Your opinions

Rašykite savo nuomonę - kas patiko ir kas ne, apie trūkumus, pastebėtas klaidas ir t.t. Viskas dabar priklauso nuo jūsų geronoriškumo ir noro aktyviai bendradarbiauti.

"Vartiklio" redaktorius


2009 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 09:57:31
Pašalinės mintys...
Vienu žodžiu savo pasirodymu dievui tikrai labai daug informacijos duosiu.
Tai va.
Pašalinės mintys. Na jo jos būna įkyrios bet nereikia į jas kreipti dėmesio nes tai pašalinės mintys...
Turbūt dievas buvo susidomėjęs kas yra tos pašalinės mintys. Na nesvarbu viską išsiaiškinsime kas jam neaišku.

iksė 2009 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 09:53:52
Vienu žodžiu esu dieviškoji mintis. Pirmas mano pasirodymas buvo kai man buvo 23 metai. Na ir sekantis bus po keturių dienų tai yra kai man bus 63 metai. Štai ir visa lygtis9 na nebutinai be galo tiksliai tie metai turi būti bet imtinai tai visoms dieviškoms mintims būtent tokia salyga absoliučiai į viską atsižvelgus( į visus kraštus ir kraštutinumus atsižvelgus ir be abejo į visas normas)).
Tai tas dievas gal jau senų senovėje gavo mano tą atsakymą tik kol pati tai suprasiu nesmantai dar nė neprasidėjo, begales metų kolas vient tik laukime. Bet įomiai čia.
Na o paskui gaėsiu taip sakant pasirodyti prieš tą savo dievą ir viską jam išaiškinti nes antras minties pasirodymas yra esminis. Bet būtinas buvo ir pirmas ka pastebėtų kad atkreiptų demėsį ir kad auktų. Antropasirodymo. Tad aš kaip tas kelrodis šviturys... kaip parodysiu taip jau ir bus sukurta...manau kad rodysiu pakankamai tiksliai nes ir pati prieš save esu be galo tiksli. Nors šmonės tuo abejotų bet tai juk ir yra tik pašalinėsmintys...

2009 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 09:37:52
Na ir tame kažkur tai vidurkis yra. kaip kiti sako duok penkis( viena diena dešimt dienų). O dabar apskaičiuokite penkis. va nuo čia ir prasideda visai naujos taisyklėskai alijama per pusę senomis taisyklėmis nesivaovaujama...

su fantastikos dalele... 2009 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 09:36:34
Tad gai būti kad viena diena yra lygi visai dešimtčiai metų. Vat ir raau visą pagreitį.na visą savo pagreitį. man tiesiog reikia tai žinoti kadkitą kartą kad ir kur bdama neapsirikčiau su laku ir atakuojama žmogaus visa viską labai tiksliai pasakyčiau ir neišsiduočiau iš kur aš bet ir viską tiksliai atraportuočiau. nataip. Ka nebūtųiš vis prie ko prikibti. Užtad visokių tokių smulkmenų žinojimas yra be galo svarbus. Paskuijos parodys savo veidą ir tada bus labai geriai kad tai žinau. Tada be kliūčių galėsiu eiti ir neapsirikti. Net niekas manęs neseks nes tiesiog nenusišnekėsiu( šizofrenikai yra sekami, nes nežinia kas jie yra...).
Vienu žodžiu viena diena prilygsta dešimčiai metų. tiek daug per dieną galima nuveikti. Be to galima ir atvirkščiai. galima turėti tik vieną dieną o pasižiūrėjus žiūrėk kad dešimt metų pragėjo. Vienu žožiu ką turi gali vartyti kaip nori...

2009 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 09:30:29
Dar apie savo pačios kūrybą teks pagalvoti. kada ta antra mintis pasirodys.
Tada antroji kažkaip viską išsamiai pasako. Bet tiesiog taip būna pasirodo pirmoji mintis. Ir yra žinoma kad ji tik pasirodo ir dingsta. Kuriam laikui. reikia tada laukti kada pasirodys ta pati mintis antrą kartą, nes kai antrą kartą ji pasiroo tada viską išsamiai ir detaliai išaiškina. Štai kame reikalas. okių būdu vis arčiau tiesos einama. Tad po kelių dienų ir antroji mintis pasirodys. po kelių dienų.
O žmogaus maštabais tai būtų kad antroji mintis pasiroo tik po keturiasdeįimties metų. Štai ir visas skirtumas. Vadinasi imkim mano mintis antrą katą pasirodys po keturių dienų. O aš kaip žmogus pasirodysiu tik po keturiasdešimties matų. Štai ir visa tiksli formulė. tiksliau neįmanoma tokiomis sąlygomis. Reikia taip vadovautis.

2009 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 09:27:03
Kad ratais yra šokama tai kas be ko. Kada grįžtama pas dievą tada ir teks šokti, kaip tie kad ukrainiečiai ar ir baltarusiai šokdavo. Iš to išsisukti neįmanoma. Tiesiog savo teks atšokti. Tad susikibę už rankučių ir šoksime. šoksime ir šoksime ir nuovargio nejausime nes taip ir reiks šokti.

2009 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 09:19:57
Nušvito mintis kad kuriu pati save ir dingo. Bet ta mintis gryš. Nes iš pradžių mintys man visad pasirodo. paskui jos dingsta dingasta tam kad dar kartą pasirodyti vėliau tik jau stipresniame pavidale, tokiame užbaigtiniasmiame. Na matyt ir aš pati kaip ta mintis kuri pasirodė ir dingo ir paskui tik senatvėje kai bus laikas labai stipriemia pamidale pasirodys. žmonės irgi kaip tie spagečiai vienas per kitą eina dievo ausyje. Be to labai prasmingi yra tautiniai senovinaii ukrainiečių šokiai. Tie visi rateliai irtaip toliau. tai be galo gili prasmė. mes ir po mirties taip šokame dievo ausyje. mes tiesiog esame priversi šokti ir niekur nesidėsime. Tiesiog šoksime taip jau bus. Panazius ratelius kaip kad ukrainiečių tautiniai šokiai.
Net manau kad ukrainiečiai žino ką daro. Gal net tiesiogiai susiję su dievu ir atėję dar kartą iš ten9 na kurie šoka senovinius tautinius šokius). Tame ir yra visa mintis.Be galo daug žmonių iš kaimo ar iš kažkur nesvarbu, bet jie visi šoka rateliais šoka šoka ir šoka ir net nėra minties pabėgti iš to ratelio...

2009 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 09:10:41
Ir kiek daug brodo permastyti reikia kad kažkas tai išsigrynintų. Ir tam niekad nėra galo. Dabar po tos savo aštuoniukės ir tuneliu tuo lanku( ne per tariamas skyles o tariamoje pačioje linijoje...).
Na geriai. Mintis išsigrynino...Pala pala dabar supratau kad tiesiog pati save kuriu nuo pradžių kad neturėčiau genų. kad pati sau būčiau genas ir kad pati sau savo labai stiprią apsaugą turėčiau... Nes žinau kaip žmonės manęs bijo ir mano žvilgsnio tik su tėvu kažkas nesveiko yra vient dėl to kad jo šventas įsitikinimas yra kad aš esu jo vaikas. Tai per tą šventą įsitikinimą jis nejaučia pasaulio ir lipa man ant kulnų. Tiesiog kūdiks vistykluose esu ir viskas. Todėl esnat tokiems visokie skirtumams viską supratau ir tiesiog pradėjau kurti save nuo pačios pačių pražios. Paskui atseit tai pajausiu kaip galų gale tvirta kaip uola pasidarysiu o ne minkšta kaip šūdas. Tiesiog kai bus baigta tada ir suprasiu ką pati dariau...Pačiam gamybos procese galima ir nieko nesuprasti nes tai labai atsakinga ir svarbu.

2009 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 09:03:16
Tai kad jis to pačio mastymo nežino. Radau tą tunelį. Tą aštuoniukės tunelį( nes pirma pastebėjau aštuoniukę, tik vėliau išvydau tunelį....). Tai čia mastymo principas kurį pati sau labai bijaijau atverti prieš tėvą bet viskas susirišo jis tiesiog to mastymo principo nežino. Na dabar nežinau kur toliau eisiu. reikia palaukti. Nes visad kažkur tai toliau būna einama ar net surišama į didesnius susisiekimus( ne vient tik vieną kelią bet būna daug kelių persipinimų). Reikia palaukti kol kas ką pasakys( galvoje, žinoma, ).

2009 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 08:57:48
Šiaip su tuo gyvenimu dar labai ilgai nieko gero nebus. Geriau išvis negalvoti. Vistiek nieko nebus. Tiesiog eiti kaip pakinkytui arkliui ir viskas...

to xxx 2009 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 08:49:52
Gyvenimo nebijau.
Be to gyvenimui melė yra ir visai ne iš baimės. Jei taip kalbi tiesiog niekad nematei gyvenimo. Tau net nesuprasti. O baimę jei turiu( bet tai ne baimė o pasišlykštėjimas, tik pasišlykštėjimo simptomai įtin panašūs baimės simptomus)tai vėl mano nuosava moralė, kad būtent kažkokį tai gyvenimą mylėjau. Iš tos meilės savo gyvenimui kokį mylėjau( turėjau) ir atsirado baimė ir pagarba.
Na negaliu aisti pagal svetimas moralės ( tėvo) taisyklės. Nes tai man absoliučiai svetima. iš pagarbos savo gyvenimui kokį turėjau. Net kad ir atėmė neimsiu šakti pagal jo taisykles niekada nes ne tokį gyvenimą mylėjau ir gerbiau.

2009 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 08:45:55
Man net galvoj aštuoniukė susisuko...
Bet išrišimo kaip nėr taip nėr...

xxx 2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 22:19:23
Meile gyvenimui - tik is baimes...

2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 22:03:39
Parasčiausiai turiu užbaigti visas savo smegenis. Tol kol yra ką mastyti tol ir priklausau tėvui. o kai jau absoliučiai visais laipteliais būsiu pakilusi ir daugiau jau į smegenis visiškai niekas netilps ir jos ims ir pačios pasakys gana nmes jau perpildytos jau visiškai visą tisą žinai. Nu tada būsiu aisva. bet kokia ten ta tiesos pabaiga gali būti.Na su tiesiog pabaiga tiesiog šiek tiek irgi sudėtinga yra. Bet vistiek reikia be galo daug mastyti kad tai supasčiau ne kokiais trisdešimčia procentų o visais šimtu procentų kad kiekviena mano lastelė galų gale suprastų kad tai pabaiga kad galų galevisostemos jau išnagrinėtos ir nėra reikialo ta prasme save dar ir toliau kankinti. o kolkas matau kad temos dar nesibaigia, be to kaip sakiau jaučiu augančius laiptelius( kažkokio tai naujoviško statymo, kukių anksčiau niekad neturėjau( nors turėjau unikalių mechanizmų kokių žmonės nė neturi tai prilygtų ir raketai ir skraidančioms lėkštėms na tiesiog kaip jums tai absoliuti psichikos vantastika( na net nepraėsi aiškinti nes nė velnio nesurastite to ko patys neturite ir niekad neturėsite)). Vienu žodžiu neįskaitant turimų vidinių stebūlų kurių žmonės neturi, kad atlaikyti žmonių spaudimą dar augiau stebūklų prisikurs, t.y. jau jaučiu naujoviškos statybos pradžią. Nes nepakanka kelis tebūklus turėti. Norint ištverti žmogų reikia be galo daug stebūklų vidinių turėti vient kad ištverti žmogų. tad net su savo stebūklais buvau labai per prasta. tad tų vidinių stebūklų turiu turėti kurkas daugiau ir kaip manau tai jau ir kuriasi. Tas visas susikūrimas irgi bus be galo naudingas nes manau kad gyvenimų yra daug vadinasi yra dėl ko tobulėti. tad tų vidinių stebūklų turi būti būtent tiek kad jie leistų ištverti žmogų ir jo tą charajterį. Ir viskas tada bus nuostabu. Ačiū bet ir praeitų unikumų turiu nepamesti nes jie kur kas naudingesni negu kad tik prisitaikyti prie žmogaus. Prie žmogaus nėra visų svarbiausia prisitaikyti tai svarbu tik tiek kad ir savo pradinių unikumų neprarasčiau.

2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 21:46:26
Vienu žodžiu be galo sunkaiai išmastomos temos. Nieko negaliu padaryti kad is man save visdėlto įkišo nektino kašmaro pavidale. Bet teks mastyti ir mastyti. Vistiek ta pktvasia atsikratysiu. Tiesiog psichikšai visiškai viską rikia išmastyti ir iki galo save iškankinti bet pagrystai kad visas darbas būtų be galo švaiai atliktas. ir kai švara išsišvarina nu tada kaižkaip pačios smegenys ir suvokia tam jau pabaiga tai jau galų gale išmastyta. Nors be galo sudėtiga ir be galo sunku. Tiesiog be galo sunku. Jaučiu kaip laipteliiai po puslaiptį kaip kyla kaip kyla kaip auga. ir tam augimui nebus pabaigos...

2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 21:43:16
Vienu žodžiu labai sudėtinga tema bet bandysiu mastyti.Be to žinau kad man neleižia gyventi. kad turiu elgtis tik pagal vieną logikos stereotipą. ir patį kvailiausią netgi pasakyčiau. kas man nebūdinga. bet taip turiu elgtis jei nenoriu be galo baisių košmarų su savo tėtušiu. Vienu žodžiu kvailai elgiuosi kad išvengti košmarų. nes neradau kaip galima būtų išnarplioti viską suprasti ir neturėti košmarų...

2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 21:33:47
Kai myli tai jau sakyti nieko nereikia. Mylimas negali to nejausti. ...Arba ivertina arba ne...
O meilė gyvenimui gal tai jau ne meilė? A?

ko vertas gyvenimas... 2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 21:32:41
Vienu žodžiu tą mntį išanalizavau. Ta mintis apie tai kad negalima mastyti ir negalima suprasti. Tai tą mintį supatau. Bet aš ir nesiruošiau apie jį mastti ir jį suprasti. Vienu žodžiu vienuolikos metų kankynės pakako tam kad suprasčiau tą mintį. Bet negalima su tėtušiu kalbėti nes negalima mastyti ir negalima to suprasti( net nesvarbu ką galvoje turėjo pats tėtušis tai sakydamas net nesvarbu kad jis nesuprato kad būtent pats apie save kalbėjo). Viską supratau. tad pakilau dar vienu laipteliu aukštyn išsilaisvinimo link.
Bet tam tar nepabaiga. Nes žinau kas yra tikra laivė nes esu ją turėjusi, užtad ir žinau kad tai dar ne pabaiga kad dar labai daug žodžių teks pereiti ir daug kančių kol gaų gel visiškai išsilaisvinsiu ir tik tada suspėsiu pagyventi. bet man gėda gyventi kol tėvas yra gyvas, Vistiek bė galo gėa. galėčiau gyveti tik tada kada žinočiau kad jis viviškai nemasto ir jo visiškai nėra. taa jau gyventi gėa nebūtų. ir tik tada pirmą kartą būčiau gyva tiek ilgai ėjusi link to ir nieka negalėjusi pasiekti to. ir niekad negalėjusi, - gyventi... Jausdavausi tokia pažeminta kad visad maniau kad lavonui gerai jis bent lavonas o kas aš? Labai ilgai taip masčiau kad esu baisesnėje padėtyje nei lavonas, nes man labai gėa gyventi kol gyvas tėvas. O kai nebebus gyvas( natūraliai mirs sulaukės 90 metų ar šimto( ką darisim. lauksim jo gilios senatvės). na tame gale bus mano gyvenimas. Bt prie jo gyventi ant žemės man be galo nežmoniškai gėda. manua tą mano gėdą jau supratote. Arba tiesiog jums tai labai per tolimos temos ir jūs tokios gėdos nesuprantate nes patys tokios gėdos niekad nesate turėję( man viskas absoliučiai gėda, bet kvaila būti negėda, geda būti protinga....) .Vad būtent prieš jė man be galo gėda būti protinga. O tai ir yra gyvybė protingumas vadinasi aš save smaugiu ir save be galo kankinu. Žinau kad visad save be galo kankindavau ir kad kankinu tiesiog man be galo nežmoniškai gėda. o kai jis mirs tos gėdos neliks ir galėsiu galų gale savo galvą tiesti į šviesą. galų gale senatvėje pabūsiu gyva nors kelias dienas. tai pati didžiausia vertybė, tikra gyvybė ir tikras gyvumas galų gale... Lauksiu kada įkvėpsiu tyro oro ir kada suprasiu kad gyvenu. kaa gyvensiu. Tai pati didžiausia vertybė. Vieną kartą nuoširdžiai pajusti gyvenimo žiaugsmą. Dėl to net galima begales metų laukti kaip kokome tai suvaržytame kalėjime. ėl to kad pasijusti gyva galima beprasmiškai be galo daug metų nugyventi, net keturiasdešimt, net penkiasdešimt . Vient laukti kada visdėlto galėsiu pasijusti gyva. Galima laukti nes tai verta to, nes tai vienintelis be galo brangus brangakmenis nes tai vienintelis be galo didelis neišmatuojamas turtas ir pinigas tai tiesiog galų gale sulaukti to jausmo kad esu nevaržomai gyva. ir dėl to kad esu gyva manę niekas nesugėdins( nes nebus kam)))

2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 21:20:28
Vienu žodžiu ta užbaigimo teorija tokia apsibrėžia. Vieu žodžiu nereikalingas nesąmonės kalbėjo kurios ma ir taip nereikalingos guvo. Apię kažkokį tai nežinojimą. Su manimi ir taip viskas tvarkoje buvo kol jis neįsikišo su tais savo pamokslavimais. ir tie pamokslavimai tikrai be galo sigadino nes be galo daug reikia išmastyti kokią visdėlto nesąmonę jis buvo pasakęs.
Vienu žodžiu nereikia žinoti ir nereikia suprasti. tai aš jo ir tap nežinau ir taip nesuprantu. taip sakant viskas tvakoje. Bet kol išaiškėja kuriuose žodžiuose tas šuo pakastas. Kol nesužinai teisybės apie žodžius niekaip negali atsipalaiduoti ir gyventi. Negali tiesiog. Tai va tą teisybę suinojau. ir taip sakant kiekvien dieną tempiuosi į priekį. Nu bet ir be galo buvo mane sugaięs net vienuolika metų prireikė problemai spręsti ir dr begales metų prireiks kol visai iš jo žodžių išsilaisvinsiu kurie buvo pasakyti prieš vienuolika metų. taip sakant vis tą patį virškimnu ir vis tą patį analizuoju. Nes noriu išsilaisvinti. Noriu išsilaisvinti būtent taip kokia laisva kad buvau prieš jam pasakius tokius žodžius( visokius man nenaudingus kuriuos visą gyvenimą ir analizavau. Juk tai tėvas. vadinasi kaip beprotė be pertojo apie jį turiu mastyti ir analizuoti, kol automatiškai išsilaisvinsiu. Turiu be galo daug gyvenimo jam savo aukoti. taip sakant vient mastyti. nes visi masto kad aš per mažai myliu, nu tai turiu be pertojo mastyti jei jau nebemyliu. Taip sakant taip atsipirkti kažkokiems tai be galo kvailiems žodžiams kurių pasirodo nemylėjau( be galo kvailų žodžių). Vienu žodžiu turiu ir toliau be galo be krašto mastyti nes žmonės man pasakytų tik taip, mastyk toliau ir aukok savo gyvenimą nesąmonėms jei ta nesąmonė yra tėtušis.

2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 10:56:26
Pachalinimas pragare visiškoje tamsoje ( kurioje visiškai viskas vitiek juodame pavidale juodai per juodą matosi)buvo pats juoingiausias. Po to karto nusprendžiau atsisakyti tų šešiukų ir visko iki to karto kada vienu natūraliu būdu tėtušis tiesiog dings iš mano aišžračio( gyvenimas net būsimas draugas visiškai bejėgiai visiškai nieko neįmanoma padaryti...).
Tad viską praraau bet tiesiog bent pachalinimo pragare nejaučiu. Nieko nžinau ką sapnuoju. Nors iki to karto absoliučiai viską žinodauvaunuo pradžios iki galo o sapnas būdavo tik dar vienas gyvenimas kurį atsimindavau nu akių sumergimopradžios iki akių atmergimo pražios ir viską detalė detalėn prisimindavau neįtikėtinai tiksliai ir net per labai trumpą momentą man tai davė suprasti kad gyvenu du gyvenimas miego ir gyvenimo. Ir kad tai tikrai yra du gyvenimai. Be paskui tėvas užsirūstino. Jis kažkoks tai keistas. Nemanau kad jis tikras. iesiog per daug žinojau esant tėvui negalima žinoti. tik kai tėvo nėra galima žinoti ir tai pasitvirtino. Niekur napasikavojau jis viską žsužinojo kadesu protinga.Jis vėl eme auklėti kad privalau nieko nežinoti. Kad negalima kištis ten ir jis dažnai mėgdavo aiškinti kad privalau nieko nežinoti. Skaitosi net geriau debilu būti nei žinoti. Jis vis nuolat kartodavo kad negalima žinti. ( o iš kur jis galėjo sužinoti kad aš žinau?). Vienu žodžiu ta taisyjlė pasitvirtino kad ko tėvas gyvas negalima žinoti. Tik nemaniau kad jis sužinos kad aš žinau. Jis vaidina nežinantį vainasi ir mano žinojimo negalėjo sužinoti. Bet deja viskas virvutėmis taip tampusi kad tiesiog neišvengiau to ir užsiroviau ant to. Vistiek tas mano žinojimas išėjo aikštėn. Tiesiog kol tėvas gyvas negalima žinoti, o jam po mirties staigia jau absoliučiai viską galima žinoti. ir tada jau absoluiai niekas prie manęs nesikabinės nes tai bus tiesiog galima. Tiesiog galima gyventi tiesiog galima žinoti, kad ir laiku keliauti. Koks skirtumas tiesiogbus absoliučiai viską galima žinoti.
Bet ir bjaurus tipas, vistiek pats nieko nežinodamas sugebėjo išknisti kad žinau ir kaip sargybinis saugo mane nuo dievo( na nežinau ką jis masto ir ką jis supranta nuo ko mane taip jau saugo...kad aš tam bloga skaitosi nepadaryčiau. Nes žmogui negalima žinoti, jo tokia nuomonė).
taigi taigi. Užtad jis ir puolė pachalinti pragare pasigavęs mane kad mane išpurtyti nuo to žinojimo. Nes skaitosi tik tėvas gali sustabdyti tai jis tuo ir pasinaudojo...

2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 10:26:59
Šiaip kapitalizme yra be galo gaji ir stipri nerašyta komunizmo taisyklė( kai dirbama kolektyve).
Jei nesuprasi nerašytos komunizmo taisyklės tai tiesiog busi kaip šiukšlė išmestas jei norėsi kilti aukščiau( vienam kilti aukščiau negalima)...Yra be galo siprus nerašytas komunizmas.

2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 10:04:33
"juokingiausias" tai tas pachalinimas pragare buvo. Atseit tėvas komanduoja tai jau komaduoja. Net nusišneka. Vienu žodžiu žodžių nepagaili. O aš kad ariu ka ariu. Bet labai greitai suprantu kad tai nenormalu. Kad ne dukra su tėvu turi dirbti o kitaip turi būti...Ir kadangi darbas buvo su tėvu todėl buvo uouma juodumoje. Vient juduma be jkų prošvaisčių kad galėtų nors spindulėlis praeiti. tiesiog į tokias vietas šviesa neina. O jeivietoje tėvo kitas asnuo būtų buvęs tai ir šviesa būtų padėjusi eiti. tiesiog su tėvu negyvanama todėl tokiose vietose tik tamsa kaupiasi. Tai yra tamsos kaupykla ir saugykla. Savaime...

) 2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 09:39:08
O į tą pragarą grįšti tai be galo lengva. Net nereikia ieškoti jokiųkelių. Jie tiesiog yra.
O rojus pasidarė labai per sunkus. Nors turiu ir rojų, bet jis be galo sunkus. Tiesiog tėvo nepriimsiu į savo rojų ir į savo pragarą neprimsiu nes ne tos rūšies žuvelė esu kad galėčiau jį priimti. jei norėčiau vient pragaro( be rojaus) tai jau turėčiau jį priimti nes kaip žmonės sako nuolat artimuosius reikia mylėti vadinasi ir nusikryžiuoti ant krryžiaus jau į nieką nežiūrint. Visatai tokie dalykai nepatinka. Renkeisi arba gyvenimą arba tiesiog lipi ant kryžiaus jei jau skaitai kad būtina atlikti vsas prievoles. Bet visatai tai nepatinka. Visata mano kad gimstama dėl gyvenimo, o ne dėl to kad atal sulysti įpriagarą pas savo tėtušį.
Visata mano kad gimstama dėl gyvenimo. Bet atimti gyvenimą turi teisę tėvai9 tik jie), jei jie yra be galo kvaili turi tesę prakeikti savo vaikus. Iš esmės turi tesė veim dalykams arba leisti gyventi arba neleisi gyventi. Ir tėvai jei pas juos labai didelis ego pasirenka neleisti gyventi. Visata leidžia tai daryti. Galima kankinti tik savo žmogų. Bet tai nėra teisybė ir tai nėra tiesa. Tiesiog leidžia tokias kvailybes daryti bet tai visad kvailybė ir bus.
Vienu žodžiu tėvas tėra tik kažkas kas pasirenka duoti gyventi savo vaikui. Arba atimti tą gyvenimą ir verti visaip gerbti ir t.t. būti tame būtent juodajame pragare.
ten toks be galo intensyvus pachalinimas yra. tą patį darbą galima atlikti ir labai draugiškoje kompanijoje skiriasi tik tai kad dirbama ne su gyvenimu o tik su gimdytoju kuris rodos ruošėsi išleisti gyvenimui bet tuoj pat tą gyvenimą ir atėmė, persigalvojo taip sakant ir palikęs tik toks amžinas ir įkirus pachaliimas su savo gimdytoju kur jis be perstojo rėkia o tu ir lakstai pagal visas jo komantas. tiesiog labai nedraugiškas bendravimas. tame pačiame pragare galima būti ir su bet kuo kitu. ir tai tada jau nebūtų pragaras, net jei ir būtų pragaras. Tiesiog su kitu asmeniu tai jau ne pragaras. Tiesiog taa tesybė ir supratimas kodėl mane pagimdė, - o tik tam kad vėliau mane aiduoti kitiems. ( gyvenimui).

2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 09:24:51
Nu bet čia buvo jėgova teisybė kas darosi kai tampama per rimtais ir pernelyg gerbiančiais vienas kitą.
Tiesiog patenkama į pragarą ir verčiama pachalinti( dirbti). Tiesiog toks bukas darbas. Na nes būtų buvę galima dirbti ir kitokiems santykiams esant. O man iš vis normalu dirbti atrodo su kuo tik nori, bet su tėvu tikrai nėra normalu dirbti( ypač kai jis nepriima mano taisyklių vadinasi tai išsigimimas visiškas).
Bet tamsa matoma. Bent savo sapne absoliutinėje tapsoje nes ten negali būti nei vienos lempelės viskas matoma. Saulės ten nėra ir negali būti.
Ten tiesiog tokia pachalinimo ir tamsos vieta. Bet matomumas stulbinamas( viskas vienodai be galo juoda). Net visiškoje tamsoje. Tamsa ne kliūtis matyti, TIESIOG.

2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 09:20:33
Nejuokinga, nes reikia žiūrėti be galo rimtai.
O į visą kitą gyvenimą normaliai.

2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 09:09:52
Vienu žodžiu prieš vienuolika metų tuo ir baigėsi. Kad tiesiog užsapnavau savo tėvą be galo intensyviai dirbantį pragare ir kad jis komanduoja man. Supratau kad pagal jo komandas tikrai nedirbsiu nes man tai daugiau nei išsigimimas klausyti būtent jo. Jis neturėjo teisės lysti į mano gyvenimą. Būčiau normaliai pati dirbusi tame savo pragare ar rojuje koks skirtumas. O jis ėmė ir įlino, - įsiveržė per paisiausią prievartą į mano teritoriją( visus taškus susitatė ant- i ir neleido man per prizmę žiūrėti o privertė žiūrėti per- i.
Net visiškoje juodumoje be galo gerai matau, net kai viskas vienodai taip pat be galo juoda. Juodžiau už kosmosą( nes nėra iš vis jokių švieselių). Bet net tokioje tamsoje be galo gerai mačiau ir galėjau dirbti, bet tiesiog vienas bet, su kuo tik nori bet tik ne su juo...Bet ką ką tik nori tegu įkiša man vadovu bet tik ne su juo. Juk jis mane pagimdė tam kad gyvenčiau. Bet jei nori pats man vadovauti vadinasi ne tam kad gyvenčiau pagimdė. Vadinasi pagimdė ne gyvenimui...
Vienu žodžiu tamsoje absoliučiai išsivysčiusį matymą turiu.Ten buvo tikra tamsa. Tikresnių nė nebūna...Be to toj be galo trištujejuodumoje be galo gerai matau( negaliu to paaiškinti tiesiog esu sutverta visiškoje juodumoje matyti. Viskas be galo geriai matosi tiesiog ir be jokios šviesos. Šviesa ne esminis faktorius.( juoduma pati save mato...)

2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 08:51:18
Visos kitos temos visad būdavo be galo lengvos. Be galo paprasti ir įmaoni atsipalaidavimai. Tik nuo tėvo atsipalaidavimo nėra. Tas atsipalaidavimas jau kažkur mirtyje jei nori net nuo tėvo atsipalaiduoti. Nuovargis kaupiasi ir kyla...

2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 08:50:20
Todėl belieka išprotėjimas kai neįmanoma suprasi kad gali būti atsipalaidavimas net nuo tėvo.
Nuovargis kyla o kaip atsikratyti juo nėra.

2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 08:49:33
Tokio atsipalaidavomo kaip atsipalaiduoti nuo tėvo nėra

2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 07:41:36
Nėra kaip atsipalaiduoti.

to kas skaudžiausia 2009 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 22:11:58
Nesuprantu tąmeilę vis kišat vis kišat jos ir taip per aug ir nereikia. na meilė natūralu kaip ir gimti su mės. Todėl ji visai nereikalinga( nes tai absolučiai natūralu o kas yra absliučiai natūralu negali būti reikalanga būti ir pastebima. Tiesiog to nereikia, nes tai ir taip bet kokia sąlyga ir bet kaip egzistuoja. Jei žmogus kvėpuoja jai turi mėsos gabalą na jis nuolat toks yra arba labai neįtikėtinai pykstantis arba mylintis ir taip toliau be perstojo išsidirbinėjantis. Tai visiškai ne kažkos tai gamtos stebūklas o tiesiog kažkas tai tokio labai natūralaus ir visiškai nereikšmingo.
Reikšminga ra tik tai ką mana apie smegenis ir ką manai kas yra kosmosas( ar žinai kas yra kosmosas).
tai va tos žinios ir yra svarbu. Nereikia niekur nieko skaityti reikia tai iš savęs pačios/ pačio sugebėti sužinoti nes galų gale ne taip jau ir sudėtinga yra tai sužinoti, kas yra kosmosas.
Tiesiog pirma gali pasižiūrėti į savo smegenis. Paskui gali pasižiūrėti į kosmosą, na ir bandyti suvokti tą grandinę. Ar kaip ten kitaip mastai. Tiesiog išmokti tai susieti. Ne bet kaip o neįtikėtinai logiškai, taip logiškai kad kvaili žmonės niekaip tavęs nesupras. bet tu tai suprasi ką išmastei...
Linkiu sėkmės.
Neprašau kad taptum manimi. Tiesiog išmastyk tai kas tau būdinga. ir kas tavo atžvilgiu yra kosmosas. iesiog sužinok kas tu esi savo smegenyse ir kas tu esi savo kormose. Ir t.t. Vienu žodžiu. Bet aš tavimi netikėsiu. Nes tai tavo tiesa n mano. Aš tikėsiu tik savo tiesa. Visad ir nuolat tik savo tiesa. Tu gali pasakyti savo nuomonę, būsi išklausyta, bet niekad tavimi netikėsiu. kaip sakiau visad tikėsu tik savo tiesa. ir suprasiu kad tavo tiesa tau yra tavo tiesa ir absoliuti tiesa bet man tuo tarpu ne kažkas, nes tai ne mano tiesa o tavo tiesa. kaip sakant užimame skirtingus taškus. Aš negaliu imti ir užimti tavojo taško. ir niekad to neįvyks. Aš visa būsiu savajame taške ka ir kaip tau nepatiktų ir kad ir kaip man nepatiktų kad tu tiesiog perši man savo tiesą. Kaip pati tai turėk savo tiesą ir suprask kad tu turi kas tiki tavimi ir tavo tiea tai tu pati. Aš niekad nepuliu ir nepradėsiu tikėti smetimomis tiesomis kad ir kokios neįtikėtinos jos būtų atleisk bet man tai svetima. Ačiū už išklausymą. tykiuosi ne įtin tvirtomis meilės smegenimis vistiek sugebėjai suprasti ką pasakiau. Nors suprantu kaip sunkiai meilės smgenys masto. Bet nieko tokio. Tiesiog suprantama. Kiekvienas turi skirtingas tiesas.
Klaidų netaisiau. Tai tiek, to raštingumo.

to kas yra skaudžiausia. 2009 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 21:54:52
Tai yra per daug natūralu ir...
Na visų pirma turi būti meilė smegenims. Jei meilės smegenims nėra vadinasi visiškai jokios meilės nėra vadinasi visa kita yra tik išsidirbinėjimas. Manęs apgauti neįmanoma.
Yra tik meilė smegenims. Kas to nejaučia vadinasi iš vis nieko nemyli. Tai tik tokie sraugteliai Robotai jei meilės smegenims nejaučia o tikras žmogus ne robotas jis jau sugeba mastyti ir jausti tinkamai ir apskaičiuotai( atpažinomo galimybės tikrumo, patikrinti ką masto apie smegenis. Jo mintys apie tai išduos jo statusą ar tai žmogus yra ar sraigtelis Robotas.).
Linkiu sėkmės.

2009 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 21:48:19
Ačiū dievui bent nesąmonių neišvydau. Tik tokia ta pagarba iki sekančio tavojo(xxx) nusišnekėjimo.

to xxx 2009 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 10:38:56
O tu esi nulis. Suvoki....Nolis. Ir tavo kalbos nulis ir tavo išsivystimas nulis. Tu tik gali bėgioti per visus ir aplinkinius ir prašytis pagalbos kad mane iškrapštytų.

to xxx 2009 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 09:03:30
Be to turbūt prastai paaiškinau apie tuos garsus. Tai žodžiai kurie eina tiesiai jam iš gerklės ( kai nors šiek tiek pravira burna pabūna), bet visai ne jo balsu. Tai niekaip su juo nesusiję, bet kas niekaip su juo yra nesusiję kažkodėl būtent taip rikibę ir prilipę. Tiesiog ne jo balsas ne jo žodžiai ir viskas ne jo eina. Dar daugiau ir toliau klausytis bijau nes tai reikštų man tik mirtį.
O tu esi xxx išmata šalava, von iš čia ( na šiūkšlė, net baimės negali kelti ar nuostabos ), na toks snarglys prikibęs kurį visi nusivalo nuo panosės, juk nevaikščiosi su snargliu...:)
Tiesa jis pats nesuvokia kad kalba ir visai nebūtina jam virpinti balso stybų kad iš jo gerklės sklistų pokalbis. Sklinda sklinda ir dar visai ne jo balsu. Kažką nori papasakoti...

to xxx 2009 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 08:47:01
Be to esi be galo kvailas.
Mano tėvas bent bauginantis bent garsai jam iš gerklės veržiasi labai laisvai ir t.t. o tu tiesiog kvailas ir iš vis jokio įspūdžio nedarantis. Tuščia vieta. Balą ir tą gerbiu labiau. Kur kas labiau. Ar bent suvoki koks tuščias esi?

to xxx 2009 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 08:45:23
Neaiškink kad čia atseit keli iksai. Yra tik vienasbxxx ir viskas. Jei būtų keli tai bendrautumėte tarpusavyje o ne akis išsprogdinę į mane žiūrėtumėte.

to xxx 2009 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 07:45:33
Tu tiesiog vaidini kvailą ir vaidini kad atseit nori mane išeisti savo kvailumu. O tai nėra sažininga tos tavo pastangos įžeisti nėra sąžiningos.
Tiesiog nusuki kalbą bandydamas ižeisti kvailumu. Tai visiškai nesąžininga. Pokalbio net nebuvo. Buvo tik tokie žodžiai. Be to tu esi labai silpnas. Nemoki taip nusišnekėti kaip kiti moka...

to xxx 2009 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 07:27:49
Tu esi mažas gaidelis.
Ir niekam netikęs. Toks be galo skystas skystas ir skystas. Visai suskystėjęs.

xxx -1 2009 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 06:13:09
xxx -2, tai ne xxx -1 ir x -e turetu tai suprasti...

