, jei nereikėtų atlikti ar iškęsti doram žmogui nederančių dalykų. Priešingu atveju stoikai nesekins savęs nešvariu ir žeminančiu darbu, neužsiims reikalais dėl reikalų. Jie nedarys taip, kaip tu tikiesi juos darysiant, nes, įsivėlę į garbėtroškiškus reikalus, neiškęstų jų permainų. Tačiau pamatę, jog tai, į kur jie ritasi, yra sunku, neaišku ir abejotina — pasitraukia. Nepuls bėgti, bet patyliukais nuslinks į saugią vietą. Lengva, Lucilijau, išvengti reikalų pradėjus niekinti jų duodamą naudą. Mus gaišina ir sulaiko štai kas: „Kaipgi? Atsisakyti tokių didelių vilčių? Palikti prinokusį grūdą? Tuščia bus šalia? Nieko nebus prie neštuvų? Niekas nelauks prieškambaryje?" Tokių minčių paveikti žmonės nenoriai traukiasi ir, keikdami nelaimes, smaguriauja jų vaisiais. Jie skundžiasi garbės troškimu tarsi meiluže, o jeigu įžvelgtume tikrąjį jų jausmą, pamatytume, kad tai — ne pyktis, o tik trumpas vaidas. Išmėgink tuos, kurie apverkia savo troškimus ir kalba, kad pabėgtų nuo visų reikalų, be kurių negali, išsiversti, ir tu pamatysi, kad jie savo noru gaišta, nors sakosi besiplūkią ir vargstą. Taip esti, Lucilijau: vergija retai kurį laiko, dauguma patys įsikibę vergijos. Bet jei tu nori nusimesti ją ir iš tiesų tau patinka laisvė, o patarėjo ieškai tik tam, kad tau pasisektų tai padaryti nepatiriant dėl to amžino nerimo, tada tave pagirs visa stoikų kohorta. Visi Zenonai ir chrisipai patars tau veikti protingai, dorai ir tavo naudai. Bet jeigu sukinėjiesi dairydamasis, kiek turi išsinešti, kokios pinigų sumos reikia, kad užsitikrintum poilsį, tu niekada nerasi išeities. Su našta niekas neišplaukia. Tu išnerk geresniam gyvenimui, ir tegu dievai bus palankūs; bet tegu nebūna tai toks dievų palankumas, kurį jie rodo tiems, kuriems geru ir maloniu veidu skiria prašmatnias nelaimes, teisindamiesi tik tuo, kad ugnis ir kančios duodamos jų meldžiantiems.
Jau užantspaudavau laišką, bet reikia vėl jį atplėšti norint, kad pas tave nukeliautų su įprasta dovanėle, nuneštų kokį nors reikšmingą pasakymą. Štai radau tokį. Nežinau, ar jame daugiau tiesos ar gražbylystės. „Kieno?“ — paklausi. Epikūro. Mat kol kas tebegarbinu svetimų ryšulėlių turinį. „Kiekvienas išeina iš gyvenimo taip, lyg būtų ką tik įėjęs.“ Paimk ką tik nori: jaunuolį, senį ar vidutinio amžiaus žmogų; ma

2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 11:32:30
'..nereikalauk iš manęs nuorodų: tas, kuris pasako, kas jį įkvėpė, pats lieka nežinomas...'

39 2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 11:31:32
TRISDEŠIMT DEVINTAS LAIŠKAS
Seneka sveikina mieląjį Lucilijų
Tavo prašomas aš rengiu savo samprotavimus: trumpai juos išdėstau ir stropiai dėlioju iš eilės. Bet žiūrėk, ar paprastas dėstymas nebūtų tau naudingesnis už šį būdą, kurį dabar visi vadina breviarium, arba santrauka, o kadaise, kai dar kalbėjome gryna lotynų kalba, buvo vadinamas, summarium, arba susumavimu. Pirmasis labiau reikalingas besimokančiam, antrasis — žinančiam, nes pirmasis moko, o antrasis tik primena. Ir vieno, ir kito dalyko duosiu tau iki soties. Bet tu nereikalauk iš manęs nuorodų: tas, kuris pasako, kas jį įkvėpė, pats lieka nežinomas. Taigi aš rašysiu tau viską, ko nori, bet savaip. O kol kas tu turi daugelį kitų, tik nežinau, ar jų raštai prisilaiko nuoseklaus dėstymo. Paimk į rankas filosofų sąrašą; jau tai privers tave pažvalėti, kai pamatysi, kiek daug žmonių vargo dėl tavęs. Panorėsi ir pats būti vienas iš jų. Matyt, pati geriausia taurios sielos savybė yra ta, kad galima ją skatinti siekti kilnių dalykų. Nė vienas didis vyras nesižavi tuo, kas menka ir prasta. Tik didingų dalykų vaizdas šaukia paskui save ir kelia aukštyn. Kaip liepsna šauna į viršų negalėdama gulėti ant žemės ir tuo labiau nurimti, taip mūsų siela nuolatos juda: kuo ji karštesnė, tuo neramesnė ir veiklesnė. Laimingas tas, kuris savo veržlumą nukreipia į gėrį. Jis nusimeta likimo valdžią, išlaiko saiką sėkmės atveju, mažina negandas ir niekina visa, kuo žavisi kiti. Trokšti geriau vidutinių negu per daug didelių dalykų ir niekinti šiuos yra kilnios sielos požymis. Vidutiniai dalykai yra naudingi ir reikalingi gyvenimui, o per dideli kenkia, nes peržengia saiką. Todėl išgula labai derlingi javai, o nuo per didelės naštos lūžta vaismedžių šakos, ir pernelyg gausus derlius nepribręsta. Tas pats atsitinka ir sieloms, kurias gniuždo begalinė sėkmė, kai, ja piktnaudžiaujant, daromos skriaudos ne tik kitiems, bet ir sau. Koks priešas padaro tiek blogio, kiek kai kuriems žmonėms padaro savi malonumai? Už jų nesusivaldymą ir beprotišką gašlumą galima atleisti tik todėl, kad jie patys kenčia nuo savo darbų. Ne be pagrindo juos kamuoja tokia beprotybė. Peržengęs natūralias saiko ribas, geidulingumas pasidaro begalinis. Saikas turi ribas, o iš gašlumo kilusi beprotybė yra beribė. Būtinų dalykų matas yra jų nauda, o kur dėsi perviršį? Todėl daugelis ir skęsta malonumuose, be kurių negali apsieiti, nes prie jų įprato. Tokie yra patys nelaimingiausi, nes nuėjo taip toli, kad tai, kas jiems kadaise buvo nereikalinga, dabar pasidarė būtinybė. Taigi jie ne naudojasi malonumais, bet jiems vergauja ir žavisi savo ydomis. O tai jau yra didžiausia blogybė. Nelaimės bedugnę pasiekia tas, kuriam šlykštynės ne tik malonios, bet ir patinka. Nėra vaistų tam, kurio nusižengimai virto įpročiais. Lik sveikas.

apskritimai 2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 11:20:26
kas vertina gyvenima,isgyvena...ir jausdami alki,bada...nekalbu apie karus..
tas, kas VERTINA GYVENIMA,kas ji brangina,pripildo save gyvybinemis energijomis,o kas sekinti nori,tas sekina daznai ir kitus

DVIPRASMISKUMAI 2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 08:09:35
jei ji supykino,is jo skrandzio issiverze ten buves turinys...jei ji supykino,jis eme keiktis...
ir kaip susikalbeti, jei net zodziu trukumas,kai 'PYKINA'

2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 00:00:46
Meritokratiją - ar jos reiktų mums?
REIKTU, BET KAS GI IS TO

2016 m. vasario 28 d., sekmadienis, 12:52:21
Tibetiečiai į žmogų žiūri visapusiškai: kaip į kūno ir dvasios visumą, gamtos ir visatos dalį, todėl tibetiečių medikai mokosi ir astrologijos, ir energetinės anatomijos, ir psichologijos, sapnų analizės, ir gydymo mantromis (garso vibracija).

2016 m. vasario 28 d., sekmadienis, 12:49:59
tibetieciu gydymas labai idomus-pasidomekite juo

2016 m. vasario 28 d., sekmadienis, 12:48:44
kada ir kur prasideda pasveikimas, tada, kai nustoja irimas

777 2016 m. vasario 28 d., sekmadienis, 08:25:29
Sinchroniškumo dėsnis, pasak Jungo, yra pirmųjų dviejų dėsnių tarpininkas. Jis palaiko tvarką ne tik individualiame žmogaus gyvenime, bet ir visatoje.

2016 m. vasario 28 d., sekmadienis, 08:23:31
tai ne drasios idejos, tai naturali atranka

2016 m. vasario 28 d., sekmadienis, 08:22:22
vos pora kartu matyti si veida pakanka, jog neistrigtu giliai i pasamone

777 2016 m. vasario 28 d., sekmadienis, 08:20:56
fiskalinės drausmės įstatymo reikalavimais- tai apie ka minejo premjeras -ka pritaike pats sau...ir kas bus perziureta ..JAM
NESAKAU JOG ISJUNGIU tv tik del jo

2016 m. vasario 28 d., sekmadienis, 01:59:34
laiko remai stabdo mastyma

2016 m. vasario 27 d., šeštadienis, 16:35:50
Žmogaus sąmoningumo reiškinys labai domino Jungą. Jis laikė, kad sąmonė – tai Kosmoso žinia žmogui, nes per ją Kosmosas realizuoja savąją sąmonę, suvokia tikslus ir savo paties galimybes. Sąmoningais suvokdamas save žmogus sako „Aš", o tai sąmoningo egzistavimo ir, aplamai, asmenybės išraiška, minčių, intuicijos, jausmų ir jutimų tvarkytojas, padedantis prisiminti. „Aš" yra vidurys tarp Savasties ir pasaulio, kurio metamorfozės vyksta būtent „Aš" lygyje ir tik tada perina į Savastį.
Tačiau „Aš" priima Savastį tik šiame lygyje ir nepraninka į jos tikrąją būtį. Savastis individualiam „Aš" nėra skaidri. Todėl visos archainės kultūros stengėsi vizualiai apiforminti šį archetipą. Galingas ir stiprias asmenybes ar institucijas, mitinius ir mistinius tvirtinimus Jungas linkęs vertinti kaip specifines Savasties projekcijas. Tai gali būti Karaliaus, Karalienės ar Valdovo figūros. O taip personalizuotos Miesto, Dievo idėjos. Daugelyje kultūrų Savasties fenomenologija tapati Dievui ar dievų panteonui, kai Dievą ir Savastį perteikia ta pati simbolika.
Vienas pavyzdžių – mandala, kurios fenomenologinei ir etimologinei analizei skirtas veikalas „Mandala" (1933). Daugelyje kultūrų mandala žinoma kaip pirminis Visumos ir Pilnumo vaizdinys. Tai geometrinė figūra, kurios apskritimo viduje nupieštas kvadratas arba kvadrate – apskritimas. Šios figūros centras visada vienaip ar kitaip simbolizuoja dievybę. Pagal Jungą, Savastis visose kultūrose yra ir buvo Dievo ir psichikos dispozicijoje.

9....e) antžmoginė, „psichoidinė" 2016 m. vasario 27 d., šeštadienis, 16:25:46
Kolektyvinė pasąmonė turi kelis lygius: a) asmeninė; b) grupinė (pvz., šeimos); c) stambių socialinių grupių (kaip tautos), kurioms būdinga istorinė praeitis; d) visos žmonijos; e) antžmoginė, „psichoidinė" (viso pasaulio). Kolektyvinės pasąmonės sąvoka leidžia daug įvairių interpretacijų; ją galima netgi ignoruoti, laikant mąstytojo poetinių sugebėjimų vaisiumi, o galima pačią laikyti filosofiniu mitu

38 2016 m. vasario 27 d., šeštadienis, 15:57:19
taip/kaip ir sapnas /vizija apie Germanovo mirti Maskvoje...

2016 m. vasario 27 d., šeštadienis, 15:33:28
Sinchroniškumo dėsnis, pasak Jungo, yra pirmųjų dviejų dėsnių tarpininkas. Jis palaiko tvarką ne tik individualiame žmogaus gyvenime, bet ir visatoje.
Sinchroniškumas perkerta priežastingumo grandines, įsiterpia į jas ir tokiu būdu pakeičia arba gali pakeisti esamos situacijos kokybę. Pavyzdžiui, du žmonės - vyras ir moteris - ilgisi meilės. Ilgesio vedami, jie abu keliauja savais keliais (pagal savą priežastingumo grandinę) ir vieną dieną susitinka. Tarp jų gali užsimegzti artimas ryšys, o gali ir neužsimegzti. Jei situacija santykiams nepalanki, bet traukos jėga labai stipri, jie gali patirti aibę sinchroniškų dalykų, kurie skatins juos būti kartu. Tokių pažinties istorijų yra labai daug: žmonės ir vėl atsitiktinai susitinka neįtikėtinose vietose; nustemba sužinoję, jog tą pačią dieną abu įsigijo tą pačią knygą, ir pan. Jie tada sako: „Mums buvo lemta būti kartu, pats likimas mus suvedė. Suprantama, sinchroniški įvykiai galimi įvairiausiose gyvenimo situacijose, tai susiję ne vien tik su santykiais. Sinchroniškumas peržengia logiškai suvokiamo priežastingumo ribas. Būtent ši savybė - sutapimas, kurį sunku logiškai paaiškinti, - ir yra sinchroniškumo esmė. Logika turi būti supurtyta tam, kad pasikeistų žmogaus suvokimas.
C. G. Jungas tikėjo, kad viskas visatoje yra susiję. Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra visatos gyvenimo dalis ir atspindys. Kaip išorinis pasaulis veikia žmogaus savijautą, taip ir žmogaus vidinis pasaulis veikia išorinį. Sąveika yra nuolatinė, pasąmonės lygmeniu be paliovos vyksta bendravimas.
Tiesa, kaip pats psichoanalitikas sakydavo, suvokimas, kad visi esame viena, jam yra ne tikėjimo klausimas, o žinojimas: jis atsirado išanalizavus daugybę žmonių sapnų, pažinus pasaulio mitus, religijas ir pažvelgus į žmogaus pasąmonės gelmes, atsivėrusias per psichoterapijos seansus.

2016 m. vasario 27 d., šeštadienis, 15:32:29
Tarp dviejų realybių
Pagal gelmių psichologiją žmogus turi ne tik individualiąją pasąmonę, kurioje telkiasi užmiršti potyriai, išstumtos emocijos, neįsisąmoninti motyvai, bet ir kolektyvinę pasąmonę, kuri yra tarsi paveldėta visos žmonijos atmintis. Kolektyvinė pasąmonė nėra statiška, priešingai, ji - gyvas ir nuolat kintantis žmonijos informacinis laukas. Kolektyvinei pasąmonei mums įprastas laikas neegzistuoja. Tai - transcendentinė atmintis, sauganti visa, kas įvyko žmonių pasaulyje, vyksta jame šiuo metu ar galbūt įvyks ateityje (t. y. įkūnija žmonijos misijos paveikslą). Žmogaus gyvenimas vyksta dviejose realybėse - individualioje ir kolektyvinėje, anapus laiko. Sinchroniškumo dėsnis, kaip teigia C. G. Jungas, kartkartėmis „suveda" šias dvi realybes.
Sinchroniškumas tarnauja kaip esamos situacijos pertvarkymo įrankis, kreipiantis ją visuminio paveikslo atitikties link. Kaip sakydavo Jungas, žmogaus siela bręsta greičiau nei žmogaus sąmonė. Giliai viduje žmogus jau būna pasiruošęs kokybiniam gyvenimo pokyčiui, tačiau sąmonė to dar kurį laiką nenori pripažinti. Net jei paties žmogaus vidus ima siuntinėti „žinutes“ (pavyzdžiui, per sapnus), sąmonė ne iš karto jas „išgirsta“. Čia gelbsti sinchroniškumas: pasąmonė susivienija su išoriniu pasauliu ir, pasitelkusi nuostabą keliantį sutapimą, bando pramušti žmogaus abejingumo šarvus. Sinchroniški dalykai beldžia į sąmonės duris sakydami: „Tavo pasąmonė žino daugiau nei tavo sąmonė, suklusk!"
Tiesa, jie gali būti skirtingo intensyvumo: sutapimas gali būti labai svarbus ir prasmingas konkrečiam žmogui ir gali būti tik šiaip įdomus, bet ypatingos reikšmės neturėti. Todėl jei jau patyrėme sinchroniškumą, tai jis nebūtinai byloja apie tai, kad mūsų gyvenime būtinas didelis pokytis. Sinchroniškumo gylį ir svarbą rodo jį lydinti emocija: kuo labiau jis paveikia žmogų, kuo stipresnę emociją sukelia, tuo jis iškalbingesnis.

2016 m. vasario 27 d., šeštadienis, 15:31:54
Atsigręžimas į sielą
Panašiai kaip psichoanalitikas S. Freudas, nukreipęs savo skvarbų žvilgsnį į seksualumą, sukėlė tikrą revoliuciją psichiatrijoje bei filosofijoje apskritai, C. G. Jungas, įvedęs tokias revoliucines sąvokas, kaip „kolektyvinė pasąmonė“, „savastis“, „archetipas“, sukėlė galingą susidomėjimo žmogaus vidiniu pasauliu bangą (beje, juntamą iki šių dienų).
Jungo įvesta „sinchroniškumo“ sąvoka, šio fenomeno aiškinimas, žiūrint iš dabarties taško, akivaizdžiai pralenkė laiką. Tuo metu psichologija vis labiau linko į tiksliųjų mokslų pusę ir - paradoksalu - gręžėsi nuo pačios sielos. Jungas, kalbėdamas apie religinius potyrius, sapnus, archetipus ir kitus sunkiai pamatuojamus reiškinius, turėdavo pateikti gausybę empirinių duomenų ir intelektualinių argumentų tam, kad akademinė bendruomenė nesuskubtų nusigręžti, įsiklausytų. Laikai keičiasi: per pastaruosius dešimtmečius vadinamieji tikslieji mokslai patys priartėjo prie metafizikos ir teologijos slenksčio (pavyzdžiui, kvantinė fizika, chaoso teorija). Psichologijos mokslas grįžta prie savo esmės („psichologija" gr. k. - „mokslas apie sielą"), todėl nenuostabu, jog atsiranda naujų studijų apie sinchroniškumo fenomeną, o Jungo suformuluoti atsakymai šia tema pasaulyje susilaukė naujos susidomėjimo bangos.

2016 m. vasario 27 d., šeštadienis, 15:31:09
Apie šakas ir šaknis
Maži vaikai mėgsta uždavinėti klausimus suaugusiesiems. Neretai tie klausimai būna labai įdomūs. Pavyzdžiui: „Kodėl medžio šakos ir šaknys tokios panašios?" ir pan.
Suaugę išmokstame mąstyti kritiškai. Tai irgi svarbu, bet dažnai kritika neleidžia net gimti tokiems įdomiems klausimams kaip šis - apie medžio šaknis ir šakas. Išaukštinus kritiškumą ilgą laiką buvo linkstama manyti, kad protu nepaaiškinamų dalykų tiesiog nėra, jie neegzistuoja. Jungas ir kiti drąsūs psichologai bei mąstytojai, nestokojantys kritiško mąstymo, moka ir nebijo užduoti klausimo apie „medžius" (tegul tai bus simboliniai visatos medžiai). Jie leidžia kilsteli paslapties skraistę, idant su nuostaba žvilgtelėtume į slėpiningą pasaulio veidą.
Keletas gerai žinomų sinchroniškumo pavyzdžių
Burtininko Ozo apdarai
Muzikinio filmo „Burtininkas Ozas“ („The Wizard of Oz“) kostiumų dizainerė pagrindiniam veikėjui profesoriui Marveliui (lietuviškai „marvel“ reiškia stebuklą) filmo kostiumus nupirko iš vienos dėvėtų rūbų parduotuvėlės. Vėliau paaiškėjo, kad parduotuvės savininkas buvo L. Frankas Baumas - knygos, pagal kurią buvo statomas filmas, autorius.

2016 m. vasario 27 d., šeštadienis, 15:29:48
Auksinis vabzdys iš sapno
Savo knygoje „Sinchroniškumas“ C. G. Jungas pateikia istoriją iš savo praktikos: jauna moteris psichoterapijos seanso metu pasakojo savo sapną apie tai, kaip jai į ranką įkrito auksinis vabalas skarabėjas. Taip jai bepasakojant, Jungas netikėtai išgirdo nedidelį triukšmą - tarsi kažkas tyliai belstųsi į langą. Atsigręžęs jis pamatė į langą baksnojantį vabzdį, atkakliai bandantį patekti iš saulėto lauko į tamsų kambarį. Tai buvo saulės šviesoje auksu žaižaruojantis skraidantis vabalas (Cetonia aurata), nepaprastai panašus į moters susapnuotąjį skarabėją. Jungas įleido vabzdį, pagavo ir ištiesė jį savo klientei, sakydamas: „Štai jūsų skarabėjas.“ Moterį šis nutikimas labai sukrėtė ir padarė ypatingą terapinį poveikį (iki tol buvusi nepalaužiama racionalistė, moteris sugebėjo peržengti ją kausčiusį racionalumą, kuris pasirodė besąs pagrindinė psichinių problemų priežastis).
Geltonų gėlių puokštė
M. Bulgakovo romane „Meistras ir Margarita“ Margarita, trokšdama sutikti savo mylimąjį (kurio dar nebuvo sutikusi), išeidama iš namų pasiėmė į rankas geltonų gėlių puokštę. Meistras, pamatęs Margaritą, iš geltonų gėlių suprato, kad tai jo moteris, - toji puokštė buvo jam kaip ženklas. Iš tikrųjų, nei Meistras, nei Margarita geltonų gėlių nemėgo...

2016 m. vasario 27 d., šeštadienis, 14:05:47
kodel nemirtingieji atsiskiria nuo zmoniu

8 2016 m. vasario 27 d., šeštadienis, 14:02:00
iprotis, tradicijos, betvarke, disharmonija, likimas, fortuna... lemtis
ar 'SAVITA TVARKA' KURI JUS SAUGO NUO TO KAS JUMS NERA REIKALINGA

2016 m. vasario 27 d., šeštadienis, 13:59:43
jus vakar susitarete susitikti, bet jums pasako, jog susitikti nera galimybiu
paskutine minute-kokios tai energijos pakeitusios susitikimo procesa

2016 m. vasario 27 d., šeštadienis, 13:57:40
koks tai procasas, kaip tas virsmas vyksta logikoje

BE DULKIU 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 20:57:25
'Taip sako Faizi-Divanas … „Didžiojo Prisikėlimo dieną, kada visi praėję poelgiai bus atleisti, Kaabach‘o (islamo-vert. Past.) nuodėmės bus atleistos dėl jų sugriautų krikščioniškųjų šventovių dulkių“.'
TAD ...Pirmiausia, jei vyras turi pinigu, dar nereiskia, jog...2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 17:29:54

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 18:00:41
kuo daugiau idealizmo jums, kad vasara butu puiki

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 17:45:57
tad cinizmas tegul lieka jums patiems

2 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 17:45:17
o dauguma merginu ne apie dulkinimasi galvoja - sutinka idomesni ir mano, jog liks ilgam su juo...

:) 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 17:41:11
Gal tik tai-jog teorijos dalis yra suvokiama, o dalis-ne...del issklaidymo laike

pa-saulis 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 17:38:59
as uz tyra, svaria ir be bacilu meile... bet... yra kaip yra

statistika 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 17:35:27
as nezinau, ka kalbetu uzsienetes apie lietuvius... bet pacios lietuves neteikia jiems prioritetu - nebent 'dievo baimiu pilnos'

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 17:33:47
ir...cia gi ne japonija- lietuviai labiau paiso jauno kuno,nei intelekto lygio...
daznas net pasako,jog per protinga moteris seksui nera gerai...

keep smile 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 17:32:21
Koks intelekto lygis reikalingas, kad pasidulkintum su atsitiktiniu turčiumi?
kita.. o kodel butinai tik dulkintis ... gal myletis?
visai nepaisant, jog esi 4-oji per savaite, bet gal jis 5-tas...
meile pastovi, tik objektai nera visada pastovus

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 17:29:54
Koks intelekto lygis reikalingas, kad pasidulkintum su atsitiktiniu turčiumi?
Pirmiausia, jei vyras turi pinigu, dar nereiskia, jog dulkintis butina del ju- jis gali patraukti savo svara, kvepalais, komfortabilumu... negi geriau dulkintis su prasmirdeliu?

REZIUME 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 13:11:04
'Taip sako Faizi-Divanas … „Didžiojo Prisikėlimo dieną, kada visi praėję poelgiai bus atleisti, Kaabach‘o (islamo-vert. Past.) nuodėmės bus atleistos dėl jų sugriautų krikščioniškųjų šventovių dulkių“.'

Pagal J.Blavatskaja 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 13:08:02
'Kaip gi tai atlikti? Kur geriausias būdas, kad atlikti šį uždavinį? Toks buvo klausimas, kuris nuolat kilo autoriui. Mūsų planą galima paaiškinti pavyzdžiu. Kuomet turistas savo kelyje iš gerai ištyrinėtos šalies netikėtai pasiekia terra incognita sienas, apjuostas ir paslėptas milžiniška neįveikiamų uolų grandine, jis vis tik gali atsisakyti pripažinti save nugalėtu, nepavykus ištyrimo planams. Įėjimas už ribos uždraustas. Tačiau jeigu jis ir negali aplankyti paslaptingųjų vietovių asmeniškai, jis vis tik gali atrasti būdų jas ištirti iš trumpiausio atstumo, kuris jam yra prieinamas.'

https://www.youtube.com/watch?v=AB7LMDmePEc 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 13:03:55
area 51...visada turejo mistiskumo, kuris kartais pasirodydavo tuscias del
uzslaptinimo..
taciau tai, kas uzslaptinama dar labiau pritraukia ATSKLEIDIMO MOMENTUS

Politika O KUR alternatyvos? 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 12:50:55
'Margus feodalinius pančius, kurie rišo žmogų prie jo „prigimtinių viešpačių“, ji negailestingai sutraukė ir nepaliko tarp žmonių jokio kito ryšio, kaip tik vieną pliką interesą, beširdį „gryną pinigą"'

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 12:48:27
...nieko negali buti paversta per niek... viskas yra viena...

