Gaono atminimas?
(Prieš skaitant šį straipsnelį, siūlyčiau perskaityti "Atvirą laišką religinėms konfesijoms")

Spjaudyta į veidą net, sakyčiau, nepadoriai aistringai, su pasimėgavimu. Išties - juk viskas padaryta pačių lietuvių rankomis. < . . . > Visam pasauliui buvo dar kartą išsakyta teorija, jog vokiečiai tik sudarę sąlygas lietuviams įgyvendinti savo senas antisemitiškas užmačias. Teorija absurdiška, tačiau Izraelio valstybės politika paremta kaip tik ja. Ir nereikia turėti iliuzijų, kad artimiausioje ateityje jos bus atsisakyta. Tai politinio ir ekonominio spaudimo esminis elementas. < . . . >

Visiškai neabejotina, jog įvairios žydų organizacijų bei valstybinių institucijų atstovai sąmoningai kursto lietuvių susierzinimą, nes „lengvo antisemitizmo atmosferoje daug lengviau valdyti savigarbos neturinčius lietuvių politikus“ - antisemitine apšauktos šalies politikui daug sunkiau veikti Europos scenoje, jis visą laiką bijo,kad ir jam bus prilipdyta ši etiketė.

Daug rašyta apie Zuroff'o pareiškimą, skatinantį boikotuoti Vilniaus Gaono paminėjimą. Džiaugtasi kažkokių organizacijų aiškinimais, esą Zuroffas neišsakąs žydų požiūrio, juo labiau valstybinio. Tuo tarpu Izraelio ambasadorius O. Ben. Huras neregėtu dabartinėje diplomatijoje tonu patvirtino, jog Izraelio valstybės požiūris į pigmėjišką Lietuvą yra dar kietesnis nei Zuroffo. Šitaip buvo atsidėkota Lietuvai už jos balsą Jungtinėse tautose - pastaruoju metu ji neparėmė nė vienos Izraelio veiksmus smerkiančios rezoliucijos. kartu su keliolika valstybių priešindama save absoliučiai daugumai. Nemokame net „žaisti“ savo balsu. Ben Huras išsakė dar vieną įdomią mintį: jei jo kalba paskatins antisemitines nuotaikas, tai tuo blogiau lietuviams. Ką čia bepridursi.

Net Seimo pirmininkas (red. pastaba: taigi Vytautas, Vytautas...) prisipažino žurnalistams, jog jie taip gerai pasišneka su ambasadoriui, o paskui tas jį nustebinąs (-js- pastaba: tai kur tas išgirtasis "politiko" įžvalgumas nuolat darant tiesiog debiliškas klaidas, Chrr...hree, šniurkšt). Būtų geriau, kad toks įžvalgus politikas nustebtų tik vieną kartą, o po to jau nebesileistų stebinimas. Tie nustebimai menkina Lietuvos prestižą. Kita vertus, jie rodo, kad Izraelio oficialūs atstovai, palaikydami santykius su mūsų valstybės atstovais, nesilaiko europietiško garbės kodekso. Ir valstybės vadovų priedermė - priversti visus to kodekso laikytis. Tačiau kaip tai padaryti, jei politikai ir valdininkai visai nebesuvokia, kas yra garbė ir savigarba. < . . . >

Vytautas Rubavičius
Pastaba: visi pabraukimai tekste padaryti -js-.

Ar žydai save laiko viršesne tauta?

Žydų pasaulyje yra apie 14,5 mln., t.y. 0,2% visų gyventojų.

Neabejotina, kad žydai pasiekė neįtikėtinų aukštumų mokslo (A. Einšteinas, J. Salkas1), R. Feinmanas,  N. Boras, Lise Meitner2), K. Saganas, J. Kurzweil, fon Neimanas,  P. Erdös), socialinių mokslų (Freudas,  Marksas,  Chomskis,  Boasas,  Levi-Straussas, Prustas), technologijų („Google“, „Intel“, pusė „Microsoft“, „Dell“, „Oracle“, „Facebook“), verslo („Bloomberg“, Sorošas, Fridmanas, Rotšildai), meno (Šagalas, Roth, Kafka, Modigliani, Rivera&Kahlo, Rothko, Dylanas, Shoenberg, Geršwinas), politikos (Kisindžeris, Albright, Disraelis, Goldwater, Scarlett Johanson Emma Goldman,  Trockis ir Leninas, Jėzus, Brandeis, Ayn Rand) ir pramogų (nuo Groucho Markso ir MGM įkūrėjų iki Mila Kunis, Scarlett Johansson3) ir Natalie Portman - lengviau išvardyti būtų pramogų verslo atstovus, kurie nėra žydai) srityse. Ech, net juokaujama apie žinomų žydų sporto herojų brošiūrą užpildyta tokių šviesulių, kaip Markas Spitzas, Koufaxas, Sidas Luckmanas, Aly Raismanas ir Hankas Greenbergas.

