Scales

Zodiako eilėraščiai
SVARSTYKLĖS

Tęsiame Zodiako ženklų pristatymą (kartu su jam skirtu eilėraščiu). septintasis ženklas SVARSTYKLĖS, kuris pakeičia prieš jį buvusį Mergelę.

SVARSTYKLĖS – ugningiausia oro dalis, nuolatinis kitimas – KVĖPAVIMAS, MINTIS. Šachmatai.

Šiam ženklui priskiriamas ir septintasis žmogaus septynmetis, kai jį globoja Venera. Antrasis energijos impulsas, lyg antrasis gimimas. Svarstyklių talismanas – ŠIRDIS. “Aš svarstau”, - mėgstamas posakis.

Į šį laikotarpį žmogus ateina toks, koks jis iš tikrųjų yra. Žmogaus esmė, jo vidus, dvasia atsispindi veide – ir nieko neapgausi. Jei iki šiol dievų ar jaunystės suteiktas grožis galėjo paslėpti vidaus tuštybę, dabar viskas kaip ant delno. Kol esame jauni, pradėkime rūpintis savo veidu. Mūsų veidas – mūsų pačių kūrinys. Nesipykti, nesigviešti turtų ir valdžios, nestypsoti turguje, nešmeižti ir neteisti žmonių, atsikratyti nemalonių prisiminimų, skriaudų ir gailesčio… Jam baisu… Atėjo tuščiom rankomis, pavargusiu veidu ir stovi kaip kietis šalia rožių.


Eiti
Ar neiti?
Kodėl aš nėjau?
Pirkti,
Nepirkti?
Parduosiu tuojau…
Mylėti gal gražų?
O tas turtingesnis…
Šis dovanas neša.
Anas madingesnis…
Kas buvo –
Pražuvo.
Kas bus –
Tai svarbiausia.
Nusviro galva
Nuo planų tolimiausių.
Gal eiti miegoti?
Bet gal dar anksti?
Nustoki skaičiuoti
Mintie nerami.
O rytą iš naujo:
Jau keltis?
Lyg metas?
O gal pagulėt?
Išgerti arbatos?
Kavos lyg norėčiau?
Gal neiti į darbą?
Susirgti galėčiau.
Lyg sopa man galvą.
Ar dirbt, ar gulėti?
Bet kilsiu tuojau.
Abejonių verpetas
Banguoja toliau….

         Angelina Zalatorienė
Libra

Šis puslapis paruoštas pagal naują Angelinos Zalatorienės knygą "NĖRA - NEGALI BŪTI", 1997. Galite paskaityti ir daugiau ištraukų iš šios gerbiamos ponios knygų:
naujos knygos II dalies pradžią,
interviu su A.Z. pradžią,
to paties to paties interviu tęsinį,
bei ištrauką iš skyrelio apie Žynius,
o taip pat trumpą ištrauką iš ankstesnės A.Z. knygos "Laiko sauja".Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis

Mitologijos puslapis
Pagrindinis Vartiklio puslapis