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 12:46:58
Gal tik tai-jog teorijos dalis yra suvokiama, o dalis-ne...del issklaidymo laike

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 12:44:44
*Buržuazija vis labiau ir labiau naikina gamybos priemonių, nuosavybės ir gyventojų išsiskaidymą. Ji sutankino gyventojus, centralizavo gamybos priemones, sukoncentravo nuosavybę nedaugelio rankose. To būtina pasekmė buvo politinė centralizacija* K. Marksas ir F. Engelsas. Komunistų Partijos manifestas

Politika O KUR alternatyvos? 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 12:41:29
Tuo pačiu mastu, kaip vystosi buržuazija, t. y. kapitalas, vystosi ir
BURŽUA IR PROLETARAI
'proletariatas, klasė šiuolaikiniu darbininkų, kurie tik tuomet tegali gyventi, kai randa darbo, o jie gali rasti tik tol, kol jų darbas didina kapitalą. Šie darbininkai, kurie priversti pardavinėti save pavienečiui, yra tokia pat prekė, kaip ir kiekviena kitas prekybos objektas, todėl juos lygiai taip pat liečia visi konkurencijos atsitiktinumai, visi rinkos svyravimai.

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 12:27:47
'Mūsų akyse vyksta panašus judėjimas. Šiuolaikinė buržuazinė visuomenė su savo buržuaziniais gamybos ir mainų santykiais, buržuaziniais nuosavybės santykiais, lyg burte išbūrusi tokias galingas gamybos ir mainų priemones, panaši į burtininką, kuris nebeįstengia suvaldyti savo paties burtų iššauktų požeminių jėgų*

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 12:23:57
'... ir vietoj daugybės suteiktų ir įgytų laisvių iškėlė VISKĄ Į vieną beširdę prekybos laisvę'

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 12:22:14
cia tiek-burzuazinei Lietuvai 2016

buržuazijos epocha-ir DABARTIS 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 12:20:17
'Buržuazija istorijoje suvaidino nepaprastai revoliucini vaidmenį.
Buržuazija visur, kur tik ji pasiekė valdžią, sunaikino visus feodalinius, patriarchalinius, idilinius santykius. Margus feodalinius pančius, kurie rišo žmogų prie jo „prigimtinių viešpačių“, ji negailestingai sutraukė ir nepaliko tarp žmonių jokio kito ryšio, kaip tik vieną pliką interesą, beširdį „gryną pinigą". Lediniame savanaudiško apskaičiavimo vandenyje ji paskandino šventąjį religinės ekstazės, riteriško entuziazmo, miesčioniško sentimentalumo virpesį. Žmogaus asmens orumą ji pavertė mainomąja verte ir vietoj daugybės suteiktų ir įgytų laisvių iškėlė vieną beširdę prekybos laisvę'

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 12:18:26
'...pagaliau yra priversti blaiviomis akimis pažvelgti į savo gyvenimo padėtį, į savo savitarpio santykius'

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 12:17:16
Imerksiu melynas akis i taure vyno arba grogo...bet tu man nieko nesakyk - nebesakyk žodelio blogo...
net nuodai nekenkia

333 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 12:15:59
Iki birzelio/iki

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 12:15:19
....druskininkuose ....ne tik Druskininkuose< verciau namai, nei pelkes...
taciau...ir MOKYTOJU zodis yra svarbus

buržuazijos epocha-ir DABARTIS 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 12:13:18
'Buržuazija nuplėšė nuo šeimos santykių jaudinanti sentimentalų šydą ir padarė juos grynai piniginiais santykiais.
Buržuazija parodė, kad brutalus jėgos pasireiškimas viduramžiais, kuris taip žavi reakcionierius, buvo natūraliai papildomas tinginyste ir nerangumu. Ji pirmoji parodė, ką gali pasiekti žmonių veiklumas. Ji sukūrė meno stebuklus, bet visai kitokios rūšies, negu Egipto piramidės, Romos vandentiekiai ir gotiškosios katedros; ji atliko visai kitokius žygius, negu tautų kilnojimasis ir kryžiaus karai. Buržuazija negali egzistuoti, tolydžio nedarydama gamybos įrankių perversmų, vadinasi, nerevoliucindama gamybinių santykių, o kartu ir visų visuomeninių santykių. Priešingai, pirmoji visu ankstesniųjų pramoninių klasių gyvavimo sąlyga buvo išsaugoti nepakeistą senąjį gamybos būdą. Nuolatiniai gamybos perversmai. nenutrūkstamas visų visuomeninių santykių sukrėtimas, amžinas netikrumas ir judėjimas skiria buržuazijos epochą nuo visų kitų. Visi nusistovėję, aprūdiję santykiai su juos lydinčiomis amžių pašventintomis sąvokomis ir pažiūromis— suardomi, visi naujai atsirandantys santykiai pasensta, nespėję sukaulėti. Visa, kas luomiška ir sustingę, išnyksta, visa kas šventa, išniekinama, ir žmones pagaliau yra priversti blaiviomis akimis pažvelgti į savo gyvenimo padėtį, į savo savitarpio santykius. '

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 11:57:33
Iki birzelio/iki

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 11:51:40
va...vos ne leninizmas

šok-ir-uojačios naujienos 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 11:49:02
o kodėl visada kažkas turi priklausyti kažkam...deja, niekas niekam nepriklauso ir ......tad tokios naujienos

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 09:35:17
atrodo, kad sistemoje Visata-Zeme-Zmogus svarbiausia vieta priklauso mums.
Negi Zeme, kam priklauso (nebent Dievams)
Keistas zmogaus noras Ja privatizuoti.

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 09:25:41
turtas - zemes gabalas ir oras virs jos
Privati nuosavybe, shykshtu negalima kojos ikelti.
gal ateis laikas ir i paukscius ietimis taikysimies.

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 08:49:09
visada matykite kaip elgiasi pauksciai/ ir bus aisku
kas laukia zmoniu...
jie baimingi ar laisvi

http://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/galerija/23-graziausios-europos-pilys-36162#galerija/77413/1800193 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 08:45:12
galerija/77413/1800193
gra-žiai krenta ap/švietimas

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 08:36:06
privatumas laisvių,
o jūs apeliuoti i turto privatumą

supainojimas sąvoku 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 08:32:56
Valdininkija ir Valstybė-
jei valstybė pilnai garantuoja visas teises,kodėl ja nepaisitikėti..
imkime Šveicariją

liautis palaikyti Valstybę 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 08:27:17
Teisės neegzistuoja
Politinės teorijos dažniausiai pradeda apie teises. Tačiau dažniausiai nėra aišku, iš kur kyla tos teisės. Jos tarsi nukrenta iš dangaus. F. A. Hayekas, R. Nozick’as ir M. Rothbard’as – nė vienas jų - nepaaiškina jų atsiradimo. Anglų filosofas John Locke bandė išvesti asmeninių teisių koncepciją iš Dievo. A. Rand sako, kad proto galia yra objektyvių teisių šaltinis, tačiau ji nepaaiškina, kodėl. Pagal šią teoriją gyvūnai teisių neturi. Be to joje sakoma, kad Valstybė turi išskirtines teises, pvz., gynybos monopolijos (kariuomenė), įstatymdavystės, teisinių paslaugų (teismai) ir įstatymų priežiūros (policija). Tačiau kaip jos atsirado? Iš Valstybės proto galios? Iš objektyvių balsuotojų sprendimų?
Jei žmogus neturi teisių, tai jų neturi ir Valstybė. Nesunku matyti, kas iš tikro yra Valstybė: organizacija, veikianti mažos dalelės naudai kitų sąskaita – kaip bet kuri nusikalstama grupuotė. Iš tikro, piliečiai turėtų liautis palaikyti Valstybę.

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 08:17:59
tik neeikškite paniurėliškos kritikos tiems ,kurie ne tokie kaip esate jūs...

4 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 08:17:01
tik nereikškite ,arba reikškite tai tyliai,kol galėsi tai tuoleruoti..
o jei reiskiate tai garsiai, neparsiduokite
nuo-lat

tole/rancija 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 08:13:12
tik neeikškite paniurėliškos kritikos ,kurie ne tokie kaip esate jūs...

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 08:08:17
taip tobulėti geriau negu nuolat tingėti

pasiekimais 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 08:05:04
tai gi laiko Dvasia, kuriai paklustate, prie kurios prisitaikote, nuo kurios apankama
ir suvarzomas protas pasiekimais

2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 08:01:50
tikras antonimu pa/vyzdys

kas gi tai? 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 07:51:43
sveiki,
nuolankieji, kantrieji, ramieji..
kiek daug prisikaupe jumyse viso to molio, jog retai besisypsote, dar reciau besijuokiate garsu...net ar sokate ne del laisvumo, o jog laimeti prizus ar buti kazkur netolo pirmumo

linksmosios estafetes.,ziniu ir gebejimu pa(s)itikrinimas ,po grogo 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 00:11:04
laimes ir nelaimes kudikiai - pavainikiai lyg sportininkai, estafeciu perdavejai

2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 22:55:40
..ir visi angelai tai atleis

Mėlynų ak... 2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 22:52:55
Imerksiu melynas akis i taure vyno arba grogo...bet tu man nieko nesakyk-nebesakyk žodelio blogo...

2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 22:49:26
kada kalbama apie linija-mirtis ir gyvenimas-nera vietos pasisaipymui ir zmogaus

sek-Mes 2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 20:09:58
o Syva soka savo soki ir kosmose nieko nauja ... neivyko

laimes ir nelaimes kudikiai 2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 20:07:49
kai...siek tiek prasiples pojuciu amplitude - antenos ims veikti savaime... ir kiekvvienas Zenklas-Skaicius-Garsas palies ne tik prota,bet pacia siela...
tysantys lavonai kitame Zemyne, nebus tik lavonai... nes jie gali buti po metu-kitu... ar net jau po savaites salia jusu... musu... taves... manes...
akys atsimerks...o jei ir bus uzmerktos-tai jau lemtis... nes buvo nepaliestos ilgai sirdys

2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 19:57:02
Sirijos pilietinis karas yra vienintelis taip ilgai užsitęsęs Arabų pavasario ... Oficialiai vidinio Sirijos konflikto pradžia laikomas 2011 m. kovas

2011 2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 19:55:24
2011-01-05 - Po strazdų „lietaus“ iš dangaus Amerikoje – ir Švedijoje užfiksuota mįslinga masinė kuosų žūtis

2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 19:53:11
prisiminkite, jog pirma ZUVO STRAZDAI
buvo jums ispejimas, kurio nepajegete suvokti

2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 19:49:58
Pagal: Aš moteris - tik Odisėja, Manęs Homerai neminės. Bet aš mokėsiu būt teisėja. Skriaudikams mano giminės. Maskva, 1943. Nėris, Salomėja

TIK mo-TE-RIS ? 2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 19:48:18
... 'manes homerai nemines...bet as mokesiu but tei------seja
skriaudikams savo gimines...

Saules Dievas 2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 19:45:31
Zinau,jog ne blogio zabangos..o karo Dievai tuoj prabils... vardan jusu palikuonys blaivetu kasdien

2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 19:17:57
purvinas mano TEVISKES dangau, kada isileisi Lietuvon angelus?

38 2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 19:15:06
VEZEJUS NUZUE? IVARDIKYTE VARDAIS PAVARDEM-FAKTAIS
Koktu klausyt tokios info- 'va,gi ten sustojo, vagi sumokejo jiems pinigu, paveze ,bet nuzude'
LYG BUTU SERNA NUSOVE MEDZIOKLEJ, O NE ZMOGU NUZUDE

kur cia sakneles Lie-TUVIAI 2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 19:09:01
nei viena TV Vokietijoje-Austrijoje-Italijoje
taip nedergia karo pabegeliu-
ATSI-GREZKITE I SAVE-
juk paciu daugiau kaip puse migruoja

2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 19:05:34
..greitai vaikai užauga aukšti kaip medžiai...o vargas tebuvo vargelis...

2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 18:08:16
Tu pabelsk į mano langą,
Apšarmojusį ledu
Ir pakviesk į savo dangų,
Kai aš vienišas liūdžiu.
Tu pabelsk į mano širdį
Mėlynų akių žvilgsniu,
Mano sielos nieks negirdi-
Tu viena,tik tu...
myliu gyvenimą suprantu kiek iis kainuoja.

2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 17:58:30
ne tik isvaikino ,bet ir isianukino abu vaikus

12 2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 17:50:54
O galima cia apibendrintai - trumpai -- kad neieskoti ir neskaityti knygu?
kas tas Butkevicius ir kodel toks silpnas jo regejimas?

444444444444433 2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 17:37:53
net kompiuteris genda nuo tokios informacijos

ar tikrai ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 17:35:41
Leninas kaltas del visko, sukele va revoliucija ir dar po revoliucijos ne tik isvaikino ,bet is isianukino daugybe aferistu

Leninzymo istaka 2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 17:23:43
Paveike samone mokykloje ir dar studiju laikais, nekaltinkite prem/jero

TV/PREM/JERO ZAI....DIMELIAI 2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 17:20:54
imkit mergaites moderuokit,atstasykite issprudusius zodelius uz 5.220/10.000 Euru
padariau klaidele/neatvykau i susitikima su streikuojancIAIS PE/DA/GOGAIS ir apkALTINAU RUSIJOS ITAKA

cia nuotrupa is Eugenijus Jeseninas 2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 17:15:00
\..man nepatinka viskas kas abuoja, myliu gyvenima ir suprantu kiek daug jisai kainuoja/Eugenijus Jeseninas/
PASAMONES KLODAI

hmmmmmmm 2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 17:10:21
kaip gali politikas turetu tiek abuojumo

2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 17:08:24
isvykos puiku, machinacijos ir neblogai, bet viskas turi ribas

2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 17:06:56
Geguzyje reikia naujo prem/jero

2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 17:04:37
labai erzina lietuviskas premjeras/jo paperkama TV IR KT

21 2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 17:02:29
jei dar turite Do/gas klausimu, atsakau is anksto, jog daugiau nieko atsakyti negaliu

Petrute 2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 17:01:12
mylint daug moteru, sukciaujant, keikianis ir neskaitant jokiu knygu

cha cha 2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 16:59:46
giliai miegant ir nieko nedarant

Dogas 2016 m. vasario 24 d., trečiadienis, 12:15:21
O galima cia apibendrintai - trumpai -- kad neieskoti ir neskaityti knygu? Kaip pradeti ir kokiomis priemonemis pasiekiamas nemirtingumas?

PASI/RINKIMAS 2016 m. vasario 24 d., trečiadienis, 08:16:08
PATEIKIAU DVI SKIRTINGAS KNYGAS/jos yra neadekvačios są`moningumo prasme
vienoje /dvasinis lygmuo, kai renkiesi aukštą dvasią...kitoje-
dvasią užvaldanči, kitoje-mokslinės technologijos kaip pagrindas..
PASIRINKIMAS

39 2016 m. vasario 24 d., trečiadienis, 08:06:07
26 plius 13
ARBA
SKUBĖK TRIS KARTUS LĖČIAU/LAIKYKIS ŽODŽIO/TERMINŲ

2016 m. vasario 24 d., trečiadienis, 08:03:26
13
niekada nėra joks barjeras net jei ir penkta/denis

38 2016 m. vasario 24 d., trečiadienis, 08:02:13
KITA/JEI TURI VEDLIUS
TADA KNYGOS TIKS ASMENINIŲ PRAKTIKŲ PATIKRINIMUI

PERŽENK RIBAS 2016 m. vasario 24 d., trečiadienis, 07:59:15
Pasistenkite išgyventi dar 15-20 metų ir gyvensite amžinai – tuo įsitikinę garsus futuristas Ray’us Kurzweilas ir medicinos daktaras, homeopatas Terry’is Grossmanas, šokiruojančios knygos „Perženk ribas“ apie ateities technologijas autoriai. Iš tūkstančių studijų išdistiliuota informacija, autorių įsitikinimu, leidžia manyti, kad naujausi medicinos ir technologijų pasiekimai radikaliai prailgins gyvenimo trukmę, pataisys jo kokybę ir sulėtins senėjimo procesą. Pora dešimtmečių – ir DNR perprogramavimas, submikroskopiniai ląsteles taisantys robotai, klonai ir pagal poreikį užsakomos kūno dalys bus kasdienybė, medicina priartės prie informacinių technologijų. Ši knyga – tai rinkinys praktinių priemonių, kurių reikia norint išgyventi pakankamai ilgai (ir likti sveikiems), kad galėtume pasinaudoti biotechniniais pasiekimais ir nanotechnologijomis, kurios jau sukurtos ir toliau vis sparčiau bus kuriamos per ateinančius metus.

http://www.zmoniuknygos.lt/lt/catalog/product/7104 2016 m. vasario 24 d., trečiadienis, 07:53:25
Psichologija, religija, filosofija; Leonardas Orras
Atsisakykite įpročio mirti, Alkione, 2005 m.
136 psl.
Žanras: Psichologija, religija, filosofija
Būklė: Gera
Atsisakykite įpročio mirti
"Atsisakykite įpročio mirti" - iš pradžių keistai gali nuskambėti šis kvietimas - kaip ir fizinio nemirtingumo idėja, kurią jau 30 metų vakarų pasaulyje skleidžia rebefingo pradininkas Leonardas Orras, savo mokytojus pasirinkęs Babadži ir nemirtinguosius Indijos jogus (juo laikomas asmuo,…

2016 m. vasario 24 d., trečiadienis, 07:49:27
pirma reikėtų Dogas vardą/niką pasikeisti
nesakau, jog prezidentė visada nu/grybauja, bet dalis jos politikos nėra pateisinama ,kai imid-žas viršija geranoriškumo ribas, net motyvacija nėra svarbi.. TAI VIEŠAS NE/IŠ/MANyMAS TEMA
]KARO PABĖGELIAI[
dėl nemirtingumo informacijos daugėja labai sparčiai -anglu kalba- begalė; lietuvių -

Dogas 2016 m. vasario 24 d., trečiadienis, 07:11:29
Sudomino tas nemirtingumas... O jis realiai pasiekiamas (materialiai, fiziskai)? Ar tai tik dvasine busena (meditacija ir kt. panasus dalykai)? Ar tai buna tik po mirties (kai ateina Saules spinduliai)?

2016 m. vasario 23 d., antradienis, 22:30:41
kaip mums neaiškus birmiečių raštas, nors ir atrodo gražiai...taip ir praetis gali būti nuskaitoma ne iš materijos,o jei nuskaitoma, tai faktų nėra daug kiek hipotezių...iš to išeitų,jog mokslas negali būti pagrindu logikai, o yra tik nedidelė logikos dalis

2016 m. vasario 23 d., antradienis, 22:22:03
visiskai aišku, jog negali būti tai aišku dėl to, jog ir kalendorius neprilygo šiam
ir planetų sukimosi greitis buvo kitas

2016 m. vasario 23 d., antradienis, 22:16:55
Bertram Boltwood applied this method of dating to 26 different samples of rocks, and discovered that they had been formed between 92 and 570 million years old, and further refinements to the technique gave ages between 250 million to 1.3 billion years.

5 2016 m. vasario 23 d., antradienis, 22:11:58
tie snaudž-iantys lietuvški seim/ūnai bent jau tuom pasidomėtų

štai koks grožis rašto 2016 m. vasario 23 d., antradienis, 22:08:28
ကမ္ဘာမြေ၏အအေး - ကမ္ဘာမြေယူဆအကြာတွင်သခင် Kelvin အဖြစ်လူသိများဝီလျံ Thompson ကဝီလျံ Thompson က, နေမင်း၏တူညီသောအပူချိန်နှင့်အတူတစ်ချိန်ကကျောက်တစ်သွန်းသောဘောလုံးကိုခဲ့သည်, ပြီးတော့အစဉ်အဆက်ကတည်းကအအေးသိရသည်။ အဲဒီယူဆချက်အပေါ်အခြေခံပြီး, ကမ္ဘာမြေတွက်ချက် Thompson က၎င်း၏လက်ရှိအပူချိန်အအေး 20 နှင့် 400 သန်းအနှစ်အကြားတစ်နေရာယူလေ၏။ ဟုတ်ပါတယ်, Thompson ကနေ၏အပူချိန် (က၎င်း၏အမာခံမှာတကယ် Kelvin 15 သန်းဒီဂရီင်), (၎င်း၏သွန်းသောအမာခံနှင့်အတူ) ကမ္ဘာမြေ၏အပူချိန်နှင့်မည်သို့နေဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုဖန်ဆင်းသည်နှင့်ကမ္ဘာမြေသည်အကြောင်း, အများအပြားကတိယူဆချက်ကိုဖန်ဆင်း ကြောကျနှင့်သတ္တု၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။

2016 m. vasario 23 d., antradienis, 22:05:04
Cooling of the Earth – William ThompsonWilliam Thompson, later known as Lord Kelvin, assumed that the Earth was once a molten ball of rock with the same temperature of the Sun, and then has been cooling ever since. Based on these assumptions, Thompson calculated that the Earth took somewhere between 20 and 400 million years to cool to its current temperature. Of course, Thompson made several inaccurate assumptions, about the temperature of the Sun (it’s really 15 million degrees Kelvin at its core), the temperature of the Earth (with its molten core) and how the Sun is made of hydrogen and the Earth is made of rock and metal.

2016 m. vasario 23 d., antradienis, 21:57:26
Nera.. jokio skirtumo 19 ar 20
juk tai tik tarpas laiko, kuris nei padidina, nei sumazina, nei pakeicia info vartiklyje...nebent kas nori brendzio ar sampano/tai 20 metu sukaktis priimtinesne atrodo isgeri pora tauriu/
skirtumai tik psichologijoj, tarsi tradicijose, bet niekur kitur

SU GIMTADIENIU \2019 2016 m. vasario 23 d., antradienis, 21:44:43
Sukaktuvės: vasario 23 d. "Vartikliui" sukako 20-mt metų!

2016 m. vasario 23 d., antradienis, 21:36:36
bilijonas (syn.: milijardas) - skaičius, kiekis, kuris reiškia tūkstantį milijonų - 1.000.000.000.

Scientists think that the Earth is 4.54 billion years old 2016 m. vasario 23 d., antradienis, 21:32:12
How Old Is The Earth?
30 May , 2013 by Fraser Cain Video
This article comes from the Universe Today archive, but was updated with this spiffy video.
How old is the Earth? Scientists think that the Earth is 4.54 billion years old. Coincidentally, this is the same age as the rest of the planets in the Solar System, as well as the Sun. Of course, it’s not a coincidence; the Sun and the planets all formed together from a diffuse cloud of hydrogen billions of years ago.
In the early Solar System, all of the planets formed in the solar nebula; the remnants left over from the formation of the Sun. Small particles of dust collected together into larger and larger objects – pebbles, rocks, boulders, etc – until there were many planetoids in the Solar System. These planetoids collided together and eventually enough came together to become Earth-sized.

2016 m. vasario 23 d., antradienis, 15:01:13
Jaunystė dažnai nesuvokia savo poelgių prasmės. R. TAGORE

NE LAIKE 2016 m. vasario 23 d., antradienis, 14:58:34
momentas praejo/ateina kitas...

SU GIMTADIENIU \19 2016 m. vasario 23 d., antradienis, 14:56:19
Aš negaliu pasirinkti to, kas geriausia. Kas geriausia TEGUL renkasi mane. R.TAGORE

9 2016 m. vasario 23 d., antradienis, 14:52:35
su Gimtadieniu

istorija 2016 m. vasario 23 d., antradienis, 14:50:36
metais žaidžia lyg skaiciais bankuose pries finansine krize

2016 m. vasario 23 d., antradienis, 14:47:42
o metais to nera imanoma ivardyti/ tai tik pojuciais...Žinia skieja momentu O analizuoti ar ne...nera labai svarbu laike...momentas praejo/ateina kitas...

iki 2016 m. vasario 23 d., antradienis, 14:46:09
Man patinka jausti magnetine angelu jega...o metais to nera imanoma ivardzti/tik pojuciais...yinia skieja momentu ir analiyuoti ar ne...nera svarbu laike...momentas praejo/ateina kitas...

2016 m. vasario 23 d., antradienis, 14:38:06
jus viska pamirsote istrynete/bet Minties Derintojas ATNESA INFO

21 2016 m. vasario 23 d., antradienis, 14:37:00
kas yra atsiribojimas nuo laiko....

2016 m. vasario 23 d., antradienis, 14:36:21
Saules sistemai keturi milijardai metu..
jei anksciau buvo kitas kalendorius/Viespatie is kur jie tai traukia....

