Stasys Stacevičius


   Duona

   III

 Myli ar nemyli. Mini mirtį.
 Grįžta iš laukų. Po vieną. Dviese.
 Į aruodą gilų - nieks negirdi -
 amžinybė pila tamsą, šviesą.

 Myli ar nemyli. Paaukotas,
 gal Marijai, grįžta iš durnyno.
 Daug šviesos ir daug tamsos aruoduos
 kasdieninei duonai, kasnaktiniai.

 Mylim ar nemylim. Lūžta medis.
 Suanglėja vakaras raudonas.
 Tyliai - net negirdim patys -
 pjauname ir vėl pamirštam duoną.

   Nežinia

 Lyg pateptieji
 šviesūs knygnešiai
 aidžios nakvynės
 priešpiliuose ieško,
 o žada mums
 kelionių bei šviesos
 Istorija,
 ne nuo manęs pastojusi.

 Susibara Perkūnai aštuoni
 ir jų vienintelė
 sesuo Perkūnė -
 ir neįžiūrime,
 kas kalvoje
 sūpuokles
 arba kartuves sūpuoja.

 Lyg pasmerktieji
 blyškūs knygnešiai
 pigios nakvynės
 užkampiuose ieško,
 ir nežinau:
 gimdys
 ar negimdys
 Istorija,
 nuo slibino pastojusi.

   Paskutinėj

 Nebuvėlės dykvietės vėjas?
 Nebuvėlio miesto pašvaistė?
 Vėtrungė virš kapinių?
 Perkūnės atsiminimai?
 Paparčio atsiminimai?
 Patriarcho sapnai?
 Astronomo sapnai?
 Atsivėrusi lokei erdvė? --

 ---------------------------

 Paskutinėj lietuvių knygoj,
 ugnies nešamoj dangun?O dabar kviečiu paskaityti H.Hesės eilėraštį
Czeslaw Milosz. Ulro žemė
Juozas Tysliava. Verkiau, kaip vaikas
W. Szymborska. Eilėraščiai...
Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis
Vartiklis