Kutai
                   
(Alegorinis pasakojimas)

Gyveno kartą berniukas, kuris kartą išėjo iš kaimelio, o vėliau grįžo su kutais ant rankogalių - ir visi, pamatę juos, žinojo, kad jie yra stebuklingi, bet jam niekas neprasitarė apie tai.

O berniukas kasdien padėjo prižiūrėti kaimo bandą ir darbuotis laukuose; jis kas vakarą valgė su senu ir ne tokiu senu, su jaunu ir ne tokiu jaunu. jis juokėsi iš jų pokštų ir pats pokštavo, sielojosi dėl jų rūpesčių ir išliūdėjo savuosius.

Tačiau vieną vakarą prie jo priėjo maža mergaitė ir paklausė:
Ei, vaiki, kas yra tie kutai ant tavo rankų?
Tai ji padarė prie kaimo laužo ir visi aplink nuščiuvo, kad išgirstų, ką atsakys tas didis vaikinas. O jis nusišypsojo mergaitei ir paklausė:
- Mažyte, o ką tu matai?
- Aš regiu gyvates, - ji tarė. - Didelias ir nuostabias gyvates, kurios raitomis neša mane iš čia.
- Ačiū, mažyle, kad pasakei, kas yra tie kutai man ant rankų, - linktelėjo dėkingas berniukas. - Dabar aš žinau, kad tai gyvatės. Labai dėkui!
Mergaitė nusišypsijo ir nusijuokė. Tada nusijuokė ir išaugęs berniukas.

Po kelių dienų degant kaimo laužui prie berniuko priėjo vienas iš senolių ir paklausė:
- Ei, vaiki, kas yra tie kutai ant tavo rankų?
- O ką tu regi, senoli?
- Tai didžiųjų vandenų bangos, - atsakė akimirką pamąstęs senolis.
Tada jis nutilo tarsi būtų susimąstęs, atidžiai dar kartą peržvelgė berniuko kutus, nusišypsojo ir tęsė, žvelgdamas berniujui į akis:
- Taip, tai didžiųjų vandenų bangos. O ten, pažvelk, mano prosenelio didžioji kanoja, kuria jis perskrodė tuos vandenis atplaukdamas į šį kraštą. Štai ką aš regiu.
- Dėkui, senoli, už tai, kad papasakojai, ką regi mano rankogalių kutuose. Aš nežinojau, kas jie yra.
Senolis ir paaugęs berniukas stipriai apsikabino ir tada senolis nuėjo į šalį paskendęs prisiminimuose apie tas didžiąsias valtis, kuriomis jo tauta atplaukė į šiuos kraštus.

Ir taip laikui bėgant kiekvienas kaimelio gyventojas papasakojo, ką jie išvydo jo kutuose, o jis vis dėkojo už jų pasakojimus. Visi, išskyrus tris senas moteris, kurios kiekvienąkart, kai tik pamatydavo berniuką, pradėdavo juoktis. Pagaliau viena jų užklausė:
- Kas tie virvagaliai ant tavo rankogalių?
- Aš nežinau, senole. Aš visad prašau, kad kiti man papasakotų, ką jie regi. Kaip manai, kas jie yra?
Senolės pasišnibždėjo akimirką tarpusavyje, o tada nusikvatojo:
- Mums atrodo, kad tai tavo sandalų raišteliai, nes mes matome, kad dabar esi be jų. O gal tiesiog kur nors suradai tuos raištelius. Ar ne?
Berniukas nuliūdo ir pamanė, kad ši pamoka yra didžiausia iš visų. Jis pakėlė kutus prie akių, apžiūrėjo juos ir tarė:
- Kodėl gi ne, senolės. Jei jūs regite tai, vadinasi, tai ir yra.
Trys senos moterys susilinkčiojo ir nuėjo į šalį.

Tačiau vieną dieną į kaimą atėjo didelė nelaimė. Ji atėjo greitai ir paslapčia, ir niekas nebuvo įspėtas apie ją. Jau daugelis numirė kaime, kol maža mergaitė, kuri pirmoji paklausė, atbėgo pas tą berniuką šaukdama:
- Ei, vaiki, privalai kažką nedelsdamas daryti! Skubėk, mūsų kaimas baigia išmirti!
- Bet aš nieko negaliu padaryti - senasis vaikis papurtė galvą:
- Ar gali išgelbėti mus?
- Ne! Kiekvienas turi gelbėti save, - jis vėl papurtė galvą.
- Kaip? - šaukė mergaitė.
Tada senasis vaikis nuplėšė kutus nuo rankogalių ir numetė žemėn:
- Pasakyk, ką tu regi, mažyle?
- Gyvates. Žavias ir nuostabias gyvates! - sušuko mergaitė.

Ir tai buvo tiesa. Dvi milžiniškos žvilgančios gyvatės rangėsi ant žemės. Jos pakėlė savo dideles galvas prie mergaitės veido iš prašnypštė:
- Lipk ant mūsų, mažoji dukra, ir mes tave išnešime iš čia.
Ji taip padarė ir išsigelbėjo nuo to pavojaus, kuris naikino kaimą.