4444444444444 2016 m. vasario 23 d., antradienis, 14:26:11
Nuo kada Žemė yra Žemė-tarkime gimė Žmogus ir jam rašomi dokumentai
reikia suprasti ir tai,jog Žemė YRA ALSUOJANTI IR TURI AKASHOJE METRAŠČIUS

keliauja kosmosu ir saugo Žemę 2016 m. vasario 23 d., antradienis, 14:13:43
taciau Jie negyvena laike...keliauja kosmosu ir saugo Žemę.. .NUO ASTEROIDŲ IR KITŲ NEGANDŲ

2016 m. vasario 23 d., antradienis, 14:11:00
nors as niekad nesutikau materialiu aspektu nemirtinguju jogu

2016 m. vasario 23 d., antradienis, 14:10:21
kas yra atsiribojimas nuo laiko....

tik susitarimo simbolis 2016 m. vasario 23 d., antradienis, 14:09:52
kas yra atsiribojimas nuo laiko...nors as niekas nesutikau materialiu aspektu nemirtinguju jogu, taciau jie negyvena laike..kas yra gyventi ir negyventi laike... juk kosmose nera laiko, gal jis bus po keliu milijonu/milijardu ...negaliu sakyti metu,tai gali buti visai kitoks ivardijimas laiko... kai butzbes pasieks 5 /7 Dimensiju lygi, gravitacinija neveiks kunu ir susirinke ives kosmini laika del bendradarbiavimo...tai nebus siu dienu kalendorius ir tai nebus Grigaliaus kalendorius ... atsiras visai nauji suvokimo mastai, mes vadiname /nelaike...o jei tai bus vadinama laiku/nieko svarbaus...tik susitarimas

2016 m. vasario 23 d., antradienis, 13:57:14
Maju kalendorius labai idomus, datos atrodo kitaip

2016 m. vasario 23 d., antradienis, 13:56:14
na apie savo asi per 6 val, o dabar apie savo ašį laikas - 24 valandos

777 2016 m. vasario 23 d., antradienis, 13:52:43
...buvo... ir nebuvo... tai atskira tema...mes skaiciuojame laika metais, o kas gi tai...idomu- IDOMU DAR IR TODEL, JOG ZEME APIE SAULE APSISUKDAVO PER 6 VAL.
Tai kokie tuomet buvo metai-ir kas yra lai/kas.
Kitas klausimas \Buvo ar nebuvo/, nes rasytiniai saltiniai, rastas, kuris daro prielaidas apie \Buvo ar nebuvo/ atsirado ne taip seniai. Rastas, kuris keitesi kaip simbolika, kuris fiksavo ir fiksuoja ne tik faktus, bet ir faktu pagra/Žinimus. Nemirtingieji?? Jie gyvena kosmineje terpeje, kuri gali buti ivardinta, taciau neturi buti ivardinta kaip fiksuotas taskas/erdve del musu nesuvokimo siu esybiu. Tik, kurie suvoks, informacijos teks ieskoti labai trumpai/jie ateis su Saules spinduliu ar kita sviesa... ir tai bus jau Jie.

Dogas 2016 m. vasario 23 d., antradienis, 11:22:59
Nemirtingieji?? Kur jie gyvena? ar jie buvo ir tada, kai Zemes dar nebuvo? Ar jie turi kuna, ar tik eterines esybes?

2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 22:56:22
Vis dėlto svarbiausia išgydyti sąmonę nuo mirtingumo viruso, išplitusio kolektyvinėje sąmonėje, – būtent todėl nemirtingieji jogai ir vengia bendrauti su pasauliečais]

MW 2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 22:50:02
Poezija-hekzmetru .
Tai atsiribok nuo tu masiu energetiniu mainu, kodel jogai didieji bijo -- Žmoniu lyg užkrato kokio... jog neuzsikrestu, tai be abejo

""""""""" 2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 20:23:29
Reinkarnacijos doktrina skelbia, - gyvename ne vieną kartą,
kad kiekvienas gyvename ir mirštame daug kartų – lyg naktis ir diena
Jietis 2007 m. birželio 30 d.
""""""""
"KARMA
Būdavo pykausi pats su savim
Dabar jau galiu pasidalint su tavim
Netgi paklaust ką manai
Kai vyksta energijų, mąsių mainai.
...
Bet vėlgi, tada atsiranda klausimų galybė
Taip gimsta nauja priklausomybė.
Yra KARMOS taisyklė, gal geležinė
Sakyčiau - net pagrindinė "
"""""""""""""""

L/I/E/T/U/V/I/A/I 2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 18:16:47
Žlugdote vieni kitus ir jaučiate malonumą

2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 13:28:10
ismokti reikia daug ko/ tam ir esame cia

32 2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 13:26:19
Mes galime zaisti su gyvenimu/ prieigu tam yra, bet suvokime,jog ir zaidimas turi pradzia ir pabaiga

2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 13:24:00
Kristina Brazauskiene / kaip vertinate sia As/Menybe

2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 13:22:01
tik retas paimtas globon kaip reikalingas Visatai

2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 13:20:36
..stovite eileje...arba/nestovite / arba kabote netoli savo busto,jei jusu ten neleidzia ir laukiate...

prisirisusieji prie materiju 2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 13:19:45
ieskote kur gimti.. Ieskote Jezaus uztarimo/ arba kabote netoli savo busto, jei jusu ten neleidzia ir laukiate...

2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 13:17:47
taip kaip ir norite tuoktis, taip vel..ueskote kur gimti... su isskaiciavimu ar be jo/sunkiai ar lengvai..
arba keliaujate i Sviesa

2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 13:15:15

2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 13:08:38
jokiu teiseju - jei kas teisia, tai tik Zmogus
jokiu teiseju po mirties nera/isskaidymas arba samones likimas /
viskas vyksta savaiminiu procesu, nebent karma paini...tada vel prasideda kitu sielu kabinimasis i jus/gailestis/meile-prisirisimas...ir kt

2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 13:08:20
jokiu tyrinejimu nera/isskaidymas arba samones likimas

Tai tikrai tikra 2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 12:23:35
>>"mes nekalbame apie tai, kas po mirties"
Po mirties mums jau bus kitokia politika - ir kiti teisejai tirs musu bylas..

Tai tikrai tikra 2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 12:21:33
Fantastika yra tikroves atspindys (veidrodis, refleksija) -- taip pat fantazija, tai kas norima, bet nedristama atlikti tikroveje...
Kita vertus, tai ir progreso impulsas, - nes neturint pirminio plano galvoje (savo fantazijos) nepasistatysi tokio namo, kokio noretum...

fantazija apie skaitytojus/1/20 2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 11:33:19
skaitytoju/min/1 max/4
nera cia jokiu skaitytoju/tik 3 iki 4

2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 10:41:07
""""" "Gerbiamoji, skaitykite tai kaip fantastikos romaną ir tada niekas jūsų nepaveiks" """"".:).(jie)

virusai/bacilos 2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 10:26:59
tad..v andens kainos ir formacija negalime sakyti, jog neturi rysio

geo/politika 2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 10:24:55
ryte maudytis kasdien vieniems priimtina ir be to jau negali laimingai gyventi, o kitiems...per dideli kastai ir net nera butinybes... taciau,j ei jie isvyks i kita aplinka, kurioje tai nera toleruojama, ims keistis savaime

tai vyksta kasdien 2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 10:01:14
mes nekalbame apie tai, kas ]po mirties\

2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 09:58:40
pati esybe bus isskaidyta..jei nera vientisumo, jei nuolat priestaravimai

2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 09:57:51
Yra isskaidymas/jiei jusu kune daug ligu/negatyvo/ir pati eszbe bus isskaidyta..
jau bet kokia operacija tai rodo

apie karma 2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 09:55:56
sureiksminti detales ar suprasti vientisumo tekme is detaliu tai labai svarbu

2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 09:32:47
reikia butinai reikia priziureti savo kuna ir prota, cia labai ji puola virusai ir bakterijos

3Dimensija ir tiek 2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 09:31:50
daugumos mastymas tarsi vientisas /bet ....jusu plotmeje

2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 09:29:52
vadinasi buvai verta šito 99% :) niekada neišsivaduosi /
kiek pykcio Zmogau/iekada nieko nera visada/niekada

2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 09:26:48
nera i nieka ka galiu nusispjaut... viskas visada svarbu savaip/
o atsiriboti ar integruotis/pasirinkimas

Su sypsena jums Tautvida 2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 09:25:18
man viskas puiku/ir kiekviena diena geresne

2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 09:23:07
Kas jums nepalanku/jus spjaudotes...keikiates ir tokia ta jusu ap/sauga... ir kas tuomet jus saugo, kokios tai jegos

BRUKSNYS JUSU SAMONEJE 2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 09:20:18
kas yra tarp to [MAN I VISKA NUSISPJAUT - IR MAN TAI SVARBU]

Su sypsena jums Tautvida 2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 09:15:28
88%

apie laisve, geranoriskuma,juoka...sypsena jums Tautvida 2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 09:13:42
lemta ir nera lemta,kas gi tai...
ar tai kas lemta priimame lengvai net tada kai to nesitikejome, o tikejomes visai kitokios lemties..
lemtis yra busena,o kokia jusu kasdiene busena..ar ji jus valdo ar tai valdote jus...tai ir vadinama Dievo santzkiu su Zmogumi

? 2016 m. vasario 22 d., pirmadienis, 07:08:09
Bet argi tai ne karma???

tautvidai 2016 m. vasario 21 d., sekmadienis, 23:04:01
Jeigu lemta sutikti ti ti žmogų – jį sutiksi, jeigu lemta pakeisti ti ti namus, pakeisi, jei turi įvykti blogai, tai būtinai įvyks
vadinasi buvai verta šito 99% :) niekada neišsivaduosi

2016 m. vasario 21 d., sekmadienis, 22:01:10
GERAI

nustokite didyiuotis savais dip/LUOMAIS 2016 m. vasario 21 d., sekmadienis, 22:00:33
Jei Jis isejo ieskoti Amzinojo LIUDYOJO,net ir jo nerades,patyre daug daugiau
nei sedintieji ofise puse gyvenimo

2016 m. vasario 21 d., sekmadienis, 21:56:27
VIESPATS SYVA SOKA SAVO SOKI IR KOSMOSAS NUO ZEMES KARO NENUKENCIA NE KIEK.

9 2016 m. vasario 21 d., sekmadienis, 21:52:59
pagal laika..daug negatyvumo susikaupe/bet
jei asteroidas palies ...vadinasi ESAME VERTI SITO

2016 m. vasario 21 d., sekmadienis, 21:51:36
9 2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 19:42:46
....NA...IR..
praskris ir nenukris...YRA KAS SAUGO MUS NUO ASTEROIDU IR KITU NEGANDU

2016 m. vasario 21 d., sekmadienis, 21:49:54
dabar sastingis 03.15 pilnai issivaduota vel is jo...
jei kazkas bando isiterpti i karminius remus, niekada neissivaduosit is ju tik gyvendami del... savu

9 2016 m. vasario 21 d., sekmadienis, 21:48:09
tauta turi karma taip pat
juo labiau nacionalistiska, tuo didesni karminiai reikalavimai

2016 m. vasario 21 d., sekmadienis, 21:43:27
GERAI
dabar sastingis; 03.15 pilnai issivaduota vel is jo...
jei kazkas bando isiterpti i karminius remus, niekada neissivaduosit is ju tik gzvendami del... savu

2016 m. vasario 21 d., sekmadienis, 19:52:34
aisku/
ten inkognitui leidziama gerinti ora

2016 m. vasario 21 d., sekmadienis, 15:20:30
Perkeliama info is vieno tinklalapio puslapio i kita/ir nera jokios prasmes, kai isimamos dalys is konteksto. Buvo rasoma apie gunas/kada puikiai atspindi mintis spiralinis laikas, taciau...bau vargu tai kas suvokia, nes iprasta mastyti tradiciskai/sudedat i archzvus, stalcius, knygas / modeliuojant tradiciskai..
tiesiog taip, jog butu grazu, o ne atspindys minties butent tame momente

2016 m. vasario 21 d., sekmadienis, 15:13:45
ASTEROIDAI IR POLITIKA/
PUIKUS DERINUKAS

del asteroido info 2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 22:33:53
https://www.youtube.com/watch?v=2ilv3AuQmnI

http://www.delfi.lt/veidai/kultura/neitiketinas-s-saukos-parodos-pasisekimas-del-plustelejusios-minios-galerijoje-teko-didinti-pajegas.d?id=70130620#!dgs=dgslt-207120:6466196 2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 22:19:19
kam numesti tik kokia fraze/galima i viska zvelgti

2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 22:15:46
AR JUMS TO KAS NELEIDZIA']
\ patiems iš jų dėlioti, komponuoti, tverti naujus saukizmus...

2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 22:07:27
...ir vis...tik...galima ir tai susieti...

Mirth spreads from leaf to leaf 2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 22:06:49
pateisinančios prasmės ieškojimus...

2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 22:05:30
\... tampa žiūrovo vedliu, ironiškai, drąsiai ir kartais šokiruojančiai pasakojančiu apie gyvenimo absurdą ir tikrovę pateisinančios prasmės ieškojimus...0M

00 2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 22:01:57
...ir vis...tik...galima ir tai susieti...

2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 22:00:50
asteridas gali ir buti lyg nso...bet...prie ko ///Nesą... ta Š. Saukos paroda..-

2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 21:59:22
...bet...kuo svarbi \Nesąmonė ta Š. Saukos paroda...-ir NSO-

99% 2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 20:29:13
Jei jums kas isburia bloga ateiti,niekada tuom nereikia tiketi/
ateitis jau ivyko tuo metu, kai jus nuosirdziai meldetes/tai programa kuri nuleme ne rzt diena,bet ta minute /aukstesnese plotmese jau buvo viskas pakeista

13 plius 3 PLIUS 3 2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 20:26:28
Be abejo...yra ženklu, kurie blokuoja... bet tikejimu ir malda juos pasalint galima VISADA

'Poezija turi būti tokia graži kaip algebra! 2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 20:20:54
kodel
/////////>
Nieko nera kitaip, taip kaip ir Žmogus Žmogui...jei pasakzs tik > nepyk ,atsiprasau> ...Bus kiek kitas rezultatas negu > atsiprasau, atsiprasau, nepyk, atsiprasau, atsiprasau...>

39 2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 20:14:47
O kai jauciami blokai, daug daugiau ir garsiau

9 2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 19:42:46
....NA...IR..
praskris ir nenukris...ZRA KAS SAUGO MUS

2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 18:57:38
\Galvokime, ką mes galime padaryti, kad Jėzus būtų visai nekaltas?]/keista...o ar yra dar tokiu kurie kaltina..

7 2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 13:19:01
Saunu.. jau pagalvota apie plastines taros supirktuves

CIVILIZUOTIEJI KULTURINGIEJI KNYGU MUGIIU GERBEJAI 2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 13:16:32
isrusiuokite atliekas bent jau!!!!!!!!!
Kalendorius-
per savaite 4 d ar 2 dienos isvezimas-
plastika,buitines atliekos,popierius-kartonas
nustatykite savo kainas...nedarykite jaus savartynu!!!!

gal mokytis belieka 2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 13:13:06
Vokietija nedejavo 30-50 metu kaip Lietuva del leninizmo ideju, kure...state dirbo-su atsakomybe, disciplina

2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 13:09:27
Ziurint i tuos vaizdus sunku tiketi realia samones patologija

PVZ 2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 13:08:01
Niekam netrode,jog Hitleris yra 'naikintojas',KURI LAIKA JIS BUVO GARBINAMAS KAIP 'GELBETOJAS'

? 2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 13:05:04
kodel samone kuria tai kas butybems nera palanku?
todel,jog i ta vieta,kas paseno,butu erdves tam,kas nauja

2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 13:02:55
kas yra 'Ivykius pakreipti'
TAI TIK VIZIJA
IVYKIAI JAU YRA IVYKE-TIK SAMONE SAKO,jog 'taip nera gerai',jog 'turi buti kitaip'
Tciau is pradines pozicijos pati samone ir buvo sukurusi ta ivykiu vaizda,kuris nebuvo palankus

7 2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 12:59:23
...na ir kas..
kas turi ivykti,tas ir ivyksta

2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 12:58:07
2017 liepa bus sunkoka visiems

2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 11:39:39
iseikite is tu remu...kazkuomet net gimines tuokesi..nes buvo tikima ' SAVAIS'

2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 11:44:24
Gerai, jog jau trinate ir kooreguojate

(333) 2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 11:00:03
apie jusu saslavyna, kuri privaletu (tarsi)
UZDARYKITE LANGUS-UZUOKAIDAS JUODAS UZLEISKITE
--------
tvarkyti LIETUVES moterys..
(o svetimi suokia apie mūsų moteris rasistes. Kaip miško gyventojai turėtume labiau saviškius)

2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 10:55:37
uzdarykite visus vartus, prie baznyciu... Dievas zengia ne pro juos... ne ten, nes debesys per pilkai uzkojo cia vis...ka ... siandien
ryt-vel bus viskas naujai ir jau kitaip

2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 10:53:11
kas teisejas? o kas prometejas...

2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 10:51:59
ATEINA LAIKAS- VAIKAI auga seimoje-broliai-seserys-tevai..
praeina laikas, vaikai iseina randa sau artimus, kuria seimas, randa ar neranda
iesko ilgai ar trumpai, o gal jau bijoma paties krasto, kai ji svetimsalis pamato...
nes tam svetimsaliui tas savartynas baisu...o pompastika dar baisesne

kas tai? 2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 10:48:45
saviskius / maniskis / svetimus

2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, 10:43:08
mielieji - Re-ligija taip pat mastymo budas...

2016 m. vasario 15 d., pirmadienis, 18:22:12
Pagonybė - mąstymo būdas, o ne re-ligija.

2016 m. vasario 15 d., pirmadienis, 18:19:08
Galvokime, ką mes galime padaryti, kad Jėzus būtų visai nekaltas?
Kad ten kam kailiai svyla nėra nesvarbu, bet patys nesupleškėkite vietoj jų,
kaip jų nekaltos aukos. Patikėkite jausmas klaikus būti tokia auka.
Ir patys galite daug padaryti, apsiginti ir netikėti ką svetimi suoks...

2016 m. vasario 15 d., pirmadienis, 18:14:47
Kaip Lietuvos miško gyventojai turėtume labiau saugoti saviškius.

2016 m. vasario 15 d., pirmadienis, 18:13:29
negras ir nigeris mums du skirtingi žodžiai o svetimi suokia apie mūsų moteris
rasistes. Kaip miško gyventojai turėtume labiau saviškius. O nebūti
pasiruošusiais savus aukoti ir t.t.

2016 m. vasario 15 d., pirmadienis, 18:06:48
netikėkit, ką svetimi suoks apie mūsų kraštą. Viskas melas-statistika. Ar kas iš mūsų kasdien vienam žmogui išmetam maisto po pusę kilogramo? Apie tai suokia žinių stendai.

2016 m. vasario 15 d., pirmadienis, 18:03:07
Maltiečių sriuba senutėms-smalsuoliams, o mėsa vilkams.
Pakalbėkite su savo kaimynais, nesam taip nusiritę,
nėra toks blogas mūsų gyvenimas, kad mums suktų smegenis ir taip
negražiai apgaudinėtų. Nesu tikras, tik aktoriūkščę melagę verksmingu balsu,
esu matęs suokiant kaip galima išgyventi iš 27 eurų pensijos.

2016 m. vasario 15 d., pirmadienis, 17:56:35
Elgetoms ir paprašaikoms nėra ko dalinti savo pinigų. Nereikia tikėti graudžiomis akimis, ypač kai ant pečių ar galvos švyti nudobtų žvėrių kailiai.

2016 m. vasario 15 d., pirmadienis, 17:53:12
Ar viskas gerai Lietuvos miške?
Ar gražu visus melo ašaromis graudinti vaišinant Maltiečiu sriuba?
Kai kyla neabejotinai brangios bažnyčios.
Kur jos kyla? Ar ne ten, kur netoliese berniukai važinėja su dviračiais?
Ar ne taip ieškoma kunigų katalikų bažnyčiai?
Kai mūsų tauta mažėjanti galėtume savus vaikus truputį labiau saugoti.

96 2016 m. vasario 13 d., šeštadienis, 10:52:01
kiek yra tokiu,kurie sako,jog 'sukretimas' tik vienintele priemone prabudimui.. ir tai sako ne is dangaus...o cia, Zemeje.. tad,ko prasote-ta ir turesite

2016 m. vasario 13 d., šeštadienis, 10:46:59
sutinku zmoniu, kurie sako... jei butu Dievas, nebutu karo.... bet kiek yra issiilgusiu karo

39 2016 m. vasario 13 d., šeštadienis, 10:46:06
Kieno tai citata?
***Yra tik viena religija – Meilės religija.
Yra tik viena kasta – žmonijos kasta.
Yra tik viena kalba – širdies kalba.
Yra tik vienas Dievas, ir Jis yra visur. ****

? 2016 m. vasario 13 d., šeštadienis, 10:40:39
kas yra integracija?kas yra prisijungimas?
Kas tai reguliuoja ir duoda impulsa,kieno tai PLANAS,KAIP TAI SUSIJE SU KARMINIAIS DESNIAIS,KAI KARMINIS DESNIS YRA VISATOS DESNIS

Tik vienas pavyzdys 2016 m. vasario 13 d., šeštadienis, 10:38:27
taip,kaip is Sirijos srautas...bet juk tai atskiri Zmones,asmenybes,sirdys...gyvybes...bet ivardijama vienu vardu-dviem zodziais
'Karo pabegeliai'...

2016 m. vasario 13 d., šeštadienis, 10:36:15
DAUGUMA IPRATE SKIRSTYTI
isore ,vidus..
sirdis,smegenys..
tu-as...jis ...ji... mes..
yra kada galime skirstyti ir yra,kada nebegalime..
atskaitos taskas nera visada priklausantis nuo asmeniniu minciu, noru

Dronas: nagi, nagi... 2016 m. vasario 12 d., penktadienis, 14:41:55
Velnias, tame tikrai kazkas yra...

2016 m. vasario 12 d., penktadienis, 13:32:09
Graikija be tokio kaip Kubilius daugybę metų praplaukė, tik vis vien užplaukė ant seklumos.

2016 m. vasario 12 d., penktadienis, 13:26:06
Gal Seimas atsikratytų Lovio įspūdžio, o į Seimūną niekas nebežiūrėtų kaip į kiaulę prie lovio, kuri nuskriaudusi kuklesnes kiaules, galėtų aršiai "išsikovoti" ir saviems kokį auksinį butas vargšas roką parvilkti. Vos ne kiaulė-didvyris, kai ko akyse gali pasirodyti Seimūnas. Juk valdymas tikrai nėra pinigų skirstymas, nors savaime suprantama reikia gyventi pagal savo galimybes, kad ir paprasčiau, bet patys sau kailių nelupdami nelįsdami į skolas. Ramiai, žinodami, kad skola ne rona. Lietuva ne Amerika ir gali gyventi savo galva, neužsikrėsdama per daug Amerikos pavyzdžių, kai prieš akis turime Graikijos pavyzdį. Reiktų gerbti Kubilių,jis užsiminė kažką apie ekonomikos vadovėlius. Gal Lietuva būti užėmusi dabartinę Graikijos padėti.

2016 m. vasario 12 d., penktadienis, 13:15:50
Gal Seimas atsikratytų Lovio įspūdžio, o į Seimūną niekas nebežiūrėtų kaip į kiaulę prie lovio, kuri pasistengusi galėtų išsikovoti ir saviems kokį buroką parvilkti.

2016 m. vasario 12 d., penktadienis, 13:13:47
Dėl laisvių Briuselis tikrai nepakeitė Maskvos. Kartais valdininkai, kurie dauguma jau paversti tarnautojais, bijančiais ką nors ne taip padaryti, perdeda, kad nieko negali pakeisti, o tarnautojams reiktų kreiptis į savo ponus Lietuvos Seimą ir tik gavę raštišką leidimą ten plėšytis dėl tų Briuselio pinigų. Kiekvienais metais tas Siaubas - biudžeto tvirtinimas. Jei tarnautojai kiek savarankiškesni būtų, bet atsakingi. Gal Seimas atsikratytų Lovio įspūdį, o į Seimūną niekas nebežiūrėtų kaip į kiaulę prie lovio, kuri pasistengusi saviems kokį buroką galėtų išsikovoti.

