Angelina Zalatorienė.
Susidraugaukim...

Angelina Zalatorienė išleidžia jau ketvirtąją savo knygą "Susidraugaukim". Ji pratęsia ankstesniųjų knygų: "Laiko sauja" (paskaitykite ištrauką iš jos apie skaičių septyni ir "Nėra negali būti" (paskaitykite ištrauką iš jos įžangos).

Kad geriau suvoktumėte autorės pažiūras, siūlome interviu su ja (iš knygos "Nėra - negali būti"), o taip pat perbėgti per jos Zodiako eilėraščių ciklą...

Nepraeikite pro šalį - tai bus tikrai nuostabi knyga Kalėdinei dovanai.
Kartu - su netrukus pasirodysiančia jos eilėraščių knyga...

Angelina Zalatorienė. Susidraugaukim

angelina@takas.lt

SUSIDRAUGAUKIM
arba
III-oji LAIKO SAUJOS dalis.

Kam prisirišti prie laukų, namų ir daiktų? Turtas žmogų ne išlaisvina, o sukausto. Tą, kuris šio to turi, nuolat kankina netekties baimė. Nereikėtų pamiršti, kad mirusiojo marškiniai be kišenių.

NUSKINTA DIENA

Lyg elnio užkliudytas
akmenėlis
Žvali diena
nukrito į bedugnę.
Kažkas nuskynė
baltą laiko gėlę
Ir nusviedė
į amžinybės ugnį.
Į laiko liniją -
dar vienas taškas.
Skaičius taškų,
deja, baigtinis.
Kai linija
pasieks bedugnės kraštą,
Kris žalias akmenėlis.
Paskutinis.
Kris iššūkis -
sugrįžti ar negrįžti.
Sudegti saulėj
ar sustingt žeme.
Jeigu Perkūnas
žalią kardą švystels,
Gal Paukščių takas
pasakys:
- Eime...

           A. Z.
Angelina Zalatorienė. Susidraugaukim

PIRMASIS ŽODIS

Jis švelniai apglėbė pečius, paglostė veidą, šiauštelėjo plaukus ir ėmė kažką šnabždėti į ausį. Nieko nesupratau. Jutau tik šiltą švelnumą. Buvau lyg šilku apvyniota nuo galvos ligi kojų. Šiame švelnumo kokone ištiesiau rankas ir ėmiau suktis ratu. Staiga suvokiau, ką jis pasakė:

- Susidraugaukim,...gaukim,...aukim.

- Susidraugaukim? Bet...

- Draugaukim, aukim - kartojo išdykėliškai.

- Tu išdykauji, o mes net nesusipažinome kaip įprasta. Kas tu? Iš kur tu?

- Esu raudonplaukis Pietų Vėjas. O tave aš pažįstu. Tu esi žaliaakė Žemės Moteris.

- Nesu aš tokia greitakojė kaip tu,Vėjau. Kokia tau nauda iš mūsų draugystės?

- Didžiausia nauda - pati draugystė.Tu lauk manęs. Mano namai - Pietūs. Aš tau atnešiu žinių iš savo šalies.

- Gerai, atlėk, raudonplaukiVėjau. Tu toks šiltas ir jaukus. Tu neši Žemei šiltą lietų. Ir viską augini.

- Žaliaake Moterie, galiu tave daug ko išmokyti. Aš tave lydėsiu raudonuoju Pietų Keliu.

- Mokyk mokyk. Nuo ko pradėsim?

- Pirmiausia išmokysiu džiaugtis tuo, ką turi dabar. Džiaugtis kiekviena diena. Šia akimirka.

- Kokia nuostabi diena. Džiaugiuosi, sauliaaki mokytojau.

- Iš tavo minčių išvaikysu nerimą dėl rytdienos.

- Dėkui. Atimk nerimą iš mano minčių.

- Iš tavo širdies ištrinsiu liūdnus prisiminimus.

- Ištrink visą praeitį

- Pietų Kelyje nėra nei ateities, nei praeities.

- Ką rasiu juo eidama?

- Tik šią dieną. Vienintelę.

- Mano darželyje lelija ir erškėtis žydi tik vieną dieną.

- Ta diena yra amžinybė. Žydėjimas – tai diena, praleista laisvėje.

- Kas yra laisvė?

- Laisvė yra buvimas be praeities ir ateities.

- Tik jūs, vėjai, mokate gyventi laisvi, be namų, be ateities ir praeities, prie nieko neprisirišę. Žmogus to nemoka.

- Ir žmogus gali išmokti. Kiekvienas. Ypač moteris. Būk laisva, žaliaake moterie.

- Vadinasi, tavo Kelias veda ne ieškoti, bet prarasti.

- Pietų Kelias moko atsikratyti sunkiausios žmogaus naštos - praeities.

Juk jau nėra vakarykštės dienos. Ji sudegė. Pietų Saulėje.

- Kaip vienadienis žiedas?

- Tu vakare nuskink dieną kaip leliją. Ir džiugesio pilna nueik į naktį.

- Ar rytą vėl pamatysiu tave? O gal sutiksiu tavo brolius?

- Kada nors susidraugausi ir su mano broliais.

- Kokie jie? Papasakok.

