Candle with rose   

Šv. Teresa iš Avilos
(1515.03.28 - 1582.10.04)

   Candle with rose

Kardinolo Federico Cornaro koplyčia yra S. Maria della Vittoria bažnyčios (Roma) kairėje navoje. Ją 1647-52 m. apipavidalino Giovanni Lorenzo Berninis. Jos akcentas yra didelė 3,5 m aukščio "Šv.Teresos iš Avila ekstazės" statula su angelu, apšviečiama iš paslėpto lango. Skulptūra yra virš pakylos, papuoštos kardinolais ir Cornaro šeimos dožais. Ji išreiškia pačios Teresos aprašytą mistinę patirtį:

"Už manęs kairėje apsireiškė angelas žmogaus kūnu... Jis nebuvo aukštas, o žemas ir nuostabus; jo veidas taip spindėjo, kad atrodė esąs aukščiausiojo rango, kurie visi esą liepsnose.... Jo rankoje mačiau auksinę ietį ir geležinis jos smaigalys žėrėjo ugnimi. Ja kelis kartus taip dūrė į širdį, kad pervėrė vidurius. Kai ją ištraukė, pajutau, kad ir juos pasiėmė su savimi ir mane paliko apimtą didžios Dievo meilės. Skausmas buvo toks aštrus, kad kelis kartus sudejavau. To stipraus skausmo saldumas buvo toks milžiniškas, kad niekas negali trokšti, kad jis liautųsi, ir nė vieno siela negali būti užimta kuo nors kitu nei Dievu. Tai buvo ne fizinis, o dvasinis skausmas, nors kūnas irgi dalijuosi juo - net ir didele dalimi."

L' estasi di Sainta Teresa, Avila. Bernini Gian Lorenzo

Šv.Teresos iš Avila biografija
Krikščionių šventieji: Šv. Edmundas iš Abingdono
Filosofijos skirsnis
Religijos skiltis
Vartiklis