2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 16:40:21
Kaip linksma ar ne?

to xxx 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 16:40:02
Be to kai sąlygos bus tinkamos šešiasdešimtiesmetų sulaukusi visiškai nenusišnekėsiu.
Be to atsinaujins ir atsigains kalbų mokymasis labai greitai irviską suvoksiu todėl žmonės patikės kad čia kažkas tai be galo svarbaus yra ir pradės kurti naują ugdymą ir patys pradės bijoti tėvų kad tie tik nesugaintų viso udtymo momento ir tikslo. Tiesiog ugdytojai viską suvoks ir ims pagal mane kurti įvairiausias kitas tobulas rogramas vaikučiams ir kals tėvams į galvas kai reikia bijoti kad tik nesugainus vaiko. vaikas pats yra už save atsakongas kad ir kai bebūtų ir t.t.t na vienu žodžiu daugiasluoksnės neįtikėtino sudėtingumo programos bus kuriamos. Repiantis manimi. Kad imkime tisena tapusi atsiskleidė ir kame tos priežastys( žinoma manęs be perstojo neprikaišios). ta bus kaip sakiau kuriamos neįtikėtino sudėtingumo prgramos na ir žinoma kad ir pati savo programėlę sukursiu grynai pagal save. Aš būsiu neįtikėtinai priimta vsuomenės. na ir kas kad dabar tokia keistuolė ir lyg atstumtoji. iesiog turiu prasmės. dar pamatysism. )
Bet žmonės nepras ainksčiau nei aš. Todėl dabar psicholigams rodyti iš vis nėra jokios prasmės prasmė bus tik tada kada ta prasmė bus. Ir jei tie nesveiki mano rašiniai išliks. O paskui bus matyti kai viskas man pasikeitė ir neįtikėtinai sektis praėjo tiesiog bus psichologių rašytojų kurios labai greitai pus mano temąir labai išsamiai būtent ta kryptimi ir praės gvildenti: Vaikai patys už save atsakyngi iš prigimties ir t.t. ir tėvų na silpnumo priežasčių nenagrinės tiesiog banys įtikinti juolab kad turės pavyzdį realų gyvenimo pavyzį, - mane. Kuriam viskas nuostabiai sekasi tik visai senai tapus. ir kokius nuostabius babumus turėjo,bet kažkodėl visą gyveimą negalėjo to rodyti. Tiesiog tai bus tema. Ir vaikams psichologinės rašytojos sukurs labai daug naudingų ir galų gale tikrai gerų knygų. Tai tiek.)
Esu garantuota kad ta tema tikrai labai geria bus stveriama. Juolab jei dar šie atsilikę rašiniai bus išsaugoti. Bus ką palyginti. ir tai tikrai rėš akis.Ir tai tikrai bus tema. Pirmi šodžiai; tėvai atsargiai atėjo asmeybė. Jūs galite aukėliju mužudyti arba leisti pačiam atsakingam būti u save. O tai be galo ilgas mokslas išmokti kaip nesikišti.PARYŠINU, - KAIP NESIKIŠTI. Na ir nuostabaus intelekto raošytojos bandys tai išsipausti nieo neįžeidžiant.Tiesiog nesikišti tikrai be galo sunkus ir sudėtingas mokslas yra. Tikrai tokių knygų reikės ir bus tokių knųgų mokančių vient tai kaip nesikišti. kaiir kada sustoti nepasakius žodžio be reikalo burną pravėrus ir t.t. tiesiog ateis geresni laikai asmenybėms. Ačiū.Ir šiaip prieš vedant reiktų kad tėvai būtų perskaitę psichologiją būtų ir tik tada leisti jiems susirašyti. ( na jei nori susirašyti turi prieš tai išlaikyti psichologinius kursus kaip reikia neiskišti. Va tada gal viskas ir būtų gerai...

to xxx 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 16:08:59
Jei tau patinka gali juoktis iš manęs kiek tik nori. Prašom. Jaučiuosi absoliučia komfortiškai kad ir kas benutiktų. Čia tik jūsų fantazuotorių xxx problemos o ne mano.

to xxx 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 15:59:33
Be to esu laisva nuo žmonių. Ir pati netgi neturiu potrukio apgaudinėti. O kitiems ir tau žinoma tai be galo nepatiks, bet ką sakau apie savo senatvę taip ir bus. tada tapsiu nei iš šio nei iš to labai talentinga. Žinau kad jums labai nepatiks. nes jūsų nuomone visad turiu būtilabai prasta ir vient psichinė. ir kai išaiškės kad tai tiesa tai be galo pyks( na vistiek ateis tas laikas ir bus viskas matyti). ir be galo pyks kad tai tiesa. na o aš nežinau sugalvosiu kažkokią ta patvaresnę ugdymo programėlę ir žmonės supras kad iš tiesų suėda visą gyvenimą. ta struktūra visur bendra. žmogus tiesiog keistai susipančiojęs ir todėl nieka savęs neatveria. Vienu žodžiu tik tada viskas bus matyt. ir manau kad naujoviška programėlė labai įsiiegs. esu tikra kad kai kurios pedagogės labai stipriai gribs mano mintį. na o dabar juokis asiliuk juokis. tokia ta tavo dalia juoktis. Pats supranti.Ne manau kad kažką bloga darau. Žinau kad tik tada viskas veikti praės kaa tiesiog sulauksiu senatvės ir t.t. ir tiesiog bus žmonių kurie laai stipriai griebs mano mintis. bet tik ne abar. Ir suprantama dėl ko. O tu asiliuk xxx juokis asilėli juokis. Tai dar šis tas ką sugebi. Ma tik belieka senatvės sulaikti ir tada moterys tiesiog griebs mano mintis ir labai atidžiaistebės aip reikia kurti naująją ugdymo programą. Žinau kad tai kai kam labai ir net labai rūpės. Bet tik ne abar. Ir labai suprantama kodėl. O kodėl tada griebs irgi be galo suprantama kodėl. Kaip dabar suprantama dėl ko ne dabar. O tu asilėli nuostabusis juokis. Ate.

iksė pokalbis su xxx dydžiu 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 15:50:28
Man pasirodžius jūs vaiinate sustingusius ir pasimetusius ir net savo ufo forume nesireiškiančius nors aš ten anei kojos nekeliu nes ten specialiai jums palikta. Bet jau užsnūdot tai užsnūdot. Jokio veiksmo. Dabar matote tik mane ar ne? Gal ir man iš gerklės jau kokie garsai sklinda? Jaučiatės tokie bejėgiai ar ne?( juokais ir draugiškai žinoma...).
Tai va. Kaip linksma. O ko man liūdėti.
Be to neperlenkite lazdos vaidindami tokius nelaimingus nes nėra ko vaidinti. Juk manęs net nematote. Ir tie garsai iš gerklės tikrai nesklinda ( sakoma tai užkrečiama). Na iš jūsų sustingusių reakcijų aišku kad jums lygiai tas pats....)ha ha atseit.

to xxx 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 15:42:10
pasiskaityk,
naujesnieji puslapiai:
ar mąsto žmogus

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 15:39:19
Lai lai lai lai lai lai lai lai lai
kas...

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 15:38:53
Nu vienu žodžiu tas garsas iš gerklės. Na ir šiandien tai bus nė nepastebėjus. Visad nustebina. Niekaip nemanoma prie to priprasti. ir niekad nebus įmanoma...

to xxx 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 15:37:42
Rasyk sau, gal kad kok psichiatras prisiskaites kokia disertacija parasys. Nenueis tavo prakaitas vejais, pabusi tuo paciu "kraliku" kazkam net nezinojusi...
Na man nerūpi tas tavo supratimas apie kraliką kad kažkam būsiu kraliku nė nežinojusi nė nesiruošiu žinoti. Kas nori juoktis linksmintis tegul pasijuokia pasilinksmina tai visai ne mano reikalas. Be to kaip sakiau vistiek rašysiu ką noriu.
O jei tavo nuomone esu kažkam tai kralikas tai ne tavo reikalas. O man pačiai tai visai nerūpi. Ir tiek.
Be to rašysiu ir toliau savo don Kichotinius reikals. tad nesistenk. O savo forumą turi. Turi tai ten ir varyk pas ufonautus.

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 15:32:41
Nu vienu žodžiu nu o jau garsas iš gerklės...
Na na...
Ir rašysiu kiek tik noriu. O tu xxx ir toliu rašyk apie savo ufonautus ir pašiktą šūdelį; raktas 38.

to xxx 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 15:30:53
Na koks tavo reikalas? Kodėl vėl kišiesi? Rašyk sau bilę ką kaip kad ir aš ir baigta. O ne mokyk kaip gyventi.

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 15:29:32
Vienu žodžiu šunys yra kilę ne vient išvilkų bet ir iš lapių bei skalikų.

xxx 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 14:46:41
Rasyk sau, gal kad kok psichiatras prisiskaites kokia disertacija parasys. Nenueis tavo prakaitas vejais, pabusi tuo paciu "kraliku" kazkam net nezinojusi...

to xxx 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 14:27:04
Taip sakant jaučiuosi labai puikiai, kaip don Kichotas ir niekur man eiti nereikia. Ir kiek tik širdis leis rašinėsiu ir toliau vient savo nesąmones. Tokia palaima kuo daugiau nesąmonių pripilti. Tai va.

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 14:05:49
Tadkaip supratai ir toliau esu pasiruošusi girdėti tuos garsus iš tėvo gerklės ir psichikškai bei psichologiškai kovoti analizuoti ąk daryti it t.t. nes kol esu ta nors tai judėti turiu. Judu judu ir judu turiu judėti kažkur tai dėti tąsavo labai aukštą įtampą,. jei į tėvą tai į tėvą jis pats kaip paveiksliukas prie to ir prisipaišė...Yra kažkaip viskas imama drauge o ne padrikai...

to xxx 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 14:04:01
Ptai pries save galiu būti nesveika kiek tik noriu. O visuomenės prame viskas yra normos ribose( o jei dar tą visuomenę panagrinėjus ir kai kurias moralės normas tai tiktai nesu prasčiausia toje isuomenėje). Be to manau kad tik savimi ir tenoriu būti o ne kažkokiu tai sveiku kraliku paversta...ne duok tu dieve...Jei tapsiu primityvesnė tai reiškia sveikėsnė. Kaip šlykštu...

to xxx 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 13:51:28
Be to šiaip mano nuomonė, jei pagydyti neįmaoma tai ir yra absoliučiai sveika. Cha cha cha chacha cha. Nes tu toks kvailutėlis manai kad įmanoma....
Be to tai ne tavo reikalas. Eik miegoti.

to xxx 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 13:44:02
Be to nesu kvaila. Tėvai patys bandė kišti bet ten buvo kategoriškai atsayta kad esu absoliučiai sveika. Tiesiog mamam prisipažino kodėl kišo mane į gydyklą tai dėl to kad būčiau tokia kaip visi.
na tiesiog vieną kartą buvo kad išgiraujos mintis( dabar jau nepamenu kokias), na ir ji išmano elgesio suprato kad aš išgirdau, o aš suratau kad ji nekalbėjo kad tai tik jos mintys buvo, na todėl susiruošė mane gydyti.
Be to kai labai sunkiai dirbu tada mano sugebėjimai tampa neįtikėtini todėl iš išgasčio atsisakiau darbo( na supratau kad tai tiesiojgiai siejasi. Kai dirbu turiu sugebėjimų matyti labai toli kas darosi už 25 km ar net 50 km...
Pati turėjau baimę ir atsisakiau labai sunkaus darbo nes mano sugebėjimai man pačiai buvo labai neįprasti, be to danai girdėdavau varpus..
Be to kaip sakiau tėvai kišo labai seniai ten buvo pasakyta kad esu absoliučiai sveika nėra ką gydyti.

to xxx 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 13:37:13
Vaikai iškarto turi žinot koks drastiškas vidinis pasaulis tai jiems suteis stiprybės ir jie ryšis tapti dar rimtesnėmis asmenybėmis. Na o tokiam kaip tu xxx žinoma viskas tai tokie ligoniai visiems tai tik vienas kelias į vasaros penki ar liepos vasara ir t.t. tenais 24 ir t.t.
Ir nepyk kad durnai parašiau, taip tau juk suprantama.

to xxx 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 13:35:06
O pasiligujusi tai tik pati prieš save esu. Normaliai viską išmastau čia tiesiog mano reikalas. o jei imti save ir žmones tai tiesiog toje terpėje esu absoliučiai sveika. Čia tik savo terpę išmąstau ir suprantu tai...
O kitose terpėse nėra jokių reiklų. Nėra reikalų. Ir jei tu pravėrei brną kažką sakydamas/sakydama, tai yra labai nesąžininga. Tu neturi jokios teisės mastyti už mane ir spręsti. Turėtumei suvokti kad neturi jokios teisės. es tai tik mano reikalas. Ir niekaip negali būti tavo reiklas. vainasi neturi teisės praverti burnos.
Be to jaučiu kad mano kalbėjimas veltui nenuies jis savotiškai naudingas.( bet žinoma ne tau. Tiesiog jei formas labai ilgai gyvuos tai po dešimties metų vėl kas nors perskaitys. Vistiek manau kad kažkam gali būti naudinga ir įdomu. Be to visai nereikia pažinoti manęs. Pakanka tiesiog stebėti rades...

to xxx 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 13:31:01
Čia mano reikalas man būti sveika ar nesveika ir tau čia nepamokslauti. Mano reikalas aišku? O ne tavo. Tad tylėk. Prašyčiau. Ir nekišk savo nuomonės kokia tavo manymu turėčiau būti.Tavęs tai neliečia. Ne tavo reikalas kokia esu.
Ką? Nori visą pasaulį gal sutvarkyti? Ir visus iš eilės vient auklėji?
Pasakyta buvo kad ne tavo reikalas. Įsikalk vieną sykį tai sau į galvą.

to xxx 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 13:27:38
Dar pamokslausi pasiskūsiu forumo savininkams.

to xxx 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 13:27:12
Kartojuosi neturi teisės man pamokslauti. Nepraėsiu dabar psivchologinio trilerio su mankysta. nes man viskas žioma ir suprantame visi apėjimai. Ta prasme vienas apėjimas yra tai pamokslauti pyktis kitą muemkinti ir sugrūsti į psichiatrinę. Nieko neišdegs. nes aš net pepradėjau. o jei tu ptaėjai tai yra tavo problemos. be to čia pagal tavo psichikos vinguius nešokinėsiu o paskui atseit pagal tavo draugės psichikos vingius kai da ji pasirodys nes tavo vienintelis tikslas yra sumenkinti ir sieki tik to. tad ir imk tą kasnį. Neb ir nieko nedaviau tik tu matai. Aišku tik tu matai ir tai yra tik tavo šizofreniškos problemos kad man pamokslauji. Bet tavęs ligone ar ligoniu neskaitau nes tu ir taip esu žmogus. Na žmogus savaime būtent tai jau ir raiškia ir kartoti pavainimų dar kartą tuos pačus bet kitaip nėr jokio tikslo. Esi tiesiog žmogus ir tuo viskas pasakyta. bet neprašiau ka mano atžvilgiu pultum keisti pavadinimus.Čia galų gale ne tavo kometencijoje. Ir Ir tas formumas irgi kaip suprantu ne tavo yra. nes kiekno tas forumas yra tai įsivaizduotju tie žmonės yra turtingi dvasiškai ir tiesiog natūraliai viską suprantantys ir neikišantys. tad čia ne tavo forumas. jei dar ant manęs losi tai pasiskūsiu ir baigta. Kad kišiesi ne ten kur reikia kištis.

to xxx 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 13:21:49
Turetum suprasti jog esi isprotejusi ir tai butu pirmoji protinga mintis. Nuo to ir galetum pradeti, galetum sauktis pagalbos jau atviru tekstu, ne intuityviai suda maldama ...ne visi jug tokie kaip tavo tevas, yra ir suprantanciu...
Ne tavo reikalas turėtumei suprasti ta nepamokslauk. O kal pamokslauti irgi kažkur tai išsimokinai todėl tai netikusiai elgiesi turėtumei suprasti ne visi tokie yra kaip tavo mama ar tėvas ar giminė ar brolis ar drauge ar draugas galų gale ne tokie kaip tu pats. Nėra reikalo tau pamokslauti. Žigiuok lauk iš mano pievų į savo pievas. Ate bukaproti.
O išprotėjusi nesu nes tai aš.
Tavo atžvilgiu nesu išprotėjusi, tik savo pačios atžvilgiu esu.
O tavo atžvilgiu tikrai nesu.
Tai tu neturi visiškai jokios teisės man kažką sakyti kai tavo atžvilgiu ir žmonių atžvilgiu nesu išprotėsjusi.
Aš esu tik savo pačios atžvilgiu išprotėjusi.
Ta jūs( tiksliau tu bet kad tu suprastum kad tu tai tau sakau net daugiskaita kad vėl kaip įprasta nepradėtumei savo ratų sukti tai aš tau iškart tais ratais išsuku o, kpakui jei reks net neįjungsiu tų ratų tu vistiek man rankų tarpduryje nepriversi kad ir kaip trokšti tik kenkti( tu to net nežinai kad trokšti kenkti tai visad sužinai per vėlai o man reikia sužinoti visa ta per anskti, tokia ta visa teorija. žmogiškoji. Net nežinau kokio reikalo kalbu su atsiprašant...) neturite jokio balso ir teisės man pamokslauti. Mes tai ne jūsų atžvilgiu.
TIESIOG NETURI TEISĖS MAN PAMOKSLAUTI. NES TU MANO ATŽVILGIU VISVIET TESI, - MENKYSTA. SUVOK TAI.

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 13:13:50
Na išbaigti gyvenimą nėra taip paprasta.
gal ir yra kažkas , ir tam kažkam esnat galima išbaigti, bet nė velnio nesuprantu kas tai ir nesuprasiu. Na tiesiog suprasiu, bet per vėlai. Tiesiog žinau kad nesuprasiu. ir baigta. Nes nesu gudresnė už žmogų ir dievą. Tikrai nesu. Todėl ir nesuprasiu.Vient žmogaus ir dievo gudrumo turėti nepakanka, kad suprasčiau.

xxx 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 13:06:22
Turetum suprasti jog esi isprotejusi ir tai butu pirmoji protinga mintis. Nuo to ir galetum pradeti, galetum sauktis pagalbos jau atviru tekstu, ne intuityviai suda maldama ...ne visi jug tokie kaip tavo tevas, yra ir suprantanciu...

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 12:04:02
Vienu žodžiu. Nors šiek tiek ne ta tvarka yra visiškas egoistiškumas ir viską pasako.

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 12:00:39
Ir čia niekaip nėra su tuo susiję a darai žmėmės gera ar bloga o susiję su smegenimis. Ar darai smegenims gera ar bloga.Va būtent su tai susję.
Žmonėms gera daryti nėra prasmės jeigu jie prieš smegenis. va tai susiję ir yra. Jei jie labiau melę vertina nei smegenis irgi nėra prasmės jiems gera daryti. nes jie ne ta tvarka išdėsto iš pražių turi būti smegeims meilė. o tik paskui gali būti ir sviestas sveistuotas tai yra meilė meilei. tik paskui taip gali būti.Vadinasi viskas turi prasmę. Ir nors šiek tiek ne ta tvarka viską išduoda.

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 11:27:24
Nu bet jau tie garsai iš gerklės. Nė velnio jis nežino kiek pririjęs...

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 11:26:50
Tai tie žmonės kurie nėra turėje išrišimo tai ir yra be galo baisūs asmenys.Kaip kad Jėzus sakė: "nežino ką daro".
Galima nusiraminti tik po išrišiko kada tas baisus asmuo gauna, tada šventa ramybė nes tas asmuo daugiau nesimaišo ir leidžia gyventi. Tad tik išrišimas viską ir sutvarkys. Reikia jo laukti dar trisdešimt metų...

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 11:13:14
Tų garsų jam iš gerlkėls reikia visai neklausyti. Nes tada galima numirti vient pasilausius jų. Jie juk kol yra jame tol yra prieš mane9 nepalanks man). Sargdina tie garsai. Todėl reikia stegtis visiškai nesuvokti ką tie garsai kalba. tai pats geriausias variantas. Stengtis visiškai nesuvokti( nors vistiek visai nesuvokti neišeina vistiek užkimba ukimba koks žodis ar frazė...).
Jis pats nežinokad tiek daug kalba. na tiesiog kuriuos garsus leidia jis negirdi ir nesuvoia kad tai daro. Jis juk neturėjęsišsirimo tai aip is gali suvokti?Žinoma kad vsiškai nieko nesuvokia ir visikai niekonegirdi kas darosi su jojo gerkle...

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 11:04:37
Na jo...Įdomiausi tai tie garsai iš gerklės...
Tiesiog jis gali nieko nekalbėti, bet tie garsai iš gerklės gali kalbėti jam nors šiek tiek pravėrus gurną, jie jau visakeriopai gali kalbėti.Bet nenoriu jų klausytis man to visiškai nereikia. Kai bandžiau kovoti anksčiau prie dešimt metų nieko gero neišėjo tiesiog vos nemiriau.
Tad tegul jis sau ir sėdi su tais garsais savo geklėje. Ir tie garsai kalėjime ir aš kalėjime. Bet kas iš to. Kaip sakoma žaizda užgissiki vestuvių( iki pensijos...).
bet kas įdomiausia jis nieko negirdi.Tai tik aš girdžiu. Tuos garsus jam iš gerklės. Ir kaip vakar kad jis klausė ar pasidarsinti jam kažkas tai( jau ne iš jo gerklės) atsakė labai garsai ir storu balsu, - pasigarsink( televizorių). Jis niekad nieko negirdės iki išrišimo...Poišrišimo girdė sir tik tada pradės normaliai elgtis nes jau bus pradėjęs girdėti( kurti asmenys negali normaliai elgtis nes jie nieko ir nesupranta).

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 10:42:40
Ten ta atimitnis tiesiog persimaišiusi su jo skrandžio turiniu. Nėa jau nė kaip ištraukti. Juk nesiversiu an savęs visą tą jo skrandžio turinį. Ir taip gana buvo...
Bet tai vis vesiveržia. Jis sugalvojo valdymo būdą Vienu žodži dabar garsais baugins( jis pats to nė nesupranta nė negirdi jis tiesiog nori būti gerbiamas o tai reiškia kad visa kita ta visa sistema ir atlieka bauginimo veiklą jei jau tiru būti gebiamas. labai stengiasi pati sistema bauginti. Taip supranta...Nes jei nekrūpčiotau iš nuostabus tiems garsais mai matyt sistema suvoktų kad per maai pagarbos buvo. Vistiek duotų gaingą garso bangą, kad net numiršiau, bet svarbiausia mirtis būtų iš pagarbos( iš išgąsčio). Tai va...Tiesiog pastovus bauginimas. Ji toks skylė kad nieko nesuvokia ir nežino Jis nežno. Jis tikrai tuštuma. Tiesiog pagarbos užsimanęs...

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 10:38:39
Tai jis vienu žodžiu suvalgė ir iškakojo tą manoatimtį.Tai jam iš burnos irveržiasi. Be to jai vėl atsiras atmintis is vėl tuoj pat valgys.
Todėl jam tie garsai iš burnos ir veržiasi labai baubinantys...Be to jei sau leisti tai aš viską galėčiau išvirsti išjo gerklės. ten tiesiog palaidota mano atmintis. Galėčiau tai išgirsti ir jis ledęs mano atminčiaipakalbėti dar ir savo trigršį įkištų pasityčiodamas, kaip skanu buvo valgyti ir naikinti tai kas nereikia....

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 10:23:02
Nėra vietos kur jo dėti. Jis vaikšto pats. Jis kalba pats. Šiaip yra be galo sunkus atvejis. Na o kad jam iš gerklės verčiasi labai daug garsų ( žmonių..?), tai manęs nestebina, jis juk mano laiką ir suėdė. O kad suėdė tai tų suėstūjų garsai gali ir veržtis.Jam iš gerklės. Kartais tei netikėtai baugina. Nulat taip. Kievieną dieną beveik imant. Nei iš šio nei iš to ir veržiasi garsai( dainuojanių sielų seniai nebegidžiu juk dabar mano žvaigždė tėvas ir susižavėjimo objektas.).Tie garsai galingi. Tai ne šiaip sau kažkas. O energetiniai dariniai. Energetiniai dariniai visad turi tam tikrą didelę galią. Tai tiesiog galia.

ikė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 10:14:34
Užtad ir baisu kad tiesiogiai antatminties užlipęs yra. reiktų jš kažkur tai kitur perstumti nuotos aminties. bet daar rinant kad pats mane viskas yra tmintis ka visas smegeis būtent aminčiai išnaudojau tainet nežinau kur jį perstumti. Kur jį kuo tinkamiau perstumti.Vistiek visu esamu naudojiuosi. O kur niekaos nelysčiau, ko ma visiškai nereikia, kažkur tai tenais tai perstumti. Ar jį ant jo pačio perstumti. Bet tai neįtikėtinai sudėtinga. Taipkaip kad ir su šiūklšlėmis žmonėms visų sudėtingiausia susitvarkyti ir pasirodo kad dar nemoka savo šiukšlių tvakyti, nes nori tik pinigų o iš šiukšlių pinigų nebūna todėl tų šiukšlų tvarkyti ir nemoka. na reiks mastyti ar yra tokia vieta kur galėčiau jį perstumti ir kur pati niekad nelysčiau. Bet tada jis vėl šonuose man amžinai vaidensis nes nei iš šio nei iš to išdykgsta...Kakžkoks tai neprognozuojamas siaubas. kažkoks tai absoliutus siaubas. Jis vistiek išdygsta nuolat. net labai toli nuo jo gyvenam vistiek nors gartą gyvenimetektų susitikti ir tas kartas visą pasivhiką išardytų ir sugriautų. ( todėl nėra skirtumo kai ir taip nėra gyvenimo jau galima ir nulat šalia jo gyventi nes vistiek nėra gyvenimo. O gyvenant atsikrai kur kas didesnis siaubas būtų tiesiog netyčia jį sutikti tada iškart poilsis būtų tiesiu ėjimu į psichiatrinę be galimybės sugrišti....).
Užtad geriau kartu gyventi ir po truputį nuolat tarkuotis. nes argi is gyvenime prišokęska ir atskirai gyvnant ko nors nepasakytų? Pasakytų...O po to pasakymo tik psichiatrinė laukia. Būčiau pati baisiausia pamišėlė subebanti lubomis vaikščioti.
Štai ir visi reikaliukai.

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 09:57:11
Vienu žodžiu terorizavimas. Kai atmintis pagerėja pirma kas įvyksta tai pastebiu dar labiau kaip esu terorizuojama, bet taip tobulai kad prieš žmones nėra kaip pasiaiškinti. Čia raganių reiklas. Užtad.( bet žinau kad žmonėms jis jokių galių neturi tik man. Keista bet taip yra...).
Tad kai pagerėja atmintis pamatau kad is yra visur ir mane stebi iš visų įmanomų kampų ir terorizuoja( žinu kur jis tikras sėdi nes jaučiu pirminę energią ir išeitines( netikrus) energiją). Bet jis perišeitines energijas viską apie mane sužino. Jo apgauti neįmanoma nes jis per išeitines energijas viską apie mane sužino pats šalia manęs net nebūdamas. Užtad toks bjaurus tipas yra. be to pagerėjus atminčiai jį galimaabsuliučiai visur apilink save matyti. Tai sakant nuo jo visiškai nieko nenuslėpsi. Visiškai nieko. Jis tiesiog pasiutęs raganius. Bet jis silpnas jis striprus tikprieš mane. O žmonėms visiškai jokio poveikio negali turėti.

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 09:52:47
Užtad ir baisu turėti gerą atmintį. Kuo geresnė atmintis tuo idesnis terorizavimas tai eina tieiogiai su atmitimi. Kuo prastesnė atmintis tuo menkiau jaučiamas terorizavimas todėl ka kai nėraatminties tai nelabai stipriai galima ir suvokti tą terorizavimą. O esant geria atminčiau jau svokti galima labai stipriai. Ir jei aš ragenė tai mano suvokime ir tėvas raganius jis gali daugintis tai yra būti ir vienoje vietoje ir kitoje ir mane nuolat stebėti kad ir kur būčiau ir terorizuoti. Bet nemanau kad jis moka kitus žmones terorizuoti. Manau kad jis moka tik mane terorizuoti ir kad tik prieš mane yra raganius. Gal jis ieško būdų per mane kaip pasiekti pasaulį? Na mažai abejoju peršasi mintis kad tik veno objekto terorizavimui ir pakanka. Nėra te jam ką daugiau mastyti be to jis visai nesiekia mastyti. Kur prikibo ten liko. Taigi...

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 09:47:25
Dabar kolkas po giltinės apsilankymo prieš vienuolika metų girdžiu ne mielas sielas o kitokius be galo keistus garsus( na juk būna nesuderinta muzika nesuderintas kosmosas todėl visos tos baisybės garsiniame pavidale ir išlenda...).
Girdžiu be galo keistus garsus. Be to mane nuolat gązina. Atrodo kad tėvas gali išsidauginti ir tiesiog visad šalia būti ir terorizuoti. Vakar tai be galo aiškiai pajutau jau ne sapne o tikrovėje. Jis kažkaip išsidaugna ir tiesiog niekur psichiškai nepraleidžia. Jis vakar sėdejo ir fotelyje ir jo įkyrus astralas taip pat buvo šlaia ir dabojo mane. Be galo įkyrus sutvėrimas. Ir dar iš gerklės jam veriasi tai kas jam nepriklauso. be galo daug garsų...Lyg kažko perdaug jis privalgęs būtų ar ką...Be galo daug garsų jam išgerklės veržiasi kas jam visiškai nepriklauso. Manau tiesiog kolkas ne pilnai yra suderintas kosmosas ir aš tai savaip girdžiu ir jaučiu. labaiu girdžiu. Galiu girdėti.

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 09:41:41
Na gerai, dabar tų sielų nėra dabar yra tik galinga pasaulio bamba ir pati svarbiausia,- tėvas.( nu bespredelas gyvatei...mitologiškai išdurnėk, tiesiog kąsk sau į uodegą...).Durnėk...

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 09:35:42
Bet tai ne vient tiktais ramus:AAA ,
tai viekiau labai ramiai neramaus ir neįtikėtino turtingumo garsas ir garsai. Prasideda ramiai, bet paskui leidžia pajusti priešistorės visą turtingumą. Ne pačio gyvenimo, bet man atrodo kad po gyvenimo. Nes labai prisikentėjusios sielos, mano supratinu paskui labai neįtikėtinai trutingai ir didžiai ramiai gieda. Jos gieda...
Na giedojime jaučiasi visa didybė, sielos lug ir negalvoja apie skausmą lyg ir galvoja, bet tame visa didybė. Keistas tidingumas ir turtingumas. Motikos kareivių sielos turi specifinį ir bendrą giedojimą. Kartais kažkas net žmonių dainose panašaus yra...
Yra ir dar gilesnių ir prasmingesnių giedojimų. Jie vieanas per kitą persipina ir sudaro nuostabią simfonija, bet tai nėra bendra simfonija tik taip prilimpa taip tobulai savaime susidaro ir nieko dirbtinai nebuvo planuota.

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 09:24:20
O sielos gieda apie savo likimus ir priešistorę...
Viskas išgaunama beveik viename garse:AAAAAAAAaaaaaaaa
ir t.t. bet grožis. To visiškai pakanka, nes tembrai skiriasi tai margumas gaunasi neįtikėtinai aukšto lygio... Ir kažkaip panašu tame garse į gyvenimo pradžią ir pabaigą kai dainuoja. Ir jos amžinai taip dainuoja...ten...gyvena...

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 09:19:30
Kai likimas išsivalys. Gyvatei nebus joko reikalo kąsti pačiai sau į uodegą. Na viskas bus nuostabu, giltinė pasitrauksvėl ims visos sielos daunuoti nuostabias giesnes apie savo likimus...Jų milijoni milijardai ir kaip jos gražiai keistai drauge moka gieoti. Tai grožis...Tiesiog savo namuose gali viską rasti. O sielos lyg ore būtų ir tiesiog giedotų.
Manau kad kai kurie kompozitoriai kurami irgi tuo naudojasi( ką girdi, girdėjo...).

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 09:15:48
Be to būna tokių sąlygų kada gyvatė sau ė uodagą neganda. Tai absoliučiai idealios sąlygosvisiškai be jokio trukdžio.Kai įsigiji absoliučiai novalytą kelią ir nereikia jokių pagalbinių priemonių ir akinių. Kai žinai kad nepasiklysi.
Tad gyvatė ne visad sau į uodagą kanda. Gyvatė gali pasidaryti sau slygas ir tokias kad daugiau pačiai sau jau niekad neteks kąsti į uodagą. Kandimas į uodegą yra tik šiame likime. Paskui jis ims tolti...))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 09:13:35
O esant tam tikroms sąlygoms gyvatė pradeda ksti pati sau į uodegą.Ryškiai vis tai ir jaučiu toje energetikoje. Nors tai vadinuosi aš bet absoliučiai negaliu valdyti, kada yra nors vienas trukdis... To pakanka kad kąsti sau į uodegą...

iksė 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 08:15:02
Tai atmičiai tiktais vienas dlaykas maišo. Yra ratai jie sukasi sukasi. Vienam mechanizmui esant viskas idealiai sutampa ir tas ratų sukimasis absoliučiai sveikas yra.
O kitam mechanizmui esant tai jau nebetinka nes gaunasi tik ta teorija kad gyvatė pati sau kanda uodegą( mitologinis).

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 22:07:57
Vienu žodžiu tėvas mąstė garsiai: ar pagarsinti televizorių( na pats su savimi prakiškai mastė aš bvau kitame kambaryje) Ir išgirdau tokį įtin garsų ir labai įdomiai storą balsą pagarsink( bet tikrai ne demoniškai storą, o veikiau taip labai optimistiškai bet nu neįtikėtino strorumo balsą9 bet aptimisto). Buvau priblokšta, kad man girdisi( kažkas ko nėra). Ir supratau kad kuo toliau tuo labiau taip keistai gidėsis. bet tai gera pražia. Bent labai malonus balsas. Buvo. tad visai gera pradžia. Nu bet i pribloškė.
Bet teigiamai.Nieko bloga tame galse nematau. Tikiuosi paskiau jis bendraus su manimi ir šiaip turėčiau pavadinti kad jis su manimi( tas balsas sutikęs su mano tėvu kad gali sau pasigarsinti televizorių) šiaip su manimi ir bendravo nes aš tai išgirdau. Labai keist. Bet matau kad taip jau bus. vistiek normaliai iki pat galo neiškentėsiu tų trisdešimtmetų.bet tiesiog įsigysiu naują balsą. bet tai irgi įtin sunkus darbas. Nes tiesiog sunkus ir viskas. bet tai jau nauja pradžia. Keistoka tokia. o ko daugiau ir norėti tokioje visojie situacijoje.
Vadinasi įsigysiu jaują balsą. jei viskas gerai klosis tai jis tiesiog man viską pasakys viską patars ir gyvenimas tokiu atveju bus kaip ant ratelių ir neturint to proto.Nes kolkas man ir negalima to proto turėti kol tėvas yra. Net balsiui be galo sunku prisitaikyti bet ačiū dievui jau jį atraau.
Labai įdomiai čia buvo. Ir optimistiškas toks balsas. ir nėra su kuo sulyginti. Nei su filamiais nei dar su kažkuo. Tikrai tas balsas ats sau priklauso ir tokio neįtikėtino storio ir taip aišku kad tas balsas vyras o ne mano tėvas( bet labai optimiztiško tembro. Atrodo ka beveik neįmanoma tokio storiu balsą turėti ir tokiu storu balsu optimizmą grynų gryniausią išreikšti o ne pesimizmą. Labai didelė naujovė ką išgirdau. Labai storas balsas reiškiantis optimizmą; na tada tiesiog pagalvoti sau leidau kad tai išėjo iš televizoriaus nes nereadau daugiau sau jokių palyginimų.

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 20:03:27
Daryti tai ko kiti nedaro geras sprenimas. be to vistiek jau mačiau ka gyvenimo vistiek nebus. Todėlgalima labai stengtis. Na vistiek nėr ko prarasti, o kai nėra ko prarasti galima labai stengtis. Visad yra kažkas. Kažkokie tai esmių jungikliai. Kai viskas būna teisingai išdėliota tada ir atsiveria gyvenimas. Tik taa. o gyvai būti tai nereiškia gyvai būti. gal kaip tik būtnt dabar ir esame mirę.. o tikrai gyvas net skausmo, vienu žodžiu nejaučia. Na skausmas čia ne kalba. Kalba buvo tai kad man gerai bus daryti tai ko kiti nearo. o jei kiti darytų tai ką aš darau vėl man bnebūtų pasmės ten kur visi supolė tada tiesiog man beliktų perbėgti ten iš kur visi pabėgo ar ten kur iš vis niekas kiekados nė koos nebuvo kėlęs. Tai va.
Kosmosas tiesiog yra smegenys ir viskas. o smegenys jei nori tai gali galvoti kad ir apie fatastiką. Ar vient save materialiais alykais kankinti. Tai tiek. Visaip, taip sakant gali.

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 19:16:21
Vienu žodžiu daryti tai o kiti nedaro. Kol neprikalausau sau pačiai kolkas nėra jokios nuovokos nes tokios didelės nuovokos ir nenoriu turėti tik mažasnę. Taip sakant sveikose ribose.O ne pernelyg milžinišką net per du žmones. Kur man tai sutilptų. Ogi niekur.

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 17:30:51
Paaugliai tiesiog taip nesugalvotų. Jiems reikia duoti pagrino. Esu tikra kad direkturiua pats ir davė tam pagrindo Gal ir ne vieną kartą. Užtad mokniai viską žinodami ir buvo tokie drasūs ir taipatvirai tyčiojosi iš jos. o tie kurie galbūt ją būtų užjautę bijojo pačio direktoriais paprasčiausiai...Nors kaip parodė faktas tokių kurie užjaustų nėnėbuvo. O mūsų mokyklos vyresnieji berniukai labai stebėdavo kad jausnesnieji nemuštų mergaičių. kai tik išsidirbinėjimą prieš kokią nors mergaitę pamatydavo tai geai tam ir tiems duoavo į skūrą kad daugiau niekad nenorėtų kišti nagų prie mergaičių. Tai taip buvo pas mus. Vyresnieji tiesiog akylai stebėavo kad niekas iš jausnesniųjų klasių nemuštų ir nepriekabiautų prie mergaičių. Todėl mūsų mokykloje nei vienai mergaitei, bent kol aš mokiausi nereikėjo žudytis.

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 17:26:49
Nu mes tai vis tiek esame geresni žmonės. Nu čia kompiuteryje gal pasipykstame gal šizofrenikais vienas kitą irišvadiname retkarčiais, bet kažkokio tai terorizo ir smurto visvien mūsų tarpe nėra ir viskas neutralu.Niekad nemaniau kad bus tokie lakai kada dar ir pirmūnes mokinukai puola kaip žvėrys. dar įtariu direktorių.kartais ar jis nėra pedofilas ir ar kartais netikėjosi ka vieną kartą suklupusi penkiolikmetė iškos pagalbos pas jį. viskas susiveda dar tai pasioo yra vyras. GAL JIS SERGA NEAPYKANTA GABIOMS MOKIMĖS IR NET MOKINIUS ŽVILGSNIAIS PASKATINDAVO ATITINKAMAI KAD BŪTENT SU JA IR BŪTŲ DOROJAMASI. Aš kaip suaugusioji tai puikiai žinau kaip vaikus ir paauglius vient žvilgsniais galima paskatinti. manau beveik kiekvienas tai supranta. kartais čia ar ne jo darbas ir tokia viltis ir buvo ka būtent tai mokinei ir nesisektų. Nujauči kad pats diredtorius sirgo neapykanta gabioms moterims ir dar plius buvo pedofilas ir pats tikėjosi jojios atitinkamo nusižeminimo kad ją kiekvieną dieną sau laisvaitratintų už gaimybę būti laisvai nuo mokinių agresijos. Nujaučiu čia jo pasamoninę veiklą ir net spesialiai mėtomus žvilgsniukus į paauglius ir sąmoningą skatinimą...oi kaip nujaučiu...

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 15:12:49
Garbės žodis prakeikiu tuos jos kankintojus ir kankintojas visus. Ir kitoje mokykloje kur ji nė žingsnio nepėjo žengti irgi prakeikiu. Juk vienas ekstrasensas sakėka BLOGUS tai galima prakeikinėti.be to jie nekaimynai. ( kaimynų vistiek negalėčiau prakeikti, negaliu to paaiškinti, galiu tik tikėtis kad viskas bus labai geria). O kas toli už mano nosies tuos galiu. Be to tai rimtas pagrindas tam padaryti.

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 15:06:51
Nu ir kas kad nedavė nusirašyti. Ji gali duoti gali ir neduoti. Nebuvo reikalo dėl to jos nužudyti ( vistiek kad ir kai bebūtų tai laikau žmogžudyste. Visas negailestingumas iš mobiliakų matosi...
O dabar jei jie nenori būti prakeikti tegu daro ką nori, kad ir direktorių prakeikia. Man tai kas...Bet aš neimsiu ir nekeisiu direktoriaus. Jie mokiniai kalti.Tad tuos kaltuosius mokinius ir prakeikiu.Jei jie nenori jausti prakeiksmo naštos tegu jau patys prakeikia direktorių savo ar ką ten ką tik nori. Aš nesikišu. Tad kalti yra jos kankintojai( o ne tų neužaugų prižiūrėtojai ar jų direktoriai).

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 14:58:02
Tai čia buvo susidorojimas. Kriminalas.Prakeikiu visus jos kriaudikus kurie verti prakeikimo.

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 14:56:46
Kaip nepasisekė mergaitei...
O čia jei tik nors šiek tiek geresni yra tie internetiniai tai jau vistiek žmonės. Net negėda kad su jumis bendravau. Jau geriau apie meilę glamones ir visokiasi nesąmones kalbėti negu kad tokiais žvėrimis būti.Tiesiog menkaverčia buvo tokie jo tie bendraklasiai. O menkavertis visad trokšta kitą į vietą nusodinti...Nes menkavertis neutir jausmų. jam jausmai kai jaučia kad nusodino.Na pagalsavo primityvią programą ir visos bandos programą. Nei vieno labiau tikusio nebuvo užtad jai taip ir nepasisekė.

