Jonas Jakštas

     Laisvė

    Užmuškite paukštį -
    čiulbėjimas liks.
    Užmuškite balsą -
    tylėjimas liks.
    Užmuškite tylą -
    alsavimas liks.
    Užmuškite jėgą -
    užuojauta liks.
    Užmuškite džiaugsmą -
    liūdėjimas liks.
    Užmuškite meilę -
    tikėjmas liks.
    Užmuškite viltį
    iliuzija liks.
    Užmuškite žodį -
    judėjimas liks.
    Užmuškite mintį -
    gyvenimas liks.
    Užmuškite laisvę -
    ir nieko neliks.Bronius Mackevičius. Purienos ir kt.
Juozas Tysliava. Verkiau, kaip vaikas
Vienuolyno kapeliono pasakojimas apie gaidį ir vištą, Šantiklerą ir Pertelotę
Via est vita; Užmaršties upė
Sofija Maidanskaja. Eilės
Džalal ad-Din Rumi
Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis
Vartiklis