Jonas Jakštas

   Laisvė

  Užmuškite paukštį -
  čiulbėjimas liks.
  Užmuškite balsą -
  tylėjimas liks.
  Užmuškite tylą -
  alsavimas liks.
  Užmuškite jėgą -
  užuojauta liks.
  Užmuškite džiaugsmą -
  liūdėjimas liks.
  Užmuškite meilę -
  tikėjmas liks.
  Užmuškite viltį
  iliuzija liks.
  Užmuškite žodį -
  judėjimas liks.
  Užmuškite mintį -
  gyvenimas liks.
  Užmuškite laisvę -
  ir nieko neliks.Vis tiek ateis pavasaris...
Bronius Mackevičius. Purienos ir kt.
Juozas Tysliava. Verkiau, kaip vaikas
Vienuolyno kapeliono pasakojimas apie gaidį ir vištą, Šantiklerą ir Pertelotę
Via est vita; Užmaršties upė
Sofija Maidanskaja. Eilės
Džalal ad-Din Rumi
Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis
Vartiklis