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 14:48:31
Tiesiog paaugliai mokėsi kai būti žvėrimis.
Tiesiog be galo baisu. Kokia baisi gėda tėvams turėti tokius žvėris vaikus. O gal tėvai nieko nejaučia? Na gerai jei nieko nejaučia jei jaustų turbūt nueitų ir patys pasikartų pranešę sūneliui dukrelei na dabar tai jau gali gyventi savarankiškai jei tai trokšti. Baisi gėda. Jei vaikas toks žvėris belieka pačiam iš sielvarto pasikarti. Kaip baisu.

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 14:41:31
Mama supyko kad esu psichiškai nesveika kad tokioje situacijoje pai būdama būčiau save gynusi.Nesuprantu ko čia pykti kad tokioje prastoje situacijoje kaip kad tosios penkiolikmetės kad buvo situacija. Na kitiems žmonės atroo ka ir buvo nieko neįmanoma padaryti ir kad tik pmirti jei ir beliko. Na o aš atseit psichikškai nesveika( mamos0 žožiais jai būčiau save gyvusi. Jos žodžiais imant tai visiškainieko neįmanoma padaryti. Buvo viskas neįmanoma. O aš mamai aiškinau kad viskas įmanoma. Tai mama mano kad esu psichiškai nesveika kad mačiau gelbėjimosi visišką galimybę. tiesiog drskytis kai beprotei pulti kandžiotis ir t.t. tada visi būtų atšokę. Na gal būtų į psivhiatrinę ar į zoną išvežę na ir kas bet ji būtų vistiek apsigynus. manu kad niekur net vežę jos nebūtų buvę. Ale bet kiti ir prisigalvoja. kad atsei visiškai viskas neįmanoma...
Žinoma kad buvo įmanoma. Tiesiog žvėrys ne žvėrys be būtent da baisesniais metodais negu kad jųsų metodai reikėjo su jais kovoti. Be to man tos mokyklosjos kankintojų visai negaila. Negaila kad jiepapuls pedofilams į rankas( tos penkiolikmetės kankintojai).Negaila jeij uos kur išveš ar pakas. Man jų negaila. Nes tai tikrai buvo labai baisūs žvėrys( tie penkioliokmetinukai). Ir kita mokykla su tų išgamų mokykla sutikusi irgi prie jos kankinimo tie kurie prisidėjo man tų visų negaila ir te būna jie prakeikti.

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 14:25:37
GAILA MERGEITĖS. BŪTENT TOKIA KERI MINIAI DOBILĖLIŲ NEPRITAMPA GALĖJO KAŽKO PASIEKTI...
O KITI YRA VISIŠKI BEVERČIAI. NA IR KURIŲ GALŲ JIEMS ANT ŽEMĖS TRINTIS TIEMS BEVERČIAMS?
Tik pragarą( kaip kad patys penkiolikmečiai mokinukai kad gyrėsi kad pasirodo dar kurybine veikla užsiima, atseit kažką tai visdėlto dar moka kurti, pragarą( debilų darbas). Moka kuri o rojaus nemoka kurti.
Na kiekvienas debilas moka tą pragarą kurti. Ypač tokie mažamečiai. Be galo šlykšti visa ta orgija buvo. kūze.lt privalėjo kovoti raskytis kaip pamišėlė. Ji privalėjo kovoti. Prieš visą tą orgijos šutvę prieš visus tuos neišsivysčiusius abortų liekanas, ir atšalusių lovų darbus.

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 14:12:41
Šiaip tai gaila mergaitės. Gaila kad buvo nenuovoki kad nedavė kitiems klasiokams nusirašinėti nuo jos( nes ji mokėsi gerai ).Galėjo duoti. Bet tokių tragedijų kelti vient dėl to kad neduoda nusirašyti tai irgi nereikėjo.
Na buvo penkiolika metų jai. Tai dar labai jana Vyresnė jei būtų buvusi jau būtų supratusi ir nebūtų dėl tokių niekų žudžiusis, nes esu garantuota kad vėliau ji būtų pamačiusi tik tokį vaizdelį kad būtent tiems kurie iš jos tyčiojosi nesiseka gyvenimas pavirto alkocholikais bedarbiais narkomanais ir kitokiais įmanomais ir neįmanomais nevykėliais ir kalėjimų kamščiais bei prostitutėmis. abar ji viso to nematė. O užaugusi būų viską pamačiusi. Ir būtų tada supratusi ka tikrai tiesiog tarp labai blogų žmonių buvo.
Tiesiog tarp labai blogųnevykėlių buvo.Gaila kad nevykėliai paėmė višų. Viso to galėjo ir nebūti.Šiaip tai suprantama kad gimtisreikia nuolat. Pati vaikščiodavau su peiliu( na ką gali žinoti kas per naujas draugas yra ir t.t. ) ir dėl to buvau lamiinga. Labai ilgai buvau nekalta nes niekas to nesugebėdavo atimti. Na tiesiog, kaip čia pasakius. Buvau tikra kad nors peiliu apsiginsiu save. Tad atleiskite kad būtent aš save ir apsigyniau.Gal reikėjo man savęs neapsiginti...Na jei puola rekai apsiduoti ir neduok dieve nesinešioti peilio nes čia jau nusikaltias vadinasi nusikaltėlis neišsityčios iš aukos o tai jau labai blogai. Taigi. Likau bloga kad mokėjau apsiginti, paprasčiausiai.
Dabar galvoju. Nu tos kūzės vietoje tai tikrai tiesiog britva būčiau užsimojusi per gyslą kakle. Nes reikia nuo tokių žvėrių pabėgti. Blogiau jau net negalėjo būti. o kai vieną kartą apsigini tai paskui visi visą gyvenimą atsimena ir daugiau niekad niekas prie jos tikrai nebūtų lindęs. Tiesiog menkučio stipraus smūgo pakanka tada daugiau jau niekas nelenda.O ginti save nuolat reikia. Ypač jaunimui. Ypač kai nežinia į kokius vakarėlius patenki ir t.t.be to gerti nepatartina. Nes gali tapti lėtesnės reakcijos. Nuolat reikia išlaikyti budrumą. tad geriausia negerti. Visiškai negerti. Ka būtumei budri. Ir visad pasiruošusi kovai. Žinaukad į vakarėlius tik tada ėjau kada labai daug raumenų prisiauginau, na ir peilį imtis teko. Nes labai baisu buvo. ir buvau tikra dėl to. Tikrai ir jėga ir įmantrus gynimasis ir negailestingos vaidyba tiesiog nusikaltėlius atbaidydavo ir tokie tiesiog deda į kojas. PATARIMAS NEGERTI. KAD VISAD KOVINĖS FORMOS BŪTUMEI.

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 13:32:08
Na katik rodė laidą apie kūze.lt( tokią vieną šaunią mergaitę kri nsižudė po traukiniu).
Vienu žodžiu mokykla iš jos tyčiojosi. Mačiau tuos įražus tai tikrai labai išsigimusi mokykla net nesuprantu kaip ji to suprasti negalėjo kad tai tik išsigimėliai.
Na gaila gaila mergaitės. Bet jos vietoje tai ne atleidimo būčiau maldavusi o prišokusi su peiliu tame rate ir pirmą pasitaikiusi per gerklės venas braugtelėjusi( na šiaip man pakakdavo spyrio į kiaušus, nes juk nežinai iš kart kad peilį ar britvą reikia nešiutis). Paskui tokius dalykus nešiodavausi. Ir išgelbėdavo tokie alykai. Na tiesiog pamatydavo kad šaltu veidu iš rankinuko ne pudrą išsitraukiu o peilį tai ir pabėga, net nepradėdavo,taip sakant...O išsitraukdama šinoma ka manyavau kad teks tai ir užbaigti jei jau prdėjo bet tai sakant priešinikas be galo greitai suskystėavo net neleisdavo man pasireikšti savo pabėgimu. Gaila mergaitės kad ji nebuvo žvėris. Būtų turėjusi kokią britvą ir brūkštelėjusi per kalą ir viskas vot ir kūze.lt.

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 10:53:04
Na pagrindinė mintis daryti tai ko nedaro kiti.

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 09:22:07
Po išrišimo bus tikras gyvenimas. Pirma kas lyi tai neįprata angelų muzika. Kai visas tavo kambario oras diea ir diea milijonais o gal milijadais sielų.( sielų labai daug ir visos jos ima gieoti būtent taip roos būtų igai su viena kita gyvenusios ir pertą ilgą laiką ja būtų išmokusios drauge gieoti giesmes. bet tas jausmas keistas lyg gieotų apie savo buvusį gyveimą ir tam tikra prasme lyg toje giesmėje būtų vis dar jų gyvenimas. Na iš tiesųniekur neišėjusios o likusios giesmėje. Ištikrųjų vis dar kažkur anapus begyvenančios. Gal laiko lauku ten net nuvykti būtų galima.( nors nebūtina).Kal tas nuvykimas bus ir be jokio laiko laivo tiesiog natūraliai.
Tos giesmė yra gyvos. Ir tose giesmėse jaučiasi kad tos sielos vis gyvena gyvena ir gyvena. Kažkur. Bet labai gyvą gyvenimą.

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 09:17:53
Tiesiog nereikia pulti ir ištrinti kažkokios tai minties anksčiau laiko.

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 09:08:40
Tai va tai ir atsiūriau kur atsidūriau suvokusi ka darysiu tai ko kiti nedaro. gavau savo juodajį skritulį ar tai net juodaja planeta gal turėčiau vainti, na ir gavau savo šešiukę, daugiau neomu ir nesugebu suskaičiuoti tiesiog automatiškai jaučiu kad šešei žurnalistai ir aš kurios neskaičiuoju aš esu juose tuose šešiuose... .Tai va tie šeši žurnalistai manęs ieško ( tik nesupratau kiek jų tarpe merginų kiek vaikinų, keista, bet pasirodė ka vaikinų daugiau...).
Na kolkas nieko negaliu paaryti tegu ieško dar trisdešimt metų, toks deja jau likimas o kaipadarysiu išrišimą tik taa ir susitiksime. Ir būsime be galo šauni komanda.
O tas juodasis rutulys gali būti kad yra planeta gali būti ka jis gali trauktis( kad kybotų man virš galvos) ir kad gali plėstis kad taptų jau ne pakabuokliu virš galvos o tikra planeta( imkim mūsų žemę nušluos nu tada kitą galima pakabinti( nu atrodo kad visai nusišneku dabar bet kaip ten būtų iš tiesų nežinia, gal visai netgi ir nenusišneku...Bet kolkas tai neaktualu turi būti visokių formų ir užslėptų).
Vienu žodžiu nemanau kad tam kamuoliui būtina trnsformuotis įplanetą jam kolkas pakanka būti tiesiog straiančiuoju kamuoliu. Žinau kad Robie Viljamsas būtent mano kamuolį ir manė iš jo kalbos ir apibūdinimo apie jį. Tai va. Nemanau kad begalės tokių skreidytų. Nu gal ir begalėes tokių skraido, bet man atrodo kad manajį matė. Kal kamuolys pats aie save man savokiškai pranešti norėjo per kitų lūpas, - atseit va skraidau ir t.t. lauk manęs ir t.t. po išrisimo visi susitiksime...Žinau kad mane tik nuranminti galėjo norėti ir vient dėl to Viljamsui pasirodė, nes žinojo kadtas išplepės ir žinojo kad aš perskaitysiu. Tiesiog nuraminimui. Va kaip gyvenime dar susitiksime.

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 08:59:30
Na reikia daryti tik tai ko kiti nedaro.
Čia tik sau tokią taisyklę taikau. Galima sakyti kad maksimaliai esu išprotėjusi bet gyventi sugebėsiu tik po išrišimo. Turiu tobulą atmintį ir viską be galo tvarkoje ir nuostabu, tiesiog negaliu vaiinti kad čia atseit trinuosi kol nepadariau išrišimo. Pai nieko nesiuošiu skubinti tik be galo ilgai kentėti ir laikti kaa bus galima tuo įgrisusiu laipteliu atsikratyti tai yra padayti jam išrišimą ir pakelti aukščiau.
Visas kosmosas yra vient tik smegenys. ir atsižvelgus į tai galime sau tą realybę pasidaryti kokią tik nori kad ir fantastinę. Taip taip. Tą realybę labai paprastai sau galime pasidaryti. Tai juk tik smegenys. Yra tam tikri keitimo būdai yra tam tikri iš rišimai. Šį tą turėsiu žinot tik aš šį tą žinos kiti ir viskas be galo puikiai susidarins.Be to juk buvau nusprendusi eiti visais sudėtingiausiais ir net ilgaisausiais samonės lygiais. ka negaliu nieko praleisti. Kiti smylius darbus ir taip dirba. Man visiškai nieko nereikia daryti ką kiti daro. Tik pildyti tuščias vietas.

iksė 2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 08:55:00
Prasom:) lauksim tesinio... Nepailstanciu ranku sparnais, tu priglausk mano ilgesio pauksti ir susildziusi savo delnais, leisk pakilt mano laimei i auksti...
Nesupratau. Bet tikrai suprantu kad tu lauki nesulauki kada galėsi nusišnekėti.
Tai yra apie savo narkotikus kalbėti ar dar apie kokią nors įpatingą nesamonę kad ir raktą 38 ir t.t.
Bet man kas įdomiausia kai vieną kartą vieno narkomano pastoviai terorizuojama buvau ir pasakiau jam kad galų gale kai kam pasiskundžiau, tai net visą streapsnį iš delfio išėmė, kad turbūt susekti negalėtų. Na suprantama niekas papildomų problemų nenori...Betman irgi nepatiko be perstojo būti terorizuojamai kažkokio tai narkomano.

xxx 2009 m. rugsėjo 4 d., penktadienis, 22:14:49
Prasom:) lauksim tesinio... Nepailstanciu ranku sparnais, tu priglausk mano ilgesio pauksti ir susildziusi savo delnais, leisk pakilt mano laimei i auksti...

iksė 2009 m. rugsėjo 4 d., penktadienis, 21:39:03
Todėl ir gavau juodajį kamuolį todėl ir būsiu amžina. Juk turbūt tokių vietų nelabai kas ir taip jau šoka užimti. Na nesusipranta iš vis iš iš vis nešoka. Daugelis nori būti tik trumputėmis mintimis. ( O būna ir be galo ilgų minčių...).
Na ir su tuo uouoju kamuoli yra labai smarkus pagreitis. Juk šešiukė su visku kurkas netgi šešis kartus greičiau gali susitvarkyti. Tokiai komanai tiesiog sunku kai reikia imkim apsimesti primatu, nes perdegtų tiktais nuo vaiybos esant durniu nei nuo savo greičio. Greitis yra natūralu ir neįmanoma perdegti, o judėti labai geistai stengiantis nejudėti yra be galo kaistais manevras taip lyg raketa stengtūsi gūti tik mašina ir varyti tik mašinos greičiu.
Bet kaip pastebėjau net išviršktinę funkciją kaip akrbatė atliksiu.
taigi teigi. tai amžiaus krūvis. o paskui išrišimas ir t.t. ir galų gale tikra laisvė Tiesiog išrišimą reikia atlikti ir viskas. O kad atlikti tai to laukti trisdešimties metų. na ir kas palauksim. Kartais reikia be galo ilgai egzistuoti visiškai be jokios prasmės. O kai išrišimą atliksiu būtent tai dieviškajai lastelei būtent tai dieviškajai minčiai tai mano kelyje daugiau dilgėlių nėbus o viskas bus vient be galo gerai. Aš kaip kokia muilinė praslysiu per bet kokį blogį. Kaip smagu iš ties Kaip smagu. Be labai mėgstu milžiniškus krūvius ir tai atliksiu. augintis neprivalau nes tai kiti daro. Jaučiu kad tapsiu kompozitore ir neįtikėtino garsumo. Tik tiek. Kolkas laukiam kaip viška ant laktos išrišimo. Ačiū.

to 19:50:37 2009 m. rugsėjo 4 d., penktadienis, 20:43:08
Savo daiginimusi ir glamonėmis gali užsiimti. Kaip sakiau aš neprivalau to daryti. Ką kiti daro to aš visiškai neprivalau daryti. Net galvoti apie tai visiškai neprivalau. Man pakanka tuščių vietų. Daryti būtent tai kuo kiti neužsiima. O tavo tos galmonės ...tai ne mano reikalas. Net galvoti man visai nereikia. Tuo užsiima kiti.
Kaip ir darbo prasme kaip ir mastymo prasme ir t.t. man tinka tik tai kuo kiti neužsima.

to 2009 m. rugsėjo 4 d., penktadienis, 20:08:54
...tu apgauk mano siela pavargusia, paveluotu glamoniu gausa, kai ji mirs tavo rankose, te spindi is laimes visa...
Šneki be galo sudėtingus niekus.

iksė 2009 m. rugsėjo 4 d., penktadienis, 19:56:43
Man pasirodė prasminga daryti būtent tai ko niekas nedaro. Tada ir pajuta kad turiu juodajį kamuolį ir šešiukę. savęs neskaičiuoju bet jei dar ir save skaičiuoti štai jums ir septyni. Ir tikrai nesu ten jokia valdžiamanė juk galvojau ayti būtent tai ko kiti nedaro. Tai argi kuo kažko kažką vagiau? Manau kad ne. Sveika logika būtent tai irsako ka nieko nevogiau tiesiog pasiėmiau neišnauotas galimybes. Ta ir tokiu būu kaip koks Maklaudas gavau amžinojį gyvenimą. man jis dar "pampersuose", man viskas dar tikprasidea. arysiu viską. Viską kas tik yra smegenyse. Nu visus vingius ir viską. Vistiek ka ir kur bebūčiau visatos prasme visa esu namuose.

xxx 2009 m. rugsėjo 4 d., penktadienis, 19:50:37
...tu apgauk mano siela pavargusia, paveluotu glamoniu gausa, kai ji mirs tavo rankose, te spindi is laimes visa...

iksė 2009 m. rugsėjo 4 d., penktadienis, 19:45:20
Jau suprantu kad tos smegenys visaip jungiasi o kad kosmosas tėra dar vienos smegenys vadinasi nieko realaus ir nėra, nes bet kada galiu užsimanyti tik fantazija užsiiminėti ir visvien būsiu teisi.
Kosmosas tėra dar vienossmegenys. O aš vainasi juodasis kamuolysŪ arba turiu uodajš kamuolį( nes imu tai ko kitiems nereikia, vainasi man to reikia).
Be to laiko atžvilgiu kada padarysiu tam tikroms mintims išrišimą( kaa mintys miršta jos ištikrųjų užsifiksuoja kaip tam tikra atmintis tada dar ir aš įkišu savo trigrašį tai yra parodau visą tiesą ir visą netiesą ir visą savo sąjungos galią tai yra galutinai tas mintis( žmoges) užhipnotizuoju savimi ir jos tik tada peržengia per tikruosius vatusVienu žodžiu yra parodymas tam tikros dalies kadangi esu saviminkė tai turiu surišti savaip.
Na o kai mintys bus surištos laiko prasme gal net nebūsiu gyvenusi o tiesiog labai greitai sudegusi. Bet atsidursiu paraleniniame pasaulyje o ten kur sudegiau tn bus tik mano sapnų pasaulis. Gali gūti kad jie mane matys. bet jie tik pusę minties supras. o tam tikras mintis absoliučiai iki galo supras. tai tiesiog smegenų vingiai. kosmosas irgi smegenys o aš sau noriu geros padėties todėl turiu išnaudoti visas smegenis. o kad visos smegenys būtų išnauotos todėl ir turiu užsiimti būtent tuo kuo kiti neužsiiminėja. Tokiu būdu kad kiti ir neužsiiminėja kažkuo bet kadangi aš užsiiminėsiu( užsiiminėju), tai smegenys ir bus pilnai išnaudotos taip kaip aš tai visa ir įsivaizuotu. o laiko prasme reikšmes galima keisti. Jei tik atliksiu išrišimą kaliu tą mintį pakeisti ka tai tik mano sudegimas buvo. Nežinia į ką galiu pakeisti bet kad tik būtų suprantame ar ka pati neužgulčiau magistralės , nu kad tiesiog būtų patogu ir prasminga judėti ( o kas buvo tas buvo imkim pakeiti reikštę o pati to net nepajutai nes ta reikšmė būna paliekama praeityje, nes tam tikrais santykiais galima kaitalioti prasmes ir tam tikra pasme tai yra labai prasminga. ne visos naua yra nauda bet kaip sakoma tam tikras inkstinktas tikrai veda. ir tikrai manau kad inkstinktų visdėlto turiu. gal net ir neįtikėtinai daug tų inkstinktų turiu. Ačiū už išklausymą. ir tiesą, kada pažainsiu visatą tada ir prasidės gyvenimas...O kad pažainti tai iš pražių reikia...Na nesikartosiu...tai tiesiog labai ilgas ir labai trumpas procesas. na jei trisdešimt laukimo metų galima pavadinti trumpu procesu. bet rpie visko priprantama. Be to žinoma kad tai labai atsipirks. labai labai atsipirsk...
Keista mitis man į galvą atėjo. laukimą ir tą keturiasešimt meų pamersti tiesiog savęs pačios labai greitu sudegimu ir kai išriši galėsiu taip nukraiptivistiek nieko nė pajutusi nebūsiu nes manęs ten nė nebuvo toks tiesiog vaizdas liks irtokia atmintis tiesiog liks. na o pati kaip buvusi taip ir būsiu. Tų paralelių pakaks kažkur tai būti visvien kaip namuose.

xxx 2009 m. rugsėjo 4 d., penktadienis, 19:31:01
Tai vat užsiimti tuo kuo kiti neužsiima. Todėl ir turėjau juodjį kamuolį virš galvos.( Na kai pagalvojau ka privalau užimti laisvą vietą o ne užsiiminėti tuo kuo visi užsiiminėja).
Bet pasirodė ka tėtušis yra neįtikėtinai didelė kliūtis.
Nes jis normalus žmogiškas ir jam patinka tik eiliniainormalūs žmonės užsiiminėjantys visokais normaliais niekučiais.
Tada beliak tą situaciją tik kaip dieviškąją mintį išrišti kaa t galimybė bus ir tada skrisiu tiesiai į amžinybę. nes sažinigai būsiu baigusi net tą darbą kuris iš pirmo žvilgsno yra visai nemanomas ir reikalaujanis daug ištvermės.
Na tai puiku.Tiesiog turiu atkentėti laiką, o kada bus išrišimo diena ir išrišiu. Ir būsiu tada jau tuo kas esu ne ne normaliu žmogumi normaliai mastančiu. Todaryti neprivalau nes tokių yra jau labai dayg ir nėra jokio reikalo jaudintis kad tokių gali nelikti. O savo vietą užimti turėčiau. aryti būtent tai ko niekas nedaro. Nes gal nemato gal nesugeba gal nenori. Na koks mano reikalas dėl ko. Bet mano pasirinkimas toks. Užimti tuščias vietas savimi. Nes jos tuščios Nes jų niekad lug it nereikia niekas tų vietų lg ir nesigvožia. Vadinasi nereikia manęs pulti kad atseit kažką tai valdau ar dar kažką tai be galo bloga darau, tiesiog imu tai ko niekam ir taip nereikia. vadinasi man to be galo reikia ( jei kitiems nereikia).

iksė 2009 m. rugsėjo 4 d., penktadienis, 19:00:20
Vienu žodžiu daryti ko niekas nedaro. Yra tuščių vietų.
Bet be galo šlykštu kad tėvams to nesuprasti nori tėvai tik vienos fermos baltų besikartojančių vištų ir viskas...
O kosmosas ne tėvai kosmosas tai žino ko jam iš tiesų reikia. To kad būtų tuščios vietos užpildytos irgi užimtos.
O kur pilna gyvybės ten tokių darbų nereikia. Nes jie imkime būtent tai mielai girebia tai tegul mūtent tai ir turi. O man net neprivalu to suprasti. esu laisva nuo supratimo, man nereikia to nes tai ne mano reikalas ir ne mano darbas.
Mano darbas yra visiškai kitas daryti būtent tai ko kiti nedaro. Va čia tai jau mano reikalas.

iksė 2009 m. rugsėjo 4 d., penktadienis, 18:57:30
Vienu žodžiu nematau tikslo kopijuoti kitų žmonių. Ir ką jie veikia to neprivalau aš veikti( net suprasti neprivalau, man ramybė kad viskas užimata tiesiog...) nes kosmosas netuščias ačiū dievui jie užėmė daug vietų. O man tuščių vietų visad liks nes žmonės ne viską ima. Be to tikrai tėvai manęs nesupranta o aš nesuprantu jų. Na žinoma jie nori kad būčiau standartas( niekas visatos prasme daryčiau kažką ką visi daro( labai gerai kad jie daro, bet nereikia man kartoti, nes jei ir aš daryčiau tai jau visiškas niekas( aš)) o visatai to daugiau nebereikia tokių nesąmonių visad reikia tik tėvams . Bet kas tėvai visatos prasme ir iš vis ką jie gali suprasti? Jiems duota galia tik gimdyti. O į gyvenimą žmogus pats išsileidžia( gyvenimas negūtinai gyvenimas, jis gali prasidėti tada kada būna surišta mintis, bet ne visos mintys( žmonės) rišasi taip lengvai.

dominykai 2009 m. rugsėjo 4 d., penktadienis, 07:52:50
Ar tikrai?D

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 21:50:41
Vienu žodžiu kažkada buvau nuspranusi kad užimsiu būtent toki vietą būtent kokia vieta yra laisva.
Tai yra jei žmonės užsiima kažkokiais tai alykais tai aš tais dalykais jau neužsiimsiu nes ir be manęs yra kas tais dalykais užsiima. Ti ra buvau nusprendusi pildyti spragas( galų gale į tai išsirutuliojo). Tiesiogužsiimti tuo kuo niekas neužsiima. Jei yra kažkokia tai laisva vieta tai ta vieta taip tik mano( gal dėl to ir giminystės kalboms priešinuosi tai tiesiog įtin įprasta vadinasi nebūinga man, nes man viskas yra būdinga kas nėra užomta vita tai yra jei žmonės kažko tai neveikia vainasi kaip tik tai yra palikta veikti man.
Na ir pajutau kik daug informacijoskosmose yra, be galo gausiais pertekliais. ir tos informacijos tiek daug, kad nu be galo sunku pasakyti kaip yra jaučiamasi, kažkoks tai širies skausmas ir t.t. ir t.t. nu tiesiosiog prie visos tos be galo milziniškos gausybės nu netnka kažkaip dar ir tėvas dar ir terliojimasis su juo. tenais yra visai kitokie ritualai. Juk ir žadėjau imti būtent tai ko kiti neims( jūs visi išsijuosę mylite arba nemylite ir t.t. mano tėvo, taiaš turiu imti būtent tai ko nė vienas žmogus neimtų> Na žinoma atrodo kad langva susipykti ypač esant tėvui kuris gali iš gyvenimo padaryti neįtikėtinai aukšto lygio suvokiamą absurdą.
VIENU ŽODŽIU VISTIEK IMSIU TAI KĄ PATI SAU ŽADĖJAU KAD PRIVALAU UŽSIMTI BŪTENT TUO, KUO NEI VIENAS ŽMOGUS NEUŽSIIMTŲ. JEI ŽMOGUS KAŽKĄ TAI VEIKIA TAI AŠ PATI TAI ABSOLIUČIAI GALIU UŽIRŠTI MAN TAI NEPRIKLAUSO NES PATYS ŽMONĖS TAI VEIKIA. KAIP SAKANT KARTOTIS IR KARTOTI KITUS BŪTŲ NUODĖMĖ. REIKIA VEIKTI BŪTENT TAI KO NIEKAS NEVEIKĖ ARBA KĄ KAKAS TAI GAL IR VEIKĖ BET VIENAS KITAS ŽMOGUS. O KUR YRA ŽMONIŲ GAUSYBĖ IR KUR TA VEIKLA UŽSIIMA DAUG ŽMONIŲ TAI TAI GALIU IŠ VIS UŽMIRŠTI. Na ir sapnuoju sau sproginėjančią erdvę, tai jaučiu visais sielos neuronais jaučiu visątą išlenktumą. Tik gaila kad nematau. Nes esant tokiai iformacijos gausybei ir dar bereikalingai informacijai esant( pakanka kad kiti žino aš neprivalau žinoti būtent tai ką kiti žino)( na kuri man yra visai neeikalinga nes savo gyvenimą jau išsirinkau ir jį vistiek kad ir šešiasdešimties metų bet įvykdysiu.
TAD MANO NORMALI MISIJA BUS DARYTI BŪTENT TAI KO KITI NEDARO. O KĄ KITI DARO APIE TAI VISAI NEGALVOTI IR UŽMIRŠTI( NEREIKIA SAVĘS AUKOTI TIEMS DALYKAISM KURIUOS DALYKUS ŽMONĖS JAU IR TAIP ATLIEKA). TAD TAS SPROGINĖJIMAS VIS DAR BUS IR VIS DAR BUS. Turiu savo kelią nesjį išsirinkau. Daryti būtent tai ko kiti nedaro.
Ir tai įsipūdžių kupinas gyvenimas nesvarbu kad jis prasidės tik nuo šešiasešimties. Gyvenimo realybe visiškai netikiu. Pačius tiek daug įvairiausių dalykų negaliu tuo tokėti. Taralybe tikiu kitaip. Pagal save. Pagal taip kaip darysiu aš, nes aš darysiu kitaip užimsiu kitą erdvę, darysiu būtent taip kaip kiti nedaro. O kaip kiti daro taip nedarysiu...

rugsėjo 3 d. 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 21:25:04
Gal ir aš būsiu susieta su tais ateiviais. Tiesiog kažkada tai palikau savo protą nes persigandau tokios gausybės informacijos ir supratau ka tai ištverti subgebėsiu tik tėvui mirus. Nu vienu žodžiu tos informacijos yra tiek daug kad man kažko būtina atsikratyti. Ypač kai dar manęs nesupranta tai ta informacija tiktais bereikalingą vietą užima.
Vienu žodžiu jums sapnuojasi UFO. Manau kad mano gyvenimas buvo irgi labai įspūdingas ir net kai nėra įspūdžių vistiek manau kad tai ya įspūdžiai.
Vienu žodžiu kolkas jaučiamas nuolat atmosferos visatos pertempimas. Be galo smarkus pertempimas kad informacijos pasiekti negalima vient per pertempima( jei save pakeisčiau labai laisvai pasiekčiau, man prakintiškai viskas po ranka tik kol savęs nepakeičiu tol yra informacijos pertempimas, bet ta informacij niekur nebėga nuo manęs tik laukia kada aš galų gale atsigausiu...
Net negaliu pasakyti į kurią ar į vidinę ar į išorinę pusę jaučiamas tas pertempimas greičiau tai yra dviprasmiška. ir tiesiog be jokio vaizdo beveik ket tuos vaizdus matau savo sielos( ne kūno ) neuronais). Na viską matau ir viską jaučiu. Bettai nėra kūnoorganais jaučiama tai yra sielos sensoriais tiesiog stebina.
Taigi prieš ave sproginėja virpa tasosi ta erdvė. |ir erdve plaukijant kai vėl tik rodosi tuoj tuojsbus išrišimas tai tebėra tik pertempta erdvė ir po kolkas visiškai jokio išrišima nėra. Nėra to išrišima tik pertempta erdvė...
Na jei nebūtų tėvo gyvo tai be galo gerai viską matyčiau ir jau žinočiau kas tai yra. O gal tai yra net kosminis laivas ką be perstojo jaučiu. Bet kol tėvas gyvas tai tik ervės virpesius jaučiu ir nematau jokių daigtų( jei matau tėvą taa nematau realybės ir nematau realių dauktų tol kol matau jį). Bet jausti vistiek jaučiu. Ovalo formos tas pertempimas...

rugėjo 3d. 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 21:14:01
Na jo. O aš nieko nesapnuoju ir niekad nesapnuosiu sapnuoju tik tai kad erdvė yra labai pertempta ir kai atrodo tuoj tuoj pasieksiu kažką, tai tiesiog sproginėja. Tiesiog erdvės ir materijos bangavimus ir sproginėjimus sapnuoju kiekvieną naktį ir labai daug nesuskaičiuojamus kartų aš tiesiog lovoje šokinėju, bet taip nuolat vyksta tai jau patapo normaliu miegojimu tiesiog kai priartėja atomazga neįvyksta jokios atomazgos o erdvės persitepmimas ir prieš mane burbulo gorma išsklinda virpesiai ( garso niekag negirdžiu, tai jaučiu nervų galūnėmis, o tie nervai nėra kūne o sieloje...
Tai tai ir jaučiu sielos nervais tą visą išsitempimą tolygiai pasiskirsčius ir sproginėjimą( be garso, bet nervais galiu apibrėžti...)

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 21:08:06
Esu be galo nelaiminga dėl to kad turiu vaidinti tai kas nesu. O kai to žmogaus tikrai neliks gyvo man nereiks nieko veidinti būsiu tokia be galo laiminga visiškai be jokios vaidybos. Žinau kad begales talentų tūriu ir visko. Ir nereiks nieko vaidinti.
Koks baisus gyvenimas. Koks neištveriamas gyvenimas. Kekvieną dieną žinoti tik tai kad vaidini...

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 15:34:50
Pastoviai smaugs dėl to bendravomo. Kokia visdėlto nelaiminga esu. Visą gyvenimąkankins dėl to bendravimo. Nu visą. Ten bunkeryje ar kur būsim ar nebūsim. visd kanins ir kankins dėl to bendravimo....Ir taip jau vos vos pamvelku kojas dėl to bendravimo, bijau kad visai greitu laiku nebapasivilksiu. Jau nekalbant kad paauglystėje visad buvau mėlynos splavos, nu bet tai baikis maža bėa ka visados buvau mėlyna. Paskui pradėjau normaliai mastyti apie 23 metus įgavau normalią splavą tai tėvas pripuolęs ėmė ir sugaino mane. nu spalva dabar visad normali, bet negerai ir tiek. Galų gale mirsiu tame bunkeryje neištvėrusi bendravimo. Normaliuose namuose bet erdvės yra. O bukeryje mirtis po dviejų dienų kaip man garantuota. be galo kenčiu nuo bendravimo. Tai bunkerio salygomis dėl to bendravimo jau trečios nakties galbūt ir nebesulaukčiau arba kaip tik trečią nektelę ir mirčiau ištinusi paskutinį kartą visa kaip rūpūžė.

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 15:29:38
Užkniso tas bendravimas. Būčiau buvusi darbo automatas būtų buvę viskas gerai.

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 15:23:19
Be galo baisi gėda kad žmogui padėti negalime ir paskui išaiškėja kad dar ir patys būsime išmesti.Bet neskaitant to vistiek gėda kad žmogui padėti negalime...Vienu žodžiu, daug visokių "reikalų".
Bet vistiek gėda...Nes žmogus gi ir nežino kokiame stovyje esame, mano kad neįtikėtinai gerame...Ir privalom padėti...Gėda, gėda, gėda...Be galo sugėdino, o paskui dar ir dar visos problemos išlindo...Padėti niekad negalėsime. Įstatymai baisūs. Be galo baisūs. O ne duok dieve kas atsitiks.

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 15:12:35
Baisus žmogaus žioplumas dėl bendravimo ir dėl visai nereikalingų dalikų....Baisus žioplumas...
Susisukus taupyt reikėjo nežinia kas iš kur išlys kad dar kartą mokėti reikia...( už sumokėtą dar kartą mokėti reikia, nes tiesio...krizė...).
Viršinikas visiškas ubagas o darbininkai gerai laikosi, gerai uždirba...Baisus žioplumas. Ir dar mane kankina dėl bendravimo. Koks baisus gyvenimas...Kada tai galų gale baigsis.

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 15:09:43
Kaip gaila kadjis to nesuprato, kad susirietus visą reiia taupyti nežinia kas ką puls atiminėti. Taupyti ir kuo mažiau mokėti darbuotojams, o jis priešingai...Manau kad neišlipsime iš krizės nes reikėjo viskątaupyti neįtikėtinai susirietus....Nesam normali valstybė nesame nė normalūs žmonės. Toks jausmas kad jo noras būti kitiems perdėtai geru jį nuvarys į bankrotą... Visad buvome bakrote o dabar paskutinis tūmis tenais ir bus...

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 15:00:51
Būčiau buvusi darbo beprotė būtų buvę labai ramu ir smagu...
Na kodėl jis mane padarė ne tokia beprote kokia turėjau būti?
Na koldėl? Na kodėl?
Jau buvau darbo beprotė, bet viską sugadino nes jis dar ir bendravimo men man norėjo rpikabinti...Na kodėl atėmė visas galimybes dėl savo ego dėl bendravimo? Juk gyvenime pakanka tik dirbti ir būti tikram...
Na kodė iš manęs padarė bendraimo beprote...
Būčiau buvusi normali darbo beprotė ir įtin laimnga tuom...Kodėl viską atėmė...

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 14:53:48
okių be galobaisių stresų mano nervai nelaiko. Geriau būčiau buvęs visiškai darbinis automatas. Jei iš darbo išmeta kitur susirandi( automatas darbinis sugebėtų tarbo rasti) Ir arti visai normaliai. Tiesiog būtų buvę remiau. O kai padarė beprotę dėl bendravimo be galo neramu.Kas bus jei kas ir t.t. Be galo neramu...
Na ką beprotė dėl bendravimo gali? Nu ką? Koks baisus siaubas dėl gyvenimo...O jeibūčiau buvisi darbo beprotė būtų buvę labai ramu. Visad tik dirbčiau ir viskas. Išmeta iš darbo kitur susirasčiau darbo nes būčiau buvusi tikra darbo beprotė...Tada širdyje būtų buvę ramu...

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 14:39:51
Jeigu viską atims( valstybė) kasime žieminę...
Bet tada numirsiu arba turėsiu kažkur atskirai bandyti gyventi, nes jei tėvas yra per duag arti tai aš labai greitai bučiuosi kaip rupūžė( labai smarkiai tinkstu, kai tiks jis per arti pasirodo, tokia reakcija, po to galiu ir mirti iš streso...).
Vadinasi man vietos žiuminėje nebūtų.( arba vistik mirčiau išsipūtusi kaip rupūžė ištinusi...)).

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 14:25:20
Tiesiog nebendrauti irgi reiškia bendrauti...
Be galo baisu...Negaliu to nuaiškinti ir paaiškinti bet be galo baisu...Ne duok tu dieve...
Reikškiasi kažkas kažko manęs prašo duoti negaliu, bet kokios kančios...

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 14:21:59
Tik dabar supratau kokios kančios manęs laukia. Tie vienuolika metų buvo tiktais pradžia...
Bendravimas, bendravimas...Būk tu prakeiktas...

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 14:12:45
Be galo baisu dėl to bendravimo yra. Be galo baisu. Niekam negaliu nei žodžio pasakyti nes tada tėvas be galo susijaudina( o kam tu jai pasakei, ji pagalvojo kad tu iš jos tyčiojiesi( nebuvo pagrindo taip manyti, bet jam atrodo kad buvo...nesąmonė...)...ir t.t.Turiu būti nekalbanti laukinė...
Kots nusišauk. Viską labai puikiai suprantu į kokią be galo baisią situaiją patekau..Visk teks atraportuoti ir gyventi kaip užsakytam automatui.

