Scorpion

Zodiako eilėraščiai
SKORPIONAS

Tęsiame Zodiako ženklų pristatymą (kartu su jam skirtu eilėraščiu). septintasis ženklas SKORPIONAS, kuris pakeičia prieš jį buvusias Svarstykles.

SKORPIONAS daugiausia oro turintis vanduo, aktyvios ugnies ir pasyvaus vandens sąjunga, stabilumas ir pusiausvyra - JŪRA. Marso ir Plutono globa. Talismanas - karkvabalis.

Jam priskiriamas aštuntasis gyvenimo septynmetis. Susimąstymas, būties-nebūties problemos, išsilaisvinimas nuo materijos. Vis dažniau aplanko mintys apie mirtį, pajuntama jos realybė. Kažkas nuolat skauda, nuotaika dažniau bloga nei gera. Bet etiketės pasako ne viską - tikrais dalykais galime laikyti tik tai, ką matome, girdime, ką galima paliesti. Deja tai, kas matoma, yra laikina. Tai, ką laikome nekintama, tėra paviršutinis begalinės jėgos pasireiškimas. Mes ir realūs ir bekūniai, eteriniai, padarai. Gyvenimas Žemėje laikinas, tačiau gyvybė - amžina.

Keičiasi vertybės - tai, ką laikėme svarbu, atsisakome. Tai įsigilinimo metai. Skorpiono šūkis: "Aš geidžiu!" Ir vėl turime pajusti gyvenimo geismą. Mes norime visko arba nieko nenorime - tik mirti, išnykti. Jei tikrai labai sunku - įsimylėkite. Meilė jus išgelbės - tik ne mirtis. Mirtis neišlaisvina iš nuodėmių - žemiškas nuodėmes išpirkime Žemėje.


Tavo laivė - naktis
Tavo meilė kančia
Nebūties paslaptis
Tave traukia slapčia.
Tu nuo saulės slepies
Su mėnuliu kalbi
Nemyli gegužės
Dargana maloni.
Tai kaip žemė tyli
Tai kaip vėjas draskais
Savo juoką slepi
Savo meilės bijai.
Tai pakyli aukštai
Stačia galva krenti
Ir paskęst tavyje
Tu kaip jūra kvieti.

         Angelina Zalatorienė
Skorpionas, Scorpion

Šis puslapis paruoštas pagal Angelinos Zalatorienės knygą "NĖRA - NEGALI BŪTI", 1997. Galite paskaityti ir daugiau ištraukų iš šios gerbiamos ponios knygų:
naujos knygos II dalies pradžią,
interviu su A.Z. pradžią,
to paties to paties interviu tęsinį,
bei ištrauką iš skyrelio apie Žynius,
o taip pat trumpą ištrauką iš ankstesnės A.Z. knygos "Laiko sauja".Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis

Mitologijos puslapis
Vartiklis