- Vakaris - Mėlynasis Vėjas, kartais net juodas. Tai Žemės ir kūno Vėjas.Jis veda žmogų susipažinti su mirtimi, susitikti su ja akis į akį ir išmoko mirties nebijoti. Ir Saulė miršta vakaruose. O Rytuose vėl prisikelia. Šiaurės Baltasis Vėjas veda proto ir išminties keliu, o Rytys - geltonas, labai tvarkingas ir blaivus. Šis Vėjas turi ryšį su Aukščiausia Dvasia. Jis apšviečia žmogų ir impulsu pažadina vidinį žinojimą. Aš - Pietys esu emocijų Vėjas. Mes draugausime, kol tu tapsi lengvesnė už baltą debesėlį. Kol išgersi pilną taurę Saulės.

- Ir pasidarysiu panaši į tave, išdykėli?

- Tapsi maža saule. Jeigu tikrai norėsi.

- Noriu.

- Vien tik pokalbiai yra beverčiai.Yra tik vienas būdas mokytis - pačiam įeiti į visa tai, prisiliesti prie to. Stovėk veidu į Pietus. Ženk pirmąjį žingsnį Pietų Kelyje. Iki.

Švelniai glustelėjęs Vėjas nuskrido tolyn. Nespėjau nė padėkoti už draugystę. Ilgai stovėjau lyg sapne. Sumišusi ir laiminga. Kai pakilau eiti, prie kojų pamačiau baltą leliją. Nuskintą.

Diena pasibaigė.


KELIOLIKA IŠMINČIŲ PATARIMŲ
ŽMONOMS IR VYRAMS

7 TEZĖS MOTERIMS:

Pirmoji. Visi vyrai iš moters laukia švelnumo. Viršininkų kiekvienas ir darbe turi. Būk švelni.

Antroji. Neprieštarauk dėl menkniekių. Verčiau kovok ir laimėk svarbioje vietoje. Išmok tai atskirti.

Trečioji. Nepersekiok. Persekiojameji ima bėgti ir slapstytis.

Ketvirtoji. Neužmigdyk vyro medžiotojo instinkto, palaikyk įtampą. Būk nenuspėjama.

Penktoji. Ko tu iš jo tikiesi dieną ir naktį - aiškiai pasakyk, pamokyk, patark, kad jis suprastų, kokio jo reikia jums abiems. Ypač sekse.

Šeštoji. Domėkis jo tarnybiniais reikalais, suprask, įsiklausyk, bet nesikišk į juos.

Septintoji. Nebūk jo ir vaikų verge. Vergės jie negerbs, bet pradės jai komanduoti.

VIENUOLIKA ĮSTATYMŲ VYRAMS:

Pirmas. Nemeluok moteriai. Vis tiek įkliūsi. Vieną kartą praradęs pasitikėjimą, praradai jį visam gyvenimui.

Antras. Neprievartauk. Moteris ir taip žino, kad tu fiziškai stipresnis. Ramybe ir švelnumu laimėsi viską.

Trečias. Nekomanduok. Šeima – ne tarnybinis kabinetas. Čia nėra nei viršininkų, nei pavaldinių.

Ketvirtas. Nepriekabiauk, o padėk moteriai buities darbuose, kurie atima daug laiko, o nėra ką parodyti ir "įdėti į lentynėlę".

Penktas. Apgink moterį, kai ją kaltina ir puola tavo giminės. Net jei ji neteisi. Tik nuo tavo pozicijos priklausys jūsų vienybė ir santykiai su giminėms ateityje.

Šeštas. Būk visada natūralus ir logiškas.Kvailiausiai atrodo tas "džentelmenas", kuris "apšokinėja" šalia žmonos stovinčią jos draugę, o žmonai pamiršta paduoti paltą.

Septintas. Nesimylėk su moterimi, jei ją neseniai įžeidei, esi girtas, nesiprausęs, kai sklinda blogas kvapas iš tavo burnos. Nesimylėk, jei planuoji malonumą tik sau vienam.

Išmok valdyti dauginimosi instinktą. Tai svarbiau nei valdyti departamentą.

Aštuntas. Įsiklausyk į moters jutimus, perspėjimus.Šiandien atrodanti "nesąmonė" rytoj gali virsti nepataisoma realybe.

Devintas. Gerai įsidėmėk ir kitam pasakyk - vyras nėra svarbesnis už moterį.Tu negali pakęsti, kai tave pažemina kitų akyse. Tai kodėl taip dažnai žemini savo gyvenimo moterį?

Dešimtas. Neužgniaužk savo emocijų, neslėpk skausmo, ašarų, širdgėlos. Nesigėdyk jausmų.
Ankstyvas infarktas - ne didvyriškumas, greičiau atsakomybės stoka.

Vienuoliktas. Vaikai – arčiausiai jūsų esantys veidrodžiai. Nebūkite naivūs: vaikai mato nematydami, girdi nesiklausydami, jaučia nežinodami. Įsidėmėkite: veidrodžiai nemeluoja. Veidrodžiai - nepakaltinami.

P.S. Nepriekabiaukite, kad jums parašiau keturiais įstatymais daugiau nei moterims. Įtariu, kad aš jus vis dėlto myliu.