2016 m. vasario 12 d., penktadienis, 11:54:20
Drąsa?
materija mėgsta patvarumą,stabilumą ir bijo to,kas už ribos...nes nesuvokia dėsnių 'už ribos'

Kai kiaulės lygesnės už kitus... 2016 m. vasario 12 d., penktadienis, 11:52:56
39 2016 m. vasario 11 d., ketvirtadienis, 12:37:12
kalbant -rasant-galvojant-mastant...zinant...apie neatpazintus objektus arba NSO ...turetume suvokti kas yra pazinu ir kas nera pazinu..
ir isskirti tai,ka galime vadinti Esybe,Esatis ir ko negalime..atpazinus Esaybe galimas kontaktas-priesingu atveju -viskas tik speliones
1111-1111 2016 m. vasario 11 d., ketvirtadienis, 10:24:43
tai yra pilnai suvaldoma
2016 m. vasario 11 d., ketvirtadienis, 10:24:11
ir jokio karo neprognozuokite
2016 m. vasario 11 d., ketvirtadienis, 10:23:21
todel...materialus pasaulis yra pilnai valdomas
santykinai 2016 m. vasario 11 d., ketvirtadienis, 10:21:59
Bet materija tik minimaliai gali į-takoti ne materiją,,o 'ne matt -erija' gali maksimaliai į-ta-koti mat-er-iją
2016 m. vasario 11 d., ketvirtadienis, 10:15:47
Drąsa?
materija mėgsta patvarumą,stabilumą ir bijo to,kas už ribos...nes nesuvokia dėsnių 'už ribos'
Sunku suvokti? 2016 m. vasario 11 d., ketvirtadienis, 09:50:48
protas visada suskirsto: Tikrove ir Iliuzija
O JEI IR ILIUZIJA YRA KITOS DIMENSIJOS TIKROVE ?
34 2016 m. vasario 11 d., ketvirtadienis, 09:44:45
3-info
4-materija
materialus pasaulis turi savus desnius,sunkius,gravitacinius,suspaustus laike,erdveje
atgal atkelta??? 2016 m. vasario 10 d., trečiadienis, 20:56:28
2016 m. sausio 12 d., antradienis, 15:33:33
Viskas perkelta in Drąsias idėjas... ...
2016 m. vasario 10 d., trečiadienis, 19:43:41
ivykiai visada pakrypsta teigiama linkme...net ir valant 'partiniu kiauliu' loviu jovala
hmm 2016 m. vasario 10 d., trečiadienis, 19:36:06
kartais iskrenta is konteksto daug kas...o po kiek laiko vel grizta i konteksta...
2016 m. vasario 10 d., trečiadienis, 19:33:29
Su kuo lyginate savo laisve?
ikse 2016 m. vasario 10 d., trečiadienis, 15:56:55
"Apie mokyklas ir mokytojus"- tikra teisybe.
2016 m. vasario 10 d., trečiadienis, 14:55:17
Kaip būtų nuostabu, kad mokiniai nežiūrėtų į savo mokytojus kaip į savo tarnus. Tačiau ką daryti, jei pats mokytojas nori tarnauti, o ne paprasčiausiai gerai atlikti savo darbą. Atsiranda visi anksčiau minėti nesusipratimai ir mokytojų baimės.
Valdymas ir galėtų būti tik paprasčiausias darbas. Sunkus, atsakingas ir gal mažai pageidautinas. Aš suprantu, kaip lietuviškas krikščionis, turėčiau būti nuolankus tarnas, taip žymiai geriau nei būti <<раб божьи>>, tačiau norisi pasvajoti, gyvename pakankamai laisvame krašte.
in-DIGO 2016 m. vasario 10 d., trečiadienis, 13:13:10
jis privalo tokiam mokiniui perteikti žinių bei metodo.. ..be savo metodo...
Apie MOKYKLAS IR MOKYTOJUS 2016 m. vasario 10 d., trečiadienis, 13:11:28
'Maras buvo iš tokių itin gabių mokinių, kurie nepaisant gabumų, mokytojams visais laikais yra nemieli ir tikra našta, nes jų talentas yra ne iš dirvos dygusi ir iš vidaus augusi pamatuota organinė galia, ne subtili taurinanti geros prigimties, doro kraujo ir doro būdo stigma, o nelyginant kažkoks išoriškas, atsitiktinis, net uzurpuotas arba vogtas dalykas. Prasto būdo, bet didelio proto arba lakios vaizduotės mokinys būtinai įvaro mokytoją į keblią padėtį: jis privalo tokiam mokiniui perteikti žinių bei metodo paveldą ir paruošti jį dalyvavimui dvasios gyvenime - ir negali nejausti, jog tikroji, aukštesnioji jo pareiga būtų kaip tik apsaugoti mokslus ir menus nuo tų, kurie tiktai gabūs; juk ne mokytojas turi tarnauti mokiniui, o abu turi tarnauti dvasiai. Čia yra priežastis, kodėl mokytojai privengia arba tiesiog bijo kai kurių prašmatnių talentų; kiekvienas toksai mokinys iškreipia visą mokymo prasmę ir jos tarnaujamąją esmę. Jei mokinys sugeba tik prašmatnumu spindėti, bet ne tarnauti, tai kiekvienas jo reikalavimas reiškia iš esmės žalą tarnavimui, savotišką dvasios išdavystę. Kai kurių tautų istorijoje žinomi laiko tarpai, kada, giliai pažeidus dvasios tvarką, vadovaujančius bendruomenių, mokyklų, akademijų ir pačių valstybių postus plūste užplūdo tie, kurie buvo tiktai gabūs; visose vietose sėdėjo didžiai talentingi žmonės, kurie visi norėjo valdyti, bet nemokėjo tarnauti. Laiku pažinti tokios rūšies talentus, kol jie dar nėra užgrobę dvasinės veiklos pamatų, ir nepermaldaujamu kietumu nukreipti juos į nedvasinę veiklą, be abejo, dažnai būna labai sunku.
(Hesė, Hermanas. Stiklo karoliukų žaidimas)

2016 m. vasario 12 d., penktadienis, 11:51:22
smegenys be gyvybes yra niekas

2016 m. sausio 14 d., ketvirtadienis, 16:34:57
Dievas be be bažnyčių.

ikse 2016 m. sausio 14 d., ketvirtadienis, 14:09:43
Nėra jokios realybes yra tiktais politika ir šeimos lastele. Labai protingiems dar yra ir dievas ( be bažnyčios).

2016 m. sausio 8 d., penktadienis, 19:13:46
Meritokratija vargu ar labai tinkamas valdymo būdas. Tarsi, pagal nutylėjimą manoma, kad visi "vertieji" žmonės labai jau pasinešę link tos valdžios, su kuria gaunama ir labai didelė atsakomybė. Kokiuose versluose įsisukę, kur mažesnė atsakomybė, "vertieji" gali patys užsidirbti panašaus lygio algą kaip Lietuvos Prezidento.
Manau, jei kas įvestų kokius visuotinus privalomus egzaminus, aš juose net nedalyvaučiau ar stengčiausi kuo prasčiau pasirodyti. Geriau ramiai sau gyventi per daug nesiplėšant.
Skaičiau, neseniai straipsnį, kad užsienio įmonėse, galvojančiose truputį apie ateitį, atsirado naujovė: rinktis vadovus pirmiausiai žiūrint į žmogaus būdą, kurį labai sunku pakeisti, o vadinamųjų kompetencijų galima ne taip sunkiai išmokti.
Noriu atkreipti dėmesį į netiesą po straipsniu apie meritokratiją, kur rašoma, kad Lietuva yra prezidentinė respublika, kai iš tikro ji parlamentinė. Puikiai atsimenu, kaip Brazauskas "raudojo" prieš kamerą, kad kaip prezidentas nieko negali padaryti. Neprisimenu, ar Brazauskas, pamynęs Lietuvos konstituciją, kaip koks didysis Lietuvos kunigaikštis, ir pats buvo premjeras kai pasigėręs pirtelėje su latvių premjeru dalijosi Baltijos jūrą tarp Lietuvos ir Latvijos. Tokie dalykai savaime suprantama, kad turėtų būti sprendžiame Lietuvos Seime, o ne pirtelėse.

2016 m. sausio 8 d., penktadienis, 18:35:11
Apie drabužius, kai karšta, kažkaip jaunimas šiais laikais pasinešęs rengtis tatuiruotėmis, tikriausiai, kad ir nusirengę jaustųsi kaip apsirengę, ar ne? :)

2016 m. sausio 8 d., penktadienis, 17:07:47
Dėl paukščių žuvimo, kiek žinau angliakasiai pasiimdavo kanarėles į šachtas, kad žinotų ar saugu landžioti po tuos urvus ir ar juose nėra susikaupęs mirtinų dujų telkinių. Kai kažkas panašaus vyksta atviroje gamtoje, kyla klausimas, ar ten nėra netoliese kokių prastai tvarkomų sąvartynų ar šiaip kokių įmonių darančių baltus, įteisintus darbus nakties metu, manant, kad niekas to nepastebės, o jie ten kokius grašius sutaupys.

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 22:32:49
smegenys be gyvybes yra niekas - kalba eina apie energijas... ju kaita, o ne smegenis

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 22:31:07
viskuo abejoja, net savimi

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 22:30:24
nelabai myliu zmones, keisti jie
viskuo abejoja - eina meldziasi, bet viskas tik kauke - ir retai prabudimo akimrkos

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 22:01:48
...ir vel is pradziu..

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 22:01:18
vos ne 'buti ar nebuti'

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 22:00:45
galllllll

Gal tikrai 2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 19:40:38
Gal mes esame daug daugiau nei mūsų smegenys?
Gal visi gyvi dalykai turi sielą ir egzistuoja dvasinė patirtis?

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 18:04:58
ir pasirupintu islaikyti kintancias formas

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 18:03:50
jei zmones nevilketu rubu prie siltesnes temperaturos, nebutu tiek ligu ir gaslumo

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 17:56:21
bijome to, ko nepazistame, nezinome, nesuvokiame

keep smile 2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 17:54:36
ej, klausyk, as aesiu 2038 m geguzes 5 d, nebijok manes

keep smile 2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 17:52:52
nepatogu kalbeti apie mirti, o gal geriau butu susitarti vel susitikti po mirties kurioje nors vietoje

ne apie politika ar Bila Clintona 2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 17:24:58
secret secretions, secretary

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 17:22:20
Kodel teksto vertimas is kitu kalbu duoda nauju savoku? todel, jog tradicijos skirtingos, jog zodziu simbolika kiek skirtinga
ir daugelis panasiu savoku kaip
sekretas, sekretore, paslaptis

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 17:19:29
moralu didziuotis tuom,kas visai nepelnyta?

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 17:18:53
.o jei virs 25 C visiems issirenG ti

32 2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 17:18:02
Moralu yra deveti ruba,kuri nusipirkai...ir kuo brangesnis tavo rubas,tuo tu jautiesi geriau..paslepi kartais savo serganti kuna ir igauni pasitikejimo nuo rubo-o jei isrenkti..o jei virs 25 C visiems issirenkti..
negi mralumas sumazes,kai taves nedengs prastas ar brangus rubas?

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 17:14:50
morale?

001 2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 17:11:33
ziauru nuejus mazam vaikui i krikscioniu baznycia,kad ir 5-8 metu..nukryziuotasis,prikaltas zmogus,kazkas kalbama..vos uzgimusiam,jog vel po mirties nueisite i dangu

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 17:09:29
tai priklauso nuo tradiciju, kuri suvarzo samone

pasaulis 2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 13:01:59
Apie ką kalbėti nepatogu?
Viena tokių temų – mirtis, arba gyvenimo pabaiga.
Žmonės skirtingai reaguoja.

38 2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 10:53:32
..ir..gal but igije ir pazine savo naujos esybes formas..suprasite, jog sita -dabartine forma buvo tik evoliucijos etapas . tarsi palyginime..bezdzione-zmogus-mahatma

2032 2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 10:48:46
kas turi pradzia, turi ir pabaiga

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 10:44:26
gyvenkime, kvepuokime, mylekime, dziaukimes

32 2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 10:43:38
2032-dar ne greit...bet ir tai ateina...

ARBA Štai taip Zaratustra kalbėjo 2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 10:41:29
'Tiktai jau ne anais pasauliais ir ne lašais tais kraujo išganingais: labiausiai iš visų jie kūnu tiki, ir savo kūną laiko daiktu jie savaime.
Bet daiktas šitas jų yra nesveikas: mielai norėtų jie iš kailio išsinerti, todėl mirties pamokslininkų klauso ir patys skelbia jie anuos pasaulius.'

34 2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 10:37:17
butis nera tik materija

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 10:36:34
...tad Pasaulio pabaiga-trumpa akimirka palyginus su Gyvenimu

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 10:35:31
taip, kaip cia kudiki pasitinka.. akuseriai, gydytojai, motina, tevas, sveciai..
taip ir ten yra kas pasirupina..
bet yra sielu tiek pribrendusiu,kurios islieka samoningos ir be kuno..ir turi savo pasirinkima ,Vedlius

nuopelnas-o kartais...dovana 2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 10:32:26
didelis nuopelnas pelnyti padoria ir lengva mirti, kaip isejima ir nauja pasirinkima

keep smile 2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 10:29:55
...nukeliausime visur... gyvenimas nesibaigia mirtimi-pakeiti ruba, ir vel...

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 10:27:22
...kas niekad nemate kalnu,tam ir nereikia ju...bet juk ateina laikas

888 2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 10:24:51
..nuostabios mintys... jei butu Pasaulio pabaiga... iskeliautume su viltimi i Saule ir taip 'Saule po Saules'..taip, kaip debesys tampa vandens lasais, kaip vanduo gali tapti nuostabia snaige...arba isilieti i okeana...taip mes galime kartoti kitu mintis ir geretis jomis, arba isreikti save per save, bet nieko nauja nepasakyti.. Dievas ispildo visus norus, bet moko kantrybes.

Gera knyga. 2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 01:15:54
Gyvenimas - ne tarpelis tarp dviejų datų. Apglėbk kiekvieną savo gyvenimo akimirką. Tučtuojau. Gyvenimas - tai visa, ką turi.
Bruno Ferrero

2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 01:14:28
Marselis Prustas:
„....jei mums visiems iškiltų pavojus žūti taip, kaip jūs sakote, gyvenimas staiga pasirodytų labai nuostabus. Tik pagalvokite, kiek užmačių, kelionių, meilės intrigų, studijų jis - mūsų gyvenimas - nuo mūsų slepia, dengia mūsų tingumu, kuriuo, būdami įsitikinę ateitimi, be paliovos jas gožiame. Bet jei šis slaptumas amžiams pasidarytų nebeįmanomas, koks gražus vėl taptų gyvenimas! O! Jei tik šį kartą katastrofa aplenks, mes būtinai aplankysime naują Luvro galeriją, pulsime panelei X po kojų, nukeliausime į Indiją... Katastrofa praeina pro šalį, bet mes nedarome to, ką ketinome daryti, nes vėl pasijuntame apgauti normalaus gyvenimo, kuriame troškimus slopina aplaidumas."

Pasaulis 2016 m. sausio 3 d., sekmadienis, 01:12:41
Klausimas: jei būtų paskelbta,
kad ateina psaulio pabaiga, kaip įsivaizduojate žmonių reakciją? Ir ką pats darytumėte paskutinę valandą?

2016 m. sausio 2 d., šeštadienis, 22:37:09
Kur jis dar rašo? Įdomu paskaityti.

2016 m. sausio 2 d., šeštadienis, 21:06:28
turbut Antana Sutku pazisti? O jei ne, tai teks susipazinti

2016 m. sausio 2 d., šeštadienis, 21:05:15
O gal pensijos dadeda uz tai?

2016 m. sausio 2 d., šeštadienis, 21:04:06
jonas krasauskas - ar vel is medzio iskritai? o gal vel klinikose, galva sutrenkta, kad rasineji visokiu nesamoniu visose forumose?

31 2016 m. sausio 2 d., šeštadienis, 20:53:20
ypac pieniu pukai

2016 m. sausio 2 d., šeštadienis, 20:52:44
zolyte yra nuostabu

be kaukiu 2016 m. sausio 2 d., šeštadienis, 20:51:11
ji paruko zoytes, o tu kaifuoji ir isivaizduoji, jog viska puikiai zinai, bet gali buti ir atvirksciai kuria diena

2016 m. sausio 2 d., šeštadienis, 12:14:18
sveikas jieti gabrieli:)

Arkangelas Gabrielius 2016 m. sausio 2 d., šeštadienis, 10:22:43
Tu, ir tik pati tu, pavertei savo dukrą narkomane ! Ir nereikia ieškoti kliaučių kitur, kai tereikia atsistoti prieš veidrodį...

2016 2016 m. sausio 1 d., penktadienis, 19:02:06
laime nera daiktai,laime-busena...su Naujais

2015 m. gruodžio 30 d., trečiadienis, 22:05:20
jei kiekvienas kelyje bus mokytojas, neliks visai mokiniu

31 2015 m. gruodžio 30 d., trečiadienis, 21:28:15
visada siek tiek domina ta antraste...'Jei savo kelyje sutiksi Budą – užmušk jį! ;- Si ir kitos. Be paaiskinimu tai kvaila - aiskiai suprantama, jog yra potekste, bet potekste nera tai, kas suprantama tiesiogei.. ir kartais skamba labai kurjoziskai.
Niekas nesako kaip apie Budda staba.. tad.. neuzmusk savo mokytojo. Juk nutinka ir taip.

o cia antra dalis - rastas paaiskinimas:
'Radikalus tikėjimas „sakraline kitokybe“ reikalauja sunaikinti hierofanijos įrankius, o ne juos garbinti. Kaip ir prabudimo, išsilaisvinimo siekis, prisimenant budistinį posakį: „Jei sutiksi savo kelyje Budą – užmušk jį…“ Tas, kuris parodė kelią, neturi tapti kelio pabaiga, stab(dži)u. Taip pat ir ši ikonoklastinė biblinė žinia gana aiški, nors ją sujaukia evangelijos pagal Joną eilutė (3, 14): „Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus“, kuri bus skaitoma bažnyčiose kartu su šia ištrauka, švenčiant šventojo Kryžiaus išaukštinimo šventę.'

2015 m. gruodžio 30 d., trečiadienis, 21:07:57
'Sociologas ir filosofas Zygmunt Baumanas rašė: pasakyk gimimo datą ir aš pasakysiu, kokiai klasei priklausai. Prikariato atstovai yra gimę 1980-2000 m. Šiandien nedarbas tarp 15-19 m. amžiaus yra 12,6%, kas sudaro apie 74 mln. jaunuolių. Padėtis blogiausia Vidurio Rytuose ir Šiaurės Afrikoje, kur jų dalis siekia 24%. Geriausia padėtis Rytų Azijoje (10%), o Europos sąjungoje tai 18%.'
Jei ir visi iki vieno butu dirbantys,Zemei nuo to vargu butu geriau.Yra tokia galybe darbu kurie visiskai beverciai. Tersia pacia Zeme. Svarbi yra ta grandis,kuri pilnai atsako uz darbo rezultatus kaip vertybini darba.

2015 m. gruodžio 30 d., trečiadienis, 10:33:40
knapsotojai

2015 m. gruodžio 30 d., trečiadienis, 10:33:06
141.o uztektu 73

2015 m. gruodžio 28 d., pirmadienis, 15:33:56
'Kviečiame padiskutuoti ir apie Meritokratiją - ar jos reiktų mums? '
Reiktu,bet is kur ja gausim???
Net mazu pakeitimu konstitucijoje nepadaroma, jus...apie meri-to-kratija netgi..

ne politika,bet tik ideja 2015 m. gruodžio 28 d., pirmadienis, 00:39:11
po pirmojo priesaikos sulauzymo,kuria ne patys tarete, ne samoningai tai darete, o tik kartojote is paskos ir tik del tradicinio mastymo- jau nera istikimybes-tai ne nupiestas paveikslas, idile-tai gyvenimas nuo niekeno buti nepriklausomam... iskyrus, jei sieja nepertraukiama meiles gija, o ne tik instinktas.. jus pavergtieji instinktu, retai suvokiate apie kundalini

2015 m. gruodžio 28 d., pirmadienis, 00:35:21
esi neištikima, noriu taves atsiprasyti # nepaistyk nieku - istikimas gali buti sau ir daugiau niekam..
moteris turi jaustis kaip deive, jei jai prisiimt istikimybe vyr-uj

2015 m. gruodžio 27 d., sekmadienis, 22:14:19
Kvailių skaičius yra begalinis (lot. Stultorum infinitus est numerus). Posakis iš Senojo Testamento; vėlesniuose Biblijos vertimuose ši vieta skamba kitaip: „ko trūksta, negali būti priskaičiuota“; „ko trūksta, to negalima suskaičiuoti“.

2015 m. gruodžio 27 d., sekmadienis, 22:11:26
tikras save gerbiantys vyras tikrai to neleistu

Jei tau trenke i viena zanda-atsuk kita. 2015 m. gruodžio 27 d., sekmadienis, 18:35:23
esi neištikima, noriu taves atsiprasyti

2015 m. gruodžio 27 d., sekmadienis, 14:55:26
zydes medziai...alyvos..o jus manysite jog gruodis.. nes nera pojucio jog sugreitejo laikas... sukimasis PAMIRSOTE 13-taji menesi... bet..mes ne apie poli-tika

2015 m. gruodžio 27 d., sekmadienis, 14:51:17
kazkuomet para tetruko tik 6 val. dabar para trunka 24.0014

kali juga 2015 m. gruodžio 27 d., sekmadienis, 14:50:24
taip kaip vulkanas, jei jam laikas prasiverzti - visada prasivers...
niekur nera jokiu klaidu - yra evoliucija, yra ir..degradacija

2015 m. gruodžio 27 d., sekmadienis, 12:29:21
'Viskas bus gerai, ismaitins dirbantieji'
arkliu gimes, laisvu kalnu ereliu niekad nebusi

Ir uztemdytu saule 2015 m. gruodžio 27 d., sekmadienis, 12:27:53
'Duokite jam ką valgyt ir gert, idant jo žiotys galėtų gerai meluot'

2015 m. gruodžio 27 d., sekmadienis, 12:22:48
Kai tu gulesi jau kojas pakrates, vargu kas apraudos tave-nebent per klaida is daugybes vienas benkartu israus pikzole nuo tavo kapo...gal tada tau paleng-ves? O gal ir ne..

to jie... 2015 m. gruodžio 26 d., šeštadienis, 23:49:43
Verčiau klausykit, broliai mano, ne jų, o sveiko kūno balso: tai teisingesnis ir grynesnis balsas.
Gimdykite benkartus, laisvai Lietuvai reikia prieauglio.
Darykite diedus raguotais, vistiek augins kaip savo, lakstys paskui zmonu "dovaneles" kurios uzaugusios, atnes vel nesantuokines meiles vaisiu "benkarta sterblej"
Kils demografinis rodiklis
Viskas bus gerai, ismaitins dirbantieji.

Ne taip kalbejo 2015 m. gruodžio 26 d., šeštadienis, 22:02:17
kaip juokinga, nuo mazumes zadeti pomirtini gyvenima...tai ko is vis atejes busiu cia... ar ne per klaida?

Štai taip Zaratustra kalbėjo 2015 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 23:56:30
'Atgal akis jie kreipia, tamsių laikų vis dairos: išties tada juk kitokia svajonė, kitoks tikėjimas ir juk buvo - anuo laiku šėlimas proto į Dievą panėšėjo, o abejojimas tik nuodėmei prilygo.
Per daug gerai pažįstu aš tuos į Dievą panašius: jie trokšta, kad kas jais tikėtų, kad abejojimas vien nuodėmei prilygtų. Taip pat žinau aš puikiai, kuo patys jie labiausiai tiki.
Tiktai jau ne anais pasauliais ir ne lašais tais kraujo išganingais: labiausiai iš visų jie kūnu tiki, ir savo kūną laiko daiktu jie savaime.
Bet daiktas šitas jų yra nesveikas: mielai norėtų jie iš kailio išsinerti, todėl mirties pamokslininkų klauso ir patys skelbia jie anuos pasaulius.
Verčiau klausykit, broliai mano, ne jų, o sveiko kūno balso: tai teisingesnis ir grynesnis balsas.
Juk daug aiškiau ir teisingiau tik sveikas, tobulas ir taisyklingas kūnas kalba: jis šneka apie žemės prasmę.'

2015 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 23:49:55
nes
jiems ju nera

2015 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 23:49:36
niekas is ju nematys subjektyviu vertybiu

kultas 2015 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 23:48:19
kazkokia keista zemes sistema
medaliai,pakylos,garbinimas

38 2015 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 23:46:39
tai sukurkite atvaizda,paminkla pastatykite,iamzinkite

2015 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 23:45:38
ap-dovanoti

2015 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 21:35:46
Politinės intrigos neleido apdovanoti
pirmojo Lietuvos vadovo atkūrus
nepriklausomybę
Vytauto Landsbergio

2015 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 21:30:55
>>>
Duris nuo ryto iki vakaro praviros, galvoja apie politika, ir laiks nuo laiko diedas kaisioja galva
pro jas zvelgdamas cia i viena, cia i kita puse.
Pavainikiai gal aptiks akmenu kruva!
Atvez pas raguota dieda i kaima
Bus su kuo apmetyt kaimynus krizus
>>>
Daug jam nereikia .
Reikia tik kad ji paglostytu, pateptu kur girgzda.
nera tokio kaime kito, kuris galetu su juo lygintis ,
Jis tik vienas zmonos ragus prisiminimui dziovina.
Uzsigrudinimo tame lietuviskame karceryje'

Štai taip Zaratustra kalbėjo 2015 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 01:12:45
Valstybė man - tai toks dalykas, kur tik visi - nuodų gėrikai, gerieji ir blogieji, kur žmonės alei vieno save praranda patys, gerieji ir blogieji, kur žudos visi iš lėto - ir tai "gyvenimu" vadinas.
'Pažvelkit štai į tuos, kurių per daug yra! Jie vagia darbus išradėjų ir savinas lobius išminčių: švietimo vardą jie šitai vagystei davė - ir viskas tampa jiems liga bei šaltiniu visokio blogio!
Pažvelkit va į tuos, kurių tokia gausybė! Jie serga nuolatos ir lieja savo tulžį - ir laikraščiu tatai vadina. Jie ryja vienas kitą ir net suvirškint nepajėgia.'

SU 888 2015 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 01:09:17
'Valstybė man - tai toks dalykas, kur tik visi - nuodų gėrikai, gerieji ir blogieji, kur žmonės alei vieno save praranda patys, gerieji ir blogieji, kur žudos visi iš lėto - ir tai "gyvenimu" vadinas.
Pažvelkit štai į tuos, kurių per daug yra! Jie vagia darbus išradėjų ir savinas lobius išminčių: švietimo vardą jie šitai vagystei davė - ir viskas tampa jiems liga bei šaltiniu visokio blogio!
Pažvelkit va į tuos, kurių tokia gausybė! Jie serga nuolatos ir lieja savo tulžį - ir laikraščiu tatai vadina. Jie ryja vienas kitą ir net suvirškint nepajėgia.
Pažvelkit dar į tuos, kurių nereikia! Jie turtų įsigyja ir vis labiau dėl to nuskursta. Valdžios jie trokšta ir pirmiausia pinigų daugybės, to įnagio galybės,- o vargšai nelaimingi!
Žiūrėkit, kaip jie lipa, tos mikliosios beždžionės! Jie ropščias per kits kitą ir tempia tuos, kurie aukščiau įsliuogę, žemyn į purvą ir bedugnę.
Visi jie veržiasi į sostą: jų galvos pramuštos dėl jo,- lyg laimė ten sėdėtų! Dažnai soste tik mėšlas kiurkso, ir neretai ant mėšlo sostas stūkso.
Visi man jie yra bepročiai - tai medžiais sliuogiančios beždžionės ir karštakošiai. Bjauriu kvapu man atsiduoda dievaitis jų, pabaisa tas šaltasis: man dvokia jie visi, šitie tarnai dievaičių.
O, broliai mano mieli! Nejau uždusti norit šitų nasrų ir potroškių tvaike? Verčiau išdaužkit langus ir šokite į orą gryną.
Toliau kiek galit bėkite nuo dvoksmo šito! Nuo stabmeldystės tų, kurių per daug privisę, jūs pasitraukit!
Nelaukę nieko sprukit nuo smarvės tos didžiulės! Tolyn nuo šių aukojamų žmonių svilėsių!
Didžioms sieloms ir šiuomet laisva yra dar žemė. Dar daug yra tuščių buveinių, kur atsiskyrėliai po vieną ar po du gyvent galėtų, kur dvelkia jūrų vėjai gaivūs.
Didžioms sieloms tiesus dar kelias gyveniman laisvajan. Išties, kas maža ką teturi, tas dar mažiau turės: palaimintas tebūna tasai neturtas mažas!'

keep smile 2015 m. gruodžio 23 d., trečiadienis, 08:53:12
kaip nedoriems krikscionims galima butu ir daugiau galvoti

Tas pats -ketu -jietu -mistu -bristu braizas 2015 m. gruodžio 23 d., trečiadienis, 08:52:24
'2015 m. gruodžio 13 d., sekmadienis, 20:50:05
Kaip doriems krikščionims nereiktų galvoti apie jokias pasaulio pabaigas..'

keep smile 2015 m. gruodžio 23 d., trečiadienis, 08:50:43
'Tai turi būti padaryta...'