Tada susirūpinęs atėjo tas pats senolis klausdamas:
- Vaiki, vaiki, kaip aš galiu išsigelbėti?
- Berniukas vėl numetė kutus senoliui prieš akis ir paklausė:
- Ką regi juose, senoli?
Senolis nurimo ir nusišypsojo:
- Didžiųjų vandenų bangas ir kanojas, kurios atgabeno mus į čia.

Ir tai buvo tiesa. Akimirksnu senasis vaikis ir senolis atsidūrė iki pažasčių jūros vandenyje šalia didelės valties. Berniukas padėjo senoliui ir jo visai šeimai įlipti į ją. Netikėtai milžiniška banga pagriebė kanoją ir ją nunešė tolyn. Senolis atsisuko ir pamojavo į kaimą grįžtančiam berniukui atsisveikindamas.

Kiekvienas, kuris buvo atėjęs pas berniuką, atėjo pas jį vėl. Ir kiekvieną kartą, berniukas primindavo, ką jie matė jo kutuose. Ir tų reginių dėka jie išsigelbėdavo - išnešami milžiniškų erelių, nuskraidinami žvaigždžių, nuplukdomi per krioklius, nunešami vaikščiojančių medžių ir kalbančių bizonų - visa tai atsirasdavo iš berniuko kutų.

Visi, išskyrus tris senas moteris. Jos atbėgo pas jį gręžiodamos rankas:
- Pasakyk, kokia magija išgelbės mus - kaip kad išgelbėjo kitus. Senasis berniukas priminė joms, kad jis nieko negali padaryti.
- Bet juk yra kažkokie burtuo tuose virvagaliuose ir dėl mūsų - jos neatlyžo.

Senasis berniukas papurtė galvą ir pariškė:
- Ne! Nėra mano kutuose jokių kitų burtų išskyrus tuos, kuriuos kiti įdėjo į juos. Visi burtai, kuriais pasinaudojo kiti, buvo jų pačių duoti. Aš tik priminiau jiems jų turimus burtus. Jūs nieko neišvydote mano kutuose, tad ir aš nieko negaliu duoti jums. Aš neturiu jokių burtų, kuriuos priminčiau jums.

Berniukas susirinko kutus nuo žemės ir vėl prisisegė prie rankogalių. Jo rankos pavirto galingais sparnais, o kutai plunksnomis - ir išskrido tolyn nuo gręsiančio pavojaus į tas vietas, kur gali būti saugus.

Jūsų miniatiūros

Kviečiami visus lankytojus savo pasakojimais pasidalinti su visais.

          Jūsų vardas: 
Jūsų el.pašto adresas: 
Jūsų pasakojimas:

                   

O čia yra jūsų pasakojimai:

sara(ikse) 2017 m. gegužės 26 d., penktadienis, 16:18:52
Labai idomu.

wkwximpd@gmail.com 2013 m. birželio 10 d., pirmadienis, 00:58:50
I truly like what you guys have a tendency to become up also. Such clever work and coverage! Hold up the amazing operates guys I've added you guys to my individual blogroll.

dhyttoinrzy@gmail.com 2013 m. birželio 4 d., antradienis, 14:40:09
The Solo has lengthy been deemed the official Pc igaming headset in MLG (Huge League Game playing).

dzlmidvjql@gmail.com 2013 m. birželio 2 d., sekmadienis, 14:29:50
So what is Breast Enhancement Photo actually about? These report includes some intriguing information about Breast Enhancement Photo--info you may possibly use, not only the old material they used to let you know.

Mande 2012 m. sausio 3 d., antradienis, 09:05:50
At last! Somoene who understands! Thanks for posting!

Hm... 2008 m. lapkričio 22 d., šeštadienis, 15:28:40
Temos daug kartų pasikartojusios (pas daugelį), tačiau neatrodo,kad būtų kopija....

kantuzits 2000 m. rugsėjo 1 d., penktadienis, 09:05:47
taigi cia is vienos kastanedos knygos.... :\
bent jau autoriaus varda paminet galejot

 

 
   

Fantastikos skyrius
Poezija ir skaitiniai
Strugackiai. Narcizas
V. Nazarovas. Žaidimas mirtingiesiems
S. Alenas. Viešas pasmerkimas
P. Kopylova. Raudonos burės ir pilka mašina
E. ir I. Chaliai. Gyvenimas vietoje gyvenimo
Edgaras Alanas Po. Kažkokio Hanso Pfaalio nepaprasti nutikimai
N.Chrapovas, A.Sapunkovas. Trimurti
Dmitrijus Kolodanas. Sistemos sutrikimas
B. Rudenko. Medžioklė su licenzija
Žozefas Anri Roni. Žemės žūtis
Lietuvos fantastikos klubai
R. Aberneti. Atžala
Vartiklio naujienos
Mitologijos puslapis
NSO svetainė