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 13:59:33
Vient tik dirbti ir jokių šeimų kad tiesiog egzistuotumei.Seniai žinojau. O ne o kaip įtikti o kaip, o kaip...O kaip įtikti asmenybei, o kaip galitinai užsidulkinti bebendraujant. Nieko nėra. Tik dirbti tik egzistuoti ir nesuprantu kaip tos bendravimo baisios kančios...

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 13:53:52
Tai dar valstybė viską atims ką tik sužinojau. Na tai iš vis pasikarti. Durnynas absoliutus.

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 13:43:46
Na jisai toksai yra žvėris tai maniau kad reikia pasakoti ir apie savo šikimo valanas, nu viską ką veikiau atraportuoti. Viską tiesiog atraportuoti ir viską pasakoti reikia nes jis yra žvėris ne duok dieve ko nors nepapasakosi klaus o ką būtent tada veikei o ką būtent tada ir t.t. na susitaikiau kad nekiltų įtarimų kur dingo laikas reikia ir apie kakojimo minukes pasakoti. Tai jis mat įsizeidė. kad per daug informacijos ir nekonkrečios todėl konkreti informacija tada yra užmirštama ir puse dienos ėdė moralą. Kas tai toks konkretumas yra ir t.t. Bet maniau kad jis šiaip sau nepaleis visų minučių ir su šikimu jam neišpasakojus, o ko jau nežinau ką sakyti tai geriau ką nors bloga prikurti nes tuo jis greičiau patikės nei gero.Kažką gero jam pasakoti net labai blogai yra be galo ilgai tada kankina aiškina kad esu pasikėlusi ir visai ne tokia ir t.t. todėl tapasakojimo procedūra yra be galo sudėtinga ir sunki. Pr daugelį metų taipp lyg ir išmokau bet viskiek vis dar anr jo užsiraunu. Vienu žodžiu vienintelė mintis tai kada ir kaip ką jam pasakosiu nes būtina jam viską atraportuoti šikimo laiko nebūtinai bet tada vietoje šikimo kažką tai bloga reikia prikurti nes gerais dalykais jis niekada netikės o blogais visada. todėl ir belieka pasakojimuosi kurti vient bloga. Be galo baisi kankynė. tai tokia ta mano karonė...
Bėgti nėra tikslo, nes jis vistiek gyvas. kad ir kur bebėgčiau jis visad būtų šalia nes jis gyvas. Nuo jo gyvo pabėgti neįmanoma, todėl ir beliaka tik gyventi drauge su juo ir davinėti savo ataskaitas jam apie savo "gyvenimą".

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 13:29:15
kaip jis mąsto, kaip įtikti; kaip jis masto, kaip įtikti; kaip jis mąsto, kaip įtinti( non stop), kaip jis mąsto, kaip įtikti; kaip jis mąsto, kaip įtikti; kaip jis masto, kaip įtikti; kaip jis mąsto, kaip įtinti( non stop), kaip jis mąsto, kaip įtikti;kaip jis mąsto, kaip įtikti; kaip jis masto, kaip įtikti; kaip jis mąsto, kaip įtinti( non stop), kaip jis mąsto, kaip įtikti; kaip jis mąsto, kaip įtikti; kaip jis masto, kaip įtikti; kaip jis mąsto, kaip įtinti( non stop), kaip jis mąsto, kaip įtikti;mąsto, kaip įtinti( non stop), kaip jis mąsto, kaip įtikti; kaip jis mąsto, kaip įtikti; kaip jis masto, kaip įtikti; kaip jis mąsto, kaip įtinti( non stop), kaip jis mąsto, kaip įtikti;kaip jis mąsto, kaip įtikti; kaip jis masto, kaip įtikti; kaip jis mąsto, kaip įtinti( non stop), kaip jis mąsto, kaip įtikti; kaip jis mąsto, kaip įtikti; kaip jis masto, kaip įtikti; kaip jis mąsto, kaip įtinti( non stop), kaip jis mąsto, kaip įtikti; būtent tą sekundę. Nu kaip įtikti būtent tą sekundę? Kaip įtikti? Sekundę? Kaip jis mąsto, kaip įtikti; vienintelė likusi mintis. Kaip jis mąsto kaip įtikti...
Kaip nekenčio jo kaip jis mąsto kaip įtikti, jo smegenys tokie be galo vingiuoti ka įtikti beneik visiškai neįmanoma o šalia jo reikia būti tokiai įpatingai nenormaliai su palinkta žemyn galva ir t.t. ir be perstojo mastyti ką tą sekundę įdomu bus galima daryti o ko daryti bus negalima, kaip jis mąsto kaip įtikti...Kaip nekenčiu. Gautų galą po galais tada jau nebebūčiau žmonių giminė o laisva.Tiesiog taip trokštu laivės. Bet kol materija yra tokia yra tokia tos laisvės niekad ( labai ilgai Nebus), nes materija yra tokia. Kažkokiame tai šlykščiame žmogiškume įsipainiuojau. kaip be galo šlykštu. Nužudykite mane...Kaip šlykštu. Maksimalus pasišlykštėjimas....
Kaip jis mąsto kaip įtikti. Juk esu protinga ir viską žinau kaip šlykštu yra...Kaip jis mąsto kaip įtikti tam kurio nekenti...

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 12:46:53
Kaip aš jo nekenčiu, prakeiktas skorpionas. Kai po trisdešimties metų mirs( pagal apskaičiavimus panašiai) tai bus pirma ir paskutinė šventė. Be galo didelė šventė, kosminio dydžio. Kaip nekenčiu to prakeikto pindos. Kas per šlykštumas charakterio...

iksė 2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 11:03:13
Tiesiog be galo didelė įtampa yra. Ir ka ir kiek žmogus mastytumei jau daugiau savęs apgauti neišeina, nes tai pilnavertė ir visapusiška perkrova. jei žinočiau kad visi nori man tik pakenkti jausčiausi erai ir nereiktų smulkintis dėl tokio kai tėvas kuris nori vient gero bet su tuo savo noru visiškai nieko negali.
Dienos metu da pakenčiamai bet mano miegas neįtikėtinai aiškšto lygio stresiškume be galo stresinis be galo uakšta įtampa. galo su galu nesugaunu ir visad tik kaip fejerverkai sproginėju. Kokį jausmą turiu? Miegodama milijardus kartų sproginėju. Nepasiekiu. kažko labai per daug kartu ganau ir kartu labai per mažai. labai pertempta. Tėvas užėmė samonės mokslų temą jis dabar ten karaliauja ir daro tvarką. o ta tvarka tai betvarkė. Tiesiog betvarkė ir šiukšlynas tas vidinis pasaulis ir pastovus sproginėjias negalėjimas kažko pasiekti.
Na o tiems paprasteism kumeliukams kas ten rūpi urniuoja ir durniuos visą gyvenimą tik prisitai kyti prie lygiai tokių kaip patys moka ir mokės kas irmas kėdę užsės, kas gudresnis kas vikresnis ir visas čia tas mokslas tų kumeliukų. Jokių diskusijų daugiau.

iksė 2009 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 21:56:50
Atsiprašau kad nežinojau kokia daunų šutvė čia renkasi.
Tisiog iš pradžių ištyrinjau reikėjo man milijardus procentų įsitikinti kad tai tik daunai ir įtikonot. Esu be galo pasišlykštėjusi žmogumi. Kurkas maloniau fantazijoje buvo gyventi, tad ir sakau kad neturiu tėvų, nes žinojau kad gyvenu tik fantazijoje kad būtų be galo malonu.
Be golo pasišlykštėjosi, daunais mokinukais ir tiek. Bukumo laipsnis nerealus ir iki grabo lentos taip tobulai buki ir būsite. Ir nieko rimta nenorėdami gauštate laiką prie kompiuterių ir rodote tik savo nerealų dauniškumumą. Klaidas palieku. Tingiu tasyti. Nematau reikalo dėl tokių "pažibų"dar klaidas taisinėti.

xxx 2009 m. rugpjūčio 27 d., ketvirtadienis, 22:17:00
Jie mano draugės kūrinio pasirodo nepriima nes rasta keiksmažodžių...Tu matai...

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 19:07:23
Tiesiog tie energetiniai srautai man nusibodo ir nenoriu jiems užkliūti. iesiog jei yra gėjai teguten ir rieda savo traukiniu sapnų kraštu ir kiek tik įmanoma kuo mažiau liečia ar kankina mane. Galų gale aš čia jums ne koks norų džinas. Įgrysot.
Ot kokie šlykštinės nežino kur papuola visaip terorizuoja tenka mastyti apie juos kaip apie kažkokius tai labai įpatingus asmenis kol galų gale išaiškėja kad yra gėjai. Nu tada kyla mintis kaip išvežti juos jiems skirtu traukinuku kad daugiau nelyst į akis ir su tais savo įkyriais astraliais neskraidytų per akis... Išvažiuokite. Jums tereiks graiai susiėsti. Tikria jau jūsų nečiupinėsiu ir jūsų neliesiu patys kaip nors save susisodinsite ir išdardėsite.

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 18:58:59
Jurgi ir tu pametęs:)))
Vagie kepurė dega:)))
Aišku kas po jurgiuku slėptis bando.
Neturi jokios reikšmės. Visiems jums kepurė dega nes esate gėjai ir mano tėvo mylėtojai. Aš Jums atseit maišau pasiekti svajonių tikslą. Nenoriu niekam maišytis nes man ir pačiai tame mūšyje be galo nesmanu būti ir iš vis net nesuprantu ką čia veikiu. Tiesiog NUSPRENDŽIAU pastoviai kalbėti ( NES JUMS KAŽKODĖL BŪTINAS MANO ATSILIEPIMAS AŠ MAT TURIU JUMS TĄ JŪSŲ TRAIKINĮ SUKILIJUOTI, ARBA ANTRAIP MANE UŽMUŠITE IR IŠPRIEVARTAUSITE, TAIP SAKANT KANKINSITE KAIP MAZGOTĘ, NES VISTIEK JUMS RŪPI TIK JŪSŲ GĖJIŠKUMAS IR TIK JŪSŲTRAUKINYS...), taip taip taip ir taip be perstojo ir jam ir jums ir tokiu būdu tas traukiys susiklijuos ir jūs pro šoną man visi nudardėsite. Šiaip ar taip vistiek jūs visi esate absoliutūs gėjai ir sapnuose linksminatės gėjiškai užtad pabudę nieko ir nepamenate atseit jums tai pernleyg didelis psichikos lūžis bet iš tiesų tai darote. NEBŪSIU AŠ JUMS KLIŪTIS. TIK NUSIRAMINKITE.
O abar dar bėkite parukyti. Ot koka šventė gal dar ir gėjų stabdis pasitrauks. tada nušvis gėjiška samonė atsitokės ir supras kas visad tokia buvo ta samonė ir nudžiugs. O aš tas jūsų šventas Petras gėjiško traukinio suklijuotojas būsiu kad tik man ant kulnų neliptumėte...
Kaip jūs visi man nusibodote...Rimtai baisiai usibodote...

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 18:40:53
Vienu žodžiu aš tiems gėjams kiek tik sugebėsiu stegsiuosi nesimaišyti. Juk netyčia Į MŪŠIO LAUKĄ PATEKAU. tai va. ir jei viskas tvarkingai susiklostys tai tiesiog jūs savo traukiniu nudardėsite ir viskas. deja man tai teks matyti bet nors tai manęs nelies.( Jau vieną sykį traukinys važiavo tai žinau kaip tai būna).
Vienu žodžiu nesvarbu kokiame aukšte bni tiesiog pro langą matosi dundantis ir praundantis be galo ilgas traukinys. ir dunda sua. bet kažkodėl tai turi man rodytis tiesiog promano lankus pradunda. Aš tiesiog turiu pasakyti, - taip.

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 18:19:02
Na geria. Bandysiu dar vieną taktiką ( visą laiką vis kas nors ir bandoma). Vienu žodžiu jūs berniukai ir mano tėvas vis tiek be perstojo mylitės, tik nenoriu kad į tai taip jau tiesiogiai būčiau įtrakta aš. Vienu žodžiu jei tik sakysiu,- "Taip", "Taip". Tikiuosi kad tiesiogiai manęs į tą mylėjimosi procesą mano tėvuko su jumis( na ir kas ka jūs ne gėjai vistiek jūs gėjai, jei taip sakau tai žinau ką sakau....juk matau...užuodžiu kaip šuva kontrabandą...).
Vienu žodžiu jūsų mintims sakysiu be perstojo tik taip taip taip TAIP TAIP o tas traukinys taip ir prašvilps šonu pro akis...
Tikiuosi tiesiog kad nepalietęs manęs prašvilps. Tiesiog jūs atskirai susikontaktuosite, nes jūsų sulaikyti vistiek neikas negali. Bet nenoriu ten tiesiogiai būti įtraukta ir kaip suprantu niekas nenori.
Ir nepradėk aiškinti kad nesi gėjus. Mes viską labai geria užuodžiame ir baigta. o pabudę jūs tiesiog nieko nepamenate, bet jūs esate gėjai ir taškas. Be galo vienas kitam patinkate. Tiesiog reikia padaryti taipkad šonu visa tai pralėktų, neužkliudant. O varge....Ir kiek gi galima terliotis su jumis... Saugotis bijoti nes einate ir žergiate bile kaip ir per lysves ir per švariai tvarkingai nupjautą mokyklinę žolytę. Labai jau sunku su jumis. Supranti?

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 18:00:56
Tai dabar matyt atimntį turiu skirstyti. K atseit man galima žinoti ko atseti man žinoti negalima.
na labai neašku su ta sistema be to jaučiama kad čia iš vis nėra jokios sistemos tik isterija ir rodymas kas viršesnis. na geria pusęe galima žinoti kitą pusę visiškai negalima nes tai dižiojo viršenybės pusė. o jei ką žinai tai reikia bėgti ir melstis. begi melstis net tada jei o kojines išskalbei. Tai reikia be galo be krašto bėgti ir dievagotis kad netyčia tvarką ar ką ten padarei. Baisiai pervargau nuo tokių nesąmonių. Bet apie sistemą vistiek teks daugiau aiškintis. reikia aiškintis kiek tik lenda tas aiškinimasis. Kiek tik lenda tiek ir reikia aiškintis. tai va ir nuoormuotai kiek net neenda aiškinuosi. iš visų pusių reikia aiškintis. na kaip praurtas kamuolys. Nu bet taip neturėčiau galvoti. raeikia galvoti kad labai gera sistema tiesiog vaiesi praūrimas net tai per daug sudėtinga ir neefektyvu. Bet reikia tikėtis kad kažkam tai yra efektyvu, na kad ir kažkur kitur tokia sistema atseit man bus naudinga ir praver. Bet taip jaučiu gyvenime kad tai be galo neefektyvu. Ir nesuprantu kodėl tie patinai be perstojo aip aukščiau patelių nori būti? Kiek gi galima. Gal galima tiesiog vieną kartą amybėje alinti ir viskas. gal galima net leisti tiesiog nuosavomis smegenimis naudotis kad būtų galima išgyventi labai sunkiomis gyvenimo sąlygomis, o ne dievagitis kad giminės genai riboti todėl patelės neišgyvena ir ar plius pateles be perstojo terorizuoti ir žeminti ir t.t. iki visiško numirimo...
BĖKIT PARUKYTI KAS RŪKOT.

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 17:02:28
Vienu žodžiu kaip daroma. Į smegenis niekas neįiena šiaip sau ant tuščio lapo. Žmonės imkime reaguoja tik į įsivaizduojamą prievartą.
jei nori kad vyktų kažkoks tai veiksmas įsivaizuoji prievrtą ir vyksta tas ir labai daug veiksmų. Nežinau taip tiesiog viskas juda ir net ekstrasnsinai sugebėjimai irgi juda. Tai va vergams tai vadiasi, - malonumu. Jie labai geranoriškai ir tiesiogiai tai supranta. Yra tokių kuie tai supranta netiesiogiai ir įslaptintai.
Na su tuo reiškiniu labai sudėtinga. Yra kurie ima labai rimtai ė galvą tokius reišinius ir labai rimtai gai nužudyti ypač tie kuriems rūpi to aiktogerovė. Nu kokia čia gerovė gali būti. Čia be galo sudėtinga su ta gerome ir tam tikr prasme jojios gerovės negali būti kol nėra tam tikro lygio išinties...
Baisiai pervargau nuo tų visų minčių. Nu bet kaip nors susigaudysiu.
O APIE VYRUS NA KOKĮ TEN VYRĄ GALIMA PAVERGTI JEI NEVAIINI VIDUJE BAISIOS PRIEVARTOS OKIO VYRO PAVERGTI NEĮMANOMA JIS TIESIOG TAU TIESIAI Į AKIS ŽIOVAUTŲ IR GALVOTŲ KA TU ESI AUGALAS, - PUŠIS. NET NORINT BŪTI GRAŽIA REIKIA VAINTI PRIEVARTĄ. KUO RIEBIAU UŽVAIDINAI PIEVARTĄ TUO GRAŽESNĖ. TAI VA...IR PASKUI TOKIE TIPAI DAR AIŠKINA KAIP MUMS GYVENTI...

atseit gyvenmai bobučių kalbos praeitame nustesė iki bobučių kalbų dabartyje. 2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 16:24:14
Na jo...Su ta vaidyba to prievartaimo. Na imkime praeitame gyvenime to reikėjovyrui imkim neturėjau kur dėtis. na o vyro poreikius suprasdana vaidinavau kad esu baisiai prievartaujama iš tiesų prisišaukdama tas energijas kad vyras savo ėdalo kaip kielė gautų, na tokiu atveju manęs nežudytų. taip saakant šventa ramybė. bet gali būti kad jo apititas išauko. ir siekia ir šiame gyvenime būtent to ir ar daugiau. tai va. Jau nori ne tik mane imim bet ir mano tėvą dulkinti. be to žinokad visi rūko visi prilkausomi tad visi palauko būtent jį o ne mano tėvą ir ne mane. Nu vienu žodžiu toks ratas gaunasi. ir čia paskus kažko klausti kaip iš to išeinama irgi nelaibai ko yra nes tikrai ir pasibaigia pokalbis būtent tuo kad visėlto rukyti ir geti norite o kad tai būtų jusm labai paranku visa ta velniava...
na iš pražių man nieko bloga nebuvo. galų gale pati ir valdau nes pati ir buvau risišaukusi tiesiog dėl šventos ramybės kapaėdęs kiaulė daugiau nelystų ir nekvaršintų galvos. BET ČIA ATRODO YRA IR DIDESNĖ PROBELMA. NEGALIU LEISTI KAD IR MANO GIMINES DULKINTŲ. jau čia per tolinueita. Matai kaip pas kiaulę apetitas auga. užsimanė būti didesnis...
Na vistiek matys subgebėjo kaulė pajusti jėgą tai dabar jau visam priešą įsigijau...
Ir žinokis moterie tu kaip ristis kartais....Sudėtingas reikalas su tuo gyvenimu.
Žmonės mėgti tai megsta velniavą. Bet už tam tikros ribos tai yra nesveika. Vistiek iki tam tikros ribos viskas tvarkoje. Bet už tam tikor sibos man tai jau nepatinka...Be to žinau kad visi žmonės susiję su ta velniava. na kai tam tikroje riboje nieko bloga tame nėra. bet kai peržengia ibos tai mane ima siutinti. Viskas kaip po karo...

sekantis gyvenimas... 2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 16:06:24
...ir paskui patinai pradeda mylėti mano tėvą ir bėgti rukyti...

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 16:05:51
O pagal tą bioenergetiką tai taip ir pamašiausia. kad atseit mano patinas mane be perstojo dulkino ir dulkino. O aš jam vis ganimau tą energiją kad atseit jaustų kad dulkina ir prievartauja...O apetitas vis auga ir...

Jurgiui 2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 15:38:22
Aciu uz atjautima. Rasi kur ant plento sutreplentas - gali sau pasiimti. Tau kaip tik tos dalies pakaks, kad man su likusiomis prilygtum...
Bet negavok jei aš esu tu tai tave atseit suprasiu ir draugausiu. Pasižiūrėk į veidrodį ir išgirs kaip sakau, - NE

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 15:36:35
Dabar supratau. Turi būti elgiamasine pagal jo energiją. Imkim jei ta energija pasiutusiai vartosi, kaip visas kitas pasaulis to nė nedaro bet imkim viename asmenyje be perstojo vartosi juk nespėsi pagal jį be perstojo ulkintis kad atrodytų kad ta energija nesivarto ir esama atseit vis tame pačiame lygyje todėl atseit tie kampai neišlenda r atsiduriama gyvenime o ne pasirudymuose dar ir su išvirtusiomis žarnomis. Mat kaip būna...Vadinasi turi būti elgiamasi ne pagal jo energiją. Nor skai gazio buv pasirodękad kiek gesivartytų bet turiu išlikti su juo drauge vis tame pačiame lygyje ka jokio skirtumo nepastebėtų ir dar duoti paskutinį žodį ir aukštumą.
Vadinasi nebūtina iš paskos bėgioti tai energijai.Tikiuosi už tai kad kaip uodega nebėgiosiu nenusuks man galvos. Na jei puls vadinasi dar kažkokio tai varžtelio turėsiu ieškoti vainasi buvo tik šilta bet ne karšta tose paieškose.
Labai sunku susigaudytibet kokiu nors būdu tikuuosi bus tai atlikta. irkažkoks tai žmogysta neims viršaus. Aš čia atėjau tam kad nugalėti ir gyventi o ne tam kad kažkam sulysti į subinę vient dėl to kad jam vaidenasi ir dar yra kažkokios tai problemos. problema ta kad gyvename. negyventume negūtų problemos ir nereiktų draskytis dėl tų kalbų ir nereiktų vauotis iš to absurdo kurs vadinasi mirtina baimė gyvenimui. Jei bijo tegu nusižudo. Kiek galima. Nu tikrai. Aba tegu mane nužudo. nes bijo dėl mano gyvenimo kad vistiek nužudys tai tegu pats nužudo. Bus nereali išmintis. OT PROTAS.

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 15:18:13
Nu tai bionergetikas atseit ir mano atveju ką nors išknistų. Dabar bandai įsivaizduoti. Šalia jos pastoviai buvo be galo daug kvalių ir ji jos visaos labai ramiai kentė ir taigyveno. Na o prieš mirtį taip ir prisiminė. Džiaugėsi išsilaisvinusi,bet paskui žiūri vėl gyvena. ir aplink daug kvailių. Su kurias be pertojo reikia kalbėti ar tai apie neapykantą ar tai aie meilę kad taip sužainttas jis visad geria galėtų dulkinti. tas ir kalbama būtent taip kad tas galėtų dulkinti taip sakant plečiama atmosfera. o apie save visai negalvojama tik apie tai kad tas kvailys atėjęsnorės gauti. jei nenori mirti turi duoti jam dulkinti. užsimanys jis dulkinti tavo tėvą ir tai duosi nes jo apeitas išaugs...
Tad ir girdžiu, nori dulkinti mano tėvą nes jau po truputį stengiasi kalti vient lin to. Manau net stipriai kala. kad jam esu nusibodusi kalė, jei nonoriu mirti dabar turiu duoti jam dulkinti savo tėvą.
Tai va turbūt tokie tie reikalai po bionergeiko būtų.
PER MAŽA ŽOLYTĖS AR NE? NIEKAIP NORMALIAI NEPRISIRŪKAI AR NE?

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 15:06:20
O kal rukyti kad atseit ya malonu tai irgi yra tiesiog hipnozė. Visiems patinka būti be galo kvailais ir priklausomais.Tai galų gae simbolizuoja kompaniją ir t.t. nu tiesiog atseit paimi tai ko mama ir tėtė neduotų. Ir dar loji apie meilę tėvams dėl to kad labai myli cigaretes kad nuo jų pasikavojęs visad galėavai ptraukti štai kodėl tokia didelė ta meilė. Visad pinigų nuo ų galėdavai nugvelbti, vėlgi cigaretėms. Vienu žožiu tai dar savo tiška antihipnozė hipnozei. Bet kad ir kaip kad po krašutus maltūsi ta hipnozė nuo vienos hipnozės prie kitos vistie lieka visa tai tiktais fipnoze.
Mane tiesiog baugindavo tėvo astralas kad jis virš manęs kraio todėl ad nepasitiki mano gyvenimu. Nu todėl to gyvenimo iš vis neliks nes u pastoviu stebėjimu gyveti juo labiau darosi nepakenčiama ir iš vis neįmanoma. Tas astralas palinkęs virš manęs. Negali patekti į gyvenimą o tai tektų eiti per tą astralą. ir tektų be perstojo eiti kaip per kažkokią tai be galo intensyvią ulkinimų sistemą. nes imkime tampu pažangi o čia vėl tas pats tampu pažangi o čia vėl tas pats ir taip be perstojo dulkina ir dulkina juk dulkinitojo akys užrištos. protingas žmogus negali dulkinti tik kvailys. Viadinasi kuo didesnis kvailys tuo tobulesnis dulkintojas. Tokias nesąmones galima daryti tik šeimoje tik su savo vyru galia apsimesti visiškai išsigimusiais debilais ir visiškai nieko nematančiais. O tėvas tai jau neturėtų saugoti nuo gyvenimo, nes jis nieko nežino. nežino net kokią žmoną turėjo ir turi ir iš vis nieko nežino nei apie gyvenimą nei apie dulkinimą nei apie tai kad reikia palikti ramybėje be pridėtinių emocijų o per tikrą pagrindą kuriuo kad apsimeta bet kuris net nėra. Yra tokia vertikalė. Tai vadinasi pagrindas ir ta vertikalė praveria burną ir pasako.

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 14:53:45
Bionergetikas valerijui atkapstė kad jis buvo rytų krašto vergvaldys prekiautojas vergėmis. užtad atseit pas jį ir buvo tokia baisu napykanta jaunoms mergimoms.
( Tėvai jį nuvedė pas bionergetiką, kad atkapstutų kas su Valerijumi darosi ir iš kur ta tkia baisi ir nepaaiškimama neapykanta pas jį jaunoms moterims.
Nu ir išaiškino. O dabar atseit ėl to jautė napkantą nes tos vergės yra išsilaisvinusios ir daugiau negali jis jų sugaudyti ir valyti ir jos tiesiai jam priėjus prie veido spauna...
Na na geria.
O iš kur pas mane neapykanta neapykantai? O gal turiu išskėsti putę ir duoti visam pasauliui ir visai žemei perlysti per mane? Dabar priminimiau filmą kur kinietė kamuliuką kišasi sau į putę, bet tai atseit buvo lengvos formos šokis ( nieko pornografinio nebuvo jaučiama net tokiais situacijai esant, nu nebuvo jaučiama ir matėsi kad ir visi žiūrovai nejaučia...o ji sau šoka...Ta kinietė su kamuoliuku putėje. Tai turbūt reikia leisti kad be perstojo perlindinėtų juk vistiek žemė sukasi ir nesustabdysi. KAME PROBLĖMOS?
EIK PARUKYTI...

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 14:30:03
Atseit čigonės moteriai užmetė skaros šaliką žalią labai platų ant pačių ir liepė atiduoti visus pinigus visus žiudus. Ir ji viską atidavė( sako kad rankos judėjo savaime be jos psichikos įsikišimo). VA, IR VĖL ŽALIA SPALVA...VĖL MANIPULIUOJA ŽALIĄJA SPALVA...
Eik dar mėtų patraukti. Visiems čigomams ir man nuo to bus tik geriau. Eik eik mėtinių cigarečių. Drožk. Ar mėtinio pilstuko. Matai kaip tai tinka čigonėms ir visokiems.
Drožk, prisirukyk kad net per šikną mėta virstų...

Jurgiams 2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 14:23:31
Supratingmas yra akivaizus nelaimės prarašymas. ir jei žmogus į tai reaguoja labai rimtai tas to supratingumo prašytojas tai ir nelaimė ir bus ar tai jam ar taitam iš kurio jis to prašė. Nes tik taip būna su tais nepripažystančiais vasinio gyvenimo. Jiems tada viskas vyksta natūraliai ant jų pačių. Jie juk to prašė supratingumo apraiškos. O suratingumas yra vasiniame pasaulyje nelaimė. ir jei žmogus turėtų dasinį gyvenimą tai viskas įvyktų tik tame gyvenime, tik tame asiniame o išoriniame išliktų sveikas nuo supratingumo. Bet jei supratingumo prašo neturintis dvasinio gyvenimo žmogus ai yra be galo didelė nelaimė. Ir to išvengti neįmanoma nes bevasis tiesiai šviesiai to užsiprašė,- nelaimės ( supratingumo).
VIENU ŽODŽIU TAI YRA BE GALO RIMTAS PRAKEIKSMAS. IR NET JEI JŪS TAI DAROTE VIENAS IŠKITO PTAŠOTE UPATINGUMO, TAI IŠ TIESŲ PRAŠOTĖS NELAIMIŲ. YPAČ TADA KAI NETURITE DVASINIO GYVENIMO, NES GALĖTŲ VISA TAI ĮVYKTI DVASINIAME GYVENIME, BET JEI NEPRIPAŽYSTATE KAD DVASINIAME GYVENIME KAŽKAS YRA IR IMKIM TAVO pETRAS DVASINIAME GYNEIME YRA jONAS( NA pETRAS IMKIM PATS ĖMĖ IR PASAKĖ TAI TAU KAS VASINIAME GYVENIME JIS YRA jONAS). nU TURINND DVASINĮ GYVENIMĄ VISKAS IR VISOS SUPRATINGUMO NELAIMĖS ĮVYKTŲ TIK DVASINIAME GYVENIME. IR SUPRATINGUMUI BŪTŲ BUVĘ GERAI IR TAU IR TAVO DRAUGUI BŪTŲ BUVĘ GERAI. BET JEI TO DVASINIO GYVENIMO VIENAS IŠ JŪSŲ NETURI. LAUK RELIOS NELAIMĖS. IR TAI ĮVYKS..Juk tu, žiurke, labai mėgsti supratingumą ar ne?
Tai va tokie kaip jūs baisi problema amžinai...

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 14:16:01
O kai sako :suprask mane; tai reiškia kad žmogus nori kuo daugiau nelaimių. Nes suratingumas ateina tik po nelaimės o ne prieš nelaimę. Ypač tiems kurie mato viską įtin tiesiogiai ir nepripažysta dvasinio gyvenimo. Vadinasi jiems viskame reikia vient paveikslėlių. Gyvų natūralių paveikslėlių. Juk dvasiniame gyvenime jie negali matyti nes jiems tai neegzistuoja nei kituose nei savyje pačiuose. TAi JEI TOKS PAPRAŠO: SUPRASK MANE; TAI REIŠKIA KAD JIS TROKŠTA NELAIMĖS TAI SAU AR TAI TAU KAD TAS SUPRATIMAS IŠSIRUTULIOTŲ. JIE TIK TAIP VEIKIA...

Jurgiams ir Jurgiui 2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 14:05:11
Vienu žodžiu dabar apie tai. Apie to tanko didumą. Imkime vyras įsiaizuoja kad moterį gali paimti seksualiai. Bet deja jis to niekad negali padaryti, bet užtad jam nuostabiai gali vaidentis kad jis tai padarė( moteris gali jį kaip lunatiką vedžioti, kai tuo tarpu jis galvoja ka atseit atliko savo darbą...). Tai va. Jam gali tai vaidentis. Nu gerai. O kokio to tanko dytis jei vyras niekad taip ir nepaima tos moters seksualiai?
ŽIURKĖ NUBEGA PARUKYTI IR KEKŠĖS ENT KELIŲ UŽSIVERSTI, TIK NEPAMIRŠK KELIONŲ SŪRIU IŠSIKVĖPINTI...).
Patikėk, žiurkiuk, tu ir taip jau pakankamai myli tuos savo ir svetimus tėvus kad net nuosavo tanko neturi...Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha

Jurgeliu sūrininkui cigaretiinkui 2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 13:54:15
šiaip tai šeima tai reiškia apsaukinę sistemą ir visai net ne iš žmonių sudarytą. Na tai imkim tankas. Bet dabar nelabai galėčiau apibūdinti kur tai yra. Ar kairėje pusėja ar dešinėje pusėja ar virš visoto tai yra sudėjus 13. Šiaip jei vyras nori labai lengvo gyvenimo tai visad erorizuoja moterį kad ji turi būti turėjusi šeimą jau ir be jo. O jis nori būti tik žiūrė juos namuose ir lengvai pasivogęs duonos ar sūrio labai lengvai egzistuoti, taą lengvą gyvenimėlį jis r vaina gyvenimu. Dar reikia cigarečių ir pagerti. tai tiesiog absolutus atsikratymas šeima kai to reikalaujama iš jos kad ji tai turi jau būti kažkur turėjusi o kas jį atėjusi tik tam kad tas parazitas visą jos gėrį suėstų, bet da už tai jį reikia labai girti. Štai ko nori žiūrkės.
VIENU ŽODŽIU VYRAS NORI BŪTI TIK PARAZITU. IR REIKALAUJA KAD MOTERIS SU VISA AMUNICIJA PAS JĮ ATEITŲ TIK TAM KAD JIS TIESIOG VISKĄ SUGADINTŲ IR SAVOMENKIEMS POREIKIAMS IŠEIKVOTŲ.NES PAS VYRĄLABAI MENKI POREIKIAI BŪTI TIKTAIS PARAZITU, O NE PASIĖMUS IŠ VAIKŲ MANŲ MOTERĮ SAŽINIGAI PAČIAM SUSIKURTI NUOSAVĄ ŠEIMĄ IR NUOSAVĄ JAU NET NEŽMOGIŠKĄ TANKĄ KURIS KAŽKUR TAI BŪNA. ARTAI KAIRĖJE AR TAI DEŠINĖJE AR TAI VIRŠ VISO TO O GAL JIS EINA JAU KIAURAI VISUS GYVENIMUS. TAI APSAUGA. Bet vyrai parazitai nori pasivgti moterį kuri jau viską turi na ir išnauditi visą tą net ne savo amuniciją...Tfu

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 13:41:56
Bet galima tų skaičių ir daugiau priskaičiuoti Prie 13( smegenys kaukolėje) pridėji ėjimo pradžią ir ėjimo pabaigą gausis = 15.
galima pridėti ir gyvenimą gausis 15 plius = 16 ir t.t nes galima pradėti ir labai smulkintis tada tų skaičių bus vis daugiau...
BĖKITE PARUKYTI... PAGERTI PATS METAS PO DARBO BUS...

JURGELIAMS CIGAREČIŲ MEISTRELIAMS 2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 13:35:17
Vienu žodžiu per rusų ekstrasensų mušį iš padrikų ekstrasensų susidarė peizažas. Kas mirusiuosius palydi arkangelas Gabrielius. 13 - atsis numeris. ( Reikia bauginti kad ištraukti tiesą ar kad leistų tam tikrus veismus daryti, be to negalima juoktis, nes tiesiog jie galiįsižeisti...)
Na tavo žolės manyčiau ir taip jau rūkomos tad labai nesisklaidyk tu žiurke ir neįsijausk. Jei nori kaifo tai ir bėk ten...už kampo su zažigalke...
Nu tai kaip ir buvau išsiaiškinusi kad kairė pusė turi 6 skaičių dešinė turi 7 skaičių.( Aš sudėtingai mastau ti per dešinę o kaire pradedu ir baigiu, ten visa mano atribucija kaip šautivai tankai ir t.t. vienu žodžiu pradeu ir baigiu. O žmonės yra tik dešinėje pusėje...Ten yra gyvybė ir kitoks mastymas, bet visa pradedama ir baigiama viskas yra tik per kairę. O matoma esu tik ten kur manęs nėra, - dešinėje...
TU ŽIURKE. KAŽKĄ PASAKYTUM.

Jurgiui 2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 13:20:19
Na eksperimentine žiurke pasakyk. Tau to ir pakanka vient cigarečių ir kokios nors kūrvos ant kelių.
TAU, EKSPERIMENTINE ŽIŪRKE, TO PAKANKA. O MAN TEGALI PASIŪLYTI DAR VIENĄ ELEMENTĄ PASIIMTI. DAUGIAU KAIP IŠ ŽIŪRKĖS NIEKO NEMATAU IR NIEKO NENUSKAUTAU... DAUGIAU KAIP IŠ ŽIŪRKĖS NIEKO NEGALIMA IR NUSKAITYTI. TAI BUVO VISKAS.
Eksperiimentine žiurke, ar turi dar kokių nors minčių?
( Jei ne tai ir sakyk ne. Trumpai tiesiai šviesiai tą savo "ne" sakyk). Dabar sulauskiu žiurkių kalba kaip tai išverčiama. Pasižiūrėsim...Kaip tą trumpumą žiurkė supranta. Ir kaip tą aiškimą žiurkė supranta. Pasižiūrėime...O gal žiurkė įsivaizduojąmą save ego vis siūlo todėl ir nemoka kalbėti. Bet žinau kad žiūrkė dar ką nors atsakys. Taigi.juk ji tą savo vavelį savaip ir tinkamai supranta. Ir atsakymą duos. Prisodrintą deguonies arga egu. Matyt pati išsigryninti savo minčių nemoka.).Eik Eik parukyk dar.

Jurgis 2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 12:52:11
Mylimoji, Renatele, ar ne pavargo pirsteliukai? Ar nepritryniai ant sedimosios `mazoliu`? Prisestum, brangioji, man ant keliu, sutrucytume po `Primos` cigara ir - be problemu... uch gera, zinok, gyventi! Myliu. Buckiukas i ruzavas tavo lupytes... ir kitas. Ate. Iki, brangioji.

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 12:45:18
PAPILDOMAS ELEMETAS VISKĄ KEIČIA. JUK VISAS PASAULIS PRAŠO KAD PASIIMČIAU TĄ ELEMETĄ. MAŽAI MAŽIAU BESIPRIEŠINANČIŲ IR TROKŠTANČIŲ KAD BŪČIAU TIK NORMALI O NE SU PAPILOMU NAUJUOJU ELEMENTU.VISI SAKO: IMK TAI...
NU NUBĖK DAR PARUKYTI....NUBĖK. MĖTINĖS TRAUKTINĖS KOKIOS PATRAUKTI, AR ŠIAIP KO VISTIEK VEIKSMINGA AR NE? IR SVAIGINA...

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 12:42:25
nORĖJAU BŪTI NORMALI. BET DEJA. kIEKVIENAS ELEMENTAS VIS KEIČIA. o TĖVŲ ELEMENTAS DARO šĖTONĄ. NENORĖJAU GAUTI TOKIO ELEMENTO IR NENORĖJAU TAIP PASIKEISTI. NORĖJAU BŪTI NORMALI. mANIAU KAD IR IŠTVERSIU IKI TOS SAVO SENATVĖS IR BŪSIU PALIKUSI NORMALI. BET KAS TEN ŽINO. VIENU ŽODŽIU TĖVŲ ELEMENTAS šĖTONO ELEMETAS... VISKĄ LABAI KEIČIA TAI.
Dar man paaiškink apie tėvus ir nulėk parUkyti. Juk taip tai taip skanu ir toks protingas ir apkvaitęs pasijauti...

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 11:50:36
Nu tai psichai ir stervos ir net normalŪs ŽmonĖs padarĖ kad aŠ su jais nesugebĖČiau gyventi. Ir vis tai per tĖvus. Tiesiog kaip demunui rodomas Kritus taip jie visi manĘs atsikratĖ kalbomis apie tĖvus. Tuo punktu tikRai neturiu kĄ PSICHAMS DEBILAMS IR NORMALIEMS ŽMONĖMS atsakyti tik pabĖgti.
GAVOSI IŠVADA KAD NEI SU VIENU PASAULIO PSICHU IR DEBILU NESUGEBU GYVENTI PER ĮPATINGAI MENKĄ PRIEŽASTĮ.