Viktoria-ne 2015 m. gruodžio 23 d., trečiadienis, 08:49:49
Nors, ką gali žinoti,. Nors, ką gali žinoti,. Nors, ką gali žinot
Viktoras-Pergale...o ne tas pats tembras: 'Nors, ką gali žinot'

2015 m. gruodžio 22 d., antradienis, 22:19:46
Uzsigrudinimo reikia tame 'lietuviskame karceryje'

FUUUJ 2015 m. gruodžio 22 d., antradienis, 22:18:19
kitur-ikvepi ir iskvepi..o cia? nei normaliai ikvept galima, nei iskvept - kazkas tvyro ore... tie keiksmazodziai is gatves gal?

2015 m. gruodžio 22 d., antradienis, 22:16:34
....tokia slyksti atmosfera Lietuvoje, uzdust cia galima per trumpa laika

Viktoras 2015 m. gruodžio 21 d., pirmadienis, 22:19:39
Meritokratija...Dar nėra pribrendusi. Dabartinė globalaus pasaulio padėtis rodo, kad kapitalizmas visiškai išsigimė, išsėmė savo, kaip visuomenės organizavimosi, galimybes. Norint pakeisti esamą situaciją, reikalingas revoliucinis sukrėtimas. Manau, kad kapitalizmas taikiai nenueis nuo scenos. Jokie MERITOS negali šiuo metu padėti pasauliui pakeisti regreso, ritimosi į pražūtį. Mano manymu, pasaulyje yra daug protingų žmonių, suprantančių, ką ir kaip daryti. Tačiau tam nėra dviejų prielaidų. Pirma, visas kapitalizmo sistemos valdymas, grįstas bandos valdymo principu, kada vadinamasis vedlys, šiuo atveju žmonės už širmos, vedami žemų niekšiškų instinktų, "demokratiškai" veda likusią bandą, kur jiems reikia. Banda - tai apie 85 procentus nemąstančių individų. Apie 10 procentų dalyvių esama padėtis tenkina(šakalų vaidmuo). Vedliai - tai 1 ar 2 procentai "išrinktųjų", tarp kurių dabar ir vyksta kova. Gal kam tai ir primena demokratiją, tik ne man. Taigi, demokratiniuose procesuose dalyvaujančių, arba mąstančių, skaičius turėtų pasiekti bent 50 procentų. Tai pirma sąlyga. Antra sąlyga - tai kapitalizmo ramsčio - privatinės nuosavybės apribojimas. Tai turi būti padaryta valstybiniu lygiu ir tokiu būdu, kad vadinamieji "vedliai", naudodamiesi savo dominuojančia padėtimi, negalėtų daryti įtakos valstybės valdymui. Bet mano minėti dalykai, manau, tolimos ateities perspektyva. Nors, ką gali žinoti, artinasi Rusijos perversmo 100-metis. Gal kokioje Graikijoje ta proga kas nors ir galėtų nutikti panašia linkme. Tarptautinis kapitalizmas, tikiuosi, tik laikinai ten pristabdė demokratinius procesus.

2015 m. gruodžio 20 d., sekmadienis, 11:46:58
cia per maza sypsenu Meritokratijai

2015 m. gruodžio 20 d., sekmadienis, 11:46:26
Meritokratija - isivaizduoju kaip tai vyktu Lietuvoje

2015 m. gruodžio 20 d., sekmadienis, 11:45:14
nekalkite vieni kitu prie kryziaus

2015 m. gruodžio 18 d., penktadienis, 22:27:02
toje pacioje Zemeje ir pragaras ir dangus

2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 23:57:14
Meritokratija-liks tik svarstymai ir teorija, per didelis sastingis. Niekas net mazu pakeitimu nedaro, nes ...zmones jau geriau isvazineja ir turi ramybe, nei mato tas rietenas.

:(((( 2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 23:48:25
Nieko juokingo, bent pestynes tarpusavy pasibaigs

truksta tik signaliuko 2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 23:47:06
nesakau, jog turetu prasideti karas, bet jis gali prasideti
kokia strategija turi salis- 'istiestos rankos'?
kaip pasiruose ne tik kovoti, atakoms- su NATO prieglobsciu ir nurodymais, bet kaip patys pasiruose civiliu zmoniu mobilizacijai... tikrai laukia padrika bala tokiu atveju, juolab, jog daug seimu issiskirste po uzsienius

Atsukite laika atgal-2011 2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 23:42:18
Kodėl masiškai žūva paukščiai ir žuvys
2011 sausio mėn. 09 d. arba
JUODUJU STRAZDU PASLAPTIS
pirma zuva pauksciai, paskui -zmones

32 2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 18:58:05
kai viskas sutampa ir sutinka-laiko nelieka
tai ir yra apie ka sakoma 'BUDDA PRAEJO PRO SALI'
Arba :'nesnauskime,nes Budda praeis nepastebetas pro sali'

2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 18:55:14
matau
laikas nesvarbu

2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 11:49:02
stabilu kaip paveiksle

kaip stabilu 2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 11:47:28
Sedi? visagalio Dievo Tevo desineje

2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 10:03:57
Prievoles vykdymas nurodant neprotaujantiems asmenims?

KA TAI REISKIA 2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 10:02:57
nes pranešimas siunčiamas automatiškai

SISTEMA AUTOMATISKAI 2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 10:02:07
Jums paskirtas apsilankymas Marijampolės teritorinės darbo biržos ??? skyriaus????s klientų aptarnavimo centre 2015-08-== dieną ==:00 valandą.
Prašome neatsakinėti į šį laišką, nes pranešimas siunčiamas automatiškai.
'Prašome neatsakinėti į šį laišką, nes pranešimas siunčiamas automatiškai.

2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 09:58:25
Darbo birza? nesiteikia duoti atsakymu internetu- ar nekelia tai nuostabos?

2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 09:56:16
Darbo birza apmoka sveikatos draudima ir salis jokiu pajamu, nes darbas buna nelegalus arba mokesciai apmokami uzsienyje. JEI JUS LOPOTE BIUDZETA- LOPYKITE MAZAS SKYLES-jog neatsirastu dideliu

2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 09:54:01
DARBO BIRZOS-ar galimma vadinti tai darbo birzomis?
Abuojiskumo, nedarbo tai birzos. Kiek paimtu kysiuku -mazu, nedideliu..bet pati darbo specifika,apie tai mes dabar. Pilieciai isvyksta dirbti i uzsieni keletai menesiu uzsiregistrave Lietuvos darbo burzose-birzose
SISTEMA?
Skyle-tarpas sistemoje.

https://www.google.de/?gfe_rd=cr&ei=KwNxVsjqEKqH8Qfn0JaYBg#newwindow=1&q=kubera+mantra+for+money 2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 08:25:50
finansu ministerijai

2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 08:21:32
gedingos diskusijos apie seimunu automobilius, jo kastus, brangesnis jis ar pigesnis, tai svarbu kiek globaliai masto ir daro pokycius Lietuvai ir i kuria puse tai daro... kada jau galesit nustot apie tai, kieno automobili pauksciai labiau apdergia, jei ne vietoj pastato

2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 08:16:15
„Žmogus, kuris niekuomet neklysta – visuomet vykdo įsakymus tų, kurie linkę klysti.“ Daisy Bates

32 2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 07:39:37
jei Rusijoje militarizmo yra koncentracija ,tai Lietuvoje jis isskirstytas
,taciau jo dar labai daug-jus nueisite i bet kokia istaiga ir rasite ten tiek daug tu,kurie mielai dalina isakymus,vietoj dialogo ir svarstymo

2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 07:28:26
kas yra militar-istine valstybe-
kaip militarizmas paskitstytas psichologijoje kiekvieno piliecio, o ne tik vaalstybes vadovu
kaip elgiamasi mokyklose- vieni mokytojai palaiko dialoga,o kiti-isakmiai duoda uzduotis
ar dare kas sita statistika, kokia padetis yra Lietuvoje- pabandykite padaryti ap-kl-ausa

https://www.youtube.com/watch?v=sx_3C4JKh-w 2015 m. gruodžio 14 d., pirmadienis, 21:19:11
faktai,o ne paskalos svarbu

2015 m. gruodžio 14 d., pirmadienis, 19:06:46
Įdomu, kokį aikštelėse vietoms žymėti ženklą kerėploms sugalvoti kaip neįgaliesiems? Gal kaip besimokančių vairuotojų - medžio lapas? Ir nieko pirkti nereikia rudenį nukritusiais lapais gali pasiženklinti, kad mokosi vairuoti kitą automobilį.

2015 m. gruodžio 14 d., pirmadienis, 18:50:21
Per mokesčius tas milijonas sumokamas. O norvegams atvirkščiai milijonas išskiriamas ką tik gimusiam kūdikiui. Yra suvaržymų ir negali jo prašvilpti.
Mano šaltinis internetas, galit laikyti pletkais, nuorodos net nežinočiau kaip pradėti ieškoti. O suradus kaip patikrinti šaltinis šališkas-nešališkas, patikimas-nepatikimas, man svarbiau suprantamas ar nesuprantamas.

2015 m. gruodžio 14 d., pirmadienis, 18:44:03
Budulių nereiktų bausti, nes pats gali tokiu tapti. Geriau keisti parkavimo taisykles, pažiūrėti kas negerai, gal paprasčiausiai nėra pakankamai vietos durims atidaryti, ar ten gal tik persėdęs į naują mašiną ir dar gerai nejaučia jos dydžio.

2015 m. gruodžio 14 d., pirmadienis, 18:39:28
'Amerikiečiai kažkaip paskaičiavę, kad kiekvienas jų pilietis duoda apie vieną milijoną pajamų per savo gyvenimą'
O KAM DUODA?
kuriais faktais remiates? Pardavimo,pirkimo,taupymo,gyvenimo,pragyvenimo?
KAS KAM DUODA ? Po 80,- metu...apie ka bandyta rasyti ???

2015 m. gruodžio 14 d., pirmadienis, 18:05:04
Amerikiečiai kažkaip paskaičiavę, kad kiekvienas jų pilietis duoda apie vieną milijoną pajamų per savo gyvenimą. Ar ne per brangiai kainuojanti paslauga? Norint atsisakyti JAV pilietybės, nežinau kiek bet tikriausiai reiktų visą turtą užgyventą per gyvenimą, nebūtinai Amerikos žemėje atiduoti, dėl ramios galvos.
Nesuprantu, ko ten rautis iš vis į tą tautų katilą. Kai matai didžiuliame mieste vargetą moterį rėkiančią apie policinę valstybę.

2015 m. gruodžio 14 d., pirmadienis, 17:58:46
Tikriausiai, popierine kalba kalbant, Lietuvos ambasados yra Lietuvos salelės svetimuose kraštuose, būtų gerai, kad ten vietos atsirastų ir saviems gydytojams. Užsienio gydytojų paslaugos gali būti mums per brangios. Gal dėlto tie nesusipratimai su pilietybėmis. Pagimdei, neturi su kuo užsimokėti. Tai atiduok vaiką. Tiesiog galima įtarti prekybą žmonėmis.

2015 m. gruodžio 14 d., pirmadienis, 17:52:43
Šviesa - išsilavinę, šviesesni žmonės.
Tamsa - neišsilavinę, tamsesni Lietuvos žmonės, kurie gal tik pavaidinti gali "Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė", kai atėjo laikas liaudis pratęsė anksčiau pradėtus darbus Baltijos kelyje.
Brangus mokslas, autorinių teisių suvaržymas - tiesos monopolis, kol nesusidūriau su verifikavimu vikipedijoje, net neupratau, tokio keisto klausimo: Kam priklauso Tiesą?
Leptelėjau nepagalvojęs: Ji laisva, ji gali ir vaiko lūpomis prabilti, žiūrėkite, žiūrėkite karalius nuogas.
Tamsesni žmonės niekuo neblogesni už šviesesnius, galėtume visiems atrasti vietos:
Lai mus žingsnius lydi šviesa (mokytojai, šviesūs žmonės) ir tamsa (visi likę Lietuvos žmones neskirstant jų pagal išsilavinimą). Tokiame kaip mūsų pasaulyje, nesinorėtų naudotis mąstymo spragomis, bet mokslo įstaigos gali susilaukti kaltinimų dėl diskriminacijos pagal išsilavinimą. Ir tamsesnis žmogus, metęs mokslus, toks, kaip koks Bilas Gates gali pasiekti daug. Ne diplomai paverčia žmones išsilavinusiais žmonėmis.

2015 m. gruodžio 14 d., pirmadienis, 17:32:59
Tik yra toks dalykas mes gerai ir vienos kalbos nesugebame išmokinti savo žmonių, jei tenka susimąstyti apie nuskriaustų Amerikos negrų liaudies balsą.
Visokių lenkų norinčių primesti savo raštą ir apsunkinti darbą, nenorinčių mokintis valstybinės kalbos, reiktų bausti paprastai - atimti Lietuvos valstybės pilietybę.
Mačiau, Liberalai bando įteisinti dvigubą pilietybę (tai sakoma antraštėje ir tai netiesa) iš tikro jie nori apsaugoti vaikus, kad jei netyčia gimtų kur nors užsienyje, iš jų nebūtų atimta Lietuvos valstybės pilietybė. Jei nutiktų gimdyti lietuvėms užsienyje, tai iš kart, gal dar nepagimdžius reiktų kreiptis į Lietuvos ambasadą ar kokios ten Lietuvos piliečius ginančios įstaigos bebūtų.

2015 m. gruodžio 14 d., pirmadienis, 14:41:35
Kaip žaliasis, ir kuriam labai svarbu kalbos dalykai. Siūlyčiau įteisinti dvikalbystę, antrąja kalba pasirinkus Prancūzų. Mes kuriame tautinę Lietuvos valstybę. Tačiau, kaip tautinė valstybė esame Europos, o ne Viso pasaulio dalis, kuris mums per aukštas, Jei būtume JAV valstija tektų rinktis antrąja kalba anglų.
Kalbantiems prancūziškai daug durų atsiveria, nes atsiranda tarpusavio supratimas. Jie ir pasinešę laisvių kryptimi.
Valdininkai daugiau turintis reikalų su Europos valdininkais jau patys mokosi Prancūzų kalbos kaip trečiosios ar kažkelintosios.
Įteisinus tokią dvikalbystę, sumažintume ES krūvį išlaikant daugybę vertėjų. Patys galėtume prancūziškai pasiskaityti ES dokumentus.
O vietoje viską aptarti lietuviškai. Sau ruoš

2015 m. gruodžio 14 d., pirmadienis, 14:30:56
Aš toks žaliasis, nepartinis, kuriam rūpi miškai, o ne žemdirbių laukai. Žemdirbiams, kaip mažiau išsilavinusiems ir nelabai suprantantiems miesčioniškos kalbos siūlyčiau atkreipti dėmesį į liberalą Eligijų Masiulį, kuris kaip prasčiokas, nelabai suprantantis kaip reiktų elgtis, išgirdus liaudies balsą: kad kultūros ministrei Tešerskytei reiktų būti kuklesnei ir būti viskuo patenkintai, o jau kaip lietuvos liaudžiai išeina taip išeina būti valdžios įrankiu valdant Lietuvą...
Masiulis, kaip jautrus negrų liaudies balsui, manau atkreips dėmesį į lietuvių liaudies, nesimokusios universitetuose mokslinės kalbos, kuri labai skurdi ir prasta, neverta jos net mokytis,- labai daug suvaržymų.
Vis vien, liberalas Masiulis labiau linkęs paprasčiau, suprantamiau kalbėti, ir kaip savas liberalas (Liberty-LAISVĖ), kovojantis už laisvą lietuvą nuo... kaip uždavinys: visokių priespaudų ar ponų valdžios,- supras ir perduos žinia: kas negerai Lietuvos kaimuose bei miesteliuose ir pagalvos kaip išsivaduoti iš valdžios ponų socialdemokratų, kurie prastai atlieką savo vaidmenį, užmiršę kodėl jiems buvo leista valdyti, ir nemoka apginti lietuvių liaudies interesų.
Dar kvepia karteliniais susitarimais tarp partijų. Jau pačioje partijoje jau reikia balsuoti susitarus, nors ir neįtikintiems, paminus sąžinės balsą, kad taip reiktų daryti. Gal Paksas galėtų būti toks nesuprastas lietuvių liaudies išrinktas Prezidentas, kuris ir žemaitiškai užsispyręs, ir vaikiškai susigraudinęs bandė sustabdyti, jo manymu, ne ten pasukusį Lietuvos valstybės vežimą. Aš kaip kelininkas pažįstantis Gintarą Striauką, kuris buvo iškilęs iki Ministro pareigų kaip Pakso bendražygis, nors galėjo ramiai sau toliau gyventi kelių direkcijoje, iš kurios jam pasitraukus, reikalai pasuko prastyn.
Apie tokius žmones, galėčiau pasakyti, kad jie savo Tėvynę myli.

2015 m. gruodžio 13 d., sekmadienis, 22:55:38
'Civilizacija tikrąją žodžio prasme yra ne poreikių didinimas, o laisvas ir gerai apgalvotas savų norų apribojimas.' (Mohandas Karamchand Gandhi)

2015 m. gruodžio 13 d., sekmadienis, 08:13:36
Laisvė – tai teisė nemeluoti. Tai teisinga tiek socialiniu, tiek moraliniu lygmeniu. [Alberas Kamiu]
"Laisvė niekada negaunama iš vyriausybės. Laisvė visada išplėšiama iš vyriausybės letenų. Laisvės istorija yra pasipriešinimo istorija", Woodrow Wilson

2015 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 17:46:31
Dauguma-galvoja
daugelis-galvoja jog galvoja

2015 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 17:45:26
o kuo skiriasi 'daugelis' nuo 'daugumos'?

pagalvojimui 2015 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 14:49:32
apie knygu skaityma...kodel daugelis, ar bent dauguma atsivercia paskutini puslapi...

2015 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 14:48:08
bet tuo atveju, kai nera duotas tikslus zinojimas

4444 2015 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 14:46:59
principu - keturi poliai i taska
arba is tasko i keturis polius

2015 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 14:45:18
Poli-tikejimas
niekada neapsiriboti savoka, kuri nera palyginta su kitu savokomis bent 4 kartus

2015 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 14:43:45
Dar karta apie meritokratija
that means that people with credentials rule. Canada is more of a meritocracy than America, because more of our politicians are lawyers -- or so I've read.

tiek 2015 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 14:17:55
„svarščikas“ V. Uspaskich, kuris kadaise nelegaliai...

2015 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 14:17:02
O po metu Viktoras dirbs VISU LABUI

2015 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 14:14:49
zmones issklaidyti del kalbos skitumu ir zodziu trukumo, ber daugybe butybiu
visatoje turi intuityviaja kalba, tad- be jokios abejones VISKAS VIENA-ME

2015 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 14:13:05
pirma pasavarcius apie role-konto

2015 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 14:10:49
KONT-ROLLE
galime po keliu kitu tarpiniu simboliu prieiti prie banku ir net bak-roto

2015 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 14:07:55
kon-trole
idomus zodelis - kaip simbolis

2015 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 10:47:29
vianam Laisve ikvepti gryno oro kalnuose ar grozetis tyloje saules mirgejimu ar skliautais, kuri ji apsviecia,gamtos gerybemis, uz kurias ne cento nemokame
ar ...bobos, mergos, klubai, brendis.... kontrole kitiems

jei paprasciau 2015 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 10:07:38
informacija perorganizuojama savo naudai ir uz tai tarsi nera ataskaitos niekam

33332112333 2015 m. gruodžio 12 d., šeštadienis, 10:06:01
yra tos sferos,kur del laisves nereikia plesytis. Lietuviu karma labai susukta, nes pletku lygis populiaresnis uz orumo lygi.

Viktoras 2015 m. gruodžio 11 d., penktadienis, 22:57:00
Nesutinku su Woodrow Wilsono viduriniaja citatos dalimi. Ir priešistoriniais laikais buvo, ir dabar bet kur ir bet kuri valdžia tėra tik statytiniai žmonių už širmos rankose. Ir jei tam tikrais kriziniais laikotarpiais didžiajai daliai visuomenės pavyksta išplėšti papildomą gabalėlį LAISVĖS, tai pastaroji iš tiesų pagriebiama iš tų eiliniams žmogeliams nematomų ir nežinomų blogiečių rankų.

2015 m. gruodžio 11 d., penktadienis, 18:52:19
*Dar – reiktų aplamai naikinti Vadovybės apsaugos departamentą! Ką gi jis saugo...'
NAIKINTI?
keisti

2015 m. gruodžio 11 d., penktadienis, 18:49:30
tampančią grynąja Kūrėjo Valia

§333 2015 m. gruodžio 11 d., penktadienis, 18:48:47
'Ji rodo, kaip žemiškoji valia formuojasi į proto valią, kuri galiausiai transformuojasi į dvasios valią, tampančią grynąja Kūrėjo Valią'

2015 m. gruodžio 11 d., penktadienis, 18:38:32
gaila, jog pacia komanda nebus lengva surinkti

2015 m. gruodžio 11 d., penktadienis, 18:37:09
be jokiu abejoniu sekancios dvi kadencijos Arturui Paulauskui

2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 23:34:43
Meritokratija – tai toks kazin ar demokratinis valstybės valdymo budas, pats zodis
skamba-kratija... kazkas nubarstyto dirbtinu budu -
cia kaip pr profesoriaus vardo gavimas-
pasisnibzdant, pasitariant, priartejant prie aristo(-kratu) arba (-telio)

2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 23:28:45
zmones yra protingi ,kai zino,jog ir kiti protingi-
nei vienu nei kitu protas nera pamatuojamas ar pasveriamas...nes protas tai prasvieseja ,tai vel aptemsta
apie ismintinguma kalbeti lengviau

2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 23:24:38
kalbos puoselejima
atpratimas rasyti rankrasciu dar viena blogybe - veliasi klaidos

2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 22:24:39
dideles kritikos niekur nereikia,bet nera imanoma pareiksti nuomones ir sulaukti zmonisko atsakymo'
tad vistiek POKYCIAMS JAU LAIKAS

2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 22:22:47
kai nera sukretimo, uzejo miego priepuoliai daugumai ir sunku rasti ta kelia, kad ne tik postringaut apie nacionalizma, kalbos poselejima, bet galvot ka gi padaryt, jog ta kalba neisnyktu, jog pati tauta neisnyktu

2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 22:19:43
nera galimybes ...yra,visur visada atsiranda galimybes,ten kur yra idejos ir jos veikia ne visada is karto,bet jos veikia ir igauna pagreiti veliai-po 5 ar 10 metu
italijoje kai kuriose imonese mokama alga plius maisto talonai.Kodel Lietuvoje tai negali cirkuliuoti,neapmokestinamoji dalis atlyginimo,bet duodanti garanta tik pacios salies gyventojams.

2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 21:50:43
Be finansines sistemos kooregavimo -pritempiant iki 2000,- euru vidutinio atlygio... Lietuvele isnyks

2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 21:43:13
SNAUDZIA ;PRABUNDA; PASIKASO PAKAUSI IR PRISIMENA KAD REIKETU SEIMUNAMS ; JIEMS TIK JIEMS KELTI ALGAS DUOTI PRIEDUS
SNAUDZIA IR KARTAIS PRABUNDA ARSIOMS DISKUSIJOMS

2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 21:39:37
nera zmones tokie nesamoningi, jei salis duoda garantijas sveikatos sistemoje,jei salis duoda garantijas, atejus senatei ar istikus neigalumui, niekas nesleps mokesciu- bet turi islikti proporcijos. Jei atlygis 1000 ir mokeciu 500 ar daugiau,be abejo proporcijos pazeistos. Kaip dirbantiems Lietuvoje kasdienini darba, o ne 'elitini' NORS KADA isvykti i uzsieni atostogoms, poilsiui. Kodel nepagalvoja politikai, jog daugelis zmoniu turi kur kas geresni gyvenimo lygi, o ne tik pragyvenimo galimybes.
Ir kas butu nutike,jcei nebutu atsiverusios galimybes isvykti i uzsieni dirbti. Dekui Dievui, jog apsejo be revoliucijos. Nors mazyciu uzuomazgu buvo-reketuojant, saudant, sprogdinant. Niekas neivertino tu politiku, kurie atvere naujas galimybes.

:))) 2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 21:20:01
' galite reikalauti...'

2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 21:18:42
VADINASI PROBLEMA ZINOMA, BET NESPRENDZIAMA
ANAIP NEBUTU TOKIU PRIEDU
'Ką daryti, jeigu jūsų Europos sveikatos draudimo kortelė užsienyje nepripažįstama?
Jeigu jūsų Europos sveikatos draudimo kortelės kurios nors ES šalies, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos arba Šveicarijos institucijos nepripažįsta, galite reikalauti, kad su užsienio gydytoju arba ligonine susisiektų jūsų šalies draudikas.
Jei tai nepadeda, galite prašyti SOLVIT pagalbos '

2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 21:14:46
Bet niekas nekelia problemos, o jei ir kelia, tai be atsako... juk pilieciai nera svarbu. Gali buti ir alternatyvus draudimai, su didesnemis imokomis nei 29-35 eurai, bet, kurios duoda pilna garantija, juk tokia daugybe lietuvos pilieciu isvykusiu ir kartais del negaunamu garantiju is mielos saleleles, nusprendzia mokescius ir draudima pirktis uzsienyje. O ar Lietuvai pinigu nereikia? Tarkime butu sveikatos draudimas si 80-90 euru imokomis, be abejo,j og dauguma rinktusi toki draudima, nes uzsienyje kainuoja dar daugiau, 130-170 eur
'bet,kurie duos pilna garantija'

2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 21:09:11
Europine lietuviskoji draudimo kortele, taip pat pasisaipymas is salies pilieciu.
- nera anglu ar kita tarptautine kalba
- nere skenerio
- reikia irodinejimo apie galiojima, jei ir galiojimo laikas (imokos mokamos reguliariai)
Koks tai DRAUDIMAS, JEI DRAUDIMAS TURI KITA ZODZIO REIKSME. Ar 'esi saugus, apdraustas', AR TIK MOKI IMOKAS?

