Salomėja Nėris

Apie autorę  >>>>>

    Vėjas

   Vėjas, oi, vėjas!
   Vėjas ir vėjas!
   Plaukus paleido ir apkabino,
   Ir išbučiavo veidą, krūtinę.

   Rudens aguoną -
   Lapą geltoną
   Į mano plaukus slapta įpynė. -
   Rudenio meile dega krūtinė.

   Lėkti ir lėkti!
   Ir nepasiekti...
   Akys užmerktos, juokiasi veidas. -
   Neša ir supa vėjas palaidas!


    Gyvenimo giesmė

   Gyvenimas mano - vėjas palaidas!
   Kaip sakalas skrieja per tyrus laukus.
   Gyvenimas mano - pavasario aidas.
   Gyvenimas mano - tai sapnas klaikus.

   Aš myliu gyvenimą - jauną, ugningą,
   Kaip myli pavasarį lauko gėlė!
   Aš myliu gyvenimo džiaugsmą aistringą, -
   Stipriai - kaip jaunystė temoka mylėt.

   O žeme, o motina mano brangioji!
   Mielai tu puošiesi žiedais ir krauju. -
   Jei burtus tavuosius pakeistų man rojum,
   Tai būtų ilgu man, ilgu man be jų!

   Aš myliu tave, gaivalingas pasauli!
   Gal būt kaip žvėris tu mane sudraskysi? -
   Vis tiek - aš ir mirsiu šypsodamos saulei,
   Ir saulė degs mano akyse!

   
    Pabučiavimas

   Pabučiavimas tavo buvo karštas ir
          trumpas,
   Ir kaip žaibas staigus, ir svaigus
          kaip naktis-
   O galinga pagunda! - Ir šventieji
          suklumpa...
   Pabučiavimas tavo - pavogta
          kibirkštis.

   Negaliu aš pamiršti tų įkaitusių
          lūpų -
   Jos išdegino žymę lig širdies
          gilumos!
   Ir beprotišku svaiguliu mintį užsupo -
   Ji kaip vergė prie tavęs dieną naktį
          rymos.

   Ne gyvatė įkando - karštos lūpos
          bučiavo!
   Ligi kaulų nusmilko šiurpulinga
          šalna -
   Negaliu aš pamiršti... Nes žinau, kad
          ir tavo
   Visos mintys ir aistros - bendro
          laužo liepsna!

Jorma Etto. Suomis (ir kt.)
Kazys Bradūnas. Eilės
L. Devita. Atsižadėtos istorijos
Alfonsas Andriuškevičius. Iš "22-ių naujų eilėraščių"
Bernardas Brazdžionis. 'Aleliuja ir Hosanna' ir kt.
Donaldo Kajoko 'Slaptasparnis'
Bronius Mackevičius. Purienos ir kt.
Kinų literatūra po Kultūrinės revoliucijos
Dorotė Parker. Nieko tokio aš nedariau
C. Lewis. Didžiosios skyrybos
Vlado Braziūno eilės
K.Plankas. Pristatymas ir eilės
Riiti Jokomicu: Musė
Skaitiniai, poezija ir fantastika
Lietuviskos vizijos
Vartiklis