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 11:34:13
Stervom matai visko labai per mažai. Nu visko per mažai. Kristaus vietoje nusispjaučiau ir nueičiau. Stervos ir yra stervos. Amžinos stervos.

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 11:33:19
STERVOS PRADDĖJO REIKALAUTI, MATAI,KAD MYLĖČIAU TĖVUS...
KOKIOS PASIKĖLUSIOS STERVOS KAD SU JUO GYVENTUMEI PER MAŽA PASIRODĖ. VISKAS PSIRODĖ LABAI PER MAŽA. NSUPRENDĖ NUVARYTI Į DNR LIJIJĄ TEN KUR IR YRA TA JUODOJI BESISUKANTI AMŽINYBĖS IR KOSMOSO SKYLĖ, KUR YRA VISIŠKA UŽMARŠTIS IR MIRTIS, NES TAI TIK SEKA O NE GYVENIMAS. NU TEN ĮLINDUS JAU NIEKO NĖRA. TAMPI KRISTAUS MAISTU...
KOKIOS PASIKĖLUSIOS TOS TERVOS. KOKS PASIKĖLĘS GYVENIMAS KAI JIS MASTO KAD TURI STERVŲ SMEGENIS O NE PATS SAVE.

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 11:30:06
Pasirodo kad su visais gyvuliais sutarti sugebu, tai labai per prastai pasidarė ir pasirodė. Ir kad už bet kokio galėčiau ištekėti ir visą gyvenimą taip gyventi irgi pasirodė labai per prastai. MANE VISAS PASAULIS PRADĖJO SMAUGTI KAD DAR,ANT TO VISO ABSURDO VIRŠAUS, MYLĖČIAU TĖVUS...

INKOGNITAMS ( IR INKOGNITINEI EILEI) 2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 11:24:01
Stervinas tas pasaulis. Kai buvau pagalvojusi kad su bet kokiu pasaulio išgama galėčiau gyventi tai pasirodo tai per maža buvo. dar mane ėda dėl meilės tėvams. Per maža...
Kiti kadangi siaurapročiai ir su bent kokia išgama negalėtų gyventi tai ir su tėvais problemų neturi nes iki to mintys pas juos nėra daaugusios ir niekad nedaaugs...
O mane ėda. Nes su bet kokiu išgama galėčiau gyventi. tai mat rado su kokiu atseit negalėčiau gyventi ir su kokiu atseit yra prieš visas taisykles. Atseit rada...
Atseit abar privers į tą kosminę NR skylę įkristi. Žinau ten įkėlus dvi kojoas nėra atbulinės išeities. o įkėlus tim vieną koją išeitis dar yra. Tiesiog nieko nereiškia jei tik puse kūno įtraukė...
Va jei įtrauktų su visu kūnu ir su visais plaukeliais nu tada, jau būčia mirusi nes būčiau buvusi įtraukta į tą NR liniją. Tai va....Vadinasi net mirusi nebūčiau buvusi rojuje o tik DNR eilutėje. Visi kažkodėl tai nori mane nužudyti...O paskui bėga cigarečių rukyti, mano kad mane labai įnervinę jų tos cigaretės skalsesnės palieka. VISI ŠLYKŠTŪS IR BUKI ŽOLININKAI...

Jurgiui 2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 11:19:05
Aciu uz atjautima. Rasi kur ant plento sutreplentas - gali sau pasiimti. Tau kaip tik tos dalies pakaks, kad man su likusiomis prilygtum...
Eik vyniotis cigaretę. Ne duok dieve dar pamirši savo pagrinidnę cigaretinę misiją.

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 10:27:30
Eik , inkognite, parukyk. Tau tai tap svarbu.

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 10:27:07
Galų gale žmonės meilę patys pastovii atstumia. Tad ir išmokau viską labai teisingai. O paskui kai jau išmoksi priešingai landa su reikalavimais mylėti. Nesuprantu tokios nesąmonės ir tokio absurdo. Iš pradžių išmoko tapti visai viena. Kai ja tampi tai jau lenda su savo melėmis. Nesuprantu to. Suprantu tik ant kokio pagrindo išsivysčiau. O būtent ant tokio ant kokio nėra meilės. IR MAN TAS IŠSIVYSTYMAS LABAI PATIKO. Tad kad ir kiti išsivystytų todėl ir nerodau meilės. TIESIOG TAVO GĖRIUI IR KITŲ GĖRIUI TAU DARAU. Tas pagrindas pats įdomiausias kur kad yra išsivystoma be meilės. Pats įdomiausias. Ir jums to linkiu. Bet tada kai išsivystysite pradės prie jūsų lysti. O jei norėsite kad kiti taptų tokiais protingais kaip kad ir jūs tapote irgi prisiminsite ant kokio pagrindo išsivystėte, tada irgi nerodysite išvis jokios meilės, nes žmogui TROKŠITE KUO GERIAUSIO...

2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 10:02:41
Iš visų tavo pamestų dalykų labiausiai gaila cigarečių. Nu nemeliuok tu išgama. Kiek galima mokyti, - tau labiausiai gaila cigarečių ir padobno trūčo.

xxx 2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 10:00:46
O tėvai yra skylė be begalybės ten juk DNR be pabaigos ir tu išgama be perstojo tyčiojiesi iš manęs. Be perstojo kai tik užsimanai rūkyti klyki , - žudykis.( eik į DNR iš ten kelio tikrai atgal jau nėra, kai visom kojom įžergsi...). Eik rukyk, tu asilo galva...

inkui 2009 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 09:58:51
Sterva tu neraliotas. Myli mamą ir tėvą savo ir svetimus vient ta kad apie tai pakalbėjęs pultumei parukyti, - gal cigaretė paliko sklasesnė.
Tu išgama . Aš tai neloju tau kas būtent tu nemyli. Nes nenoriu kad apie savo cigaretę pastoviai lotumei, ten pasikavojęs sukdamas iš jos rulioniukus.
Matematiką visokią rašai. Ar ją bent myli? Taip tik manai kad myli. Žinau kad nenyli. Jei mylėtumai tai nesikabinėtum prie žmonių dėl tos savo cigaretės ir dėl tų savo narkotikų ir alkoholio. Tu nemyli tos savo matematikos kuo užsiiminėji to ir nemyli. Va kur yra visa tiesa. Tu tiesiog nemyli. Gali eiti rūkyti.

inkognitininkams nakomaninininkams 2009 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 20:24:09
Žolininkai visokie mėtininkai cigaretininkai narkomaninininkai...
Jei teisingai supratau tai vienas etrinis aliejusmane nuo visų jūsų gali išvaduoti. Ir jei tai tiesa, tai greitai tiems narkomanas labai blloga pasidarys dar ne tokių haliucinacijų išvys...Ir tada apie darboholikus nė nemastys nes apsiės tomis žolėmis vieną kartą. Garantuoju. Išlys iš tų žlių dar ne toksau arklys ar dramblys. kas jums patinka.

2009 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 19:03:08
Bjaurybės...
Kai tik nori užsirukyti tai pradeda malti kalbas apie meilę ir taip toliau lialia...
Išgamos...Aš jums tuoj padidinsiu tų cigarečių ir narkotikų veiksmingumą. Tuoj padidinsiu...Išgamos jūs...Narkomanai išsigimę, tuoj kaip išlysiu vot ir turėsit haliuciogeninę bobą...
Atsirado mat, - parukys....Tuoj jums ...bus ... poveikis...

narkomanui inkognitui ir jo sėbrams( žolininkams cigareininkams ir dar velniažin ko kemšatės...) 2009 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 18:17:24
Pastaruoju metu narkotikus pradėjo vartoti ne tik jaunimas, bet ir darbininkai. Dėl jaunimo – trauk jį devynios, kam sveikata neleis – tegu, o kas atlaikys – bus geri rašytojai ir politikai, tačiau paprasta darbo liaudis mums vertinga ir reikalinga. Nors iš tiesų tai stebėti be galo įdomu:
Niekaip nesuprantam kas vyksta, bet kad vyksta – akivaizdu. Vieną savaitę stebim, kaip darbininkai deda naują šviesoforą. Išima plyteles, iškasa, įdeda šviesoforą, užverčia smėlį, sukrauna plyteles atgal. Kitą dieną eini – o jie vėl tą patį daro, su tuo pačiu šviesoforų. Tik nesuprasi kam – ar tai į šoną stumia ar tai ištraukia šiek tiek. Eini dar po savaitės – ir vėl jie tas pačias plyteles išiminėja, vėl tą pačią duobę rausia, vėl toje pačioje vietoje. Po savaitės – vėl tas pats. Nežinia ar jie neturi ką veikt ir vaizduoja, kad dirba? Labai neaišku. Taip pat kartais jie kažką klijuoja ant stulpo – tai yra, vienas iš jų klijuoja ir dar keturi rateliu apstoję stebi.
Gal kas žino ką jie vartoja?

2009 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 15:11:44
Atsirado žolininkas mat. Galvoja prieš rūkymą jis čia pakalbės pačiulbės. Ne amžinai taip lengvai viskas gausis. Turėk tai galvoje. Buvai perspėtas.
Kai tik sumasto rūkyti nu ir vėl pradeda. Lialia ir lia lia kad tik cigaretė nesuprastėtų susimyšiu apie meilę ir atseit cigaretė nesuprastės. Tau vieną kartą dar ne taip tomis cigaretėmis užsikimš ta burna. Ir bus tau žolė. Va taip.

to Balsui 2009 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 13:46:53
Aš tave sterva nukryžiuosiu. Tu čia sukinėdamas cigaretės ruloniukus čia taip apie meilę ir sukinukus cigaretinius neišsisuksi...Nė negalvok kad rūkymu tikrai pabėgsi...
Surasiu. PATIKĖK SURASIU.
)

to Balsui 2009 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 13:42:00
Tai ir matau kai suki ruloną. Šlykštine sterva tu...Paskutiniuose žodžiuose taip ir matau....Nu bolbajobas....Negaliu paskęsti tokių. Užtas viskas taip ir narpliojasi ir painiojasi....tada ir rėkautojas su savo orientacija sutrinka ir viskas sutrinka, - rūko mat. Ir manai taip visų problemų atsikratysi? Tikrai taip manai?
Šlykštinės. Pabėgo nuo rėkautojo per rūkymą. Tada rėkautojas sutrikęs ir į manė žiūri...
O KUO ČIA AŠ DĖTA?

to Balsui 2009 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 13:39:14
Tu narkomane....
Žolininke cigaretininke tu. Dar mėtininkų turbūt turi šalia savęs. Vistiek kai yra problema yra ir būdas jai išsipręsti. Surasiu tai.Tada ir aš ir rėkautojas liks patenkinti. Ir neturės problemų su tokiais dungukais kurie laka mėtinius pilstukus...

to Balse 2009 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 13:32:47
Užsičiaupk tu žolių narkomane. Ygrysai...Pasistengsiu kad

2009 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 13:31:56
Taip. Tai matyt mano akys ir buvo toje žolėje. Va kaip tik vienas mėtines rūkė, ant jo rėkė o aš mačiau.( labai toli būdama mačiau tiesiog per jo žoles( mėtines) mačiau)..Vadinasi ant jų rėks o aš matysiu. Tiesiog sudėtinga ta situacija visos tos žolės ir sudėtingas žmogus kad paskui žiūri į mane ir už nieką tiesiog rodos plyta į sieną nori trenkti. Nu nieko negaliu padaryti visa tai atmuša. Ypač jei cigaretės mėtinės, alkoholis mėtinis tai kenčiu tik aš ir rėkautojas o tų mėtų traukikas nekenčia, tiesiog ir toliau sau traukia tas rūkomąsias mėtas cu zigarėtėmis ar dar įpatingesnius mėtinius pilstukus...
Tada rėkatojas į mane atsigrežia.
Nors aš visai ne prie ko...

Balsas 2009 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 10:12:09
Mes visi esame aukų aukos, nes tėvai neišmokė mūsų to, ko patys nežinojo. Jeigu jūsų motina arba tėvas nežinojo, kaip save mylėti, tuomet jiems nebuvo reikalo išmokyti to ir jus. Norėdami suprasti tėvus, paklausinėkite jų apie vaikystę, ir suprasite jų baimės ir požiūrio į gyvenimą atsiradimą. Šie žmonės, taip pat buvo išsigandę, kaip jūs dabar.Mylėkime savę,tada mylėsime ir kitus .Nesibarsime,nesipyksime.Matau čia rašančiai moteriai reikia labai daug meilės

Jaučiuosi kaip trinamas džinas...\( nu taip net didžiuose vandenynuose žuvys ir išnyksta...) 2009 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 09:33:34
Vienu žodžiu kai pradedama draskytis dėl būvio atsitinka labai baisūs dalykai...
TAI ELEMENTARUS NEPASIDARIJIMAS IR DRASKYMASIS...
BET TAIP NEMALONU ŽINOTI TOS SISTEMOS DETALES NORĖJŪSI ŽINOTI KAD TAI YRA TIESIOG GYVENIMAS O NE SISTEMA SU SAVO DETALĖMIS IR DĖL TŲ DETALIŲ DRASKYMASIS NES KITAS NORI VISKO,TAI JAM VISTIEK TEKS VISKĄ DUOTI, PASKUI JIS TĄ VISKĄ DAR DULKINA KAIP KOKĮ DŽINĄ NES NORI VIS DAUGIAU IR DAUGIAU. TAMPAMA AMŽINU JO VERGU ARBA REIKIA ŽUDYTIS, NES NĖRAKUR BĖGTI NUO TO DŽINO TRYNĖJO...MATYT ĮPRATO KOKIAME TAI LAIKOTARPYJE TAI JAU NEPERSIORIENTUOS O VISAI PRIBAIKS, KAIP KOKĮ NYKSTANTĮ "AUGALĄ" AR KOKIĄ NYKSTANČIĄ VERTINGĄ ŽUVĮ, NES NEŽINO KAIP SUSTOTI IR LEISTI ATSIKVĖPTI...

2009 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 09:22:23
Na dulkintojas nori būti įtin suprastas todėl jis gali iš kailio nertis ir būtent ten pasteve į vaakuumą patenki. Jis negali to suprasti kad kažką baisaus padarė ir manau niekad to nesupras bet iš esmės imant turėtų tai suprasti, bet tai galėtų padaryti tik įpatingai didis žmogus, bet didis mogus nė nebūtų pradėjęs lysti jam kažkaip ir taip jau būtų buvę aišku.
Gal vaikas būdama buvau parodžiau savo vaakuumą. Nes labai bijojau kad manimi nesirūpins tai turėjau savo kaktiką.Tai savitą taktiką ir turėjau. Ir matyt manyje kažką pamatė. Paskui be perstojo dulkina tikp er tai, per tą vaakuumą. Nežino kad daro labai baisius dalykus kad į tą zoną išvis niekam negalima lysti. Gal net ir dievui negalima. Nors jei kažkam būtų galima ten lysti tai dievui dar būtų galima. Vadinasi daro labai baisius dalykus.

2009 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 09:15:17
kuom beprisistatytumet jus man visi kaip ant delno.Kunai sensta taciau jusu mastymas islikes tas pats,tai nepakeiciama su amziumi tai tas pats kaip pirstu anspaudai,bendravimas tai jusu mentalinis atspaudas.
astymas gali kestis tik per vieną saulės lūžį.
Iš kur ištrakėte jei pastoviai kažkas dulkina gali keistis mąstymas? Žinoma tas pmastymas negali keistis nuo dulkinimo pradžios iki dulkinimo pabaugos. Iš kur jūs imat tokių dalykų kad būnant ulkinamu galima dar būti žmogumi ir kaip nors su tuo susitvarkyti? Be galo juokinga kažkas be perstojo stengiasi ir stengiasi o tu nė nekrusteli tau viskas be galo geria ir tuliau sau repetuoji tą gyvenimą. Ar nežinojote kad dulkintojas irgi gali nueiti ten? taip taip būtent ten į jūsų tikrąją splėptuvę kur yra vaakumas ar kas. IR TADA NORINT JNUO JO PASISLĖPTI REIKIA NUSIŽDYTI IR TUOJ PAT SKRIETI LAUK NUO TOS PALNETOS NES BERODS JI JAU VISA TO DULKINTOJO APSĖSTA.
TYTAI VA. Aiškiai aš čia jums ar ne?

2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 22:04:24
Žinai turi pats suprasti kaip tavo stiklas sukasi. Tad jei būsi laisvas tada ir neužlipsi. Kai esi pats nelaisvas tada visiems kojas ir kitas galūnes nutrypi... TAD BŪK LAISVAS , INKOGNITE, KAD TIK MŪSŲ NESUTRYPTUMEI...

inkognite 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 21:28:28
Mielu noru su tavimi vient muščiausi...
Tad čiuožk sau kur tik nori. Turi pilną laisvę...tik per tą savo laisvę žiūrėk kad netyčia ant manęs neužsirautu,nes galbūt būtent ten ir stoviu...Cha cha cha, nu ir Laisvūns...

Cha cha 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 21:26:05
Labai piktas vyrukas...
Matyt jam pataikiau...

xxx 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 20:25:02
harda nepavyks ,nes jos 3 vienoje:):)

Gerda 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 19:39:36
Labai malonu, uzklystancioji, bet kaip padaryti, kad visi butu geri ir grazus? :))) Stai, irodyk tu kam, kad Gerda yra Gerda, Ikse - Ikse, o Tautvida - Tautvida... Pamegink :)))

Kartais užklystanti 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 18:19:36
Būkim supratingi ir nesipykim.Ne tiek daug juk gerumo žemėj.Neskaudinkim vienas kito.Gal kartais ne taip suprantam kito pasakytus žodžius.Tiek yra įdomaus pasaulyje .Galima rasti ir įvairių temų.
Anksčiau buvo gražių idėjų, o kas liko?.
Nusiimkime visi kaukes ir likime tik su vienu slapyvardžiu.

xxx 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 18:01:55
Iksute -gerdute ramaus vakaro:)*

xxx 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 16:49:22
Gerai,gerai,panele ikse,pataupyk paraka ir narvus- ba ten visai ir ne inkognitas tavi sizike isvadino, bet as,Alponsas nuo Pabrades. Gali daba man savo vista rodyti,be jau ir man laikas eilini karta pasimasturboti. Nu,dekavoju is anksto.Pristupaju...

ikognitui 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 16:20:56
Vienu žodžiu skatini vyrą masturbuotis, o jis nepasijudina...baigė 08 : 28 : 51 valandą ir taip per visą dieną nei kartelio daugiau...Ir kame problemos? Gal per mažai dėmesio? O gal jis tai gali daryti tik pasikavojęs kur nors už "sunkios užuolaidos" tamsoje? Dabar jaučiasi matomas?
Na gi kame reikalas, inkognite _

2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 16:02:41
Na nepyk...kartais moteris atlieka tą darbą kurį turėtų pasidaryti pats besimastur..._

inkognitas pasisako 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 16:01:56
Tipiškas šizoidinis, turinčio Napaleono kompleksą požiūris.

...o paskui paėmiau ir pamačiau bėgius...beje pamatęs kažin ko jais ir ėjau... 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 15:40:21
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

mačiau cigaro formos NSO 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 15:38:18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

inkognitui 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 15:36:14
Kaip tu kalbi? Ar kada nors kreipi dėmesį į tai ką ir kaip žmonės kalba?
Kai žmonės kalba galima kreipti dėmesį į tai ką žmonės nori pasakyti arba į tai kaip tai jie sako (suprasti tiesiogiai).
- Kainos krenta.
- Tai gaudyk.
– Aš norėjau jūsų paklausti.
- Ar vis dar tebenorit?
Ant Powerade buteliuko būdavo ( o gal vis dar yra) užrašyta: uogų skonio gėrimas. Žmonės sukūrė tokį gėrimą, kad net patys nežino koks jo skonis. Maisto skonio maistas. Kaip tau patinka?
~Šimtą metų žaidimas vadinosi Taip ir ne, nors Valinskas į klausimus galėdavo atsakyti tik taip arba ne, nes jei atsakai ir taip, ir ne tai tai (du kartus) nieko naujo nepasako. Dabar laida vadinasi normaliai Taip arba ne. Bet nežinau ką ten daro.
– Pažiūrėk kaip kvepia.
…
- Ko čia uostai? Taigi sakiau pažiūrėti.

inkognitui 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 15:24:49
Būdravimo metu kuo dažniau kartoti „Tai tik sapnas“. Šitaip sąmonė mokoma naujo įpročio: pastebėti reiškinius ir daiktus kaip neturinčius substancijos, greitai prabėgančius ir galiausiai suprojektuotus tik mūsų sąmonės. Kai aplinkos reiškinius suvokiame kaip efemeriškus, jų nelaikome įsitvėrę. Taigi ir sapną suvoksime kaip nematerialų ir galėsime lavinti skaidrumą.
* Sumažinti susitapatinimą ir negatyvumą:
Šis metodas tinka tada, kai susidūrus su objektu ar situacija norisi reaguoti neigiamai arba įsitveriama ir nepaleidžiama ši situacija ar daiktas. Protui įkūnijant savo reakciją, išsiliejančią pykčiu, gailesčiu, neramumu, pavydu ir t.t. prisiminkite: „aš, reakciją sukėlęs objektas ir pati reakcija tėra sapnas“.
.. * Sąmoningos rankos:
Šio metodo esmė ta, kad sapne reikia pažvelgsite į savo rankas ir suvokti, jog sapnuojate. Galima naudoti savitaigą/įpročio formavimą, pvz.: bandote įteigti sau, kad sapne pažvelgsite į rankas ir suprasite, jog sapnuojate (galite tuo pačiu žvilgtelėti į rankas), arba žvilgčiojate į rankas ir klausiate savęs „ar aš sapnuoju?“. Gali būti taip, jog sapne pažvelgsite į savo rankas, paklausite savęs „ar sapnuoju?“ ir toliau sapnuosite. Kad taip neįvyktų patartina „patikrinti rankas“. Pvz.: suskaičiuoti pirštus, juos patampyti, įsivaizduoti rankose kokį nors daiktą.
Vietoje rankų galima naudoti ir kitką (rankų pranašumas tas, kad jos beveik visada yra su Jumis). Pvz.: spragtelėjimas pirštais, kokios nors kūno vietos palietimas, sutartinis mirksėjimas ar garsų kombinacija. Taip pat galite savitaigauti, kad sapne suvoksite jog sapnuojate, kai pamatysite tam tikrą daiktą, užuosite kvapą, išgirsite garsą ir t.t.
*

iksė3 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 14:25:05
Nustatyti ir atpažinti galima praktiškai bet kokio kalibro ar mastelio objektą, tačiau yra viena vienintelė problema - konkretaus tai darančio stebėtojo pajėgumas ir gautų rezultatų tikslumas. Šioj srity daugybę metų dirbantys sako, kad galima nustatyti išvis neįtikėtinus dalykus, ir kad yra atskiros objektų kategorijos - vieni sudėtingesni, kiti lengvesni. Kilus neaiškumams daromos pakartotinos sesijos (tai ypač įdomu tais atvejais, kai atstatinėjami praeities įvykiai) arba dirba didesnės grupės nepriklausomų vienas nuo kito stebėtojų.

iksė2 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 14:24:14
Tai specialus, rafinuotas protokolas (jei kalbant apie vadinamąją spy arba espionage mokyklą, nuo kurios visa tai prasidejo), kurį naudojant RV sesijos metu yra imamas bet koks taikinys (idomu, kad ji galima kriptuoti nurodant tik numerį, pvz No:0003509874578) ir dirba grupė zmoniu (jų tarpe - operatorius, keli stebėtojai (viewers), protokoluotojas, sulygintojas ir t.t.). Protokole naudojama speciali sintaksė, leidžianti greitai žymėti sensorinius įspūdžius. Viewer ima taikinio numerį arba žino pradinius taikinio duomenis ir naudodamas protokolą laipsniškai koncentruoja dėmesį, pradedamas nuo abstrakčiausių objekto signifikantų arba savybių ir baigdamas (ppr. po daugelio sesiju) iki smulkmenų konkrečiomis savybėmis, pvz. objektas neorganinis, forma tokia, jo koordinates tokios, jo spalva tamsiai žalia, paviršius šiurkštus, fone vandens čiurlenimo triukšmas ir t.t.

iksė 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 14:19:19
Tolimojo matymo atradimas iš esmės sudrebino mokslo paradigmą, požiūrį į pasaulį, erdvės-laiko sampratą. Tolimojo matymo apmąstymai veda greičiau prie archainės teorijos, kad pasaulis - tai viena milžiniška būtybė, viena milžiniško dydžio sąmonė, kuri žaidžia pati su savimi, su savo elementais.
Tlimasis matymas - tai akivaizdžiu faktu tapusi stulbinanti paslaptis, kurią mes esam bejėgiai iš esmės komentuoti.
Taigi, tolimojo matymo veikimo principą griežtąja prasme težino tik Aukščiausiasis Kūrėjas. Mokslininkai įsitikino tik paties fenomeno egzistavimu ir žino kokiomis sąlygomis jis reiškiasi.
Visais atvejais dirbantiems šioj srity yra akivaizdu, kad tai yra didžiulė permaina žmonijos istorijoje, moksle ir t.t. (eksperimentinis mokslas praranda prasmė, nes ieškoma informacija išgaunama RV budu)
Egzistuoja visa eilė teorijų, aiškinančių šį fenomeną.
Galima manyti, kad tolimojo matymo metodas arba salygos, kuriomis reiškiasi šis fenomenas yra įtemptas, įjautrintas protas, ekstra sensorinė percepcija, "mind boosting" arba high attention ir t.t. ir panašiai. Kaip su procesoriais - padidinus įtampą padidėja greitis ir efektyvumas, reiškiasi naujos,kitos, nežinomos savybės. Remote viewer teoriškai gali tapti bet kas, tačiau realiai tai padaro tik galintys išlaikyti didelę dėmesio įtampą, turintys stiprius nervus ir didelį norą tai pasiekti.

2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 14:11:36
Žalia spalva yra susijusi su alkoholiu, narkotikais arba hipnoze...
Ko užvartojai inkognite? Ar nepastebėjai ko nors žalio šalia savęs?

inkognitui 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 13:53:48
Be to tavo labai trumpuose apsakymuose kaip pasimusturbavimuose....Na ir matosi kad idėja nu nebūna ilgesnė už masturbavimosi terminą. Pagal tavo apsakymų turinį galima suprasti kiek kartų tų tai darei. Arba rašyk ilgus apsakymus tada bus matyti kad idėjų iš kitur semiesi, o ne iš tos trumputės veiklos...
be to apie šizoidus nerašyk, manau jų gyvenime ir taip pakanka tai nors apsakymą palik ramybėje...

to Tipiškas šizoidinis, turinčio Napaleono kompleksą požiūris 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 13:47:37
Tai tu pirma mane nukelk nuo _
Arba kažkaip pripaišyk:
Ir skrido ji _ kiek tik reikėjo link namų.
_ n ilgio kartų kiek tik reikia iki . taško( namo)
Pripaišyk pripaišyk.
Manau matematikoje nieko nepamirši _

Asilėns 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 13:31:23
Tipiškas šizoidinis, turinčio Napaleono kompleksą požiūris.
Nėra jokių Napoleonų Yra tik keli psichai tai tu visų pirma dar vienas seniai matytas seniai ar abu kartus žinoma ka atsitiktinai. Vienas kartais patalpoje kitas kartas gatvėje ir antrą kartą net bandė paskui mane sekti ( visa aura psichiškumu tiesiog švytėjo toksai nesveikai sveikas labai...).Nu ir sapne dar teko jį matyti( prie stoties)- tad visai nesistebiu.
O tu irgi visai nrmalus psichas ir viskas ir net nebandyk ten kažką mastyti apie Napoleonus geriau sau ir toliau mastyk apie tuos skraiinčius laivus ir virusus.________________________-.labas Inkognite - .Inkognitas atsako: labas. Nu tai gal lepam į laivą? Nu tai kad čia ne laivas, o aš. AAAAAAAA
A tai ko tu skrendi...Nežinau...Pats pamėgink, - o tai ko _

Asilėns 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 12:37:27
Inkognitui Napoleonui:
Geležinkelis =========================================
Inkognitui napoleonui:
Spraidantys objektai_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 11:42:55
Inkogintas Napoleonas žiūri į cigaros formos skraidantį objektą _

2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 11:39:21
Su tavimi iš vis neverta kalbėtis, inkognite, tiktais visokius brūkšnelius tau rodyti _ _ _ paskui - - - ir t.t.
Žiūrėk į tas savo lėkštes... _
Cigaro formos...
Tik pamanyk _

2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 08:58:01
Čia tu šizoidinis inkognite. Nežinai ko nori.Kokius ten ufonautus pavežiosi jei raganos nepavežioji. Juk sakei kad tu valdyti nori tai ir valdyk arba typk, man nesvarbu juk tu čia tas šefas. Tavo nesąmones ir sąmones visas atiduou tau. pasiimk...Ištiestos rakosviską pasiimk. Lik sveikas su savo sąmonėm ir nesąmonėm._-.

inkognitui 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 08:09:41
_ reiškia 300 ar 500 m
Na o norint prailginti kelią?
Gal reikia rašyti _k
O gal _km

inkognitui 2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 08:04:29
Tai matyt vienas prieš daugelį metų matytas psichas įrašinėja informaciją. O tu kaip suprantu bet kaip padarytų kad tik be tarpų gautūsi. Štai ir visas menas. Todėl ir užsapnauvau tai ką užsapnavau. Matosi vyriška įtaka ir vyriškas lietuviškas darbas. Tisa jūsų darbas labai silpntis kolkas todėl kai praėjau skriti tai 300 ar 500metrų paskriusi taip ir sustojau. Tiesiog pakibau anguje. Nei pirmyn nei atgal.
Nu ta ką dabar toje vietoje pripaišytumei, kad tik tarpų nebūtų?
Turiu ukristi ar toliau skirsti? bet kaip supratau čia tavo kuryba ar su kitu labai jaunu psichu kurį labai seniai mačiau. Na?
Naikinsi ar kursi?

2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 07:51:36
Vienu žodžiu šį tą iš ikognito nusiklabėjimo temos sapnavau. Bet turbūt jam tai labai neįdomu nes turbūt tada jo atmintis dar labaiu sutrumpės.
Gerai 16mergaitė mano atveju 17 lt arba; eurų bet visiškai ten kur netinka atseit rauonas vynas( bet kažkoks keistas turbūt lietuviškas...) kainuoja.
Supratau kad visiška nesmonė, kad žmogeliui pasimaišė protas tai tiesiog pasiūliau 3 lt; eurus.Priėmė. Bet šiaip tai tai tekainuoja 2 lt; eurus.
Na tada iš tų nervų dar pasiėmiau degtinėlės ir išėjau( nesusimokėju ir niekas nereikalavo, na žinoma už tavo ir mano klaidas.
O gatvėje tiesiog persikalbėjusi su žmonėmis pradėjau skristi. Galbūt tokius atvejus žmonės besuopnuodami palaukoralybe ir raganomis. Juk ir man kažkas tai nepatinka...
Be to psichai nu tai tikrai galingi.
Dabar pamenu...Jie ir realybėje gal tave surasti..Keisti tie psichai. Jie ne tik sapne tave suranda bet ir realybėje...( šiaip bet kur,be priežasties...).

2009 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 22:48:53
Laukiu nesulauki kadainkognitas toiau sau nusikalinės. Bet jis nusišneka ir labai mažai kalba. Tik tokia ta naujiena kad savo nosį prisiminė. Kabinėjasi ir tai neįdomiai visiškai be joios prasmės ir nemoka įsijausti kad galėtų kalbėti ir kalbėti. Tiesiog nudrebia šūdelį lyg jo vargšo mitis būtų buvusi nutraukta ir viskas. Manyje mato nepataisomą priešą. Nu kos nusišauk. Bet vėl į nosį gausis. Nu vienu žodžiu absoliučiai neįdomus nes prieš tai dar guosti kaip aslią reikia, pervargęs mat žmogus...
JOKIŲ MINČIŲ MOGUS. O VAIDINa NOSIES IR UFONAUTŲ GALIŪNĄ. NET LIGONINĖS GALŪNĄ VAIDINA...eina sau šikt...
Septintas ligonis mat buvo. Nu kokia prasmė. Minčių tai neturi. Kalbėt tai negali. Sutrupėjęs esi...Tuoj krienai iš rūros išsikiš.AŠ TAU NE PATARĖJA, NES TADA IŠJUOKTA BŪNU. NU TADA IR MAN BELIEKA TIK JUOKTIS IŠ TAVĘS. GALŲ GALE MINČIŲ TAI TIKRAI NEBETURI. SUGEBĖĖJO APIE NSĮ PARAŠYTI. JAM SUGEBĖJO MERGAIČIUKĖ PAPATAIKAUTI KURI IR BUVO JIS PATS. KAS PER DURNIAI DAUGIAU RAŠYTŲ. OGI NIEKAS. PATS INKOGNITAS ĮVAIRIUOSE VAIDMENYSE PASIBŪNA IR PAPLUŠA. PASITALŽYSIU PASIVAJEVOSIU IR EISIU SAU SKAUTYTI DAR LABIAU SENOVINIŲ SKAITUNIŲ JIE VERTESNI UŽ TAVE. NOSIES RAŠYTOJAS MAT. JO DUKTĖ MAT TEN KAŽKUR ANGLIJOJE RAŽISŪROJE DIRBS. NU KOKIOS LIGONIO NETURINČIO FANTAZIJOS KALBOS ČIA. IR TUOJ PAT ŠTILIS BURNOJE KAIP RŪROJE. JUK TAVO BURNOS PRIEDERMĖ KAIP ŠIKNOS KOL IŠSPAUSI ŠODĮ TAI IR Į ŠIKNĄ PAVIRS PERSIORIENTUOS PRESME NES VISTIEK NEKALBA...

2009 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 22:31:05
NA TAI KOKIOS SPALVOS TA PROBLEMA NOSYJE BUVO?

2009 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 22:29:58
JEI BOBA NEPATINKA GALI LAIKYTIS TĄ DIEDĄ IR LAUKTI KOL JIS ĮGAUS PROTO.
KAI ĮGAUS PROTO TIK TADA PAŽVELGSI Į BOBĄ NES SU DIEDO PROTU PROBLEMA JAU BUS IŠSPRĘSTA...
GALŲ GALE TAU TA BOBA VISA BUVUS NEBUVUS BET VISTIEK APIE LIALIA KALBĖSI TAD IRGI NEMALONI ŠŪDU PATREŠIU O PASKUI NUO ŠŪDO BUS TEMA IR PRIE REIKALO. BET DABAR KOLKAS NE NES MES KAUSIMĖS KAIP PASIŠIAUŠĘ KATINAI VELNIAŽIN DĖL KOKIOS BEPROTYBĖS GINAMOS TERITORIJOS.
NA TU GINI SAVO BENPROTYBĘ. KITAS KATINAS GINA SUVO BEPROTYBĘ. NU IR DU ŠLYKŠTŪNAI KAUNASI. JIE LABAI ĮSINERGINĘ IR VIENAS Į KITĄ SAVE GALĖTŲ SUSITRAUKŠKYTI IR KAIP ATGYVENAS IR ŠIUKŠLES IŠSIMESTI.
( DABAR ŠIUKŠLĖ PRIEŠ ŠIUKŠLĘ GERUČIUS IMS VAIDINTI...VARGE VARGE IR VĖL TAS PATS...PASIKOKETAVIMAI PROTO PROTINGUMAI( PATRAULUMAI)...OI OI KAIP VISKAS PRASTA IKI KITO SYKIO KŪLIMOSI. TUOJ NAPALEONAI ATJOS IRGI UODEGOS DEGA IR ĮINERVINĘ( NE TAI TIESIOG ISTORIJA DUONOS NEPAKAKO...).

2009 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 22:23:24
JEI VIRŠINIKAS TIESIOG KVAILAS REIKIA GAMINTI NAUJĄ TORTĄ. TADA TĄ TORTĄ UŽPULS PRADĖS BOMBARUOTI BET TAU NUO TO BLOGIAU NEBUS TU PO TRUPUTĮ IŠSIAUŠKINSI TO PRIEŠO VEIKIMO MECHANIZMUS IR TIKRAI NESUSILPNĖSI. BET VIENAS NEGALI VEIKTI TURI PASIIMTI SAU IR KOMPANJONĘ. JEI NEPATINKA IKSĖ IMK TĄ SAVO SENĄ SU PATIRTIMI MERGAIČIUKĘ 16 - OS METŲ...
NA ESI STUOBRYS JEI TAU NIEKAS NERŪPI O DAR DRYSTI SU BOBOM KARIAUTI. TADA ABSOLIUTUS ŠŪDAS IR TAS TAVO VIRŠINIKAS BŪTENT TO ŠŪDO KRŪVOS VIRŠUJE. ARBA SUSITAIKAI SU BOBA IR VEIKI. TAIP BUS GERIAU JEI NEPATINKA BŪK SU VIRŠININKU. TADA SUPUVĘS IR VYRIŠKAS REIKALAS ŠALIA SAVĘS DAR VIEN DIEDĄ LAIKYTIS.