2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 20:59:44
Kas blogiausia, jog dirbancius kontoliuoja neismanantieji ir trukdo ju darbui.

2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 20:57:27
POLI-daug
tika-tiketi, tikti,cpatikti, pasitiketi
dideles kritikos niekur nereikia,bet nera imanoma pareiksti nuomones ir sulaukti zmonisko atsakymo.Jei butu kalbama su pilieciais kaip su salies pilnaverciais asmenimis, Lietuvos pilieciai nebutu TOKIE PAGIEZINGI.
Tas teatras,kai zmoniu nuomone tuoj ismetama vistiek pasibaigs.Sveikatos ministerije po truputeli gereja senu zmoniu garantijos,tai sveikintina.Bet yra daugybe nisu,kur sunku galvoti,jog taip is vis gali buti.Kas blogiausia,jog dirbancius kontoliuoja neimanantieji ir trukdo darbui.

2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 19:08:54
motyvai ir demotyvacija
plius ir minus

2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 19:08:11
Primetimas savo valios, kaip teisingumo neduoda jokiu priviilegiju

2015 m. gruodžio 8 d., antradienis, 05:35:48
iki siol i nieka rimtai neziuri, nors pries pora metu prasyta persuoti zinia
o nepalikti zmones samysyje

2015 m. gruodžio 8 d., antradienis, 05:33:38
Kasj au ka mokes ir uz ka-visos valstybes daug daugiau pasirupina - zmonemis savam kraste, nei snaudziantys lietuviai

2015 m. gruodžio 8 d., antradienis, 05:31:34
GERIAU APIE EVAKUACIJA GALVOT

2015 m. gruodžio 7 d., pirmadienis, 18:16:38
insider 2015 m. sausio 2 d., penktadienis, 20:40:45
Priešnuodžiai begėdiškam valdžiagyvių melui ir smegenų plovimui:
www.siulo.lt/gaires/alternatyvi-informacija

keep smile 2015 m. gruodžio 7 d., pirmadienis, 18:14:45
o toliau galime rasti atsakyma 'Blokados fondas'

2015 m. gruodžio 7 d., pirmadienis, 18:08:12
Kas yra lesos? ir kas yra pinigai, ju apyvarta?
Tai energetiniu poziuriu yra skirtingos savokos. Jeigu svaisto i 'kaire ir desine', tai nera lesos, tai yra pinigai.

2015 m. gruodžio 7 d., pirmadienis, 18:04:54
Pirmas Prancūzijos prezidento Francois Hollande įsakas buvo sumažinti savo ir visos vyriausybės atlyginimus (nuo savo algos jis nurėžė visus 30%).
Ir šiaip Europos valdininkija kukli: eina į darbą pėsčiomis, važiuoja dviračiais. Savo laiku Anglijos premjeras poilsiui Ispanijoje užsisakė trijų žvaigždučių viešbutį, pirko vos ne pigiausią bilietą lėktuvui...
O mūsų išrinktas tautos žiedas? Net kai Seime išdrįsta svarstyti šį klausimą, šokta į akis ir aiškinta, kad jiems algas netgi reiktų pakelti... Nors ir šiaip lėšas švaisto į kairę ir dešinę nesimarkstydami...
Tad ką daryti?

2015 m. gruodžio 4 d., penktadienis, 17:15:34
audra sukelia, zaibus... arba nuramina

2015 m. gruodžio 4 d., penktadienis, 17:14:46
yra tokiu, kuriu energetika debesis sklaido

108 2015 m. gruodžio 4 d., penktadienis, 17:13:23
ateiname ir iseiname
ir karaliai ir vergai
svarbu ne ka paliekame,o ka issinesame iseidami

Klausimas,ar siandIena NEBERA VERGU? 2015 m. gruodžio 3 d., ketvirtadienis, 18:07:28
'idealaus valstybės modelio išskiria politėją. Joje valdantis vidurinysis sluoksnis nepataikaus turtingiesiems, taip pat nesistengs įtikti nuskurdusiems visuomenės sluoksniams.
Aristotelis teigia, kad „valstybė pagal savo prigimtį yra daugis“ ir susideda iš daugelio skirtingų žmonių, nes „iš vienodų žmonių valstybė susidaryti negali“. Kiekvienas toks žmogus turi būti savo darbo specialistas ir dirbti tik tai, ką geriausiai sugeba. Pasak Aristotelio „valstybė tai masė piliečių, susijungusių tam, kad galėtų patenkinti savo gyvenimiškus poreikius“. Tačiau valstybės funkcijos nėra tik materialių poreikių tenkinimas. Ji egzistuoja ne tam, kad apgintų mus nuo tarpusavio neteisingumo ar atliktų tam tikras ekonomines – juridines funkcijas. Valstybės tikslai yra daugiau dvasiniai. Ji turi garantuoti ne patį gyvenimą, o laimingą gyvenimą.
Pilnateisiais valstybės nariais Aristotelis pripažįsta ne visus valstybės gyventojus, o tik tuos, kurie turi galimybę dalyvauti kariniuose, administraciniuose, teisminiuose organuose ir atlikti žynių funkcijas, t. y. piliečius. Toks apibrėžimas Aristoteliui buvo „absoliutus“. Jo nuomone, tokia piliečio samprata egzistavo visose iki tol buvusiose valstybinėse santvarkose, o skirtumas buvo tik tame, kokiam visuomenės sluoksniui buvo prieinamos teisinės-administracinės ir žynių funkcijos.
Aristotelis manė, kad gyvenant amatininko ar valstiečio gyvenimą neįmanoma siekti dorybės. Ir tik piliečiai, galintys skirti laiko dorybėms ugdyti, naudojasi pilietinėmis teisėmis ir valstybės teikiama nauda. Vergų Aristotelis iš viso nepriskyrė valstybei ar net visuomenei, apibrėždamas juos kaip būtinus įrankius'
Jei eina zmogus i darba kasdien, ir uztenka atlygio tik sumoketi mokesciams, ir jei jei apie ji kaupiasi daug atlieku, kuriu jis nepajegia rusiuoti...

2015 m. gruodžio 3 d., ketvirtadienis, 12:07:42
Kvietimas mylėti: 108 priminimai nušvitusiems. Parduoda. Ezoterika, parapsichologija 2005. Lietuvių kalba "Alkione", 200 psl., kieti viršeliai, ISBN: 9955979909
cia mes suprasime, kaip svarbu yra zymeti laika

2015 m. gruodžio 3 d., ketvirtadienis, 09:26:15
tokia tema kaip politika - kas yra toje hierarchijoje?
Matomybes ir nematomybes.
Priklausomybes ir nepriklausomybes.
Jei kalbesite apie besalygine meile, visada galite prieiti ir prie politikos vartu. Bet kas yra 'besalygiska' ir kuriuose tai sloksniuose aptinkama, jei viskas salygota protu.

2015 m. gruodžio 3 d., ketvirtadienis, 09:12:37
Kaip kates: grazios pukuotos ir ramios

2015 m. gruodžio 3 d., ketvirtadienis, 09:08:26
Kartais pauksciai lekia klykdami, retai taip nutinka.
Nera vedlio arba atsiranda keli.
Zmones - gamtos dalis.
Jautresnieji jaucia ir zino kokios permainos vyks.
Niekada zinojimas ir jautrumas neturetu buti atskirti vienas nuo kito.
Bet zmogus jau sako 'Sveiku protu' vadovaukimes. Kas yra tas sveikas protas?
Kiek toli jis nuo isminties?

Wilma 2015 m. gruodžio 3 d., ketvirtadienis, 07:17:12
NU visai... kaip šunes kaulą pamatę...
Kita vertus, kas gi toji politika?
Bendrai imant, - tai bet kokie ryšiai tarp žmonių, tame tarpe yra ir dviejų žmonių politika...
Tik štai - ar gaujos (minios) sindromas - politika ar ne?

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 23:38:23
nepamenu....ranku
(.....)zodziu
Meles tiesa ne paguodoj-ji danguje

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 23:36:05
kuo labiau atsitraukiu nuo zmoniu,tuo saugiau

POLI-TIKA,tikes tas kas supras 2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 23:13:33
'Apie karą ir senelį.
Niekas jos kalbom nepatikėjo,
Gal tik snaudžiantis šepetys.
Štai sukruto kiauras,juodas skėtis,
Net užkimęs uždainavo.
-----------------------------
Bet nutildžiusi lagaminą ir batelius,
Margo šilko suknelė tyliai prabilo lai lai:
Priedainis. (4 kartus)
Buvo tavo buvo kažkada mama,
Buvo tavo buvo kažkada mama.'
SEKMES VISIEMS

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 23:08:22
2015 m. lapkričio 25 d., trečiadienis, 22:29:22
...4 etapai
7 metai
geriau nei akimirksniu

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 22:30:22
o cia jau prasideda alchemija

GYV-SIDABRIS 2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 22:29:38
prisiminimai negali tureti nei jodos nei baltos spalvos,bet ir ne pilkuma tai

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 22:28:19
Jieciui nieko negresia blogo-jis idejo ten indeli-200 litais,
gali buti saugus,kol limitas baigsis

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 22:26:48
Tai Urantijos knygoje galima rasti,nors ir netkima tuom

?****? 2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 22:19:00
privilegija valdziai?
pirmiausia,o kas yra valdzia?
Cia toks idomus klausimelis-
kas yra nusipelns privilegiju,visada jas ir gauna.
O ar jos nera atimtos,jei gauta be nusipelnymo-tai jau izvalga.
Zmogus ne viska paskirsto pats,
nei vienas zmogus nesugadina savo vandentiekio,nei vienas zmogus neuzdega savo namo,nei vienas sau i rusius neprileidzia vandens..
Ir ..staiga,netiketai..'sugedo'-'uzsidege'-'patvino'-'susizeide'...(?***?)
Bet visai nesusimasto ' o kodel gi'

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 22:02:57
Energetika yra idomus dalykas, turime jos visi - tik paskirstymas nera visu tolygus
taip,jog stichiju valdymas yra jau igimtas, nieko labai daug mokytis ir nereikia, tik reikia savo prigimtyje tai pastebeti... deja,retai kas pastebi

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 22:00:07
Ne, ne su dantim.. eisiu greitu laiku pas stomatologa

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 21:59:00
o kur cia politika?

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 21:49:31
O tu su dantim, ane?

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 21:46:43
butu juokinga, jei nebut graudu

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 21:17:47
jis senai su ragais

tai,kad jau geriau ankdociukas 2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 21:12:54
Teismo salė. Skyrybų procesas. Teisėjas klausia:
- Kodėl norite skirtis su savo vyru?
- Jis manęs nepatenkina lovoje.
Moterų balsai iš salės:
- Visas patenkina, o jos nepatenkina!
Vyrų balsai:
- Tai kad jos iš viso niekas nepatenkina!

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 21:12:00
nejuokinga jau

777 2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 21:07:24
NE ANT JO, bet ant tokio tipo...

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 21:06:05
tai kodel taip pyksti ant jo?

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 21:05:01
nemanau, truksta jam paslankumo-per senas

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 21:04:06
gal itari, kad jo sebrantai narkotikus platina

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 20:58:29
patarlę "Rytas už vakarą protin­gesnis" reikėtų supr­asti ties­iogiai. Apsisprendimą ger­iau atidėkite rytui. Miegant pasamonė veikia optimaliai, atsižvelgia į visus aspektus. Johneno nuomone, spontaniškai nuspren­dus, nus­lopinama 90 procentų visų tei­singam atsa­kymui rei­kalingų kriterijų. Vad­ina­si, 9 iš 10 smegenyse kaupiamų informacijų iš atminties "neiššaukiamos".

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 20:58:04
tai kad jis sika jau 10 metu ir vis ne i savo kelnes tai bando daryt

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 20:53:51
kazka nuolat raito, teisia - zino ar nezino,
tikra jau poli-tika prasideda kaip matote

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 20:51:23
neuzteks-vizijos prasides... kol kas tik ispejimas

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 20:48:47
tai tegul asilas raminas, as su juo nei karviu ganiau nei buciavaus...

Onute is Joniskio 2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 20:44:55
ej, Tautvida raminkis kam taip ziauriai apie jieti, nei tu zinai nei ka

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 20:42:49
tai jo, dabar jau security, o tais laikais stukaciais vadino - is neturejimo ka veikt tik 'pergaliu' lovose ieskojo, mentalitetas iskrypo, pimpas sudziuvo

uch-17 2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 20:35:30
landziodavo, uostydavo, klijuodavo is siukslynu surinkus popieriukus, kad kazkam kazka ne irodyti, bet tieiog zmogu iskusti.. manau, jog sunku yra atprasti nuo sito ir ziloje senatveje.
Kas kvepalu neuostes us kur gali skirti kvapus?
Visada uzuodziamas tas, kuris istrigo per daugeli metu i pasamone...
Be to neispruseliui nera didelio skirtumo Lancome Climat ar Klimaks. Liga?
Iprotis nesidometi? ir viena.. ir kita.. ir dar trecia..

kunigapsichai 2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 20:10:21
Maltoje ir dabar kunigas yra "psichologas" ir visų kitų galų patarėjas - bet kokiu klausimu pas jį eina

Teisės 2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 20:08:56
Vienas variantų būtų - kokio nors būrio vadui "šlapimas" į galvą trenkė - pabandė savo teisę įteisinti, kad jauniklaii ant galvos neliptų...
Kitas variantas būtų - eiliniam būrio nariui kilo suvienyti gentainius, kad vadas nesivaliautų...
Trečias variantas - annešė ir žmoniams davė "anunakiai" (įvairiom atmainom)

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 19:59:33
Tai Tautvida Adminas į pauodegį nukišo?
Man tai čia ne kaip kvapas...oi ne kaip...
Ar čia tavo klimaksas taip trenkia?

7 2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 13:13:21
anksciau budavo seimos kunigas, kuris budavo tarsi seimos psichologas
dabar...
-kiekvienas uz save,o Dievulis uz visus

vieniems-taip,kitiems-ne (TEISES NEEGZISTUOJA) 2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 13:11:49
Teisės neegzistuoja
Politinės teorijos dažniausiai pradeda apie teises. Tačiau dažniausiai nėra aišku, iš kur kyla tos teisės. Jos tarsi nukrenta iš dangaus. F. A. Hayekas, R. Nozick’as ir M. Rothbard’as – nė vienas jų - nepaaiškina jų atsiradimo. Anglų filosofas John Locke bandė išvesti asmeninių teisių koncepciją iš Dievo. A. Rand sako, kad proto galia yra objektyvių teisių šaltinis, tačiau ji nepaaiškina, kodėl. Pagal šią teoriją gyvūnai teisių neturi. Be to joje sakoma, kad Valstybė turi išskirtines teises, pvz., gynybos monopolijos (kariuomenė), įstatymdavystės, teisinių paslaugų (teismai) ir įstatymų priežiūros (policija). Tačiau kaip jos atsirado? Iš Valstybės proto galios? Iš objektyvių balsuotojų sprendimų?

2015 m. gruodžio 1 d., antradienis, 21:34:42
siaubas kodel taip???
Kodel to nera kitur..jei ir yra, tai ne tiek daug to siaubo!!!!
kas gi darosi? kodel taip???

http://bustas.lrytas.lt/nekilnojamasis-turtas/neitiketina-kaunieciai-nenori-kraustytis-is-savo-namu-kapinese.htm 2015 m. gruodžio 1 d., antradienis, 21:33:31
ar tik sutapimas, taip retai atsiverciu lietuviskus laikrascius, zinias..
bet visada siurpas pereina.. lyg siaubo filme

2015 m. gruodžio 1 d., antradienis, 20:57:04
lietuviai bjaurus
sou ir vaidyba
ju Dievas - pinigai
15% TIK NESVARUS
Jie nesvarus - politikoje taip pat..
varo baimes tamsiai liaudziai

= 2015 m. lapkričio 30 d., pirmadienis, 22:49:36
Ar Putinas tyles, kai US ir Kinija taip graziai bendradarbiauja?
? koziris jo (nebelieciant Sirijos) -Siaures K0reja?
tad..
kas toLiau:...

2015 m. lapkričio 29 d., sekmadienis, 23:17:27
'Man's selfishness is a beginning to see some connection, some purpose in life; and to act in accordance with its dictates requires self-restraint and regulation of conduct. A selfish man willingly undergoes troubles for the sake of the self, he suffers hardship and privation without a murmur, simply because he knows that what is pain and trouble, looked at from the point of view of a short space of time, are just the opposite when seen in a larger perspective. Thus what is a loss to the smaller man is a gain to the greater, and vice versa' (R.TAGORE)

2015 m. lapkričio 29 d., sekmadienis, 23:09:56
negaliu paaiskint, bet tai Tikra

777 2015 m. lapkričio 29 d., sekmadienis, 23:08:49
PAGALIAU
--------------
Putino krize

2015 m. lapkričio 26 d., ketvirtadienis, 21:06:31
pirmoji perskaityta knyga dar neturint 6-eriu
'Princas ir elgeta'
(Markas Tvenas)
Ten idomiai vystesi veiksmas, kuris dar nuolat vystosi ..iki dabar

2015 m. lapkričio 26 d., ketvirtadienis, 20:59:53
put
---
in
atmena, nors ir ne pirmaeiliskuma teikia

2015 m. lapkričio 26 d., ketvirtadienis, 20:58:46
Prasivalys ir lietu
uva

2015 m. lapkričio 26 d., ketvirtadienis, 20:45:16
grazu paziureti i tuos viesbucius- neduok Dieve koks vaizdas... taciau nemokamai jau viskas -2019 sausis

2015 m. lapkričio 26 d., ketvirtadienis, 10:10:02
Dievas myli visas rases, kurios kovoja tarpusavy kaip 4-5 ar daugiau savo vaiku, kurie nesutaria tarpusavy

2015 m. lapkričio 26 d., ketvirtadienis, 10:05:24
'Tegul meta akmeni pirmas...i kito darza....ir pagaliau jus nustebsite,jog ten auga kalnai' (Tau Gyvenimas)

2 dienas karas uzdraustas, labai puiku 2015 m. lapkričio 23 d., pirmadienis, 23:59:15
090060-
puiku
-kieno ideja-kompiuterio ar zmoniu

2015 m. lapkričio 23 d., pirmadienis, 23:57:17
PATYS ZODZIAI YRA SIMBOLIAI

2015 m. lapkričio 23 d., pirmadienis, 23:56:35
galvoti ir gal ? ... voti

;) 2015 m. lapkričio 20 d., penktadienis, 16:17:16
1.KIEK GALIMA GALVOTI APIE PEREINAMAJI LAIKOTARPI-10,20 ar 100 metu?
Kol karas prasides ar kol jis baigsis?

IR aisku ir neaisku 2015 m. lapkričio 20 d., penktadienis, 16:16:13
'Tik atkurus salyje Zmogiska Sociuma, pereinamuoju laikotarpiu, iki visuomeneje isitvirtins dvasine paradigma, be finansines sistemos busimoji teisinga valstybe pakol kas neapsieisime'
1.KIEK GALIMA GALVOTI APIE PERINAMAJI LAIKOTARPI-10,20 ar 100 metu?
2.Kur prasideda finansine sistema? Bankuose ar kulturoje?
3.Ar banku griutis itakoja kultura ar kutura banku griuti?
4.Ar perdetas nacionalizmas netrukdo integracijai?
5.Kas tai yra lojalumas,kur prasidedair kur baigias? neklausiu apie
pakampius ,kur narkotikai ir salia praeiviai
6.....yra dar daug klausimu,bet forume jie nebus isspresti
7.O sventas Angele,juk Tu viska zinai...:)

sugrizkime prie siu minciu 2015 m. lapkričio 20 d., penktadienis, 16:08:44
Harda 2009 m. lapkričio 23 d., pirmadienis, 12:36:35
Tik atkurus salyje Zmogiska Sociuma, pereinamuoju laikotarpiu, iki visuomeneje isitvirtins dvasine paradigma, be finansines sistemos busimoji teisinga valstybe pakol kas neapsieisime. Siuo laikotarpiu bus vykdoma nepriklausoma finansu politika. Tokio pobudzio statusa apibudinsiu velesniais teisiniais dekretais, o siuo metu tik sentenciskai paminesiu jog finansai yra valstybes kraujas ir svetimos sirdys jo neturetu varineti, tad sali valdant "Naujosios Kartos" atstovams, bankai bus tik valstybiniai arba visuomeniniai ir vsiskai atskaitlingi valstybei. Stokite, Tautieciai, i "Naujosios Kartos" gretas ir jau siandien imkime kurti Sviesia, Laiminga Lietuva!

POLI IR CIJA 2015 m. lapkričio 20 d., penktadienis, 15:41:49
tarsi butu iseitis: pakelti algas ir apmokyti siunciant i uzsieni kursams tuos policijos darbuotojus...bet jau dabar skamba ausyse, nes apie 60% is ju naudoja begales keiksmazodziu-aisku..tai ne pries kamera..
kita. kulturos nepritekliu pinigais uzkamsyti nera imanoma. Lazda yra perlenkiama,arba nieko nedaro arba griebia uz 'ciupros su nagais ir kumsciais'

nera tai svarbu 2015 m. lapkričio 20 d., penktadienis, 15:27:54
Mūsų policijos neprofesionalumo, nerangumo ir abejingumo viskam lygį netgi sunku įvertinti... Vienintelė išeitis - išmėžti ministeriją ir atleisti visus vadovus visuose rajonuose... ir tada imtis rimtos pertvarkos...

Įžūliausias provokatorius 2015 m. spalio 10 d., šeštadienis, 19:58:39
Provokacijos prie Baltijos šalių, Krymas, Ukraina ir, dabar Sirija, - tai dar ne viskas, kur nusitaikė Didysis Provokatorius.
Šiemet Rusija įsteigė kosmines karines pajėgas – ir štai, prasidėjo provokacijos kosmose. Rusų palydovai pradėjo manevruoti ir prie amerikiečių „Intelsat” palydovų priartėja vos iki 5 km (vienas jų iškalbingu pavadinimu „Luč”). Kol kas tai, matyt, dar tik “atidirbinėjama ranka”, bet netrukus tai gali tapti dar vienu pavojaus šaltiniu.
Beje, „Intelsat” glaudžiai bendradarbiauja su Pentagonu; ir tas įžūlus elgesys tarsi sako – o mums pofig, va ir pačiupinėsim, iš ko jūs sudaryti (kitaip sakant, atidarysime „skarbonkę“).

2015 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis, 23:39:29
Mentalitetas turi 7 lygius, valdymas bus pasikeites kai pradesite rupintis zemesniaja samone kasdien...Jus orientuoti ne i tikrasias vertybes.
Gyvybe visada turi aukstene vertybe nei materija (negyvoji dalis):
kita vertus tokios kaip 'negyvosios dalies' visai niekur nera ir buti negali-nes visur yra pradzia ir pabaiga.
Bet, kada vyras pataria savo moteriai daryti aborta del to, jog dar namas liko nebaigtas statyti ir truksta pinigu... Jus kalbate zinomu asmenybiu kalba, minite ju pavardes...pasiekimus. Kalbekite paprasciau ir aiskiau apie visus dalykus - ir isliksite labiau samoningesni kasdien ne tik diena, bet ir savo sapnu metu. Nuo Vilniaus ikurimo neprejo tukstanmeciai - prisiminkite ant ko stovi sostine... :))) sek-mes

2015 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis, 23:27:04
Atvirasis kodas-MERITOKRATIJA.
Idomi ideja, taciau jau po 10-12 metu Afrika persikels i Europa, o Europos dalis maisysis su Azija ir Amerika... Zmones ipras migruoti ir tai bus norma po 50 metu.. sienos nebus taip grieztai apibreztos, o globalioji zmonijos samone labai pasikeis..

2015 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis, 23:11:46
POLI-TIKEJIMAS
POLI-TISCH
kas gi is tiesu yra Poli-tika? Zaidimas?Rimtas zaidimas?
Jog tapti gydytoju,reikia baigti studijas.Jog buti politiku reikia fortunos..
tad eikime pprie to,o kas gi yra Fortuna ,is kokiu energetiniu saltiniu.
Cia Zeme-cia vyrauja kova ir vyraus, taip, kaip naktis ir diena, samoningumas ir miegas, bei antisamone.. ir vel atejome prie to, jog tai kas yra antisamone jau galime vadinti zaidimu. MIELAS POSAKIS: 'NEZAISKITE SU UGNIMI'. Jei jums atrodo, jog kazkas nuolat kisasi i Zemes politiku reikalus, tikrai taip nera, nes nepakanka prasymu, maldu, nepakanka tyros energijos srautu, todel daug kas palikta...ar jums labai rupi tramdyti laukinius gyvunus dykumuose? o juk esate Zmones, galetumete del to pasistengti, jei idetumete dali savo laiko su motyvacijai, arba kitaip sakant su 'intencija'. Bet jus ne neketinate sito daryti... dideliu skirtumu nera ir cia, aukstesnioji samone, palieka tai.. VIESPATS SYVA SOKA SAVO SOKI IR KOSMOSAS NUO ZEMES KARO NENUKENCIA NE KIEK.

