Trys sukūrimo akmenys

Quirigua steloje įrašyta data 13.0.0.0.0 (arba Rugpjūčio 15 diena 3114 m.pr.m.e). Šis senovės paminklas sako mums, kad Besipliuškenantys dievai pastatė tris Sukūrimo akmenis. Buvo manoma, kad, gal būt, jie tėra žvaigždės danguje, tačiau, gali būti, kad yra ir žemėje.
Pirmasis, esantis Penktajame Dangaus Name, vadinamas Jaguaro sosto akmeniu (utz'apva tun uti Na Jo' Čan Džiks tz'am? tun-a)

Įdomi detalė apie šiuos luitus yra tai, kad kiekviename skyriuje skiriasi dievo galva.

Pirmajame dvi galvos. Tai seniai, iš kurių pirmasis su jaguaro ausimis ir akimis, virš sosto iš juodų (nesuterštos kilmės ženklas) kaulų. Kita su veidrodžiu viršuje, geliančiu geluonimi nosyje ir iš burnos lendančia žuvimi - ūsoriumi. Ausis tarsi kablys primena fontaną. Iškart žemiau du diskai ant kreivės, kaip onikso vazoje. Tai gali reikšti su vandeniu susijusį žvaigždyną.

Kitas akmuo vadinamas Ek'-Na-Yaks(?) arba Žemiškosios Gyvatės Sosto akmuo. Apatiniai du ženklai yra 'ka' ir 'ma', tačiau nesujungti su 'kab'. Manoma, kad visa ženklų grupė skaitoma 'lakam', tačiau net ir tada yra problemų verčiant.

Kitoje luitų grupėje yra trys galvos. Viršutinė su šakotais dantimis tarsi žuvis-velnias (čia vadinama gyvate), - panašūs keisti dantys yra Seibalo steloje 13. Žemiau irgi senis su veidrodžiu, užtūpęs ant sosto iš medžiagos ritinių. Sosto dešinėje yra bezdžionės galva su tokiais pat dviem diskais ant kreivos linijos. Bezdžionė pas majus buvo Šiaurinė žvaigždė. Tad šių dviejų sostų vieta galėtų būti kažkur šiaurėje.

Trečiame luite yra frazė "ival uti k'al tun Na Itzam(ji) ja' tz'am? tun, ival uti k'a čan Yaks Oks Tunal", kuri verčiama: "kai tai atsitiko, ji laikėsi ant akmens, Na Itzamji, vandens sosto akmens Uždarame? Dangus, Pirmoji (arba Žalia) Širdies vieta"

Trečiojoje grupėje ta pati bezdžionės galva su gyvate normaliais dantimis. Sostas irgi iš juodų kaulų ryšulio.

Ten taip pat yra frazė "tzutzi oksladžum pi, ukaji Vak Čan Adžau" arba "baigėsi tryliktas Pi dėl Pakėlusio Dangų valdovo". Besipliuškenantys dievai užbaigė savo misiją įkurdami tris sostus žemėje ir danguje. Vienintelis kitoks personažas yra "Vak Čan Adžau", vaizduojamas žiurkės veidu. Žiurkė dera prie juodų [žiurkės] kaulų vaizdų kituose dviejuose sostuose. Reikia ieškoti [žiurkės kaulų] valdovo, pakėlusio dangų. Tai galėtų būti žiurkės širdies Šiaurės dievas.

Šiaurinis miestas galėtų būti netoli Popcateneplo, nes Popo turėjo vandens sostą, žinomą kaip Tonohtitlano miestas Tekskoko ežero viduryje. Šalia Tonohtitlano buvo vietovė Kslalteloko arba "žiurkės širdis" (dabar Meksiko miesto geležinkelio depas. Pavadinimas dabar tariamas Tlalteloko ir jame anksčiau buvo didelė šventykla dievui Huitzilopochtli). Visi šio miesto miesto valdovai vilkėjo žydromis mantijomis su išsiuvinėtais kaulais.

Papildomai skaitykite:
Majų krašte
Vartai į majų mirties karalystę
Rio Azulas – prie upių kelio
Janas Ščepanskis. Majai
Pasaulio tvėrimo mitai (Amerika) - 3 dalis
Peru iki-ispaniškas paveldas
Baltojo dievo pasirodymas
Popul Vuh: majų šventoji knyga
Filipinų tvėrimo mitai
Po majų piramidėmis
Laiko ciklo pabaiga
Zep Tepi - pirmasis laikas