2009 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 22:18:09
Jei viršininkas tiesiog kvailas turi būti jo žaisliuku tiek ilgai kol tas viršininkas taps protingu. Manau kad vienu momentu nei iš šio nei iš to tampama protingu. Esu tuom tiesiog įsitikinusi. O jei ne, tai reiškia yra tikra gyvybės linija, kaip kad ir tas neveikiantis televizorius tiesiog vekia amžinai be vaizdo. Tai kažkokia tai linija... ( imkime ta linija kaip sumuštinis viena pusė tu stebėtojas kitoje pusėje tavo viršininkas kvailys...).
Pet pagal Pitagorą tas sumuštinis nukranta ant stebėtojo pusės bet ne ant kvailio ( duonos)...
Tai va. Tiesiog bet kas turi galą vainasi ir viršininkas savo kvailum turi galą ir tai pastebi būtent stebėtojas. Stebėtojas sulaukia to savo viršininko kvailumo galo. O po kvailumo viršininkas tampa ne kvailu. O kai tampa nekvailu jis suranta kad jam nereikia daugiau to stebėtojo tos aukos nes jis tapo protingas jis gali tada normaliai kaip žmogus su žmogumi dirbti. Bet stebėtojas deja daugiau to nenori nori tik atsisveikinti kai galų gale jo viršininkas tampa protingu, nes tiek prisikentėjo nuo jo to kvaulimo belaukdamas kada taps protingu, kad jau kai tampa protingu taip apsidžiaugia ir žino galų gale nuo to savo viršininko kvailumo galės pabėgti. Bet pagerbia viršininką taip lyg jis vis dar būtų kvailas, - tiesiog nepriima. Bet čia toks pagerbimas lyg prisiminimas kad kažkada tai buvo kvailas ir labai ilgai kentėjo. Toks pagerbimas yra išsiskirimas. Nu ir kas kad tapo protingu tai be galo gerai. Galų gale galima išsiskirti no to siaubo ir nuo to vargo. Nes jau protingas. Bet nori turėti istoriją kad buvo kvailas. JĮ priimti tai nepripažinti istorijos. Tada ir tas kvailumas betikslis ir tas protas betikslis. Bet ne. Tislas yra. Išsiskirti. Tai neeiškia tapti kažkokiats tai ryškiais tiesiog nebendrauti.
JAUČIU KAŽKAS MANE SKENUOJA...
KAŽKAS ČIA NE TAIP...
PRIE PAČIO PAGRINO JAU PRIĖJAU...
vIENU ŽODŽIU KAKOKIO TAI LABAI LABAI IDELIODINOZAURO PAPILDOMA SKENUOJAMA SUTAPATINAMA MINTIS ESU, - DINOZAURAS TIK ĮSITIKINA TOS MINTIES PAGRINDU...
KAŽKAS NAME SKENUOJA
( NA ŽINAU KAIP VIRUSAI MASTO VISA Į ŠIŪKŠLES SUVARO ČIA JAU LYG PROSTITUCIJOS PAGRINDAS MĄSTYS NE SKENUOJA O SKĖRYČIOJA IR GIRTA TAIP NUSIŠNEKA...VISKAS DVOKIA IR TU INKOGNITAI SU SAVO PIRMOS KLASĖS LOGIKA DVOKI. TU IŠ TEN NIEKAD NEIŠLYSI KAD IR KAIP STENGSIESI...).

xxx 2009 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 21:24:27
"mergaičiukė bandė aiškinti, ji tiesiog persitengia pataikaudama..."
Mergaičiukė ,su 49 metų patirtim:)))

to 2009 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 21:23:31
Nepergyvenkit, maniske be dantu...
INKOGNITE, NEREIKIA TAIP STENGTIS...NEREIKIA... NESUPRANTI KA ESI AKLAS IR NEŽINAI KĄ NORI DARYTI. Gyvenimas ir taip vyksta jei manai ka dirbtinais būdais reikia kažką sukelti tai labai apsirinki nieko nereikia. Kiek reikia ir pati moku dirbtinu būdu susikelti nes gyvenime niekur nesidėsi reikia imituoti judėjimą ir t.t. Tai tiesiog judėjimo idėja o virš viso to yra ir gyvenimas tik to niekas nemato. Tiesiog viskas yra ir viskas yra gerai. Ir nereikia taip persistekti. Tiesiog jei jau gimei tai dirbtinais būdais turi sukelti kitą savo pusę kad gvenimas suktūsi ir tai daroma elementariai. Tiesiog matoma kad kita pusė nesisuka tai tiesiog ji sukasi vient dėl to kad ta pusė kuri sukasi tai yra imkim atseit aš arba atseit tu, kaip tau leidžia fantazija, na ir dirbtinai pradėjei sukti. O paskui dar ateina nepatenkintas auklėtojas ir auklėja... Nu ką ten auklėti, pusė ir viena ir kita juk sukasi ir imituoji gyvenimą. Bet pasirodo dar to nepakako dar reikalingas auklėtojas ant pečių. Na apie tai neturiu kokios nuominės patyt tai tiesiog paukščiuko lukštas ir vis dar nenori išleisti į pasaulį nes mano kad tas paukščiukas da neišsirito ir dar per silpnas pasauliui jei per jo lavoną ( lukšto) neperžergei...
Štai koks nepatvarus to žmogaus protas. Tie dėsniai tie žmonės...

2009 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 21:00:02
Tikrai be galo stebina inkognito snarglių istorijos...
Bet už istorijas niekas pinigų negauna kaip kad mergaičiukė bandė aiškinti, ji tiesiog persitengia pataikaudama...
Bet taip iš vis nieko neparašyti kažką rašant... nesuprantu tos snarglių prasmės. Na ir tos temos tokios plačios kad užtai būtų mokami pinigai ar kad žmonės žiūrėtų o duktė, įsivaizduok, apie tai filmą kurs anglų kalba, nes reikia perrašyti angliškai. Nu jau tokios jūros tokios bangos sudužusioje paprastoje stilinėje. Ir iš kur tiek energijos. Matyt paskutinis genas dar nemirė. Kai paskutinis genas mirs tik tada protas( spuogas) nušviesės, tai vadinama išsiritimu...
Septyni ligniai ...vaje vaje kiekdaug dramos. Septintas buvo... Nu dramos jūros nerealios, tikrai nemirtingasis.kai negalės čia gyventi gyvens svo išprotėjime. taip sakant pasauliai nu tai jau jungiasi tai jau jungiasi. Paskutinis genas...Vaje vaje. Ir kokių siaubų tik nesugalvos tas paskutinis genas...
Išlikimas...Dėl to visi ir draskosi. Aš tai nesidraskau tk tie besidraskantieji kažko ieško manyje turbūt to "paskutinio geno"...Cha cha cha cha cha Apčyyyyy.
OT PROBLEMOS...
TIKRAI.

to NSO inkognitui ir jo snarglių ISTORIJOS 1975M. problemos klausytojams...( berods kažkur afrikoje) 2009 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 20:50:00
Jūs kalate visokias nesąmones ir be manęs. Nesuprantu ką jums per menkas protas kad drauge su manimi nesąmones galėtumėte kalti. Nu juk aš irgi nesąmonių meistrė...susidaro jausmas kad jums visdėlto per menkas protas linksmintis...

ČIA VĖL MŪSŲ INKOGNITAS SENIS SU NOSIES PROBLEMA 1975 METAIS, BENE AFRIKOJE... 2009 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 20:41:29
Kiekvienas viršininkas turi dar ir ant savęs viršininką, koks didelis jis bebūtų. Teip kad, nelipk per galvas, torpo\porno. :)

to 2009 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 20:39:59
laikas tera atititikmuo samonej-grieztu ribu nera laike-
grieztu ribu nera sveikatoj ir ligoj...
...ji pati paduoda ranka,jos niekas netiesia...
JUK AS MINEJAU-IKSE-TAM,KAS VISKA SAMDO IR MANIPULIUOJA-JI PATI PADUODA RANKA
GALI PERDUOT
IKI
Kas čia per paistalai?
Tu net negyveni tu nusišneki...
Nejau su ikse kalbėtis blogiau nei tą kvailą kompiuterį malti ir vosokius _ žymėti...SUŠUNĖJAI JAU VISAI...SISIOJI KUR TIK PAPUOLA...PASKUI MATYT PATS RUOŠIESI IR OUSTYTI...

to xxx 2009 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 20:33:04
Tu turbūt klaidingai vyrą supratai kaip įsivaizdavo dievas jį kurdamas. Išeik galų gale iš tos savo pirmos klasės...ir pamatysi pasaulį.

2009 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 20:32:36
Na NSO forume visi laižosi visi zeiniojasi. Bet iš esmės tai ne mano reikalas. Tegul žaidžia šešiolikmečiai vaikai su seniais kurie 1975 metais turėjo kažkokių tai problemų nosyje...

2009 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 20:02:26
Vienu žodžiu neegzistuojantis kolektyvo žmogus yra pats svarbiausias.Įsivaizuokte iš benro nulio išsiskiriančius 20 spinduliukų tai tikri žmonės, bet visas centas tas nulis neegzistuojanti kolektyvo žmogus kuris ir valdo.

to xxx 2009 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 19:41:51
Tu turbūt klaidingai vyrą supratai kaip įsivaizdavo dievas jį kurdamas. Išeik galų gale iš tos savo pirmos klasės...ir pamatysi pasaulį.

vėl gausiai 2009 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 19:40:30
Be to žmonės pataikauja tam ko nė neegzistuoja. Na imkite kolektyve yra 20 žmonių tada reikia mastyti 21 ir tas dvidešimt pirmasis pridėtinis neegzistuojantis ir yra pats pagrindinis ir valdantysis. Jei nori tokiame kolektyve sėkmės visad tenka atsižvelgti į neegzistuojančio žmogaus nuotaikas... Visi taip ir ao to nė nesuvokdami. kartais atrodo kad neregiai geriau mato.Jiems inkstinkyviai būtent taip ir gaunasi visiškai be jokio supratimo įsikišimo...
Bet galima ir supratimą turėti. Gal ta sėkmė su supratimu ne tokia ryški, ji tik vėliau suveiks. Bet tiesioginis kontaktas vistiek geriau. Tai reiškia gyvybę tiesiog tiesioginis suvokimas kad ir nesiseka taip tobulai kaip kad akliesiems sekasi. Jiems viskas kaip iš pypkės ir nematant ir galvoje neturint tiesiog taip yra. Tokios bangos... na o matantysis tiesiog gali prisiderinti tuo "šokimu" tada bus nematomas kaip ir aklasis ir tas stebūklas net ir gyvam matančiajam pilnai gali pavykti. Bet matantysis gali turėti problemų su regėjimu, - NES MATO. Kai kas jam gali ir ne taip pasirodyti. Tad belieka pralaukti ir paskiau toliau nerti...
Na šiaip regintysis mato neįtikėtinai daug. tai yra iš ties be galo baugu. Manau negalima to daryti. reikia išsirinkti sav atspirties tašką. Pats žinai koks jis yra geriausias. O visas likęs darbas gali palaukti tiesiog tai turi būti daroma nuo vieno atspirties taško. Ir tai tu pasirinkai. Nežinau kodėl bet taip pasirinkai.

xxx 2009 m. rugpjūčio 19 d., trečiadienis, 12:41:07
Nu jo, norisi... Ant taves, arba, po ...tavim... vibraciju. Sunaikinanciu karma, bet paliekanciu patirti.

xxx 2009 m. rugpjūčio 19 d., trečiadienis, 09:47:53
t.b su manimi

asmeniškumai 2009 m. rugpjūčio 19 d., trečiadienis, 09:46:57
:)staiga tave ilgesys sueme (nors vilku kauk)norisi su pasikalbeti, pasilabinti,prisiminti tuos mūsų ilgus vakarus.

xxx 2009 m. rugpjūčio 19 d., trečiadienis, 09:37:27
O as tavo vibracijas dar jauciu,jos tavyje dar gyvos.:)

xxx 2009 m. rugpjūčio 19 d., trečiadienis, 08:55:19
Nu jo, nera zmogaus, nera problemos ...jokiu vibraciju. Nors vilku kauk...

2009 m. rugpjūčio 19 d., trečiadienis, 00:09:02
Svarbiausia – ketinimas. Jei mes paprašytume implanto jau nebegalėtume pasukti atgal, nes implantas tuoj pat atsiranda. Nors gali praeiti šiek tiek laiko, kol jis pradės veikti, bet tik vieno ketinimo pakako, kad jį turėtume. Taigi, mes negalime klausti: „Ar aš jį turiu?“ Požymiai to, kad mes jį turime: aiškūs sapnai, liūdesio ir depresijos periodai. Mes visi labai skirtingi. Kiekvieno iš mūsų savas gyvenimo ciklas, gimėme skirtingose vietose, bet, svarbiausia, kai kurie iš mūsų turime siaubingus karminius atributus, tuo tarpu kiti jokių neturi. Implantas – tai visos karmos „naikintojas“. Kodėl mes esame Žemėje? To priežastis – pakelti planetos vibracinį lygį. Norėdami įgyvendinti šį uždavinį, mes turime „išgyventi“ savo karmą. Niekas taip greitai nepakelia planetos vibracinio lygio, kaip prašymas apie neutralų implantą, nes tik taip patikimai sunaikinama karma, lyg mes patys būtume ją „išgyvenę“. Tiems, kuriems pasiliko gan sunki karma, pereinamasis laikotarpis bus sunkesnis, negu tiems, kurie išsilaisvino nuo jos. Kai kurie gaus implantą ir net neįtars, apie tai. O kai kas turės išgyventi liūdesio periodą.

xxx 2009 m. rugpjūčio 18 d., antradienis, 17:48:30
Tiesa suvokia kiekvienas.

2009 m. rugpjūčio 16 d., sekmadienis, 20:55:29
Tačiau egzistuoja ir kitas pavojus. Jeigu tarpininkė pati neigs savo intuityvią prigimtį, ji gali patirti didelių psichologinių sunkumų. Toks atsiskyrimas nuo savęs – praradimas ne tik joms, bet ir kultūrai, kuri, kaip ir Kinijos monarchas, susirgs be jautrios lakštingalos giesmės. Nedaug kas gali pravirkdyti imperatorių. Tarpininkės įkvepia pastebėti savo dvasinius pokyčius, mato kituose slypinčius talentus.

2009 m. rugpjūčio 16 d., sekmadienis, 18:18:08
sėkmė ir nesėkmė nedalinamos. Tik nedašokę nedašvitę žmonės gali tai bandyti "dalinti" jie atrodo amžinai kaip girti( net negerdami tiesiog nepataiko į ėjimo ritmą nes vis ne tai bando nustverti ir ne ten pasiremti( mat nelebai einasi, kai dalijama sėkmė ir nesėkmė, bet jie kaip sliekai nesuvokia kad reikia ramintis, turbūt jaučiasi dėžutės viduje...

2009 m. rugpjūčio 16 d., sekmadienis, 10:27:15
Sėkmė ir nesėkmė yra nedalomos.Bet būna pamišusių žmonių kurie bando tai dalyti. Tai yra eiliniai pranocholikai. Jie ne tikrą praną ima o praną su alkocholio. Tai pranocholikai.
Be to kai visiškai nesusigaudo žmoėse ir tokie asmenys linkę į pamišimą tai yra dlyti tai kas visiškai yra nealoma tai yra sėkmę ir nesėkmę.
Nepamišęs žmogus ir suprantantis žmoes tiesiog į sėkmę ir nesėkmę žiūri labai ramiai. O kad jas imti dalyti tai nėra net tokių minčių, - jos nedalomos.
O va patinukai viską iš eilės gali sumastyti dalyti nes nori daugintis užtad natūrialiai viską iš eilės bano kas tam reiškiniui padėtų todėl net sėkmę ir nesėkmę alija ir t.t. 'akmenis skalo". Bet gavus patelę reiktų pamirsti tą iškrypimą ir vėl normaliai suvokti kad sėkmė ir nesėkmė yra tiesiog nedalomos.( be to patelę galima gauti ir normaliu būdu ir nenusikalbant( nedalijat sėkmės ir nesėkmės)).
Kai susilaukia vaikų dažnai tėvams iš vis nuvažiuoja stogai ir jie tampa savokos sėkmės ir nesėkmės įkaitais amžinais alkocholikais. Tai nealijama, - atsipeikėkite vieną sykį. Tie dalykai nedalijami.

2009 m. rugpjūčio 16 d., sekmadienis, 10:19:36
SĖKMĖ IR NESĖKMĖ YRA NEDALOMOS.IR TAI NIEKO BEDRO SU NARCIZIŠKUMU NETURI. TAI TIESIOG LAKSTYMAS PO PIEVAS KURIOSE AYGA NARCIZAI. BET TAI GALI PASILIKTI ATOSTOGOMS.
TIESIOG KIEKAS NIEKAD NEGALO SĖMĖS IR NESĖKMĖS NES JOS YRA NEDALOMOS. O KAS NUSIŠNEKA KA ATSEIT ALO TAS YRA VISIŠKAS PATINAS, JAM MATYT VISA GYVENIMAS BUVO SUNKUS YRA VAIKŲ DAR SUNKESNIS IR TAA ATSIRANDA VISIŠKAS PAMIŠIMAS BANDOMA SĖKMĘ IR NESĖKMĘ DALYTI. Alio. Jos nedalomos. Sėkmė ir nesėkmė būna visad drauge. Prabuskite. ir baikite be perstojo būti vient patinukais ir pamišusiais niekame nesusigaudančiais. Alio. Prabuskite.

2009 m. rugpjūčio 16 d., sekmadienis, 10:11:34
Sėmė ir nesėkmė yra nedalomos
(jau nerealiai bukiems žmonėms priminimas) tėvai dažniausiai nuo filosofijos įtin toli nuklydę, todėl net abstinentai atrodo be galo linguojantys ir visai nesusigrabaliojantys( protingi supranta a pieką pasakiau)).
Nesvarbu kad nori gero savo artimui.
tai tiesiog alkocholystė atviros dienos šviesoje. kad ir absitnentas, bet esi nerealus alkocholikas, nes visiškai nesusigaudai, kad sėkmės negalima alyti nuo nesėkmės ir kad jos tiesiog yra nedalomos.
Bet turintys artimųjų dažnai būna be galo dideli abstinentai alkocholikai, jie linguoja, jie nesupranta nes be perstojo maitinami pranos nesusipratimo alkocholiu ir nesupratimu kad sėkmės ir nesėkmė yra per amžius nealomos. Kad į tą įprastinį reiškinį reikia žiūrėti ramiai. TIK RAMIAI.

iksė 2009 m. rugpjūčio 16 d., sekmadienis, 10:03:21
Reikia visus jausmus labai dirginti ir labai išauginti tam ka skirtume raides, kad os visos neatrodytų kad ya lygiai tokiospačios vadinasi visiškai nieko nesakančios. raidės ar ir kaip kalba da ir kaip turi savo pavidalą tiesiog tai galima pamatyti tiktais taa kada yra neįtikėtinai be perstojo stiprinami jausmai ir teigiami ir neigiami visokie, bet mes suprantame kam jausmus stiprimane, tam kad matytume raies ir supratume jų reikšmę ( o ne tam kad sėkmę ir nesėkmę praėtume dalyti, to visai nereikia tai absurdas ir dažniausiai vyriškasis absurdas, nes labai nesąžiningu būu nori pasiekti kakokios tai"telyčios"( kai taip siekai net nesiverčia liežuvis moterimi vadinti).
tad jausmai stiprinami tam kad pradėtume skirti raides.
o apie sėkmę ir nesėkmę visad sklaido ramybė. Čia jau visiškai jokio jausmai nestiprinami tiesiog sklando ramybė.

2009 m. rugpjūčio 16 d., sekmadienis, 09:59:04
Reikia žiūrėi be galo ramiai į sėkmę ir nesėkme nes tai vienas ir tas pats.Čia iš vis tame nėra ko skirtyti ir konarplioti. Tiesiog jei kažkamnori sėkmės drauge gaunasi ka nori ir nesėkmės, nes tai tiesiogdrauge yra. O jai į tai žiūrime labai ramiai tai ir yra teisingas požiūris.

2009 m. rugpjūčio 16 d., sekmadienis, 09:57:42
jei kažkas labai nori kad tau būtent sėktūsi, tai labai verta pagalvoti ar verta kad tau sektūsi.
Nes noras ad sektūsi visiškai nesiskiria nuo nesėkmės. Tai yra lygiai tas pat. lygiai tas pat dvi gretos sėkmė ir nesėkmė yra lygiai tas pat. Tik skirtumas kip žiūrime į tai su įsijautimu ar su visiška ramybe. jei žiūrime su visiška ramybe vadinasi teisingai suprantame.Tiesiog į tai žiūrima ramiai
O jei žiūrima su įsijautimu tau ant sėkmės ar nesėkmės pastoviai lojame kaip šunytis ir be perstojo logame( dar gerai ka ne prieš mėnulį).

2009 m. rugpjūčio 16 d., sekmadienis, 09:52:55
Nėra visiskai jokio skirtumo tarp sėkmės ir nesėkmės.

? 2009 m. rugpjūčio 16 d., sekmadienis, 01:26:27
Žinau, kad buvau be galo gabi. nenormuotai. Tad galiu tikėti kad per visą gyvenimą ir asilą išmokysiu žodžio Užsispyrimas savo padarys. tiesiog natūraliai man taip gaunasi. Ir tai netgi mano esybės parodymas, - ka viskas visiškai nevarbu ir kad gėris nuo blogio visiškai nesiskiria, - SVARBIUAISAI VISIŠKA RAMYBĖ( nors jausmu reikia įtin kurstytis augintis, bet jie tik apvalkalas o tu reali/realus tai visiškai ramus, sėkmė nuo nesėkmės nesiskiria, niekas nesiskiria. ir kai pajausiu kad apgaulės nėra, kad pripratinau prie tos filosofijos, tik tada leisiu kad man sektūsi, bet jei pagirs, vargu ar aš seksiu ka toliau man sektūsi labai susimastysiu ar verta ka ma sekūsi. tIESIOG TOKIA MANO FILOSOFIJA... JI KOLKAS TOKIA ŽIŪRINT PAGAL TAI KOKIE KOLKAS ŽMONĖS.AČIŪ UŽ DĖMESĮ.

? 2009 m. rugpjūčio 16 d., sekmadienis, 01:22:05
O ką daryti jei žmogui nereikia meilės todėl jis ir taip jau viską sugebėjo pajusti ir viską jaučia šiek tiek kitokiomis proporcijomis todėl jo negalima čiupinėti( net šiek tiek paliesti, prisiliesti ir to negalima).
nes vieni absoliučiai nu atsiprašant malkos o kitam nu visiškai viskas, pardo, kitaip atrodo. Ir perdėtas laikymasis tik siaubą įvao, tiesiog reiktų atsipalauduoti irbe menkiausio melo amžiams taip likti. Tiesiog menkiausias melas jaučiamas ir dirgina.o jei tai napatinka, tai ir pačiam reikia būti visiškai nepriekabiu. Tą skausmą galima ištempti iki bagalybės vient tam ka suprasti ka tai visa bus ir reikia su tuo apsiprati. Kai apsiprasi tik taad aš keisiuosi, bet jei apsidžiaugisi kda pasikeiiu vėl krisiu į skausmo liūną vient tam kad tave pripratinti prie ksausmo ir išmokimo iš vis niekad manęs nekeisti. Reikia priprasi prie skausmo...
Tik tada ateina ramybė...
Ir reikia SUPRASTI KAD IŠ VIS NĖRA JOKIO SKIRTUMO TARP TO AR MAN SEKASI AR NE( na atseit vaikas savo tėvams tai aiškina0.
rEIKIA APSIPRASTI PRIE TO KAD IŠ ISNĖRA JOKO SKIRTUMO TARP SĖKMĖS IR NESĖKMĖS IR KA IŠ VIS NEREIKIA JŲ SKIRTI. Tik tada kai tai bus suprasta leisiu kad man sektūsi9 pati sau neleidžiu kad man sektūsi nes jūs norite man sėkmės. ievas pasakytų kad nėra visiškai jokio skirtumo. Ir visų pirma aš sakau kad nėra visiškai jokio skirtumo. Tik įsitikinusi kad likote visiškai ramūs leisiu ka man seksūsi.
O jei norite skėmės visa galiu leisti sau būti tik skausme ir visa nepasikeisiu. Žiūrėsiu ar jūs keičiatės( man jau nėra kur keistis, tai jau kiti turi daryti...

xxx 2009 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 10:31:35
Ant durnos galvos, nei plaukai neauga...

xxx 2009 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 08:30:57
Tik durna galva nei žilsta, nei plinka.

Vat taip 2009 m. rugpjūčio 5 d., trečiadienis, 17:09:07
Iki šiol nebuvo aišku, kodėl su amžiumi žmogaus plaukai žilsta. Neseniai Bradfordo universiteto mokslininkai įminė šią mįslę. Pasirodo kaltininkas – vandenilio peroksidas, rašo inopressa.ru su nuoroda į „Die Welt“.
Tyrimai parodė, kad būtent ši cheminė medžiaga keičia plaukų spalvą.
Mokslininkams pavyko įrodyti, kad dėl įvairių procesų žmogaus organizme susidarančio vandenilio peroksido sumažėja melanino – dažančiojo pigmento, nuo kurio priklauso plaukų spalva, gamyba. Jauno žmogaus organizme vandenilio peroksidas greitai išskaidomas, bet su amžiumi šis procesas lėtėja, todėl plaukai pradeda žilti.
„Dabar tiksliai žinome šio molekulinio proceso pagrindą“, – teigia Mainzo universiteto biofizikas Heinzas Dekkeris.
Jis įsitikinęs, kad vaistų nuo žilumo išradimas – tik laiko klausimas.

xxx 2009 m. liepos 31 d., penktadienis, 23:15:55
Muilo nepagailek

xxx 2009 m. liepos 31 d., penktadienis, 23:15:21
Nusiprausk po dusu

Per amziu amzius 2009 m. liepos 31 d., penktadienis, 12:08:55
Gyvenimas susiktas ir prosvaisciu nematyti. Vakaryksciu meslu aplipe cebatai smardina siandiena, o meslas, kuri brisiu siandien, smaradins rydiena. ...Negelbsti net ir parfumerija...

Šiandien 2009 m. liepos 30 d., ketvirtadienis, 09:01:00
....Apie gyvenimą mes tikriausiai girdėjome visus neigiamus posakius. Kažkada visais jais tikėjome. Turint omeny mūsų tuometinę padėtį, greičiausiai nenuostabu, kad gyvenimas mums buvo sunkus ir atšiaurus.
Žinoma, yra daug baisių ir žiaurių dalykų - mes apie tai kasdien skaitome laikrasčiuose. Tačiau yra ir nuostabių. Mes paprasčiausiai buvome priversti tikėti ne stebuklu, o siaubu.
Ši diena galbūt buvo ilga, varginanti ir nuobodi. Bet tai nereiškia, kad jos visos bus tokios. Gyvenime yra daug gėrio, ir jei tik sau leisime, galime tai pamatyti. Galime palikti savo "gyvenimas yra sunkus" nuostatą ir išgirsti humorą, pamatyti šypsenas bei pajusti rūpestingumą. Kartais gyvenimas gali būti sunkus, bet jis yra ir pakankamai neblogas.
Kas šiandien man pragiedrins nuotaiką?.....

X 2009 m. liepos 21 d., antradienis, 11:38:16
Nuostabu galų gale atradau ką pamečiau. Tiesiog reiks skaitytis apie asmenybės ir daugumos smaptas. Skaityti viską ir atmintinai išmokti. Na vienu žodžiu tėvas buvo vertęs pamiršti asmenybės žodį tai mano samonė buvo visai pakrikusi ir jaučiausi kaip pragare. o dabar atradau tai kas ir buvo svarbiausia....
Mokysiuosi per naują. ir mokinsiuosi be galo bijoti ir saugotis daugumos. Bet asmenybe vistiek teks būti. tai pasirodo net dviejų metų vaikui būdinga, tiesiog nėra gyvenimo išsipjuvus asmenybę. kaip sakoma, jei liekė kas nors šokti nuo stogo tai ir šoksi? o siūlančiųjų bus. tai daro net artimieji. Jie pyktelėję be perstojo gali siūlyti šokti nuo stogo tokiu būdu rodo daugomos. pop kultūrą ir galybę...Bet dauguma save naukina. Todėl asmenybė turi tai suprasti ir išlikti nepasiduoti daugumos naikinančiajam mastui. Tiesiog galima kaip pelytė po šluota ptatūnoti einant rakturiui, bet negalima išmesti savo asmenybės. Tiesiog tą asmenybę galima pakavoti, kad jis to nematytų, bet taip kad neišmestum nuo savęs...

supranti kaip nori. 2009 m. liepos 20 d., pirmadienis, 13:59:17
Supranti kaip nori.

xxx 2009 m. liepos 12 d., sekmadienis, 10:28:01
Gaila bet tai ne mano pastebejimas:(
Aš manau zinau jau kieno...
Miške daug aukštų eglių auga

Tai tikrai ryt prie jūros? 2009 m. liepos 12 d., sekmadienis, 01:06:16
Jei lietutis neiškarš labai kailio atostogos pajūryje užtruks savaitę.
Pamenu dar ten karštas vasaras. Smagu būdavo vasaroti.

AMAMAM 2009 m. liepos 9 d., ketvirtadienis, 20:52:09
toks vasaros švelnumas, kurio negaliu pamiršti dar ir šį vakarą... ...

vėduoklė 2009 m. liepos 8 d., trečiadienis, 19:34:00
Pas mane viskas tvarkoje.:)

xxx 2009 m. liepos 7 d., antradienis, 22:13:08
Viskas grįžta bumerangu

xxx 2009 m. liepos 1 d., trečiadienis, 11:03:39
Vel namie.Tyli ir saulėta diena.Lauke šilta ir jauku.Ji primena dieną kai buvome kartu Ū u u u u !:)bet tada ruduo buvo.Gerai kad neišskydau...

xxx 2009 m. birželio 30 d., antradienis, 09:02:38
atostogos:)

2009 m. birželio 23 d., antradienis, 15:27:08
noriu ieskot paparcio ziedo su...... gal dar ....turiu absoliucias garantijas viskam.....

2009 m. birželio 23 d., antradienis, 11:51:42
"reikia laikytis mušimo taktikos. tai yra viena ranka glostai kita ranka muši...";)

xxx 2009 m. birželio 23 d., antradienis, 11:48:37
Jieti dekui uz )))
Su Joninem:)))

:) 2009 m. birželio 23 d., antradienis, 10:45:51
Su Vasaros saulėgrįžos švente ir su Joninėm.....:)

xxx 2009 m. birželio 22 d., pirmadienis, 14:50:45
Myliu .... "man tikrai tavęs nebereikia,suprask,jai baigta tai baigta.Sakai,laikas gydo žaizdas,pas tave dar sugrįšiu?Juk žinai,niekada atgal nebegrįžtu.Tiesiog praeitis,nebeskauda..."

:( 2009 m. birželio 22 d., pirmadienis, 09:34:49
vėl veltui....Bandyk dar syk

jo 2009 m. birželio 21 d., sekmadienis, 20:05:00
:)>

xxx 2009 m. birželio 21 d., sekmadienis, 16:13:41
veltui uzejai nieko naujo neparase....

Geriau netrukdyt.... 2009 m. birželio 20 d., šeštadienis, 19:20:53
"Žinai kur kas geriau kad aš pati ir vyrą ir moterį vaidinčiau ir diskutuočiau, o tu tiesiog nesikištum" Sutariam:)

xxx 2009 m. birželio 20 d., šeštadienis, 19:16:49
Geriau patikai tautvidos pavidale o ne vyro:)))))))))))))))))))

xxx 2009 m. birželio 20 d., šeštadienis, 19:15:10
Yra MEILE salia li lia lia

xxx 2009 m. birželio 20 d., šeštadienis, 15:40:48
Pagal sena pazinti:)))

xxx 2009 m. birželio 19 d., penktadienis, 22:04:59
Geriau patikai tautvidos pavidale :)))

2009 m. birželio 19 d., penktadienis, 15:30:39
Aš tiesiog esu patalogiška taisytoja...

2009 m. birželio 19 d., penktadienis, 15:30:15
Čia tiesiog yra smegenys ta žemė. Jei rasčiau tinkamą rakčiuką viską stebūklingu būdu sutaisyčiau. Bet iš pradžių turiu savimi pasirūpinti kad vėliau būčiau pajėgi ir tomis smegenimis pasirūpinti. Žinau kaip visa tai veikia...

2009 m. birželio 19 d., penktadienis, 15:28:41
Dievų keliai be galo sunkūs ir per daug mėsos kapojimo klanų tenka peržergti. Ir kaip baisu visdėlto ir dėl tos sėkmės...Ir tikėjimosi kad visdėlto ne pragaran nutrauks o į rojų...
Kai nutraukia pragaran visada vyrų valdžia sustiprėja ir bukumas. Tada moterys turi maltis aplink juos...

2009 m. birželio 19 d., penktadienis, 15:26:42
Tai tiesiog mėsos kapojmai dėl sėkmės...
Laukimas tai labai ilgas labai ištemptas mėsos kapojimas, dėl sėkmės...

2009 m. birželio 19 d., penktadienis, 15:25:55
Vienu žodžiu vienintelę psichinę ligą turiu kai ta liga mirs tai pamatysiu gyvenimą. Esu įsitikiusi kad esu absoliutimutentė bet taiatsisikleis tik mirus mano psichinei ligai( ji ne mano kūne o kitame bet vistiek turi pasišalinti..).
Jei tversiu ilgau nei psichinė liga tada turiu absoliučias garantijas viskam. taip sakant gyvenimas man taps absoliučiai atvertas. O jei pirma mirsiu tai laukia amžinas pragaras ir amžinai tenais mane kankins ir prievartaus ir t.t. Vienu žodžiu turiu nerealiai dideles galimubes igiau tverti nei psichinė liga. o paskui aš tiesiog būsiu amžina. Tikiu kad esu absoliuti mutantė. Ir nuo dabar priklausys viskas. Arba pragaran arba rojun.
Na turėčia psichinei lgai pasipriešinti. Be galo šaunu būtų išgyventi ir vieną kartą realia užgimti ir tapti išsikirtinių gretose. Dabar neturiu jokio pasirinkimo ti arba pragaras arba rojus. ir kažkur tai tikrai papulsiu...
Ir kas gaėjo paglavoti kad čia vyksta tokie be galo baisūs mėsos kapojimai dėl sėkmės...( visas gyvenimas tai irgi mėsos kapojimas stengimasis persperti psichinę ligą< laukinas, -kapojimas mėsos >( JI NE MANO KŪNE BET KITAME, BET VISTIEK TURIU PERSVERTI...)

2009 m. birželio 18 d., ketvirtadienis, 22:33:02
Na vienu žodžiu yra gyvenimas. Na gyvenimas ir yra ir nuosava gyvenimo aplinka.
Pasirido visai nėra taip jau malonu taip jau būti gyvam. Štai kur šuo pakastas. Visai ne taip jau nemalonu. Na o kiti aklieji to nesupranta, nes laksto paskui kitas problemas...

2009 m. birželio 18 d., ketvirtadienis, 12:09:31
Seniai tai norėjau pasakyti, bet inkognitui matyt smegenys išdžiūvusios...

2009 m. birželio 18 d., ketvirtadienis, 12:09:00
VISO PASAULIO POLITIKA YRA VIENT DULKINTOJAI DRAUGE SU TĖVU PAĖMUS. Mažas pėmuo yra tik mažas pėmuo. Į putę dulkinti jokio dulkinimo nė nereiškia. Dulkintojai yra politikai ir tėvai. Jie drauge viską vient naikina ir gyvuliu verčia. Va taip.

2009 m. birželio 18 d., ketvirtadienis, 12:08:26
VISO PASAULIO POLITIKA YRA VIENT DULKINTOJAI DRAUGE SU TĖVU PAĖMUS. Mažas pėmuo yra tik mažas pėmuo. Į putę dulkinti jokio dulkinimo nė nereiškia. Dulkintojai yra politikai ir tėvai. Jie drauge viską vient naikina ir gyvuliu verčia. Va taip.

2009 m. birželio 18 d., ketvirtadienis, 12:08:02
VISO PASAULIO POLITIKA YRA VIENT DULKINTOJAI DRAUGE SU TĖVU PAĖMUS. Mažas pėmuo yra tik mažas pėmuo. Į putę dulkinti jokio dulkinimo nė nereiškia. Dulkintojai yra politikai ir tėvai. Jie drauge viską vient naikina ir gyvuliu verčia. Va taip.

kažkam ( atseit inkognitui vienam arkitam...) 2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 23:53:31
Žinai kur kas geriau kad aš pati ir vyrą ir moterį vaidinčiau ir diskutuočiau, o tu tiesiog nesikištum.

visa tiesa))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 23:16:19
Šiaip atleisk tu inkogite ar kas ten bet su tavimi apie patinukus diskutuoti absoliučiai neįdomu. Apie kitus dalykus irgi ne kažką sugebi kalbėti.
Vieną kartą kažką suskėlei ir baigta. O daugiau tavyje visai nieko nėra, taip sakant amžiams išsisėmęs. Ir net ir tai kas buvo ir tai buvo be galo skysta tad galvojau ateičiai liks įdomesni pokalbiai, bet tavyje nėra jokios ateities pokalbiams.( ar suvokei ką apie tave pasakiau?)

2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 23:04:34
Na kartais sunku tai prisiminti.... Yra visokių tų pasakymų....
Tai va o čia apie pusiausvyrą kažkokią tai absoliučiai neegzistuojančią nu bet ji tam tikroje kategorijoje pasirodo egzistuoja....Ir t.t.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 23:03:00
(Apalono šlovės laikais deivė)
Deivė suteikia pusiausvyrą tarp žvėries ir jo aukos, jeigu ne ji tai viskas sugriutų
( ta prasme įsiviešpatautų karai)

xxx 2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 22:42:59
tavo varda vis sapnuose kartoju.O cia...

Labai rimta cia 2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 22:40:55
"O piramidė labai rimtas atvejis.
Labai reikia mokėti pasirinkti su kuo galima žengti į tą piramidę o su kuo negalima.
Manau kad tik vestuvės ten turi būti toje piramidėje.
Rimtos ir esminės vestuvės.
Netaip pasielgus galima labai kentėti.
Gal ir ne vestuvės, bet turi būti kažkokia tai ideali tvarka.
Vienu žodžiu kaip tai veikia taip ir bus.
Kolkas pajutau kad tik vestuvių prasme veiktų ir nebūtų problemų.
Nes su bet kuo negalima tik su jaunikiu ten galima žengti...
( bent man taip gaunasi)."

xxx 2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 22:32:49
Iki vestuviu buvo tik vienas zingsnis....

xxx 2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 21:55:07
prisimeni?

xxx 2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 21:54:29
o riesutai prie Neries augaaaaaa

2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 19:25:36
Patinas yra šiūkšliadėžė. A A A A štai kodėl vienuolės neturi vyro.... Ale kokios jos gudrios....Jos išvengė šiūkšliadėžės papračiausiai...

2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 19:23:52
Tiems asminims reikia sakyti myliu myliu...isiems iš eilės, nes jie tokie žaisliukai veikia tik per meilę per draugiškumą, tai tokie mygtukai. Ir viskas. Na....ir t...ir t. ir t.
Keliais sluoksniais suvokiu su patinu sunku kalbėti nes kažkaip

2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 19:22:15
O vergauti reikia. Tiesiog suvoki savo situaciją kokiu būdu gali prasimušti tai tik taip ir darai tai ir yra vergavimas. Kai žinai kad tai vienintelis būdas tai tam būdui ir vergauji neatsižvelgdama į asmenis, nes tie visi asmenys tik apgaulė yra. Ir tiek.

2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 19:21:03
Tiesiog turiu be galo gerą fantaziją apie žmogaus debilizmo begalybę. Na tai mane įtin kankina( kai tėvas mirs nekankis, tai supranti kad mano gyvenimas absoliučiai pasmerktas, o gal jis iki šimto metų nemirs ir viskas.).
Tad turiu, kaip sakiau be galo gerą fantaziją apie žmogaus debilizmą ir mane varo iš proto jei taip ir gyvenime atlikti judesius ir t.t. na tikrai mogus būtent taip debiliškas kaip kad mano fantazija ir suvokia. Na užtad yra noras išvis jokių judesių nedaryti nes pagal tam tikrus mano judesius tam tikri žmogaus debilizmai išsitraukia. Ir tai realybė. Todėl turiu tokį potraukį nedaryti judesių kad kuo mažiau žmogaus debilizmo išsitrauktų nes tas debilizmas yra beribis ir neturi jokios pabaigos. Net normalus žmogus iš pažiūros turi ansoliučiai beribį debilizmą. Ir tai tikrai viskas vyksta būtent taip pagal mano suvokimą ir pagal mano judesius todėl pastoviai save laužiau ir savo judesius pastoviai laužai kad kuo mažiau kaip tik įmanoma išsitrauktų žmogaus debilizmo Tai grįnai su manimi susiję. na ir kas kad, imkim, kiti žmonės ne aš, - bet tai gršnai susiję su mano judesiais, tai lyg kažkokios tai nematomos virvės. Todėl tų savo judesių labai bijau ir viską laužau ir laužau savo gyvenimą.
Pasaulis jis yra didelis šūas. Jam reikia tvarkos kaddaugiau neturėčiau problemų su tuo pasauliu ir vieną kartą tai įvyks. Žinau tik tai kad tai įvyks ir kad pasaulį pritaikysiu sau, kad tas šūdas bet kitą kartą man absoliučiai nemaišytų...
Jei pagal mano judesius vyksta, nu visvien tai galima kažkaip pakeisti ir suderinti ir viskas. Pats suvoki.)

xxx 2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 19:10:30
Šiaip yra kosminė psichika, o ...na bet nevisad galima ir ne visad gaunasi ją ( pačią save) įjungti. Kartais per tam tikrus gršbus labai ilgai neįjungiama ta kosminė psichika.
Šiaip bet kokiu atveju yra nemalonu bendrauti su savo aplinka bet reikia absiliučiai nekreipti dėmesio tai lyg įprieš istorinius laikus būtum pakliuvęs. na žmones verčiau lakyti žaislais o savęs verčiau žaislu nelaikyti.Juk kai žinai kad jie žaislai tai ant nė nepyksti... Tai tik tokie be galo įkyrūs žaislai.
BE TO ŠEIMYNINĖ APLINKA YRA NENORMALI IR LABAI KVAILA.NA UŽTAK VIS IR TRUKIA PASIŽIŪRĖTI Į PATĮ DIDŽIAUSIĄ KVAILUMĄ. O visuomenės aplinka yra normali, - čia tik įtin šalta visuomenė net ir vyras su vaikais, taip pat be galo šalta visuomenė. O ten kur gimusi ta vieta tiesiog kažkokia tai kvailumo viršūnė.Ir tai neturi visuomenės desnių. Tiesiog visuomenės dėsnių neturi.

xxx 2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 13:48:22
ar verges savo gimtadieni zino? Jis ne uz kalnu....

xxx 2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 13:45:31
tiesa ta kad vergiu niekas nekviecia i svecius ,o pacioms nevalia eiti..nors ir labai nori paskanauti riesutu....

