Viršelis Balto gruodžio pabaiboje pasirodė naujoji gerbiamos A.Zalatorienės knyga. Kai kurias trumpas ištraukas jinai maloniai leido laiks nuo laiko publikuoti "Vartiklyje". Šis yra pirmasis fragmentėlis iš jos būsimosios knygos. Po kelių dienų pasirodys ir jų tęsiniai. Nežiopsokite, bandykite dažniau lankyti "Vartiklį" - negarantuojama, kad visi fragmentai jame bus amžinai - kai kurie jų gali pasirodyti tik trumpą laiką.

Jeigu patiks ši ir ateityje publikuotinos ištraukos, neužmirškite užsukti į pagrindinius Vilniaus, Kauno ir Panevėžio knygynus ir paieškoti šios tikrai įdomios ir kiekvienam skirtam ir labai naudingos knygos. Smalsiesiems - ir trumpa ištrauka iš ankstesniosios A. Zalatorienės knygos "Laiko sauja"

"Vartiklio" redaktorius


ANGELINA ZALATORIENĖ

NĖRA - NEGALI BŪTI

arba
kas nesutilpo į LAIKO SAUJĄ

II DALIS

Skiriu TAU, mano mielas žmogau,
kuris stengiesi neverkšlenti, nekritikuoti ir neteisti.

Negali teisti žmogaus jo nepažinęs,
o kaip menkai tu jį pažįsti.

K. Džibranas

PIRMASIS ŽODIS

Kartą paklausiau aš Kelio:
- Tavimi visi važiuoja, eina, bėga, skuba. O Tu pats ar nenorėtum kur nors nuvažiuoti?
- Žinoma, norėčiau. Tai sena mano svajonė. Deja, nėra tokio vežimo, kuriame sutilpčiau. Esu be galo ilgas.

Po kiek laiko vėl Jį pakalbinau:
- O koks Tu pats sau labiausiai patinki – žvyrkelis, asfaltuotas, akmenimis grįstas, žole apaugęs ar dar koks nors?
- Smėlėtas ir žvyruotas aš dulkėmis apkloju pakeleivį ir žolę. Asfaltas mane sukausto, trukdo svajoti, be to, jis dažniausiai aplaistomas krauju. Tai - skubos kelias. Akmenų kelias ypatingas - jėgos kelias. Man jis labai patinka, bet jums – ne. Per daug triukšmingas, nešiuolaikinis, juo nepaskubėsi.

Kiek patylėjęs Kelias pridūrė:
- Man malonus - oro kelias, jis arti Saulės. Dar mielesnis – jūros, jis gilus ir paslaptingas. Manau, kad pats svarbiausias yra Širdies kelias. Juo einantys nesukelia dulkių nei triukšmo, neskuba ir kalbasi labai švariais žodžiais...
- O kaip surasti tą nuostabų Kelią?
- Jį nesunkiai randa TIE, ryto rasoje nuprausę savo Širdis....

Ir dar aš pasmalsavau:
- O į kur Tau maloniausia vesti žmones?
- Vedu žmones gyvenimo ratu – į krikštynas, vestuves, laidotuves. Smalsiems padedu pakliūti į svetimas šalis. Lakinu visus į šventes, parduotuves, mokyklas, restoranus, netgi į Mėnulį. Deja, neturiu galios sutrukdyti einančiajam į nuodėmę. Liūdniausia, kai ant manęs guli girtuoklis. Maloniausia, kai manimi žmogus eina į Laisvę...
- Kaip Tu supranti, kad jis eina į Laisvę?
- Tik Širdies keliu einantys ieško Laisvės.
- O kas yra ta Laisvė?
- Och..., - atsiduso Kelias. – Verčiau neklausk. Šį klausimą teks išsiaiškinti kiekvienam savarankiškai...

Ir Kelias nuvingiavo tolyn.

Angelina Naciūtė - Zalatorienė

(netrukus bus daugiau, o kol kas - interviu su Angelina fragmentai, to paties interviu tęsinys, o taip pat ištrauka iš skyrelio apie Žynius ... Smalsiesiems - trumpa ištrauka iš ankstesniosios A. Zalatorienės knygos "Laiko sauja".)Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis

Mitologijos puslapis
Vartiklis