Olekui 2015 m. gegužės 23 d., šeštadienis, 20:13:41
Tragedija Baltijoje... Dėl Koordinacinio gelbėjimo centro vadovas viskas aišku – turėjo šiltą vietą ir nieko nereikėjo daryti (tad nieko ir nepadarė) – kaip ir būdinga visiems valdininkams – tad jį reiktų ne tiesiog atleisti, o nubausti, kaip darusį nusikaltimą. Tačiau jų veiklą privalo kontroliuoti “tėvinė” organizacija – tad prisiimti atsakomybę už neveiklumą turi ir ministras, kuris nieko nedarė pavaldžių centrų darbo patikrinimui… Būtų patikrinęs, būtų pamatęs, kad ten “šūdus mala”… ir to bardako kaip dabar nebūtų buvę...

insighter 2015 m. balandžio 26 d., penktadienis, 18:40:45
Savaitgalio nutikimai: Mazuronis „numazorino“ iš vienos šūdo bačkos į kitą, tik didesnę...

insider 2015 m. sausio 2 d., penktadienis, 20:40:45
Priešnuodžiai begėdiškam valdžiagyvių melui ir smegenų plovimui:
www.siulo.lt/gaires/alternatyvi-informacija

Anonymous GRP LT 2014 m. spalio 25 d., šeštadienis, 10:12:08
Prie Švedijos krantų jau senai naršė rusų podvodkės, tik vis likdavo apsnūdusių švedų nepastebėtos, - tik šįkart vienas atsitiktinai nufotografuotas - dabar jis guli ant dugno tarp škerų viską išjungęs - tokio gali niekkad nepastebėti...
Tik štai padarė vieną klaidą - susisiekė su savo baze (Kaliningrado srityje), ir per tai išsidavė... Teko putinistams glaistyti reikalą diplomatiniais kanalais... Pasekmė - laivo paieškos buvo nutrauktos!

prikars 2014 m. spalio 24 d., penktadienis, 19:41:12
Neužilgo nusimato vietos valdžios kaip ir rinkimai.. Nerinkite žmonės tų, kurie nepritars lozungui: "Te pragyvens išrinktieji iš kuruojamoje teritorijoje uždirbančių vidurkio!".
Tegul kiekvieno rajono savivaldybė pasiskaičiuos bendrą centrinio miesto ir rajono uždarbio vidurkį, ir be pretenzijų pasiskirs sau atlyginimus. Lygiai taip ir seimas...
Skelbkite, mielieji, šį lozungą kur tik prieinat, tuomet Lietuvos ekonomika augs tarsi "mana" iš dangaus.

Anonymous GRP LT 2014 m. spalio 23 d., ketvirtadienis, 09:52:10
Prieš pora metų keistai atrodė, kad maskvos saugumas perka mechanines (net ne elektrines) rašomąsias mašinėles...
Tačiau viskas jau tada buvo numatyta ir kruopščiai ruošiamasi, planuojama --
saugomasi nuo informacijos nutekėjimo - ir būtent todėl šiųmetiniai įvykiai ir jų eiga tingiems ir apkiutusiems (apsamanojusiems) Vakarams buvo visiškas netikėtumas...
Kas žinojo - tai buvo visai natūralu... ir tai dar ne pabaiga...
[ bus tęsiama ... ]

buvusi jaunystė. 2013 m. birželio 10 d., pirmadienis, 19:10:36
politika yra valdymo menas.
Gyvenimas parodė daug problemų, kurios nesvetimos ir Kauno jaunimui juk tikrai ..kiek yra – patyčių mokykloje, neturiningai leidžiamas laisvalaikis, narkotikų platinimas net mokyklos kiemuose, vis dėl užimtumo stokos
Nors kalbama apie vis didėjantį valdžios institucijų dėmesį jaunimo reikalams, vis tik kiekvienoje savivaldybėje šis dėmesys yra skirtingas. o ypač mažuose rajonuose..ten nieko nedaroma...

debilui 2012 m. rugpjūčio 7 d., antradienis, 12:34:15
Atsibodo jau tie asocialdemoookratai iki gyvo kaulo. Užtektinai prisidirbo nuo spalio revoliucijos laikų. Skaičiuok lavonus geriau.

DOBILAS 2012 m. rugpjūčio 3 d., penktadienis, 12:03:07
Mano pasisakymas
Google, Socialmeritokratija versus socialdemokratija,
Straipsnis GAIRES, >>>>
ir tarnybiniame tinklalapyje http://web.vu.lt/gf/d.kirvelis/files/2012/01/Socialmeritokratija-red.doc - nuoroda jau neveiksni

2012 m. liepos 25 d., trečiadienis, 08:24:46
lemiamas: būti, ar nebūti.
Manau kad būti.

Opus Dei 2012 m. gegužės 31 d., ketvirtadienis, 22:48:32
Brangiausias Administratoriau!
Parekomenduočiau pirmiau šioje aptarimų skiltyje ištrinti "iksės" frustracijų pėdsakus, nes šiaip nėra prasmės jokį naują vyną raugti, kai kubilai kiauri...

Opus Dei 2012 m. gegužės 3 d., ketvirtadienis, 00:44:44
Žmonija natūralios evoliucijos atžvilgiu esame iškrypę ir nėra ko mums gretintis su reginčiais, girdinčiais ir suvokiančiais iš kitų paralelių. Tokia savivalda kaip "meritokratija", yra įprastai normali santvarka kiekvienai mąstančių civilizacijai. Bet tačiau niekas ten "postų" neskirsto, nes ten, kur nėra nieko paslėpto, kiekvienoje gyvenimiškoje srityje natūraliai vadovauja tie, kurie tą sritį geriausiai išmano; daryti geriau nei kiti - ir reiškia vadovauti. Paprasčiausiai tikrai jau protingos civilizacijos vadovaujasi tais pačiais evoliuciniais principais, kurie galioja visai gyvūnijai, tik apart kliaudamiesi fizinėmis išgalėmis, kas normalu žvėrių ir kitos neprotingos gyvūnijos pasaulyje, kliaujasi sumanumu ir išmanymu. Tokiu būdu formuojasi formaliai nefiksuotos, permanentinės hierarchijos. Civilizacijos, pasiekusios normalų, joms numatytos veiklos lygį, natūraliai perauga ir žvėriškus kovos dėl būvio neprotingumus - paprasčiausiai mažiau protingi už atitinkamą normą pasilieka evoliucijos medžio šakose.
Žmonija, turėdami dvasinio plano modusą, ir kitokią, nei kad vien tik mentalaus plano civilizacijoms, numatytos normalios veiklos perspektyvą, nors patirtimi būdami kiekvienas kitoks, tačiau turėsime išlikti lygūs, nei be natūralių hierachijų, nei be kokių formalių postų. Evoliucinis etapas, kai vienos biologinės rūšies bendrabūvis įspraudžiamas į kokių nors formalių įstatymų rėmus, bendrame evoliucinės radidos kontekste būna labai trumpas ir bendrijai skausmingas. Trumpas, bet, iš esmės - lemiamas: būti, ar nebūti.

2011 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis, 20:38:41
Laikraščiu gali užmušti musę, politiką ir banką.

2011 m. liepos 19 d., antradienis, 17:20:10
Maža šūdina šalis...

Ak tu naku 2011 m. birželio 19 d., sekmadienis, 16:03:00
kaip gražu-tėvas neša transparantą, o aš Leniną nešu

...ciute 2010 m. sausio 25 d., pirmadienis, 19:38:01
Nu ir ka gi tau atsakyti?!... Galeciau sakyti: Kvailys! ...bet nesakysiu... Nes esi tik vienas is visu... Nors plaukus nusirauk - kas per kvailumas tu lietuviu! Tad uzraukiu savo raiskas sioje temoje. Aciu.

2010 m. sausio 25 d., pirmadienis, 13:04:37
Is ... knygos....

2010 m. sausio 21 d., ketvirtadienis, 13:07:45
Ai, jeigu kas paredaguos ir klaidas istaisys - pasaka tesiu...

2010 m. sausio 21 d., ketvirtadienis, 10:05:12
Ai ...ir nieko jam priskirti... ...procesu... Ir, sakinio pabaiga ...nereiketu...

Harda 2010 m. sausio 21 d., ketvirtadienis, 09:47:25
Pasaka (tesinys) Tai vat, jokiais poveikio aktais, pats materialiosios visatos Kurejas evoliucijoje nedalyvauja ir nieko ja priskirti is to, kas zmonijos istorijos procesuosu metrasciuose pamineta kaip "dievo" veika, nepriskirsi... Gi musu Dvasiu Tevas - DIEVAS - gano mus kiekviename zingsnyje - nepazeisdamas mums teisingai vystytis butinos salygos laisva valia rinktis ta zingsni... Toks bendravimo budas ir procesai - ir yra meile. Is visu, Zmoniu evoliucijos istorijoje dalyvaujanciu loseju, tik DIEVAS yra tas, kuris mato visas "kortas", tad niekas kitas neturi jokiu sansu islosti partija, kuri jo paties ir sumanyta. O tai yra tikslas ir prasme musu atsiradimo materijos visatoje. Nors sioje partijoje ir nera galimybiu islosti kitiems dalyvaujantiems losejams, bet islieka tikimybe evoliucija pralaimeti mums patiems. Netikedami ir nepasitikedami savo Tevu, mes ir isliktume tik bereiksmiai reksniai, pasmerkti is nykti. Musu sansas - laisva valia tapti vis patikimesniais DIEVO KOMANDOS NARIAIS!

Harda 2010 m. sausio 21 d., ketvirtadienis, 06:09:30
Pasaka. {Apie visatos Kureja, apie Zmoniu Dieva-Teva, apie komunistus, apie zydus ir globalistus, ir... apie KOMUNIJA...} (tik pakaustytiems) *Visatos Kurejas - tik gamtos desniai ...Ir nicnieko kitaip... Dievas - tik Zemes, ir tik Zemes Zmoniu Dvasiu Tevas. Tik Dvasiu, ne kunu... Dievas nera materialiosios Kurejo visatos dalis. Dievas yra atskira, nepriklausoma NAUJA Dvasine (TAIP APIBUDINAMA N A U J O J I ENERGIJA) Visata. Tad ir Zmogus, yra naujas, materijos visatai neiprastas, reiskinys... Cia prasideda ISTORIJA: Ar Zmogus materijos visatai svetimas? Ne. Pries imdamasis ikunijimu proceduru, si reikala Dievas su Kureju suderino ir gavo PALAIMINIMA... Kiekvienas Zmogus, yra pasauktas tapti suverenia, atsakingai veiksnia "valstybe" materijos visatoje... Pakol kas, sito reikalo negalime suprasti mes ir nelabai supranta KITI visatos evoliucijos DALYVIAI. Bet kas JIE ...DALYVIAI?

Harda 2010 m. sausio 2 d., šeštadienis, 07:52:06
Bepiga ant nugaisusio dinozauro loti, kaip kad niekingiausi tautiniai sunekos surma daro, nukreipdami demesi nuo tikruju problemu. Galiausiai, visai jau kaip paskutiniai sliuzai, noredami uzsitikrinti indulgencijas, lieja krokodiliskas asaras. Deje, brangus i pirmasias vietas besibrove, per jus tamsiausi zmonijos priesai ibruko tautai savinaikos programas. Tauta, priimdami uz pamoka, nekerstaudami, pasiulytume jums savanoriskai pasirinkti amzina atilsi, nes "uztarnauto" poilsio, jums nebus... Jaunoji karta, jau regime Tikraja Ausra nevalstybineje Tautineje Bendruomeneje. Tautos priesams tarnaujantiems, jokiu privilegiju! Atlaidziai tik paliksime viena, - atgailai... neatimama teise, savo ranku darbu ir nieko sau nereikalaujant tarnauti tautai. Finansines sistemos nebus. Tad nebus ir pensiju...

Z 2010 m. sausio 1 d., penktadienis, 18:14:05
Na gal mums turi rupeti ne ,tik musu interesai bet ir kitu.

Z 2010 m. sausio 1 d., penktadienis, 18:12:03
ne sunu ,o barbaru. Kapitalizmas(arba tiesiog pinigu noro nepasotinamumas) mus vercia sumautai pinigu istroskusiai nutautejusiais barbarais. Mes tik norime geriau gyventi ,bet kas is to gaunas.Mums turi rupeti kaip laikosi musu tauta.I darba turetume ne tik eiti pinigu uzsidirbti mums musu darbus turi rupeti. Gal cia ne kapitalizmas kaltas ,o isisaknijusia komunizmo padarinai . Mazai duoda pasimsiu daugiau (kiekvienas uz save). Kol mes netapsime padoriais tautiskais pilieciais tai mes kulturiskai isnyksime

Harda 2009 m. gruodžio 26 d., šeštadienis, 20:18:22
Tokiu iskreiptu verciu politiniu santvarku valstybiu pilieciai, tampa beverciais tusciu politiniu ambiciju ikaitais, tad tokiu valstybiu visuomenine raida, igauna jau pastoviai neisvengiama tendencia degraduoti iki pasiutusiu sunu lygio.

Harda 2009 m. gruodžio 26 d., šeštadienis, 19:55:33
Save gerbentis protingasis, be priestaravimu turetu sutikti, kad valstybe, yra neisvengtas blogis. Neisvengiamas dalykas, tam kartui, yra geris. Valstybiu atveju, geris pasireiskia tuo, kad disciplinuoja ir ugdo tuos, kurie savo kulturingumu yra zemiau nulines padorumo ribos, dar neigiamu reiksmiu aibeje. Auksciau tokios nulines padorumo ribos, valstybe netenka prasmes. Didziausias dar valstybiniu visuomeniu blogis, yra ju politiku pretenzijos i profesionalumo statusus. Tokiems "profesionaliems" politikams, iskyla konkurencinio pobudzio interesas, kaip issilaikyti valdzioje, taip ir islaikyti visuomenes zemiau nuliniu kulturingumo-padorumo ribu. Tam, kad pateisintu savo ezistavimo rekalinguma.

2009 m. gruodžio 26 d., šeštadienis, 18:53:35
Blogis reikalingas tik tiems, kurie dar negeba skirti kas gerai, o kas blogai. Tycinis blogis, yra nieksybe. Tad neisvengiamai, be kita ko - ir savizudybe...

iksė 2009 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 16:28:44
Be to turiu teisę mastyti kitaip, o jūs tiesiog privalote pasiliti tik savii. Be galo blogas įprotis trokšti kad aš mastyčiau kaip jūs ar kad tas mastymas susivienodintų. Tai yra be gao blogas noras. Be to ir gėris ir blogis yra be galo reikalingi ir negalima suvienodinti mastymo nei už ką nu negalima. Surantu kad jūs to absoliučiai nesuprasite. Tiesiog suprantu. Nesuprasite. Anei kruopelytės. Jūs galite tik girdėti, bet surasti ką išgirdute, negalite. Bet sakiau kad neturite teisės siekti suvienodinti mastymo. O jį išskirti, nesuvenodinti, teisę turite.
Be to, visko nesakysiu. Vent dėl to, kad mastymai turi išlikti skirtingi, - NES AŠ JŪSŲ NEIMSIU, JUS IMS TIK JĖZUS, PAKANKA TIK VIENO NETGI LABAI. DVIEJŲ NET NEREIKIA...Tad aš jums nesakysiu. Prašysite įrodymo, prašysite klauptis, klaupsiuos, bet jums nesąkysiu. Pakanka vieno; IŠGANYTOJO.

iksė 2009 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 15:23:11
Mes vaidiname, kad kažko bijome , ko nė nebijome, nes ėmėme suprasti vienas kitą( vėl poreikis vadyti, įrodymų, rankų poreikis, todėl be perstojo kitame ieškome silpnybių( kad galėtume valdyti, kad galėtume iš jo kažkokių tai įrodymų išsireikalauti, ar kad net jis suprastų kad daugiau nieko mums įrodyti negali, - nes yra sipnas;), todėl imame klaidinti savo silpnybėmis, - apsimetame kažkam silpnais, kam net nesame silpni...
Žinome kad vistiek kalbės, tai tam net sukuriame aplinką. Jei nesukurtume aplinkos, - tai net nežinia kur jie toliau iš vis įsikurtų, - gal tiesiai tau ant galvos( taip ir daro beje).
Tad iškarto sukuriame trūkumų kad aplinka turėtų apie ką kalbėti( vistiek vienaip ar kitaip kalbės, o jei viskas būtų idealu, tai užliptų su kalbomis mums ant galvos, todėl neturime teisės palikti to kad būtų idealu, nes norime tuščią ir neaplaipiotą galvą turėti...).;)

iksė 2009 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 15:15:01
Jei ieškote proto, tai pati protingiausia medžiaga yra lavonas. Jau gerokai apipuvęs, kad jo akys būtų būdingos, būtent, išminčiai.

iksė 2009 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 15:11:49
Yra ir pragaras ir trejybė...
Tiesiog kažkas panašaus į chemines formules, kaip jos yra maišomos. Na juk, žinote, mokslininkai maišo visokias skirtingas medžiagas, tada pradinė formulė, nori nenori, turi įgauti kitą formą, nors iš dalies ji išlieka tokia pati, tik jungtis kita. Tad ir su ta trejyb,e bei pragaru yra lygiai tas pats.
Tiesiog aš ne į formulės lenteles žiūriu: pragaras ir trejybė, o į tai, kad vistiek tai bus maišoma ir iš kart apgalvoju kokios jungtys gausis... Vistiek niekas musų ramybėje nepaliks vistiek maišys. na gal jumstai ir mažai ką sako, bet kad mažai sako tai nereiškia kad tame maišyme nedalyvaujate. Vistiek dalyvaujete, gal ir be suvokimo, bet vistiek alyvaujate tame mašyme.
Iš manęs vėl kakokia tai jungtis padaryta, man tai nepatinka ir aš vistiek persikristalizusiu į savo pradinę formulę. Taip medžiagos jaučiasi, vaikučiai, taip( Nors ne visada).

iksė 2009 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 15:03:12
Be to kaip mes su mama galime būti gyvos jei tėvui buvo pranešta kad mesmirėme... Labai stipriai negriabiu minties ir niekad nedaau išvadų tiesiog įsimenu kad vėliau eigos tvarka galėčiau daryti tam tikras prielaidas. Bet niekad nesiekiu įrodymo. Nes nesu tokia greita, veikiu be galo išlėto, o įrodymų siekiamumas tik iškaipytų vaizdą ir su kiaule į tvarąt pasodintų( įpulčiau vėjais). Tad darau taip kaip darau. Gerai, jeigu man gimu,s po penkių dienų tėvui buvo pranešta kad mes mirusio,s su mama, tai kaip galime gyventi? Žinai, šieik tiek tikiu ir alternatyviuoju pasauliu. Šiek tiek tikiu. Kad pradiniame pasaulyje su mama aš iš ties esu mirusi, o šame alternatyviamame, - gyva. Visad jaučiau kad yra kitame pasaulyje būtent tas tikrasis tėtis. Vadinasi, tikrai gyvenu alternatyviajame pasaulyje. Tiesiog malonu po truputį suvokti. Suvokti tai irgi kaip Jėzų pažinti, - tai patį gyvenimą...Visad jaučiau, kad mano tikrasis tėtis labai išmintingas visad jaučiau. Ir visad jaučiau kad kažkas labai ir labai ne taip. Lyg iš vieno burbulo į kitą perkėlė ir labai seniai, kada tada kada, nė suvokti negaliu. Tad visdėlto tai tiesa, nesumelavo. Mes su mama mirėme ir gyvename alternatyviajame pasaulyje. Matai, kaip nuojauta neapgauna. Visad jaučiau kad kažkur yra tikras tėvas. Tad toks tas gyvenimas, - iškraipytas veidrodis, bet tai drauge ir Jėzaus pažinimas...

iksė 2009 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 14:48:26
Daugiau nesakysiu, - tiesiog tylėsiu.

iksė 2009 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 14:47:39
Tiesiog vienam debilui bandžiau parodyti pasaulį ir be galo nusivyliau. Ir vienokiu metodu bandžiau ir kitokiu ir matau kas per žmogus. Yra, be galo nusivyliau. Ir tai ne iš piršto laužta ir to didžiojo piršto neprisiuvinėju. Tiesiog sakau.

iksė 2009 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 14:44:05
Vienintelis vyras tebuvo Jėzus. O kas įrodymo prašo, to reikia be galo bijot,i kaip aklosios armijos palydovo...Reikia be galo gerbti ir be galo bijoti...
O Jėzaus gerbi nereikia,( na jei gerbi Jėzų tai gerbti ir tuos įrodymus drauge argi jau ne per daug( tai niekaip nesidarina tie niekšeliai lipantys ir besikariantys be perstojo...)....a.a.a.a tai tie visi niekšeliai labai stengiasi žūt būt priartėti Jėzaus...A a a a a.
O jis ir taip žino kad yra gerbiamas ir be žodžių ir be įrodymų ;)
Tiesiog prievartautojai stengiasi rasti įrodymų ir tiesiog kad turėtų ranką. Kad turėtų ranką sau kaip garantij,ą stengiasi...Bet kas įrodyt,a to kaip ir nėra. Tiesiog siela vistiek lieka viršuje ir anapus. Prievartaujojai bando žodžius iškraipyti pagal save, tuo lyg ir pasakydami, kad niekad nesimokys, tiesiog be galo taip kvailai manipuliuos ir viskas nes, tik taip saugiais tesijaučia...
Mes visi tarnaujame DEBILUI. Visi kaip susitarę lyg žinome kad DEBILUI turime tarnauti ir nuolat apie įrodymus kalbėti. Tiesiog tokie jau esame. Arba tiksliau nesame...

iksė 2009 m. gruodžio 25 d., penktadienis, 14:23:10
Visokie įrodymai, neprikauso nei širdies nei žinojimo kategirijai. Įrodymai pusę teisybės išbraukia. Įromymais kas yra įrodyta, protinga širdis teisybe nelaikytų, o ieškotų to, kas buvo daugiau, ko neįmanoma įrodyti, tai ir yra tiesa. Be to, pamastykite apie įrodymo katekoriją, kas tai yra...Gal tai noras tiesiog įsikabinti rankomis ir laikytis( ko laikytis kodėl laikytis, kas tai yra laikytis jau žinome, - vistiek išlošime( ???)- kur širdis?- vis tiek pamaitins(?) rankos?- įrodymas?). Dabar pagalvokime kaip tą įsikabinimą būtų galima traktuoti, - tai saugomo poreikis, poreikis jaustis saugiai ir apsaugota( po kūdikystės imame pasitikėti protu, rankimos manipuliacijomis rankomis bei...-įrodymasi...). Bet ar tame negalima įžvelgti tam tikro aklumo? Na ar negalima ižvelgti tam tikro aklumo tame poreikyje save apsisaugoti, kad kabintūsi rankos, ir tokiu būdu būtų įvykdytas patvirtinimas -'taip', įrodymų yra pakankamai ir pakankamai rankų prikibo...
Tiesiog, visokiais popierėliais visokiomis gauruotomis ir kudlotomis mintimis, remiamės apie teisybę ir kaimynai dar padės remtis tesybe ir teisėsauga ir formulės ir t.t. ir panašiai.
Bet dabar paimkimte ir pamastykite apie save. Jūs gi nesate įrodytas.
Tad kad jus priimti už teisybę jus patį/pačią irgi reikia, tada, tiesiog imti ir įrodyti, viską tiesiog iškloti. Na pagalvokite, kas iš jūsų liktų po visų tų įrodymų?
Ar įrodymas nėra prievarta?
Jei nėra, prievarta tai kodėl? Todėl kad kažkurioms tai rankoms bus patogiau. Patogiau manipuliuoti nuolat remiantis ir nuolat reikalaujant įrodymų. O jei jų nėra tai tiesiog reikia paklusti įrodymų šeimininkui. A? Toks jūsų tikslas? Visi jūs karaliai?
KAS IŠ JŪSŲ LIKTŲ PO TŲ VISŲ ĮRODYMŲ? NEJAU DAR NEŽIOTE? JUK TO IR SIEKĖTE, - SUŽINOTI KAS IŠ JŪSŲ LIKTŲ PO TŲ VISŲ ĮRODYMŲ, AR NE? TAI KAS LIKTŲ? O GAL RIMTAI- JAU VISIŠKAI NIEKO NEBELIKTŲ IŠ JŪSŲ( jei taptumėte įrodytų ir dėl gros širdies pats dar dėl to pasistengtumėte, juk tu niekas tik įrodymas, na tai ir bersi įrodymus , a ne?). NEJAU NEPAGALVOJOTE?
Be to į klausimus neatsakinėsiu, nes jūs dar specialiai lygtais būktai ne tą mintį pagaunate, - elgiatės. Per jus ir egzistuoja visokie piderastai. Nes esate be galo kbvaili ir vedate žmones iš proto( begaline kvailybe( pakanka vient paskutinius sąkinius apie NSO pasiskaityti,- teorijos man, tik tiek to supratimo tik formulės atseit., o mokslininkai, deja, ne formules mato, tiesiog užrašo ir t.t. bet ne tai mato..., - tiesiog priartina prie saov proto žinių, bet ne tai mato...)O pas jus nė proto nėra tik kopijos ir tik supratimas kaip įrodyti visiškam durniu. JUK ĮRODYMAI SKIRIAMI DEBLMAS, VADINASI JŪS GARBINATE DEBILUS JEI RŪPINATĖS TIK ĮRODYMAIS...Jei negarbintumėte debilų į tuos įrodymus visai nusispjautumėte ir pasiklautumėte savo galva.
IŠVADA; ĮRODYMAS YRA VIENT PRIEVARTA.. nEVARBU IŠ KURIOS PUSĖS TAI PAREINIA VISAD IR NIEKAD NESVARBU, JEI YA KALBAMA APIE ĮRODYMUS YRA KALBAMA APIEP PRIEVARTĄ. o ŠIRDIS TUO TARPU LIEKA KAŽKUR TAI ANAPUS, O GAL IR ČIA KENČIA...