Pateikiant daugiau skaičių, žydai sudaro 20-30% Nobelio premijos laureatų, taip pat Fieldso medalio ir AM Turingo premijos laimėtojų. Tarp Pulitzerio premijos laureatų - 10–20% žydų (išskyrus negrožinę literatūrą, kurioje pusė visų laimėtojų yra žydai). 37% „Oskarą“ pelniusių režisierių, 19% „Time“ 100 iškiliausių 20 a. žmonių, 21% dalyvių „Ivy“ lygose, 11% JAV senatorių yra žydai. Ir vyšnia ant torto būtų - 66 m. iš savo 122 m. istorijos žydas buvo pasaulio šachmatų čempionas.

Apibendrinimui, tegu pasisako M. Tvenas: „Jei statistika teisinga, … tai kelia mintį apie miglotą, neryškų debesėlį, pasimetusį Paukščių tako liepsnoje. Taigi, apie žydus kaip ir nereikėtų girdėti, bet jie yra, apie juos visada buvo girdima. Jie yra tokie pat žinomi planetoje kaip ir visi kiti žmonės, o jų komercinė svarba yra ekstravagantiškai neproporcinga jų mažumui. Jų indėlis į pasaulio didžiųjų vardų sąrašą literatūroje, moksle, mene, muzikoje, finansuose, medicinoje ir edukacijoje taip pat yra neproporcingas jų skaitlingumui. Jie puikiai kovojo šiame pasaulyje visais laikais; ir tai darė už nugaros surištomis rankomis. Jis galėjo tiesiog būti savimi ir už tai jų būtų atsiprašyta“.

Ir visa tai vyko nesiliaujant antisemitizmui: praktiškai visais amžiais jie jautė priespaudą, iš jų šaipėsi, juos persekiojo, plėšė, trėmė, žudė... Nuo romėnų užkariauto Kanaano, per ispanų inkviziciją, krikščionių kruvinus Kryžių žygius iki KKK linčiavimo JAV ir holokausto (kai trečdalis žydų buvo „nušluota“ nuo žemės paviršiaus)... Geriausiai išsireiškė Tevjė4):
„Aš žinau, aš žinau. Mes – jūsų išrinktoji tauta. Tačiau, laikas nuo laiko, jūs gali išrinkti kitą“.

Tačiau, kaip pastebi Liza Liel5), tam tikra prasme esame pranašesni, o kai kuriais - prastesni. Pavyzdžiui, manau, kad pastebėsite, kad daugelį Amerikos žydų traukia budizmas („JuBus“ - žydų budistas) dėl to, ko budizmas yra tai, ko gali trūkti judaizmui ar kai kuriems žydams. Ir, beje, sėkmė nėra tapati pranašumui. Viskas jų pasiekta tik per atkaklumą.


Trumpos biografijos

1) Jonas Salkas (Jonas Edward Salk, 1914-1995) – amerikiečių virosologas, sukūręs vienas pirmųjų vakcinų prieš poliomielitą (1952). Ją nusprendė nepatentuoti, kad paplistų globaliai. Paskutiniais metais kūrė vakciną prieš AIDS.

2) Eliza Meitner (Elise Meitner, 1878-1968) – žydų iš Austrijos kilmės švedų fizikė ir radiochemikė. Dirbo branduolinės fizikos, branduolinės chemijos ir radiochemijos srityse. 1938 m. persikėlė į Švediją, o 1960-ais į Kembridžą. Jos garbei pavadintas 109 elementas - meitnerijus, o taip krateris Mėnulio nematomoje pusėje, krateris Veneroje ir asteroidas 6999.

3) Scarlett Ingrid Johansson (g. 1984 m.) – amerikiečių aktorė ir dainininkė, pelniusi Tony ir BAFTA apdovanojimus, nominuota dukart Oskaro ir penkiskart Auksinio gaublio apdovanojimams. Išgarsėjo bendradarbiaudama su Vudžiu Alenu bei Juodosios našlės vaidmeniu. Užėmė 18-ą vietą 2014 m. „Jerusalem Post“ 50-ies įtakingiausių žydų sąraše.

4) Tevjė pienininkas ('tevje 'der 'milxiker) - Šolom-Aleichemo apsakymų ciklo veikėjas, vargšas žydas, smulkus prekeivis, kurio svajonė – sėkmingai ištekinti savo dukteris, tačiau iš to nieko neišeina. Tėvų-vaikų konfliktas pateikiamas su ypatingu žydišku jumoru.

5) Lisa Liel - programuotoja, besidomint Vidurio rytų archeologija (bronzos ir geležies amžiais), gimusi Čikagoje, o dabar gyvenanti Karmiele (šiaurės Izraelis). Taip pat rašo ir apie politiką.

Taip pat skaitykite:
Judėjai
Amžinas žydas
Antisemitizmas
Hanukos ištakos
Žydų tauta sukurta dirbtinai
Lietuvių filosofai apie gyvenimo prasmę
Žydai Lietuvoje: laikų ir įvykių apybraiža
Kodėl žydai Kristaus nepripažįsta mesiju?
Einšteino žydiškos tapatybės klausimu
Izraelitų-judėjų varžytuvės dėl tėvonijos
Sandūra: Judaizmas ir helenizmas
Kodėl žydai nevalgo kiaulienos?
Apie žydų ir lietuvių konfliktus
Senovės autoriai apie žydus
Žydų masebotai
Izraelio kaimynai
Dovydo žvaigždė
F. Nyčė ir žydai
Vartiklis