Raw

Zodiako eilėraščiai
AVINAS

Pradedant pirmuoju, avino, ženklu kas mėnesį pateiksime po to mėnesio Zodiako ženklui tinkantį eilėraštį. Kitas - JAUTIS...

Raw AVINAS - ugningiausia ugnies dalis, aktyvi ir valdinga - ŽAIBAS, PERKŪNIJA. Šiam ženklui priskiriamas ir pirmasis žmogaus septynmetis, kai jį globoja Marsas. Ką tai reiškia? Šis laikotarpis atitinka pirmąjį gyvybės IMPULSĄ, kibirkštį, kuri sužadina ugnį:
- Pasauli, AŠ ESU! Aš čia. Aš gyvas.
Kodėl? Kodėl? Kodėl? Tuos "Kodėl" vaikas kala tarsi plaktuku. Gal todėl ir Avino talismanas - plaktukas? Tas kalvio įrankis, kuriam suteiktas mistinis sugebėjimas kurti ir protingai orientuoti valią.
(-js-: kviečiu paskaityti apie Toro kūjį)


Ką tik kalbėjomės ramiai
Švelnus atrodei ir protingas
Staiga -
Perkūnas ir žaibai
Ir apmaudas
Rakštim
Širdy įstringa.
Karti tyla.
Tu skelbi taiką.
Rankomis glaistai
Impulso dyglius.
Kažko graudu.
Ir gaila.
Ir juokinga.
Juk visada
Garsiausiai rėkia neteisus.
O tyliai kalba -
Išmintingas.

         Angelina Zalatorienė

Šis puslapis paruoštas pagal naują Angelinos Zalatorienės knygą "NĖRA - NEGALI BŪTI", 1997. Galite paskaityti ir daugiau ištraukų iš šios gerbiamos ponios knygų:
naujos knygos II dalies pradžią,
interviu su A.Z. pradžią,
to paties to paties interviu tęsinį,
bei ištrauką iš skyrelio apie Žynius,
o taip pat trumpą ištrauką iš ankstesnės A.Z. knygos "Laiko sauja".Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis

Mitologijos puslapis
Vartiklis