2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 13:04:28
Na prieš kokius trejus metus žiūrėjau per televiziją labai didelį muzikinį Kroatų šau ir tiesiog na atseit girdėdama dievo balsą na atseit jis pasakojo kad jos visos vient negyvi robotai. KAD JOS PRIVERSTOS JUDĖDI IR JUDĖS IR VISKĄ DARYS KĄ PRIVALO DARYTI. KAD JOS VALDOMOS IR NEGYVOS.( bet priminė pažiūrėk kaip tobulai juda, bet jos valdomos...)
Na o šiandient tik supratau kad esu vergė. Pirmas supratimo laiptelis taip sakant...
Na negaliu tiksliai pasakyti ko dievas pripasakojo nes tiksliai neprisimenu.( labai tiklsiai pažodžiui kad taptų aišku...).
Na atseit kažkas tokio kad valdomos yra kad negyvi robotai jei reikės tai jos ant scenos ir bučiuosis ( na jei dievas užsimanys...). Na tame stiliuje...Atseit tie negyvi robotai absoliučiai pavaldūs ( daininkės šokėjos...bet per Kroatų muzikinį šau ).
Vienu žodžiu.... Tie pliurpalai...
Na o kad esu vergė tik dabar supratau.
Labai sunku suvoti, - nes įtin didelė painiava. Norisi visą mėšlą iškopti kad būtų aišu...

2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 12:20:31
VIENU ŽODŽIU ESU VERGĖ. MATYT EKSTRASENSAMS TENKA TAI SUVOKTI...

2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 12:19:54
Sunku tai buvo suprasti. Nes nebuvo visai už ko būtų galima užsikabinti. Absoliučiai jokio kabliuko nebuvo. Viskas taip susimaišę ir susipynę ir susiplakę. Viskas taip neaišku ir visai nieko aiškaus, kas patvirtintų kad teisingai kažką suvoi ir kad teisingai einu . Visiškai nieko savyje kas patvirtintų kad teisingai einu. Visiškai nieko. Bet vienuolika metų padėties tokios kažkaip atvėrė labai silpną suvokimą kad esu vergė. Na manau kad visados teisingai ir suvoksiu kad esu vergė. ir neklaidžiosiu per daug per tuos bukus ir kvailus laukus tiesiog pasiliksiu tame supratime...Nes taip ir yra...

2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 12:17:13
VIENU ŽODŽIU ESU VERGĖ

2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 12:17:00
kurie masto apie meiles tie dar nesuvokia kad yra vergai nes tiesiog primityviose mintyse sau laisvai ir primityviai klaidžioja...

2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 12:16:19
VIENU ŽODŽIU ESU VERGĖ.

2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 12:16:05
BET BE GALO SUNKU BUVO SUPRASTI REALYBĘ. BE GALO DAUG MASČIAU IR PROTAS ABSOLIUČIAI MAIŠĖSI NIEKAIP NIEKO NEGALĖJAUSUVOKTI. NA TAS PERĖJIMO MOMENTAS TAI TURBŪT IR YRA VIENUOLIKA METŲ. TIESIOG TADA TIEK LAIKO MAIŠOSI PROTAS KOL TAMPA AIŠKU KAS ESI. BET TAIP GREITAI AIŠKU NEBŪNA, PRIEŠ TAI VIS MAIŠOSI IR MAIŠOSI TAS PROTAS.

2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 12:14:31
VIENU ŽODŽIU ESU VERGĖ IR VISKAS.

2009 m. birželio 17 d., trečiadienis, 11:47:58
Tai dabar supratau. Aš paprasčiausiai esu vergė. Nu ir kuris labiausiai mokėjo įrodyti kad būtent jam vergauju na normali vergė tiki visuo. Galų gale pradžių pradžia ir buvo gimime. Na ir taip aišku kas yra arčiausiai ir kam vergaujama. Ypač jei tai vergvaldys sugeba dar tai pasakyti ir t.t. et nesvarbu ką jis supranta ką kalba bet užtad buvo kalbėta ir buvo klausyta.
Tiesiog esu normali vergė ir viską apsuko kad atseit vergauju na vienam Ta prasme pagal jo proto lygį ir esu tokia tad vergė.(prisitaikanti). ta prasme jei kvalas šeimininkas tai ir mano vergavimas atitinkamas nes esu gera r tobula vergė...( Net priešinimasis yra vergavimas čia jau pagal vergvaldžio ptrotą viskas eina. A net neprotą. Vergvaldys net neprivalo turėti tą protą. Tiesiog vergė privalo viskame prisitaikyti ta prasme viskame kas aplink vergvaldį yra...).
Tad kas ryškiausiai parodė kad yra vergvaldys tai tuo ir patikėjau. na vadinasi šiaip nėra jokios riškšės, - svarbiausia kad supratau kas pati esu, tokiu būdu net vergvaldžius galėsiu keisti. Na susivokusi vergė gale vergvaldžius keisti nes ji susivokė kas yra ir kas visados bus. Tiesiog vergvaldžiai pudrino smegenis ir melavo. Visaip meliuoja vergėms, bet kas yra vergė visados vergė ir bus. Net gal evaldžtu būsiu bet tas Evaldžitas vistiek vergu bus.|( kažkam, kad ir pačiam sau... Bet pačiam sau nerealu visad kažkam kitam, - šiaip jau...)
O sekso temos pas mane nėra. čia ....Atsiprašau be galo kad ne ten atėjau be galo atsiprašau kad suteršiau jūsų sekso temą. Pasišalinu...

xxx 2009 m. birželio 16 d., antradienis, 21:50:39
Oba, kur tema pakrypo,pirmakart gyvenime atkuto čia liaudis,tj aš ir pasireiksiu. Už seksą visom ketriom!Seksas valdo!:D

vyruks 2009 m. birželio 16 d., antradienis, 20:36:30
Na esu asilo galva kai koketuoju.
Kai nekoketuoju tai suprantu tik tau to nesakysiu.
Geriau būtum sakiusi kad esi bachūras tada mano smegenys įsijungtų supratimui o ne vient aiškinimuisi ir koketavimui kas garantuoja seksą( tokia ta pasamonė).

xxx 2009 m. birželio 16 d., antradienis, 19:12:12
JEI KLAUSYTIS VIDASU BALSO TAI VISAI NĖRA TO GYVENIMO, NA VIDAUS BALSAS VISKĄ PASAKO. BIJAU GRĮNAI TENAI ĮSITRAUKTI ĮPRATAU KAD ATSEIT ČIA GYVENIMU.( VIDAUS GALSAS IŠORĖJE, BET TAI ABSOLIUTUS VIDAUS BALSAS TA IŠORĖ, NU TU TURBŪT ASILO GALVA NIEKO NESUPRASI...)

2009 m. birželio 16 d., antradienis, 19:10:10
Matematika yra apvali.
tai tokie tie šūdeliai ( riešutai).
nesvarbu kiek kareivukų turėsime 9 ar daugiau( bet turime tik devynis simbolius su nieko nereiškiančiu simboliu drauge 0)
Tai va....Visai nesvarbu. Tiesiog vistiek lygiai taip pat apvali bus...( na gal labiau pūsta jai daugiau simbolių ir tiek...)

xxx 2009 m. birželio 16 d., antradienis, 16:07:22
vo vo vo vo

xxx 2009 m. birželio 16 d., antradienis, 16:07:03
Kiek ten riesutu buvo???

kvaila matematika 2009 m. birželio 16 d., antradienis, 15:57:53
Radau tiktais 3.7 skaičių.
Jis man kažko užkliuvo.
Na tavo atveju buvo 38. Panašu bet ir skiriasi.
Einu išvaos kad aš einu mažėjimo tvarka ir mano skaičiukas pačiame gale( gyvenimo gale).
o tavo skaičiukas mano nu ir tavo pūžiūriu tai jau čia na gyvenimo pradžioje. Tad tavo gyvenimas kažkur tai visai šalia imant iš mano padėties kad man tik kažkur visai gale.
na vadinasi visdėlto tik mušimo taktika gali egzistuoti tai yra imkime kaip pavyzdį arba
3, 7 ir paskui 3,8 ir t.t. ta tvarka kad visad būtų mušimas tai yra toks nelygymas ir kaitaliojimas per du. tai mušimo taktika... nes pavirsti vient tik bereikšmiu traukiniu(33.33333333333333333333 tūūūūūtūūūū ir t.t. ) nesinori. Užtad reikia laikytis mušimo taktikos. tai yra viena ranka glostai kita ranka muši...

kvaila matematika 2009 m. birželio 16 d., antradienis, 14:50:44
konkuliatoriaus labai trumpa atmintis tai negalima sužinoti tos teisybės apie tą matematiką.
Ikim dalijant iš 33.333333( yra tik aštuoni skaitmenys konkuliatoriuje...)
33.333333 : 2 = 16.666666
ir t.t. šiaip labai idomu, bet konkuiatorius atminties neturi...
16.666666 : 2 = 8.3333333
8.3333333 : 2 = 4.1666666
4.1666666 : 2 = 1.0416666
ir t.t iki begalybės Tai kažkokie tai centriniai skaičiukai.

matematika kvaišelė 2009 m. birželio 16 d., antradienis, 14:37:36
Na elementarius skaičius imant
( begalines( begalybes) iš sveiko skaičiaus per tris lygias dalis išlindusius ir ne tik per pris dalis per ir per pusę bet dedant tas dalis prie pusės kurios tik trečioji dalis buvo irgi tas pats išlenda...)
6
3
9
jei sudėti per tris
tai
6+3=9
9+3=12
9+12=21;
jei vėl
9+12=21
21+12=33
21+33=54;
Jei vėl
21+33=54
54+33=86
54+86=140;
Jei vėl
54+86=140
140+86=226
140+226=366
Jei vėl ir t.t.

kvaišelė matematika 2009 m. birželio 16 d., antradienis, 14:11:06
Štai kodėl negerai tas dalijamas į tris dalis. Nes ir taip be galo kvaila matematika iš vis kvaila tampa

kvaišelė matematika 2009 m. birželio 16 d., antradienis, 14:07:33
283.333333333333333333333333333333333333333333333333 ir t.t.
bei
316.666666666666666666666666666666666666666666666666 ir t.t.
Nu gerai atimame
316.666666666666666666666666666666666666666666666666 -
283.333333333333333333333333333333333333333333333333 =
33.3333333333333333333333333333333333333333333333333
Nu dabar tą skačių pridadame
316.666666666666666666666666666666666666666666666666 + 3.3333333333333333333333333333333333333333333333 =
349.999999999999999999999999999999999999999999999999
bei
283.3333333333333333333333333333333333333333333333333 + 33.3333333 =
316.3333333333333333333333333333333333333333333333333

kvaišelė matematika 2009 m. birželio 16 d., antradienis, 13:58:22
Nu jei pridėjus vieną prie kito tai ką gautume:
83.33333333333333333333333333333333333333333333333333 ir t.t.
bei +
116.6666666666666666666666666666666666666666666666666 ir t.t. =
199.9999999999999999999999999999999999999999999999999 ir t.t.
(Kolkas nesigraibau tame supratime...)

kvaišelė matematika 2009 m. birželio 16 d., antradienis, 13:49:51
imkim kad prie 50 yra pridedama + 66.666666666666666666666666666666666666666666666666 ir tt.
arba kad prie 50 yra pridedama + 33.3333333333333333333333333333333333333333333333333 ir t.t.
TADA GAUNAME:
116.66666666666666666666666666666666666666666666666 ir t.t.
ir 83.333333333333333333333333333333333333333333333 ir t.t.
Tai tiesiog vienas skaičius šiek tiek virš šimto o kitas iki šimto
NELYGUMAI:
16.666666666666666666666666666666666666666666666666 ir t.t
bei
16.666666666666666666666666666666666666666666666666 ir t.t.
Tad vieni nepriaugę to o kiti peraugę tai. O jei abi puses sudėjus tai gautūsi skaičius ( bet kas tas skaičius mes nežinome ir jo reikšmės nežinome):
33.333333333333333333333333333333333333333333333333 ir t.t.
vienu žodžiu eilinė mirties zona kai buvo dalijama iš trijų.
taigi ką gauname...

kvailėlė matematika 2009 m. birželio 16 d., antradienis, 13:39:29
Na gerai imki yra normalus užbaigtumas.
Ir prie to normalaus užbaigtumo dar kažkas prisideda...
Na tada imkim prie 100 ar prie tiesiog 50 prsideda:
33.33333333333333333333333333333333333333333333333333 ir t.t. arba 66.666666666666666666666666666666666666666 ir t.t.

kvailelė matematika 2009 m. birželio 16 d., antradienis, 13:19:19
skaičius šimtas ( kažkas pilno užbaigto).
Reikia matematiką dalinti per pusę.
jei matematika dalijama iš trijų dalių ( nes kažko per daug yra), tada gaunasi mirties skaičiai:
33.3333333333333333333333333333333333333333333333333333 ir t.t.
Jei mirties pusę pridedi prie kitos mirties pusės gaunasi:
66.6666666666666666666666666666666666666666666666666666 ir t.t.
Jei dar kartą pridedi mirties skaičių prie mirties skaičiaus gauni vėl tą užbaigtą matematiką kurią reikia dalinti tik PER PUSĘ.
Tik tada su matematika kvailele nesipykstama kai ji dalijama per pusę...
Bet jei yra kažkas per daug ir neišeina gyventi sveikai tik per pusę dalinti tada atsiranda nesveikata dalijama iš trijų dalių...TAI ABSOLIUTI MIRTIS. Ir tiek ilgai kiek ilgai bus priespauda dalijama iš trijų...
Matematika kvaišelė...
Kai nėra priespaudos dalijama iš dviejų ir gyvenima...

xxx 2009 m. birželio 16 d., antradienis, 11:20:52
Pirmojo pasimatymo prisiminimai...Mintys plūsta nesustodamos,atrodo,ir vėl ten buvau.....gerai kad nesuklydom.....brrrrrrrrrrrrr
Šš tikro tiek daug buvo emocijų, išgyvenimų...Ar noretčiau atsukt laiką? Ne.Vėl ant grėblio?Vėl pažaisti:))Nebent įsitikint ar tai buvo ......

2009 m. birželio 15 d., pirmadienis, 22:51:07
Gerai autistui laisvė. Daugiau čia nė kojos

2009 m. birželio 15 d., pirmadienis, 22:49:14
Nu tai tada ką nors naujo tu autiste sukurk. Kažkaip mali vis tą patį. Kiek gi galima...Nu naujus skaičiukus ir visokius kitokius vikrentasus. O tai vis tas pats per tas pats....Be jokio paaiškinimo ir iš vis be nieko...

:) 2009 m. birželio 15 d., pirmadienis, 09:29:40
...Labas Lietuva,aš jau namie.Nuostabus rytas,stoviu kryžkelėje ir laukiu...vel asmeniškumai...Na, tai kaip gyvenate, susisiekiantieji indai? :)Kvieskite i svečius.. kažkaip nesmagu į svečius važiuoti nekviestai.Nors kelią žinau kuris veda i riešutų giraitę...,tik gaila miško telefonas atsako"tokio nr nėra".
Dar savaitelę luktersiu,pavargau po ilgos keliones.Ir...

2009 m. birželio 13 d., šeštadienis, 21:17:49
Nu tai tada ką nors naujo tu autiste sukurk. Kažkaip mali vis tą patį. Kiek gi galima...Nu naujus skaičiukus ir visokius kitokius vikrentasus. O tai vis tas pats per tas pats....Be jokio paaiškinimo ir iš vis be nieko...

visiems inkognitams 2009 m. birželio 13 d., šeštadienis, 21:14:58
Tai tu turbūt autistas. Bet nesuvokiamas tavo agresyvumas, nes autistas negali būti agresyvus...

xxx 2009 m. birželio 13 d., šeštadienis, 13:19:21
11:11:)

mylėtojas 2009 m. birželio 13 d., šeštadienis, 11:11:24
Geri. Myliu tetę už tai kad davė galimybę naikinti gamtą savo poreikiams. Labai myliu tete...Be to šiukšlynas geras reikalas, nes tik ten gerų patelių susirandu irgi mylėtojų, - naikintojų.

šiukšlynas 2009 m. birželio 13 d., šeštadienis, 11:09:54
Šiukšlyne. Na ir kokie reikalai šiukšlyne?

tikrai.......ate 2009 m. birželio 12 d., penktadienis, 10:07:22
"bukit geri nevokite vieni kitu samoniu, koju ranku, plastaku ir visu kitu gyvenimui reikalingu dalyku iki ate tautvida "

xxx 2009 m. birželio 12 d., penktadienis, 09:28:25
Ir aciu Dievui likom svetimiii

xxx 2009 m. birželio 12 d., penktadienis, 09:27:01
"Taip ,viskas buvo taip seniai ,tada krito riešutai.... ju buvo pilna žemė ir tas juokas ,tos netikros svajones, tavo žodziaiiiii"
"Kai pagalvoji -Dieve Mano, kai pasižiūri -Jėzus Marija ja ja"

2009 m. birželio 11 d., ketvirtadienis, 09:29:14
Ir baik apie tuos juokus šnekėti,
kaip debilė galiu pasijuokti viena( bet kam to reikia atseit vis šūdais apsimėtyti save ir žvengti kaip linksma nu nerealiai tarp beždžionės subinių ir t.t. nuobodybių nerealių...)
Tipo iš nuobodulio žvengiu. Nu nerealiai linksma durnamyje...

xxx 2009 m. birželio 11 d., ketvirtadienis, 00:24:16
O piramidė labai rimtas atvejis.
Labai reikia mokėti pasirinkti su kuo galima žengti į tą piramidę o su kuo negalima.
Manau kad tik vestuvės ten turi būti toje piramidėje.
Rimtos ir esminės vestuvės.
Netaip pasielgus galima labai kentėti.
Gal ir ne vestuvės, bet turi būti kažkokia tai ideali tvarka.
Vienu žodžiu kaip tai veikia taip ir bus.
Kolkas pajutau kad tik vestuvių prasme veiktų ir nebūtų problemų.
Nes su bet kuo negalima tik su jaunikiu ten galima žengti...
( bent man taip gaunasi).

2009 m. birželio 11 d., ketvirtadienis, 00:12:55
Šiaip viskas man aišku.
Tiesiog anapusinis pasaulis dabar turi stengtis( jo).
Nes aš pati viską padariau ir jau man tiesiog visiškai nieko daugiau negalima daryti.
Tas jis ir bus tam tikras simbolių rinkinys. I
dealus sumbolių rinkinys jis atidarys duris man į kitą pasaulį kuriame turiu ir protą ir nuostabią atmintį ir nuostabius talentus, tiesiog dabar jo eilė atidaryti mano pasaulį kad aš pakliūčiau į jo pasaulį. Gal šiame gyvenime to net neįvyks, nes mes tik mokomės ir tai kažkas tai tokio antipasaulietiško, bet tai ir yra pasaulis.
Jis baigiasi paskui vėl prasideda jis vėl baigiasi paskui vėl prasideda ir t.t. ir taip toliau.
Juo toliau tuo rimtesni gabumai.
Tuo rimtesni ir didesni gabūmai.
Bet prieš atidarant naujas duris yra visai pervargstama, nes tai labai sunkus tų durų atidarymas, daug pastangų bet ne iškart tie rezultatai matomi.
Dabar tą pasaulį turės daryti jis( jo matrica privalo siekti manęs, atseit jam kitokelio nėra kaip ir man...). Tiesiog viskas ir taip suplanuota ir ta meilė suplanuota, net nereikia stengtis žinoti kas tai.
Tiesiog kas turi būt tas ir bus...
Mes tiesiog matrica bet norime būti tobula matrica vienas kitam ir to siekiame ir tam stengiamės ir taip toliau, "step by step..."
Tad jis yra, žinoma iš kito pasaulio.
Ir vėjas sukils ir žemė su dangumi susimaišys...

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:59:03
Na mes ir esame tik simboliai, bet iš smėlio turime( privalome) sukurti realų žmogų, - save...

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:58:03
Piramidė yra pernelyg didelis ir įpatingas centras.
Tai gali ir palaukti.
Nes į piramidę privalėsiu žengti su...vestuvine suknele( nenoriu piraminės suteršti, todėl tik vestuvės, į ją žaingiant...).
Bet ne kiekvienos vedybos tinka.
Na tai labai rimta...
Tegul laukia.
O kiti reiškiniai, tiesiog bus labai smagūs ir ne tokie įnoringi kaip centrų centras( piramidė).

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:55:42
NES TU IR AS -TIK SIMBOLIAI “.....
iki

IR TAI NE AS-SUPRASK 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:54:30
xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:43:43
VEJA SUKELT-PIRAMIDE PAJUDINT
------------------------------------
TIK ARGUMENTUOT TAI BUTINA
xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:43:43
ne seneka o rerichas:))

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:54:28
Eisiu kitu keliu.
Bus reiškinių ir be piramidės.

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:53:50
Galėjau pasiekti viską.
Tik kažkaip su kažkuo nepavyko susitarti.
Pasidaviau.
Kažkas ne taip buvo.
Kažko nesuvokiau.
Nors mane būtų priėmę labai realiai kaip labai ralią.
Tiesiog pajutau kad dar kažką turėčiau susitvarkyti.
Ta piramidė gali ir palaukti.
Turi palaukti.

B 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:53:16
BRRRRRRRRRRRRRR
BRRRRRRRRRRR
BRRRRRRRR
BERRRR
BRR
BR

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:51:52
Bet buvau toje piramidėje.

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:51:22
IR MAN NESVARBU KAS TU-MAN SVARBU KAS TAVE SIUNTE CIA
SUVOK

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:51:15
Juoktis nėra pati ta viršūnė.
Na tu labai nerealių norų pilnas esi.
Nežinai ką reiškia realus skausmas.
Tu tik kvatojimo nori išmokyti.
Esu perėjusi kurkas daugiau visokių skausmų, na matyt reikėjo taip ir čia jau kvatojimui nėra vietos ir nebus.
Nors buvau pati didžiausia kvatoklė kokių tik būna, bet to jau nebus, esu perėjusi realų skausmą.
Kvatoklė nebūsiu.
Neįmanoma išmokyti, nes tai jau mokėjau.
Matyt ir pats per mažai juokiesi jai juokdamasis vis dar niekaip skausmo ribos nepasieki.
Realiai tai yra taip: juokiesi, juokiesi o paskui krenti į skausmo liūną.
Taip yra su realiu juoku.
Su realiu ir labai sipriu juoku.
Suvoki ką pasakiau?

43 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:50:35
Tu gali turet fantaziju begales-BET SOMBOLIAI JOMS NEPRIKLAUSO

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:49:12
43 o ne 11

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:48:33
43

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:47:43
!
1 sek tik pritruko

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:46:41
Aš piramidėje buvau daug kartų.
Vos nepradėjau jaustis Kleopatra. Bet ten buvo viena dvynė panaši į mane.
Vienu žodžiu...
Dauk ko buvo...
Bet man dabar ne tai rūpi.
Tą piramidę kuriam laikui reikia palikti realybėje.
Man atrodo kad aš ir be jos mokėsiu tiesiog peeiti. Tos aukštumos ne visad na ne visad pačios veiksmingiausios yra ir kitų kelių...

IKI 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:45:42
NE 38.o 43 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 17:03:29
:)))))))))))-NEGALEJAU BUTI NEI KLAIDA NEI NEKLAIDA
nes NOREJAU JUS ISMOKYT BBBZZZZZZZ
-KVATOTI

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:44:24
xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:43:43
VEJA SUKELT-PIRAMIDE PAJUDINT
-------------------------------
TIK ARGUMENTUOT TAI BUTINA
xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:43:43
ne seneka o rerichas:))

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:43:57
Tiesiog žinau kad esu aktyvi dvasia.
Ir kad ramiai sėiu netikiu.
Tai kažkokia tai haliucinacija.
Paskui viskas bus realu.
Nes aš esu reali o ne tokia...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:43:43
VEJA SUKELT-PIRAMIDE PAJUDINT
------------------------------------
TIK ARGUMENTUOT TAI BUTINA

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:43:43
ne seneka o rerichas:))

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:42:06
TU ZINAI,jog PIRAMIDE NER SUNKU PAJUDINT
BRRRRRRRRRRRR
BRRRR
BRRR
BRR
B

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:41:54
Kolkas visiškai nieko neprisimenu.
Matyt nelaikas atminčiai...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:41:09
:)

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:40:58
Ką turiu gauti?
Pinigus?
Tu juk tų pinigų irgi negauni...
Suvok vieną kartą...

to ikse 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:40:19
Labos taut vida

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:40:18
O KA PRISIMENI?
SENEKA?

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:39:58
Teisingai...
Niekas neturi jų.
Akių.
Ar žinojai?
Tai bedugnė.
Ji gali kurti viską, - net akis. Net ne akis.

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:38:44
JEI NEGAUNI-------------RASYK-MAZIAU RASYK

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:38:39
:(((

atsakymas 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:38:24
Todėl kad manau jo žmonės dar krūteni už nso.
Ir maniau kad čia tai jau tiksliai rasiu su kuo bendrauti...
Tiesiog taip maniau. Ir maniau kad neapsirinku.

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:38:16
net neprisimenu tavo akių

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:37:22
Neturiu aš tau ką pasakyt...viską senai issakiau ,neliko niekoooo

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:37:12
ZIUREK
JEI GAUNI PINIGUS UZ GADINIMA -BUS BZZZZZZZZ

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:37:02
Na gerai.
Labai jau patarnaujantis man buvai ar ką?
Kame čia ta tokia meilė?
Gan priekabus būdavai.
Va vėl nesąmonių krūvą ir nebaigtą rašinį parašiau, tai vėl kabinėsiesi. Bet tiesiog nebaigta nesąmonių krūva. Jei būčiau baigusi būtum viską supratęs. Tiesiog nemačiau kad nutraukė. Tai tu dabar stenėsi dėl to mano rašinio ką tai reiškia. O tai gi nieko nereiškia. Tisiog kurinys ir viskas. Gali būti netgi nebaigtas kūrinys...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:34:54
kodel tu atejai i nso foruma?O NE I KITA?

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:33:24
Na ko tu steni apie tą meilę....
Na gerai jau einu miegoti.
Galu galų gale sakyti kad patinka kalbos man su tavimi.
Na baik žliumbti.
Susitvarkyk.
Be to tu pats nieko nemylėjai jei tavęs niekas nemylėjo.
Tiesiog turi būti paslaugus tikras tarnas ir mylės...
Pamatysi.
Matyt nemoki tarnauti už tad niekas tavęs nemylėjo.
Mokykis tarnauti ir pažastis kuo švariau išsiplauti.
Tai irgi tarnystė, nesmirdėti ir viskas yra tarnystė.
Taip pat neįgrįsti.
Ir mylės.
Labanaktis.

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:32:42
bzzzzzzzzzzzzzzzzzz

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:32:36
nemylejau taves

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:29:59
niekas tavęs nemylės taip kaip nemylėjau aš:)))

nesąmonių pokalbis nesąmoniškas toks visai... 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:29:25
Čia matrica.
Supranti...
Ir tiesiog po truputį man pavyks, tik mano metodas išlėto danties taukimas o ne staigus.
Aš esu absoliuti kosmoso dalelė ir tobula.
Jei ką aš darysiu tai visi drauge su manimi irgi darys...
Tiesiog aš pati tą reikalą suprantu nes tas reikalas mano organizmo dalis.
Tas virsmas bus manyje.
Jis negali būti kažkur labai toli.
Bet tas manyje drauje ir neįtikėtinai toli yra ir neįtikėtinai arti.
Tiesiog tai dar toliau nei pasaulis.
Na negaliu mokėti išaiškinti tokių realių ir painių dalykų.
Tai tiesiog yra stebūklas.
Gyvenimas yra stebūklas.
Bet kartais tas stebūlkas ir labai skausmingas. Visko būna...
Be to kartais nerealius dalykus prisimenu.
Ir iškyla labai keisti klausimai, kaip tai suprasti?
na kažką prisimenu bet tada buvau visai vaikas bet jau žinojau apie savo mokyklą bet į jokią mokyklą dar nėjau ir labai ilgai dar į jokią mokyklą nėjau.
Na prisimenu tokių dalykų apie mokyklą bet pati tada dar nėjau į mokyklą.
Na neįtikėtinai stebina tų prisiminimų eiga neįtikėtinai.
Ir viskas taip susipynė viskas atrodo neįtikėtinai neįtikėtina.
Be galo keista.
Sunku apsakyti.
Žinau kad viską prisiminsiu, bet jau ne ta tema nes ta tema apie mokyklą yra jau sena tai tiesiog matyt susitarimas buvo, žinau kad buvau organizatorė ir neįtikėtinai draugiška. Kad rūgtelėjau visko gi būna... o ko gi norėti...( nuovargis).
Tiesiog galima vienaip apsukti arba kitaip ir kažkas tai daro. pasakyčiau kad tai ne esminis reikalas.
be to mano gimimas irgi mistiškas.
nes mes su mama buvome mirusios, o paskui atseit vėl gyvos...( penką dieną abivi arkaip). bet tėvas labai pergyveno, tai turbūt dievas mus tiesiog dėl jo atgaivimo.( tiesiogkelia įtarimą...kartais būna tokių keistų jausmų...).
Manau yra kažkas kas kaip kad nori taip ir apsukinėja.
Tiesiog ir vienaip ir kitaip gali atrodyti...
et neįtikėtinai stebina psiiminimai negaliu jų paaiškinti ir neįtikėtinai keistos jų eigos. Labai ryškios skylės yra kurias neįmanoma jokia logika paaiškinti...
Tiesiog reikia priimti paprastai kai kuriuos faktus už teisybę...
Nors....
Bet deja reikia priimti eiliškumą.
Tiesiog tam tikras temas mąstant protas persisuka ir viskas kitaip atrodo, tas eiliškumas tampa kitoks. Nors realiai viską už teisybę reikia priimti,bet tiesiog erzina kažkas kažką slepia... jaučiu kad kažkas nuo manęs yra labai slepiama...
Keistai ir savo pirmą draugystę psisimenu. Viskas yra labai keista. Ne ta tvarka prisiminemu.
Nu ne taip viskas buvo atseit kitaip, paskui prisideda realūs išprotavimai ir vistiek lieka nepaaiškimamos skylės. Atminties skylės...Viskas be galo keista...
Bet toliau prie esmės neprisikasu, nes ta jėga neleis.... tai stambi jėga kuri kolkas tas mano skyles ( atminties ) prilaiko... labai keista. Atseit su drauge jau tada mokyloje buvome kada dar nebuvome. Nunerandu ryšio...Bet viskas taip neįtikėtinai logiškai nes kai kurias smulkmenas visa psisiminsiu. Tiesiog nu niekad neišsiaiškinsiu kai kurias smulkmenas žinau geriau už bet ką, bet galai niekad taip nesusives...
Kaip mes galėjome būti mokyleje kada dar nebuvome mokykloje?
Tiesiog atmintis negali rasti tos išeities... Bet su realiais faktais....Vistiek nerealu...Kai kuriuos dalykus žinau kas buvo prieš mokyklą...
Bet jausmas kad su ja susipažinau tik mokykloje. Bet žinau kad nemokykloje. ir vėl prieš mokyklą buvome mokykloje... keista be galo...
Žnau kad su ja nemokykloje susipažinau.
Bet to fakto neprisimenu būtent tos pažinties.
Pažintį prisimenu kada ji vėl įvyko mokykloje. tada įvyko pažintis mokykloje...
O pirmą pažintį aboliučiai užmiršau...
Viskas labai keistai pinasi.
Tiesiog pagal nuotaiką tie prisiminimai...
Bet keita kad su klase bėgome krosdą kada dar net nėjome abidvi į mokyklą.
kažkas neįtikėtinai fantastiško su ta mano psichika...
be to tėvai sakė kad ažnai susižeisdavau kad man ba galo skuadėdavo, bet skausmo niekad neprisimenu, - jo tiesiog nebuvo.
ŽINAU KAD ĮSIKIŠDAVO DIEVAS JIS TIESIOG IŠTRINDAVO SKAUSMĄ IR VISKĄ KAS GALĖDAVO TAI PRIMINTI...
Labai keisti psisiminimai, matyt tikrai juos pakeitė( užtad žmonės kartais irgi taip kalba...).
Tiesiog yra paskiri reiškiniai kurie savęs su laiku netapatina... Ir tikrai taip yra... Netapatina savęs su laiku.
o kiek siela psisilaksto nerealiai bet tai atseit tik kažkokios tai fantazijos. Bet kartais tai tampa realybe, atseit tikrai taip buvo...
na tiek to...
Pati pirma moykla....Į kurią tik šiaip sau ėjau kaip nulinukė pasipraktikuoti.... Labai mažai ralaiia tan buvau, bet žinau kad mano siela tos mokylos visas sienas nulaižė....na kada nors sužinosiu kas per bildukas esu. Žinau kad sužinosiu. Tikrai taip bus. Kai kurie faktai vėl ar tikrai tai dariau ar tai tik fantazijos ir t.t. žinau kad ir tikrai dariau, o siela išsidūkė iš vis nerealiai tiesiog žinau tai, gal mokytojos jau buvo priverstos tiesiog susitaikyti su pastoviu bilduku. Juk gali daryti ir nežinot

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:24:54
As rukau tiktai stipria taboka. Nesvarbu man prie ko tai prives. Mano laime man sukelia juoka. Nes tiesa ta niekada nieks nemylejo manęs

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:22:36
Prisijungė: 2006 10 05
Pranešimai: 4850
Miestas: Ignalina
Parašytas: Tr. 02 28, 2007 12:33 am Rašyti temą: Jūreivio daina (Nieks nemylėjo manęs)

Aš, tokia vieniša
Mindau svetimo miesto gatves,
Ieškau knaipės,
kur gaučiau išgerti,
Nes niekad
nieks nemylėjo manęs

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:08:23
MOKYKIS IS GEISU-

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:07:36
:D

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:07:13
TAI VA....ismok kvatot...
BUS LENGVIAU-BE PYKCIO TIK::::::BZZZZZZZZZZZZ
ATE

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:06:23
YRA TIK SANTYKIAI BLOGI

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:05:55
VISI ZMONES NERA BLOGI

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:05:22
VYRAI NERA BLOGI

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:04:43
metu tau 25-28?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:03:50
turi save stebet kitu akimis-pamatysi kiek nesamoniu rasi-imsi save taisyt...nebusi tokia inertiska

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:02:49
NESAMONE
nereikia galvot apie mirti

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:01:47
kiek tu zemej pragynenus jau-dar?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:01:12
karta i pusmeti-ner daug...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:00:55
Man šis pasaulis baigėsi.
Seniai turėjau būti ten...
Čia yra tik matrica turėjau persiversti bet to dar nepadariau.
Gali būti kad labai daug dalykų labai sklandžiai dariau, bet čia kolkas sustojau...
Tai bus įpatingas mano šuolis...
Na pats žinai vieni dantį traukia greitai kiti iš lėto, tai aš ta kuri traukia dantį iš lėto...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 23:00:33
Bet...matai..aplinka...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:59:58
nu ir kas-ateis laikas busi ne kaip kiaule...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:58:55
TAVE IZEIDINEJO-TU GYNEIS....

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:58:31
Verkiu tik po išgertuvių nes po jų pasidaro tragiškai liūdna...
( kartais kaip kiaulė kas pusmetis prisigeriu, nes kažkodėl tai man atrodo kad taip reikia, kad vandenys vėl išsibanguotų. Bet daugiau jau tikrai negersiu( ir neturiu to potraukio, tik šiaip sau iš išsigalvojimų tai darydavau...), nereikia čia daugiau nieko banguoti...)

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:58:14
PASAULIS NERA TIK BLOGAS AR TIK GERAS

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:57:43
kodel tu tokia grubi?NEMYLIMA UZAUGAI?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:56:34
ar verki kartais?
YRA MINCIU TAVY...daug yra...tik saviraiska grubi labai...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:56:08
Jei kalbi apie pasaulį tai aš ir taip viską žinau.
Ne metas man, 'Jurgeli'.
Dabar ne aš turiu stengtis.
Viską pradedu suprasti...
Kada laikas suprasti tada supratimas ir ateina.
Tam reikia tik tikėjimo.
Ir čia jau ne aš turiu stengtis.
Iš savo pusės ir taip jau viską padariau.
Ir vėl daryti reiškia dabar man nedaryti o pasitikėti.
Žinau tą pasaulį.
Tik nereikia skubinti...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:55:36
aisku,geriau nurodyt kur susirast darba-nei surast...
as apie tai...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:54:49
SURAST GALIMA DARBA-JEI ZINAI KAD ZMOGUS DIRBS

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:53:53
ar verki kartais?

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:53:02
Negali tu jokio darbo surasti
( nebent pats sau tai gali. Kiekvienas žmogus rūpinasi tik savimi ir tu neišimtis, - rūpiniesi tik savimi. ).
Tavo darbai tai tik tavo fantazija.
Ne jau tikiesi kad rasi kvailiuką/ę?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:52:58
BET...pavargsti nuo tokios nelaisves-
stai ir dirglumas

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:52:01
NEPASIDUOK
ZINAU JOG ITAKOJA

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:51:25
DIRBTUM?

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:51:08
Tingiu aiškinti vargas grynas. Gal kitą kartą...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:51:06
GALIU TAU DARBA SURAST

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:50:42
'YPATINGA'-O NE 'įpatinga...'

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:49:56
NEDAUG?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:49:28
KIEK MOKA

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:48:38
BET JUK GALI KITAIP UZSIDIRBT

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:47:58
Aš tai žinau kodėl esu dirgli...
Viskas labai normalu, esu įpatinga...
( nu bet ne ta kurią galima mylėti ir iš kurios galima gauti cepelinų ir gero gyvenimo ir supratimo).

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:47:58
ZINAU JOG SAMDO TAVE

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:47:25
ar tau moka kiek uz tai kad rasineji cia?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:45:45
KODEL ESI DIRGLI?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:44:46
Na tai ir pasakok apie savo vyrą ir apie savo vaiką...Jei taip norisi išsipasakoti. Man tai matai nesinori išsipasakoti, tai reikštų absoliučiai nieko, tiesiog kad geras savo pozicijas atidaviau kitam iškalbėjau. Tiesiog nelysk 'katine' niekas tavęs nelaukia ir neprašo...Bulvių nerasi, ko pavogti irgi nebus...