Harda 2009 m. gruodžio 20 d., sekmadienis, 05:53:00
Pasaka {Ka daryti} ...Apsispresti paciam, kiekvienam palikta Teise... Neuzkabins niekas ordino ir nenesios nieks ant ranku. Kad ir kokios nebutu dideles tetu ar dedziu galvos, - kiekvienam savo..! Te gyvuoja Sarkanu sunekos arba Teisybes Vienybe Dvasioje! Dar vis yra galimybe issokti, is i nebuti nueinancio traukinio. Ir - jokia politika, jeigu neatrastume kur iterpti prakeiksmo vardu V.Landsbergis... Kokia tauta, tokie jos kumyrai! Senei cia Hitleris po Europa marsiravo!? Su zmogumi kalbantis "dievas" - psichiatrija! ...Patamsiaus Eksperimentine Laboratorija... Pasirodo - paskutiniai tokie Europoje esame. Politikoje, tinkamas lozungas - geriausias katalizatorius! Patogus ir saugus garduose gyvenimas, kai yra kas lovius surikiuoja :)))))) ...Sesiatas..!

Harda 2009 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 19:03:31
Patamsius (tesinys) ...savotiska uzkrata i bepradedanciu kaltis tos vados visciuku makaules varyti. Taip ir pavyko, degeneratui, visiems tos vados visciukams savas taisykles ipirsti. Pati gi tos vados pereksle, ir po siai dienai nemato, kad visi sios vados jos vaikai - nenormalus. Nenutuokia jog senei brandus tiek, kad ne tik skylute prasikaltu, kaip kad jie pasidare, bet ir kiausiniu lukstus perskele, suvis galetu i sviesa islysti, i Saule kilti. Tad ir toliau juos peri... Sie, gi Patamsiui jos siluma ir meiles jega tiekia... Ot velniai, Liuciferi patamsiuos gi peri! ...Nenormalus...

Harda 2009 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 10:00:39
Pasaka {Patamsius} Ties slenksciu ketvirtojo, Karalystes vaikams prisakyta patiems issigeneruoti sau antraja puse ir tuoktis. Tokios taisykles. Normalus vaikai, taip ir daro. Taciau atsiranda tarp ju vienas kitas gudruolis, labiau savimi pasitikys nei kokiomis ten taisyklemis. Tad savamaniskai priima sprendima ne tuoktis, kad poroje salia senosios sukurtu nauja Karalyste, bet pienburniskai, nuo didybes iliuziju apspanges tikisi uzvaldyti gimtosios tevonijos teritorija ir istumes is jos teiseta Valdytoja, karaliauti pats. Nezino, kvailys, kad valdyti, tai moketi daryti geriau... Kiausinis vistai ne konkurentas. Nors ir savas vistai vaikas, bet kenkeja, pameginusi normaliai gyvuojanciai Karalystei primesti neatitinkancius taisykliu sprendimus, pereksle is lizdo priversta ismesti. Tokie visi prazudavo... Bet vienas, uzsikabines uz lizdo krasto, palindo po juo, is apacios prasiskverbe iki guztos pagrindo ir prakiurdes visus to lizdo kiausinius ne tik, kad siluma ir maista is ju eme traukti, bet ir... (bus dg.)

Harda 2009 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 10:02:55
Sita pasaka, yra mano atsakymas i zemiau pateikta klausima: "Kam Lietuvai tiek universitetu?" :)))

Harda 2009 m. gruodžio 9 d., trečiadienis, 20:47:23
Pasaka apie Pasaga (tesinys) Tie ankstesnieji, kurie nenormalus, mat ir patys anais dar laikais per kairesias ausis nemenkai nuo vieno pusprocio gave, desiniesiems anciukams visai susuke smegeneles i kabalas, nuviliojo i tokias prieblandas, kad veliau, sitie pamate koki egzemplioriu is saviskiu net ir menulio kiek apsviesta, net akis isverte apsaukdavo sviesuoliu. Didi ju tamsa buvo... Matydami toki dura tarpe vienu ir kitu vesint, tie ankstesnieji, kurie normalus, mat visuomet tik Saule uz saule laike ir jei pasimusdavo, tai tik tarpusaves ir tai, tik kol mazi buvo, emesi jaunikliu praskydusias smegenis arkliskomis pasagomis kaustyti... Pakaustyti anciukai, baisu autoriteta tarpe nepakaustytu turejo, tad arsiai konkuruodami, vietas kur kalvese pasagas formuodavo U niversitetais pavadine, viens par kitu, ir vieni ir kiti, laimes beieskodami, vis dar sturmuoja... Padek jiems, Viespatie. O gal ir atsikvoses!

Harda 2009 m. gruodžio 8 d., antradienis, 19:28:19
...ir maziems ir dideliems, seksiu pasakas per ziems... {Pasaka apie Pasaga} Anam gale vienos Galaktikos, is po Izides sparnu besikala anciukai, ankstesniems pasirode beesa tokie bjaurus, kad sie juos muse ir muse... Vieni is kaires gaudavo, kiti is desines. Tie, kuriems kairiosios smegenys atmustos buvo, spietesi po desiniu Izides sparnu, o tie, kuriems desiniosios - po kairiuoju. Ir vieni ir kiti, priesingoje pereksles pasoneje bekvaksinciu pakesti negalejo. Mat kairieji savaip apduje buvo, o desinieji kitaip. Tie, kurie is desines pridauzti buvo, uzuot i Saule kildami, kaip kad darydavo ir daro visi normalus ankstesnieji, bukaprotiskai ja pacia nuo dangaus nukabinti ir ant zemes nuleisti pasispyre buvo. Na, o tie, kuriems kairioji smegenu dalis pritrenkta buvo, visai Saules nemate. Mat spietesi po desiniuoju pereksles sparnu. Taip kaip pereksle nuolat i vakaru puse ziurejo, tai sitie amzinai jos sesely tunojo, paauge is viso Saules bijojo, tad pamilo menuli... (bus daugiau:)

De'sant 2009 m. gruodžio 7 d., pirmadienis, 07:56:17
Vieno individo intelektualine produkcija, nebutinai turi tenkinti kito individo igeidzius. Intelektas yra tik betiksle operatyvine priemone. Pastebi, fiksuoja, analizuoja. Ka taviskis ir sugebejo... Kadangi jau zmogisko lygmens gyvenimas nera tik gryna bevaise statistika, bet ir tikslinga, kurybiska sukauptos informacijos realizacija, tai tavo priimats sprendimas uzduoti serija klausimu, jau rodo tave turint kruva IQ... Be to, realizuodamas savo sprendima, tu sugebjai pasinaudoti vaisiais nuo kitu realizuotu intelektu - kompiuteriu. Butent sugebejimas realizuoti intelektines potencijas ir yra tai, kas vadinama protu. Protas - nebutinai tik geris. Protas, realizuojantis individo turimas intelektines potencijas jau tik geram - ismintis.

Storas 2009 m. gruodžio 6 d., sekmadienis, 19:49:26
Ką jūs sakote, "žmogaus intelektas"?! Kas tai yra? kuo pasireiškia? kokie jo požymiai? Kamyje jį pastebėjote?

De'sant 2009 m. lapkričio 29 d., sekmadienis, 09:46:14
Izvalgos 3. >> Is pirmo zvilgsnio atrodytu jog zmogaus intelektas yra pakankamai issivystes, kad savo bendrijos poreikius bei interesus galetu tenkinti organizuotai, vadovaudamasis vien tik loginiais valios sprendimais, taciau realioje praktikoje, pasirodo, priimami tokie sprendimai, kurie daznai priestarauja siame evoliucineme etape visuomenese vyraujancioms protingumo sampratoms. Tad kieno interesus tenkina siuolaikiniu valdanciuju priimami sprendimai?

De'sant 2009 m. lapkričio 29 d., sekmadienis, 06:35:18
Izvalgos 2. >> Ar siuolaikines valstybes prilygintinos bandoms? Vis dar iprasta, kad siuolaikiniu valstybiu savivaldos strukturose issiskiria vienas is lyderiu, kuri dazniausiai vadiname prezidentu ir kurio pozicija, valstybiniu karjieriniu laiptu pakopose, bandoje atitiktu galingiausio patino (dazniausiai) padeti. Taciau jegu pazvelgsime atidziau, tai pamatysime, kad toks panasumas turi viena labai esminga skirtuma. Skirtingai nei bandos atveju, valstybines valdzios herarchijose isitvirtina kazkieno valiniais sprendimais isstatyti individai. Ir siuo atveju pabreztinai atkreiptinas demesys i fakta, kad ne savo valios sprendimais valstybinese herarchijose tokie individai isitvirtina. Tad kokie veiksniai nulemia toki valstybiniu politiniu savivaldu statuso dvilypuma?

De'sant 2009 m. lapkričio 29 d., sekmadienis, 05:40:10
Izvalgos 1. >> Politika... Valdymas ar savivalda? Banda yra valdoma istatymo, tiesiogiai Kurejo... Kurejas yra gamtos desniu palaikytojas ir banda jiems paklusta, nes is viso ja sudaranciu kontingento neisiskiria nei vienas individas, kuris is anksto apgalvotai prisiimtu atsakomybe uz josios gerbuvi. Politika bandoje vykdo herarchija, kur tam tikra individu kvalifikacija ir fizines galimybes, teikia jiems teises isidestyti karjieriniu laiptu pakopose. Bandoje kiekvienas paklusta ant aukstesnes tokiu laiptu pakopos isitvirtinusiam individui. Bandomis gyvena tokiu evoliuciniu rusiu atstovai, kuriu intelektas dar nera tiek issivystes, kad suteiktu galimybe tycia, is anksto apgalvotais valiniais sprendimais savo rusies evoliucija spartinti.

De'sant Nr.2 2009 m. lapkričio 27 d., penktadienis, 18:06:46
Brangute, nenuleisk ausu! Gdie nasy tolko niepropodali.....

Tikroji Ausra 2009 m. lapkričio 25 d., trečiadienis, 18:55:58
Nu ir gyvenkite, Mieli Tautieciai, bandoje ...represyvi policine santvarka - jums kaip tik... Dideliausias ACIU tiems, kurie sunkiai vargote beskaitydami mano rasinelius. Eisiu i giria vilku kaukt, - siaip ar taip vienatve...

Harda 2009 m. lapkričio 25 d., trečiadienis, 11:31:33
Pranesimas: Mieli, Tautieciai, kadangi musu ikurto visuomeninio politinio bloko atitinkamos tarnybos aptiko jog pavadinimu "Naujoji Karta" jau senokai veikia viena is krikscionisku protestantu sektu, tai atsiribodami nuo siu, musu organizacijos nariu nepaprastasis susirinkimas priimame sprendima savo pavadinima pakeisti. Nuo siol vadinsimes: Visuomeninis politinis judejimas "Tikroji Ausra". Aciu.

Koks gi asmenybes tipas, pavidalas bei bruozai slypi savokos "Seimininkas" reiksmeje? 2009 m. lapkričio 24 d., antradienis, 14:57:56
As, Harda, Zemeje esu Seimininke, nes zinau: Visa Zeme, yra Mano! Man nereikalingi istatymai reglamentuojantys saugomu teritoriju, rezervatu statusus ar tokie, kurie baudzia uz tycines nusikalstamas veikas, nes zinau: nepadarysiu nieko blogiau, nei pilietis besivadovaujantis tokiu istatymu reglamentacijomis. Zinau, kad nemoku tycia daryti blogai ir visomis isgalemis stengiuosi buti padoresne uz bet kokio istatymo, atitinkancio Zmogiskos Sazines reikalavimus, deklaruojamas vertes. Esu laisva ir atsakinga, todel esu Seimininke! Seimininkas - suauges asmuo, kuris jau nemoka tycia daryti blogai! Iki toki Zmogiska Nuli pasiekiant, tokio apibrezimo ir pakanka, nes toliau kiekvienas pats matys kur eiti...

Harda 2009 m. lapkričio 24 d., antradienis, 11:37:59
Deleguotuju suvaziavimas, dvieju metu kadencijai, dar tures isrinkti atsakingaji valstybes reikalu kordinatoriu, tiek vidaus, tiek ir uzsienio politikos reikalams. Atsakingasis kordinatorius bus renkamas is visu delegatu tarpo, pagal sistema, siuo metu naudojama kataliku popieziui isrinkti ir bus atskaitlingas tik suvaziavimui. Etatiniais darbuotojais, suvaziavimu rumuse, bus tik techninis personalas, apsauga, sekretoriatas ir vienam laikotarpiui tarp suvaziavimu delegatu issirinktas seniunas. Vykdomosios valdzios institucijos-komitetai, bus vienodai atskaitlingi tiek valstybes reikalu kordinatoriui, tiek ir suvaziavimui. "Naujoji Karta", dvasiniu zmonijos Mokytoju ir vadovu ispazista Jezu. Atpazinti ir pripazinti Mokytoja konkreciame asmenyje eilinio Jo ikunijimo metu - asmenis kiekvieno bendrijos nario reikalas.

Harda 2009 m. lapkričio 24 d., antradienis, 09:24:04
Kasdieniniai, laisvi pilieciu susirinkimai vietose, rotaciniu principu, tures teise ir pareiga is vietos pilieciu kontingento skirti atstovus i visuomenines kontroles funkcija atliekanciu zinesklaidos priemoniu etatines pareigybes. Pacias ziniasklaidos priemones gales tureti kaip aktyvus atskiri pilieciai, tap jos bus ikurtos ir suvaziavimu. Kiekviena atskira ziniasklaidos priemone tures net ir "veto" teise delegatu suvaziavimu priimtiems istatymams. Sia blokvimo priemone bus galima panaudoti ne veliau kaip likus pusei laikotarpio tarp suvaziavimu, kad itraukta i elinio suvaziavimo darbotvarke ir dalyvaujant ziniasklaidos priemones atstovams, iskilusi problema butu isspresta.

Harda 2009 m. lapkričio 24 d., antradienis, 07:46:52
Siuolaikine partine politine sistema yra atgyvenusi ir zmonijos vystymuisi tampa kenksminga, tad neisvengiamai bus panaikinta. Idejoms viesinti ir aptarti, kiekvienoje gyvenamojoje vietoveje bus isteiktos viesos tribunos. "Naujosios Kartos" judejimas, taip pat numato galimybe pilieciams jungtis i visuomeninu judejimu blokus - tiek pagal profesinius interesus, tiek ir pagal politines idejas. Tokiu judejimu veikla bus nevarzoma tiek, kiek leis nevarzomo zodzio laisves teise pagrystas istatymas, o taip pat jiems bus suteikta teise, per vyriausybini komiteta rysiams su visuomene, teikti pasiulymus bei pastabas deleguotuju suvaziavimams.

Harda 2009 m. lapkričio 23 d., pirmadienis, 19:13:17
Informacija: Ka tik pasibaiges visuomeninio politinio judejimo "Naujoji Karta" pirmasis visuotinis nariu susirinkimas, prieme rezoliucija del busimosios Teisingos valstybes valdymo strukturos. Pagrindinis santvarka kuriantis organas, bus kasmenesinis (triju dienu) delegatu suvaziavimas. Isrinktu nuo kiekvieno turincio pavadinima (isskyrus gatve) teritorinio gyvenamojo vieneto. Vietose, sie bus renkami vieneriu metu laikotarpiui. Vykdomaji darba atliks suvaziavimo sukurti komitetai, o kontroliuojanti - ziniasklaida, kuri visa tures tik visuomenini statusa ir bus atskaitlinga pilieciu susirinkimams vietose. Aciu.

Harda 2009 m. lapkričio 23 d., pirmadienis, 12:36:35
Tik atkurus salyje Zmogiska Sociuma, pereinamuoju laikotarpiu, iki visuomeneje isitvirtins dvasine paradigma, be finansines sistemos busimoji teisinga valstybe pakol kas neapsieisime. Siuo laikotarpiu bus vykdoma nepriklausoma finansu politika. Tokio pobudzio statusa apibudinsiu velesniais teisiniais dekretais, o siuo metu tik sentenciskai paminesiu jog finansai yra valstybes kraujas ir svetimos sirdys jo neturetu varineti, tad sali valdant "Naujosios Kartos" atstovams, bankai bus tik valstybiniai arba visuomeniniai ir vsiskai atskaitlingi valstybei. Stokite, Tautieciai, i "Naujosios Kartos" gretas ir jau siandien imkime kurti Sviesia, Laiminga Lietuva!

Harda 2009 m. lapkričio 23 d., pirmadienis, 07:25:41
Preliminarus apmatai pries paskelbiant dekreta del Zemes: Kadangi siu laiku homo sapiens rusies Zemes gyventojai vis dar stipriai naguoti ir dantuoti (raguotiems: ilgas jums liezuvis - taip jums ir reikia!), tai ir kazkas panasaus i toki darini kaip valstybe, yra neisvengiama butinybe. Pirmiausia, ka padarysime "Naujoji Karta" aptureje auksciausia valdzia - apibresime ir iteisinsime Seimininko statusa. Tuo paciu bus anuliuoti istatymai iteisinantys Zemes nuosavybe. Is esamosios laisvos Zemes plotu, kiekvienas pilietis gales pasirinkti ir imti jam priklausanti 1-1,5 ha sklypa. O laisva bus visa Zeme neieinanti i tuos 1,5 ha nevirsijancius priesodybiniu namu valdu sklypus. Panorejusieji placiau ukininkauti, tures galimybe uz simbolini mokesti atlikusia Zeme is valstybes nuomotis. Miestu gyventojai tures teise i 10-15 a sklypus valstybes tam tikslui parinktose ir skirtose vietose. Sioms problemoms spresti bus sukurtas specialus valstybinis organas.

2009 m. lapkričio 22 d., sekmadienis, 12:50:39
Nu va, Mamonos pakalikai pora pagaliu vistiek ikiso: ... Negi visi lietuviai parsidave? Nejau ideja "skaldyk ir valdyk" jums sirdis glosto?...

Harda 2009 m. lapkričio 19 d., ketvirtadienis, 21:13:18
Zodis apie pagrindini tautos ir visos zmonijos turta: Zeme, visas gamtos pasaulis priklauso lygiai vienodai kiekvienam Zemes ir Dievo zmogui, ir yra bendras visu turtas. Tik diziausias zmonijos priesas galejo pakisti ideja apie Zemes privatumo iteisinima valstybiniu lygiu. Ir sis priesas yra zinomas. Tai - Mamona. Negi visidejes lietuviai parsidave? Nejau ideja "skaldyk ir valdykyneje" jums sirdis glosto? Zinokit, mielieji - ne politikai valstybes valdo, jie - tik liokajai. Per juos Mamona valsybes valdo! Pagrindines jo ivestos priemones, yra dvi: pinigai ir Zemes prvatumo "teise". Valstybiniu lygiu apibreztas ir iteisintas seimininko statusas - vienintelis zmonijos ginklas, kurio Mamona bijo!

Harda 2009 m. lapkričio 19 d., ketvirtadienis, 15:52:04
Ar tai del nesuvokimo, ar tai del to, kad visiski antikristai siu laiku valstybes valdo, bet taip kaip valstybes save isstato - silpnaprotyste! Uzuot kure istatymus reglamentuojancius, nezinia nuo ko apduje valdantieji visi kaip vienas kurpia istatymus draudziancius ir baudziancius. Tad ir ziauraus elgesio su gyvunais atveju - visu juk tokiu nesugaudysi. Ne represyvus pirmiausia turetu bvti valstybiniai potvarkiai, bet reglamentuojantys ir ugdantys zmogu, pavz.: siuo atveju, kalbantys apie tai kaip priziureti gyvunus ir teikti paskirtis - draugauti, grozetis ar tausojant panaudoti savo egzistencinems reikmems. Tai ir ziaurumai nyktu. Visuomeninis politinis judejimas "Naujoji Karta" vienareiksmiskai propaguoja tik veganiska mityba. Mesa - zveriu maistas!

Kurmis 2009 m. lapkričio 19 d., ketvirtadienis, 09:39:50
žiaurus elgesys su gyvūnais... reikia griežtinti...
O kas yra žiaurus elgesys?
Babilius, šaudamas elnią (nelaiku ir nusikaltėliškai), sukėlė tam skausmą ir elgėsi ... žiauriai...
Valinksas, augindamas karpius, sąmoningai pasmerkia juos kančioms vežant ir prekybos centruose (o galiausiai mūsų namuose)...
Jie (ir kt.) yra kriminaliniai nusikaltėliai...
...
Ką mes renkame į Seimą?!

Harda 2009 m. lapkričio 18 d., trečiadienis, 09:32:57
Manifestas: Visuomeninio politinio bloko "Naujoji Karta" iniciatyvines grupes esu igaliota kreiptis i tauta ir skatinti jos atstovus judinti uzpakalius (ne apie seksa kalba). Mieli Tautieciai, kadangi salyje nebelike nei vieno vyro, pajegaus pakankamai intensyviai judinti uzpakali ir atsakingai uzbaigti pradeta darba, tai nuo laiko, kuris pazymetas sio manifesto pradzioje, suspenduojama jiems zodzio laisves teise, o salyje skelbiamas Matriarchatas! Lietuvos Moterys, is prigimties turedamos visas teises, nuo siol jus igyjete viena dar visesne - netikusius patinus galima net ir isromyti! Nuskalptos kiausnys, pasudytos ir pabarstytos baziliku, turi buti pristatytos i Naujosios Kartos centrine bustine ir patiektos mano augintiniui buldogui...

Harda Nr.1 2009 m. lapkričio 16 d., pirmadienis, 16:26:45
Apreiskimas: As, Harda ...ciute, siuo apreiskiu, kad: auksciau pazymetu laiku ir laisva valia, ikuriu sios svetaines gerbeju politini bloka, kuri pavadinu "Naujoji Karta". Toliau pateikiu sarasa pagrindiniu ideju, kuriomis besivadovaudami eisime per Lietuva: 1) Zmogaus teises yra prigimtines. 2) Mes esame zmones - Dievo vaikai. 3) Dabartinese istoriskai susiklosciusiose teritorines Lietuvos ribose kursime Vieninga Zmogiska Sociuma. 4) Zeme, jos gelmes, miskai ir vandenys, yra bendras zmonijos turtas ir privacia nuosavybe buti negali. 6) valstybe gerbtina tik kaip savidisciplinavimosi forma ir tarpusavio interesu derintoja. Kvieciu i gretas! Auksciau irasiusieji varda ir eilini numeri - tampa nariais.

Wilma 2009 m. lapkričio 16 d., pirmadienis, 09:44:08
Tuščias ir nykus šis slėnis...
Teauga ir težydi jame tik tuščiavidurės gėlės... Irgi usnys ir dagiai...
Teklestėk per amžius, o Seime mūsų!

Harda 2009 m. lapkričio 16 d., pirmadienis, 07:43:07
Propodi vsio Propodom!!! Amzina atilsi istorijai, politikai, ekonomikai ir tautai! Tuscias ir nykus sitas slenis, cia tvoskia dulesiais. Auksciausia kultura isreiskia isivyraves kapiniu kultas ir nekranksi net varnos. Tokia stai, senojo pasaulio pabaiga. Sveiki sulauke!

2009 m. spalio 11 d., sekmadienis, 22:16:11
Mergina prašo pagabos filosofijos forume... Padėkime jai...

2009 m. spalio 5 d., pirmadienis, 09:07:37
Kažkoks sąstingis... Išsikvėpėt?
Va, pasakykit - kam Lietuvai tiek "universitetų"?

Harda 2009 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis, 22:14:30
Savininko statusas zmogaus vystymuisi yra tiesig nepalankus, o ir visos bendrijos tarpusavo santykius priveda iki "sausu", del ko, anksciau ar veliau, troskulys priveda iki to, kad praliejamas kraujas... susidrekinama :)

Harda 2009 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis, 22:05:19
Tarybos taryboms nelygu, juk ir musu seimas - ta pati taryba. Valstybiu valdanciuju organu pavadinimai nieko nereiskia - svarbu idejos kuriomis jie vadovaujasi. Taip, TSRS zemes nuosavybes teise buvo panaikinta, taciau nebuvo apibrezta seimininko teise ir seimininko nebuvo. Buvo grazios idejos, ivairiausiu skambiu lozungu, taciau realiai viespatavo prievarta, diktatura. Meginant surasti zmogaus vystymuisi palankiausia ir uztikrinancios bendrijos apibreztos kaip "valstybe" klestejima santvarkos varianta, ideja apie tai jog zeme negali buti privacia nuosavybe ir juo labiau preke, kiekvienas tokios bendrijos narys turetu priimti kaip elementaru fakta, juk is tikruju Zeme priklauso lygiai visiems. Galiausiai valstybes tam ir susikuria, kad derintu interesus.

Visa valdžia Taryboms! 2009 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis, 20:48:53
"zemes nuosavybes teises panaikinimas"
Tai mes jau turėjome - 50 m. nebuvo privačios nuosavybės... O gal ir geriau buvo, ką?

smulkiau 2009 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis, 20:46:39
Harda, per daug atšakų vienu metu... detalizuokimės...
Taigi: "kokio bieso trenkti valstybes valdo?"
O gal kitokių tiesiog nėra - visi mes tokie, biškį "ne iš šio pasaulio", visų mūsų "nagai į save lenkti"...
Tai ko tada ir benorime?!

Harda 2009 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis, 17:08:59
Nu va, ir foruma turime... Visu saliu sizofrenikai vienykites! :) ...o gi ir kur ta riba..? Kas pasakys kokio bieso trenkti valstybes valdo? ...Cezariai, Napaleonai... Turbut visa istorine patirtis neisvengiamai butina mums buvo. Tad tikesimes jog budami tokiais istorijos mokytais profesoriais, jau jokiu profesoriu sau uz kumyrus nepriimsime, bet meginsime kiekvienas sava galva kritiskai mastyti. Zemeje juk norime kiekvienas seimininku jaustis!? Taciau ar daug atsirastu Zemeje tokiu, kurie uztikrintai galetu saukti, kad visa Zeme mano, kad As Cia Seimininkas!? Aha, kur kojos nekelsi virur tik "valda", "privat" ir "privat...", nuosavybe. Vieno! Reiktu kuo greiciau inicijuoti istatyma del zemes nuosavybes teises panaikinimo ir priimti nauja, Seimininko stausa apibrezianti ir iteisinanti. Gal atsirastu ideja palaikanciu? Tada pasvarstykime...