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:42:31
Baik savianalizes.
Nu ir kas tave įgėlė?
Argi gelia?
Niekas negelia...
Ir aš aplamai ne tavo motina Terezė...
Ne jau pastoviai su kiekvienu turi vaidinti motiną Terezę?
Nu gi pervargimas nerealus.
Ateina momentas kada nesivaidina...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:40:50
ar turi drauga?VYRA?VAIKA?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:40:18
Kažką jau ten krizeni...
Vaje vaje...
Na ir kur eisi tu traniuk?
Prie ko čia parašytos knygos kai galima rasti kvaišelį ir žaisti su juo, tiesiog pagal kvaišelio įstatymus...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:40:12
kodel tu tokia dirgli ikse?

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:38:31
Nesi subrendęs tu vaikeli. Gal norėtimei subręsti?

bz 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:38:27
rubai nusidevi,parasytu knygu daug kas neskaito...
Negaila laiko?...jei lieka supratimas,kad ne atsiribojimu
gaunam ji...Suspesiu,neskubedama suspesiu ismokt samoningai
iseit-tai man svarbiausia.

zzz 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:37:29
Vaje, vaje, traniukui vaidenasi brandumas...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:36:07
Esu subrendes zmogus ir tas zizimas man kvailai atrodo

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:33:40
nesierzzzzzzzzzzink del raidzzzziu

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:33:34
viso,sekmes zist

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:33:26
Nu tai ieškok bičių motilėlės.
Matyt esi tas tranas.
( nesakau tarnas, - žmonių kalba tai taip...).

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:32:48
geriau kvatokis

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:32:21
Nu tai matau kad tu jau visai subitėjęs...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:32:16
Malonaus pakvailiojimo yra,bet ne kvailo

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:31:45
Kada reikės tada ir atsiras tas kasdienis kvailumas...
Matyt dabar netinkamas metas vis dar...tam kvailumui, - kasdieniam.

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:31:08
ne-ZEME YRA GRAZI-MIELA-JOJE DAUG KURINIJOS
BICIU-BZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:30:04
jei JUS be zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,
negi nera jumyse dar daugiau kasdienio kvailumo?
pasvarstyk.......................brrrrrrrrrrrrrrr

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:29:54
matau rimtos kalbos nebus,tik laiko gaisatis.
Elkis kaip nori..

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:29:33
Tai žemė ir yra viena labai didelė ligoninė ( psichiatrijos). Nesuprantu kodėl tau dar vis ta tema kyla klausimų...
Gal papasakotum?
Kodėl vis dar kyla klausimų ta tema?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:29:02
as viska galiu argumentuot,jei butina....
o kas 'BET'?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:28:10
nekvailiot kaip vaikui

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:27:36
KODEL DISKUSIJU?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:26:57
O KAIP REIKETU ELGTIS?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:26:55
paskaicius tavo mintis ,yra vertu diskusijos,bet ....

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:25:58
KAZIN KAIP BUT SKRIST SU

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:25:12
kodel tu taip elgies

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:25:07
Ne,ne ligoninej-darbe...vietu truksta tau?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:23:40
SATANISTAI MEGSTA SUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:23:14
esi ligoninej

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:22:45
KLAUSK KO TIK NORI

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:22:20
ZEMEJ

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:21:43
VA NEI MINUTES NESKRENDU

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:21:35
kur gyveni

to 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:21:31
Po šūdo ženklu gimusi.
Metų prikakota irgi daug.

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:21:17
NESKUBU

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:20:44
NE

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:20:28
ZENKLU DAUG BUVO

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:20:23
jau mociute?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:19:42
kokiu dar klausimu

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:19:12
MAN 47

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:18:26
vel bando kazkas sugedit

to iksei 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:17:02
tautvida kiek tau metu?Po kokiu zenklu gimusi

zzzzzzzzzzzzzzzzb 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:16:45
va dar-kai buna bbbb-skrydis nesiseka-beveik sukies vietoj
o kai zzzzzzzzzzzz-tai jau virs sviesos...
jaust skirtuma butina...

Pokalbiai apie viską 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:14:07
Pokalbiai apie viską Pokalbiai apie viską Pokalbiai apie viską Pokalbiai apie viską Pokalbiai apie viską Pokalbiai apie viską

mokytis kvatot 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:08:46
ryt pranesi rezzzzzzzzzzzzzultatus

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:07:45
TEN KUR 18 gali sudaugint

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:06:04
ISMINUSUOK 44

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:05:29
NE I TA PUSE SKRIDAU

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:04:09
44-isminusuok

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:03:28
33-buna geras skrydis-tada sudek atskirai tuos

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:59:27
PASKUI SUDEK VISKA

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:58:57
TU GALI SKAICIUOT KIEK B IR KIEK Z
sutarta?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:57:32
VA NEI MINUTES NEZKRIDAU

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:55:45
Skristi
kristi
risti...
isti

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:53:15
tau minti apie zekzualuma daviau?ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:52:07
VEL PRIEKABIAUJI?
CIA NE TROLEIBUSAS...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:51:14
TAU SAKAU ISMOKTI REIKIA
'partneryste'

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:50:51
Ko toks apakęs lunatikas nelunatikas?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:50:13
Na ir ko dūzgi jau taip bitinėli?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:50:00
RUSSISSSKAI MOKI?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:49:20
ismokai zodi?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:49:04
Tai tu čia atseit laiką stabdai kad į šviesos greitį naeavirtume ar į ufonautus, "krainim slūčiam" neatsitrenktume?

12 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:48:44
va-sutapo 39-40

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:47:59
tai kad cia gerai

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:47:50
Tu tik kaip aparatas apakęs duzgi ir viskas...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:47:00
Tavęs pagailo žmonėms ( ne man )užtad į aną forumą ir neleidžia ( manęs)...Juk tu toks mažučiukas gležnučiukas kūdikėlis pastoviai besiskundžiantis ir beverkiantis. Jei ir aš taip vaitočiau tai mane leistų. Bet nesiruošiu vaitoti, nes nesu mažučiukė gležnučiukė gležnesnė dar ir už tave...)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

islipk pagaliau 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:43:56
SAKAU,
kad troleibuso lygyje...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:42:22
'įkyresnį besikabinėtoją'-TAI TOKS TOKI TRAUKIA

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:39:59
apsiraminsim

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:39:40
ziurek
gerai kad i ana foruma neleidzia
kam ta veja kelt

part-ne-ryste...tai lyg naryste 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:37:03
ISMOK TA ZODI-TAU SAMONEJ PRAVERS

B 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:35:18
o be to yra uzgesinama...nes nera pamoku mokykloj ,tarsi si disciplina nera svarbi
'PARTNERYSTE'

bbbbbbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrrrr 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:25:27
kas tas seksualumas troleibuse-kai trauktis reikia ir dar cyptelt

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:24:04
va,paziurek...trukumas surugima moterims duoda...
per didelis seksualimas kuno rubais nedengia
kazkur yra vidurys
nu ir kas tas seksualumas,jei jis pigus...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:17:22
kazkiek sutapo nuomones

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:16:18
zinai
uzmeciau aki
bet visko neskaitysiu
jei esi seksuali,tai ir mintis blyksteli
o,jei neesi-is kur trauksi...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:04:16
Tu mano tekstą pasikaityk. O mano liežuvis tai neįtikėtinai tvirtas jis tiesiog, - nepavargstantis, - tiesiog nėra jokio reikalo, bet tenka varyti dėl liaudies...( liaudis labai mėgsta be perstojo kalbėti, todėl ir aš intensyviai visad turiu dalyvauti pokalbiuose( kad netapčiau nupiginta ir pan., na supranti...) nuo ryto iki vakaro kaip kokia seimūnė. Tiesiog žmonės verčia kalbėti. Na tai toksai turgus, - supranti?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 21:00:41
Paskysiu kad per daugiau nei dešimtmetį tiesiog supratau tą vieną trumputę mintį.
Tiesiog supratau.
O kodėl taip neįtikėtinai lėtai ta mintis tęsėsi?
Ogi todėl kad ta mintis nebuvo nieko bendra turinti su seksualumu.
Jei mintis varyti per seksualumą tai tiesiog sekundžių reikalas.
O jei mintį varyti grynai be jokio seksualumo, tai pasirodo ta mintis nerealiai išilgėja ir jos galas jos pabaiga jos suvirškinimas ir absoliutus trokštamas supratimas gali ateiti tik po daugiau nei dešimtmečio.
Štai tau ir rezultatas....
Tiesiog tai viską absoliučiai ir pasako.
Na manau ir vienos rūšies mintys yra reikalingos, - viską neįtikėtinai greitinančios ir suvirškinančios ir kitos rūšies mintys reikalingos viską neįtikėtinai lėtai darančios ir paprastutę mintį galima suprasti po daugiau nei dešimtmečio ir tai nerealiai intensyviai mąstant ir dieną ir naktį be jokių pertraukų ir ta mintis aiški tik po daugiau nei dešimtmečio...
Štai tau ir dvi minčių kategorijos seksualioji, kurios greitis kaip pas Šumacherį ir lėtoji, - kuri net už sraigę daug kartų lėtesnė, bet visidinis intensyvumas ir įtampa nerealūs ir nerealiai daug yra mąstoma kad vieną vienintelę vieną kartą mintį suprasti, bet nu jau mąstoma neįtikėtinai daug ir dieną ir naktį ir nežinia ar iš vis kas nors aišku bus, bet mąstoma visvien bus.
Va taip ir buvo.
Tiesiog parodo kokia neįtikėtinai lėta beseksė mintis būna.
Bet ji vieną kartą irgi išsisprendžia, - po daugiau nei dešimtneties mmetų ir tai neįtikėtinai intensyviai ir be jokios pertraukos sąžiningai mąstant...
O kodėl neįtikėtinai lėtos mintys reikalingos?
Manau jos palako gyvenimą.
Kad nevirtume saulės greičiu.
Nes jei virstume saulės greičiu, tai jau absoliučiai jokio gyvenimo nebūtų, nes be pertojo varytume per daugybę gyvenimo 'langų' absoliučiai niekur ir niekad neužsibūdami, tada tas reiškinys ir virsta saulės greičiu, nes varymas ir virsmas per įvairius gyvenimus ir niekur niekados neužsibuvimas ir padaro šviesos greitį, nes tiesiog nieko nėra, - vient pastovus perėjimas...).
O lėtos mintys neleidžia prasiveržti saulės greičiui ir prilaiko gyvenimą jo realioje normoje...
Nu tai ne atminties ir gero proto reikalas o jau išvis gyvenimo, - tai yra kur kas svarbesnio, nei protas ir gera atmintis...
Tad labai lėtos mintys yra šventos.
Ta jos ir ateina neįtikėtinai vėliai, nors buvo galima suprasti iš karto,bet to nereikėjo...
Nes reikėjo gyvenimą prilaikyti( tai tiesiog nesakau kad aš prilaikau, bet yra specialių tokių minčių kategorija skiepas kiekviename žmoguje ( ar beveik kiekviname....Na kas antame tai turi būti tas sveikesnis skiepas...) kad prilaikyti tą gyvenimą ir nevirsti saulės greičiu. Nors kartais visai be reikalo kabinėjamasi ir visi reikalai eina blogyn, - greityn, bet yra tam tikra sistema kuri vėliau leidžia verčiau nudurnėti, - bet negreitėti, nes reikia prilaikyti lėtumą ir nekreipti dėmesio į spaudimą, - tai buvo ne tas signalas ir netinkamas....Ir t.t.) Tiesiog į prievartą reikia nekreipti dėmesio, o tiesiog lėtėti...).
Manau tiesiog yra ir tiesioginis tokių minčių taikymas. O mano patirtis tik pavyzdys suvokimas kaip iš tiesų viskas yra ir kad taip iš tiesų viskas ir yra ir būna. Tad ir lėtos ir greitos mintys reikalingos, tai tiesiog gyvenimo pusiausvyra... Tai tiesiog palaiko gyvenimo pusiausvyrą.
Nes vientgreitas turint mintis virstume šviesos greičiu. Ties tam tikra riba siela jaučia kad jau negerai ir labai sulėtėja nors masto kaip ir masčiusi neįtikėtinai intensyviai ir greitai bet tiesiog nėra rezultato. o kol nėra rezultato, - tai vistiek skaitosi neįtikėtinai lėta mintimi. tai va. Kol nebus rezultato tai ir skaitysis visvien neįtikėtinai lėta mintimi.
Tad tos neįtikėtinailėtos minties ilgis, - vienuolika metų.
O greitos mintys gali net šiesiais sluokslais viena per kitą lipti ir viskas absoliučiai aišku pusę žodžio jau išgirdus iškart iššoka atsakymas.
Tai greitos mintys.
Tai tokia pas mane amplitudė greitų ir lėtų minčių...
Tad lėtėjimas labai reikalingas, nes susitikus žmogų po to žmogų ir vėl žmogų galima vis greitėti ir greitėti ir vėl greitėti ir vieną kartą drauge su visais tiesiog virsti šviesos greičiu, - bet yra atgalinė sistema kuri įsijungia kada jau yra pavojus, ta sistema leidžia verčiau nudurnėti, bet prilaikyti iš visų jėgų reikalingą lėtumą. Nes mžonės pradeda nežinoti ko nori ir virsti į šviesos greitį( susitikus su kitu žmogumi minčių pavidale ir į akis...), tai tada įsijungia lėtumo sistema( nes prievartinė tai greitumo varo pas įkyresnį besikabinėtoją).
Kad ir kaip žmogus nepatenkintas ir svaičiojasi pykčiais, bet tuo greičiu nevirs, nes reikalingas gyvenimas( kitas asmuo oponentas to neleis...)...
Tai manau kad psichai ir spichiatrinėse sėdintys tai labai rimtai tiesiog visus lėtina ir neleidžia mums ištrūkti iš gyvenimo.
Jie tiesiog neleidžia mums virsti šviesos greičiu.
Tad iš vienos pusės tuos nelaiminguosius psichus turėtume labai gerbti...( bjaurus ir pasiaukojantis darbas...
(

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 20:50:40
nes ir ten but privaloma kvatot

2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 20:49:54
gerai nors kad ana linka-forumo uzblokavo

43 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 20:48:54
VISIEMS BUTINA KIEKVIENA DIENA 3k KVATOT
KAZKAS TURI KURT KVATOJIMO PROGRAMAS

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 20:47:50
malti liežuviu?
HMMM
SILPNAS LIEZUVIS JEI PRIE KOMPIUTERIO PAVARGSTA

bzzzzzzzzzzzzzzzzz 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 20:45:40
o jus kuom gi vis zaidziat?PIN-IG-ais
RIMTA...labai rimta ,skraidant zaisti pinigais...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 20:28:03
Tiesiog pasakyčiau bet jau pavargau malti liežuviu. Ypač kai tikrai protinga mintis ateina tai ir tingulys toks ateina jau visai tos protingos minties nesinori nė sakyti.
Bet tiesiog taip yra...Kada viskas aišku ir baigta. Dar kitam tai aiškinti neįtikįtinai tingisi, nes pačiam/iai aišku ir jausmas vienintelis nu baigta kurių galų sakyti kad aišku...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 20:26:45
ir su zzzzzzzzzz ir bbbbbbbb

43 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 20:26:09
ISIVAIZDUOKIT
VISIEMS BUTINA KIEKVIENA DIENA 3k KVATOT
NUO 3 iki 10 min.

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 20:25:32
Tai vis skaičiukais žaidi?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 20:15:00
PER DIENA JEI DU KART PER DIENS KVATOT

;D 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 20:13:45
jei nemiegot
jei nevalgyt
jei be diktaturos...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 20:12:29
nebent ten code -sapnas
gerai but nemiegot-nevalgyt...
daug kas pasikeistu..
net stomatologams ...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 20:11:04
miegot visai nereikia...
neapsimoka zinok...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 20:10:19
iseini-ieini...
erdves pakanka
kvato-j im-ui

zzzbbbbzzz 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 20:08:49
ne
mokaus kvatot
mokaus vis ko nors
sugalvojau,kad reikia kvatot
koks dar miegas gali but,jei mokytis reikia---

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 20:06:47
;)))

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 19:55:06
Ar tai tu?
Jau turbūt pavargai.
Pamiegok.
Aš visai išeinu,
Atsipalaiduok

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 19:47:04
Bendravimo pabaiga.Viskas baigtaaaaaa

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 19:36:58
:DDD

bbb 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:50:03
ilgai bendrauta
------------------------bent kvatot ismokai............

CODE8 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:49:07
NIEKAS dar NESTUDIJAVO KODEL VEJAS PUCIA VIENA AR KITA KRYPTIM

? 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:47:56
O norėtum
visą dangų sudėti,
Bet vėlu ,
niekada nepavyks.

? 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:47:56
O norėtum
visą dangų sudėti,
Bet vėlu ,
niekada nepavyks.

post faktum 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:45:59
Taip ramu, gera širdy Ir išnyko liūdesys, išsisklaidė debesys

181818 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:45:19
juk supratai

julija 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:44:18
Gerai kad jos neišsipildėėė.......dabar suradau didžiąją Meilę Taip ramu, gera širdy Ir išnyko liūdesys, išsisklaidė debesys

00 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:42:28
36333888 2009 m. birželio 9 d., antradienis, 09:33:39
todel 2012 12 21

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:40:29
am Dienstag eine breite Schneise der Verwüstung durch Großsolt (Kreis Schleswig-Flensburg) gezogen. Nach Angaben von Feuerwehr-Einsatzleiter Erich Lassen gab es zunächst ein kleines Gewitter. Anschließend sei die Windhose in einer Breite von rund 500 Metern drei Kilometer weit über den Ort gezogen. «Man sah sie ankommen wie ein Turm», sagte er. Es habe einen riesengroßen Blitz gegeben, anschließend sei ein Strommast abgeknickt und die Leitung gerissen. Das Unwetter habe nur rund zehn Minuten gedauert. Menschen wurden nicht verletztInsgesamt wurden elf Häuser schwer beschädigt, viele Dächer wurden abgedeckt. Außerdem wurden mehrere bis zu 100 Jahre alte Bäume mit bis zu 60 Zentimetern Stammdurchmesser wie Streichhölzer umgeknickt. Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Eine Windhose hatte am Sonntagabend im Kölner Stadtteil Roggendorf gewütet. Laut Feuerwehr wurden in kurzer Zeit auf einer Länge von etwa 300 Metern schwere Schäden an Fahrzeugen, Wohnhäusern und Gartenanlagen angerichtet.

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:39:09
am Dienstag eine breite Schneise der Verwüstung durch Großsolt (Kreis Schleswig-Flensburg) gezogen. Nach Angaben von Feuerwehr-Einsatzleiter Erich Lassen gab es zunächst ein kleines Gewitter. Anschließend sei die Windhose in einer Breite von rund 500 Metern drei Kilometer weit über den Ort gezogen. «Man sah sie ankommen wie ein Turm», sagte er. Es habe einen riesengroßen Blitz gegeben, anschließend sei ein Strommast abgeknickt und die Leitung gerissen. Das Unwetter habe nur rund zehn Minuten gedauert. Menschen wurden nicht verletztInsgesamt wurden elf Häuser schwer beschädigt, viele Dächer wurden abgedeckt. Außerdem wurden mehrere bis zu 100 Jahre alte Bäume mit bis zu 60 Zentimetern Stammdurchmesser wie Streichhölzer umgeknickt. Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Eine Windhose hatte am Sonntagabend im Kölner Stadtteil Roggendorf gewütet. Laut Feuerwehr wurden in kurzer Zeit auf einer Länge von etwa 300 Metern schwere Schäden an Fahrzeugen, Wohnhäusern und Gartenanlagen angerichtet.

§33 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:35:18
CODE
(kodel)

1 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:33:53
ATEIKIT-PASKVATOSIT
NORS 1 min

:BZZZZZZ 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:32:37
TIKSLUMAS YRA REIKALINGAS
SMULKMENISKUMAS-NE

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:31:40
SMULKMENISKUMAS -NERA TIKSLUMAS

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:30:26
IR VISADA VISKAS YRA IDOMU
YPAC PO KVATOJIMO
KAI NELIEKA SMULKMENISKUMO

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:29:30
24

43 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:28:57
43

AR AISKU 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:27:53
xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 15:29:23
ne čia įkeliau:(

http://news.de.msn.com/Galerien/kurznotiert.aspx?cp-documentid=9444743&imageindex=3#9444743 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:27:00
POKALBIAI APIE VIS ;;;KA

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:25:05
2009 m. birželio 9 d., antradienis, 14:14:01
NIEKAS dar NESTUDIJAVO KODEL VEJAS PUCIA VIENA AR KITA KRYPTIM....

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:20:38
::::::::::::)-O ar TAM NEGAILA lai-ko?KAS JUS CIA VIS DAR LAIKO...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 18:17:43
gaila tam laiko?

NE 38.o 43 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 17:03:29
:)))))))))))-NEGALEJAU BUTI NEI KLAIDA NEI NEKLAIDA
nes NOREJAU JUS ISMOKYT BBBZZZZZZZZZZZ
-KVATOTI

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:48:41
11-gerai-
pakanka kvatojimui

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:47:06
!
!
1 is 306 padejeju

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:46:21
UJ-LI-JA

JU-LI-JA 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:45:22
;)))))))))))))))))-KOKS SUSIREIKSMINIMAS

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:44:41
ne čia atkeliau:(

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:44:15
ne čia uzkeliau:(

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:43:55
ne čia prikeliau:(

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:43:30
ne čia iskeliau:(

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:43:05
ne čia įkeliau:))))))))))))))

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:38:03
SUTAPATINKIT DVI-TRIS PRIESINGYBES
PAVYKO?
O DABAR....

NEBUTINAI KAIP BITE 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:37:03
DANGUS MATO-O TU JUK SKRENDI DANGUMI

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:34:21
VISOS ZMONIZ PASLAPTYS BE GALO JUOKINGOS
KAI SKRENDI DANGUMI

:((((((((((( 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:33:09
AISKU
JUMS NORISI
ANEKDOTU,bet....

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:32:08
SUTAPATINKIT DVI-TRIS PRIESINGYBES
PAVYKO?
O DABAR....

MOKYSIMES 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:30:54
NE VIRTI CEPELINUS
O KVATOTI

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:30:18
MOKYSIMES

? 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:29:42
iki asaru kvatokit viena diena bent-gaila tam laiko...
ar nesate ismoke?

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:28:15
nelieka klaidu po kvatojimo

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:27:45
issilaisvina energija
kvatojimu

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:27:11
kvatojimas
yra gerai

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:26:22
50
to
50

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:25:50
DANGUS MATO VISKA

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:25:00
t.b. 'PO KURIO LAIKO''JUOKINGOS'

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:24:06
pokurio laiko jiems patiems jos juokingos
arba tragiskos

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:23:22
Visos zmoniu paslaptys be galo julokingos....

TIKRAI 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:22:45
JUOKINGA
VISOS PASLAPTYS ZMONIU YRA JUOKINGOS

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:21:49
TIK TAPATINIMAS MUS PRIVEDA PRIE SVARSTYMU
IR ABEJONIU

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:20:50
KIEKVIENA AKIMIRKA NESA NAUJA AROMATA BE KLAIDU

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:19:44
NES NENOREJAU BUTI KLAIDA

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:19:19
:)))))))))))-NEGALEJAU BUTI NEI KLAIDA NEI NEKLAIDA

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:17:54
t.b.'DAUG'

vaivo-rykste-raduga 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:16:55
del jautimosi kvailai-nekvailai...Kai i juodu varnu pulka atskrenda viena *tegul ir ne balta,bet marga*...jus taip issekinti tradicinio mastymo-matymo-zodziu...JOG VISADA GALVOJAT 'klaida-neklaida'...tarsi nebutu dangaus,kuris jums dauk ka pasako...

xxx 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 15:29:23
ne čia įkeliau:(

ištrauka iš neišsiustos........ 2009 m. birželio 10 d., trečiadienis, 15:26:12
..... Kartais būna toks jausmas lyg pakiltum virš triukšmo kryžiaus pozą ir sklęsdamas juodu dangumi girdėdamas chaosą, miesto triukšmą ir spengimą ausyse, akyse tamsu tik apačioje miesto blankūs žiburiai ........ ir prisiminimai Taip ,viskas buvo taip seniai ,tada krito riešutai.... ju buvo pilna žemė ir tas juokas ,tos netikros svajones, tavo žodziaiiiii
Gerai kad jos neišsipildėėė.......dabar suradau didžiąją Meilę Taip ramu, gera širdy Ir išnyko liūdesys, išsisklaidė debesys.. Galbūt kažkada gali būt dar geriau....., o gal ši akimirka yra brangiausia mano gyvenime.
Nereikia žvilgčioti atgal į asmeniškumus ir kažko gailėtis.Tikrai supratau ,nevertaaaaa.
Nes tu galejai būti nepataisoma klaida...

Na na 2009 m. birželio 9 d., antradienis, 22:06:38
Suprantamai juk žmogaus mintyse nuolat vyksta vidinis dialogas. Tas nebylus pokalbis dažnai vyksta nesąmoningai, mums nejaučiant. Padarai ką ne taip ir iškart pagauni save galvojant “Aš tikras kerėpla”. Taip po truputį save keiksnojant net ir paciose elementariausiose gyvenimo situacijose, palaipsniui mazėja asmeninė savigarba. Jeigu toks neigiamas savęs vertinimas tampa įpročiu, žmogus labai greitai praranda pasitikėjimą savimi ir pradeda jaustis nevykėliu. Tad reikia labai kontroliuoti ne tik, ką sakote kitiems, bet ir tai, ką sakote sau. Net ką rašome forumuose nes tai atsisuka ir prieš mus pacius.Jauciames kvailai....

xxx 2009 m. birželio 9 d., antradienis, 12:36:34
demesys gali trukt akimirka-ir jis buna ivairus...

sos 2009 m. birželio 9 d., antradienis, 12:35:50
ne demesio ,o meiles zmonems reikia

xxx 2009 m. birželio 8 d., pirmadienis, 10:21:01
Vienu žodžiu atmintis visados tikslingai nutekinama ir atimama, nes žmonės nori dėmesio.
Tiesiog taip tikslingai žmonės daro ypač giminė.

xxx 2009 m. birželio 6 d., šeštadienis, 11:05:40
Eikit velniop eiliniai parazitai. Beto aš ne bobikė o tikras vyras sugebantis mastyti. O visas pasaulis net bažnyčia tikrai bobikė. Aišku?
Kas sodina medį tas gauna rojų. Visi kiti žengia per duris pas Liuciferį ar ką ten ir žaidžia sau toliau absurdo žaidimus, juk parazitai ir esate. ient savimi rūpinatės o tas artimas tai jums tik žmogus. Bet drauge ir suvokiate kad tas Liuciferis ne medis ir ne vilkas yra o tik žmogus. Tas artimas visad buvo medžiai ir gamta, bet niekad to nesuvokėte, net kas yra religija niekad nesuvokėte. Niekad negalėjote suvokti... Puolate garbingą asmenį sugebantį suvokti...
Jūs prisiūtos pizės parazitai. AR bent medį išgamos gyvenimo per savo gyvenimą pasidinote? Gal dar sakysite kad tai ne jūsų reikalas. O tai aikinti tai jau jūsų reikalas, nes viską tik naudojate ir naudojate o tas parazitiškumas lečiasi neįtikėtinais tempais.
Jūs visi degsite pragare anei medelo nepasodinę.
O aš anokia jums bobikė o turinti vyrišką psichiką asmuo.
O jūs prisiūti pizės niekad nieko nesuvokiate,- parazitai...
Atsirado mat nuskriaustieji ir nelaimingieji... Šlykštu tiesiog. PARAZITAI NELEMTIEJI...
( KAS ANEI MEDŽIO NEPASIDINO NĖRA VYRAS. KAS SODINA MEDŽIUS TOS MOTERIŠKĖS YRA VYRAI. VYRAS YRA TEISINGUMO PAVADINIMAS, O PRISIŪTI PIZĖS NEVERTAI TUO MAUDOJASI...).
NEVERTI JŪS NIEKO...NEŽINIA KURIŲ GALŲ GAUNATE GERUS PAVADINIMUS KURIŲ VISAI NET NEPATEISINATE. vISKAS YRA NE TAIP.
Moterys auginantčios ir sodinančios medžius yra vyrai.
O jūs liksite pizėmis, visvien žengsite į pragarą nes teisingumas yra, - jis gamtos tas teisingumas...
Tad bijokite kamtos kurią patys naukinate. Ką jūsų manymu gamta apie jus galėtų pasakyti? Ar padėjote nors vienam madeliui per savo menką egzistenciją išgyventi? religija soko kad turi būti gausi šeima vadinasi daug medelių pasodinta, - vadinasi vienu medeliu dar neatsipirktumei savo likimo...
GAMTA TEISIA DABAR AIŠKU?
O AŠ JUMS NE KOKIA NEVYKĖLĖ IKSĖ.
jŪS ESATE AMŽINO PARZITAI IR NEVYKĖLIAI NIEKO NESUPRATANTYS. šLYKŠTU ŽIŪRĖTI,PAMAČIAU JŪSŲ PARŠISKUS SNUKIUS.... bAISU... jŪS TIKRAI PARAZITAI, TODĖL GAMTA TAIP IR RŪSTINASI.

;)) 2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 19:39:51
bloga programa

xxx 2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 17:24:55
Įėjimo mokestis taip pat bus išreikalautas nepriklausomai nuo to ar eini prie užsakyto stalo ar šeip sau?

xxx 2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 17:23:57
Nepradėsime čia dabar bauginti, nes visvien nepavyks, o dabar geriau įtraukit kaklus ir tyliai sėdėkit sau

xxx 2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 17:21:08
LIGONIAI

xxx 2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 13:15:05
Be to....atsiprašau kad tave pavadinai vyru tu nesi vyras o piemuo arba nematoma priklijuota pizė... Visi tai žino....Merginos sulaukusios 21 metų irgi kai kurios jau pradeda susigaudyti kai kuriuose dalykuose...Viskam yra savas laikas...
Na kad ir tame ar tame pradeda susigaudyti... ( na kad tie vyrai įtartini, - jie bobos... ( tiesiog pradeda susigaudyti)).
Jau sakiau kad esu vyras ir visad dabar kaip šuva apie tai losiu...
O tu išprotėjęs kumelys, sugebantis tik ieškotis kur pasitampyti, nuo to savo išprotėjimo...Priklijuota pizė, - irgi tau tinka tie žodžiai.

xxx 2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 13:11:04
Baik šikti... Tiesiog pasiklausai paistalų ir pradvokia...Kiek galima tiek triesti... Matosi kad kumeliuką traukia prie gamtos ir viskas. Nežino už ko stvertis ir ką pasitampyti. Esi nuprotėjęs todėl taip ir elgiesi. Išprotėjusius tik prie dulkinimosi traukia, - ką nežinojai? Todėl kad jie išprotėję ( na vyrai turbūt labiau išprotėję...).

xxx 2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 18:31:04
NUOSTABUS AIDAS KALNUOSE-VISADA KAIP SAUKI-TAIP IR ATSILIEPIA

xxx 2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 10:40:17
DĖL TO AIDO KALNUOSE TAIP IR NESUPRATAU.
TAI TU NORĖJAI PASAKYTI KAD TU ŠAUKI KAD ESI VYRAS.
TAI IR VISOS MOTERYS ATSILIEPIA KAD JOS JAU IRGI YRA VYRAS?
KAIP NEKENČIU TOKIOS PADĖTIES...
IŠEITIS, - BŪTI VYRU.
JOKIŲ KITŲ IŠEIČIŲ NĖRA...

xxx 2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 20:19:58
IR TAI MATYTI YRA NUOSTABU

xxx 2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 20:19:03
IR TAS AUKSAS NUKRENTA ANT ROZIU ZIEDLAPIU TIESIAI IS DANGAUS

xxx 2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 20:18:02
IR SAULE BUNA LYG AUKSAS

xxx 2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 13:27:47
uzburtas tradicinis mastymas-juokingas be galo....
*Zr.pagal sek.atsakyma*
IKI

41 2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 13:26:10
NUOSTABUS AIDAS KALNUOSE-VISADA KAIP SAUKI-TAIP IR ATSILIEPIA

O 2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 13:24:45
gal del laikrodziu kaltes

PATIKEK 2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 13:24:10
IR NIEKAS NIEKUR NIEKAD NEVELUOJA
JUS TIK LAIKOTES TOKIU ILIUZIJU PAVELAVIMO
NET NEZINAU KODEL TAI JUMS PATINKA

:))) 2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 13:22:41
pavyks
tikrai pavyks
tie debeseliai buna lyg aveles

xxx 2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 11:48:54
.......................
O norėtum
visą dangų sudėti,
Bet vėlu ,
niekada nepavyks.

56 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 22:23:14
ju asmenybes dingsta minioje...

xxx 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 22:22:30
ligoniai-kurie neturi savo interesu...

6660 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 22:21:56
KAS VADINAMA 'MORKOS SEKLIAIS'?

xxx 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 21:44:10
bet imanoma

xxx 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 21:43:52
sunku tai rast

xxx 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 21:43:35
is 30.000 sunku tai rast

xxx 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 21:43:12
is 10.000 sunku tai rast

xxx 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 21:42:27
kazkokiu

kitimas 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 21:42:05
kai sutampa minciu kitimas-zmogus tarsi ir tavo...kazkokiz tai aspektu

9 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 21:41:05
jog minciu kitimas net sutaptu-reta tai...

xxx 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 21:40:29
VIENMINCIU MAZA...

xxx 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 21:39:35
MINTYS KINTA-NUOLAT KINTA

:))) 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 21:38:44
geriau issimaudyt 7 k.ir gyvent su naujom mintim...

xxx 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 21:37:56
kam tai daryt

xxx 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 21:37:31
kas turetu gyvas list i zeme...

Pasakyk ačiū 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 20:33:18
Būtų nors gyvas į žemę lisk.:)))

§38 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 10:40:41
NUOSTABUS AIDAS KALNUOSE-VISADA KAIP SAUKI-TAIP IR ATSILIEPIA

re-nat AJ 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 10:13:06
juk aisku kad geriau jau eitum karves melzt-nei forume
mesla krest

sliundrai iksei 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 10:11:41
ju samone prilygsta ropliu samonei
roplio niekaip nepaglostysi-jis vistiek neprognozuojamas

xxx 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 10:10:21
ir i viska reaguoja vienodai-i svelnuma ir i pykti-visur mato negatyvuma-tuo ir skirias sliundros nuo nesliundru

1212110001210 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 10:07:06
is kur sliundra zino KUO KAS PATENKINTAS
O KAS VADINAMA SLIUNDRA?
NA TAI KAIP LIJUNDRA-PILKA APLINK IR NERA PROSVAISCIU....
-tik mikropasauly tai

xxx 2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 23:47:23
Šneku kaip su morčium...
Sėkmės tau primytyviose ir neperspektyviose meilėse...

xxx 2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 23:46:41
Tu ....., niekad aš nekalbėjau apie tėvą aš kalbėjau apie tai kas yra o ne apie tėvą... Akims yra suteikiama visai kas kita specialiai. Aš specialiai taip dariau kad galėčiau kažką pamatyti tai jam laidau įgauti tėvo išvaizdą nes daugiau mano mintyse nieko nėra tik tai ką manau. Ir jei jis yra tikras jis bet kokiu atveju mane išgelbės. Jis tiesiog nėra tėvas bet turiu mastyti iškaiptai kad išvengčiau nelaimių, nes žmogaus protas nepritaikytas tiesiogiam mastymui. Galėjau jam leisti įgauti ir bulvės išvaiza. Tai tiesiog mano reikalas ką manau apie savo psichiką. Apie savo psichiką vient manyti teisės neturiu. Tiesiog yra labai daug situacijų žiūrėjau kaip žmonės mąsto ir t.t. visokiausias aplinkybes ir pagal tai supratau kad vidad galėsiu suprasti. Tai niekad nebuvo tėvas tik kitas pasaulis.... Na ir kaliausiai galima buvo suteikti tą rolę jei aš būčiau tikėjusi kad tkiu būdu man bausis geriausiai. tiesiog suvokusi pasaulio sistemą galiu suvokti ir antipasaulio sistemą ir t.t. kas tiesiog kimba...Nam nereikia kad mane kažkas aulėtų tiesiog labai prasta reiškinys. Na iš esmės ir labiau galima kentėti drauge su visokiomis nesmonėmis pradėsiu tave suprati... matyt nori su manimi d........? Jei ne tai kodėl man aiškini apie savo protą niekaip nesuprantu? Nes jei tave suprasiu tai tu tapsi mano ..... ir viskas... Gal galvoji kad visą pasaulį labai gerai pažysti ir kad pasaulį labai grai pažysti. ką tu iš vis manai? Bet niekad nepažysti iki galo nes niekad savęs tu pati iki galo nepažinsi savęs. Norėsiu leisiu tau turėti vieną harakterio bruožą norėsiu laisiu visai kitą harakterio bruožą tau turėti.... Arba tiesiog vykdyti dievo nurodymus kasjam atrodė svarbiausia... be galo pervargau su tais visais nurodymias bet ne aš pati juos ir sugalvojau... labai pervargau. noriueiti lauk nuo žmonių kad ramybėje jie tiesiog mane paliktų ir viskas. Labai pevargau...
Šiaip aš nekalbu čia apie save mankysta, aš kalbu apie kitką o ta tkitkas tikia yra.... Būtent ta kitkas jei tik taip tau suprantamiau... ta kitkas ( tai yra ne aš...bet labai gerai man pažįstama draugė....)

numeročikams... 2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 23:32:04
Linkiu tau ir tavo tėveliui ir mamytei begalinės meilės.

xxx 2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 23:29:56
JEI MINUSAI IR PLIUSAI VADINASI NE AŠ RAŠIAU, O TAIP JAU BŪČIAU PAGALVJUSI KAD AŠ PATI NUSIŠNEKU PRIEŠ TARIAMĄ NEMALONINGĄJĮ...

xxx 2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 22:55:43
Kodėl turėčiau gerbti nubeždžionėjančius vyrus? Dievas pats sako man į ausį kad realiai jie privalėjo kur kas daugiau padaryti... Na ir kas kad paarė kažkokį tai išradimą ir t.t. Dievas tik juokiasi, jis žino ką ealiai privalėjo kai kurie vyrai padaryti, o ką padarę tai yra tik žaislai Dievas be galo siunta.. tam ir atsiuntė mane... Jis jau žinojo ką siūsti... o aš atidirbusi tą klaikų gyenimą vieną kartą gausiu atostogų.... kaip įgryso negaliu... Ypač dėl to kad esu labai protinga o užsiimu kažkokiais tai niekais....

xxx 2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 22:38:53
Jie yra be galo menki, bet jaučiasi labai didžias. Su žmonėmis vient nepakeliamą skausmą jaučiau... visą gyvenimą laukiau kada galėsiu pasakyti kokia jų misija, nes jie to nežino per daug į prastus žmones žiūri todėl ir patys ganėtinai prasti....Tu neįsivaizduoji kaip man skauda, - todėl ir myliu Jėzų Kristų...

Pokalbiu tesini, jei norite, paskaitysite Archyvas 9 | Archyvas 8 | Archyvas 7 | Archyvas 6
Archyvas 5 | veliau sia nuoroda, o dar ankstesnius paskaitysite paspaude sia nuoroda ir paspaude sia nuoroda